podręcznik - Wydawnictwo Szkolne PWN

Transkrypt

podręcznik - Wydawnictwo Szkolne PWN
PROFI 1 neu
Wiesz więcej
Język niemiecki dla szkół ponadgimnazjalnych. Technika i szkoły zawodowe
Profi neu to nowa wersja znanej serii Profi, dostosowana
do zmienionej ustawy o systemie oświaty. Dotychczas
dwuczęściowa seria przeznaczona była tylko dla uczniów
zasadniczych szkół zawodowych. W swojej nowej odsłonie
Profi neu składa się z trzech części i adresowane jest nie
tylko do uczniów szkół zawodowych, lecz także do uczniów
techników.
Struktura kursu odznacza się dużą elastycznością, co pozwala
na lepsze dostosowanie treści do planu nauczania w wymiarze
1-2 godzin tygodniowo.
Kurs Profi neu:
yyzapewnia harmonijny rozwój wszystkich czterech sprawności
językowych
yykładzie duży nacisk na efektywną komunikację w sytuacjach
życia codziennego i zawodowego
yywprowadza gramatykę w przystępny sposób
yyjest przystosowany do zainteresowań i doświadczeń uczniów
w wieku 16-19 lat.
Podręcznik Profi neu zawiera:
yy10 rozdziałów, podzielonych na pojedyncze lekcje yystrony rozdziałowe, wprowadzające w tematykę rozdziałów
yysekcje powtórkowe Das kann ich, pozwalające na
podsumowanie zdobytych informacji i przygotowanie się
np. do pracy klasowej
yysekcje Aktion, w których znajdują się informacje kulturoi realioznawcze o krajach niemieckiego obszaru językowego
oraz prace projektowe (grupowe lub indywidualne)
PODRĘCZNIK
yyCD audio.
Podręcznik został zmodyfikowany zgodnie z ustawą o zmianie ustawy
o systemie oświaty z dnia 30 maja 2014 r.
Wydawnictwo Szkolne PWN Sp. z o.o.
infolinia: 801 30 40 50
www.wszpwn.pl www.pwn.pl
9 788326 224287
PROFI 1
neu
Roland Dittrich
Barbara Kujawa
Małgorzata Multańska
Język niemiecki dla szkół ponadgimnazjalnych
Technika i szkoły zawodowe
PODRĘCZNIK
k01.indd 1
2015-03-12 16:53:12
PROFI 1
neu
Roland Dittrich
Barbara Kujawa
Małgorzata Multańska
Język niemiecki dla szkół ponadgimnazjalnych
Technika i szkoły zawodowe
PODRĘCZNIK
k01.indd 2
2015-03-12 16:53:12
Drogie uczennice, drodzy uczniowie.
Uczenie się języków obcych, a zatem i języka niemieckiego, jest ważne w życiu
prywatnym i zawodowym w zjednoczonej Europie.
Specjalnie dla Was napisaliśmy podręcznik, który zawiera wiele ciekawych informacji.
Pozwala poznać nie tylko język niemiecki, lecz także kulturę i obyczaje krajów
niemieckiego obszaru językowego.
Użyty w książce język jest współczesny i praktyczny, gramatyka przedstawiona
w łatwy i przystępny sposób, a sytuacje i tematy zostały zaczerpnięte z życia
współczesnej młodzieży niemieckiej. Dlatego wszystko, czego się nauczycie,
będziecie mogli wykorzystać w bezpośrednich kontaktach z młodymi ludźmi
z Niemiec, z Austrii i ze Szwajcarii.
Książka składa się z 10 rozdziałów. Każdy z nich rozpoczyna się stroną, ilustrującą
temat rozdziału. Znajdziecie tu najważniejsze słowa, zwroty i wyrażenia czy sytuacje.
W każdym rozdziale czekają na Was cztery lekcje, z których ostatnia pozwala utrwalić
i powtórzyć zdobyte wiadomości. Po każdym rozdziale znajdują się dodatkowe teksty,
zadania i prace projektowe o krajach niemieckiego obszaru językowego.
W dążeniu do stania się profesjonalistą w języku niemieckim pomocna będzie również
zwięzła i przejrzysta gramatyka oraz słowniczek ze słowami i zwrotami z każdego
rozdziału. Ponadto na końcu książki znajdziecie transkrypcje tekstów do zadań na
rozumienie ze słuchu.
A teraz już pora, aby rozpocząć naukę i stać się Profi w języku niemieckim!
Powodzenia!
Autorzy
5
k01.indd 5
2015-03-12 16:53:13
Spis treści
Kapitel 5
Kapitel 4
Kapitel 3
Kapitel 2
Kapitel 1
Kapitel/Lektionen
Ich...������������������������������������������������� 11
1 Hallo, wie heißt du?
2 Wie heißen Sie?
3 Wo leben Sie?
4 Das kann ich
Aktion
Meine Freunde und ich�������������� 17
1 Meine Freunde
2 Hallo, wie geht’s?
3 Wer bist du?
4 Das kann ich
Aktion
Meine Familie und ich �������������� 23
1 Die Familie von Nika
2 Meine Mutter ist Sekretärin
3 Wie alt bist du?
4 Das kann ich
Aktion
Zu Hause���������������������������������������� 29
1 Mein Zimmer
2 Zeig mir deine Wohnung!
3 Räum endlich dein Zimmer auf!
4 Das kann ich
Aktion
Mein Tag���������������������������������������� 35
1 Wie spät ist es?
2 Wann treffen wir uns?
3 Mein Tag
4 Das kann ich
Aktion
Inhalt/ Situation/
ThemaKommunikation
Ich-Identifikation
soziale Kontakte
l Herkunft, Nationalität
l Wohnort
Erst-Kontakt
eigene Vorstellung
l Angaben zu Herkunft und
Wohnort
l Höflichkeitsformen
l
l
l
l
Soziales Umfeld:
Freunde
l Identifikation und Kontakte
l persönliche Situation
l
Gesprächskontakte
Vorstellung
und Beschreibung
von Personen
l Verabredung
l einen Kommentar
schreiben
l
l
l
Soziales Umfeld:
Familie, Verwandte
l Berufe
l Haustiere
l Typen von Familien
l
Wohnverhältnisse
Zimmereinrichtung
l Haushalt
l Haushaltsgeräte
l
l
l
l
Vorstellung
und Beschreibung
der Familienmitglieder und
ihrer Berufe
l eine Statistik vorbereiten
l
Beschreibung der Wohnung/
des Zimmers
l Rolle Eltern-Kinder
l Anweisungen der Eltern
l
Hausarbeit
Tagesablauf
Wochenplan
l Mahlzeiten
l Freizeit
l
persönliche Fragen
Bericht über den eigenen
Alltag
l Vereinbarungen
l Zeitorganisation
l Nutzung von Verkehrsmitteln und Fahrplänen
l
6
k01.indd 6
2015-03-12 16:53:13
Grammatik Wortschatz Aussprache/Lernmethoden
Orthografie
Verb-Konjugation:
1. u. 2. Person Sg.,
3. Person Pl.
lw
-Fragen: wie, woher, wo
l Verbformen du, Sie
l
Verb-Konjugation: 2. u. 3.
Person Sg. u. Pl.
lw
-Fragen: wer, was, wie
lg
ehen + Direktiv-Ergänzung
l Possessivartikel meinl Pronomen es
l Verb sein
l Negation nicht
l
Verb-Konjugation, Plural
Possessivartikel mein-, deinl ja/nein-Fragen
lw
-Fragen wie (alt ...)?
lw
eibliche
Berufsbezeichnungen
Zahlen 1-12
Verben sein, kommen,
heißen, leben
l Nationalität
l
l
l
Verben gehen, machen
gehen +
Direktiv-Ergänzung
l Grußformen
l Charaktereigenschaften
beschreiben
l Ausdruck von Gefühlen
l
l
l
Wörter für Familienmitglieder
Altersangaben
Berufsbezeichnungen
l Zahlen 12-99
l lokale Adverbien rechts,
links, vorn, hinten, in der
Mitte
l
l trennbare Verben
Konjugation
Verben essen, fahren
lZ
eitangaben
lU
hrzeiten
l l
Diphtong eu
Konsonantengruppe sch
l
l
bestimmter und unbestimmter
Artikel im Nominativ
und Akkusativ
l I mperativ:
du- und ihr-Form
lK
onjugation Verb mögen
l Kontruktion es gibt
lS
ubstantivierung von den
Verben
l trennbare Verben
Kontaktaufnahme
Transfer ins Persönliche:
Dialoge erstellen
l Regeln in Grammatik und
Wortschatz finden
l Spiel
l Landeskunde-Recherchen
l
l
l
l
[ç]-Laut
Diphtong ei
l Buchstabe ß
l
Wohnräume, Möbel
Möbel
l Verb mögen
l Hausarbeit
l Verben fernsehen,
einkaufen, aufräumen,
ad fahren
l trennbare Verben
l
Bezeichnungen
für Zeiträume: Tageszeiten,
Wochentage
l Unterschied formelle und
informelle Zeitangabe
l
Konsonant z, Aussprache [ts]
l Frage-Intonation:
w-Frage,
ja/nein-Frage
l
Aussprache [y:] und [y]
Diphtonge au, äu,
Aussprache [ao], [ cø]
Kontaktaufnahme
und Interaktion von Personen
l Transfer ins Persönliche:
Dialoge erstellen
l Regeln in Grammatik und
Wortschatz finden
l Lesetexte
l
Interaktion lernen
Hörstrategien üben
l Sprechen üben, gesteuert
l Transfer ins Persönliche mit
Rollenspielen
l Regeln in Grammatik und
Wortschatz finden
l Projekt: Familien in PL
l
l
Hörstrategien üben
Rollenspiele einsetzen
l Transfer ins Persönliche
l Regeln finden
l
l
l
l
Aussprache: stummes h
Konsonant v
l
l
gesteuertes Sprechen und
Schreiben
l Hörstrategien zum selektiven
Hören üben
l Lesestrategien üben
l Transfer ins Persönliche mit
Rollenspielen
l Regeln finden
l Mnemotechniken einsetzen
l
7
k01.indd 7
2015-03-12 16:53:13
Spis treści
Kapitel 7
In der Stadt����������������������������������� 55
1W
ie komme ich zur
Jugendherberge?
2 Wo kann man hier übernachten?
3 Fahren wir zum Prater?
4 Das kann ich
Aktion
Freizeit haben������������������������������ 61
1 Was machen wir?
2 Das war ein tolles Spiel!
3 Wo warst du gestern?
4 Das kann ich
Aktion
Kapitel 10
Mein Hobby���������������������������������� 49
1 Ich höre gern Musik
2 Ich kann schon Deutsch
3 Ich habe keine Lust
4 Das kann ich
Aktion
Kapitel 8
Meine Schule�������������������������������� 41
1 Meine Klasse – meine Lehrer
2 Mein Lieblingsfach
3D
ie Pause ist um Viertel nach zehn
4 Das kann ich
Aktion
Kapitel 9
Kapitel 6
Kapitel/Lektionen
Ferien���������������������������������������������� 67
1 Wann sind endlich Ferien?
2 Wohin geht’s?
3 Wann geht’s los?
4 Das kann ich
Aktion
Inhalt/ Situation/
ThemaKommunikation
Schul-Alltag
Mitschüler
l Klasse und Mitschüler
l Lehrer
l Schulfächer
l
l
Hobbys
Freizeitbeschäftigung
l
l
Orientierung in der Stadt
Verkehr
l Übernachtungsmöglichkeiten
l Jugendherberge
l
l
Unterhaltung
Freizeitprogramme
l Freizeitaktivitäten
l
l
Ferien
Reiseziele in der Welt oder im
eigenen Land
l Jahresplanung
l Termine in verschiedenen
Jahreszeiten
l
l
Beschreibung
von Personen
l Unterrichtsablauf
l Vorlieben für bestimmte
Fächer
l
Berichte über Fähigkeiten
und Hobbys
l Absage und Zusage
mit Begründung
l Entscheidung für oder gegen
ein Programm
l
Zusage oder Absage mit
Begründung
l
Gesprächskontakt
mit Fremden
l Stadterkundung
l Kauf von Fahrkarten
l Auswahl und Buchung einer
Übernachtung
l
Planung von
Freizeitaktivitäten
und Verabredungen
mit Begründung
l Berichte über Aktivitäten in
der Vergangenheit
l
Beschreibung
der Ferienzeiten
l Planung der Ferien
und Reiseziele
l Aktivitäten während der
Ferien
l
Grammatik....................................73
Glossar...........................................81
Transkription der Texte ...........86
8
acht
k01.indd 8
2015-03-12 16:53:14
Grammatik
Wortschatz
Plural der Nomen
Konjugation Verb haben
l Possessivartikel unserlF
ragen mit den Frage­
wörtern
welche, wie lange
lO
rdinalzahlen: Deklination
lN
egation kein
lV
erbkonstruktion mit finden
Stundenplan mit Pausen
Schulfächer
l Ordinalzahlen
l Ausdrücke zur Bewertung
l l
l
l
trennbare Verben
Modalverb können
lV
erneinung kein-/e/en Akk.
lV
erb mögen II
l Verb können:
1. Fähigkeit
2. Möglichkeit
zwei Bedeutungen
l Hobbys und Freizeit
l Lieblingsbeschäftigungen
l Adverb gern
l
l
mit DirektivErgänzung
l Präpositionen zu, nach
l Modalergänzung mit
l Komposita
l Modalverb müssen
l
Verben
Präteritum Verben sein,
haben, können, müssen
lK
omparation gern – lieber,
am liebsten, gut – besser –
am besten
l Verbkonstruktion mit gefallen
l Komparation gern – lieber,
gut – besser
l
Verbstellung im Hauptsatz
Konjugation Verben
nehmen, fahren, möchte
lV
erb + Direktiv-Ergänzung
lZ
eitangaben mit am, im,
von ... bis
lO
rdinalzahlen: Deklination
l
l
Ausdrücke zur Wegbeschreibung
l Orte, Landschaft, Ziele
l Stadtplan
l Verkehrswege
l Verkehrsmittel
l Unterkunft
l
Aushandeln einer Aktivität
Ausdrücke für Mögli-ches
und Unmögliches
l Wörter zu Freizeit-Aktivitäten
l Ausdrücke für Ausreden
Aussprache/
Orthografie
lange Vokale,
kurze Vokale
l
Intonation: Betonung der
Vorsilbe
l
langer und kurzer Vokal e:
[e:] - [ 3]
l zusammengestetze Nomen
l
Diphtong eu II
Aussprache von
Doppelkonsonanten
Lernmethoden
Hörstrategien üben: globales,
selektives, detailliertes Hören
l Transfer ins Persönliche
l Fragen stellen
l Regeln finden
l E-Mail schreiben
l Projektarbeit: Ferien und
Ferienprogramme
l
Strategie globales Lesen
Antworten auf Umfragen
l Transfer ins Persönliche
l Regeln finden
l
l
Strategie selektives Hören
Strategie selektives oder
globales Lesen
l Transfer ins Persönliche
l Regeln finden
l
l
Termine gemeinsam planen
Strategie globales Lesen
l Transfer ins Persönliche
l Regeln finden
l Leseverstehen: globales
Lesen
l
l
l
l
l
l
Datum, Monate,
Jahreszeiten
l Feiertage
l Kalender
l Ausdrücke für Zeitdauer
l Jahreszeiten
l Ferienziele
l
Aussprache von
Konsonanten-Clustern bei
Zahlen
l Interpunktion bei
Ordinalzahlen
l
Planungsgespräche Ferien
und Termine
l Strategie
selektives Lesen
l E-Mail schreiben
l Transfer ins Persönliche
l Regeln in Grammatik und
Wortschatz finden
l Spiel
l
9
neun
k01.indd 9
2015-03-12 16:53:14
k01.indd 10
2015-03-13 11:49:28
Kapitel
1
Ich
Hi!
Hallo!
Guten Tag!
Mein Name ist
Thomas Christians.
Guten Tag, Herr
Fischer!
Wie ist Ihr
Name?
Hallo! Ich heiße
Ewa. Ich komme
aus Polen.
Erika Fritz

k01.indd 11
Gartenstr. 12/4
10115 Berlin
030 93 59 01 38
11
2015-03-12 16:53:24
Kapitel 1
1
Hallo, wie heißt du?
1
CD1
A/a
B/b
C/c
D/d
E/e
F/f
G/g
H/h
I/i
J/j
K/k
L/l
M/m
N/n
O/o
P/p
Q/q
R/r
S/s
T/t
U/u
V/v
W/w
X/x
Y/y
Z/z
Ä/ä
Ö/ö
Ü/ü
ß
CD2
CD3
A.1 Höre zu und sage auf Polnisch: Was steht im Text?
Wysłuchaj nagrania i powiedz, czego dowiedziałeś się o tych osobach.
A
B
Hallo!
Ich heiße Piotr Michalik.
Ich komme aus Polen.
Ich bin Pole.
Guten Tag!
Ich heiße Ewa Turek.
Ich bin aus Warschau.
Ich bin Polin.
A.2 Höre noch einmal zu und erzähle von den beiden Pesonen (A und B).
Wysłuchaj nagrania jeszcze raz i opowiedz o obydwu osobach (A i B).
A Wie heißt er? Woher kommt er?
Jak on się nazywa? Skąd pochodzi?
B Wie heißt sie? Woher kommt sie?
Jak ona się nazywa? Skąd pochodzi?
Er heißt.... Er kommt...
2
A.3 Was antwortest du deinen
Freunden? Sage es.
Sie heißt.... Sie kommt...
3
A.4 Finde die Regel.
Notiere die Sätze in
dein Heft.
Powiedz, co odpowiesz swoim
przyjaciołom.
B  Guten Tag!
A  Hallo!
 Hallo!
 Guten Tag!
Wie heißt du?
 Wie heißt du?
 Ich...
 ...
 Und woher kommst du?
 Woher kommst du?
 Ich...
 Aus...
Ich bin...
Ich bin...
Znajdź regułę. Zapisz
zdania w zeszycie.
R1
Ich komm aus Polen.
Ich heiß Ewa.
Woher kommst du?
Du komm aus Lublin.
R2
....... heißt du? – Piotr.
....... kommst du? – Aus Warschau.
4
A.5 Spielt ähnliche Dialoge wie in A3
in der Klasse.
Ich heiße Marek Kowalski.
Nazywam się Marek Kowalski.
Gdy mówisz po polsku, to opuszczasz
zaimki osobowe ja i ty.
Mówiąc po niemiecku, nigdy nie
zapominaj o użyciu zaimków ich i du!
12
k01.indd 12
Odegrajcie w klasie dialogi podobne do tych
z zadania A.3.
A.6 Das bin ich.
To ja.
Ich heiße...
Ich komme...
Ich bin...
2015-03-12 16:53:31
Kapitel 1
2
Wie heißen Sie?
1
A.1 Entscheide: Welche Nationalität haben diese Personen? Lies die Sätze vor.
Zdecyduj, jakiej narodowości są te osoby. Przeczytaj zdania.
1. Ich komme aus Polen. Ich bin Pole/ Polin.
2. Ich komme aus Österreich. Ich bin Österreicher/ Österreicherin.
3. Ich komme aus der Schweiz. Ich bin Schweizer/ Schweizerin.
4. Ich komme aus Deutschland. Ich bin Deutscher/ Deutsche.
Wie heißen Sie? = Wie ist
Ihr Name? Wie heißt du?
What is your name?
Jak się Pan/Pani nazywa?
Jak się nazywasz?
CD4
A.2 Höre zu. Beantworte die Fragen: Wie heißt sie/er? Woher kommt sie/er?
Wysłuchaj nagrania i odpowiedz na pytania: Jak ona/on się nazywa? Skąd pochodzi?
A  Entschuldigung, wie
heißen Sie?
 Anna Mazur.
 Woher kommen Sie?
 Aus Polen.
 Sind Sie Polin?
 Ja, ich bin Polin.
2
A.3 Was sagst du in diesen Situationen?
Co powiesz w tych sytuacjach?
B  ...
 Ich heiße Andreas
Matthies.
 ...
 Aus Österreich.
 ...
 Ja, ich bin Österreicher.
A  Entschudigung, wie
heißen Sie?
 ...
 Woher kommen Sie?
 ...
 Sind Sie Pole/Polin?
 ...
4
A
B
 Wie ist Ihr Name?
 Mein Name ist Tobias
Schneider.
 Wie bitte?
3
A.4 Finde die Regel. Notiere die Sätze in
dein Heft.
Znajdź regułę. Zapisz zdania w zeszycie.
aber/ale
R1
Wie heiß Sie?
Woher komm Sie?
R2
Freunde/Familie
rówieśnicy/rodzina
Sie Pole?
Sie Polin?
Fremde/Erwachsene
nieznajomi/dorośli
1. Woher kommst du?
1. Woher
2. Du kommst aus Polen. 2. Sie
3. Wie heißt du?
3. Wie
A.5 Arbeitet zu zweit.
Pracujcie w parach.
Jesteś na wakacjach w Niemczech. Źle się poczułaś/poczułeś
i musisz iść do lekarza. Recepcjonistka/recepcjonista zadaje ci
pytania w celu wypełnienia karty pacjenta. Podaj następujące
dane:
 Tobias Schneider.
 Sind Sie Deutscher?
 Ja, ich bin Deutscher.
R3
Sie?
aus Polen.
Sie.
Ich bin Pole/Polin.
Ich bin Österreicher/Österreicherin.
Ich bin Deutscher/Deutsche.
imię i nazwisko • nazwę kraju, z którego pochodzisz •
nazwę miejscowości, w której mieszkasz • narodowość.
W celu wypełnienia karty pacjenta poproś ją/jego o podane
nastęujących danych:
B
imienia i nazwiska • nazwy kraju, z którego pochodzi •
nazwy miejscowości, w której mieszka • narodowości.
Jesteś recepcjonistką/recepcjonistą w przychodzni. Przychodzi
do ciebie pacjentka/pacjent.
Zaczyna osoba B.
13
k01.indd 13
2015-03-12 16:53:36
Kapitel 1
3
CD5
Wo leben Sie?
1
A.1 Schau dir die Karte (s.10) an. Höre zu. Wo wohen die Personen A, B
und C in Deutschland, Österreich und in der Schweiz. Zeige auf der
Karte.
D
Przyjrzyj się mapie (strona 10). Wysłuchaj nagrania. Gdzie w Niemczech, Austrii i Szwajcarii
mieszkają osoby A, B i C. Wskaż na mapie właściwe państwa i miasta.
A
B
C
Ich lebe in Deutschland.
Ich wohne in Ravensburg.
Meine Adresse ist
Bachstraße 11.
Ich lebe in Linz in Österreich.
Ich wohne in der
Marktstraße 9.
Und ich lebe in Winterthur,
in der Schweiz.
Aber meine Adresse sage
ich nicht.
A
CH
CD6
A.2 Höre zu und sprich nach.
Wysłuchaj nagrania i powtórz usłyszane liczebniki.
0
1
2
3
4
5
6
Zahlen/Liczby
null
eins
zwei
drei
vier
fünf sechs
2
8
acht
Bilder. Schreib die Dialoge in dein Heft.
Na postawie zdjęć uzupełnij informacje
w wywiadach. Przepisz wywiady do zeszytu.
Reporter zadaje pytania przechodniom.
 Ich habe eine Frage:
 ...
 Wie ist Ihre Telefonnummer.
12
zwölf
dein Heft.
Znajdź regułę. Zapisz zdania w zeszycie.
D, Dortmund
Rosenstraße 8
172 56 23 1237
R1
Ich wohne in Polen,
aber
C
11
elf
A.5 Finde die Regel. Notiere die Sätze in
B
 Wo wohnen Sie?
 In ...
 Wie ist Ihre Adresse?
 ...
 Wie ist Ihre Telefonnumer
 ...
10
zehn
3
Ein Reporter fragt in der Stadt.
Wo wohnen Sie?
 Ich wohne in
 Wie ist Ihre Adresse?
9
neun
W Niemczech często usłyszysz słowo zwo.
Używa się go w języku mówionym zamiast
zwei po to, aby nie pomylić zwei z drei.
A.3 Ergänze die Interviews anhand der
A
7
sieben
R2
A, Salzburg
Mozartstr. 12
0043 76 12 44609
 Wo ...?
 ...
 Wie ... ?
 ...
 Wie ... ?
Deutschland,
Österreich.
Schweiz.
Meine Adresse ist:
11.
Ich wohne
Marktstraße.
4
A.6 Sprecht zu zweit.
Porozmawiajcie w parach.
A Zapytaj koleżankę/kolegę o jej/jego adres zamieszkania
i o numer telefonu.
B Powiedz koleżance/koledze, gdzie mieszkasz i jaki jest
twój numer telefonu.
A.4 Zahlenbingo.
CH, Luzern
Bergstrasse 7
056 442 33 16
Zagrajcie w bingo liczbowe.
A.7 Erzähle über dich.
Opowiedz o sobie.
Powiedz: gdzie mieszkasz, podaj swój adres, podaj swój
numer telefonu i narodowość.
14
k01.indd 14
2015-03-12 16:53:40
Kapitel 1
4
Das kann ich
1
A.1 Schreibe die Sätze in dein Heft und
ergänze die Informationen über dich
selbst.
Przepisz podane zdania do zeszytu i uzupełnij
je o informacje o sobie.
Ich heiße …
Mein Name ist …
Ich komme aus …
Ich bin aus …
Ich bin …
Ich lebe in …
Ich wohne in …
Meine Adresse ist …
Meine Telefonnummer ist …
2
A.2 Spielt die Dialoge in der Klasse.
Odegrajcie dialogi w klasie.
1
Dein Partner ist ein Freund oder eine Freundin.
Twoim rozmówcą jest rówieśnik.
Jesteś na obozie językowym w Austrii. Poznałaś/poznałeś
nowego koleżankę/kolegę. W rozmowie z nią/nim powiedz:
jak się nazywasz, skąd pochodzisz, gdzie mieszkasz i podaj
swój numer telefonu.
2
Dein Partner ist ein Fremder.
Twoim rozmówcą jest nieznana osoba.
Chcesz zapisać się na kurs/obóz językowy. Dzwonisz do
szkoły w Niemczech. W rozmowie z sekretarką/sekretarzem
podaj następujące dane: imię i nazwisko, kraj, miejsce
zamieszkania, numer telefonu.
CD7
3
A.3 Höre zu und sprich nach.
Wysłuchaj nagrania i powtórz usłyszane słowa.
/ch/ ich – nicht
/ei/ mein – meine – eins – zwei
/ß/ heiße – heißen
A.4 Finde im Kapitel 1 andere Beispiele für
diese Laute und notiere sie in dein Heft.
Znajdź w rozdziale 1. inne słowa z podanymi
dźwiękami i zapisz je w zeszycie
przedmiotowym.
W wyrazach heißen, Straße występuje
litera ß [czyt. Esszett]. Szwajcarzy
używają zamiast niej podwójnej litery s:
heissen, Strasse.
4
A.5 Notiere die Lösungen in dein Heft.
Zapisz rozwiązania w zeszycie.
1. Potrafię zapytać o imię, nazwisko
i pochodzenie:
... heißen Sie? – Fritz Meier.
... kommen Sie? – Aus Berlin.
2. Potrafię powiedzieć, że jestem Polką/
Polakiem:
Jan und Eva kommen aus Polen.
Jan ist ... Ewa ist ...
Ich bin ...
3. Potrafię zastosować w odpowiednich
sytuacjach formy „Sie” i „du”:
Guten Tag, wie ... Sie? - Mein Name ist Fritz Meier.
Hallo, wie ... du? - Ich bin Fritz.
4. Potrafię zapytać o miejsce zamieszkania:
Wo ... Sie? – In Berlin.
Wo ... du? – In der Marktstraße.
5. Znam liczby od 1 do 12:
null, eins, zwei, ..., vier, fünf, sechs, ..., acht,
neun, zehn, ..., zwölf
15
k01.indd 15
2015-03-12 16:53:43
Kapitel 1
Aktion
1. Wie begrüßt man sich in den DACH-Ländern? Sieh im Internet nach
und notiere die Antworten in dein Heft nach dem Beispiel.
Jakie są formy powitań w krajach niemieckojęzycznych? Poszukaj informacji w Internecie
i zanotuj odpowiedzi w zeszycie według wzoru.
D
SD
ND
A
CH
– Deutschland,
– Süddeutschland
– Norddeutschland
– Österreich
– Schweiz
1. Moin Moin
2. Servus!
3. Guten Tag!
4. Hallo!
5. Grüezi!
6. Grüß Gott!
Beispiel: ND – 1
2. Woher kommt diese Person? Notiere ihre Nationalität im Heft.
Skąd pochodzi ta osoba? Zapisz w zeszycie jej narodowość.
Beispiel:
Manuel Neuer → Deutschland
Ich komme aus Deutschland. Ich bin Deutscher.
Martina Hingis → die Schweiz
Ich komme aus der Schweiz. Ich bin Schweizerin.
1. Hermann Meier → Österreich
2. Lukas Podolski → Polen
3. Nadine Keßler → Deutschland
4. Roger Federer → die Schweiz
5. Andrea Petković → Serbien
6. Kamil Stoch → Polen
7. Anna Fenninger → Österreich
8. Wladimir Klitschko → die Ukraine
9. Mesut Özil → die Türkei
3a. Welche Vornamen sind in Deutschland beliebt? Finde Informationen im Internet und wähle
die vier populärsten Mädchen- und Jungennamen aus.
Jakie imiona są najbardziej popularne w Niemczech? Poszukaj informacji na ten temat w Internecie i wskaż po cztery
imiona męskie i żeńskie.
Jedes Jahr sucht die
Presse in Deutschland
die Liebliengsnamen der
Deutschen. Dieses Jahr
gaben die Eltern den Jugend
und Mädchen die folgenden
Namen. Das sind Platz 1 bis 4:
Jungen:
Luis/Louis, Michael,
Jörg, Sven, Ben,
Lukas/Lucas, Martin,
Paul, Jens, Fabian
Mädchen:
Katharina, Emma,
Anna, Luise, Mia,
Sandra, Ida,
Sofia/Sophia,
Lisa, Emilia
3b. Welche Mädchen- und Jungennamen sind in Polen beliebt? Bereite eine Rangfolge in dein
Heft vor und erzähle dann.
Jakie imiona są najbardziej popularne w Polsce? Przygotuj w zeszycie ranking imion męskich i żeńskich, a następnie
opowiedz według wzoru.
Nummer eins bei den Jungen/ bei den Mädchen ist...
16
k01.indd 16
2015-03-12 16:53:51
PROFI 1 neu
Wiesz więcej
Język niemiecki dla szkół ponadgimnazjalnych. Technika i szkoły zawodowe
Profi neu to nowa wersja znanej serii Profi, dostosowana
do zmienionej ustawy o systemie oświaty. Dotychczas
dwuczęściowa seria przeznaczona była tylko dla uczniów
zasadniczych szkół zawodowych. W swojej nowej odsłonie
Profi neu składa się z trzech części i adresowane jest nie
tylko do uczniów szkół zawodowych, lecz także do uczniów
techników.
Struktura kursu odznacza się dużą elastycznością, co pozwala
na lepsze dostosowanie treści do planu nauczania w wymiarze
1-2 godzin tygodniowo.
Kurs Profi neu:
yyzapewnia harmonijny rozwój wszystkich czterech sprawności
językowych
yykładzie duży nacisk na efektywną komunikację w sytuacjach
życia codziennego i zawodowego
yywprowadza gramatykę w przystępny sposób
yyjest przystosowany do zainteresowań i doświadczeń uczniów
w wieku 16-19 lat.
Podręcznik Profi neu zawiera:
yy10 rozdziałów, podzielonych na pojedyncze lekcje yystrony rozdziałowe, wprowadzające w tematykę rozdziałów
yysekcje powtórkowe Das kann ich, pozwalające na
podsumowanie zdobytych informacji i przygotowanie się
np. do pracy klasowej
yysekcje Aktion, w których znajdują się informacje kulturoi realioznawcze o krajach niemieckiego obszaru językowego
oraz prace projektowe (grupowe lub indywidualne)
PODRĘCZNIK
yyCD audio.
Podręcznik został zmodyfikowany zgodnie z ustawą o zmianie ustawy
o systemie oświaty z dnia 30 maja 2014 r.
Wydawnictwo Szkolne PWN Sp. z o.o.
infolinia: 801 30 40 50
www.wszpwn.pl www.pwn.pl
9 788326 224287
PROFI 1
neu
Roland Dittrich
Barbara Kujawa
Małgorzata Multańska
Język niemiecki dla szkół ponadgimnazjalnych
Technika i szkoły zawodowe
PODRĘCZNIK