2016regulamin festiwalu piosenki

Transkrypt

2016regulamin festiwalu piosenki
JUBILEUSZOWY
XV FESTIWAL
PIOSENKI PRZEDSZKOLNEJ
Organizator
Przedszkole nr 7
Suwałki 2016 r.
Przedszkole nr 7 w Suwałkach
zaprasza dzieci w wieku przedszkolnym
do udziału w JUBILEUSZOWYM
XV FESTIWALU PIOSENKI PRZEDSZKOLNEJ
Miejsce: Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Suwałkach , ul. Noniewicza 83
Przewidywany termin; 09.03.2016r. godz. 10.00
Celem festiwalu jest:
 prezentacja dorobku artystycznego solistów,
 promowanie dziecięcej twórczości artystycznej,
 odkrywanie i rozwijanie indywidualnych uzdolnień
artystycznych dzieci,
 uroczyste obchody JUBILEUSZU XV-LECIA FESTIWALU
Warunki uczestnictwa:
 wiek uczestników:
I przedział 3-4 latki
II przedział - 5 latki
 kategorie :
 soliści – maksymalnie 2 solistów z placówki
 zespoły (maksymalnie 4 osoby w zespole – śpiewa cały zespół) –
1 zespól z każdej placówki
Każdy solista lub zespół przedstawia jeden utwór maksymalnie 2 zwrotki.
(wyłącznie piosenki przedszkolne)
Prosimy o wyłonienie artystów podczas wewnętrznych
Przeglądów Piosenki Przedszkolnej
przed wysłaniem kart zgłoszeń organizatorom.
Organizatorzy zapewniają sprzęt nagłaśniający,
obsługę techniczną, udostępniają pianino.
Nagrania – TYLKO WERSJA
INSTRUMENTALNA!!!
Występy będą oceniane przez powołane Jury,
w skład którego wejdą specjaliści w dziedzinie
muzyki. Od decyzji Jury nie ma odwołania.
Kryteria oceny Jury:
- dobór repertuaru wg przyjętych zasad konkursu,
- muzykalność: wyczucie rytmu, tempa, melodii,
- interpretacja utworu, wyraz artystyczny.
Termin nadsyłania zgłoszeń i wersji instrumentalnej
nagrań na CD do placówki
lub plików mp3 na e-mail [email protected]
1 marzec 2016r.
(zgłoszenia bez wersji instrumentalnych lub po terminie nie będą
brane pod uwagę)
Laureaci otrzymają nagrody i dyplomy,
a pozostali uczestnicy otrzymają podziękowania
i nagrody pocieszenia.
Wszelkich informacji na temat konkursu udzielają:
Beata Borkowska,Jolanta Taraszkiewicz, Zofia Nowalska
Tel.: (87) 567 25 89
W załączeniu karta zgłoszenia.

Podobne dokumenty