Rozdział pierwszy: Rada Europejska - katalog główny

Transkrypt

Rozdział pierwszy: Rada Europejska - katalog główny
Rozdział pierwszy: Rada Europejska...................................................................
1
1.
Geneza..................................................................................
1
2.
Deklaracja Londyńska przyjęta na spotkaniu
Rady Europejskiej w 1977r..................................................
4
Uroczysta Deklaracja o Unii Europejskiej uchwalona
przez Radę Europejską w 1983r Kompetencje Rady
Europejskiej..........................................................................
5
Organizacja prac Rady Europejskiej i jej
dotychczasowa działalność....................................................
7
Rozdział drugi:
Rada Unii Europejskiej..........................................................
14
1.
Status prawny i skład Rady..................................................
14
2.
Kompetencje Rady Unii.......................................................
16
3.
Organizacja prac Rady Unii.................................................
19
4.
Organy pomocnicze Rady Unii............................................
22
4.1.
Komitet Stałych Przedstawicieli...........................................
22
5.
Sekretariat Rady..................................................................
28
6.
Głosowanie w Radzie Unii..................................................
29
3.
4.

Podobne dokumenty