2. Nazwa detergentu: HART LETNI PŁYN DO SPRYSKIWACZY

Transkrypt

2. Nazwa detergentu: HART LETNI PŁYN DO SPRYSKIWACZY
ARKUSZ DANYCH SKŁADNIKÓW
HART LETNI PŁYN DO
SPRYSKIWACZY
Indeks:
ADS/19CH/1
Strona/stron:
1/1
Wyd. 1
obowiązuje od:
19.09.2012
Zgodnie z rozporządzeniem (WE) 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie
detergentów z późniejszymi zmianami
1. Producent:
AKWAWIT-POLMOS S.A.
ul. Monopolowa 4, 51-501 Wrocław
Tel.: + 48 (71) 34 74 100
Fax. + 48 (71) 34 74 110
[email protected]
2. Nazwa detergentu:
HART LETNI PŁYN DO SPRYSKIWACZY
3. Składniki:
NAZWA ZWYCZAJOWA
NAZWA INCI
Woda
Metanol
Syntetyczny alkohol C12-C14 oksyetylenowany
7 molami tlenku etylenu
Oksyetylenowany siarczan alkilosodowy (C10 C16)
Gliceryna
Aqua
Methanol
Środek konserwujący
KOMPOZYCJE ZAPACHOWE
Barwnik
Sodium Lauryl Sulfate
Alcoholethoxysulfate (sodium salt)
Glycerin
Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone
Tetramethylolglycoluril
Parfum
Colorant
Tabela korelacji między nazwami INCI, nazwami Framakopei Europejskiej i numerami
CAS dostępna na stronie internetowej:
eu.europa.eu/enterprise/cosmetics/html/cosm_inci_index.htm
Wszelkie prawa zastrzeżone - zabrania się dokonywania zmian dokumentu, bez zgody
zatwierdzającego.