Regulamin konkursu „SHELFIE” 1. Niniejszy Regulamin określa

Transkrypt

Regulamin konkursu „SHELFIE” 1. Niniejszy Regulamin określa
Regulamin konkursu „SHELFIE”
1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs: „SHELFIE” przeprowadzony w
okresie od 22.04.2016 do godziny 23:59 dnia 24.04.2016 r., zwany dalej konkursem.
2. Organizatorem konkursu jest HELION SA (z siedzibą w Gliwicach, ul. Kościuszki 1C; wpisana do Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000121256; NIP 631-020-02-68; REGON: 271070648).
3. Uczestnikami konkursu mogą zostać wszystkie osoby, które w okresie trwania konkursu prześlą na adres konkurs [@
helion.pl zgłoszenie składające się z dowolnej liczby zdjęć swojej półki z książkami. W tytule należy wpisać "SHELFIE".
4. Uczestnik może przesłać dowolną liczbę zgłoszeń.
5. Redakcja wybierze 1 laureata, który przesłał naszym zdaniem najzabawniejsze, najbardziej oryginalne i zaskakujące
zdjęcie.
6. Zwycięzca otrzyma wybrane przez siebie 3 tytuły z półki NOWOŚCI.
7. Pod uwagę będą brane tylko zgłoszenia przesłane do godz. 24.00 dnia 24.04.2016. Wybór nadesłanych prac nastąpi w
dniu 25.04.2016r, a wygrana praca zostanie ogłoszona na stronie konkursu. Decyzja komisji jest ostateczna i nie
podlega weryfikacji. Jury zastrzega sobie prawo nie wyłaniania zwycięzców.
8. Organizator skontaktuje się ze zwycięzcą w celu ustalenia nagród.
9. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. Treść regulaminu może ulec zmianie i
jest dostępna pod linkiem: http://helion.pl/konkurs-shelfie.phtml.
10. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed przystąpieniem do konkursu. Uczestnik
ponosi wyłączną odpowiedzialność za niestosowanie się do postanowień niniejszego Regulaminu.
11. Uczestnik poprzez fakt przystąpienia do konkursu akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
12. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 22.04.2016r.

Podobne dokumenty