konkurs plastyczny „moje miejsce mój świat”

Transkrypt

konkurs plastyczny „moje miejsce mój świat”
KONKURS PLASTYCZNY
„MOJE MIEJSCE MÓJ ŚWIAT”
I. Cele konkursu:
- upowszechnianie wiedzy na temat własnego regionu
- dostrzeganie otaczającego nas piękna
- budowanie tożsamości i emocjonalnego związku z miejscem zamieszkania
- rozwijanie wyobraźni i umiejętności wyrażania emocji w plastycznych formach
wypowiedzi
II. Uczestnicy konkursu
- kategoria I - uczniowie gimnazjum
III. Wymagania dotyczące prac:
- technika prac dowolna (rysunek, akwarela, wydzieranka, grafika, collage,
technika mieszana itp.)
- format pracy A3
- prace indywidualne
- opis prac na odwrocie:
Imię i nazwisko autora;
TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC:
Do 26 maja 2014 (biblioteka szkolna, lub Pani A. Wilczek)
IV. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród 13 czerwca

Podobne dokumenty