199566 Zoom-Spotting-Scope, model 52228/ 52229

Transkrypt

199566 Zoom-Spotting-Scope, model 52228/ 52229
199566
Zoom-Spotting-Scope, model 52228/ 52229
Dziękujemy za zakup Zoom-Spotting-Scope. Luneta idealnie nadaje się do
prowadzenia obserwacji natury, ptaków, zwierząt, a takŜe prostych obserwacji
astronomicznych. Zoom-Spotting-Scope moŜesz zabrać ze sobą na polowanie lub na
imprezę sportową. Wysoka jakość optyki pozwoli ciszyć się dobrej jakości
obserwacją przez długie lata.
W zestawie z Zoom-Spotting-Scope znajduje się futerał oraz trójnóg.
Przygotowanie Zoom-Spotting-Scope do obserwacji
Z obiektywu zdjąć gumową zatyczkę. Zatyczka przymocowana jest na stałe do
Zoom-Spotting-Scope, jednakŜe po zdjęciu nie będzie przeszkadzała w obserwacji.
Okular przykręcić do korpusu Zoom-Spotting-Scope. (Okular zazwyczaj mocowany
jest juŜ fabrycznie).
Rozstawienie statywu
Statyw jest bardzo waŜny podczas prowadzenia obserwacji. Statyw pozwala
ustabilizować obraz oraz wygodnie prowadzić obserwację.
1. Rozciągnąć nogi statywu.
2. Głowicę statywu ustawić w poziomie i skręcić rączkę, tak aby unieruchomić
głowicę.
3. Do głowicy przymocować Zoom-Spotting-Scope, przykręcając go od dołu śrubą
montaŜową.
4. Kolumnę środkową statywu moŜna ustawić na odpowiednią wysokość. W tym
celu naleŜy poluzować pierścień okalający kolumnę środkową, a następnie go
skręcić.
5. Aby regulować połoŜenie Zoom-Spotting-Scope w pionie naleŜy poluzować
rączkę, a następnie skręcić ją po uzyskaniu odpowiedniej pozycji.
6. Obrót moŜna regulować poprzez poluzowanie i dokręcenie śruby bocznej.
W przypadku robienia zdjęć za pomocą Zoom-Spotting-Scope oraz odpowiedniego
aparatu moŜna uŜyć stabilniejszych statywów foto/ video.
Muszla okularu
Okular wyposaŜony został w specjalną gumową muszlę. JeŜeli jesteś
uŜytkownikiem okularów naleŜy muszlę złoŜyć.
UWAGA! Zanim spojrzysz przez okular Zoom-Spotting-Scope!
Nie patrz nigdy przez Zoom-Spotting-Scope prosto w słońce. MoŜna doznać
uszkodzenia wzroku.
Obserwacja
Obserwację naleŜy rozpocząć od najmniejszego powiększenia, a więc okularu 20x.
Obiekt wyszukać w polu widzenia. Następnie moŜna zwiększyć powiększenie
przekręcając okular (do 60x). Następnie naleŜy ustawić ostrość przekręcając
pokrętło ostrości z boku obudowy. Najjaśniejsze pole widzenia jest zawsze na
najmniejszym powiększeniu 20x.
Ustawienie ostrości
Aby ustawić ostrość naleŜy bardzo powoli przekręcać pokrętło ostrości na górze
obudowy. Pokrętło ma swój wyczuwalny zakres. Po wyczuciu oporu nie naleŜy na
siłę kręcić dalej, a zacząć przekręcać pokrętło w drugą stronę. Ostrość naleŜy
ustawiać bardzo powoli i z cierpliwością.
Fotografowanie przez Zoom-Spotting-Scope
Do Zoom-Spotting-Scope moŜna zamocować aparat kompaktowy (analogowy/
cyfrowy) w celu wykonywania zdjęć. W tym celu niezbędny jest specjalny adapter.
Pielęgnacja
Gdy Zoom-Spotting-Scope jest nie uŜywany naleŜy obiektyw zamknąć przykrywką
gumową. Optykę naleŜy utrzymywać w nienagannej czystości, tylko w ten sposób
będzie moŜna cieszyć się przez