„Sport uczy istotnych wartości i umiejętności życiowych: pewności

Transkrypt

„Sport uczy istotnych wartości i umiejętności życiowych: pewności
OFERTA
V Liceum Ogólnokształcącego im. K.K. Baczyńskiego
Szkoła Mistrzostwa Sportowego
Szkoła oferuje szkolenie sportowe w dyscyplinach:





piłka nożna
piłka ręczna dziewcząt i chłopców
lekkoatletyka
akrobatyka – taniec - fitness
piłka siatkowa dziewcząt i chłopców – klasy mistrzostwa sportowego
Szkoła zapewnia możliwość rozwijania talentów i zainteresowań
poprzez:







samorząd uczniowski
przedmiotowe koła zainteresowań
szkołę fotografii
zespół taneczny – cheerleaders
teatr angielskojęzyczny
szkolne koła PCK, LOK, LOP, Caritas, PTTK
konkursy szkolne i międzyszkolne
Szkoła oferuje:
 10 godz. zajęć sportowych tygodniowo ze sprawdzoną i wykwalifikowaną kadrą trenerską
w klasach sportowych
 16 godz. zajęć sportowych tygodniowo ze sprawdzoną i wykwalifikowaną kadrą trenerską
w klasach mistrzostwa sportowego
 dofinansowanie do obiadów
 dresy i stroje sportowe
 miejsca w internacie (ilość miejsc ograniczona)
 udział w zawodach w kraju i za granicą
 obozy sportowe latem i zimą
 przygotowanie do egzaminów sprawnościowych na kierunki studiów: wychowanie
fizyczne, turystyka i rekreacja, fizjoterapia, ratownictwo medyczne, służby mundurowe
 udzielenie rekomendacji do podjęcia udziału w kursach instruktorskich i sędziowskich:
fitnessu, aerobiku, rekreacji ruchowej, lekkiej atletyki, piłki siatkowej, piłki ręcznej, piłki
nożnej
 sportową rywalizację w duchu „fair play”
Szkoła dysponuje:







halą sportową
salą gimnastyczną
boiskiem do gier zespołowych ze sztuczną nawierzchnią
siłownią
salą do tenisa stołowego
bieżnie lekkoatletyczną
w ramach zajęć sportowych organizowane są zajęcia na basenie i obiektach sportowych
Stadionu Miejskiego w Rzeszowie, CWKS Resovia oraz ROSiR
Sport to nie wszystko! Szkoła zapewnia:




nowocześnie wyposażone pracownie przedmiotowe
wysoki poziom nauczania ze wszystkich przedmiotów
obowiązkowy język angielski jako język pierwszy
język niemiecki lub język francuski lub język rosyjski jako drugi język obcy nauczany od
podstaw
 świetnie wyposażoną czytelnię i bibliotekę
 centrum multimedialne
 wycieczki, kino, teatr i filharmonię w ramach zajęć
Szkoła wolna od patologii, bezpieczna i przyjazna uczniowi dzięki:





życzliwej atmosferze
pomocy w rozwiązywaniu problemów
partnerskiej współpracy z rodzicami
stałemu 24-godzinnemu monitoringowi
stałej współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, psychologiem i pedagogiem
szkolnym
Do dyspozycji uczniów:





gabinet lekarski – codzienny dyżur higienistki
stołówka szkolna oferująca smaczne obiady
sklepik szkolny pełen różnych smakołyków i innych potrzebnych rzeczy
indywidualna szafka w szatni dla każdego ucznia
bezprzewodowa sieć wi-fi dla wszystkich uczniów

Podobne dokumenty