Maciej Dziuba - uczeń klasy I b - został Laureatem IX Olimpiady

Transkrypt

Maciej Dziuba - uczeń klasy I b - został Laureatem IX Olimpiady
Maciej Dziuba - uczeń klasy I b został Laureatem IX Olimpiady Matematycznej
Gimnazjalistów.
Sukces ten osiągnął
dzięki wybitnym zdolnościom
matematycznym, pasji oraz systematycznej pracy.
Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów to najbardziej prestiżowe
ogólnopolskie zawody matematyczne dla uczniów gimnazjów. Zadania
olimpijskie nie należą do łatwych ani typowych, są to głównie dowody, które
należy precyzyjnie opisywać.
Zawody są trójstopniowe. Do zawodów trzeciego stopnia dotarło 259
gimnazjalistów spośród 13288 wszystkich startujących. Finał zawodów odbył się
15 marca 2014 r. w Warszawie. Honorowy patronat sprawowała Małżonka
Prezydenta RP Pani Anna Komorowska.
Fot. Fb-OMG
W niedzielę 16 marca 2014 r., na uroczystej gali w Centrum KonferencyjnoKongresowym w Warszawie, Minister Edukacji Narodowej Joanna KluzikRostkowska oraz Podsekretarz Stanu w MEN Joanna Berdzik wręczyły dyplomy
Laureatom. Podsumowania dorobku Olimpiady dokonał przewodniczący
Komitetu Głównego OMG - Waldemar Pompe.
Maciek odebrał Dyplom Laureata i gratulacje od wiceminister MEN Joanny
Berdzik. Jednocześnie Komitet Główny OMG zakwalifikował go na Obóz
Naukowy OMG, który odbędzie się w dniach 25 maja - 31 maja 2014 r.
Serdecznie gratulujemy Maćkowi!
A.G.

Podobne dokumenty