Więcej niż dobre pomysły

Komentarze

Transkrypt

Więcej niż dobre pomysły
Wydanie 2009/2010, Numer 27 | Magazyn Grupy KAEFER
KAEFER Nasza strategia na przyszłość PRZEMYSŁ Proekologiczne technologie dla
Projektu Albian Sands – Dolphin Energy przyznaje nam kontrakt na prace serwisowe
OFFSHORE Nowy dyrektor branży Offshore – Nowa firma specjalizująca się w pracach
wysokościowych z wykorzystaniem lin PRZEMYSŁ STOCZNIOWY KAEFER buduje największą saunę na morzu – Izolacje na najnowocześniejszych łodziach podwodnych na
świecie BUDOWNICTWO Gotowi do startu: Terminal Zachodni B – Euro Plaza: nowa
dzielnica Wiednia PRZEMYSŁ LOTNICZY Program SAP w KAEFER Aerospace: pochwały
ze strony klientów – Nowy człowiek na czele
02
Spis treści
Nasza strategia na przyszłość
Peter Hoedemaker: „Jesteśmy przekonani, że możemy świadczyć swoje
usługi dla klientów lepiej niż ktokolwiek inny, ponieważ dostarczamy na
całym świecie najbardziej profesjonalne, kompletne rozwiązania izolacyjne.”
>> Strona 7
KAEFER kontynuuje ekspansję na rynku FLNG
Rozwój obiektów zwanych „pływające LNG (FLNG)” może umożliwić eksploatację gazu na nierentownych dotąd złożach.
>> Strona 23
Więcej niż dobre pomysły
Nowa firma specjalizująca się w pracach
wysokościowych z wykorzystaniem lin
Stopka redakcyjna
KAEFER Access oferuje najbardziej spektakularne miejsca pracy
w Grupie KAEFER.
>> Strona 37
K|WERT – Magazyn Grupy KAEFER
Wydany przez:
KAEFER Isoliertechnik GmbH & Co. KG
Bürgermeister-Smidt-Straße 70
28195 Brema - Niemcy
Tel. +49 421.30 55-0 · Fax +49 421.1 82 51
[email protected] · www.kaefer.com
KAEFER buduje największą saunę na morzu
W zaledwie 38 dni MS Galaxy został wyremontowany i otrzymał nową
nazwę Mein Schiff. Prace zostały wykonane dla TUI Cruises - armatora
założonego w 2008 roku.
>> Strona 39
Osoby odpowiedzialne za publikację:
Nicolas Koch, Stefan Beeg
Redakcja wydania polskiego:
Sylwia Krzesiak, Marta Malanowska-Błaszczyk
Tłumaczenie na j. polski:
Jakub Wajdzik
Nowe możliwości przebudowy i remontów
Rynek posprzedażny, który obejmuje zarówno prace konserwacyjne jak
i przebudowę samolotów, jest ważnym rynkiem dla KAEFER Aerospace
(przemysł lotniczy).
>> Strona 50
Tekst:
Louis Milse, Lothar Steckel, Nina Svensson,
Axel Kölling
Pomysł, projekt oraz współpraca:
moskito, Bremen
Druk:
Artdruk, Rydułtowy, www.artdruk.pl
SŁOWO WSTĘPNE
03
ROZWÓJ FIRMY
04
KAEFER
06
TECHNOLOGIE
22
PRZEMYSŁ 24
OFFSHORE 35
PRZEMYSŁ STOCZNIOWY
39
BUDOWNICTWO 43
PRZEMYSŁ LOTNICZY 49
STOPKA REDAKCYJNA
51
Zdjęcia:
Archiwum KAEFER, Michael Gielen/Bremen,
Roland Schiffler/Bremen,
Photo Airbus A400M,
str. 49: © Airbus Military S. L.
Okładka: Izolacje zimnochronne w rafinerii PCK
Schwedt
LOLAMAT®, MICROSORBER®
są zastrzeżonymi znakami towarowymi.
Wydanie 2009/2010, Numer 27 | Magazyn Grupy KAEFER
KAEFER Nasza strategia na przyszłość PRZEMYSŁ Proekologiczne technologie dla
Projektu Albian Sands – Dolphin Energy przyznaje nam kontrakt na prace serwisowe
OFFSHORE Nowy dyrektor branży Offshore – Nowa firma specjalizująca się w pracach
wysokościowych z wykorzystaniem lin PRZEMYSŁ STOCZNIOWY KAEFER buduje największą saunę na morzu – Izolacje na najnowocześniejszych łodziach podwodnych na
świecie BUDOWNICTWO Gotowi do startu: Terminal Zachodni B – Euro Plaza: nowa
dzielnica Wiednia PRZEMYSŁ LOTNICZY Program SAP w KAEFER Aerospace: pochwały
ze strony klientów – Nowy człowiek na czele
02
Spis treści
Nasza strategia na przyszłość
Peter Hoedemaker: „Jesteśmy przekonani, że możemy świadczyć swoje
usługi dla klientów lepiej niż ktokolwiek inny, ponieważ dostarczamy na
całym świecie najbardziej profesjonalne, kompletne rozwiązania izolacyjne.”
>> Strona 7
KAEFER kontynuuje ekspansję na rynku FLNG
Rozwój obiektów zwanych „pływające LNG (FLNG)” może umożliwić eksploatację gazu na nierentownych dotąd złożach.
>> Strona 23
Więcej niż dobre pomysły
Nowa firma specjalizująca się w pracach
wysokościowych z wykorzystaniem lin
Stopka redakcyjna
KAEFER Access oferuje najbardziej spektakularne miejsca pracy
w Grupie KAEFER.
>> Strona 37
K|WERT – Magazyn Grupy KAEFER
Wydany przez:
KAEFER Isoliertechnik GmbH & Co. KG
Bürgermeister-Smidt-Straße 70
28195 Brema - Niemcy
Tel. +49 421.30 55-0 · Fax +49 421.1 82 51
[email protected] · www.kaefer.com
KAEFER buduje największą saunę na morzu
W zaledwie 38 dni MS Galaxy został wyremontowany i otrzymał nową
nazwę Mein Schiff. Prace zostały wykonane dla TUI Cruises - armatora
założonego w 2008 roku.
>> Strona 39
Osoby odpowiedzialne za publikację:
Nicolas Koch, Stefan Beeg
Redakcja wydania polskiego:
Sylwia Krzesiak, Marta Malanowska-Błaszczyk
Tłumaczenie na j. polski:
Jakub Wajdzik
Nowe możliwości przebudowy i remontów
Rynek posprzedażny, który obejmuje zarówno prace konserwacyjne jak
i przebudowę samolotów, jest ważnym rynkiem dla KAEFER Aerospace
(przemysł lotniczy).
>> Strona 50
Tekst:
Louis Milse, Lothar Steckel, Nina Svensson,
Axel Kölling
Pomysł, projekt oraz współpraca:
moskito, Bremen
Druk:
Artdruk, Rydułtowy, www.artdruk.pl
SŁOWO WSTĘPNE
03
ROZWÓJ FIRMY
04
KAEFER
06
TECHNOLOGIE
22
PRZEMYSŁ 24
OFFSHORE 35
PRZEMYSŁ STOCZNIOWY
39
BUDOWNICTWO 43
PRZEMYSŁ LOTNICZY 49
STOPKA REDAKCYJNA
51
Zdjęcia:
Archiwum KAEFER, Michael Gielen/Bremen,
Roland Schiffler/Bremen,
Photo Airbus A400M,
str. 49: © Airbus Military S. L.
Okładka: Izolacje zimnochronne w rafinerii PCK
Schwedt
LOLAMAT®, MICROSORBER®
są zastrzeżonymi znakami towarowymi.
03
Słowo wstępne
Drodzy Koledzy i Koleżanki, Przyjaciele firmy KAEFER!
W roku 2009 ton wydarzeniom nadawał kryzys ekonomiczny i finansowy. Dotknął on również KAEFER. Jego
efekty są odczuwalne mniej lub bardziej, w zależności od kraju czy branży. W niektórych krajach zanotowaliśmy wzrost, pomimo kryzysu. Ilustruje to zalety naszej szeroko zakrojonej działalności.
Dzięki znacznemu zakresowi możliwości w pięciu obszarach aktywności, słabsze regiony były wspierane przez te silniejsze. Nadal stawiamy na postęp. Wśród najbardziej udanych projektów zrealizowanych
w 2009 roku można wymienić: Adriatic LNG (KAEFER Hiszpania), South Hook LNG (C&D Anglia oraz Corporate Competence Center Liquid Gases), jak również Stacja Arktyczna Neumayer III (KAEFER Construction
i KAEFER Schiffsausbau, Niemcy).
Widzimy także szanse na rozwój naszych możliwości w roku 2010. Nadchodzący rok niewątpliwie będzie
pełen wyzwań, będzie można zaobserwować opóźnione efekty działania kryzysu na niektóre branże.
W roku bieżącym ustaliliśmy naszą nową strategię, która wskazuje nam drogę. Strategia KAEFER wymaga wsparcia i zaangażowania wszystkich. Jest uzupełnieniem naszej misji, która mówi o oferowaniu
klientom na całym świecie najbardziej profesjonalnych, kompletnych rozwiązań izolacyjnych.
Nasz wzrok skierowany jest także na naszą wizję: „Wyeliminować marnotrawstwo energii”. Krokiem
zmierzającym do realizacji tego celu jest utworzenie nowego Korporacyjnego Centrum Kompetencji dla
energii odnawialnej. Dalsze wyzwania, którym musimy sprostać, to bardziej efektywne, zrównoważone
systemy izolacyjne.
Za każdą, odnoszącą sukcesy firmą stoją zmotywowani i dobrze wykwalifikowani pracownicy. Sposobem
osiągnięcia tego celu są szkolenia. Realizacja zadania należy do Akademii KAEFER. W roku 2009, w sześciu
krajach prowadzone były zajęcia dla kierowników projektów w ramach Project Management Qualification
Programme. Po raz drugi zorganizowano Junior Leadership Programme, czyli program dla młodych menadżerów oraz programy szkoleniowe dla menadżerów wyższego szczebla, jak i kadry zarządzającej. Szkolenia
zawodowe dla pracowników biurowych oraz monterów będą kontynuowane na wszystkich szczeblach zawodowych.
W czasie kryzysu naszą siłą jest także poświęcenie i lojalność naszych pracowników. Chcielibyśmy za
to wszystkim gorąco podziękować, także w imieniu udziałowców i Rady Nadzorczej.
Życzymy Wam i Waszym rodzinom spokojnych, wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz dużo zdrowia
w 2010 roku.
Philipp Dalheimer
Jörn M. Fetköter
Peter Hoedemaker
Robert Skrobisz
Członek Zarządu Grupy KAEFER
Wiceprezes Zarządu Grupy KAEFER
Prezes Zarządu Grupy KAEFER
Członek Zarządu Grupy KAEFER
04
ROZWÓJ FIRMY
Członkowie Group
Executive Committee,
Zarządu Grupy
KAEFER: Robert
Skrobisz (l) oraz
Philipp Dalheimer
podczas wywiadu
Kryzys jest jednocześnie
wyzwaniem i szansą
Rok 2009 nie był łatwy. Globalny kryzys ekonomiczny i finansowy jest wciąż odczuwalny, również w firmie KAEFER. W roku 2009
nie udało się powtórzyć świetnego wyniku poprzednich lat, tym niemniej KAEFER i tak radzi sobie znacznie lepiej niż firmy z innych
gałęzi przemysłu. Philipp Dalheimer jest odpowiedzialny za działalność na Bliskim Wschodzie, w Afryce, Oceanii, Południowo-Wschodniej Azji oraz w Indiach, z kolei Robert Skrobisz odpowiada za wyniki Europy Wschodniej oraz Chin. W wywiadzie dla
K-WERT tych dwóch członków Group Executive Committee, Zarządu Grupy KAEFER, mówi o wyzwaniach związanych z kryzysem
oraz o możliwościach, jakie niesie rok 2010.
K-Wert: Jakie były Panów główne wyzwania w roku 2009?
Dalheimer: Przede wszystkim opracowanie nowej strategii i zakomunikowanie jej naszym pracownikom. Kolejnym poważnym
wyzwaniem było oszacowanie, w jaki sposób kryzys wpływa na
naszą działalność oraz określenie, jakie kroki należy podjąć, by
mu przeciwdziałać. W trudnych czasach najważniejsze staje się
wyważenie pomiędzy szybką reakcją, a zachowaniem spokoju.
Skrobisz: Rzeczywiste skutki kryzysu będą widoczne dopiero
w nadchodzącym okresie. To dało i nadal daje nam czas na
opracowanie różnych scenariuszy i możliwie najlepsze przygotowanie się do niego.
K-Wert: Jaką macie Panowie receptę na kryzys?
Dalheimer: KAEFER ma bardzo zdrową i stabilną strukturę, co
pozwala nam na obserwowanie z osobna każdego kraju i branży. Nie można wrzucać całej Grupy do jednego worka. Kryzys
dotknął już niektóre obszary, innych jeszcze nie.
Skrobisz: Kryzysu nie unikniemy, ale my mamy znaczne pole
manewru, aby stawić mu czoła.
K-Wert: W jaki sposób kryzys wpływa na KAEFER?
Dalheimer: Po kilku latach stabilnego wzrostu znaleźliśmy się
w nowej sytuacji. To oznacza, że musimy zrewidować nasze
myślenie. Przyzwyczailiśmy się do poprzedniego stanu rzeczy
- a teraz musimy zacząć rozpatrywać inne kierunki.
Skrobisz: Nasz portfel zamówień wygląda wciąż dobrze, ale
ilość nowych zamówień spada. W niektórych krajach nastąpiły
gwałtowne wahania kursów walut. KAEFER zatrudnił niedawno
specjalistę od hedgingu walutowego, aby lepiej zabezpieczyć
się przed ryzykiem walutowym.
K-Wert: W jakie obszary kryzys uderzył szczególnie mocno i dlaczego?
Dalheimer: Przemysł stoczniowy bardzo ucierpiał, nie tylko
w Niemczech. Stocznie nie mają zamówień, a jeśli nie buduje
się statków, to my nie możemy ich wykończyć. Niekorzystna
sytuacja ekonomiczna silnie dotknęła również kraje eksportujące surowce, takie jak Australia.
Skrobisz: W sektorze budowlanym wiele projektów zostało
wstrzymanych z braku płynności finansowej. Przysłowiowych
kawałków tortu jest mniej, a presja na marże rośnie. W przemyśle z kolei, klienci oszczędzają na pracach serwisowych, a niektóre instalacje zostały nawet całkowicie wyłączone.
Dalheimer: Nie odnosi się to jednak do wszystkich krajów. Hiszpania czerpie ogromne korzyści z wykorzystywania nowych
technologii pozyskiwania energii odnawialnej, takich jak elektrownie słoneczne. We Francji i Niemczech jesteśmy liderem
technologicznym, nasza pozycja jako partnera w zakresie prac
serwisowych i modernizacyjnych w elektrowniach również jest
05
ROZWÓJ FIRMY
mocna. Także branża instalacji przybrzeżnych (offshore) stanowi dla nas spory potencjał, jako że ropę pompuje się z coraz to
większych głębokości oraz z miejsc coraz bardziej oddalonych
od lądu.
K-Wert: Jakie są zatem nowe możliwości dla KAEFER? Jak
możemy je najlepiej wykorzystać?
Dalheimer: Zapotrzebowanie na energię cały czas rośnie. Wydajność energetyczna jest dla nas szansą, m.in. poprzez potencjalne oszczędności, możliwe do uzyskania przez naszych
klientów dzięki zastosowaniu izolacji wysokiej jakości.
Skrobisz: Chodzi tu nie tylko o nas. KAEFER odegrał znaczącą
rolę w utworzeniu Europejskiej Fundacji Izolacji Przemysłowej
(EiiF). Dzięki tej fundacji chcemy, wraz z innymi firmami z branży izolacyjnej, mieć znaczący wkład w podniesienie świadomości roli izolacji w europejskim przemyśle i polityce.
Dalheimer: Utworzyliśmy w KAEFER Centrum Kompetencji dla
energii odnawialnych, ponieważ widzimy w nich rynek przyszłości. Chcemy, aby nasze pozycjonowanie rynkowe było jeszcze wyraźniejsze. Kompletne rozwiązania izolacyjne – oto
definicja naszej działalności. Zarówno dla naszych pracowników, jak i klientów powinno być jasne, co stanowi serce naszego biznesu.
K-Wert: Jakie widzicie Panowie konkretne szanse w obszarach,
za które jesteście odpowiedzialni?
Dalheimer: Rynek LNG rozwija się, a my, poprzez wdrożenie
preizolacji, ustanowiliśmy kolejny obszar, w którym się specjalizujemy. Także rynki takich krajów jak RPA i Indie mają duży
potencjał.
Skrobisz: W Polsce istnieją zakrojone na dużą skalę plany
związane z budową elektrowni. Widzę również wielki potencjał
w krajach Wspólnoty Niepodległych Państw – mają one sporo
do nadrobienia, zwłaszcza w zakresie emisji zanieczyszczeń.
Kazachstan to budzący się gigant ropy naftowej, dlatego posiadamy 100% spółkę-córkę. Również w Chinach zapotrzebowanie na energię rośnie w ekspresowym tempie.
K-Wert: Gdzie jest teraz KAEFER pod względem działań CSR
(Społecznej Odpowiedzialności Biznesu), BHP oraz szkoleń?
Skrobisz: Wszystkie te elementy pozostaną ważnymi składnikami naszej strategii zrównoważonego rozwoju.
Dalheimer: Szkolenia na wszystkich poziomach pozostają dla
nas priorytetem. W tym roku po raz pierwszy uruchomiliśmy
programy dla wszystkich szczebli kadry zarządzającej. Pomimo
kryzysu pamiętamy o CSR. Dla przykładu, w Indiach trwają
przygotowania do prac nad projektem wydajności energetycznej dla małych i średnich przedsiębiorstw, przy współpracy
z niemiecką agencją rozwoju GTZ.
K-Wert: Jaka jest Panów prognoza na rok 2010? Co mogą
wnieść pracownicy?
Skrobisz: Spodziewam się, że będzie to trudny rok. Stanowi
to dla nas szansę i wyzwanie jednocześnie.
Dalheimer: Musimy pozostać czujni, otwarci na zmiany i działać rozważnie. Mamy silną pozycję i jeśli każdy pracownik będzie dalej wykonywał swoją pracę tak, aby dostosować ją do
obecnej sytuacji, możemy bardzo wiele osiągnąć i razem wygrać z kryzysem.
Skrobisz: Wiemy, że mamy świetnych ludzi na całym świecie
i że to ich praca przekłada się na nasz wspólny sukces. W tych
trudnych czasach musimy sobie po prostu zaufać oraz myśleć
i działać jak zespół.
Dziękuję za rozmowę.
Wyniki w 2009 roku
Świat
Niemcy
>> OBROTY GRUPY KAEFER
>> PRACOWNICY GRUPY KAEFER
Dzięki projektom realizowanym na całym świecie, Grupa osiągnęła
Liczba pracowników pozostała na tym samym poziomie jak w roku
obrót 1,2 miliarda Euro w ubiegłym roku, pomimo trudności zwią-
ubiegłym.
zanych z kryzysem finansowym i ekonomicznym. Spadki dochodu
w niektórych krajach zostały nadrobione przez inne regiony.
06
KAEFER
IMM: Historyczna atmosfera dla nowych strategii
ZARZĄDZANIE W tym roku Międzynarodowe Spotkanie Kadry Zarządzającej
Grupy KAEFER odbyło się w Dreźnie. 98
uczestników z 26 krajów spotkało się
w dniach 7-9 maja w stolicy Saksonii, aby
dyskutować o nowej strategii firmy KAEFER oraz o rozwoju w Grupie KAEFER.
Spotkanie kadry zarządzającej wyższego szczebla jest ważnym corocznym
wydarzeniem. Ma ono na celu nie tylko
przedstawienie faktów, wyników oraz
perspektyw dla firmy, ale również zaangażowanie całej Grupy w ciągły rozwój
firmy KAEFER, co ma strategiczne znaczenie.
Po pierwszej części spotkania
uczestnicy, korzystając z pięknej pogo-
dy, udali się na zwiedzanie Drezna. Po
obejrzeniu filmu o przebudowie Kościoła
Frauenkirche, podzieleni na małe grupy
podziwiali uroki miasta. Mieli przed sobą
napięty program – zwiedzanie Opery
Semper, gdzie pierwsze spektakle grano
w 1662 roku oraz Zwinger – jednego
z najwspanialszych budynków barokowych w mieście, który został zbudowany
na początku XVIII wieku. Ścieżka turystyczna zaprowadziła ich również do
Zielonego Sklepienia w rezydencji dynastii Wettynów, w którym znajduje się
jedna z najbogatszych kolekcji wśród
europejskich skarbców. Same kolekcje
serwisów do kawy i herbaty zdobione są
5 600 diamentami.
Doskonałym uzupełnieniem dla tak
wykwintnego spotkania z historią stała
się kolacja podana w piwnicy otoczonej
średniowiecznymi sklepieniami nad rzeką Elbą.
Miejsce to jest warte zobaczenia:
długie stoły bankietowe utrzymane w historycznej konwencji, do których przepyszne dania oraz wino z piwnicznej
winiarni podaje obsługa ubrana w stroje
z epoki średniowiecza.
W towarzystwie iluzjonistów i muzyków z Drezna dyskusje trwały do późnej nocy, aż nadszedł czas na drugi dzień
konferencji.
Nowe firmy na trzech kontynentach
Ekspansja Azja, Afryka i Oceania – te dotychczas białe
plamy na mapie świata KAEFER szybko się kurczą. Tylko
w 2009 r. utworzone zostały cztery nowe firmy – w Rosji
(patrz artykuł: Możliwości w centralnej Rosji), Azerbejdżanie,
Algierii oraz Nowej Zelandii. Planowana jest również ekspansja na inne kraje.
W kwietniu zarejestrowano w Nowej Zelandii KAEFER
Integrated Services. Jak wiele innych spółek KAEFER, również
i ta powstała na fundamentach udanego projektu. W ubiegłym roku KAEFER Australia stawiał rusztowania oraz wykonywał prace związane z usuwaniem azbestu dla jednego
z największych dostawców energii w Nowej Zelandii. Utworzenie KAEFER Integrated Services w New Plymouth, stolicy
energetycznej kraju, było tego logicznym następstwem. Od
tego czasu firma, na czele której stoi Aaron Orchard, zdoby-
ła kilka kontraktów serwisowych, a także prowadzi prace na
kontrakcie długoterminowym. W kwietniu KAEFER LPP Kazachstan otworzył swoją filię w Baku, stolicy Azerbejdżanu,
której głównym zadaniem będzie poszukiwanie kontraktów
z sektora naftowego i gazowego.
Ropa naftowa i gaz stanowią filary ekonomii Algierii.
Z tego sektora pochodzi około 60 procent dochodu kraju, tu
właśnie generowane jest 30 procent produktu krajowego
brutto. Eksperci przewidują szybki wzrost sektora energetycznego w nadchodzących latach, który równie szybko otwiera się
na zagranicznych inwestorów prywatnych. Te pobudki stały za
decyzją firmy KAEFER o założeniu KAEFER sárl w stolicy Algierii, w połowie 2009 roku. Firma ma wielkie szanse, aby ugruntować swoją pozycję na tym rozwijającym się rynku.
07
KAEFER
Nasza strategia na przyszłość
KAEFER jest dobrze przygotowany do globalnego wyścigu. Z pomocą naszej świetnie wykwalifikowanej i zmotywowanej kadry, jak również dzięki wysokiej jakości pracy oraz przywództwu opartemu
na wartościach, staramy się osiągnąć nasz ambitny cel: wyróżnić się spośród konkurencji i oferować
najbardziej kompletne rozwiązania izolacyjne na świecie. Stanowi to rdzeń nowej strategii Grupy
KAEFER.
Przyszłe inwestycje na rynku energetycznym wyglądają obiecująco. Według szacunków koncernu
Shell, do 2050 roku emisja dwutlenku węgla na świecie ma wzrosnąć o 25 procent, a utrata energii
cieplnej wskutek niskiej wydajności ma wzrosnąć na terenie Unii Europejskiej o około 20 procent.
Jednocześnie popyt na energię w przeciągu najbliższych dwóch dekad ma wzrosnąć o 50 procent.
Nasz rynek – nasze szanse
Oznacza to, że inwestycje w elektrownie oraz w przemysł gazowy i naftowy znacząco wzrosną. Międzynarodowa Agencja
Energii spodziewa się, że do 2030 roku wydatki w sektorze
energetycznym zwiększą się o 20 miliardów Euro. Remonty na
istniejących już obiektach będą nadal odgrywać znaczącą rolę.
To otwiera dla nas ogromny rynek oraz zwiększa nasze szanse,
jako że główny zakres usług KAEFER, czyli izolacje dla produkcji i konsumpcji energii, ma przed sobą doskonałą przyszłość.
Jesteśmy do tego dobrze przygotowani, a nasza pozycja jest
bardzo silna.
Nasza wizja
Jakie cele stawia przed sobą KAEFER? Informacja Group Executive Committee (GEC), Zarządu Grupy KAEFER stanowi odpowiedź
na to pytanie: „Chcemy robić to, co potrafimy najlepiej: zwalczać
marnotrawstwo energii”. W naszej strategii ujęliśmy to w sposób
następujący: „Wyeliminować marnotrawstwo energii”.
Nasza misja
Jak to hasło przełożyć na praktykę? Mówi o tym Peter Hoedemaker: „Jesteśmy pewni, że możemy świadczyć usługi dla naszych klientów lepiej niż ktokolwiek inny, ponieważ dostarczamy
najbardziej kompletne rozwiązania izolacyjne. Stanowi to rdzeń
naszej działalności”.
Jedno jest pewne: tylko praca ze zmotywowanymi, utalentowanymi i zdolnymi pracownikami ma znaczenie! KAEFER chce
ich zatrzymać na dłużej, dlatego też szkolenia zawodowe są dla
nas priorytetem.
Pięć głównych zasad firmy
KAEFER
•Dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo
naszych pracowników
•Przyjmujemy ekologiczną i społeczną odpowiedzialność za nasze globalne działania
•Jakość naszej pracy jest podstawą doskonałych relacji z naszymi Klientami oraz partnerami
•Promujemy przywództwo oparte na wartościach
•Szanujemy różnice kulturowe i stawiamy na różnorodność.
Nasza działalność
Izolacje oraz prace wykończeniowe wnętrz dla klientów korporacyjnych z dziedzin Przemysłu, Instalacji Offshore, Przemysłu
Stoczniowego, Budownictwa i Przemysłu Lotniczego stanowią
główną płaszczyznę działania firmy KAEFER. Działalność dodatkowa, obejmująca rusztowania oraz zabezpieczenia antykorozyjne stanowi wsparcie dla naszej głównej działalności. Obmurza, bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe oraz utylizacja
azbestu są zakresem pobocznym, który nie jest oferowany we
wszystkich krajach i stanowi uzupełnienie naszego wachlarza
usług.
Group Executive Committee (GEC), Zarząd Grupy KAEFER
jest przekonany, że ta strategia jest kluczem do sukcesu w przyszłości. Wymaga to od wszystkich pracowników KAEFER wspólnego urzeczywistnienia tych planów, co przyczyni się do sukcesu całej firmy. „Przyłącz się do naszej podróży w przyszłość
i zostań częścią wspólnego sukcesu!”
Możliwości w centralnej Rosji
Moskwa Po rozpoczęciu działalności w Północno-Zachodniej Rosji przez
KAEFER NWR w roku 2007 oraz założeniu biura w Sankt Petersburgu przez
KAEFER Litwa, skierowaliśmy swoje
kroki w stronę Rosji centralnej. Joint
venture pod nazwą KAEFER STI, którego KAEFER jest udziałowcem większościowym z pakietem 51% udziałów, ma
swoją siedzibę w Moskwie i działa od
czerwca 2009.
Partnerem joint venture jest
Stroytermoizolacya, która ma za sobą
ponad 70 lat doświadczeń na rynku izolacji ciepłochronnych. Oprócz swojego
głównego zakresu usług, który stanowi
80% jej dochodu, firma ta zajmuje się
również zabezpieczeniami antykorozyjnymi, powłokami ochronnymi oraz
ochroną przeciwpożarową. Dzisiaj
KAEFER STI, który zatrudnia 1 200 pracowników w 11 oddziałach, obejmuje
swoją działalnością cały obszar rynku
Rosji centralnej, świadcząc usługi dla
sektora energetycznego, rafineryjnego, gazowego i chemicznego.
Na czele KAEFER STI stoi dwóch
dyrektorów: Alexandr Belkin oraz Alexei Dyakiv, którzy są związani z firmą
od wielu lat.
08
KAEFER
Sukcesy na Tajwanie
Pozytywny start KAEFER Tajwan został założony w kwietniu 2007 roku i zaledwie kilka miesięcy później pozyskał
pierwsze zamówienia z Taiwan Power Corporation (TPC). Na koniec 2008 roku wartość ich zamówień wyniosła 5,5 mln Euro.
Dzisiaj firma zatrudniająca 23 etatowych
pracowników biurowych oraz 120 tymczasowych przeżywa błyskawiczny rozwój,
podobnie jak cały region.
Z kolei w Chinach podstawowym zadaniem jest nawiązywanie bliskich relacji
z firmami państwowymi. Dlatego lojalność
wobec TPC, które kontroluje elektrownie
atomowe na Tajwanie, można uznać za
dobrą strategię przynoszącą efekty.
KAEFER został zakwalifikowany jako firma
izolacyjna wykonująca prace na elektrowni atomowej numer 4.
W sierpniu 2009 nasze portfolio
wzbogacił nowy kontrakt obejmujący izolacje na obiekcie typu LNG dla Chinese
Petroleum Corp. Kolejny projekt obejmuje
izolacje 48 reaktorów i konwerterów dla
tajwańskiej fabryki produkującej panele
solarne dla SKY Power Equipment Co.
Znaczenie rynku energii
odnawialnych przybiera na sile
Polski rynek pełen energii
POLSKA KAEFER umacnia swoją pozycję na rynku polskim i to w bardzo dobrym stylu. Pomimo kryzysu, Polska
wciąż inwestuje pokaźne kwoty w sektorze energetycznym, na czym zyskuje również KAEFER. Dla naszego koncernu Polska jest jednym z najszybciej rozwijających się rynków. W celu umocnienia
swojej pozycji rynkowej oraz podniesienia konkurencyjności TERMOIZOLACJA
SA oraz IZOKOR Płock SA połączyły swe
siły. W wyniku konsolidacji 3 sierpnia
2009 r. powstała jedna duża firma
- KAEFER SA.
Siedziba główna firmy mieści się
w Warszawie, a tamtejsze biuro jest
otwarte od września 2009 r. KAEFER SA
zatrudnia obecnie 1500 wykwalifikowanych pracowników w 16 oddziałach
w kraju i 4 za granicą. TERMOIZOLACJA
oraz IZOKOR miały bardzo zbliżone port-
Sukces na Tajwanie nie byłby możliwy, gdyby nie wsparcie techniczne płynące z biura
KAEFER w Szanghaju. Klienci KAEFER Tajwan, z sektora przemysłu stoczniowego,
energii odnawialnej, nuklearnej oraz LNG,
wymagają izolacji wysokiej jakości.
folio usług dla rynku izolacji oraz budownictwa. Fuzja obydwu firm oznacza, że
wiele usług może być obecnie świadczonych przez jednego dostawcę. Fakt ten
wpłynął na umocnienie się ich konkurencyjności na rynku.
KAEFER SA świadczy usługi dla największych polskich i zagranicznych przedsiębiorstw np. PKN ORLEN, LOTOS, Lurgi,
ALSTOM Power, Foster Wheeler, RAFAKO, PGE, Polimex-Mostostal.
Na początku 2009 r. TERMOSPRZĘT
został sprzedany firmie SCAFOM, inwestorowi z branży rusztowań, co pomogło
skoncentrować się na głównym zakresie
usług świadczonych przez KAEFER SA.
Aby wzmocnić swoją obecność na
polskim rynku, KAEFER kupił spółkę
TERMOKOR-BEŁCHATÓW i pod koniec
2008 r. wcielił ją w struktury Grupy
KAEFER. Siedziba firmy mieści się w Bełchatowie, posiada ona certyfikaty ISO
i zatrudnia 120 profesjonalistów z dziedziny izolacji. Główny zakres usług stanowią izolacje ciepło- i zimnochronne,
a także izolacje akustyczne oraz zabezpieczenia antykorozyjne. W Bełchatowie
znajduje się największa w Europie elektrownia na węgiel brunatny (Elektrownia
Bełchatów). W niedalekiej przyszłości
część bloków tejże elektrowni będzie
remontowanych.
TERMOKOR pozostaje niezależny
od KAEFER SA, ale obydwie firmy współpracują ze sobą i wzajemnie się uzupełniają. TERMOKOR posiada również wieloletnie doświadczenie w zakresie obmurzy - usług, których rozwojem na terenie Polski KAEFER jest bardzo zainteresowany.
Zmiany klimatyczne Rynek energii odnawialnych
w Norwegii rośnie w tempie około 6 terawatogodzin
(TWh) na rok. 90 procent tej energii przeznaczane jest na
produkcję ciepła i energii elektrycznej. Jak do tej pory,
rozwój energii odnawialnej nie został zakłócony przez
kryzys finansowy. Wręcz przeciwnie, rząd mocno zaangażował się w „zielone projekty”, ograniczające emisję dwutlenku węgla.
KAEFER zajął dobrą pozycję wyjściową do wyścigu
na tym szybko rozwijającym się rynku. Zoptymalizowane
rozwiązania izolacyjne są bardzo ważne dla zachowania
właściwych procesów produkcyjnych oraz wydajnego
użytkowania energii. Zadania firmy KAEFER w produkcji
bioenergii obejmują izolację kotłów i elektrofiltrów, jak
również bierną ochronę przeciwpożarową obiektów przemysłowych. Nasz zespół w Norwegii ma duże doświadczenie w tym obszarze. Wśród klientów docelowych wymienić
można firmy energetyczne, inżynieryjne oraz dostawców
sprzętu produkcyjnego.
Budowa nowych obiektów jest zwykle inicjowana
przez instytucje państwowe oraz inwestorów prywatnych,
którzy jako zachętę otrzymują dofinansowanie z funduszy państwowych. Z uwagi na dużą konkurencję w ubieganiu się o dofinansowanie, tylko najlepsze projekty mogą być realizowane. W chwili obecnej KAEFER jest zaangażowany w szereg projektów wspieranych przez rząd,
które będą realizowane do roku 2012. Zapewnią one sporą pulę prac, w których możemy uczestniczyć.
Bioenergia produkowana jest z biopaliw, które powstały z biomasy – innymi słowy materiałów organicznych.
W Skandynawii odpadki z gospodarstw domowych, lasów
są często używane do produkcji biopaliw. Używanie materiałów organicznych do produkcji paliw oznacza zerową
emisję dwutlenku węgla – stanowi to główny powód dla
którego świat chce zamienić energię wyprodukowaną
z paliw kopalnych (węgiel i ropa) na przyjazną dla środowiska bioenergię. Świadcząc usługi izolacyjne na najwyższym poziomie KAEFER ma także swój udział w procesie
wytwarzania energii odnawialnej oraz ograniczaniu emisji
gazów cieplarnianych.
09
KAEFER
C&D: poszerzenie obecności w południowej części
Wielkiej Brytanii
Nowe biura C&D Industrial Services
Ltd. miało poprzednio dziewięć oddziałów
w Wielkiej Brytanii, głównie w północnej
i centralnej Anglii oraz południowej Szkocji. Ponieważ C&D ma również wielu ważnych klientów i projekty w innych częściach państwa, naturalnym następstwem
było podkreślenie obecności w tych regionach. W rezultacie w lutym 2009 r.
C&D otworzyło nowe biura zarówno
w południowej Walii (Newport), jak
i w Kent (West Malling), które zlokalizowane jest w południowo wschodniej Anglii.
Nowe biura pomogą C&D w promowaniu pełnego zakresu usług firmy nowym
klientom.
Widoki na przyszłość są dobre, ponieważ w nadchodzącym okresie w tych
regionach planowanych jest kilka inwestycji budowlanych, takich jak spalarnie śmieci i elektrownie (węglowe i atomowe).
Udane wejście na szwedzki rynek
SZWECJA Plastik, energia atomowa oraz odpady biologiczne – lista klientów związanych z tymi branżami jest długa, ale dla Eddy’ego Ström’a nie jest żadnym wyzwaniem. Dyrektor zaczął swoją pracę dla KAEFER w roku 2005, w ciągu tych czterech
lat zbudował 15 osobowy zespół, który zdobył kilka znaczących projektów. „Dzięki
pomocy, dużemu wsparciu oraz doświadczeniu Roberta Skrobisza oraz wielu pracowników firmy KAEFER z Niemiec i Polski, udało nam się stworzyć na szwedzkim rynku
silną markę”, mówi z entuzjazmem Eddy Ström.
Największym do tej pory projektem były prace izolacyjne na terenie nowej fabryki produkującej polietylen w Stenungsund, niedaleko Goeteborga. Prace na tym
obiekcie zakończą się w 2009 roku. Jesienią 2009 roku oraz w maju 2010 KAEFER
Szwecja, we współpracy z KAEFER Brema na zlecenie Balcke-Durr, będzie wykonywał
prace na terenie elektrowni atomowej w Forsmark, około 100 km na północ od Sztokholmu. „Mam nadzieję, że będzie to dobre wejście na ten rynek”, mówi Ström.
Kolejnym bardzo interesującym rynkiem jest technologia biogazowa. W Falkenberg, na zachodnim wybrzeżu Szwecji, duńsko-niemiecka firma Bigaden wybudowała niedawno zakład wykorzystujący biogaz. Zakład ten jest pierwszym takim obiektem
w Szwecji, wykorzystującym zwierzęce odchody do produkcji biogazu. Należy on do
stowarzyszenia rolników, którzy sprzedają wyprodukowany gaz dystrybutorom energii. Na tym obiekcie KAEFER izolował wiele kanałów oraz rurociągów.
Afryka Południowa rozwija swoje
centrum szkoleniowe, tworząc
szkołę dla blacharzy
Niedobór specjalistów KAEFER Afryka Południowa
rozwija swoje Centrum Szkolenia Umiejętności Sizani.
Oprócz dobrze działającej jednostki szkolącej pracowników rusztowań, otwiera również szkołę dla blacharzy.
Działania te są odpowiedzią na niedobór specjalistów
w Afryce Południowej oraz konieczność uzupełnienia załogi KAEFER, jak również wzmocnienia branży izolacyjnej
w ogóle. „Przed nami na horyzoncie urodzaj ważnych projektów i aby podołać wymaganiom klientów, musimy dysponować wykwalifikowaną kadrą”, mówi Umesh Prakash,
Dyrektor Handlowy KAEFER.
Centrum szkoleniowe stało się podstawowym narzędziem rozwoju pracowników w firmie KAEFER. Ci pracownicy, którzy zostali wybrani mają możliwość wzięcia udziału w szkoleniu, prowadzonym na wysokim poziomie, pozwalającym rozwinąć umiejętności blacharskie. Pomysł ten
będzie poszerzany o kandydatów z zewnątrz, w ramach
działań z zakresu CSR (Społecznej Odpowiedzialności Biznesu) Grupy KAEFER, aby pomóc w zmniejszeniu niedoboru specjalistów w obrębie głównych projektów przemysłowych.
Kurs dla blacharzy będzie trwał przynajmniej dwa
lata, a dla niedoświadczonych kandydatów będzie przedłużony nawet do pięciu lat. Na szkolenie składa się połączenie teorii, rodem z sali lekcyjnej, z praktyką zdobytą na
budowie. Pięć modułów obejmuje etapy od początkującego ucznia aż po brygadzistę grupy blacharzy.
Sukces KAEFER w Afryce Południowej jest po części
efektem nacisku kładzionego na szkolenia oraz rozwijanie
umiejętności potrzebnych dla przemysłu. Ta filozofia
wspierała wieloletnią obecność KAEFER w SAPREF, największej rafinerii petrochemicznej w kraju.
10
KAEFER
Meksyk skupia się na instalacjach przybrzeżnych
Nowe kierownictwo Z dniem 1 lipca 2009 r. Michael Woloszyn zastąpił Carlosa Strappa na stanowisku Dyrektora KAEFER Mexico. Wcześniej był on asystentem
Petera Hoedemakera, Przewodniczącego Zarządu Grupy KAEFER. Do jego głównych
zadań należy intensyfikacja działań na rynku meksykańskim, zintegrowanie z resztą
Grupy oraz wykorzystanie kontaktów KAEFER wśród międzynarodowych generalnych
wykonawców w celu pozyskania nowych zamówień.
Do tej pory działania w Meksyku skupiały się głównie na obiektach przemysłowych. W chwili obecnej czynione są starania w kierunku pozyskania obiecujących
projektów z sektora instalacji przybrzeżnych w Zatoce Meksykańskiej. W tym właśnie
celu Meksyk został przyporządkowany w Grupie KAEFER do regionu Północnego
Atlantyku, aby nieco go zbliżyć do KAEFER ENERGY w Norwegii, które stanowi centrum kompetencji instalacji przybrzeżnych w Grupie KAEFER. Poprzednio Meksyk był
częścią regionu Europy Południowej.
KPLL informuje o ogromnym rozwoju organicznym w Indiach
Nowe oddziały KAEFER Punj Lloyd (KPLL), joint venture
pomiędzy KAEFER i Punj Lloyd Ltd., zanotowało ogromny
wzrost w przeciągu dwóch ostatnich lat swojej działalności.
Od roku 2006, kiedy firma rozpoczęła działalność, sam obrót
pomiędzy 2007 i 2008 wzrósł ponad trzykrotnie. Liczba zatrudnionych wzrosła z 35 do 166 pracowników umysłowych
w roku 2008.
Ten błyskawiczny rozwój wynika głównie z ogromnych
nakładów inwestycyjnych, które mają zaspokoić rosnący popyt
na energię elektryczną, stal, cement, ropę i gaz, nawozy oraz
wyroby z branży petrochemicznej. KPLL pozyskało duże kontrakty na prace izolacyjne, zyskując pozycję drugiego największego gracza na rynku. Główne kontrakty realizowane w roku
2008 obejmowały prace izolacyjne na dwóch rafineriach:
obiekcie LNG w Jemenie oraz dwóch zbiornikach LNG.
W obrębie wysoce wyspecjalizowanej gałęzi obmurzy
KPLL wysunęło się na pozycję lidera w kraju. Firma zdobyła
rozległe doświadczenie w dziedzinie pieców do szkła. Świadczą oni usługi w dziedzinie produkcji struktury stalowej pieca,
łącznie z projektowaniem, dostawą oraz wykonaniem obmurzy ogniotrwałych. W roku 2008 KPLL otrzymało zlecenia na
prace przy pięciu piecach do szkła w Indiach oraz jednym
w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Przeprowadzono również prace izolacyjne na terenie zakładów produkujących nawozy, a ostatnio KPLL wygrało swój pierwszy kontrakt na
obmurza zbiorników na elektrolit oraz pieca anodowego
w obrębie prac związanych z piecem do wytapiania aluminium.
W przyszłości KPLL widzi swoje szanse również w przemyśle stoczniowym. By być bliżej kluczowych klientów
w czerwcu 2008 roku KPLL przeniosło się do nowego budynku w okolicach New Delhi oraz otworzyło szereg oddziałów
w kraju, a mianowicie w Mumbaju, Chennai, Bhubaneshwar
(Orissa). Wkrótce planowane jest otwarcie kolejnego oddziału w Vadodara (Gujarat). Mając na uwadze powyższe inwestycje w infrastrukturę, w roku 2009 KPLL spodziewa się
świetnych wyników, które przebiją te z 2008.
Kierownictwo z Bliskiego Wschodu odwiedziło nowy budynek w Jubali
Arabia Saudyjska Budowa nowego
budynku KAEFER w Jubali, w Arabii Saudyjskiej, przebiega bez zakłóceń. Prace
rozpoczęły się w styczniu 2009, a pierwszy moduł biurowy ma być gotowy w połowie roku. Pierwsza faza budowy będzie
kontynuowana w roku 2009 i 2010.
Oprócz przestrzeni biurowej, powstaną
również magazyny, mieszkania dla pracowników niższego i wyższego szczebla,
jak również kuchnia, która jest już czynna i serwuje posiłki dla pracowników.
W roku 2010 powstanie baza szkoleniowa z salą konferencyjną oraz centrum
szkoleń w zakresie izolacji i rusztowań.
Faza druga zaplanowana jest na rok
2011. Obejmie ona rozbudowę części
mieszkalnej, aby możliwe było zakwaterowanie pracowników fizycznych pracujących w pobliżu. W chwili oddania budynek w Jubali stanie się punktem centralnym dla działań KAEFER w Arabii Saudyjskiej. Oprócz spełniania roli centrum
szkoleń i magazynu, to właśnie tam ulokowane będą działy odpowiedzialne za
planowanie i kontrolę projektów, zakupy
oraz księgowość.
Dzięki obiektowi w Jubali, KAEFER
Arabia Saudyjska pozyska infrastrukturę
niezbędną dla ulokowania w nim kadry
zarządzającej oraz stanie się uwarunkowaną ekonomicznie, alternatywą do wynajmowania sal konferencyjnych w hotelach. Aby zmniejszyć koszty, drugie spotkanie Kadry Zarządzającej Krajów Dalekiego Wschodu odbyło się w Jubali,
niedługo po otwarciu obiektu. Regularnie odbywające się spotkanie miało na
celu ocenę działalności w ostatnich czterech miesiącach oraz omówienie przyszłych planów. W spotkaniu udział wzięli dyrektorzy wszystkich oddziałów oraz
dyrektorzy KAEFER Bliski Wschód. Spotkaniu przewodniczyli: Philipp Dalheimer
oraz Ramneek Datt.
11
KAEFER
Joint venture na potrzeby projektu
elektrowni w Katarze
Izolacje akustyczne KAEFER Katar oraz KAEFER Hiszpania połączyły swe siły, aby
współuczestniczyć w ważnym projekcie budowy elektrowni w miejscowości Messaied
na terenie Kataru. Starając się zaspokoić rosnący popyt na energię elektryczną oraz
wodę, w jednym z najszybciej rozwijających się regionów świata, Messaied Power Company zdecydowało się na wybudowanie elektrowni z turbiną gazową, pracującą w cyklu
łączonym, o mocy 2 000 MW. Ma ona zostać oddana do użytku w 2010 roku. Zadanie,
jakie leży przed spółkami KAEFER, to montaż 61 000 m2 paneli ściennych, służących
jako izolacja akustyczna.
Materiały niezbędne do wykonania prac, produkowane są w Hiszpanii i transportowane do Messaied. KAEFER Katar odpowiedzialny jest za organizację placu budowy,
jak również za dostarczenie niezbędnego sprzętu oraz zasobów ludzkich, w liczbie 30
pracowników wykonujących swoje obowiązki na różnych stanowiskach. Eksperci z Hiszpanii nadzorują prace, które rozpoczęły się w czerwcu 2008 i powinny się zakończyć
w lutym 2010 r. KAEFER Hiszpania i KAEFER Katar utworzyły joint venture wyłącznie
na potrzeby tego zadania. Całkowita wartość projektu to około 6 milionów dolarów.
Messaied Power Company to joint venture utworzone przez Electricity & Water
Company z Kataru, Qatar Petroleum oraz japońską firmę Marubeni. Nowy obiekt jest
zaprojektowany i budowany przez hiszpańską firmę Iberdrola. Koszt całkowity projektu
wynosi 1,63 miliardów dolarów.
Project Management Qualification rozpoczęło się w sześciu krajach
Zasoby ludzkie Efektywne zarządzanie projektami jest
kluczowym elementem każdego udanego przedsięwzięcia. Aby
ułatwić współpracę pomiędzy różnymi oddziałami KAEFER oraz
wprowadzić wszystkich na wyższy poziom, Corporate Human
Resources (CHR) rozpoczęło w zeszłym roku program Project
Management Qualification. Do tej pory ponad 100 uczestników
zapisało się do programu szkoleniowego w sześciu krajach:
Francji, Niemczech, Norwegii, Katarze/Bliski Wschód, Hiszpanii
oraz Wielkiej Brytanii. Wielu z nich ukończyło pierwszy moduł
ze świetnymi wynikami.
Program składa się z trzech poziomów, a każdy z nich trwa
około pół roku. W tym czasie uczestnicy pracują w pełnym
wymiarze czasu pracy. Paul Worall, który świetnie radził sobie
ze swoimi projektami w Australii i Nowej Zelandii, został wybrany w lutym 2009 na Dyrektora Project Management Academy. Jego zadaniem jest promowanie modułów szkoleniowych
w KAEFER na całym świecie, wzbogacanie ich i śledzenie związanych z nim sukcesów.
Program nabrał jeszcze większego rozpędu w momencie
otrzymania akredytacji Project Management Institute (PMI).
Organizacja ta jest najlepszym na świecie związkiem kierowników projektów typu non-profit, która posiada pół miliona
członków w 170 krajach. KAEFER ma pewność, że naucza i stosuje najlepsze techniki w zakresie kierowania projektami, bazujące na know-how najlepszych ekspertów na świecie.
Dodatkowo grupa ekspertów z KAEFER utworzyła „Cykl
Życia Projektów”. Bazuje on na doświadczeniu, że większość
projektów jest porównywalnych oraz że muszą przechodzić one
przez takie same bramki decyzyjne w tych samych momentach,
w których odpowiedzialność jest przekazywana z jednego działu do drugiego działu lub drugiej osoby. Eksperci przygotowali listę kontrolną oraz obowiązkowe dokumenty, które powinny
pomóc w przekazaniu odpowiedzialności bez utraty jakichkolwiek informacji.
Uczestnicy z Wielkiej Brytanii
Uczestnicy z Indii
Uczestnicy z Polski
12
KAEFER
Poznajemy KAEFER
Nowi rekruci bliżej poznają KAEFER Kreatywność
i praktyczność były kluczowymi hasłami dla dziesięciu uczestników z różnych działów, którzy wzięli udział w pierwszym spotkaniu informacyjnym dla nowych pracowników firmy pod koniec
maja. Dział Personalny zaprosił nowych pracowników do odkrywania KAEFER „od kuchni”, aby lepiej mogli poznać pracodawcę.
Jednodniowe spotkanie składało się z prezentacji firmy oraz wycieczki po warsztatach i laboratoriach, przeprowadzonej przez
pracowników rady zakładowej oraz KAEFER Schiffsausbau
GmbH.
„Connect” łączy ludzi
Wymiana doświadczeń 14 uczestników szkolenia technicznego spotkało
się w listopadzie w Bremie na całotygodniowych warsztatach pod nazwą program „Connect”. Zajęcia prowadzone przez dział Corporate Human Resources
są dostosowane do wymogów i zakresu odpowiedzialności inżynierów, a ich
głównym celem jest rozwój kontaktów międzynarodowych oraz szybsze przekazywanie wiedzy.
Program warsztatów był napięty. Poruszane były tematy: od międzynarodowej pracy zespołowej, aż po najnowsze doniesienia technologiczne prosto
z działu Corporate Technology & Research, a także zagadnienia dotyczące szkolenia z prowadzenia projektów, opartego na standardach PMI, realizowanego
w KAEFER. Uczestnicy mówili o swoich najbardziej udanych projektach, a także
mieli okazję czerpać z doświadczeń innych. Mieli również okazję skorzystać
z wiedzy jednego z doświadczonych kierowników projektów (senior project
manager).
Można śmiało uznać, że wszyscy uczestnicy spotkania odnieśli z niego
korzyści. Cytując słowa Kierownik ds. Rozwoju i Szkoleń, Reinhild Heider:
„Uczestnicy porównywali swoje doświadczenia zebrane z różnych krajów i bardzo wiele się od siebie nauczyli. Fakt ten wzmacnia tożsamość Grupy KAEFER
oraz tworzy podstawę to dalszej udanej współpracy.”
Zajęcia praktyczne odbyły się po południu. Z użyciem typowych materiałów używanych w KAEFER takich jak blacha, Armaflex oraz polistyren, na terenie warsztatu szkoleniowego w Bremie uczestnicy zrobili ciekawe przedmioty, ilustrujące temat:
„Czym jest dla mnie KAEFER?” Te interesujące dzieła sztuki
powstawały w trzech grupach.
Konkluzja płynąca ze spędzonego wspólnie dnia to: „zdecydowanie wart polecenia”. Zaplanowano dalsze spotkania tego
typu.
Wystartowała druga odsłona programu JLP
Rozwijanie umiejętności kierowniczych Po udanym starcie programu Junior Leadership Programme (JLP) w ubiegłym
roku, który skierowany jest do młodych managerów, którzy dopiero rozpoczynają swoją karierę na stanowiskach kierowniczych,
rozpoczęła się druga odsłona tego programu. W roku 2009 udział
w projekcie bierze 15 uczestników z jedenastu krajów (w 2008
było 13 uczestników z siedmiu krajów), m.in. pracownicy KAEFER
z Kanady, Australii czy Chin.
Ten modułowy program składa się z czterech sesji, opartych
na wielu tematach z zakresu pełnienia funkcji kierowniczych. Tegoroczni uczestnicy spotkali się w Bremie, Szanghaju oraz Wiedniu. Spotkanie wieńczące program, podczas którego grupy przedstawią wyniki swoich projektów przed najwyższą kadrą zarządzającą, odbędzie się ponownie w Bremie, w styczniu 2010 roku.
Uczestnicy pracują nad projektami związanymi z rozmaitymi
obszarami działania firmy KAEFER. Łączy ich aspekt praktyczny
- wszystkie grupy otrzymały tematy wyznaczone przez dyrektorów poszczególnych firm z rodziny KAEFER. Dla uczestników oznacza to więcej pracy i poświęcenia, ale wszyscy są wysoce zmotywowani i entuzjastycznie nastawieni, co pozwala sądzić, iż JLP
2009 będzie kolejnym wielkim sukcesem.
13
KAEFER
Silni menadżerowie tworzą
silne firmy
Nauka na wszystkich poziomach
Wysoce zmotywowani oraz świetnie wykształceni menadżerowie są strategicznymi czynnikami warunkującymi sukces naszej firmy. „Stworzyliśmy Akademię
KAEFER, aby skonsolidować i rozwinąć naszą pozycję na rynku. Tworzymy programy
autorskie na najwyższym poziomie, w zgodzie z wartościami, zasadami zarządzania
i strategią korporacyjną obowiązującą
w Grupie KAEFER”, mówi Alexander Lüder,
Dyrektor ds. Personalnych w Grupie.
Rozpoczął się cykl programów rozwijających umiejętności wyższej kadry zarządzającej, który uzupełnia istniejący już
program szkoleniowy dla kadry zarządzającej niższego szczebla (junior management). W jego skład wchodzi Executive
Development Programme (EDP), który ruszył w maju 2009 r. Bierze w nim udział
piętnastoosobowa grupa dyrektorów zarządzających oraz członków wyższej kadry
zarządzającej. EDP trwać będzie przez
12 miesięcy. Został podzielony na cztery
trzydniowe moduły. Uczestnicy
biorą także udział w strategicznych projektach dla KAEFER, m.in.
z wykorzystaniem specjalnie do tego celu
przygotowanej platformy e-nauka. W nadchodzących latach planowane jest uczestnictwo kolejnych grup.
Top Management Programme (TMP),
który również ma charakter modułowy,
rozpoczął się we wrześniu. W jego skład
wchodzą dwie grupy po 15 dyrektorów
najwyższego szczebla każda, począwszy
od członków Group Executive Committee
(GEC), Zarządu Grupy KAEFER oraz dyrektorów regionalnych. Założenia dla obydwu
programów przygotowała Henley Business
School w Reading w Anglii, która jest jedną z najlepszych szkół tego typu.
Rozwój kadry zarządzającej na
wszystkich szczeblach, programy szkoleń
zawodowych dla kierowników projektów
oraz młodszej kadry technicznej, składają
się na działalność Akademii KAEFER.
„W roku 2009 w ramach korporacyjnych
programów rozwoju umiejętności mamy
150 osób podzielonych na dziesięć grup.
To jest wybitne osiągnięcie, które umacnia
naszą pozycję”, podkreśla Alexander Lüder,
a po chwili dodaje „I jesteśmy z tego bardzo dumni!”.
Nagroda za 500 000 roboczogodzin bezwypadkowej pracy
Bezpieczeństwo na Adriatic LNG W pobliżu wybrzeża Wenecji powstaje North Adriatic LNG Receiving Terminal.
W jego sercu znajdują się dwa ogromne zbiorniki, każdy
z nich mogący pomieścić 250 000 m3 ciekłego gazu. Od
września 2008 roku około 150 monterów izolacji z KAEFER
Hiszpania wykonywało prace izolacyjne ścian i denek zbior-
ników, jak również izolacje rurociągów. Bezpieczeństwo i higiena pracy zawsze była priorytetem, dlatego też KAEFER
Aislamentos zdobył nagrodę BHP za 500 000 roboczogodzin
bez wypadku przy pracy. W podziękowaniu za świetny wynik,
pracownicy otrzymali pamiątkowe koszulki, portfele oraz
czapki.
14
KAEFER
Gotowi do surfowania
Nowa strona internetowa jest
dostępna od maja 2009 r.
Film zaczyna się sceną w kosmosie.
Ziemia jest coraz bliżej, a my przebijamy
się przez warstwę chmur. Samolot pasażerski przelatuje nad otwartym morzem.
Zbliżamy się do wybrzeża, mijając platformę wiertniczą, biurowce i mieszkania oraz
zakład przemysłowy. Lecimy, a w dole widać luksusowy statek wycieczkowy. Lądujemy – w wirtualnym świecie KAEFER.
Nowa międzynarodowa strona internetowa KAEFER (www.kaefer.com) jest
tętniącą życiem. Posiada logiczną strukturę i zaawansowaną grafikę, po której
pracownicy, obecni i potencjalni kontrahenci mogą łatwo surfować. Zróżnicowane rozwijane menu umożliwia odwiedzającym przejrzenie wachlarza możliwości
firmy lub bezpośrednie przekierowanie do
punktu docelowego w świecie KAEFER.
Znajdują się tu wszelkie informacje dotyczące izolacji, historii firmy, odpowiedzialności społecznej biznesu, zasobów ludzkich, technologii i badań. Interesujące
odnośniki pokazują oparte na faktach informacje, a pomocne funkcje wyszukiwania ułatwiają, osobom spoza branży oraz
kandydatom ubiegającym się o pracę,
szybkie znalezienie poszukiwanych treści.
W portalu kariery każdy zainteresowany
może przejrzeć wakaty i skierować swoje
podanie do którejkolwiek spółki w naszej
Grupie.
W tym samym czasie otwarto również stronę internetową dla niemieckich
firm. Powstał projekt pilotażowy dla kolejnych 20 krajowych stron internetowych,
który pokazuje je jako element silnej Grupy KAEFER, jednocześnie dopasowując do
wymagań lokalnego rynku. Podążając
przykładem Niemiec, wkrótce zostaną
opublikowane strony Francji, Austrii, Polski i Chin.
Kwestią zasadniczą jest dla nas to,
aby nowe strony internetowe umocniły
pozycję KAEFER jako lidera rynku i promowały naszą markę. Możemy wykorzystać nasz portal internetowy do generowania nowych kontaktów biznesowych.
W trudnych czasach jest to również narzędzie do przyciągnięcia wykwalifikowanego personelu.
Globalna platforma dla międzynarodowej firmy
Intranet Od marca 2009 roku można się zalogować do naszej nowej, wewnętrznej sieci intranetowej z każdego miejsca na świecie za pomocą eToken`a i mieć
dostęp do szerokiego wachlarza informacji w dwóch językach: niemieckim i angielskim. Działy firmy są przedstawione wraz ze zdjęciami i obszarem działania. Zakres
naszych możliwości, bazy referencji, informacje rynkowe i dużo więcej, tworzy nowy
wymiar przejrzystości i dostępności danych. Nasz klient chce wiedzieć, nad którymi
projektami pracowaliśmy? W ciągu zaledwie kilku sekund możemy otrzymać międzynarodową listę referencji!
Intranet oferuje bieżące informacje: już na stronie głównej KAEFER są zamieszczone wiadomości wewnętrzne firmy, informacje na temat projektów i rynku. Każda
firma ma również możliwość połączenia się z ogólnoświatową wewnętrzną siecią
intranetową ze swojej własnej platformy. Strona jest oparta na zasadach Corporate
Design, ma przejrzystą, łatwą do przeczytania strukturę. Niektóre działy mają swoje
własne prezentacje, inne dopiero nad nimi pracują.
Kontakt: [email protected]
15
KAEFER
Nasza silna drużyna
Niezwykła kampania reklamowa KAEFER W grudniu
2008 roku pracownicy KAEFER Construction z Hamburga:
Thorsten Bauer, Martin Behning, Volker Bulschak, Peter Koch,
Thomas Pannek i Michael Prüss, zamienili teren budowy na
studio fotograficzne. Powodem tego niezwykłego zadania była sesja fotograficzna do nowej kampanii reklamowej KAEFER.
„Plakaty pokazują głównie nasz personel, który na co
dzień pracuje dla klienta” tłumaczy Romy Petrausch z Działu
Komunikacji (CCM) firmy w Bremie. Istotna była autentyczność
fotografii, więc pomysł na sesję z prawdziwymi pracownikami
produkcyjnymi KAEFER był idealny” kontynuuje.
Motyw „Nasza drużyna w relaksującej atmosferze” daje
klientom gwarancję skupienia się na swojej pracy w wykończonych biurach. Ta niezwykła sesja fotograficzna na pewno kosztowała amatorów wiele wysiłku. Musieli oni przyjąć różne
pozy i odtworzyć różne sytuacje zawodowe. Poszukiwanie
odpowiednich motywów dodatkowo było czasochłonne, dlatego Petrausch chciałby złożyć szczególne podziękowania
wszystkim współpracownikom, bez których sesja by się nie
powiodła.
Projekt ma na celu przedstawienie kontrastu między
żmudną pracą, a korzyściami dla klienta, który może się cieszyć
z produktu końcowego firmy KAEFER. I tak „Nasz zespół dba
o przyjemną atmosferę” i bardzo się stara, aby pasażerowie
statku wycieczkowego czuli się wygodnie w spa, które budują.
Z kolei „Nasz pracownik dba o odpowiednią temperaturę”,
dostarczając profesjonalną izolację rur w gorącej stalowni.
Kampanię zaprezentowano już w kilku krajach, np. w reklamach albo na zwracających uwagę banerach na budowach.
Obrazy przemawiające mocnymi motywami i kontrastującymi
napisami są także dostępne jako plakaty w sklepie KAEFER,
gdzie można je zamówić za darmo.
Znaki bezpieczeństwa ambasadorami marki
Branding Czasami pojawia się możliwość sprostania wymaganiom i stworzenia równocześnie dodatkowej wartości.
Z takiej możliwości skorzystano, kiedy
KAEFER Bliski Wschód zdecydował się
promować bezpieczeństwo w miejscu pracy i jednocześnie zwiększyć świadomość
marki KAEFER. Znaki bezpieczeństwa,
które są ustawiane na placach budowy
mają dobrze widoczne logo KAEFER.
Pomysł pojawił się, kiedy zespół
Działu Komunikacji (CCM) z Indii odwiedził w 2008 roku Bliski Wschód. Znaki
bezpieczeństwa były jedną z kwestii
w planie spotkania. W oparciu o rozmowy,
CCM wypracował całościowe rozwiązania
dotyczące projektowania, produkcji
i transportu znaków bezpieczeństwa do
zainteresowanych krajów. Region Bliski
Wschód obejmujący Zjednoczone Emiraty
Arabskie, Katar, Omar i Arabię Saudyjską,
przyjął tę ofertę i zamówił ponad 500
znaków. Zostały one zaprojektowane
i wyprodukowane przez CCM w Indiach,
a potem przetransportowane na Bliski
Wschód.
Projekt oznakowania w tym regionie
jest zakończony i gotowy do kontynuacji
w kolejnych spółkach KAEFER. Myśląc
o całościowym rozwiązaniu, CCM pracuje
nad szablonami, które będą dostępne na
specjalnym portalu Corporate Design. Zainteresowane firmy będą mogły ściągnąć
swój własny szablon i wyprodukować go
na miejscu, zmniejszając tym samym
koszty dostawy. Portal CD będzie zawierał plik szaty graficznej i szybki przewodnik, jak stworzyć znaki w krajach użytkowników.
Dodatkowo poza indywidualnym logo firmy, szablon będzie miał tekst przedstawiający znak w trzech językach.
16
KAEFER
KAEFER sponsoruje lokalną sztukę
im gościom ciekawe spotkanie ze sztuką. Pomysł spotkał się
z niezwykle pozytywnym odbiorem. Szkoły podstawowe z radością przyjęły zaproszenie na różnorodne twórcze i zajmujące zajęcia. Biblioteki miejskie i inne instytucje zapełniają
wszystkie wolne popołudnia pracownikom mobilnego muzeum. Już 2 000 osób skorzystało z inicjatywy „Objazdowego
Muzeum z Bremy”, która stała się możliwa dzięki KAEFER.
© Karen Blindow
Sponsoring Muzeum sztuki w Bremie od 2 lat jest zamknięte z powodu remontu. Dzięki minivanowi zakupionemu
przez KAEFER, sztuka może dotrzeć do dzieci, szczególnie
tych, które nigdy nie miały okazji odwiedzić muzeum.
Personel mobilnego muzeum dysponuje farbami i sztalugami, replikami dzieł sztuki, materiałami które można wziąć
do ręki, projektorami, laptopem i systemem muzycznym. Dzięki tym sprzętom pracownicy muzeum mogą zaoferować swo-
KAEFER Oman jako organizator
obozów i kateringu
Katering KAEFER Oman zajmuje się izolacją, ochroną
przeciwpożarową i usługami rusztowaniowymi w wartym 1,6
miliarda dolarów zakładzie substancji aromatycznych, który
był budowany w mieście przemysłowym Sohar. Fabryka wykorzystuje ciężkie paliwa jako bazę do produkcji aromatów.
KAEFER świadczy również usługi izolacyjne dla Salalah Methanol, zakładu budowanego w mieście portowym Salalah.
W obu przypadkach KAEFER Oman pracuje dla generalnego
wykonawcy, GS Engineering & Construction.
Chcąc zakwaterować wszystkich pracowników obok miejsca budowy Sohar, KAEFER w Omanie wybudował obóz dla
ponad 250 mężczyzn. Mimo, że warunki nie sprzyjają odpowiedniemu przygotowaniu obiadów, personel gastronomiczny
obozu wykazuje się zaangażowaniem i umiejętnościami kulinarnymi, dostarczając każdego dnia wspaniałe i zdrowe posiłki dla licznego zespołu. Lokalne władze również są bardzo
zadowolone z punktu gastronomicznego. Przykład personelu
gastronomicznego w Omanie pokazuje, że jakość pracy
znacznie wzrasta, kiedy każdy pracownik wykonuje swoje
zadania z oddaniem.
Większa wydajność energii w Indiach
CSR (Społeczna Odpowiedzialność Biznesu) Zaangażowanie naszej firmy w Indiach (Gurgaon, Mumbai, Chennai) rośnie. KAEFER Punj Lloyd
(KPLL) aktywnie działa w obszarze izolacji przemysłowej, a KAEFER Engineering
w Indiach jest wewnętrznym usługodawcą dla naszej Grupy. KPLL i Dział CSR
(Społecznej Odpowiedzialności Biznesu) rozpoczęły projekt MovIEE – skierowania indyjskich małych i średnich przedsiębiorstw w stronę Wydajnej Energii
przyszłości. Jest to dziedzina, w której możemy zrobić dobry użytek z naszej
wiedzy i osiągnąć pozytywne rezultaty dla rozwoju ekonomicznego i ochrony
środowiska.
W szybko rosnącej społeczności w Indiach jest dużo małych i średnich
przedsiębiorstw, których obecne zużycie energii nie zostało zoptymalizowane.
Z powodu niedostatecznej lub nieistniejącej izolacji rur i obiektów przemysłowych, następują dzienne straty ogromnej ilości energii, a emisja CO2 jest również olbrzymia.
Specjaliści z KAEFER zmierzą dokładnie straty energii na dwóch modelach
firm, następnie dla zaizolowanych instalacji przeliczą wydajność energetyczną.
Będzie to jasna dokumentacja zysków, które mogą być osiągnięte dla ekonomii
i środowiska. Ta dokumentacja ma przekonać małe i średnie przedsiębiorstwa
o korzyściach z tego rodzaju inwestycji, zostanie im zaprezentowana w formie
„Autobusu Energii”. Oczywiście tym działaniom będą towarzyszyły konkretne
akcje informacyjne, aby unaocznić te oszczędności. Pomożemy przy mierzeniu
i analizie oraz przy planowaniu i wykonaniu izolacji. Dodatkowo przedsiębiorstwa mogą mieć dostęp do szkoleń, gdzie poznają fakty dotyczące materiałów
i zdobędą potrzebne umiejętności. Zadanie to wykonamy we współpracy z innymi sponsorami. Celem akcji jest stworzenie ludziom możliwości, aby pomogli
sobie i zdobyli umiejętności manualne potrzebne do wykonywania zawodu.
Celem projektu jest uświadomienie problemu i wskazanie potencjału izolacji przemysłowej, jako kompleksowego rozwiązania. KAEFER zamierza pomóc
dużej liczbie przedsiębiorstw ulepszyć korzystanie z energii, a w rezultacie
wywołać efekt domina - inne przedsiębiorstwa naśladując prekursorów, również
zaczną inwestować w efektywne rozwiązania izolacyjne.
17
KAEFER
Czwarty „Dzień troski”, sukces poparty dowodami!
Praca społeczna Jak we wcześniejszych latach, tak i tym
razem był to dzień, w którym pracownicy z kilku firm poświęcili swój czas w ramach szczytnego celu. Jako najliczniejsza
z grup pomocników w Bremie, KAEFER wybrał dzieci z gospodarstwa w Tenever. Pracy było dużo, w sam raz dla naszych
70 wysoce zmotywowanych wolontariuszy, fachowo koordynowanych przez Dagmar Steil, Anke Gregorzewski i Thomasa
Meyera. Każdy z nich, począwszy od ucznia do dyrektora,
posługiwał się piłą, łopatą, młotkiem i pędzlem.
Przestawianie, kopanie, budowanie i malowanie trwało
do późnego popołudnia, a potem 150 dzieci pobiegło
zobaczyć odnowiony obiekt. Wodny plac zabaw, piec
do pieczenia chleba, pawilon, zasadzone grządki kwiatów, magazyn z kładkami i szklarnia nie tylko uszczęśliwiły dzieci, ale zachwyciły też pomocników, którzy
również cieszyli się z owoców ciężkiej pracy.
KAEFER WANNER: Nagroda za niecodzienne osiągnięcie
Francja KAEFER WANNER zutylizował ponad 9 000
ton materiałów zawierających azbest z biurowców w paryskiej biznesowej dzielnicy La Défense, gdzie swoją siedzibę do 2007 roku miał francuski ubezpieczyciel AXA.
Wywiezienie ponad 1 000 ciężarówek tego materiału zajęło ponad 2 lata. Wieże AXA, Montparnasse i Cristal AGF
są przykładami nadzwyczajnych umiejętności ekspertów
KAEFER WANNER do spraw utylizacji. W ten sposób oddział mógł wykazać największy udział w zyskach w 2008
roku, co z kolei przyczyniło się do przyznania mu nagrody
w maju 2009. Wyróżnienie za wybitne osiągnięcia zostało wręczone na spotkaniu menadżerów KAEFER WANNER
w Arles i w przyszłości będzie przyznawane corocznie.
18
KAEFER
Zielone światło dla „zielonej” polityki samochodów firmowych w Niemczech
Przyjazny dla środowiska Przy
spaleniu litra paliwa węgiel w nim zawarty łączy się z tlenem w powietrzu
i tworzy nie mniej niż 2,3 kg dwutlenku
węgla (a diesel: 2,6). Ten niepożądany
gaz ogrzewa atmosferę ziemi. KAEFER
poważnie podchodzi do spraw ochrony
środowiska i od 2010 roku obniży jego
emisję w swojej flocie samochodowej.
Tylko w Niemczech firma posiada 400
samochodów o łącznym rocznym przebiegu około 16 milionów kilometrów.
Emisja zależy bezpośrednio od ilości zużytego paliwa, więc rozwiązaniem
jest jego oszczędność, a co za tym idzie
oszczędność pieniędzy. To jest nasz cel,
ale jak go osiągnąć? Andreas Kamradt,
Kierownik ds. Zaopatrzenia wyjaśnia:
„Tniemy koszty przez restrukturyzację
floty samochodowej firmy i „uszczuplenie” administracji, ale również promujemy korzystanie z pojazdów ekonomicznych. Stosujemy specjalny system zachęt”.
Personel, który osiągnie lepszy wynik od założonego poziomu emisji dwutlenku węgla, odpowiednio dobierając
samochód i pojemność jego silnika, dostanie wyższą dotację, nie będziemy już
narzucać modelu, ani wskazywać na samochody diesla.
Andreas Kamradt kontynuuje: „Nasza metoda redukuje wykorzystanie
samochodów, a co za tym idzie, zmniejsza emisję CO2 i podnosi świadomość
ekologiczną naszego personelu. Chcemy, aby pracownicy wiedzieli, że każdy
może zrobić coś dobrego, aby chronić
klimat, a wspólne działanie przyniesie
większy efekt. To sytuacja, w której każdy wygrywa”.
„Zielona” polityka floty samochodowej jest
zgodna z wizją Grupy KAEFER „Wyeliminować
marnotrawstwo energii”.
Koncentracja na energii przyszłości
Spotkanie dotyczące „zielonej” energii na szczycie
w Bilbao Unia Europejska ambitnie podchodzi do kwestii
zmiany klimatu. Koncepcja znana jako 20-20-20, ma na celu
obniżenie emisji dwutlenku węgla w Europie o 20% do 2020
roku, w porównaniu z rokiem 1990 i zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii o 20 procent. Aby to osiągnąć, Europa
potrzebuje firm umiejących wykorzystać nowe technologie
Fotografia
przedstawia (od lewej
do prawej): Christian
Martin (Prezes),
Gorka Ibanez
(Oddział w Bilbao),
Vincente Izaguirre
(Dział Sprzedaży).
w praktyce i wnieść swój wkład w nową ekonomię energii. Na
początku czerwca 2009 roku w Bilbao odbyło się pierwsze Europejskie Forum Energii Przyszłości. W spotkaniu wzięło udział
4 000 firm, instytucji i organizacji, KAEFER Aislamientos miał
na nim swoje stoisko wystawiennicze.
Forum w Bilbao dało wyjątkową możliwość wymiany informacji na temat najnowszych badań, zawarcia nowych i odnowienia starych kontaktów. KAEFER Aislamientos dobrze wykorzystał tę okazję, inicjując nowe kontakty biznesowe i reklamując swoje usługi.
Trafnie wybrano kraj i lokalizację kongresu, ponieważ Hiszpania inwestuje dużo pieniędzy w odnawialne źródła energii.
Wszystkie źródła energii odnawialnej w Hiszpanii mogą dostarczyć energię dla jednej trzeciej wszystkich gospodarstw domowych w tym kraju.
Region Basków wokół Bilbao odgrywa szczególną rolę
i obecnie inwestuje ponad 4 miliardy dolarów w elektrownie
o cyklu mieszanym, łączącym ciepło z mocą i innymi źródłami
energii odnawialnej, aby potroić ilość energii elektrycznej wytworzonej przez te źródła.
19
KAEFER
Nowy wizerunek na targach
Gastech 2009
Pomyślna prezentacja „Odbyliśmy
wiele obiecujących rozmów, zacieśniliśmy relacje z naszymi wieloletnimi
klientami i nawiązaliśmy kontakty z wieloma nowymi. Krótko mówiąc, jesteśmy
bardzo zadowoleni, że wzięliśmy udział
w targach!” Tymi słowami Andreas Pöppinghaus (Kierownik Centrum Kompetencji - CCC) podsumował Gastech
2009 po powrocie do Bremy.
KAEFER był obecny na międzynarodowych targach handlowych LNG,
przemysłu gazu ciekłego i ziemnego,
które odbywały się od 25 do 28 maja
w Abu Dhabi. Nasze stoisko o po-
wierzchni 90 m2 miało przejrzystą
strukturę, która ułatwiła odwiedzającym zdobycie ogólnych informacji na
temat: KAEFER, naszych produktów
i usług. Odpowiedzią na nowoczesny
projekt ekspozycji było duże zainteresowanie osób z branży. Jak to ujął Pöppinghaus: „to stoisko było jednym z ulubionych miejsc spotkań zwiedzających”.
Prezentacja KAEFER skupiła się na
preizolacji rur, izolacji próżniowej i termograficznym modelu stworzonym specjalnie na potrzeby wystawy. Litery logo
KAEFER zostały „opakowane” w różne
materiały izolacyjne, a następnie zamknięte w pudełku i podgrzane. Termograficzna kamera dostarczyła dowodów
różnych właściwości izolacyjnych użytych materiałów.
Gastech jest największą i najbardziej profesjonalną konferencją dotyczącą LNG, LPG i przemysłu gazu ziemnego. Do Emiratów przybyło w maju
ponad 10 000 ekspertów z całego świata, a liczba wystawców wzrosła w porównaniu z ubiegłoroczną edycją o ponad 20%, do 378.
Henry Kohlstruk
wyjaśnia uczennicom
z Abu Dhabi, jak
działa izolacja.
20
KAEFER
Konkurs Calo 2009: sukces
młodych monterów izolacji
Nils Ritterhof (po
prawej), Caroline Aloy
i Christoph
Rottenwöhrer (trzeci
z lewej) prezentują
nagrodę
Francja Są najlepszymi młodymi
monterami izolacji we Francji, a może
nawet w Europie. W dniach 24 i 25
czerwca siedmiu młodych pracowników
zaprezentowało swoje umiejętności
w konkursie Calo 2009, wewnętrznych
zawodach organizowanych przez KAEFER WANNER. Pod koniec września
najlepsza trójka wyśmienicie zaprezen-
towała się na konkursie krajowym, zdobywając dwa medale.
KAEFER WANNER zorganizował
konkurs Calo już po raz trzeci. Młodzi
monterzy izolacji przyjechali z całej
Francji do Bordeaux, które w tym roku
stało się gospodarzem testu zręczności
manualnych. „Naszym głównym celem
jest znalezienie kandydata do konkursu
Nowa siedziba firmy w centrum Bremy
Niemcy Kontrakt na nową nieruchomość w centrum Bremy podpisano na początku
tego roku. Budynek znany jako Börsenhof B/Petrihof znajduje się blisko rynku i ratusza. Rozwiąże on m.in. problem za małej przestrzeni użytkowej biurowca przy ulicy
Bürgermeister-Smidt. Wybór tego miejsca świadczy o perspektywicznym myśleniu
KAEFER, jako lokalnej firmy z długoletnią tradycją, która pokazuje silne przywiązanie
do Bremy.
Po kapitalnym remoncie, historyczne fasady budynku będą mieściły pod jednym
dachem personel centrali KAEFER i Niemieckie Centrum Usług (DSC), co ułatwi komunikację. Budynek o powierzchni całkowitej 4 200 m2 ma stać się nowoczesnym
miejscem pracy, umożliwiającym łatwą adaptację do zmieniających się potrzeb, o odpowiedniej powierzchni na spotkania nieoficjalne, międzynarodowe konferencje,
a także kursy szkoleniowe i prace nad projektami.
Prace remontowe trwają od wiosny 2009 roku. 20 października cały personel
nowej centrali mógł zobaczyć szkielet budynku i prowizoryczne biuro. Aby móc dowiedzieć się więcej, o planach wykończenia budynku, pracownicy mogli zadawać
pytania grupie projektantów. Personel centrali przeprowadzi się do nowego budynku
jesienią 2010 roku, ale już teraz pracownicy mogą wybiegać w przyszłość i cieszyć
się nową jakością pracy w remontowanym obiekcie.
krajowego, ale jest to również możliwość, by wszystkie oddziały się poznały,
wymieniły doświadczeniami i zbudowały
dobrą atmosferę w drużynie” mówi Caroline Aloy, Kierownik Działu Zasobów
Ludzkich w KAEFER WANNER.
Siedmiu dobrze zapowiadających
się ekspertów zmagało się z izolacją rur
w wyznaczonym czasie. Musieli oni użyć
różnych materiałów od wełny mineralnej
do Armaflexu oraz zainstalować różne
elementy typu kolana i trójniki. W skład
jury wchodzili pracownicy i emeryci
KAEFER WANNER oraz przedstawiciele
zewnętrznego instytutu szkoleniowego.
Wszyscy młodzi monterzy świetnie się
spisali, pod koniec dnia trójka uczestników zyskała nieznaczną przewagę nad
resztą: Eric Schibotto (wschód) zajął
pierwsze miejsce, Dawid Duboc (Normandia) był drugi, a Vincent Fornelli
(Aquitaine) trzeci. 23 i 24 września pokonali pozostałych 13 współzawodników
w konkursie krajowym w Martigues na
południu Francji. David Duboc zdobył
złoty medal, Eric Schibotto srebrny.
Dwaj medaliści będą reprezentować
Francję w 2010 roku na Europejskim
Konkursie Juniorów Izolacji w Kopenhadze.
21
KAEFER
Piknik rodzinny w Monheim
Niemcy 19 czerwca 2009 r. był doskonałym dniem na imprezę plenerową. Był
suchy, ciepły (ale nie upalny) piątek, jeden z najdłuższych dni w roku, tuż przed
przesileniem letnim. Grupa organizatorów w składzie Micheal Rottland, Gabriela Sahm, Jürgen Kummer i Klaus Dworatzek trafiła w dziesiątkę, organizując
piknik rodzinny dla personelu oddziałów
Przemysłu i Budownictwa.
Centrum narciarstwa wodnego
w Monheim niedaleko Düsseldorfu było
odpowiednim miejscem. Każdy, kto miał
ochotę, mógł przejechać się na nartach
wodnych, zatem zawsze było na co popatrzeć. Wśród 150 uczestników znaleźli się śmiałkowie, którzy kilkukrotnie
wykorzystali okazję do jazdy na nartach
wodnych. Wszyscy świetnie się bawili,
nawet ci, którzy nie spakowali kostiumów kąpielowych. Podczas spotkania
uczestnicy wreszcie mieli okazję porozmawiać ze współpracownikami i poznać
ich rodziny. Był też klaun i proca wyrzucająca pianki żelowe, która przyciągnęła
tłumy. Odległości wyrzutu i stopień do-
kładności rzutu nie został nigdzie odnotowany, ale bez wątpienia, pod względem rozrywki, pianka żelowa świetnie
spełniła swoje zadanie.
Główną atrakcją był oczywiście grill,
a zaopatrzenie w napoje było wystarczające, aby ugasić pragnienie wszystkich
zebranych. Impreza trwała do wieczora,
a wszystkie dzieci oraz dorośli świetnie
się bawili. Zaczynał zapadać już zmierzch,
gdy uczestnicy w dobrych humorach rozeszli się do domów.
Austriacka drużyna z praktykantem KAEFER Thomasem Sklenarem odbiera
Europejskie Trofeum Knaufa
Praktykanci W 2008 roku praktykant Thomas Sklenar wygrał
konkurs Rigips Austria i awansował do rundy finałowej w Zagrzebiu.
W czerwcu 2009 r., on i jego kolega ze szkolenia uczestniczyli jako
reprezentacja z Austrii przeciwko dziewięciu narodowym drużynom
w bitwie finałowej o Europejskie Trofeum Knaufa.
Wymagania były wysokie - panowie musieli odpowiedzieć na 60
pytań, które dotyczyły suchej zabudowy. Zaprezentowany poziom był
wysoki, popełniono zaledwie od 0 do 5 błędów. Austria uplasowała się
na drugiej pozycji z 59 prawidłowymi odpowiedziami za Litwinami,
którzy jako jedyni odpowiedzieli bezbłędnie na wszystkie pytania. Po
tym zadaniu nadszedł czas na test praktyczny: zbudowanie trzech
ścianek o wysokości 1.4 metra każda z dwoma przejściami, a w ścianach: pokrycie ościeżnicy, wypełnienie złączy, zamontowanie ochrony
na brzegach i taśmy zamykającej na powierzchnię firmy Knauf. Wyznaczony czas zaledwie trzech godzin, narzucił drużynom szalone
tempo pracy. Opanowanie i duża dokładność naszej drużyny w cięciu
płycin na wymiar, stały się kluczem do sukcesu. Po skończonym zadaniu, to jest po dokładnie 2 godzinach i 55 minutach, efekt był godny
pochwały. Szczegółowa, ostateczna analiza nie pozostawiła wątpliwości - wygrała Austria z 91 punktami na 100, przed Chorwacją (83
punkty) i Bułgarią (81 punktów). Przewodniczący jury szczególnie
pochwalił naszych chłopaków za precyzję pracy i wybitną jakość wykonania.
Gratulujemy austriackiemu KAEFER i Thomasowi Sklenarowi za
jego robiącą duże wrażenie pracę, która była dowodem solidnego
szkolenia zawodowego, motywacji i wielkiego zaangażowania.
22
TECHNOLOGIE
CCCM: eksperci od izolacji turbin i logistyki materiału
Doświadczenie i innowacja KAEFER jest jednym
z wiodących światowych dostawców systemów materacy do
izolacji turbin parowych i gazowych. Odpowiednia wiedza
specjalistyczna koncentruje się w Centrum Kompetencji Materacy (CCCM) w Bremie. Mały, ale skuteczny zespół młodych
inżynierów i techników, zajmuje się również eksportem materiałów na cały świat.
„Naszą ogólnoświatową dewizą jest dziedzictwo historyczne” mówi kierownik CCCM Peter Latacz. Dział CCCM wyłonił się z działu eksportu i na początku 2009 roku stał się
hitem na rynku. Światowi gracze tacy jak Siemens, Alstom,
Linde, MAN i Polysius zaufali ekspertom z Bremy. Tam są
projektowane, planowane i koordynowane projekty. „W naszym biurze projektujemy materace w oparciu o dane klienta,
z wykorzystaniem systemu CAD” wyjaśnia Latacz. Następnie
materace są cięte i zszywane w warsztatach KAEFER w SzanOd lewej
(Anja Rudlaff,
Markus Tetens,
Peter Latacz,
Irina Wrede)
ghaju i Abu Dhabi, jak również przez innych partnerów biznesowych.
Izolowanie powierzchni materacami zapewnia dokładne
dopasowanie i szybkie przymocowanie, dzięki czemu izolacja
turbiny jest skuteczna, łatwa do konserwacji i nadaje się do
ponownego użycia. Materace przywierają do turbiny jak druga skóra, są łatwe w obsłudze i w usunięciu, a także, co ważne - w wymianie. Specjalny szkielet wewnętrzny ze stali nierdzewnej daje gwarancję, że materace wykonane z włókna
szklanego, włókien krzemionki i innych materiałów izolacyjnych nie poruszą się ani na centymetr. System izolacji materacami stał się użyteczny, szczególnie w odległych miejscach,
ponieważ doświadczony kierownik budowy i miejscowe ekipy
budowlane mogą zainstalować system z łatwością i o każdej
porze roku.
Ten innowacyjny system został dobrze przyjęty przez
klientów. Na przykład w lecie 2009 roku, Siemens wybrał
CCCM do izolacji dwunastu turbin parowych, a Skoda z Czech
i LMZ z Rosji stały się naszymi nowymi klientami. CCCM to
skarbnica wiedzy dla wszystkich firm w Grupie KAEFER. Gromadzi informacje dotyczące wymiarowania i projektowania,
uaktualnia i udostępnia je innym firmom w Grupie.
Klienci, którzy zaopatrują się u nas w materiały to rafinerie, cementownie i elektrownie. Kierownicy budowy z międzynarodowym doświadczeniem nadzorują dostawę i montaż
części, zapewniając wysoką jakość usług KAEFER w najbardziej odległych miejscach świata.
Kontrakt na wykonanie projektu otwiera drzwi do lukratywnego rynku
KAEFER – lider technologii Turbina gazowa (SCT 5-4000 F), produkowana przez Siemensa od lat 90-tych, jest używana głównie
w elektrowniach gazowych i parowych o cyklu
mieszanym. Turbinę zawsze izolowano materacami zgodnie z tymi samymi wymogami technicznymi. Rosnący popyt wymusił całkowitą
przeróbkę projektu izolacji turbiny, do tego
zadania wyznaczono KAEFER CCCM.
„Uważamy, że to ogromny sukces, kończy
się czas długiego zastoju” mówi kierownik
CCCM Peter Latacz. Przez lata KAEFER przegapił prawie wszystkie kontrakty na tego rodzaju turbiny. Latacz wyjaśnia: „to zlecenie
potwierdza, że klient jest przekonany o naszych możliwościach inżynieryjnych i projektowych, daje nam to szansę powrotu na atrakcyjny rynek”.
Kontrakt na wykonanie tego projektu jest
bardzo rozległy, bo izolacja materacami to
montaż ponad 400 materacy na odpowiednim
szkielecie z ochroną przeciwuderzeniową.
„Złożoność zadania sprawia, że to zamówienie
jest prawdziwym wyzwaniem dla naszej projektantki Iriny Wrede i jej zespołu” przyznaje Latacz. „Zdobycie tego kontraktu oznacza ustalenie wzoru, według którego producenci mają
produkować i instalować izolację również
w przyszłości. To czyni nas liderami technologii
w tym sektorze rynku” dodaje kierownik
CCCM.
23
TECHNOLOGIE
KAEFER kontynuuje ekspansję rynku FLNG
Wielki potencjał Eksperci przemysłu gazowego nazywają zasoby, których obecna eksploatacja nie jest z wielu powodów opłacalna, nierentownymi pokładami. Ale rozwój „pływających” LNG (FLNG) oznacza, że w bliskiej przyszłości można
będzie wykorzystać także i te zasoby. Odnosi się to do rozpoczynających działalność zakładów skraplania gazu. Obecnie
istnieją one tylko w planach inżynierów, ale już niedługo pierwszy z tych specjalnych statków wypłynie na otwarte morze
z KAEFER, jako ekspertem od izolacji na pokładzie.
Taki cel mają intensywne badania i inne czynności podejmowane od kilku lat przez Centrum Kompetencji LNG KAEFER
(CCCL). „Angażujemy się w wiele projektów, zarówno na poziomie komercyjnym, jak i naukowym” wyjaśnia Rene Matthies,
szef CCCL.
KAEFER od wielu lat izoluje konwencjonalne tankowce
LNG, ale nie nadają się one do użycia jako FLNG. „Statki muszą
wytrzymać zupełnie inne warunki atmosferyczne niż konwencjonalne tankowce” mówi Andreas Pöppinghaus, kierownik
CCCL. Zasoby gazu są często usytuowane w surowym klimacie
wzburzonych mórz i kier lodowych. „Dlatego poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań jest tak naglące” dodaje Pöppinghaus.
Projekt, zainicjowany przez niemieckie Federalne Ministerstwo Badań, jest częścią programu „Innowacje” dla nowych
krajów. Od 2006 roku zespół pracuje nad rozwojem systemów
zbiorników kriogenicznych. „KAEFER ma wyłączność w kwestii
izolacji” mówi Matthies. W sumie dziesięć firm i instytucji badawczych pracuje nad tym projektem, a drugi jest planowany
na kolejne trzy lata.
Zatem perspektywy na przyszłość są dobre. „Jesteśmy
pewni, że weźmiemy udział także w kolejnym projekcie naukowym Ministerstwa Badań. Dołożymy wszelkich starań, aby znaleźć się na rynku FLNG” mówi Pöppinghaus.
Cement dla Afryki zachodniej
Napięte terminy W Szanghaju w lecie 2009 r. uruchomiono drugą linię produkcyjną w największej na kontynencie fabryce cementu. Polysius AG, wiodący ogólnoświatowy dostawca w przemyśle cementu, zlecił Centrum Kompetencji Materacy
(CCCM) firmy KAEFER dostarczenie materiałów izolacyjnych, obejmujących instrukcje
inżynieryjne i montażowe.
Po długich i ciężkich negocjacjach prowadzonych przez managera projektu z Działu CCCM, Markusa Tetens’a, podjęto ostateczną decyzję co do głównego kształtu
kontraktu. W kwietniu 2009 roku przetarg wygrał CCCM, dzięki czemu jego realizacja
nabrała tempa. Materiał musiał zostać wysłany już w maju, co było logistycznym wyzwaniem.
Sam kontrakt do najmniejszych nie należał, ponieważ wymagał izolacji fabryki
z przyległymi obiektami o łącznej powierzchni 24 000 m2. Wiązało się to z zakupem,
spakowaniem i wysłaniem 30 000 m2 wełny mineralnej, 1 000 m otuliny rur, 28 000
m2 blachy stalowej, 14 000 m2 blachy płaskiej, 8 500 m2 stalowych żłobień i 400 000
śrub. Bliska współpraca pomiędzy zarządzającymi projektem, działem zakupów i wysyłki, po raz kolejny udowodniła, że KAEFER jest godnym zaufania partnerem Polysiusa. Realizacja tego zadania umocniła pozycję firmy w dziedzinie izolacji. Dodatkowo
po dostarczeniu przesyłki, CCCM zajmie się nadzorem instalacji.
24
PRZEMYSŁ
Izolacje akustyczne w elektrowniach
Cichsze chłodnie to wkład w ochronę środowiska W Neurath
w Westfalii RWE Power AG buduje najnowocześniejszą elektrownię węgla brunatnego (2 x 1 100 MW) na świecie. KAEFER dostarczył i zamontował ściany dźwiękoszczelne na dwóch nowych chłodniach. Jest to owoc pracy działu Izolacji Akustycznej
(Inżynieria) i działu Technologii i Badań Akustycznych firmy (CTR-A). Wspólnie stworzyli oni projekt akustyki i określili wymiary ścian. Efektem pracy są dwie okrągłe
ściany, każda o długości 500 metrów i wysokości 12,5 metra, z ochroną odgromową.
Ponadto eksperci izolacji akustycznej dostarczyli i osadzili drzwi i bramy ze stali
nierdzewnej.
W dzielnicy Diusburga – Walsum, oddalonej o 50 kilometrów od Neurath, zajmująca się energetyką firma Evonik buduje blok elektrowni o mocy 750 MW. Będzie
on nie tylko wytwarzał energię, ale także rozdzielał ciepło i przetwarzał parę. To
tutaj KAEFER na nowych chłodniach (181 m wysokości) zainstalował czujniki kontroli hałasu. Czujniki mają jedenaście metrów długości, ale szerokie są tylko na 20
centymetrów. Ustawienie 1 160 czujników w kształcie koła wymagało 15 000 m2
perforowanej blachy (około 100 ton aluminium) i 45 ton wełny mineralnej. Funkcjonalność zaprojektowanych czujników została wcześniej sprawdzona w laboratorium
przepływu dynamicznego, na uniwersytecie technicznym RWTH w Aachen.
Sukces w Rosji
Logistyczny wyścig mocy Miało pójść szybko, miało
być dokładnie wykonane, ale napotkaliśmy wiele problemów,
które musieliśmy pokonać. Przy pierwszej dostawie izolacji dla
turbiny gazowej rosyjskiej firmie LMZ z St. Petersburga, Centrum Kompetencji Materacy KAEFER (CCCM) mogło pochwalić
się bogactwem swoich doświadczeń.
W kwietniu 2009 roku KAEFER zdobył kontrakt na dostarczenie materiałów izolacyjnych, a do lipca zakończono wszystkie prace. Materiały izolacyjne, w tym obudowy z blachy, miały
być zaprojektowane, zaplanowane i częściowo wykonane z prefabrykatów. CCCM odpowiadało również za prefabrykację konstrukcji wsporczej i zamknięć oraz za założenie obudowy z blachy. Dzięki przemyślanej pracy naszego managera projektu
i działu Logistyki CCC, pilne zadanie zostało wzorowo wykonane. Praca została doceniona - w sierpniu podpisano kolejny
kontrakt na drugą turbinę gazową.
25
PRZEMYSŁ
Zakończono pierwszy kaptur izolacyjny dla reaktora
Międzynarodowe zaangażowanie
Współpraca francuskich, niemieckich
i fińskich spółek KAEFER w Olkiluoto
przynosi owoce. KAEFER WANNER zajmuje się pracami izolacyjnymi na głównej pętli pierwszego europejskiego ciśnieniowego reaktora wodnego (EPR).
Francuscy współpracownicy instalują
sprężarkę, generator pary i rury wyrównujące objętość. Widać postęp w planowaniu i pracach inżynieryjnych, tak więc
części będą mogły być wyprodukowane
i zainstalowane w 2010 roku.
Niemcy zajmują się głównie izolacją usuwalnego kaptura izolacyjnego
dla pokrywy reaktora. Günther Ahlers
z Nuklearnego Centrum Kompetencji
(CCCN) firmy w Bremie wyjaśnia: „Zaprojektowaliśmy kaptur i rozpoczęliśmy
produkcję”. Kaptur izolacyjny ma średnicę około 5 metrów i uszczelnia naczynia ciśnieniowe, w których dochodzi do
rozszczepiania jądra atomu. Aby zbadać
pokrywę reaktora, po kapturze można
chodzić i można go ściągnąć. Kaptur ma
być wykonany w Bremie, przetransportowany do Finlandii i złożony tam
w czterech etapach.
Zespół KAEFER z Finlandii jest odpowiedzialny za konwencjonalne prace
izolacyjne oraz lokalną logistykę i organizację.
Eksperci KAEFER ze wszystkich
trzech krajów rozpoczęli pracę nad drugim reaktorem tego samego typu w Famanville we Francji. KAEFER w Bremie
znowu projektuje i buduje kaptur izolacyjny. „Kontrakt w Famanville jest dla
nas ważny, realizowany projekt będzie
punktem odniesienia dla wszystkich kolejnych zleceń na reaktory tego typu”
mówi Ahlers. Już możemy mówić o sukcesie, KAEFER ma już teraz możliwość
wyboru konstrukcji dwóch kapturów
izolacyjnych z Chin.
Francja: dobry wybór dla
rosnącego rynku energii atomowej
Renesans energii atomowej Znaczenie energii
atomowej rośnie w kontekście zmian klimatu i walki
z gazami cieplarnianymi CO2. Energia jądrowa we
Francji stanowi obecnie 75% całkowitej produkcji energii. 58 elektrowni dostarcza energię, dzięki czemu
w 50% Francja jest niezależna od importowanej energii.
KAEFER WANNER jest partnerem przemysłu
energetycznego, od kiedy w latach 70-tych XX wieku
wprowadzono francuski program energii atomowej.
KAEFER jest też poważnym usługodawcą izolacji, rusztowań, ochrony przeciwpożarowej i usług z nimi związanych. KAEFER inwestuje bardzo duże środki, aby
zbudować swoją pozycję na tym rynku. W 2007 roku
warsztaty w Pessac zostały wyposażone w nóż laserowy i maszynę do falcowania CNC. Aby sprostać rosnącym potrzebom, dostosowano również infrastrukturę w zakresie IT.
Pessac skupia się głównie na prefabrykacji komponentów izolacyjnych, używanych przy realizacji francuskiego programu wymiany w generatorach parowych i nowych programach dotyczących Europejskiego
Ciśnieniowego Reaktora Wodnego (EPR) w Finlandii.
Pozyskane umiejętności wzmocnią pozycję KAEFER
WANNER na ciągle rosnącym rynku energii atomowej.
Przedsięwzięcie na Uniwersytecie Alberta
Ochrona przeciwpożarowa dla Olkiluoto
Centrum Stulecia ALBRICO KAEFER Edmonton Commercial został ostatnio wybrany do realizacji największego w historii firmy projektu komercyjnego: izolacji rur i systemów kanałów w nowym Centrum Stulecia Nauki Interdyscyplinarnej przy Uniwersytecie Alberta w Kanadzie. Jest to wielkie przedsięwzięcie, ponieważ Centrum jest budowane na setną rocznicę uniwersytetu.
Projekt Centrum był przygotowywany przez 2 lata, obiekt zastąpi Kompleks Innowacji Badań Zdrowotnych (HRIF) w Edmonton, który wcześniej był
największym projektem komercyjnym ALBRICO KAEFER. Centrum Stulecia
będzie cztery razy większe od HRIF. W skład budynku wejdą trzy duże sale
wykładowe, 15 pięter w trzech wieżach laboratoryjnych i przestrzeni biurowej
oraz trzy wielkie pokoje techniczne.
Zadanie ALBRICO KAEFER polega na zaizolowaniu rur, zewnętrznego
systemu kanałów oraz dostarczeniu jednogodzinnego systemu kanałów
w strefach bezpieczeństwa. W przypadku pożaru, system ten da schronienie
personelowi uwięzionemu w budynku. Z powodu możliwych problemów skażenia, liczne powierzchnie laboratoryjne muszą mieć na izolacji osłonę PVC.
Prace nad projektem rozpoczęły się w styczniu 2009 roku, a ich koniec
zaplanowano na grudzień 2010 roku. Przez większość tego czasu na miejscu
pracuje ośmiu do dziesięciu pracowników, przez trzy ostatnie miesiące ALBRICO KAEFER przewiduje zwiększenie załogi do szesnastu osób.
Wrażliwy obszar Grupa Areva przyznała KAEFER kontrakt na ochronę przeciwpożarową w elektrowni jądrowej Olkiluoto 3 w południowej Finlandii. Pomysł ochrony przeciwpożarowej dla przestrzeni pierścieniowej wokół reaktora przedstawiony przez KAEFER został zaakceptowany przez Areva,
a do wykonania tej pracy wyznaczono Nuklearne Centrum
Kompetencji (CCCN).
Pierścień to miejsce między przestrzenią jądrową a kopułą, które tworzy drugą skorupę. Na jego szerokości, która
wynosi 1,8 metra, umieszczono kable elektryczne, kanały i liczne instalacje rurowe. CCCN wraz ze specjalistami z dziedziny
ochrony przeciwpożarowej działu Technologii i Badań firmy,
wykonał test ogniowy i rozwinął koncepcję ochrony przeciwpożarowej. Kontrakt dotyczył pokrycia powierzchni ściany
(około 700 m2) i sufitu (450 m2).
Prace inżynieryjne obecnie są w toku: sporządzono plany
testów, spisano listę materiałów, wykonano rysunki i przeliczenia strukturalne oraz wybrano materiały. Po zakończeniu
tego etapu, pokrycie ściany i sufitu zostanie wykonane z prefabrykatów i przygotowane do ostatecznego zainstalowania
na miejscu.
26
PRZEMYSŁ
KAEFER jako najlepszy dostawca według AREVA
Wyrazy uznania 1 lipca 2009 roku
międzynarodowa grupa Areva zajmująca
się technologią dla energetyki, przyznała
Anne Lauvergeon dyrektor generalny Areva,
pierwszy raz pieczęć jakości swojemu
najlepszemu niemieckiemu dostawcy. Ze
wszystkich 8 800 dostawców tylko 141
zostało nominowanych do tytułu najlepszego dostawcy AREVA, a KAEFER był
jednym z nich. Nagrodę odebrał Peter
Hoedemaker, prezes Group Executive
Committee, Zarządu Grupy KAEFER
i Henry Kohlstruk, dyrektor Centrum
Kompetencji firmy.
„Jako światowi liderzy w dziedzinie
technologii dla energetyki jesteśmy zależni od kluczowych czynników sukcesu
takich jak kompetencja, innowacja, niezawodność i jakość” stwierdziła Anne
Lauvergeon, dyrektor generalny Areva.
„Możemy osiągnąć nasze cele tylko wtedy, gdy współpracujemy z partnerami
przemysłowymi, którzy wyznaczają sobie
te same kryteria sukcesu”.
KAEFER dostarcza i instaluje izolację ciepłochronną i ochronę przeciwpożarową w elektrowni jądrowej dla Arevy,
od 30 lat współpracując z Grupą. Jednym
z prawdziwych atutów KAEFER jest jego
ciągła chęć udoskonalania swoich nowatorskich technologii.
Trzeba również zauważyć, że
KAEFER jest jedyną firmą, która otrzymała pieczęć jakości za technologie izolacyjne i ochronę przeciwpożarową. „Postrzegamy tę nagrodę jako zapowiedź, że
w przyszłości zostaniemy równie wysoko
ocenieni w dziedzinie technologii dla
energetyki w grupie naszego partnera”
powiedział Henry Kohlstruk.
Peter Hoedemaker (z prawej) i Henry Kohlstruk (z lewej)
Po raz kolejny Wiedeń-Schwechat
Izolacje akustyczne Wielu ludziom słowo Schwechat
kojarzy się z lotniskiem w Wiedniu, ale nie dobrze poinformowanym czytelnikom magazynu K-WERT. Dla nich
natychmiastowym skojarzeniem jest kompleks rafineryjny,
znajdujący się blisko lotniska, który jest jednym z największych w Austrii i jest prowadzony przez naszych stałych
klientów - Borealis i OMV. Nie ma w tym nic dziwnego, iż
kontrahenci zaproponowali nam wykonanie izolacji aku-
stycznej. Tym razem zamówienie nie wiąże się tylko z samym zakładem, ale z całym przyległym terenem. Jako część
programu Borealis Top 20, na 20 największych źródłach
hałasu zostaną założone nowsze systemy ochrony akustycznej. Szeroki zakres prac obejmuje przede wszystkim
budowę ścian dźwiękochłonnych i założenie nowych, lepiej
działających tłumików. Projekt obejmuje również „zwykłą”
pracę związaną z izolacją przemysłową.
Proekologiczny projekt na terenie piasków
roponośnych Albian Sands
Piaski roponośne Zapasy konwencjonalnych zasobów ropy maleją, dlatego też,
ważne stają się alternatywne źródła, a jednym z nich jest piasek roponośny. ALBRICO
KAEFER jest ważnym partnerem w tym rozwijającym się sektorze rynku. Tej jesieni
jednym z głównych projektów była eksploataja piasków z okresu alby w Albercie - ambitne przedsięwzięcie kanadyjskiego Shella.
Nazwa projektu wywodzi się od Morza Boreala z okresu alby, które ponad sto
milionów lat temu rozciągało się na północ od Fortu McMurraya i spowodowało utworzenie piasków roponośnych. Dzienne wydobycie w pierwszej kopalni to 155 000 baryłek bituminu, ma ono być zwiększone po wydrążeniu i przygotowaniu do rafinowania.
Projekt zwiększenia wydobycia pozwoli uzyskać kolejnych 100 000 baryłek dziennie.
Tym razem ALBRICO KAEFER zaizolował dwa zbiorniki, które będą oddzielały ropę
od piasku. Izolacja składa się z 38 milimetrowej warstwy krzemianu wapnia i 0,4 milimetrowej powłoki ze stali nierdzewnej. Szacuje się, że nad projektem od września do
listopada 2009 roku, będzie pracować od 20 do 25 osób.
Zbiorniki mają obniżyć emisję węgla, wytworzonego w procesie oddzielania ropy
od piasku. Innowacyjna technologia umożliwia podniesienie temperatury dwukrotnie,
w porównaniu z wcześniejszymi modelami i dodanie ciśnienia. Oba czynniki znacząco
przyśpieszą proces i wpłyną na redukcję emisji węgla od 10 do 15 procent. Ten techniczny proces nosi nazwę „wysokotemperaturowe zastosowanie piany”.
27
PRZEMYSŁ
Otwarcie pierwszej wietnamskiej rafinerii
Dung Quat W lutym 2009 roku Wietnam
otworzył swoją pierwszą rafinerię ropy naftowej w zatoce Dung Quat. Pracując pełną
parą, rafineria ma możliwość przetwórczą
6,5 miliona ton rocznie i produkuje 1,8 miliona ton benzyny, 3 miliony ton oleju napędowego, 400 000 ton paliwa lotniczego,
a także duże ilości różnych innych produktów.
KAEFER Engineering w Wietnamie
pracował intensywnie na tym projekcie
i zgodnie z założeniem wykonał 300 000 m2
izolacji ciepłochronnej i zimnochronnej,
800 000 m3 konstrukcji rusztowań, 4 100 m2
ochrony przeciwpożarowej oraz materiały
ogniotrwałe na cztery grzejniki i kotły.
W czasie najbardziej wzmożonych robót
przy realizacji zadania pracowało około
1 500 pracowników. Zamontowanie rusztowań odbyło się w marcu 2007 roku, a ostatnie prace izolacyjne wykonano w lipcu tego
samego roku. Obmurza i prace montażu
ochrony przeciwpożarowej były realizowane w 2008 r.
Prace nad projektem były kilka razy
odkładane, bo międzynarodowi inwestorzy
i rząd wietnamski nie umieli dojść do porozumienia, co do miejsca inwestycji. W końcu
rząd zdecydował się zbudować rafinerię samodzielnie. W tej chwili jedynym właścicielem jest Petrovietnam, znany również jako
Vietnam Oil & Gas Group. Głównymi wykonawcami projektu były francuska firma
TECHNIP oraz japońska Korporacja JGC.
Rząd wietnamski pokłada wielkie nadzieje w tym projekcie, ponieważ jest on
wykonywany w części kraju o wysokiej stopie bezrobocia. Pracownicy KAEFER byli
mocno zaangażowani w planowe zakończenie robót i dumni z tego, że są częścią ważnego projektu infrastrukturalnego dla ich
kraju.
Woodside Energy nagradza pomyślne zakończenie projektu Train V LNG
Nowe kontrakty KAEFER w dalszym ciągu wzmacnia swoje więzi
z Woodside Energy, jednym z wiodących producentów płynnego gazu ziemnego (LNG) na świecie. Po pomyślnym zakończeniu projektu Train V LNG
w 2008 roku, KAEFER otrzymał kilka nowych kontraktów od Woodside.
KAEFER zapewnił sobie prace na różnych zakresach projektów Woodside
Energy Stabiliser 6 i VRL Lines. Dodatkowo KAEFER wygrał kontrakt na
wymianę płaszczy ochronnych różnych zbiorników i prace podczas wstrzymania instalacji frakcjonowania, jako części trwających prac serwisowych
w Karratha Gas Plant. Również izolacja i montaże rusztowań na trzech
wieżach frakcjonujących w gazowni zostały przeprowadzone przez
KAEFER. To zaplanowane wstrzymanie było bezprecedensowe, gdyż oznaczało pierwszy pełny remont instalacji frakcjonowania przeprowadzony
przez Woodside. Wymiana płaszcza ochronnego zbiornika i wstrzymanie
frakcjonowania mają być zakończone do listopada 2009.
W międzyczasie KAEFER rozpoczął też pracę nad dwoma kontraktami związanymi z serwisowaniem, które rozpoczęły się w październiku 2009
i mają potrwać do 2010 r.
Zakres tych prac obejmuje izolację, zakładanie płaszczy ochronnych,
piaskowanie i malowanie. KAEFER został wybrany bezpośrednio przez
klienta bez przechodzenia przez proces przetargu, co uwydatnia zaufanie
i doskonałe relacje nawiązane przez KAEFER i Woodside Energy. Od zakończenia projektu Train V LNG, KAEFER stale udowadnia, że jest godnym
zaufania, konkurencyjnym cenowo dostawcą usług, kończącym prace w terminie. Wierzymy, że te niedawno nawiązane relacje będą kontynuowane
i doprowadzą do stałych zleceń ze strony tego ważnego kontrahenta.
Woodside Energy każdego roku wydaje duże sumy na prace serwisowe,
które obejmują zakres usług oferowanych przez KAEFER w Australii.
Pełen pakiet izolacyjny na projekcie piasków roponośnych Leismer
Kanada Projekt pokazowy Leismer,
nowy zakład piasków roponośnych, którego właścicielem i zarządcą jest StatOilHydro, powstaje przy dużym zaangażowaniu ze strony ALBRICO KAEFER. Zakres prac obejmuje izolacje rur na czterech odległych odwiertach, izolację centralnego urządzenia przetwórczego i lin
łączących odwierty z fabryką. Nie po raz
pierwszy Torger Rød, Wiceprezes StatoilHydro w Kanadzie, który nadzoruje powyższy projekt, współpracował z KAEFER. Współpracę z Grupą rozpoczął
podczas swojego ostatniego projektu
w Norwegii – Snøhvit LNG.
Zakład Leismer jest oddalony o około 25 kilometrów na północny-zachód od
Conklin w Albercie, w Kanadzie. Wykorzystuje on technologię wydobycia ciężkiej
ropy naftowej spod powierzchni przy stymulacji parowej (SAGD). W tej metodzie
trzeba wwiercić parę poziomych studni
w powierzchnię ziemi. Do górnych studni
wpuszcza się parę, aby ogrzała ropę
i umożliwiła jej spływ do niższych studni.
Stamtąd pompuje się ropę do przetworzenia w rafinerii. Leismer liczy, że w ten
sposób wyprodukuje 20 000 baryłek bituminu dziennie.
Prace mają trwać od lipca 2009 do
sierpnia 2010 roku. Do nadzoru prac i ich
administrowania ALBRICO KAEFER wybrał grupę do Zadań Specjalnych, znanych
jako Oddział 20, z siedzibą w Calgary.
Grupa ściąga pracowników z różnych oddziałów przemysłowych w całej Albercie.
Specjalnie do tego projektu wynajęto
dodatkowych pracowników, a poszukiwa-
nia wykwalifikowanej załogi były prowadzone w szczególności wśród ludności
miejscowej. Pełnoetatowa grupa zarządu
projektu na planowany czas budowy pozostaje na miejscu. Priorytetem na całym
projekcie jest bezpieczeństwo.
28
PRZEMYSŁ
Projekt LNG Jemen pomyślnie zakończony
Izolacja zimnochronna KAEFER Punj Lloyd (KPLL)
i KAEFER Malezja uczestniczyły w największym projekcie przemysłowym w historii Jemenu, obejmującym budowę zakładu LNG
z dwoma gazociągami o wydajności produkcyjnej wynoszącej
6,7 miliona ton rocznie. Zakład LNG został zbudowany dzięki
inwestycjom akcjonariuszy takich jak Total, Hunt Oil z siedzibą
w USA, Yemen Gas, Hyundai Corp. i Korea Gas Corporation.
320. kilometrowy gazociąg łączy zakład przetwarzający na
terenie Marib z dwoma gazociągami LNG w Balhaf, w Jemenie.
Planuje się, że gazociągi zostaną oddane do użytku w ostatnim
kwartale 2009 roku. KPLL wykonał różnorodne zadania obejmujące izolację zimno- i ciepłochronną, izolację akustyczną, zarządzając pracą około 180 osób. Zakres izolacji w sumie wyniósł
35 000 m2.
KAEFER Malezja dostarczyła 10 000 m2 izolacji zimnochronnej na przewodach wyładowczych, za pomocą załogi liczącej w szczytowym okresie 95 osób. W związku z opóźnieniami,
prace zakończyły się w sierpniu 2009 r.
Holandia: montaż rusztowań przy projekcie zwiększającym produkcję
elektryczności
Rusztowana Holandia ma problem - wydajność spalania
domowych odpadów nie jest wystarczająca. Rozwiązaniem
w tej sytuacji jest modernizacja i rozbudowa istniejących spalarni śmieci. Jedną z nich jest zakład HVC w Dordrecht. Poprzez wybudowanie piątej linii spalania jej wydajność ma
wzrosnąć od 240 000 do maksymalnie 396 000 ton rocznie.
Ponadto nowa linia miałaby generować energię – tak, jak
robią to inne linie. Najpóźniej do 2012 roku, HVC będzie
w stanie dostarczyć energię elektryczną do około 76 000
gospodarstw domowych.
Klientem projektu jest konsorcjum VMI, zarządzane
przez przedsiębiorstwo budowlane Visser & Smit Hanab. VMI
wyznaczyło KAEFER Nederland BV do kompleksowej realizacji prac rusztowaniowych. Od kwietnia 2009 do mniej więcej
kwietnia 2010 roku na miejscu będzie pracowało ponad 30
monterów, odpowiadając za montaż, co najmniej 15 000 m3
rusztowań. W związku z tym, że konsorcjum jest złożone
z więcej niż ośmiu przedsiębiorstw, a KAEFER częściowo pracuje w imieniu podwykonawców, realizacja kontraktu wymaga
szczególnej organizacji, pracy zespołowej i elastyczności.
Ekspansja najnowocześniejszej rafinerii Indii
Naphtha cracker KAEFER Punj Lloyd Limited
(KPLL) odgrywa znaczącą rolę przy projekcie rozbudowy rafinerii Indyjskiej Korporacji Naftowej (IOC)
w Panipat w prowincji Haryana, który obejmuje budowę kompleksu Naphtha Cracker, jak również innych
obiektów do produkcji polimerów. Naphtha Cracker
wyprodukuje 800 000 ton etylenu i 650 000 ton
propylenu rocznie oraz inne polimery. Panipat IOCL
jest uważana za najbardziej zaawansowaną technicznie rafinerię w Indiach.
Oczekuje się, że kompleks Naphtha Cracker będzie miał ogromny wpływ na rozwój gospodarczy
regionu. W połączeniu z innym zakładem petrochemicznym, będzie inicjował wzrost przetwórstwa paliw, jak np. produkcję włókien poliestrowych (PSF),
przędzy o włóknach poliestrowych (PFY) i tekstyliów.
Bazując na dostępności tego surowca, w regionie
oczekiwany jest rozwój branż powiązanych z tym
przemysłem. KPLL przyznano pięć głównych projektów w kompleksie Naphtha Panipat:
• Dostawa i montaż izolacji zimnochronnej na dwóch
etylenowych i dwóch propylenowych, dwuścianowych zbiornikach magazynujących o pojemności
20 000 m3 każdy.
• Dostawa i montaż izolacji termicznej na jednym
zbiorniku kulistym, przechowującym etylen i czterech zbiornikach kulistych przechowujących butadien.
• Dostawa i montaż izolacji termicznej na rurociągach. Rozmiar projektu to około 44 000 m2. KPLL
z powodzeniem postawił rusztowanie dla 103. metrowego frakcjonatora propylenu.
• Dostawa i montaż izolacji termicznej na aparatach
i instalacjach grzewczych. Zakres prac wynosił około 26 000 m2.
• Dostawa i montaż izolacji zimnochronnej oraz innych materiałów na obiektach poza wyznaczonym
terenem. Całkowita wartość projektu to około
6 milionów dolarów.
29
PRZEMYSŁ
Czysty interes dzięki
wiedzy KAEFER
Energia ze słońca Hiszpania
w chwili obecnej jest globalnym liderem
w rozwoju termalnych elektrowni słonecznych. KAEFER Aislamientos bierze
udział w najważniejszych krajowych
projektach związanych z energią słoneczną od 2006 roku.
W pierwszej elektrowni w Europie
stosującej technologię kolektorów parabolicznych - projekt Andasol, który
jest realizowany na andaluzyjskim płaskowyżu, KAEFER Aislamientos jest
odpowiedzialny za montaż rusztowań
i izolację zbiorników. Cały projekt składa się z trzech elektrowni, każda o wydajności 50 megawatów (MW), które
według planu mają dostarczyć energię
elektryczną dla pół miliona ludzi. Pierwsza elektrownia została otwarta w lipcu
2009 roku a Andasol 3, ostatnia część
projektu, ma rozpocząć pracę w 2011
roku.
W Sanlúlacar la Mayor niedaleko
Sewilli znajduje się największa elektrownia słoneczna w Europie - PS10.
Elektrownia podwoi swoją produkcję,
kiedy zakończy się budowa drugiego
etapu PS20. Elektrownia składa się
z pola heliostatów i centralnej wieży
kolektora. Ta wieża słoneczna elektrowni dostarcza elektryczność do krajowej
sieci wysokiego napięcia od 2007 roku.
Na szczycie 115. metrowej wieży, kolektor absorbuje ciepło z 624 heliostatów
w specjalnej cieczy, tworząc nasyconą
parę. KAEFER Aislamientos wykonał
izolację na rurociągach, zaworach i częściach kolektora. Do 2013 roku elektrownia ma dostarczyć energię do około 180 000 gospodarstw domowych.
Zmniejszy to emisję CO2 o 185 000 ton
rocznie.
Inne projekty, nad którymi pracuje
KAEFER Aislamientos, obejmują platformę słoneczną Almería (PSA) na pustyni Tabernas. Hiszpania przeprowadza tam od 1980 roku badania dotyczące użycia energii słonecznej, a KAEFER
Aislamientos realizował różne kontrakty izolacyjne.
W projekcie CSP Ibersol w Puertollano, około 250 km na południe od Madrytu, KAEFER Aislamientos jest odpowiedzialny za założenie płaszcza
ochronnego na obiekcie, montaż rusztowania oraz izolację na rurociągach
i blokach elektrowni. Elektrownia ma
wyprodukować 50 MW energii elektrycznej.
Najnowszy kontrakt na prace izolacyjne pochodzi z Sewilli, gdzie Torresol Energy planuje budowę pierwszej
elektrowni słonecznej z systemem przechowywania płynnej soli. Przewidywana
wydajność obiektu to 17 MW.
Główne kontrakty w Emiratach: Borouge i Green Diesel Project
Zjednoczone Emiraty Arabskie Pomimo recesji rok
2008 był pomyślny dla KAEFER UAE, a w 2009 roku oczekuje się jeszcze lepszych wyników. Pojawiły się dwa szczególnie duże zamówienia: Lloyd Punj zakontraktował
KAEFER do prac izolacyjnych przy projekcie rozbudowy
Borouge w Ruwais, w stolicy ZEA - Abu Dabi, podczas gdy
firma GS Engineering & Construction (Korea) poprosiła
o wykonanie prac izolacyjnych i malarskich na projekcie
Green-Diesel, w tym samym mieście.
Borouge jest ważnym dostawcą nowatorskich rozwiązań z tworzyw sztucznych i jedną z wiodących międzynarodowych firm Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Zakończenie wartego wiele miliardów dolarów projektu rozbudowy Borouge 2 planowane jest na połowę 2010 roku. Na tym
projekcie KAEFER UAE wykona 32 000 m2 izolacji ciepłochronnej, 17 000 m2 izolacji zimnochronnej oraz 800 m2
izolacji na sprzęcie grzewczym.
Projekt Green-Diesel obejmuje budowę kompleksu
rafinerii zawierającego instalację hydrokrakingu (wydajność: 41 000 baryłek na dzień), instalację hydrorafinacji
olejów napędowych (44 000 baryłek na dzień), instalację
odzysku siarki (100 ton na dzień) oraz inne jednostki. GS
Engineering & Construction chce zrealizować cały proces
projektowania, zakupów, budowy i testowania w ciągu
42. miesięcznego planu. Projekt nazywa się „Green-Diesel
Project”, ponieważ generowany olej napędowy zawierać
będzie niski poziom siarki.
KAEFER został zobowiązany do piaskowania i zabezpieczenia prawie 50 000 m2 powierzchni. Kolejne 110 000
m2 otrzyma tylko wierzchnią powłokę, a 23 000 m2 poddane będą retuszowi. Aby przyspieszyć proces, w projekcie
używana jest zautomatyzowana komora piaskowania, dzięki której można wykonać średnio 600 m2 piaskowania na
dzień. Co więcej, kontrakt obejmuje wykonanie 50 000 m2
izolacji ciepłochronnej na rurociągach, 8 000 m2 izolacji
ciepłochronnej na aparatach i 70 000 m3 rusztowań.
GS Engineering stał się wiarygodnym partnerem dla
KAEFER Middle East, regularnie zlecając wykonanie izolacji
i usług malarskich.
30
PRZEMYSŁ
Pierwszy projekt LNG w Tajlandii
Pluton W marcu 2008, KAEFER Engineering (Tajlandia) otrzymał
zadanie wykonania prac związanych z izolacją modułową rurociągu
LNG dla projektu Pluton Woodside Energy. Był to, jak dotąd, pierwszy
projekt izolacji gazociągu LNG wykonany w tym kraju i obejmował
montaż 42 000 m2 izolacji. Wartość zamówienia wyniosła 13 milionów
Euro, a zespół pracowniczy w szczytowym momencie realizacji projektu liczył aż 650 ludzi.
Zakres kontraktu obejmował izolacje termiczną i akustyczną na
rurociągach i aparatach. Poza konwencjonalną izolacją, KAEFER Tajlandia wykonał preizolacje, jako joint venture z KAEFER Australia. Do
przeprowadzenia prac stworzony został zakład z trzema liniami pro-
dukcyjnymi, zajmujący się izolacją wstępną. Przy preizolacji nakłada
się kilka warstw pianki poliuretanowej na stalowe rury, które następnie pokrywane są twardą, zewnętrzną powłoką kompozytową, która
jest odporna na sól, substancje chemiczne i promieniowanie UV.
KAEFER Tajlandia wspierany przez doświadczonych menadżerów
projektu i kierowników, wykonał wszystkie prace izolacyjne zgodnie
z planem. Globalny know-how pomógł KAEFER Tajlandia stworzyć
zespół, który zyskał doświadczenie, skutecznie przeprowadzając prace izolacyjne dla projektów LNG. Poziom umiejętności pracowników
w zakresie izolacji LNG został podwyższony dzięki specjalistycznemu
szkoleniu przeprowadzonemu pod okiem kadry nadzorującej LNG.
Więcej pracy przy projekcie Pluton
LNG KAEFER otrzymał zadanie wykonania
prac izolacyjnych i malarskich na projekcie Woodside Energy Pluton LNG, który miał miejsce
w Karratha, w Zachodniej Australii. Powyższe
prace nazywane „pre-dressing” już trwają, ale
zostały spowolnione przez opóźnienia w wykonaniu prac mechanicznych. Klient nie wydał
jeszcze zaktualizowanego planu, jednakże
oczekuje się znacznego przesunięcia zakładanego terminu zakończenia projektu.
Z powodu opóźnień, przetarg na dwóch
głównych zakresach australijskiego projektu
Pluton LNG został również odłożony w czasie.
KAEFER spodziewa się sporego zakresu robót
podczas rozdzielania zamówień.
W trakcie trwających prac przy projekcie
Pluton w Karratha, John Holland przyznał
KAEFER kontrakt na malowanie. Zadanie będzie ukończone do grudnia 2009 roku przy
udziale 21 malarzy. To jest kolejny ważny krok
dla KAEFER w kierunku zdobycia pozycji głównego dostawcy usług malarskich. Umiejętności
rozwinięte przy realizacji projektu Train V LNG
są ciągle wzmacniane i wykorzystywane.
KAEFER jest na etapie kończenia prac
związanych z izolacją wstępną na Projekcie
Pluton LNG prowadzonym w Tajlandii. Prace
zostały wykonane na czas, moduł dostarczono
w terminie, a jakość wykonania kontraktu była wyjątkowa. Bezpieczeństwo na budowie
było kwestią nadrzędną dla zespołu. W czerwcu 2009 roku KAEFER otrzymał nagrodę „Kontrahent miesiąca”.
Ten projekt jest kolejnym ważnym kamieniem milowym dla Centrum Izolacji Wstępnej
KAEFER, które od 2006 do 2009 roku wykonało około 10 kilometrów izolacji wstępnej na
rurociągach na projekcie Woodside Energy.
31
PRZEMYSŁ
Huta aluminium Vedanta - główny kontrakt dla KPLL
Piece do wypalania Vedanta Aluminium inwestuje 4,6 miliarda dolarów
w zwiększenie wydajności swojej huty
aluminium i elektrowni w Jharsuguda
w Orissie, w Indiach. Podczas pierwszej
fazy projektu, KAEFER Punj Lloyd Limited (KPLL) był pomocny przy montażu
elementów mechanicznych i pracach izolacyjnych na wszystkich czterech piecach
do wypalania anod w tamtejszym zakładzie węglowym. Prace o wartości
300 000 dolarów zostały przyznane
KPLL przez China Aluminium International Trading Company (CAITC). Kontrakt
zbiorowy został podpisany między KPLL,
CAITC i Vedanta.
KAEFER Lloyd Punj zdobył duże
uznanie u CAITC i Vedanta za utrzymy-
wanie wysokich standardów jakości i pomyślną realizację projektu w niesprzyjającym środowisku - trudnych warunkach
klimatycznych. Dzięki temu ogromnemu
sukcesowi w pierwszej fazie projektu,
CAITC wyznaczył KAEFER Punj Lloyd do
wykonania elementów mechanicznych
i związanych z tym prac izolacyjnych
wartych 700 000 dolarów na wszystkich
sześciu piecach do wypalania anod.
W związku z pracami podpisano kolejny
kontrakt pomiędzy KPLL, CAITC i Vedantą.
Dodatkowo kamieniem milowym dla
KAEFER Punj Lloyd było wygranie kontraktu wartego 1,6 miliona dolarów na
obmurze na dwóch piecach do wypalania
anod w zakładzie węglowym i 1,7 miliona
dolarów na obmurze na 336 ogniwach
elektrolitycznych w zakładzie utylizacji
szkodliwych substancji.
Ochrona akustyczna na plantacji pomidorów
Rozsądne użycie energii To brzmi zadziwiająco, ale
jest łatwe do wyjaśnienia. Jeden z największych hodowców
pomidorów w Austrii posiada 50 000 m2 szklarni na obrzeżach Wiednia. Te ogromne szklarnie są ogrzewane przez
przyjazne dla środowiska gorące powietrze dostarczane
z pobliskiej ciepłowni i elektrowni. Ciepło wyzwalane przez
silnik przyśpiesza dojrzewanie pomidorów, a energia mechaniczna służy do generowania elektryczności. Proces ten
umożliwia pokrycie własnego zapotrzebowania na energię,
podczas gdy jej nadmiar jest wysyłany do miejskiej sieci
wysokiego napięcia.
Silnik tłokowy napędzany gazem, który pracuje jak
silnik diesla, nie tylko dostarcza energię generatorowi, ale
też przedsiębiorstwu. To generuje ciepło i energię o dużej
wydajności, powodując również hałas. Jest to uciążliwe ze
względu na ludzi mieszkających w pobliżu.
Nasz dział zajmujący się akustyką przemysłową w Austrii, pomógł rozwiązać ten problem przez zainstalowanie
dobrze wykonanego tłumika i całkowite obudowanie silnika.
Praca została wykonana na zlecenie Bauer Energie, nowego
klienta i trwała sześć tygodni do końca lipca 2009 r. Kierownik projektu wyjaśnia z dumą: „pomiar izolacji, którą
sami wykonaliśmy i obliczyliśmy, obniżył poziom hałasu
o 55 decybeli, do 35 dB/A dla otoczenia. Oznacza to, że
zakład może działać bez jakiegokolwiek problemu w dzień
i w nocy w sąsiedztwie terenów mieszkalnych”.
Wspólne osiągnięcie dla szwedzkiej fabryki chemicznej
Bezpiecznie, szybko, niezawodnie
Borealis AG jest jednym z najważniejszych producentów tworzyw sztucznych
na świecie. Firma wytwarza polietylen
w Stenungsund, na północ od Göteborga
w Szwecji. Polietylen jest podstawą wielu artykułów codziennego użytku takich
jak: plastikowe torebki, rury, kartony na
mleko - lista produktów PE jest długa.
W Stenungsund znajduje się jedyna kruszarka i zakład produkcji polietylenu
w Szwecji. Kruszarka przerabia surowce
tj. naftę, butan, propan i etan na etylen,
który następnie poddawany jest polimeryzacji, przy wykorzystaniu wysoko- albo niskociśnieniowych procesów w celu
wytworzenia polietylenu. Od 2007 roku
Borealis buduje nową instalację wysokiego ciśnienia, na której KAEFER wykonał
izolację około 52 000 m2 zbiorników,
silosów i rurociągów.
Praca zaczęła się wiosną 2009 i została przeprowadzona przez grupę roboczą składającą się z KAEFER SA z Polski
(dawniej TERMOIZOLACJA i IZOKOR)
i KAEFER Industry Brema przy wsparciu
KAEFER Isoleringstechnik AB ze Szwecji.
W okresach szczytowych na miejscu pracowało aż 100 monterów, którzy pracowali niezwykle szybko, przy zachowaniu
ostrożności i norm bezpieczeństwa, co
zaowocowało otrzymaniem wszystkich
nagród związanych z bezpieczeństwem
na tej budowie.
32
PRZEMYSŁ
Siedem za jednym zamachem w Austrii
Izolacja zbiornika OOMV Austria,
stały klient naszego działu przemysłowej
izolacji w Wiedniu, otrzymał zlecenie od
Gronemeyer & Banck - stałego klienta,
na nowy zbiornik oddzielający wodę
i olej do magazynów w Matzen i Auersthal. Poproszono nas o zaizolowanie
w sumie siedmiu zbiorników, które mają
średnice od 12 m do 28 m i są wysokie
na 10 do 14 m, o całkowitej powierzchni
około 7 000 m2.
Izolacja składa się z dwóch warstw
druciano-siatkowej maty i osłony z blachy falistej. Jej wykonanie jest obwarowane szczególnymi wymogami pogodowymi, jak i wymogami bezpieczeństwa,
które są typowe dla OMV. W związku
z położeniem terenu, działanie silnych
wiatrów i wysoka temperatura stanowiła poważny problem. W miesiącach zimowych, powierzchnie robocze musiały
być nieustannie chronione przed śniegiem i marznącym deszczem. Przerwy
były nieuniknione i w końcu KAEFER został wyznaczony przez OMV do zamontowania dodatkowych rynien i zabezpieczeń przeciwśniegowych.
Praca rozpoczęła się na początku
2008 roku i będzie kontynuowana do
następnej zimy. Zakończenie projektu
jest planowane na początek 2010 r.
Transpower: KAEFER jako wzór dla innych kontrahentów
Powłoka KAEFER Nowa Zelandia wygrał
swój pierwszy ważny kontrakt pod nową nazwą, zapewniając sobie przynoszące zyski
roboty w kraju. Prace obejmują malowanie
słupów energetycznych dla Transpower, który posiada i obsługuje krajową sieć wysokiego napięcia. Obecnie umowa, która jest automatycznie przedłużana na kolejne lata,
składa się z trzech kontraktów rocznie - każdy obejmuje od 10 do 50 wież transmisyjnych.
Każda wieża musi być przygotowana do
nałożenia powłoki. Ta faza wymaga wymiany
stali, uziemiania przewodów oraz piaskowa-
nie wodą pod wysokim ciśnieniem. Następnie
KAEFER maluje wieże w trzech etapach: natryskuje podkład, nakłada główną i końcową
warstwę. Powyższe prace wykonywane są
z ziemi aż do wysokości około 70 metrów.
Na początku projektu 15 pracowników
zostało wybranych do odbycia specjalistycznego szkolenia w ośrodku szkoleniowym
Transpower Omaka, aby nabyć odpowiednie
kwalifikacje potrzebne do wykonania prac.
Według personelu Transpower, pracownicy
KAEFER stworzyli nowe standardy dla innych
kontrahentów w tej branży, dzięki swojemu
nastawieniu i umiejętnościom.
Wraz ze zbliżającym się zakończeniem
projektu utylizacji azbestu w elektrowni New
Plymouth, nowy projekt dla tego kluczowego
klienta stał się dla KAEFER Nowa Zelandia
bardzo ważny. Firma wybrała kilku pracowników, którzy pracowali w New Plymouth, a następnie zaoferowała im rozwój w wyspecjalizowanym obszarze. Wybrani pracownicy
przewyższyli wszelkie oczekiwania. Dzięki
pozytywnemu wrażeniu jakie wywarli na
kliencie, Transpower zapowiedział juz rozmowy o kolejnych zleceniach dla KAEFER.
Utylizacja azbestu dla Organizacji Narodów Zjednoczonych w Timor - Leste
Południowo-wschodnia Azja Wschodni Timor, który
zmienił swoja nazwę na Timor-Leste, stał się niezależnym krajem w 2002 roku. W związku z obawami związanymi ze słabym
bezpieczeństwem, sytuacją polityczną i humanitarną, w 2006 r.
Organizacja Narodów Zjednoczonych powołała Zintegrowaną
Misję w Timor-Leste (UNMIT), która miała wspierać rząd
w utrwalaniu stabilności i kontynuowaniu procesu narodowego
pojednania.
KAEFER Integrated Services (Australia) został zaangażowany w proces odbudowy Timoru. Organizacja Narodów Zjednoczonych przyznała KAEFER kontrakt na utylizację azbestu
i wymianę dachów w magazynach UNMIT w Dili, Timor–Leste,
które mają zostać zaizolowane i pokryte blachą Monoclad. Podczas prac zostanie zamontowanych dwadzieścia dużych wywietrzników dachowych. Zakres prac obejmuje powierzchnię
2 800 m2.
Projekt rozpoczął się w sierpniu 2009 r. i założono, że
potrwa około sześciu tygodni. KAEFER zapewnił doświadczony
personel z Australii, który współpracował z miejscowym przedsiębiorstwem, przeprowadzając szkolenia pracowników jedno-
cześnie wspierając miejscową gospodarkę. Wszystkie materiały
zostały przywiezione do Timor-Leste z Australii.
Zdobycie kontraktu było możliwe dzięki wcześniejszej udanej współpracy z Organizacją Narodów Zjednoczonych, podczas
której KAEFER Integrated Services został zapamiętany jako
profesjonalny dostawca usług. Mamy nadzieje, iż po zakończeniu projektu w Dili, mogą pojawić się nowe możliwości do dalszej
pracy KAEFER w Timor-Leste na zlecenie ONZ, samorządu lokalnego lub Australijskich Sił Obronnych.
33
PRZEMYSŁ
Krzem dla czystej energii słonecznej
Fotoogniwa technologią przyszłości Od jesieni
2008 do lata 2009 r., aż 25 monterów KAEFER Industry Lipsk
pracowało w ChemiePark Bitterfeld-Wolfen. Montowali oni
izolację zimno- i ciepłochronną oraz akustyczną na kolumnach,
zbiornikach, wymiennikach ciepła i rurociągach w nowo budowanym zakładzie produkującym krzem dla przemysłu solarnego.
Zakład jest obsługiwany przez PV Crystalox Solar Silicon
GmbH. Rocznie ma wytworzyć 1 800 ton materiału do produkcji krzemowych produktów, z których tworzone są ogniwa
solarne. Według fabryki, jest ona pierwszą w Europie, której
krzem, produkowany według zmodyfikowanego procesu Siemensa, będzie użyty wyłącznie do generowania energii słonecznej.
Region Bitterfeld-Wolfem, z licznymi przedsiębiorstwami,
stał się centrum przemysłu solarnego w Europie. Władze lokalne, federalny rząd Niemiec oraz Unia Europejska zapewniają dziesiątki milionów w subwencjach dla nowego zakładu
produkcyjnego, który wymaga inwestycji o łącznej wartości
100 milionów Euro. Powstanie tam około 100 miejsc pracy.
Główne dane
• 112 000 m2 izolacji rurociągów
• 14 000 m2 izolacji zbiorników
• 127 500 przepracowanych godzin
• 125% izolacji zimnochronnej
• Wypadki: brak
Zaizolowano zbiorniki amoniaku
C&D ma zawsze dobre pomysły
Niemcy W miesiącach letnich 2008 i 2009 roku
KAEFER Industry Hamburg zapewnił izolację zimnochronną (-33° C) dwóch dużych zbiorników amoniaku
w fabryce Yara w Rostock w imieniu Norwegian Yara
Group, jednego z wiodących światowych producentów
nawozów.
W związku z tym, że zbiorniki mają 33 m średnicy
i 25 m wysokości, w pracach użyto równocześnie
trzech wytwornic piany. Powierzchnia przeznaczona do
izolacji wynosiła około 8 000 m2, wliczając w to łączące rurociągi. Izolacja miała 200 mm grubości na ścianach zbiorników i 220 m grubości na wieku.
Rusztowanie Od kilku lat, C&D Industrial Services Ltd. był kompetentnym
partnerem dla E.ON, jednego z największych światowych, prywatnych przedsiębiorstw energetycznych i gazowych. E.ON UK prowadzi wiele działań
w Wielkiej Brytanii i podpisał długoletnią umowę ramową z C&D na dostarczenie zintegrowanych usług dla swoich brytyjskich zakładów.
Jednym z nich jest elektrownia gazowa w Killingholme w North Lin-colnshire, gdzie C&D prowadzi duży projekt związany z robotami fasadowymi.
Dwie hybrydowe wieże chłodzące zakładu mają ponad 5 000 m2 płaszcza
ochronnego, który wymaga wymiany.
W pierwszej fazie projektu C&D zamontował klasyczne rusztowanie.
Jednak po uważnym przeglądzie wykonanym przez zespół C&D odpowiedzialny za rusztowania stało się jasne, że alternatywne rozwiązanie będzie lepszym wyborem dla tego konkretnego projektu. Wykorzystano platformy robocze, które były korzystne w dwóch kluczowych obszarach projektu - mogły
być bezpiecznie obsługiwane przez pracownika za pomocą przycisków i zapewniały lepszą wydajność.
C&D będzie nadal używać wspomniane platformy w następnych fazach
tego projektu. Podczas realizacji zadania C&D wykazało się kompetencją
i ogromną specjalistyczną wiedzą.
34
PRZEMYSŁ
Pracując w sercu budownictwa okrętowego
C&D JARROW Północny wschód Anglii jest sercem przemysłu
stoczniowego w Wielkiej Brytanii. Nic więc dziwnego, że C&D
ma tam przedsiębiorstwo C&D Jarrow, które specjalizuje się
w projektowaniu, rozwoju, produkcji oraz instalowaniu ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji oraz innego wyposażenia dla
sektora Offshore i morskiego. C&D działa w Jarrow, gdzie
znajduje się hala o powierzchni 1 860 m2 wyposażona w najnowszy sprzętem produkcyjny. Ostatnio C&D Jarrow we
współpracy z zespołem architektów dostarczył i wykonał izo-
lację kanałów, ochronę przeciwpożarową oraz prace architektoniczne na nowej platformie gazowej Babbage, należącej do
E.ON.
C&D Jarrow pozostaje wiodącym dostawcą usług produkcyjnych i architektonicznych dla sektora morskiego i Offshore.
Prace przy projekcie obejmują budowę lub przebudowę istniejących kwater na statkach marynarki wojennej i platformach,
nie tylko w Tyne, ale i w innych miejscach takich jak Hartlepool i Lowestoft.
MiRO - jesteśmy tam!
Sukces w południowo-zachodnich Niemczech KAEFER
Industrie GmbH podpisał długoterminową umowę ramową z rafinerią
Oberrhein Oil Refinery (MiRO). Jest to olbrzymi krok umożliwiający
dostanie się na rynek w Baden-Württemberg. Poszukiwanie miejsca
w Karlsruhe jest w toku.
MiRO mieści się w Karlsruhe i jest nie tylko największą niemiecką rafinerią paliwa samochodowego, ale jednym z najnowocześniejszych i najbardziej wydajnych zakładów w Europie. Około 1 000 pracowników rafinerii przekształca ropę naftową - około 16 milionów ton
rocznie – w wysokiej jakości produkty takie jak benzyna, olej napędo-
wy, olej opałowy, propylen i bitumen dla takich firm jak ConocoPhillips,
Esso, Ruhr Oel i Shell. MiRO jest głównym dostawcą produktów naftowych w południowo-zachodnich Niemczech.
KAEFER jest odpowiedzialny za izolację przy pracach remontowych
i projektowych. Umowa ramowa obejmuje również prace w okresie
postojowym, co bazując na doświadczeniach z przeszłości, często
wymaga od wykonawcy dużej elastyczność i zaangażowania. Poza
zapewnieniem zespołu na miejscu, konieczne było również zainwestowanie w nowy sprzęt.
Dolphin Energy przyznaje roczny kontrakt na prace serwisowe
Zatoka Perska Dolphin Gas jest największym projektem gazowym jaki kiedykolwiek miał miejsce w Regionie Zatoki.
Jego zadaniem jest produkcja, dostawa
i transport gazu ziemnego z wydzielonej
części North Field w Katarze do klientów
w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
(UAE) i Omanie.
Ciekły gaz jest produkowany w Zatoce Perskiej i przesyłany rurociągiem 80
kilometrów do brzegu i do katarskiego
Ras Laffan Industrial City, gdzie zakład
przetwórczy Dolphin Gas został zbudowany pomiędzy 2004 a 2007 rokiem. Zakład
ten jest rdzeniem działań Dolphin Energy.
Przetwarzanie surowego gazu obejmuje
usunięcie siarkowodoru i innych zanieczyszczeń. Po nim następuje wydobycie
i eksport cennych produktów ubocznych.
Rafinowany metan jest następnie sprężany, aby możliwe było jego dostarczenie
poprzez rurociąg eksportowy do ZEA.
Korporacja JGC z Japonii zbudowała
zakład. KAEFER działając pod kierownictwem JGC, dostarczył i zamontował
330 000 m2 izolacji termicznej i akustycznej na rurociągach i urządzeniach.
KAEFER był jedynym kontrahentem, odpowiedzialnym za całą pracę izolacyjną
w zakładzie. W momencie szczytowym,
ponad 1 200 osób pracowało, aby zakończyć zlecenie zgodnie z planem.
Dzięki temu projektowi KAEFER
otrzymał od Dolphin Gas roczny kontrakt
remontowy na malowanie, izolację i prace
rusztowaniowe przy instalacjach offshore
i onshore.
35
OFFSHORE
Premiera światowa - pierwszy
terminal offshore LNG
Nowatorska technologia z Hiszpanii W sierpniu
2009 roku tankowiec LNG Dukhan był pierwszym statkiem, który przybił do terminalu odbiorczego Adriatyk LNG poza wybrzeżem Viro Porto we Włoszech. Obiekt jako pierwszy wykorzystuje grawitację przybrzeżnego terminalu do rozładowywania,
przechowywania i regazyfikowania płynnego gazu ziemnego
(LNG). Zbudowany w Algeciras (Hiszpania) posiada dwa ogromne zbiorniki magazynujące LNG o pojemności 250 000 m3, instalację do regazyfikacji, sprzęt do cumowania i rozładunku
tankowców LNG oraz konstrukcję betonową. Prace końcowe
zostały przeprowadzone na terminalu GBS na Adriatyku, około
15 kilometrów od włoskiego wybrzeża. Wydajność terminalu jest
imponująca: może dostarczyć około 22 milionów m3 gazu ziemnego na dzień (8 miliardów m3 rocznie), albo około dziesięciu
procent obecnego zapotrzebowania Włoch na gaz.
KAEFER Aislamientos od samego początku był zaangażowany w prace izolacyjne na obiekcie. Poza ścianami i pokrywami
stalowymi zbiorników, zostały zaizolowane również rurociągi,
urządzenia i wyposażenie. Projekt został zakończony we wrześniu - jest on kamieniem milowym włoskiego przemysłu energetycznego i jednocześnie jest największym projektem w historii
KAEFER Aislamientos.
36
OFFSHORE
Norwegia wspiera różnorodność kompetencji swoich pracowników
Koncentracja na SZKOLENIACH Bezpieczeństwo i jakość są dwoma ważnym czynnikami, które pomagają KAEFER
wyprzedzać konkurencję. Aby ustanowić jeszcze wyższe standardy w przyszłości, KAEFER ENERGY obecnie przygotowuje
plan kompetencji, który zapewni ogólny pogląd na temat umiejętności pracowników. Bazując na wynikach, określi on również
zakres szkolenia proponowanego pracownikom fizycznym
i umysłowym. Niektóre kursy będą obowiązkowe, inne dobrowolne.
KAEFER ENERGY pokryje koszty nabycia certyfikatów
pracownikom fizycznym, jeżeli będą w stanie udokumentować
wymagane doświadczenie. Istnieje coraz większe zapotrzebowanie na pracowników, mogących wykonywać różne prace podczas realizacji kontraktu, który obejmuje różnorodne zadania.
W związku z tym KAEFER ENERGY przygotował definicję „różnorodności kompetencji” i określił, które kursy należy ukończyć, by osiągnąć ten status. Dodatkowo, majstrowie posiadający szersze kwalifikacje, będą uczestniczyć w kursach dotyczących przywództwa.
Plan kompetencji dla pracowników umysłowych obejmuje
programy KAEFER tj. Project Management Qualification (PMQ),
Junior Leadership Programme (JLP) i International Training for
Engineers (KITE). Inne kursy również będą rozpatrywane.
Plan jest ambitny, KAEFER ENERGY chce przodować na
rynku kompetencji i przygotować pracowników do wyzwań pojawiających się w ich pracy. Jednocześnie dobrze wyszkoleni
pracownicy mają mniejsze ryzyko udziału w wypadkach.
Szczegółowy plan jest opracowywany, gdyż rozwijanie
kompetencji zawsze było priorytetem dla KAEFER ENERGY.
Między pracownikami, którzy ostatnio osiągnęli znaczące postępy, jest Kurt Ekrem, pierwsza osoba w Norwegii określana
tytułem „Certified Coating Inspector - Level 3” przez NACE
International, profesjonalne stowarzyszenie techniczne oferujące normy szkolenia dla inspektorów nadzoru powłok malarskich, uznawane na całym świecie.
Nowy dyrektor Offshore Division
Zarządzanie Craig Rose został
mianowany dyrektorem generalnym Offshore Division. Dysponuje on ponad
29-letnim doświadczeniem w głównym
obszarze interesów Grupy KAEFER, włączając w to obszerną wiedzę o sektorze
offshore. Rose przepracował 26 lat
w McGill Services, obecnie Hertel Holdings.
Jego zadaniem będzie wykorzystanie wiedzy KAEFER w celu rozwinięcia
branży offshore Grupy na skalę światową. Dyrektor będzie wykonywał swoje
obowiązki w Teesside w Wielkiej Brytanii, gdzie we wrześniu 2009 roku
KAEFER otworzył nowe biuro.
Craig Rose cieszy się z tego wyzwania. Współpracował blisko z wieloma
ludźmi w tej bardzo wyspecjalizowanej
gałęzi usług offshore. „Ludzie pracujący
w tej branży są świadomi jej wymagań,
a ich wiedza jest olbrzymim atutem” mó-
wi. Zanim awansował na dyrektora generalnego, Rose zdobył doświadczenie
na wszystkich szczeblach kierowniczych
w jego rodzimym, brytyjskim zakładzie
produkcyjnym branży instalacji przybrzeżnych. W ciągu wielu lat pracy zdobył również ogromną wiedzę specjalistyczną w branży morskiej i przemysłowej.
Nowy dyrektor planuje rozbudować
dział poprzez skoncentrowanie się na
trzech głównych kwestiach: „obszarach
zielonych”, gdzie przedsiębiorstwo nie
jest obecnie aktywne, bieżących działaniach, które mogą skorzystać z dodatkowego zaangażowania w sektorze offshore oraz projektach docelowych. „Na całym świecie pojawiają się ekscytujące
możliwości w związku z tym, że globalny
nacisk na ropę i zasoby gazu stale się
powiększa” podkreśla Rose.
37
OFFSHORE
Nowa firma specjalizująca się w pracach
wysokościowych z wykorzystaniem lin
KAEFER ACCESS Najbardziej spektakularną pracą w Grupie KAEFER, może
być ta w niedawno powstałym przedsiębiorstwie KAEFER Access w Bergen
w Norwegii. W odpowiedzi na rosnące
zapotrzebowanie na wysoce wykwalifikowanych alpinistów przemysłowych,
w czerwcu 2009 roku powstała nowa
firma, jako joint venture KAEFER
ENERGY i SolidTech, która jest dostawcą
usług z zakresu przemysłu gazowego
i naftowego.
KAEFER ENERGY, który posiada
51 procent udziałów nowego przedsiębiorstwa, będzie utrzymywał swój własny dział Access, ale będzie też dalej
zajmować się montażem rusztowań dla
przemysłu offshore. KAEFER Access będzie troszczyć się o wszystko to, co należy wykonać w miejscach, które są bardzo trudno dostępne, takie jak ograniczone przestrzenie i wysokie konstrukcje. Zadania obejmują inspekcje, konserwację, naprawę oraz usługi ratownicze
jak również wszystko to o co klient mógłby poprosić.
KAEFER Access wkrótce będzie
działał samodzielnie, ale pozostanie
również podwykonawcą dla KAEFER
ENERGY, który w 2010 roku będzie walczył o duże kontrakty na rynku związanym z pracami konserwacyjnym i remontowymi. W przyszłości KAEFER Access
będzie wspierał jednostki KAEFER poza
Norwegią. Przedsiębiorstwo rozpoczęło
działalnosć z 6 specjalnie wyszkolonymi
alpinistami przemysłowymi, których liczba ma się powiększyć do 10 albo 15
w 2010 roku, a nawet do 30 w roku
2011.
Bezpieczeństwo i jakość są bardzo
ważnymi kwestiami na tym polu. KAEFER Access używa tej samej certyfikacji
ISO co KAEFER ENERGY i dodatkowo
podlega standardom SOFT i IRATA.
SOFT jest norweskim stowarzyszeniem,
a IRATA jest międzynarodowym stowarzyszeniem wyznaczajacym standardy
techniki alpinizmu przemysłowego.
StatoilHydro przyznaje kontrakt
na wewnętrzne wyposażanie w Snorre A
ArchitekturA Dział architektury w KAEFER ENERGY otrzymał kontrakt od firmy
StatoilHydro ASA na odnowienie części kwaterowej Snorre A. Kontrakt ten stanowi
duży dodatek do umowy ramowej między KAEFER ENERGY a StatoilHydro i jest do
tej pory największym pojedynczym zadaniem dla działu architektury.
Snorre A jest zintegrowaną jednostką produkcyjną i wiertniczą, która mieści
około 300 osób i działa 24 godziny na dobę siedem dni w tygodniu. Rozpoczęcie
działalności produkcyjnej nastąpiło w 1992 roku. Po latach funkcjonowania w ciężkich
warunkach, obiekt wymaga remontu, odnowienia i ulepszenia. Zaktualizowany okres
użytkowania obiektu to rok 2028, co oznacza użycie trwałych, nowatorskich rozwiązań i materiałów, w celu uzyskania wymaganej jakości.
Kontrakt Snorre A obejmuje całkowite odnowienie systemu wody pitnej i kanalizacji. Rury kanalizacyjne są częściowo umieszczone pod kwaterami i można do nich
dotrzeć poprzez zamontowanie tymczasowego rusztowania nad powierzchnią morza.
Prace wymagają również częściowego rozebrania zabezpieczeń przeciwpożarowych.
Jest to bardzo trudne zadanie związane z dużymi ograniczeniami ze względu na
pogodę i bezpieczeństwo.
KAEFER ENERGY podjął się również odnowienia 180 łazienek, podzielenia
16 dwuosobowych kabin na 32 pojedyncze i wymiany 600 m2 zwilgotniałych podłóg.
38
OFFSHORE
Rekord zatrudnienia i główny projekt dla PARKER KAEFER
„GSF Grand Banks“ Unikanie zderzenia z ważącym tonę
łosiem w drodze do pracy każdego ranka nie jest jedynym
wyzwaniem, jakiemu zespół PARKER KAEFER musiał sprostać
tej jesieni. Konserwacja powłok na pół-podwodnej platformie
wiertniczej GSF Grand Banks, była przygodą od samego początku. Pomimo napiętego planu, transport platformy opóźnił
się o miesiąc. Współpracując z dostawcami, zespół PARKER
KAEFER zdołał uniknąć demobilizacji i kosztów, które mogły
być wywołane wspomnianymi trudnościami.
Dla firmy projekt jest pierwszym dużym remontem w Nowej Fundlandii na platformie zacumowanej w Bull Arm,
1,5 godziny na zachód od St. John, stolicy prowincji. Wśród
zleconych zadań było zastosowanie powłok ochronnych na
urządzeniach, materiałach, zbiornikach, kadłubie i kwaterach,
tak aby platforma mogła przejść ponowną certyfikację wymaganą przez Classification Authority. Kontrakt, który jest wart
około 3 milionów Euro, obejmuje również naprawę izolacji na
rurociągach. Około 80 pracowników miało dokładnie 100 dni
na wykonanie prac.
Dla PARKER KAEFER, kontrakt jest okazją do wzmocnienia
więzi z jednym z największych graczy w Kanadzie Atlantyckiej.
„W 2008 r. zleciliśmy firmie Pennecon, naszemu obecnemu
klientowi, wykonanie instalacji grzewczej o wartości 500 000
dolarów,” wyjaśnia dyrektor generalny Tom Fitzpatrick. „Relacje, które stworzyliśmy okazały się pomocne w zdobyciu projektu GSF Grand Banks. Obecnie Pennecon jest naszym klientem, a nie podwykonawcą.”
Koncern budowlany znajdujący się w St. John jest ważnym
partnerem strategicznym, a tworzenie dobrych relacji między
tymi dwoma przedsiębiorstwami jest bardzo korzystne, zwłaszcza w sytuacji kiedy w 2010 i 2011 roku przewidywana jest
lokalna recesja.
Projekt GSF Grand Banks stawia PARKER KAEFER w lepszej pozycji do ubiegania się o prace offshore dla Husky Energy, która posiada platformę wiertniczą. PARKER KAEFER ostatnimi czasy wiedzie się lepiej niż kiedykolwiek, chociaż oznacza
to zmierzenie się z problemem zapewnienia siły roboczej dla
bieżących projektów na wschodnim wybrzeżu Kanady. Na początku września 2009 roku padł rekord zatrudnienia, który wyniósł 255 osób w przedsiębiorstwie - nie wliczając w to łosia.
Kompleksowy kontrakt remontowy na platformie Gjøa
Gjøa KAEFER ENERGY razem z Grupą
IKM, otrzymał ważny kontrakt, jest on
szansą na zdobycie dodatkowego doświadczenia w zakresie kompleksowych
kontraktów remontowych w branży offshore. Do lutego 2013 roku, KAEFER
ENERGY ma wykonać prace serwisowe
obejmujące montaż izolacji, malowanie,
bierną ochronę przeciwpożarową oraz
montaż rusztowania na platformie Gjøa
na Morzu Północnym, należącej do Statoil. Dodatkowe zadania obejmują inżynierię i nadzór techniczny zabezpieczeń
antykorozyjnych i ochrony powierzchni.
Kontrakt może zostać przedłużony na
kolejne dwa lata.
Ze strony KAEFER ENERGY projekt
wymaga szczególnie dobrej koordynacji
pracowników o zróżnicowanych kompetencjach, którzy będą realizowali kontrakt. Trzeba zachować ciągłość, nawet
jeśli nie wszystkie umiejętności będą
wykorzystane w tym samy czasie. Prace
realizuje średnio 15 ludzi - w momentach
szczytowych i 10 w okresie zimowym.
Platformę Gjøa w czasie budowy
obsługuje Statoil. Kiedy rozpocznie się
produkcja, obsługę przejmie Gaz de
France. Start produkcji gazu i ropy jest
oczekiwany w 2010 roku. KAEFER ENERGY jest już mocno zaangażowany
w montaż platformy, zapewniając ochronę przeciwpożarową, izolację, wewnętrzne wyposażenie oraz inżynierię.
39
PRZEMYSŁ STOCZNIOWY
KAEFER buduje największą
saunę na morzu
Wyposażenie statku Sauna na statku „Mein Schiff” jest największą fińską
sauną znajdującą się na pokładzie statku
rejsowego. Jest w niej miejsce dla 54
osób, które mogą podziwiać panoramiczny widok na wodę. Sauna, razem z Wellness & Spa została zbudowana przez
MML Shipbuilding.
MML ma ogromny know-how i wiele
lat doświadczenia w wyposażaniu statków, co było niezbędne przy realizacji
tego projektu. MS Galaxy został przekształcony na „Mein Schiff” tylko w 38 dni
na zamówienie TUI Cruises, przedsiębiorstwa żeglugowego założonego w 2008
roku jako joint venture między AG TUI
i Royal Caribbean Cruises Ltd. 17 marca
2009 roku TUI Cruises przejęło statek od
Cruises Celebrity w Puerto Rico i okręt
opuścił port w San Juan tego samego
dnia, kierując się do Bremerhaven.
Na pokładzie było około 60 monterów MML, którzy rozpoczęli pracę na statku jeszcze podczas przejęcia. Wcześniejsza część Spa została rozebrana i wtedy
ruszono z pracą z konstrukcjami stalowymi. Nowa część Wellness została powiększona z 850 m2 do około 1 700 m2. „Wykonywanie pracy na pełnym morzu nie jest
łatwe”, mówi dyrektor zarządzający MML.
„Zaplanowaliśmy wszystko ostrożnie
i przygotowaliśmy się jeszcze przed
opuszczeniem San Juan. Jeżeli czegoś zabrakłoby na środku Atlantyku, nie można
by było tego zwyczajnie dostarczyć później”.
27 marca „Mein Schiff” przybył do
stoczni Lloyd w Bremerhaven i wtedy praca zaczęła się na poważnie. Niekiedy
w stoczni pracowało ponad 100 monterów
MML, aby wykonać cześć Wellnes&Spa.
Oprócz fińskiej sauny, pokład 11 posiada
obecnie orientalną łaźnię parową, hamam,
łaźnię morską i ziołową, strefę relaksacyjną i prywatne apartamenty Spa. Są tam
również miejsca na zabiegi fryzjerskie
i kosmetyczne, takie jak masaże muszlami
czy thalassotherapia, czyli terapia morska
z algami.
TUI Cruises zainwestował ogółem 50
milionów Euro w zmiany na statku. Wliczony jest w to koszt ponad 32 000 litrów
farby zewnętrznej i 2 000 m2 folii ochronnej na literach na kadłubie. Zgodnie z planem, MML zakończył prace w części Spa
pod koniec kwietnia. 15 maja 2009 roku
w Hamburgu statek zmienił nazwę na
„Mein Schiff ”, następnie wypłynął w swój
dziewiczy rejs. Latem 2009 roku okręt
pływał głównie po wodach Morza Północnego i Bałtyku, żeby jesienią wypłynąć na
Morze Śródziemne a następnie na Karaiby.
„MEIN SCHIFF“
• Stocznia: Meyer Werft, Papenburg, 1996
• Przebudowa: Lloyd Weft, Bremerhaven, 2009
• Długość: 262,5 m
• Szerokość: 32,2 m
• Zanurzenie: 8,5 m
• Załoga: 780
• Pasażerowie: 1924
• Kabiny: 962
• Pokłady: 13
• Szybkość: 21,5 węzłów
40
PRZEMYSŁ STOCZNIOWY
Izolacja dla najnowocześniejszych łodzi podwodnych na świecie
Hiszpania Cztery wojskowe łodzie podwodne S80, zostały zaprojektowane przez hiszpańską grupę obronną
Navantia, a obecnie są w trakcie budowy w stoczni w Kartagenie. Będą dumą hiszpańskiej marynarki wojennej
i znajdą się pomiędzy najbardziej nowoczesnymi, bezatomowymi łodziami podwodnymi na świecie.
Łodzie podwodne mają około 70 metrów długości
i wyporność 2 200 ton podczas pełnego zanurzenia.
Oprócz trzech generatorów diesla i silnika elektrycznego,
łodzie wyposażone są w napęd niezależny od powietrza
atmosferycznego, oparty na ogniwach paliwowych. Jednostki pływające rozwijają prędkość 12 węzłów na wodzie
i 19 węzłów pod wodą, a do tego mogą pomieścić 32 członków załogi i 8 członków sił specjalnych. Do ich cech szcze-
gólnych należą duży zakres działania, sztywność kadłuba,
cicha praca i większe możliwości przechowywania broni.
Navantia jest wiodącą firmą budującą okręty wojskowe w Hiszpanii, która nawiązała współpracę z KAEFER
Aislamientos w zakresie prac izolacyjnych na wszystkich
czterech łodziach podwodnych. To sprawia, że KAEFER jest
odpowiedzialny za właściwą izolację ciepło- i zimnochronną, izolację akustyczną oraz ochronę przeciwpożarową
projektu, którego całkowita powierzchnia wymagająca izolacji wynosi 3 096 m2. KAEFER Aislamientos odpowiada
również za projekt i wykonanie chłodni. Czwarta łódź podwodna ma być dostarczona do hiszpańskiej marynarki wojennej w 2013 r.
KAEFER Schiffsausbau w stoczni Kröger: pasmo sukcesów
Renowacja Kierownik projektu Jürgen Bartels w 2009 r.
zadomowił się na dobre w Rendsburgu. Biuro w Hamburgu
wygrało całą serię kontraktów na nowe wyposażenie - czterech
trałowców i ślizgacza dla niemieckiej marynarki wojennej oraz
na odmianę, holownika i jachtu. Daje to wystarczająco dużo
pracy dla dziesięciu fachowców na prawie rok czasu, jak również dla biura w Bremerhaven, odpowiedzialnego za dostawę
i montaż wyposażenia kuchni.
Cztery trałowce Auerbach, Datteln, Dillingen oraz Bad
Bevensen wymagały głównie gruntownej przebudowy kuchni,
aby zastąpić wszystkie obudowy aluminiowymi panelami i płytami ze stali nierdzewnej. Kolejnym krokiem był montaż nowoczesnych urządzeń, które zadowoliłoby nawet najbardziej wybrednego kucharza okrętowego. Panele i izolacja zostały również zdjęte i odnowione ze względów konserwatorskich oraz
po to, aby wykonać prace na sprzęcie zbrojeniowym. Odnowiono także izolację rur wydechowych. Cały kontrakt opiewał na
ponad 1 milion Euro. Prace renowacyjne na ślizgaczu Wiesel
obejmowały m.in. wszystkie rury wydechowe silników (same te
prace pochłonęły 129 m2 materaców izolacyjnych) oraz wyposażenie kwater dla załogi.
Leciwy holownik został wyremontowany i wyposażony
w nowe panele ścienne i sufitowe oraz nowy osprzęt. W końcu
65 metrowy, prywatny jacht Apoise, zbudowany w 2006 r.
przez firmę Lürssen, otrzymał nową izolację rur wydechowych
w ramach zwykłego serwisu oraz dodatkowo na życzenie kapitana - wodoszczelną osłonę wykonaną z twardego PCV dla
ochrony łodzi towarzyszącej, ponieważ kiedy morze było lekko
wzburzone, w trakcie opuszczania i wciągania szalup na pokład
dostawało się więcej wody niż planowano.
41
PRZEMYSŁ STOCZNIOWY
Volkswerft Stralsund - nowy
„sześciopak” dla A. P. Møllera
Niemcy Tak jak w latach 1998–2003, KAEFER ponownie znajduje się w Stralsund pracując nad sześcioma statkami dla duńskiej A. P. Møller Group.
Holowniki typu AHTS (Anchor-handling tug supply vessels) muszą być zawsze niezawodne, spełniając szeroki zakres
swoich zadań, nawet w ciężkich warunkach. Dlatego są one
wyposażone w cztery silniki główne i specjalistyczne urządzenia. Wyposażenie i izolacja akustyczna są podobnego kalibru.
KAEFER Schiffsausbau jest odpowiedzialny za izolację podłóg,
ścian, sufitów i rur wydechowych, dostawę i montaż chłodni
oraz półek, jak również za podłogi w pomieszczeniu kontrolnym
i nawigacyjnym, a ponadto kompletne wyposażenie wszystkich
pomieszczeń mieszkalnych i pracowniczych, obejmujących
główne i dodatkowe pokrycia podłogowe. Wielkość kontraktu
na jeden statek przekracza 2 miliony Euro.
Samo położenie 890 m2 podłogi z twardego drewna na
pokładzie roboczym stanowi ponad dziesięć procent wielkości
zlecenia. Po raz pierwszy nie jest to mocowanie desek za pomocą śrub, ale układanie ich w polach ułożonych z dwuteowników. Doskonałość pod względem wizualnym, jaką można osiągnąć dzięki tej czasochłonnej metodzie, jest dumą fachowców,
którzy świadczą tego rodzaju usługę.
W lipcu 2009 r., po zaledwie dziesięciu miesiącach pracy,
jako pierwszy został dostarczony NB 476. Na NB 481 cała seria
prac zakończy się rok później.
42
PRZEMYSŁ STOCZNIOWY
Od sufitów do mebli – jedna dobra
rzecz prowadzi do następnej
Dalszy rozwój Sufity zewnętrzne KAEFER przeznaczone
do budowy jachtów to historia prawdziwego sukcesu. Sunflower w stoczni Lürssen, Bermuda w Kröger Rendsburg, Luna
w stoczniach Lloyda tak samo jak BN 704 (Oceanco/NL),
Safari i Eclipse w Blohm + Voss to tylko wybrane przykłady
przedstawiające niezaprzeczalne zalety naszego opatentowanego systemu. Panele i profile wykonywane są w naszym oddziale produkcyjnym w Bremie. Cechuje je atrakcyjność wizualna, optymalność pod względem technicznym i oczywiście
odporność na wodę morską. Wyznaczają one obecnie standardy pod względem jakości, łatwości montażu, elastyczności
i wykończenia.
Mając te wszystkie atuty, oczywistym pytaniem było, jak
wykorzystać ten materiał i wiedzę praktyczną w inny sposób
i jak to często bywa odpowiedź znajdowała się tuż przed nami.
Albo raczej pod nami, ponieważ pokrycie mebli na pokładzie
materiałem wykorzystanym przy realizacji sufitów powinno
przynosić te same korzyści pod względem dowolności w projektowaniu, produkcji, jakości powierzchni i solidnego wykończenia odpornego na wpływy atmosferyczne. Rzeczywiście,
wraz z naszymi klientami zaczęliśmy w tym samym czasie myśleć podobnie.
Na początku 2009 r. wszystko było gotowe. Nasz oddział
produkujący sufity zewnętrzne przy użyciu posiadanych już
maszyn CNC został rozbudowany o struganie czterostronne
i urządznie przeznaczone do malowania natryskowego i suszenia. Zatrudniono dodatkowy personel, a na projekt pilotażowy
wybrano dużą ladę barową dla jachtu Scout, zbudowanego
przez Kröger Rendsburg. Obudowy wykonane z paneli z twardej pianki i zaprojektowane przez Espen Oeino, Norwegia/
Monako, zostały dostarczone do naszego oddziału produkcyjnego. Miały znakomite wykończenie powierzchni, które osiągnięto dzięki wygładzeniu, po którym nastąpiło powleczenie
kilkoma warstwami wysokoodpornej farby z połyskiem, którą
stosuje się do wykończenia m.in. wnętrza lodówki. Powierzchnie robocze oraz drzwi mogą być wykonane z szerokiego zakresu materiałów, od granitu w egzotycznych kolorach i wzorach, aż do zaimpregnowanego i lakierowanego drewna tekowego.
Strona praktyczna materiału jest jedną z jego głównych
zalet. Najlepiej, gdy sufity zewnętrzne oraz meble są montowane jednocześnie i w tym samym miejscu. Jeśli odpowiedzialni są za to ci sami fachowcy, pozwala to stoczniom oszczędzić
czas, poprawia organizację oraz eliminuje nieuniknione utrudnienia, które występują, kiedy dwa oddzielne zespoły pracują
jednocześnie.
Dlatego też, nie ma w tym nic dziwnego, że już teraz
mamy zamówienia do 2012 r. i otrzymaliśmy kolejne zlecenia
na wyposażenie J24 oraz Orca z Blohm + Voss. Obecnie przygotowywane są następne kontrakty.
KAEFER OPTICON - popularny wspólnik w Wietnamie
Wyposażenie statku Wietnamski
przemysł stoczniowy wciąż funkcjonuje
w oparciu o europejskie materiały i ekspertyzę w zakresie izolacji, sufitów, zasłon czy też wykładzin. KAEFER OPTICON
BV, mający swoją siedzibę w Reeuwijk
(Holandia), w ostatnich latach osiągnął
w tej dziedzinie pozycję godnego zaufania
dostawcy. W 2009 r. firma po raz kolejny
wyposażyła wiele frachtowców i statków
przybrzeżnych z różnych stoczni.
KAEFER OPTICON dostarcza zarówno kompletne pakiety materiałów jak
i usługi inżynieryjne oraz nadzór wyposa-
żenia pomieszczeń mieszkalnych i sanitarnych w Wietnamie.
Co najważniejsze, robi to skutecznie:
KAEFER OPTICON wyposażył cztery liniowce VG 3300 na zlecenie Hong-Ha
Company z Hajfong. Każdy statek ma
cztery pokłady, co oznacza że całkowita
powierzchnia 1 040 m2 musiała zostać
wyposażona w izolację, rurociągi, sufity,
urządzenia sanitarne, podłogi, zasłony
i meble. KAEFER OPTICON zapewnił również usługi inżynieryjne. W zeszłym roku
Hong Ha Company otrzymała wsparcie
w zakresie montażu od doradcy przeszko-
lonego w Holandii, który zapewnił stoczni
niezbędną ekspertyzę.
Firma 189 Company z Hajfong również postawiła na europejską jakość
w przypadku swoich czterech liniowców
VG 2600. KAEFER dostarcza podobne
usługi, jak dla HongHa Company i w ramach kontraktu wyposaża powierzchnię
około 180 m2 na jeden statek. KAEFER
OPTICON pracuje także dla S.K.B. nv
z Antwerpii (Belgia). Ostatnim zleceniem
było kompletne wyposażenie trzech nowych holowników, obejmujące usługi inżynieryjne.
43
BUDOWNICTWO
Jörn M. Fetköter
Wiceprezes Zarządu
Grupy KAEFER
z wizytą na stacji
antarktycznej
Neumayer-III
Pomyślne ukończenie naszej najbardziej
wysuniętej na południe budowy
Antarktyka Atka Bay, pozycja 70º40’8’’ na południe, 8oº16’2’’ na
zachód, 20 lutego 2009 r., godzina 13:00: w obecności Jörna M. Fetkötera,
klucz do stacji antarktycznej Neumayer-III zostaje uroczyście przekazany
profesor Karin Lochte, dyrektor Instytutu Badań Polarnych i Morskich
im. Alfreda Wegenera. Jest to jednak symboliczny gest, ponieważ na Antarktyce ludzie nie mają raczej w zwyczaju zamykania drzwi, kiedy gdzieś
wychodzą.
Niestety musieliśmy zostać w domu, ale w Bremerhaven otrzymaliśmy
informacje z pierwszej ręki od kierownika projektu Dietricha Thönsa. Trzy
lata temu oglądaliśmy model w skali 1:25 w Riedemannstraße; teraz nie
tylko Neumayer III jest ukończony, ale też Am Lunedeich 151B, nowy biurowiec KAEFER, jest prawie gotowy.
K-Wert: Dietrich, powiedz nam proszę, kiedy się to wszystko zaczęło?
Dietrich Thöns: Instytut Badań Polarnych i Morskich im. Alfreda Wegenera
rozpoczął planowanie przed nowym milenium. Poprzednia stacja numer II
zbudowana w 1992 r. utonęła w śniegu. Spodziewaliśmy się takiej sytuacji,
jednak ostatecznie wszystko zaszło za daleko. W 2004 r. prowadziliśmy już
bardziej szczegółowe rozmowy, na początku 2005 r. rozpoczął się przetarg
na wykonanie prac, natomiast rok później grupa robocza J.H. Kramer /
KAEFER przedstawiła swoją ofertę. Jednak nie mieliśmy tak naprawdę zamiaru przeprowadzać prac, tak jak to zostało przedstawione w przetargu.
K-Wert: Słucham?
Dietrich Thöns: Niepokoiły nas kwestie bezpieczeństwa związane z nadmierną toksycznością i łatwopalnością produktów przedstawionych w przetargu.
W tej sytuacji zorganizowaliśmy równorzędny przetarg dla innego projektu,
który osiągnął zamierzone cele z bardziej odpowiednimi materiałami. Głównym elementem był nasz produkt LOLOMAT. Są to panele izolacyjne o wymaganych specyfikacjach pod względem izolacji cieplnej i akustycznej oraz
ochrony przeciwpożarowej, a do tego są całkowicie nietoksyczne. Co więcej,
są też wystarczająco sztywne, aby stworzyć samonośne elementy strukturalne, dzięki czemu można oszczędzić na przestrzeni i masie.
K-Wert: Oczywiście był to dobry pomysł. Jak następnie wyglądały ramy
czasowe?
Dietrich Thöns: Zamówienie zostało złożone pod koniec sierpnia 2006 r.
Potem nastąpił rok projektowania i produkcji. Późnym latem 2007 r. przeprowadziliśmy próbny montaż niektórych części tutaj w Bremerhaven,
a 16 listopada rozpoczęliśmy projekt „Arctic Sea” z całym materiałem konstrukcyjnym i narzędziami. Po tym przyszły dwa okresy montażu na placu
budowy, obydwa podczas antarktycznego lata od grudnia do lutego, które
doprowadziły do terminowego ukończenia projektu w lutym 2009 r.
K-Wert: Wydaje się to proste, ale czy nie było to dość stresujące?
Dietrich Thöns: Nie – jedyną stresującą sytuacją było czterotygodniowe
opóźnienie podczas pierwszego okresu montażu. Zaczęliśmy w połowie
stycznia zamiast 16 grudnia 2007 r., ponieważ kawał dryfującego lodu szeroki na dwa kilometry uniemożliwiał rozładunek materiału na brzegu lodowca szelfowego. Taka sytuacja skazała 40 silnie zmotywowanych ludzi na
niezaplanowany urlop w rejonie, gdzie jest więcej śniegu niż gdziekolwiek
indziej, jednak zupełnie nie sprzyja on uprawianiu sportów zimowych. Jednak
potem wszystko szło „jak z płatka” i z pomocą większej ilości pracowników
przyspieszyliśmy drugi okres. Patrząc z perspektywy czasu, problem stanowił tylko pojedynczy jednokilogramowy pojemnik podkładu cynkowego. Zapomnieliśmy go, co oznaczało, że jeden metr kwadratowy zewnętrznego
poszycia miesiącami lśnił się metalicznie w słońcu swoją niepomalową powierzchnią.
K-Wert: Olśniewający sukces...
Dietrich Thöns: (uśmiech) ...dosłownie i w przenośni! Ponieważ mieliśmy
2 500 ton materiału i 1 000 ton sprzętu, a oprócz tej puszki farby nic nie
zginęło, nawet jedna z 16 000 śrub. Wszystko zostało przetransportowane
i złożone w całości, bez najmniejszego uszkodzenia. A przede wszystkim nie
zdarzył się żaden wypadek, nawet nikt nie zachorował, pomimo tych wszystkich niecodziennych wyzwań i trudnych warunków klimatycznych. Tak więc
jesteśmy dumni, że udało nam się osiągnąć cel.
K-Wert: Istotnie, możemy tylko pogratulować tobie i wszystkim innym, którzy brali udział w realizacji tego wyjątkowego przedsięwzięcia.
Dietrich Thöns: Dziękuję. Jednak nie było to aż tak wyjątkowe, ponieważ
braliśmy już udział w budowie prekursora stacji 18 lat temu.
K-Wert: Więc jeśli chcecie zbudować coś na najzimniejszym kontynencie na
Ziemi, nie obejdziecie się bez KAEFER, największego na świecie niezależnego dostawcy izolacji ciepłochronnej i zimnochronnej, ochrony przeciwpożarowej i izolacji akustycznej oraz rozwiązań dla wnętrz. Dietrich, dziękuję ci
serdecznie za przedstawienie twojego fascynującego projektu.
www.awi.de (> English > Infrastructure > Stations) Dla wszystkich osób zainteresowanych szczegółami konstrukcji, technologii, celów badań, itp.
44
BUDOWNICTWO
Gotowy do startu - Pirs Zachodni B
Lotnisko we Frankfurcie To był zdecydowanie jeden
z bardziej niecodziennych projektów. Ukończenie Pirsu Zachodniego B na lotnisku we Frankfurcie wymagało najwyższej precyzji w planowaniu, przygotowaniach, logistyce i wykonaniu.
Praca w strefie bezpieczeństwa lotniska, trwające działania
lotnicze, brak miejsca na składowanie materiału, a do tego złożoność wykonywanych usług i duża liczba wykonawców na stosunkowo ograniczonej powierzchni – to było prawdziwe wyzwanie dla zespołu z KAEFER Construction GmbH.
Teraz, kiedy kończy się rok 2009 i zachodnia część Pirsu B
jest właściwie ukończona, wszyscy biorący udział w tym przedsięwzięciu mogą odetchnąć z ulgą. „Z naszej strony dochowaliśmy wszystkich terminów”, mówi jeden z kierowników projek-
tu. „Jednak ogólnie rzecz biorąc zdarzyły się opóźnienia, dlatego ukończenie prac potrwało dłużej niż planowano.” Nie jest to
zaskakujące, ponieważ przy tak złożonym projekcie zawsze
zdarzają się jakieś nieprzewidziane sytuacje.
Projekt wart był ponad 15 milionów Euro. Firma KAEFER
została zakontraktowana na kompletne wyposażenie Pirsu Zachodniego B, a od marca 2008 r. ukończyła ponad 75 małych
sekcji. Prace obejmowały suchą zabudowę, malowanie, drzwi,
obróbkę metalu, pasy kierunkowe i wysokiej klasy posadzki
z kamienia, sufity podwieszane i panele ścienne jak również
różnego rodzaju elementy ochrony przeciwpożarowej oraz
montaż bramek bezpieczeństwa.
Modernizacja ochrony przecipożarowej w trakcie trwających operacji
Szpital KAEFER Austria ma pełne ręce roboty od lata
2009 r. z powodu szeroko zakrojonych prac związanych
z ochroną przeciwpożarową w szpitalu ratunkowym w Meidling. Obejmowały one około 7 000 m2 przewodów L90
oraz 1 200 m2 przegród spełniających normę F90 w trakcie
kilku faz konstrukcyjnych. Prace muszą być przeprowadza-
ne etapami, ponieważ w szpitalu normalnie odbywają się
operacje, dlatego też poszczególne części szpitala muszą
zostać odpowiednio przygotowane i oddzielone, jedna po
drugiej. Oznacza to, że projekt potrwa trzy lata, a termin
ukończenia przypada na rok 2011.
Izolacja dla jednego z największych szpitali w Norwegii
Norwegia Szpital św. Olafa w Trondheim jest jednym z największych szpitali
w Norwegii. Badania, nauczanie i opieka
nad pacjentami w szpitalu uniwersyteckim
dopiero od niedawna znajdują się pod jednym dachem. Nowa struktura organizacyjna i nowe budynki: od 2002 r. w kilku sekcjach zostało zbudowanych wiele nowych
przychodni i obiektów. W sumie około 80%
istniejących budynków ma zostać zmodyfikowanych i odnowionych. Prace budowlane mają zakończyć się w 2015 r., kiedy
to kompleks szpitalny będzie zajmował
powierzchnię blisko 200 000 m2, z których
około jedna czwarta przeznaczona jest dla
uniwersytetu i nauczania.
Dla KAEFER Construction AS jest to
największy jak do tej pory projekt w Norwegii. Trzy kontrakty w sumie opiewające
na około 4,5 miliona Euro potrwają do
końca 2009 r. KAEFER jest odpowiedzialny za bierną ochroną przeciwpożarową,
platerowanie rur oraz izolację ogrzewania,
układu wentylacji i klimatyzacji. „W tym
projekcie możemy wykorzystać nasze
kompetencje w zarządzaniu projektami,
koordynacji i zarządzaniu ryzykiem, równocześnie pozyskując cenne doświadcze-
nie dla przyszłych projektów związanych
ze szpitalami”, mówi Ronny Harsvik, dyrektor handlowy KAEFER. W Norwegii
planowana jest budowa kilku dużych szpitali w ciągu nadchodzących lat.
45
BUDOWNICTWO
Francja Centrum Pompidou jest nie tylko blisko związane z Paryżem, ale też
z KAEFER WANNER. Ponad 30 lat temu WANNER ISOFI uczestniczył w budowie
słynnego centrum sztuki i kultury w 4. dzielnicy Paryża, które zostało otwarte
w styczniu 1977 r. Pierwszy oddział, który jest obecnie w trakcie budowy w Metz,
około 300 km na wschód od stolicy, ma zostać otwarty w 2010 r. Nadbudówka
jest złożona wzdłuż dwóch osi, dzięki czemu możliwe jest stworzenie skomplikowanego wzoru dachu w kształcie sześciokąta, który ma 90 m szerokości i 77 m
wysokości przy wierzchołku. Konstrukcja jest wykonana całkowicie z drewna
i pokryta wodoodpornym włóknem szklanym oraz membraną teflonową.
Metz będzie mogło korzystać ze zbioru Narodowego Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Centrum Pompidou w Paryżu. Zaledwie około 1 300 ze wszystkich
60 000 prac może zostać wystawione w Centrum Pompidou w jednym czasie,
dlatego też oddział w Metz będzie mógł tworzyć i prezentować wystawy z tego
ogromnego zbioru. KAEFER WANNER wraca do pracy w celu zapewnienia Centrum Pompidou-Metz i wszystkim dziełom sztuki najwyższego poziomu bezpieczeństwa. Francuscy koledzy byli odpowiedzialni za montaż elementów z blachy
stalowej we wszystkich systemach wentylacji i oddymiania oraz za ochronę przeciwpożarową nawiewów ciepłego powietrza, na zlecenie firmy budowlanej Demathieu & Bard. Odwiedzający muzeum mogą podziwiać wszystkie wykonane prace, dlatego chcielibyśmy prosić wszystkich miłośników sztuki nowoczesnej z naszego personelu o wyrażenie swojej opinii na temat prac wykonanych przez naszych francuskich kolegów.
Dobry plan to połowa sukcesu
Ochrona przeciwpożarowa tunelu Monterzy
z KAEFER, pracujący przy wjeździe do tunelu Kirchenwald
w Szwajcarii, muszą mieć nerwy ze stali, ponieważ ciężarówki
przejeżdżają z łoskotem tuż pod rusztowaniem, nieważne czy
to podczas dziennej czy nocnej zmiany. Ich zmagania są spowodowane tym, że odcinek autostrady A2/A8 w pobliżu Hergiswil, pomiędzy wylotem z tunelu i istniejącym pasażem zapewniającym izolację akustyczną, ma zostać wyposażony
w dach kopulasty w celu ochrony pobliskich mieszkańców przed
hałasem a kierowców przed śniegiem i deszczem. KAEFER zajmuje się planowaniem, dostawą i montażem okładziny ognioodpornej. Ma ona zostać przymocowana do dachu pasażu przy
użyciu ramy pomocniczej wykonanej z wysokiej jakości stali
nierdzewnej.
Prace budowlane odbywają się w trzech etapach od początku 2009 r. i mają zakończyć się na początku lata 2010 r.
„Zaplanowaliśmy wszystko bardzo dokładnie i przygotowywaliśmy się do prac przez dobre sześć miesięcy”, mówi kierownik
projektu z KAEFER we Frankfurcie. „Wysiłek się opłacił, wszystko funkcjonuje jak należy, a do tego jesteśmy w stanie pracować bardzo wydajnie.”
Jest to tym bardziej istotne, że jest to jedna z najważniejszych autostrad w Szwajcarii. Tam gdzie to możliwe, fachowcy
pracują na rusztowaniach, podczas gdy zaraz pod nimi odbywa
się normalny ruch drogowy. „Jednak w przypadku niektórych
prac jeden lub obydwa pasy muszą być zamknięte”, mówi kierownik projektu. Taka sytuacja zdarza się tylko w nocy, kiedy
ruch zostaje skierowany przez miasto. Monterzy pracują w tunelu noc w noc, aż do 6 tygodni bez przerwy.
© CA2M / Shigeru Ban Architects Europe & Jean de Gastines / Artefactory / Héops
Centre Pompidou-Metz - najważniejsze
wydarzenie architektoniczne
46
BUDOWNICTWO
MyZeil: terminowe otwarcie
we Frankfurcie nad Menem
Wnętrza: wykonawstwo główne
i podwykonawstwo MyZeil, na ulicy
o nazwie Zeil. W dniu 25 lutego 2009 r.
w centrum Frankfurtu nad Menem otwarto jedno z najbardziej spektakularnych
i nowoczesnych centrów handlowych
w Europie. Posiada ponad 80 sklepów na
obszarze około 77 000 m2 i jedne z najdłuższych schodów ruchomych w Niemczech – o długości 47 m, które biegną od
parteru wprost na czwarte piętro, oraz
podziemny parking samochodowy dla
WNĘTRZA MyZeil z podziemnym
parkingiem samochodowym
• Okres budowy: 11/2007 do 02/2009
• Obszary kontraktu KAEFER obejmowały: fasadę – około 20 monterów,
np. 10 000 m2 izolacji sufitowych
w podziemnym parkingu samochodowym; ochronę przeciwpożarową
– około dziesięciu monterów, np.
przewody kablowe i wentylacyjne;
suche tynki – około 100 monterów,
prawie wszystkie prace związane
z suchymi tynkami w centrum handlowym
Pracownicy w grupach roboczych
• 2 x Kierownicy projektu
• 2 x Kierownicy placu budowy (do 6
kierowników placu budowy)
• 3 x Pracownicy handlowi (w tym
kierownik handlowy)
• 2 x Brygadziści
• 2 x Pracownicy administracyjni
1 400 samochodów. Każdego dnia centrum odwiedza około 90 000 klientów.
Terminowe otwarcie MyZeil było
możliwe również dzięki KAEFER Construction GmbH. Partnerzy w grupie roboczej Palais Quartier Interior – składającej się z KAEFER, MBN Bau KölnGmbH
oraz Mänz und Krauß Ausbau GmbH
z Berlina – w ciągu kilku miesięcy poprzedzających otwarcie pracowali dosłownie
24 godziny na dobę. „System pracy w grupie był naprawdę dobry – bardzo koleżeński i osobisty” stwierdził manager projektu reprezentujący firmę KAEFER. To pozwoliło pracownikom na sprostanie różnym wyzwaniom, nawet w sytuacjach
stresowych, które pojawiały się dość często, ponieważ dzień roboczy często trwał
od 6 rano do 11 w nocy, a po nim następowała inspekcja ze strony MAB Development, trwająca aż do 2 rano.
Sytuację komplikowały trudności logistyczne – na dużym placu budowy
w środku Frankfurtu ciężarówki mogą dostarczać towary właściwie tylko w nocy szczególnie dlatego, że to centrum handlowe jest tylko jednym z czterech placów
budowy w Palais Quartier: 136-metrowy
biurowiec, hotel Jumeirah o 24 piętrach
oraz Thurn und Taxis Palais mają również
zostać ukończone przed wiosną 2010 r.
CHEMPARK: Nowe pomieszczenia biurowe dla kierownictwa
Wnętrza Dzięki budynkom w Leverkusen, Dormagen i KrefeldUerdingen, CHEMPARK jest największym parkiem chemicznym w Niemczech. Dla ponad 70 firm mających tu swoje biura pracuje około 50 000
osób. CHEMPARK jest prowadzony przez filię Bayera - firmę Currenta,
dostawcę usług w branży chemiczno-technicznej.
Firma KAEFER Construction GmbH pracuje dla Bayera od wielu lat,
głównie na podstawie umów ramowych, ale również w ramach indywidualnych projektów, takich jak ten, zlecony przez firmę Currenta. Budynek E1 w Leverkusen przeszedł odnowę jakościową zimą 2008/2009
i został przystosowany na biura kierownictwa CHEMPARK. Budynek ten
został wzniesiony w roku 1914 jako pracownia dydaktyczna dla firmy
Bayer, a od 1942 znajdują się tu szkoła dla praktykantów oraz laboratorium do testowania materiałów.
„Jest to budynek zabytkowy, dlatego wykończenie jego wnętrza
jest szczególnym wydarzeniem”, mówi kierownik projektu. Firma
KAEFER była odpowiedzialna za wnętrza na łącznie czterech poziomach,
od parteru do najwyższego piętra, a zakres prac obejmował: tynkowanie
ścian ze świetlikami, część wyposażona także w panele akustyczne
Ecophon, oświetlane sufity, perforowane tynkowane sufity, futryny
drzwiowe, szklane drzwi i okna (współpracujące z systemami ochrony
przeciwpożarowej bemo). Nie wszystko jest jednak nowe. „Zachowaliśmy styl klatek schodowych” wyjaśnia kierownik projektu. Drzwi również
zostały tylko odrestaurowane przez stolarza. „Zdążyliśmy wykonać prace w czasie budowy – czyli w cztery miesiące – bez żadnego problemu.
Nasz brygadzista Chaban Saceme, jak i cały zespół, wykonali kawał
dobrej roboty!”
47
BUDOWNICTWO
EURO PLAZA: nowa dzielnica Wiednia
Powyższe liczby już same w sobie robią wrażenie, cały projekt już teraz osiągnął 120 000 m2 powierzchni biurowej i handlowej. Po zakończeniu ostatecznych faz konstrukcyjnych całkowita powierzchnia ma przekroczyć 200 000 m2 w 2012 r. Oznacza
to, że wciąż mamy przed sobą dużo pracy.
© Anna Blau
Wnętrza Nowe życie dla byłego terenu przemysłowego na
obrzeżach Meidling w Wiedniu. Celem tego wieloletniego projektu jest stworzenie całkowicie nowej dzielnicy miejskiej, włączając w to zmianę niektórych tras komunikacyjnych. Jednym
z najbardziej znamiennych projektów budowlanych jest kompleks
biurowy EURO PLAZA, który będzie zajmował cztery przecznice,
zainicjowany przez inwestorów Kapsch Group.
Jesteśmy zaangażowani w projekt już od pierwszej fazy konstrukcyjnej, zarówno jeżeli chodzi o wnętrza jak i rozwiązania
HVAC wykonywane na zlecenie naszego stałego klienta Porr Project und Hochbau AG. Sama tylko faza 4 powiązana była z powierzchnią użytkową wynoszącą 52 000 m2. Wielkość naszego
kontraktu oscylowała w okolicach 3 milionów Euro, projekt zapewnił zajęcie grupie 40 pracowników, a w okresie szczytowym nawet
60 osobom. Wykończenie wnętrz objęło około 45 000 m2 sufitów
podwieszanych oraz około 2 000 m2 zewnętrznych sufitów metalowych wraz z zamontowaniem oświetlenia. Do izolacji wykorzystano 10 000 m2 wełny mineralnej obudowanej aluminium,
27 000 m2 paneli stalowych oraz 8 500 m2 izolacji akustycznej.
Wiedeń: drugi budynek Uniqa Tower
Ochrona przeciwpożarowa Był
rok 2006 kiedy dzięki panelom Microsorber udało nam się wstrzelić w potrzeby nowej siedziby Uniqa-Versicherungen
AG nad kanałem Dunaju. Obecnie budowana jest druga wieża na Praterstraße,
przeznaczona do użytku mieszanego,
posiadająca sklepy, hotel, ale także powierzchnię biurową. Od maja 2009 r.
jesteśmy zaangażowani w budowę szkieletu – stalowe filary w 17 piętrowym
budynku (wysokość całkowita: 77 m)
muszą zostać pokryte 7 000 m2 paneli
Promat, służącymi jako ochrona przeciwpożarowa. Prace zostaną ukończone
w marcu 2010 r.
Kontrakt jest wyjątkowy ze względu
na ciężkie warunki pracy na placu budowy. Jak wyjaśnia kierownik budowy:
Fasady: jeden kontrakt, wiele możliwości
Fasady Nowy klient z wielkim potencjałem: LEG Landesentwicklungsgesellschaft NRW GmbH zarządza około
92 000 mieszkań z łączną liczbą ponad
280 000 mieszkańców. To sprawia, że ta
firma z Nadrenii Północnej-Westfalii jest
jedną z największych firm mieszkaniowych w Niemczech. Dział fasad KAEFER
Construction GmbH pracuje dla LEG po
raz pierwszy. Zespół z Bremerhaven ma
odnowić fasady na dwóch 20-metrowych budynkach z 45 mieszkaniami oraz
zainstalować nowy kompozytowy sys-
tem izolacji ścian. „Mamy pięć miesięcy
na zrealizowanie projektu – do końca
roku 2009 wszystko musi być ukończone”, mówi kierownik projektu. Jeśli
wszystko pójdzie zgodnie z planem, ma
on nadzieję, że będzie więcej przetargów, również na podwykonawstwo.
KAEFER Construction działa na polu odnawiania fasad głównie w północnych
Niemczech, a kontrakt z LEG daje nadzieję na więcej projektów w Nadrenii
Północnej-Westfalii.
„drogi dojazdowe są wąskie i zatłoczone. Nie ma też prawie przestrzeni składowej na samym placu budowy, więc
logistyka jest tutaj prawdziwym wyzwaniem wymagającym złożonej organizacji.
Ponadto, nie jesteśmy jedynym wykonawcą, który każdego dnia potrzebuje
nowego materiału i miejsca, żeby go rozładować.”
48
BUDOWNICTWO
Cinema Paradiso w Europie
Środkowej i Wschodniej
Węgry Grupa Cinema City składa się obecnie z 65 multipleksów kinowych z łączną liczbą 603 ekranów, a wiele kolejnych jest
w przygotowaniu. To dobra wiadomość dla
fanów filmów, szczególnie w Europie Środkowej i Wschodniej, gdzie Cinema City jest
obecnie liderem rynku multipleksów kinowych. Firma KAEFER HEIBL również korzysta
z ogromnego rozwoju tego operatora, ponieważ jest zaangażowana w ukończenie wielu
z jego projektów.
Na koniec roku 2009 planowane jest
otwarcie centrum handlowego Allee Mall
w Budapeszcie, wraz z multipleksem kinowym z 13 ekranami. Firma KAEFER HEIBL
przejęła pełne wykończenie wnętrz kina, jako
podwykonawca zlecenia wartości około 2 milionów Euro. Firma KAEFER jest również zaangażowana w inne projekty Cinema City,
takie jak kino IMAX w Arena Plaza Mall w Budapeszcie, czy Cinema City w Szeged w południowych Węgrzech. „Ta grupa inwestorów
jest dla nas ważnym klientem”, stwierdził
András Lénárt z KAEFER HEIBL. „Jest to jedna z najszybciej rozwijających się sieci kin
w Europie - obecnie w budowie ma około 45
kin. Jest to dla nas ciekawy rynek, nie tylko
na Węgrzech, ale również w całej Europie
Środkowej i Południowo-Wschodniej.”
Cinema City zatrudnia ponad 3 000 pracowników w sześciu krajach (Polska, Czechy,
Węgry, Rumunia, Bułgaria i Izrael). Ta holenderska firma ma swoją siedzibę w Rotterdamie.
Langenfeld - nowy budynek głównej remizy i stacji pogotowia
Niemcy Firma KAEFER Construction Monheim wygrała istotny przetarg zorganizowany przez miasto Langenfeld w Niemczech na wyposażenie wnętrz. Suche tynki, studzienki montażowe, podwieszane sufity, sufity akustyczne, dostarczenie i instalacja drzwi
i futryn drzwiowych, prace stolarskie i przy oznakowaniu - zostały dodane do kontraktu
wartego około 0,5 miliona Euro - i pokryły wszystkie obszary, od garaży i warsztatów
po pokoje dla kierownictwa, pracowników, pokoje do odpoczynku i aneksy.
Zespół zarządzający projektem, sprawnie wspierany przez własnych pracowników
i kilku podwykonawców, zrealizował ten szeroko zakrojony program w okresie krótszym
niż jeden rok. Prace zaczęły się latem 2008, a przed końcem maja 2009 r. projekt został
ukończony. Tylko prace stolarskie były obsługiwane w całości przez firmę zewnętrzną.
Na szczególną uwagę zasługują metalowe sufity w stołówce, ponieważ zawierają one
skomplikowane zintegrowane oświetlenie ze specjalnie ukształtowanymi elementami
i zagłębieniami, podobnie jak pokoje do odpoczynku dla członków pracujących zespołów,
w których należało zainstalować dodatkową izolację akustyczną.
49
PRZEMYSŁ LOTNICZY
SAP w Aerospace: klient
rozpływał się w pochwałach
Organizacja Ręcznie pisane rejestry
magazynowe stały się przeszłością – od
listopada 2009 r. również KAEFER Aerospace w Seifhennersdorf będzie pracować
na systemie SAP.
Dla codziennej pracy zatrudnionych
oznacza to, że kiedy przykładowo wezmą
coś z magazynu, to nie będą już musieli
zapisywać czynności w rejestrze magazynowym, tylko wprowadzą te informacje
bezpośrednio w systemie SAP. Na pierwszy rzut oka nie wygląda to na zmniejszenie ilości pracy, ale aby docenić rzeczywiste korzyści płynące z systemu SAP, należy spojrzeć jeden krok dalej. „Plusem jest
to, że oszczędzamy dużo na analizach,”
wyjaśnia Anja Szilard, kierownik działu IT
i projektu ds. instalacji SAP. „Wcześniej
mieliśmy mnóstwo list napisanych odręcznie, arkusze w Excelu, pliki tekstowe i system inwentaryzacji - wszystko to wymagało dużego nakładu pracy przy zestawianiu i nadawaniu takiego formatu, który
pozwalał nam na przeprowadzenie analiz.” Dzięki SAP liczby oznaczające otrzymane zlecenia lub planowaną produkcję są
teraz dostępne w każdym miejscu i o każdej porze. Przykładowo, pracownicy w Seifhennersdorf mogą teraz z łatwością
wprowadzać zamówienia, które będą
otrzymywane drogą mailową.
SAP został już wcześniej wprowadzony w budynku Aerospace w Nobitz w roku
2008. Tamtejszy zespół pracował również
nad zastąpieniem wcześniejszego programu w Seifhennersdorf i dlatego mógł korzystać ze swoich poprzednich doświadczeń. „Ważne jest, aby w okresie przejściowym nie przerywać całego procesu produkcyjnego,” stwierdziła Anja Szilard.
„Przykładowo ekran wejściowy musi być
jak najprostszy, tak aby każdy mógł łatwo
i szybko nauczyć się jego obsługi i tak aby
mógł być w stanie wykorzystywać ten system bez popełniania jakichkolwiek błędów
w jak najkrótszym czasie.”
Faza wprowadzająca była bardzo wymagająca dla zespołu projektowego i pracowników, którzy pracowali wcześniej nad
projektem jako kluczowi użytkownicy.
„Każdy podchodził do tego zadania wyjątkowo przychylnie, pomimo tego, że dla
wielu z nich zastosowanie SAP w codziennej pracy stanowiło trudny orzech do
zgryzienia”, wspomina Anja Szilard. „Jednak nawet wtedy, gdy produkcja trwała
także w sobotę i niedzielę, w poniedziałek
każdy wracał do projektu SAP z wielkim
entuzjazmem. Było to wielkie osiągnięcie.” Były to idealne warunki do zmiany
starego systemu w Seifhennersdorf, podobnie jak to było w Nobitz. Ważny klient
pochwalił sposób wdrażania nowego programu – w ogóle nie zauważył żadnych
problemów związanych ze zmianą systemu, z perspektywy klienta nie może być
większej pochwały.
Brawo!
Nagroda KAEFER Aerospace został uznany przez Diehl Aircabin GmbH (dawniej Airbus Laupheim) za rzetelnego dostawcę komponentów plastikowych wzmocnionych włóknem szklanym. Wiosną 2009 r. zespół Aerospace otrzymał nagrodę Top
Delivery Supplier Award 2008. Jest to dowód na to, że KAEFER
polepsza swoją reputację godnego zaufania dostawcy i partnera dla Diehl Aircabin GmbH. Żadnych spóźnionych dostaw,
punktualność na poziomie 99,8% i skargi w mniej niż 0,2% przypadków sprawiają, że KAEFER Aerospace jest głównym dostawcą składników rur do klimatyzacji i komponentów do
wnętrz. Wyniki te zostały osiągnięte głównie dzięki godnym
szacunku wysiłkom 200 pracowników KAEFER w Nobitz, gdzie
produkowane są panele ścienne i sufitowe, jak również rury do
klimatyzacji dla wszystkich modeli Airbusa.
50
PRZEMYSŁ LOTNICZY
Nowe możliwości przebudowy i remontów
Nowe rynki Szerokokadłubowy samolot pasażerski przez dobre sześć lat na
rejsowych trasach międzykontynentalnych pokonuje w powietrzu około 25 milionów kilometrów przez ponad 30 000
godzin. Następnie jest wysyłany do generalnego remontu, gdzie farba jest zeskrobywana, a każda pojedyncza część i system są wyjmowane i kontrolowane.
Lufthansa Technik jest jednym z liderów
światowego rynku w tej branży i musi
otrzymywać dostawy części zamiennych
szybko i pewnie, wtedy kiedy ich potrzebuje. To zadanie wzięła na siebie firma
KAEFER Aerospace.
Rynek obsługi klienta, obejmujący
zarówno konwersję, jak i remonty samolotów, jest dla KAEFER Aerospace rynkiem pasjonującym i istotnym. Oczywiście nie odnosi się to wyłącznie do
Lufthansa Technik, lecz do klientów na
całym świecie. „Potrzeba posiadania części zamiennych jest szczególnie duża, gdy
samoloty są sprawdzane i serwisowane,”
mówi kierownik sprzedaży Thorsten
Schmidt. „To tutaj możemy zoptymalizować wykorzystanie zasobów, uruchomić
dostępną wydajność i dostarczyć klientowi niezbędne części zamienne w dużych
ilościach i w krótkich terminach. Naszą
przewagę stanowi fakt, że żadna inna
firma nie zna izolacji Airbusa tak dobrze
jak KAEFER.”
Do chwili obecnej, KAEFER Aerospace współpracuje z Airbusem jako OEM
(Producent Oryginalnego Osprzętu)
i może sprzedawać materiały dla samolotów Airbus tylko bezpośrednio Airbusowi, a nie jego klientom ani firmom zajmującym się konwersją. Jest tak po części
Nowy Prezes
KAEFER Aerospace
Kierownictwo Od Bawarii po dalekie północne Niemcy – od 1 lipca 2009 r.
dr Alexander Toussaint będzie zajmował stanowisko Prezesa KAEFER Aerospace GmbH.
Ten 42-latek urodził się w Fürstenfeldbruck i studiował inżynierię na Uniwersytecie
Technicznym w Monachium, gdzie ukończył w roku 2000 doktorat z tematu technologia obróbki metali. Później Toussaint pracował na stanowisku kierowniczym w firmie
konsultingowej Droege & Comp. w Düsseldorfie, gdzie specjalizował się w pomaganiu
firmom w wychodzeniu z kłopotów finansowych, produkcji LEAN i optymalizacji procesów. „Środki chemiczne, przemysł motoryzacyjny czy spożywczy – w tamtym czasie
zdobyłem wiedzę z wielu dziedzin przemysłu,” mówi Toussaint. „Było to bardzo ekscytujące i wartościowe doświadczenie.” Jeden z tych projektów odbywał się w Europejskim Koncernie Lotniczo-Rakietowym i Obronnym (EADS), a udało się go zrealizować
tak dobrze, że w roku 2005 Toussaint został mianowany Dyrektorem Planowania
Produkcji i Zarządzania w EADS Eurocopter – był odpowiedzialny za elementy helikopterów powstające z materiałów kompozytowych. Eurocopter to jeden z głównych producentów helikopterów na świecie. W roku 2006 Toussaint przejął kierowanie Centrum
Produkcyjnym Komponentów (komponenty dynamiczne i systemy dla helikopterów)
w Donauwörth. Cieszymy się, że możemy powitać dr Toussainta w naszym zespole
i życzymy mu wielu sukcesów na nowym stanowisku w KAEFER Aerospace.
z powodu gwarancji bezpieczeństwa,
a po części z powodu praw do rysunków
i dokumentacji, które są w całości własnością Airbusa. KAEFER oficjalnie ubiega się
obecnie o autoryzację ze strony EASA
(Europejska Agencja Bezpieczeństwa
Lotniczego) o pozwolenie na bezpośrednie dostawy dla operatorów świadczących usługi remontowe i konwersyjne dla
linii lotniczych, jeżeli swoją zgodę wyrazi
Airbus. To może dotyczyć w pełni dopasowanych materiałów izolacyjnych, ale
również materiałów półprzetworzonych,
które mogą być przechowywane jako materiały uniwersalne i w razie potrzeby,
w krótkim terminie, wycinane w odpowiedni kształt. „Wejście na rynek części
zamiennych i związanych z tym usług jest
dla nas istotnym krokiem, nie tylko dlatego, że branża ta wykazuje bardzo duże
zapotrzebowanie. Oznacza to, że możemy w sposób optymalny wykorzystać
naszą międzynarodową sieć dystrybucji”,
twierdzi Schmidt.
Przy systemach klimatyzacji zapotrzebowanie na części zamienne nie jest
tak wysokie, natomiast w tej branży
KAEFER Aerospace nadal koncentruje się
na usługach związanych z konserwacją
i naprawami. „W naszym budynku w Nobitz sprawdzamy rury systemów wentylacji na obecność przecieków lub innego
rodzaju uszkodzeń, naprawiamy je i odsyłamy klientom w ciągu dwóch lub trzech
dni”, wyjaśnia Schmidt.
Maj 2009
Kompletne rozwiązania izolacyjne – kluczowym
elementem nowej strategii Grupy KAEFER
LUTY ’09
MARZEC ’09
KWIECIEŃ ’09
MAJ ’09
CZERWIEC ’09
LIPIEC ’09
Sierpień 2009
W wyniku fuzji TERMOIZOLACJA SA
i IZOKOR Płock SA tworzą KAEFER SA
SIERPIEŃ ’09
WRZESIEŃ ’09
PAŹDZIERNIK ’09
LISTOPAD ’09
GRUDZIEŃ ’09
PRZEMYSŁ
STYCZEŃ ’09
Czerwiec 2009
KAEFER Access nowa firma specjalizująca się
w pracach wysokościowych z wykorzystaniem lin
GRUPA KAEFER
KAEFER 2009
Luty 2009
Otwarcie pierwszej rafinerii
w Wietnamie w Zatoce Dung Quat
Lipiec 2009
Otwarcie pierwszej elektrowni
w ramach projektu Andasol w Hiszpanii
Lato 2009
Izolacje zimnochronne na zbiornikach amoniaku dla producenta nawozów – firmy Yara
OFFSHORE
Lipiec 2009
Nagroda dla Dostawców
TOP AREVA dla firmy KAEFER
Luty 2009
Oficjalne otwarcie stacji arktycznej Neumayer III
dla Instytutu Alfreda Wegenera (AWI)
KW.27.D.09
www.kaefer.com
Wiosna 2009
Rozpoczęcie prac nad zabezpieczeniami przeciwpożarowymi
przy wjeździe do tunelu Kirchenwald w Szwajcarii
PRZEMYSŁ STOCZNIOWY
Lipiec 2009
Ukończono pierwszy wielozadaniowy holownik typu
AHTS dla A.P. Moeller przy Volkswerft w Straslund
Jesień 2009
Montaż baru na jachcie Scout
dla stoczni Kroeger
Lato 2009
Rozpoczęcie prac
w Centrum Pompidou-Metz
Jesień 2009
Ukończono prace w kinowym Multipleksie na terenie
galerii handlowej Allee Mall w Budapeszcie
Lato 2009
Wejście na rynek obsługi posprzedażnej
dla samolotów Airbus
Listopad 2009
KAEFER Aerospace wprowadza SAP
w swojej siedzibie w Seifhennersdorf
BUDOWNICTWO
Marzec 2009
Rozpoczyna się przebudowa Mein
Schiff dla TUI Cruises
Jesień 2009
Rozpoczęcie prac na platformie wiertniczej
GSF Grand Banks w Kanadzie
PRZEMYSŁ LOTNICZY
Sierpień 2009
Ukończono prace na pierwszym
przybrzeżnym terminalu LNG
Wiosna 2009
Wielozadaniowy kontrakt Offshore
Wydanie 2009/2010, Numer 27 | Magazyn Grupy KAEFER
KAEFER Nasza strategia na przyszłość PRZEMYSŁ Proekologiczne technologie dla
Projektu Albian Sands – Dolphin Energy przyznaje nam kontrakt na prace serwisowe
OFFSHORE Nowy dyrektor branży Offshore – Nowa firma specjalizująca się w pracach
wysokościowych z wykorzystaniem lin PRZEMYSŁ STOCZNIOWY KAEFER buduje największą saunę na morzu – Izolacje na najnowocześniejszych łodziach podwodnych na
świecie BUDOWNICTWO Gotowi do startu: Terminal Zachodni B – Euro Plaza: nowa
dzielnica Wiednia PRZEMYSŁ LOTNICZY Program SAP w KAEFER Aerospace: pochwały
ze strony klientów – Nowy człowiek na czele
02
Spis treści
Nasza strategia na przyszłość
Peter Hoedemaker: „Jesteśmy przekonani, że możemy świadczyć swoje
usługi dla klientów lepiej niż ktokolwiek inny, ponieważ dostarczamy na
całym świecie najbardziej profesjonalne, kompletne rozwiązania izolacyjne.”
>> Strona 7
KAEFER kontynuuje ekspansję na rynku FLNG
Rozwój obiektów zwanych „pływające LNG (FLNG)” może umożliwić eksploatację gazu na nierentownych dotąd złożach.
>> Strona 23
Więcej niż dobre pomysły
Nowa firma specjalizująca się w pracach
wysokościowych z wykorzystaniem lin
Stopka redakcyjna
KAEFER Access oferuje najbardziej spektakularne miejsca pracy
w Grupie KAEFER.
>> Strona 37
K|WERT – Magazyn Grupy KAEFER
Wydany przez:
KAEFER Isoliertechnik GmbH & Co. KG
Bürgermeister-Smidt-Straße 70
28195 Brema - Niemcy
Tel. +49 421.30 55-0 · Fax +49 421.1 82 51
[email protected] · www.kaefer.com
KAEFER buduje największą saunę na morzu
W zaledwie 38 dni MS Galaxy został wyremontowany i otrzymał nową
nazwę Mein Schiff. Prace zostały wykonane dla TUI Cruises - armatora
założonego w 2008 roku.
>> Strona 39
Osoby odpowiedzialne za publikację:
Nicolas Koch, Stefan Beeg
Redakcja wydania polskiego:
Sylwia Krzesiak, Marta Malanowska-Błaszczyk
Tłumaczenie na j. polski:
Jakub Wajdzik
Nowe możliwości przebudowy i remontów
Rynek posprzedażny, który obejmuje zarówno prace konserwacyjne jak
i przebudowę samolotów, jest ważnym rynkiem dla KAEFER Aerospace
(przemysł lotniczy).
>> Strona 50
Tekst:
Louis Milse, Lothar Steckel, Nina Svensson,
Axel Kölling
Pomysł, projekt oraz współpraca:
moskito, Bremen
Druk:
Artdruk, Rydułtowy, www.artdruk.pl
SŁOWO WSTĘPNE
03
ROZWÓJ FIRMY
04
KAEFER
06
TECHNOLOGIE
22
PRZEMYSŁ 24
OFFSHORE 35
PRZEMYSŁ STOCZNIOWY
39
BUDOWNICTWO 43
PRZEMYSŁ LOTNICZY 49
STOPKA REDAKCYJNA
51
Zdjęcia:
Archiwum KAEFER, Michael Gielen/Bremen,
Roland Schiffler/Bremen,
Photo Airbus A400M,
str. 49: © Airbus Military S. L.
Okładka: Izolacje zimnochronne w rafinerii PCK
Schwedt
LOLAMAT®, MICROSORBER®
są zastrzeżonymi znakami towarowymi.
Maj 2009
Kompletne rozwiązania izolacyjne – kluczowym
elementem nowej strategii Grupy KAEFER
LUTY ’09
MARZEC ’09
KWIECIEŃ ’09
MAJ ’09
CZERWIEC ’09
LIPIEC ’09
Sierpień 2009
W wyniku fuzji TERMOIZOLACJA SA
i IZOKOR Płock SA tworzą KAEFER SA
SIERPIEŃ ’09
WRZESIEŃ ’09
PAŹDZIERNIK ’09
LISTOPAD ’09
GRUDZIEŃ ’09
PRZEMYSŁ
STYCZEŃ ’09
Czerwiec 2009
KAEFER Access nowa firma specjalizująca się
w pracach wysokościowych z wykorzystaniem lin
GRUPA KAEFER
KAEFER 2009
Luty 2009
Otwarcie pierwszej rafinerii
w Wietnamie w Zatoce Dung Quat
Lipiec 2009
Otwarcie pierwszej elektrowni
w ramach projektu Andasol w Hiszpanii
Lato 2009
Izolacje zimnochronne na zbiornikach amoniaku dla producenta nawozów – firmy Yara
OFFSHORE
Lipiec 2009
Nagroda dla Dostawców
TOP AREVA dla firmy KAEFER
Luty 2009
Oficjalne otwarcie stacji arktycznej Neumayer III
dla Instytutu Alfreda Wegenera (AWI)
KW.27.D.09
www.kaefer.com
Wiosna 2009
Rozpoczęcie prac nad zabezpieczeniami przeciwpożarowymi
przy wjeździe do tunelu Kirchenwald w Szwajcarii
PRZEMYSŁ STOCZNIOWY
Lipiec 2009
Ukończono pierwszy wielozadaniowy holownik typu
AHTS dla A.P. Moeller przy Volkswerft w Straslund
Jesień 2009
Montaż baru na jachcie Scout
dla stoczni Kroeger
Lato 2009
Rozpoczęcie prac
w Centrum Pompidou-Metz
Jesień 2009
Ukończono prace w kinowym Multipleksie na terenie
galerii handlowej Allee Mall w Budapeszcie
Lato 2009
Wejście na rynek obsługi posprzedażnej
dla samolotów Airbus
Listopad 2009
KAEFER Aerospace wprowadza SAP
w swojej siedzibie w Seifhennersdorf
BUDOWNICTWO
Marzec 2009
Rozpoczyna się przebudowa Mein
Schiff dla TUI Cruises
Jesień 2009
Rozpoczęcie prac na platformie wiertniczej
GSF Grand Banks w Kanadzie
PRZEMYSŁ LOTNICZY
Sierpień 2009
Ukończono prace na pierwszym
przybrzeżnym terminalu LNG
Wiosna 2009
Wielozadaniowy kontrakt Offshore

Podobne dokumenty