Klimat i wody Europy

Transkrypt

Klimat i wody Europy
Klimat i wody Europy
•
•
•
•
Strefy klimatyczne Europy
Typy klimatu
Sieć rzeczna Europy
Delty i estuaria
Masy powietrza
Amplituda temperatur
Delta
Delta Leny w Rosji
Delta Wołgi
Ujście lejkowate

Podobne dokumenty