Łączenie - Archdiocese of Chicago

Transkrypt

Łączenie - Archdiocese of Chicago
ROK SAKRAMENTÓW • JEDNO SŁOWO DO PRZEMYŚLENIA
Mocno wierzymy, że za sprawą Eucharystii
obecne są dla nas Ciało i Krew Pana
w Jego samoofiarującej się miłości.
Łączymy się z Nim przez przyjmowanie
Go w Najświętszym Sakramencie. Mówiąc
dokładniej, jest to podtrzymujący i dająca życie najważniejszy
związek całego naszego życia. Eucharystia uzdalnia nas do tej
osobistej łączności z Panem. Byłoby jednak błędem myśleć, że na
tym kończy się jej działanie. Eucharystia łączy nas nie tylko z Panem,
ale także w Nim z sobą nawzajem. Jest to sedno ważnych słów św.
Pawła skierowanych do Kościoła w Koryncie: „Ponieważ jeden jest
chleb, przeto my, liczni, tworzymy jedno Ciało. Wszyscy, bowiem
bierzemy z tego samego chleba” (1 Kor 10, 17).
©photo credit
Łączenie
Widzenie naszych związków z innymi ludźmi przez pryzmat
Eucharystii radykalnie zmienia to, jak widzimy nasze relacje
z innymi, nawet naszymi najbliższymi. Odkrywamy głębię i moc
tych relacji, gdyż jesteśmy złączeni z Nim, który podtrzymuje nas
wszystkich w swojej miłości.
ISTOTA UZDROWIENIA I KOMUNII WEDŁUG PAPIEŻA FRANCISZKA
The ARCHDIOCESE OF CHICAGO in partnership with
More on Pope Francis’s Vision at www.loyolapress.com/popefrancis
www.ArchChicago.org
© 2015 Archdiocese of Chicago, Fr. Louis J. Cameli

Podobne dokumenty