Wynik przetargu dostawcy energii elektrycznej 2013

Komentarze

Transkrypt

Wynik przetargu dostawcy energii elektrycznej 2013
Warszawa, 1 grudnia 2012 r.
Dotyczy wyboru dostawcy energii elektrycznej do budynku szkoły w przetargu
nieograniczonym na okres 01.01.2013 do 31.12.2013 r.
Jako kierownik zamawiającego, upoważniony do przygotowania i przeprowadzenia
postępowania oraz zawarcia umowy, informuję ,że w postępowaniu przeprowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej do budynku
XXIV Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Warszawie, ul. Obozowa 60,
Komisja przetargowa w dniu 28.11.2012r. wybrała ofertę dostarczona przez
RWE POLSKA S.A.
Dyrektor szkoły
mgr Ryszard Wojciechowski

Podobne dokumenty