STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Transkrypt

STRUKTURA ORGANIZACYJNA
Schemat struktury organizacyjnej
Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Giżycku
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr11 /2015
Rady Nadzorczej MBS Giżycko
z dnia 21 grudnia 2015r.
Zebranie Przedstawicieli
Rada Nadzorcza
Komitet Kredytowy
Zarząd:
Prezes Zarządu
Członek Zarządu
ds. handlowych /
Dyrektor Handlowy
Główny księgowy
Oddział Giżycko
Punkty Obsługi
Klienta (Filie)
Oddział Barczewo
Zastępca Prezesa Zarządu
ds. finansowo–księgowych/
Główny Księgowy
Zespół organizacyjny
Stanowisko
wierzytelności trudnych
Administrator
Bezpieczeństwa Informacji
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 129 /2015
Zarządu MBS Giżycko
z dnia 21grudnia 2015r.
Zespół finansowoksięgowy
Stanowisko obsługi
informatycznej
Oddział Ryn
Stanowisko ds.
monitorowania kredytów
i zabezpieczeń
Zespół analiz, sprawozdawczości i zarządzania ryzykami

Podobne dokumenty