Jak prawidłowo dbać o parkiet?

Transkrypt

Jak prawidłowo dbać o parkiet?
Jak prawidłowo dbać o parkiet?
Odpowiednie zabezpieczenie i konserwacja parkietu pozwolą Paostwu znacznie dłużej cieszyd się
zarówno jego gładką powierzchnią, jak i atrakcyjnym wyglądem. Aby przedłużyd żywotnośd drewna,
warto już po jego położeniu lub renowacji ściśle stosowad się do kilku wymienionych poniżej porad.
Najbardziej odpowiednie dla drewnianej podłogi warunki to temperatura powietrza w granicach 1822 ºC oraz wilgotnośd w przedziale 45-60%. Pod wpływem zmian warunków zewnętrznych struktura
drewna, które naturalnie pochłania i oddaje wodę rozszerza się bądź kurczy, co powoduje stopniowe
odkształcanie się elementów podłogi, dlatego koniecznie pamiętajmy o zapewnieniu parkietowi
wymaganych warunków.
Aby zabezpieczyd podłogę przed uszkodzeniami mechanicznymi najlepiej umieścid pod meblami, a
szczególnie krzesłami i stołem filcowe podkładki, które redukują skutki ich kontaktu z deskami.
Doniczki kwiatów, również nie powinny mied bezpośredniego kontaktu z podłożem.
Kurz i piasek, których obecnośd działa na podłogę jak papier ścierny powinny byd regularnie usuwane
z powierzchni podłogi, szczególnie w miejscach często uczęszczanych. Przy drzwiach warto umieścid
wycieraczkę zapobiegającą rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeo, które przynosimy z zewnątrz.
Już kilkanaście dni po lakierowaniu lub olejowaniu parkietu należy rozpocząd troskę o jego
pielęgnację, – czyli czyszczenie i konserwację. Czyszcząc parkiet pamiętajmy o stosowanie wyłącznie
środków rekomendowanych przez producenta lakieru lub dostawcę parkietu. Środki zawierające
detergenty niszczą naszą podłogę w sposób chemiczny, zaś mające w swoim składzie substancje
ścierne, w sposób mechaniczny. Proces czyszczenia powinno się wykonywad przy pomocy szmaty lub
mopa, pamiętając by nie narazid podłogi na zbyt dużą ilośd wilgoci. Pokrywając parkiet środkiem
konserwującym, pamiętajmy o jego równomiernym i jednoczesnym rozłożeniu na powierzchni
parkietu i pozostawmy go w nienaruszonym stanie aż do wyschnięcia, gdy trwale zwiąże się z
lakierem, wzmacniając jego trwałośd.

Podobne dokumenty