OFERTA PRACY Stanowisko: Referent w Biurze Współpracy

Transkrypt

OFERTA PRACY Stanowisko: Referent w Biurze Współpracy
OFERTA PRACY
Stanowisko:
Referent w Biurze Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji
Edukacji Narodowej w Krakowie
Wymagania:










Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
Znajomość funkcjonowania europejskich projektów edukacyjnych t.j. Erasmus+
Doświadczenie w zakresie współpracy międzynarodowej
Komunikatywność
Dyspozycyjność
Znajomość programów z pakietu Microsoft Office
Umiejętność szybkiego uczenia się
Znajomość funkcjonowania uczelni wyższej
Wykształcenie: co najmniej ukończony licencjat
Inicjatywa
Mile widziane:



Uczestnictwo w programie Erasmus+
Znajomość innego języka niż angielski
Doświadczenie w administracji publicznej
Oferta
Umowa na czas określony z trzymiesięcznym okresem próbnym. Dodatkowo możliwość
podnoszenia kwalifikacji (szkolenia krajowe i zagraniczne w ramach programu Erasmus+).
Praca w miłym zespole.
Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego w wersji
polskiej i angielskiej do 10 stycznia włącznie na adres mailowy [email protected] lub
pocztą na adres: Podchorążych 2, 30-084 Kraków z dopiskiem BWM. Odpowiemy tylko na
wybrane zgłoszenia.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej
ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o
Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity z dnia 16.12.2015 r., Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.).
Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych,
prawie dostępu do treści moich danych i ich poprawiania oraz prawie do odwołania zgody na przetwarzanie
danych osobowych w każdym czasie.

Podobne dokumenty