Wystawa „Bogactwo ubóstwa. Święte kobiety Polski i

Transkrypt

Wystawa „Bogactwo ubóstwa. Święte kobiety Polski i
Informacja prasowa
Warszawa, 13 lipca 2016 r.
Wystawa „Bogactwo ubóstwa. Święte kobiety Polski i Węgier w średniowieczu”
w Krakowie
Już 18 lipca 2016 roku w Klasztorze Franciszkanów św. Franciszka z Asyżu przy placu Wszystkich
Świętych 5 w Krakowie rozpocznie się wystawa „Bogactwo ubóstwa. Święte kobiety Polski i Węgier
w średniowieczu”. Jest ona organizowana w ramach trwającego od maja Roku Kultury Węgierskiej
w Polsce. Wydarzenie to tematycznie i kulturalnie bardzo dobrze wpisuje się w Światowe Dni
Młodzieży.
Ekspozycja ta prezentuje ponadczasowe wartości. Tytułowe bogactwo ubóstwa jest wyrażone jako
dobrowolna rezygnacja, ograniczenie i dystansowanie się od potrzeb materialnych. Życiorysy
przedstawionych kobiet ukazują różne sposoby dzielenia się z swoimi dobrami z innymi, a ich
postawy stoją w opozycji wobec konsumpcjonizmu. Bohaterki uświadamiają odbiorcy, że to co
posiadamy nie powinno przesłonić prawdziwego celu w życiu. Wernisaż możemy potraktować jako
świetny pretekst do chwili refleksji i zatrzymania się w pędzie codzienności. „Bogactwo ubóstwa.
Święte kobiety Polski i Węgier w średniowieczu”, tak jak program Światowych Dni Młodzieży ma
charakter wydarzenia duchowego i kulturalnego.
W wystawie wezmą udział m. in. Metropolita Krakowski kardynał prezbiter Stanisław Dziwisz,
węgierski sekretarz stanu ds. wiary, mniejszości i społeczeństwa obywatelskiego Miklós Soltész,
Konsul Generalna Republiki Węgierskiej w Krakowie dr hab. Adrienne Körmendy, dyrektor
Węgierskiego Instytutu Kultury w Warszawie dr János Tischler i prodziekan ds. ogólnych Wydziału
Historycznego UJ Stanisław Sroka.
Ekspozycję można oglądać w Klasztorze Franciszkanów w Krakowie od 19 lipca do 14 października
2016 roku, w godzinach od 10 do 16. Wystawa jest organizowana dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw
Zagranicznych i Handlu Węgier oraz Węgierskiego Instytutu Kultury w Warszawie. Z myślą o
zagranicznych wielbicielach sztuki, materiały przedstawione będą w językach polskim i angielskim.
Jest to jedno z wielu wydarzeń organizowanych w ramach trwającego od maja 2016r. Roku Kultury
Węgierskiej w Polsce. Informacje o innych inicjatywach zaplanowanych w ramach Roku Kultury
Węgierskiej można znaleźć na stronie www.kulturawęgierska.pl
Organizatorzy:
Uniwersytet Jagielloński
Uniwersytet Katolicki im. Pétera Pázmánya w Piliscsaba
Klasztor Franciszkanów w Krakowie
Konsulat Generalny Węgier w Krakowie
Partnerzy:
Węgierski Instytut Kultury
Patroni medialni:
TVP, TVP Kultura, Polskie Radio
***
Kontakt dla mediów:
Monika Błaszczak
Węgierski Instytut Kultury
e–mail: [email protected]
tel: +48 22 629 32 44
mob: +48 606 46 90 35
Justyna Owczarek
Synertime
e–mail: [email protected]
tel.: +48 22 544 05 15