ngo drive op 03 sept. 2011, Family day te Carolina Bingo drive op 03

Transkrypt

ngo drive op 03 sept. 2011, Family day te Carolina Bingo drive op 03
Bingo
ngo drive op 03 sept. 2011, Family day te Carolina
kreek
kreek
k
Financieel Manager Els Yang: “Van
“
Esje naar Els””
02
Inhoudspagina
02
Editorial
Interviews 03
In januari hebben de meeste mensen
altijd goede voornemens voor het
nieuwe jaar. De kunst is dat in december
er wel wat terecht is gekomen van die
voornemens, want meestal verslappen
ze door het jaar heen. Hopelijk kunnen
een aantal van onze artikelen helpen met
het opmaken van wat goede voornemens voor dit jaar. In deze editie komen
natuurlijk weer alle 4 bedrijven aan
bod, gezien het een krantje is voor heel
MGDF. Na onze prijsvraag in de vorige
editie, hebben we een toepasselijke naam
gekozen voor ons twee-jaarlijks blad.
Het ziet er iets anders uit dan de vorige,
maar hopelijk wordt deze net zo goed
ontvangen. Ook in deze editie zijn er een
aantal leuke prijsvragen. Als laatst wil ik
met het oog op (jammergenoeg) de toenemende criminaliteit jullie allemaal een
veilig, maar natuurlijk ook een gezond,
succesvol en gezegend 2012 toewensen.
Veel leesplezier en puzzel ze!
Editorial
“ Van Esje naar Els.”
03
“De vrucht van liefde is dienstbaarheid.” 03
MGDF donaties 04
Enkele huisregels 05
Ziekmelding en afwezigheid wegens ziekte 05
In- en uitklokken 05
Evenementen
05
Gezins speurtochten 2011
Happy day 2011
06
Family day 2011 06
05
Crime prevention 08
Een kort gesprek met ...
08
ISO 9001:2008 09
Wat is Rotary?
*Kim*
10
Mitra’s Pensioenfonds 11
Prijsvragen 12
Ingezonden stukken
Redactie
Kimberly Yang
Jennifer Saouma
14
Zeg je I LOVE SU? 14
Werken in Nickerie
15
Onze trip naar Berg en Dal
Never, ever give up
17
Medisch Hoekje 18
Lach en weethoekje
19
Bekendmakingen 20
Evenementen 2012
Wat te vieren
21
Nieuwe medewerkers 22
Foto hoekje 23
20
16
Medewerkers aan deze editie
Jo-Ann Li Fo Sjoe
Melissa Bang A Foe
Melvin Ong A Kwie
Suzy Troenosemito
Raquel Banzon
Foto’s
Charl Danoe
Lucius Wouden
Gastschrijvers
Gledie & Ashley Moeljaredja
Mariska Resodikromo
Sandy Alim
Shannon Liong A San
Druk
Proprint NV
03
Interviews
“ Van Esje naar Els.”
“De vrucht van liefde is
dienstbaarheid.”
- Moeder Theresa
Mevr. Els zoals ze bekend
staat bij Mitra werd geboren op 07 maart 1949
onder de naam Yang Fu
Lan Esseline. De naam
Esseline kreeg ze van
haar vader. Bij de inschrijving van het kind
kreeg haar vader als advies om het kindje ook
een westerse naam te
geven en noemde haar
naar de vroedvrouw Esseline.
Els komt uit een gezin
van 7 kinderen, waarvan
zij het 2de kind is en
tevens oudste meisje.
Toen haar moeder was bevallen van haar
tweeling zussen en Els vernomen had dat
haar moeder de zorg van beide meisjes te
zwaar vond vreesde ze dat haar moeder
een van haar zussen zou afstaan. Dit leidde er toe dat Els haar moeder heel graag
hielp in de huishouding en bij de zorg van
haar zusjes. In de leeftijd van 6 jaar kookte ze al pap voor haar zussen. Gezegd kan
worden dat ze als jong meisje een bezige
bij was.
Els heeft haar jeugdjaren doorgebracht
aan de Zwartenhovenbrugstraat. Onder
haar vrienden werd ze Esje genoemd.
Haar gezin
Els trad met dhr. Frank Willemsen in het
huwelijk en uit dit huwelijk zijn 2 kinderen geboren, een zoon Dimitri en een
dochter Danitsja. Ze gaf veel om haar gezin en stopte daarom ook heel veel tijd in
de opvoeding van haar kinderen. Ze heeft
altijd geprobeerd hen alles te geven dat
binnen haar vermogen lag. Met manlief
en de kinderen maakte ze vaak gezinsuitstapjes.Verder heeft ze haar kinderen alle
en moreel opdat ze beide konden studeren en iets worden in de maatschappij.
Naarmate haar kinderen ouder werden
en ze beide tieners waren, gingen ze elk
hun eigen weg op en
hadden ze weinig tijd
voor
gezinsuitstapjes.
Helaas is in 2007 dhr.
Willemsen hen komen
te ontvallen.
Robert Parto
is werkzaam
bij Future Beverages N.V. als
hoofd van het
magazijn. Hij
is woonachtig
Carrière
aan de PaliVan huis uit is Els onder- sadeweg
en
wijzeres geweest op de is bekend bij
Basisschool (GLO) van de hele buurt.
1967 tot 1977, daarna Parto houdt
op de VOJ-school tot van bouwen
1993. Door haar leer- en schilderen,
lingen werd ze Els ge- meestal houdt hij zich in het weekend hinoemd. Haar roepnaam ermee bezig. Hij is ook van plan zijn eigen
veranderde dus van Esje huis te bouwen en te schilderen. Het pernaar Els, sindsdien staat ceel heeft hij al. Ook heeft hij de tekening
zij meer bekend als Els Yang. In 1994 werd van zijn woning zelf op papier gezet.
zij benaderd door dhr. John Senior voor Hij heeft veel huisdieren waaronder
een baan bij Mitra NV. Deze aanbieding zangvogels, een haas, een boskonijn, een
greep ze aan gezien ze ook het idee op- papegaai, doksen, kippen en 2 marmotten.
perde uit het onderwijs te stappen. Tot Verder doet hij samen met twee vrienden
veel sociaal werk voor de bewoners van
afdeling bij Mitra in de functie van Finance de Palisadeweg en omgeving. Het begon
Manager.
allemaal vier jaar geleden met het verkopen van worst, helemaal op CommewiHobby
jne. Dit heeft hij twee jaren lang gedaan.
Enkele hobbies van haar zijn lezen, plant- Hij vond toen een nieuwe uitdaging; taxi
en, genieten van de natuur en stappen met rijden in Paramaribo Noord. Dit heeft hij
haar zussen en vrienden. Echter heeft ze een jaar gedaan.
vanwege haar drukke werkschema enkele
van haar hobbies verwaarloosd, maar
zegt ze deze weer de volledige aandacht
te geven wanneer ze gepensioneerd is.
Hoogte- en dieptepunten in haar
leven
Haar dieptepunt is het overlijden van
haar echtgenoot en haar hoogtepunten
waren de geboorte van haar kinderen.
Advies
Als advies geeft ze het volgende mee:
Wees altijd eerlijk
Wees zuining
Wees zorgvuldig
Studeer zoveel als je kan m.a.w. blijf
je zelf ontwikkelen „
Met de extra centjes die hij hiermee binnen haalde, besloot hij om samen met
twee vrienden wat terug te doen voor
seniore burgers van de Palisadeweg en
omgeving. Rond de kerstperiode geven
ze kerstpaketten aan de sociaal zwakkere
seniore burgers van de omgeving. Afgelopen december is dit voor de derde keer
gedaan. Ze maken elk jaar meer dan zestig oudjes blij.
Voor het schooljaar 2011-2012 hebben
ze ook aan de sociaal zwakke jongeren in
de leeftijdsklasse van 6 tot en met 17 jaar
gedacht. Zij kregen een schooltas met inhoud.
Ze wilden graag 45 kinderen helpen aan
zo een schoolpakket, maar vanwege een
MGDF donaties
13 kinderen geen schoolpakket geven.
Ook de “hangjongeren” krijgen aandacht
van deze bijzondere vrienden. Ze voetballen samen met ze op het voetbalveld bij
het Parana sportcomplex. Ze zijn ondertussen ook bezig met het opzetten van
een volleybalveld op het Parana sportcomplex.
Parto helpt de jongeren met het zoeken
van werk; hij zoekt dan ”jobs” voor ze
zoals ober of helper in de bouw, zodat
deze jongens wat zakcentjes kunnen verdienen.
Bijna elke zaterdag zijn deze jongens ook
bij Parto thuis te vinden, dan eten ze
gezamelijk en babbelen tot in de vroege
ochtend uurtjes.
Parto zat ook in het bestuur van de
sportclub Parana en het bestuur van
een jongerengroep, maar vanwege zijn
druk schema heeft hij deze twee moeten
afzeggen.
Drie maanden geleden startte Parto een
hengelgroep. De groep begon met 5 personen en is intussen uitgebreid tot 15
personen. De meeste leden zijn jongeren.
In het weekend rijden ze in de avonduren
naar Nieuw Amsterdam om te gaan
hengelen.
In de “Para koranti” (krant van
Para)
worden
hun
activiteiten belicht. Hun
goed werk bleef
niet ongemerkt
en ze zijn door
leden van het ressort Para benaderd om deel te
nemen aan het
bestuur als ressortraadslid. Het laatste gedeelte van de
Palisadeweg liep vaak onderwater en Parto heeft toen het initiatief genomen om
de DC van Para te bellen en deze heeft er
gelijk werk van gemaakt. De volgende dag
waren er 2 graafmachines ter beschikking
en er werden duikers geplaatst.
Heel veel mensen zien het namelijk als
een groot obstakel om hun medemens
een handje te helpen, maar dat is een
vertekend beeld. Parto en zijn vrienden
bewijzen met hun sociaal werk dat ze hun
hart op de juiste plek hebben en graag
wat doen voor hun medemens. Zo kan jij
ook wat terug doen voor je medemens.
Het gaat niet alleen om hulpaanbod in
beeld het geven van waardering iemand
ook al een goed gevoel kan geven.“Als je
honderd mensen niet kunt helpen, help er
dan eentje.” „
04
Ook MGDF doet aan goede doelen. Er komen dagelijks donatiebrieven binnen. Om
deze brieven te behandelen, is er een donatiecommissie opgericht. Deze besaat uit
J. Lieuw A Joe als voorzitter en N. Liong A San en J. Saouma- Cabenda als overige
commissieleden. Zij komen wekelijks bij elkaar om de binnengekomen donatiebrieven
door te nemen en te bespreken. Er wordt gekeken naar het doel en de doelgroep.
Samen wordt dan besloten wat de bijdrage kan zijn van MGDF.
Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk een ieder ten minste één keer per jaar te do " # eigen producten.
Enkele doelen die we tot nu toe gesteund hebben zijn rally’s, trimlopen, kerstvieringen,
studiekampen, kinderdagvieringen, motivatiekampen, voorlichtingscampagnes voor o.a
HIV& Aids, borstvoeding, tienerzwangerschap, seksueel molest van kinderen, bouw of
renovatie van gymlokalen, computerlokalen, schoolbanken, diplomauitreikingen, medische behandeling etc. Hieronder een lijst van een groot aantal organisaties die we dit
jaar aan gedoneerd hebben. „
Enkele huisregels
Evenementen
05
Gezinsspeurtochten 2011
Als hulpmiddel voor het naleven van de
huisregels, hebben we gedacht in elke editie enkele huisregels te belichten. We zullen in de komende edities steeds andere
onderwerpen belichten.
Ziekmelding en afwezigheid
wegens ziekte
Uw werk onderbreken om naar de
dokter te gaan is alleen in spoedgevallen en met toestemming van
een leidinggevende toegestaan.
Indien u vanwege ziekte niet op het werk
kunt verschijnen, dient u dit voor uw
aanvangstijd aan uw supervisor te
melden. Indien u door de aard der ziekte
hiertoe niet in staat bent, kan het via een
derde geschieden.
De melding kan via de Telefonist/Receptionist. Indien deze op het moment van
de melding (nog) niet aanwezig is, dient u
de ziekmelding rechtstreeks (telefonisch)
aan uw supervisor of afdelingshoofd door
te geven.
Na de ziekmelding dient u zich – ongeacht
uw oordeel met betrekking tot de ziekte
– onverwijld voor onderzoek te melden
bij een van onze bedrijfsartsen.
Bij het verlaten van de polikliniek dient
u de dokter een bezoekbrief te vragen.
Daarna meldt u zich, met de bezoekbrief,
direct aan bij uw supervisor. In geval u
een recept heeft, kunt u eerst de medicijnen halen.
Indien de dokter het raadzaam acht, zal
hij u een attest geven.
U mag telefonisch aan uw supervisor
doorgeven dat u een attest heeft, maar
dient de dag na het verloop van het ziekteverlof het attest (briefje) in te leveren
bij uw supervisor. Bij het achterwege laten hiervan zal uw afwezigheid als onwettig verzuim geboekt worden.
Indien het genezingsproces langer
duurt dan was aangegeven in het attest, herhaalt de bovenstaande procedure zich.
Het is mogelijk dat u
vanwege de afstand
tot de bedrijfsarts
een andere arts consulteert. In dit geval
mag een eventueel
attest slechts een (1)
werkdag dekken.
Indien het genezingsproces langer duurt dan 1 dag, dient u zich bij een van de
bedrijfsartsen aan te melden.
Medewerkers die (nog) geen lid van
Comzo zijn, mogen hun huisarts raadplegen. Een eventueel attest van de huisarts
mag maximaal drie werkdagen dekken. Indien het genezingsproces langer dan drie
dagen duurt mag, naar oordeel van de
werkgever, de bedrijfsarts ingeschakeld
worden.
In- en uitklokken
Het is ten strengste verboden een
andere medewerker voor u te laten
klokken.
Elke medewerker dient
bij aanvang/ einde van zijn
diensttijd in/uit te klokken.
Indien u om welke reden dan ook later start
of eerder eindigt, dient u
na het klokken direkt de
prikkaart aan uw supervisor ter ondertekening aan
te bieden. Bij afwezigheid van uw supervisor dient de kaart aan uw afdelingshoofd
of op PZ afgegeven te worden.
Behalve dat uw prikkaart gebruikt wordt
voor het aangeven van uw aanvangs- en
eindtijd, gebruikt uw supervisor de prikkaart ook voor de volgende doeleinden:
het accorderen van gemaakte overuren
het aangeven van de reden te laat
of te vroeg uitgeprikt en de eventuele maatregel die getroffen dient
te worden
het aangeven van de reden van
afwezigheid (ziek, verlof, e.d.)
Al de bovengenoemde notities worden
door Personeelszaken in de personeelsadministratie verwerkt. Het is daarom
belangrijk dat u uw supervisor uw prikkaart aanbiedt:
direkt of de dag nadat u overuren gemaakt heeft
$ vangstijd, inprikt (bij te laat)
%%
tijd, uitprikt (vroeg weg)
Tegen medewerkers die regelmatig te laat
aan het werk verschijnen, zullen er disciplinaire maatregelingen (zoals inhouding
op loon) getroffen worden. „
“Prikkloktijd = Telesurtijd!”
”
De gezinsspeurtochten staan bij een ieder beter bekend als een family rally. Het
afgelopen jaar zijn er twee georganiseerd
door de SARK (Surinaamse Auto Rally
Klub) in samenwerking met andere
bedrijven/ clubs.
De eerste family
rally (op zondag 26
juni) was in samenwerking met de Rotary Club Paramaribo
Central, waarbij DTS N.V. de rally voor
de 10e keer heeft gesponsord.
Het hoofddoel van de gezinsspeurtochten
is het ondersteunen van sociale organisaties in Suriname. De opbrengsten zijn
bestemd voor een goed doel. De tweede
family rally werd gehouden op zondag 20
november en was in samenwerking met
de Lions Club Paramaribo North georganiseerd en werd gesponsord door PPS
N.V. Het leuke van deze speurtochten is
dat er geen rally-ervaring vereist is, het
open is voor iedereen en er worden
een heleboel leuke combinaties gemaakt
(ouders met kinderen, vrienden, collegas
enz). Er is een algemene klasse, een bedrijfsklasse
en ook de
SARK-leden
vallen
in
een aparte
klasse.
Bij
deze
speurtochten sponsort Mitra NV een
aantal equipes, ze stellen bedrijfauto’s
beschikbaar samen met inschrijfgeld, benzinegeld en geld voor de treasure hunt.
De treasure hunt is een onderdeel van de
SARK/Rotary speurtocht waarbij er verscheidene producten onderweg gekocht
moeten worden. Deze producten (zoals
rijst, suiker, blikjes waar etc.) worden aan
het eind van de rally overhandigd aan een
tehuis.
De laatste jaren zijn er een aantal MGDF
medewerkers die altijd vast meedoen
met de speurtochten. Er zijn er
ook een aantal die vorig jaar voor
het eerst meegedaan hebben. Ze
vonden het een leuke ervaring,
maar wel vermoeiend.
Bij de laatste family rally in november is er een prijs in de
wacht gesleept, namelijk de 2e
prijs in de bedrijvenklasse. Hiervoor is er een mooie beker in ontvangst
genomen en die staat nu in de kantine aan
de Bonistraat. Hopelijk zullen dit jaar nog
meer MGDF medewerkers meedoen.
Aan alle deelnemers voor dit jaar; wij
wensen jullie heel veel SUCCES!!! „
Happy day 2011
Op zondag 10 juli 2011 is voor de tweede
keer de M&D Happy Day georganiseerd.
De M&D Happy Day is een dag speciaal
voor de medewerkers van Mitra NV en
DTS NV met als doel de saamhorigheid
tussen de medewerkers van de twee
bedrijven te bevorderen. Jammergenoeg
was de opkomst zeer teleurstellend. De
helft van het aantal medewerkers dat zich
had opgegeven, is niet verschenen.
Al met al was het
voor de degenen
die wel aanwezig
waren een zeer
gezellige dag geworden. Bij de ingang kreeg iedereen
een gekleurde doek
op hun hoofd vastgemaakt, waarbij de
kleur gebruikt werd
voor de groepsindeling. Elke groep had
een eigen kleur. De
presentatie van de
dag was in handen van Jennifer Saouma
en Lucius Wouden. De organisatie van de
dag is gedaan door het kaderteam van
M&D. De dag vond plaats op het terrein
van KTPI, naast Mitra aan de Bonistraat.
Het begon met een openingswoord
van de directeur, dhr. Ruben Yang en
vervolgde met de warming up. Toen
iedereen“wakker” was, volgde het bollenspel. Dit zorgde voor de nodige hilariteit natuurlijk. Het eten van een bol met
vastgebonden handen op de rug, ging niet
voor een ieder even gemakkelijk.
Na een lekker uitgebreid ontbijt, volgde
het educatieve gedeelte. Het onderwerp
was: “Seksueel molest op de werkvloer”.
De presentatie is verzorgd door twee
trainers van de Stichting Ilse HenarHewitt.
Na zo een zwaar onderwerp kwam het
goed uit dat er toen een verrassings comedy act op het programma stond. Regillio
Pinas, magazijn coördinator van het DTS
Magazijn, heeft wel een ieder aan het
lachen gebracht met zijn observaties van
de rookruimte. De act had verder een
hele positieve boodschap, namelijk enkele bedrijfsdoelen die nageleefd moeten
Family day 2011
worden.
De lunch stond lekker op tijd klaar en
we konden weer samen genieten van een
heerlijke moksa alesi en voor de liefhebbers waren er koude biertjes. Met de
loterij heeft Stephen Sodikromo van de
afdeling Financiele Zaken de hoofdprijs
(een BBQ set) gewonnen. Er waren nog
vele andere leuke prijzen te winnen, zoals
een toolset, een messenset enz.
06
Om een goede indicatie te krijgen van hoe
de Family Day 2011 ervaren is onder de
aanwezigen, is er een enquete opgesteld
en die is uitgedeeld onder de MGDF medewerkers. Allereerst een bedankje aan
degenen die hun formulier hebben ingevuld en op tijd hebben ingeleverd. Van de
150 stuks die zijn uitgedeeld, zijn er 86
exemplaren teruggekomen en daarvan
zijn de resultaten op de volgende pagina
uitgewerkt (G/A staat voor Geen Antwoord). Op de Y-as (aan de linkerkant)
staat het percentage uitgedrukt.
De Family Day 2011 is een terugkerend
evenement en is vorig jaar op 03 september te Carolina kreek gehouden. Het
was de 17e keer dat de Family Day werd
gehouden en het was voor het eerst op
Carolina kreek.
Het laatste spel was een estafette, waarbij
er een Twist beker gevuld met water op
het hoofd naar de overkant van het veld
gebracht moest worden. De groep die
'"*+ < = >
had gevuld, was de winaar. Het ging eerst met wat horten en stoten, bekers die
omvielen, maar uiteindelijk was het spel
zo voorbij. Het was mooi om de samenwerking van de groepen te zien.
Na de laatste prijsuitreiking was de dag
dan ook weer voorbij. Een klein groepje
is blijven napraten en keek terug op de
gezellige dag.
Note: Organiseren van bedrijfsactiviteiten
gaat gepaard met veel tijd en hoge kosten.
Per jaar zijn er drie geplande bedrijfsactiviteiten; het New Years diner, de Happy Day en
de Family Day. Deze dagen worden vooraf geprikt en zijn bekend voor een ieder. Er wordt
daarom van een ieder verwacht dat, indien
men om dringende redenen verhinderd is, dit
op tijd door te geven aan de organisatie. „
De medewerkers, hun gezin en MGDF
gasten werden bij de ingang verwelkomd
en konden gelijk doorlopen om een saw
paw en vis- of kipbroodje bij de ontbijttafel te halen. Daar kreeg iedereen ook
een goed gevulde DTS snackpack met
een plastic beker er in. Op de Family Day
2011 is per persoon gekozen voor een
beker in plaats van cups. Dit is gedaan
in het kader van een bijdrage naar een
schoner milieu. We hebben zodoende het
milieu veel weggegooide cups bespaard.
We hopen dat dit goed doel gecontinueerd zal worden en dat de boodschap
verder gaat in het dagelijks leven van onze
medewerkers en hun gezinnen.
Na de opening, die gedaan werd door Jennifer Saouma, werden de geslaagden, van
klein naar groot, gehuldigd. Er was voor
de jarige van die dag, Amar Durga van Future Beverages NV, een verrassing in de
vorm van een mooie Basic One taart.
Er was te Carolinakreek zwemgelegenheid voor de kinderen, maar ook voor
de volwassenen. Men kon voetballen, basketballen en volleyballen en voor de kinderen was er een speeltuin aanwezig met
een schommel, klimrek en wipplank. Verder waren er in de ochtend verschillende
kinderspelen, waarbij de kinderen konden
knutselen, hengelen uit een zwembadje
en konden meedoen aan een estafette
'"*+<=>
80
water.
Er stond een troefcall drive op het programma, waar koppels zich in de ochtend
voor konden opgeven. Zestien koppels
konden zich aangemelden en de spannende troefcalldrive ging rond 12.00u van
start. Het winnend koppel bestond uit 2
gasten, mevr. A. Yang en mevr. M. Tjin-ADjie.
%
Wat vond je van de plek
(Carolina kreek)?
70
70
60
60
50
50
40
40
30
% 30
20
20
10
10
0
50
Goed
Matig
Slecht
G/A
Hoe vond je het middageten?
0
07
07
Hoe vond je het ontbijt?
80
Goed
Matig
Slecht
G/A
Hoe vond je de kinderspelen?
80
70
40
60
30
50
% 20
% 30
40
20
10
10
0
Na de lunch was er in de middag een
Bingo drive die heel goed is bevallen. Elk
gezin had reeds bij de registratie 2 bingokaarten ontvangen. De Bingo drive
was zo goed bezocht, dat de tent te klein
bleek te zijn. De organisatie zal dat zeker meenemen voor de volgende Family
Day. Zo zal de organisatie ook de suggesties meenemen die tijdens de enquete
naar voren zijn gekomen. Tijdens de
Bingo drive was er een verrassing voor
de MGDF medewerkers en dat was een
loterij. Alle MGDF medewerkers deden
mee middels hun personeelsnummer. De
>?@
was Robby Mertosentiko van DTS NV.
80
Goed
Matig
Slecht
G/A
Hoe vond je de troefcall?
0
Goed
Matig
Slecht
G/A
Hoe vond je de bingo?
100
70
80
60
50
60
40
% 40
% 30
20
20
10
0
100
100
00
0
Goed
Matig
Slecht
G/A
0
Goed
Matig
Slecht
G/A
Welk cijfer geef je de Family Day 2011?
Hoe
Ho
H
oe vo
vvond
ond
nd jjee d
dee ffamiliefoto?
am
mililie
iefo
foto
to?
35
30
80
80
25
60
60
20
% 15
40
% 40
10
20
20
5
0
Goed
Goed
Matig
Mat
M
atig
at
Slecht
SSle
Sl
le
lecht
leccht
htt
G/A
G
G/
/A
A
0
4
5
6
7
cijfer
Een nieuw onderdeel op het programma
was de gezinsfoto. Door de dag heen
konden er gezinsfoto’s gemaakt worden
door de aanwezige fotografen. Aan het
eind van de dag kreeg elk gezin een ingelijste foto mee als mooie herinnering
aan de Family Day 2011.
Alhoewel er een klein aantal mensen
waren die de dag niet zo geslaagd vonden,
was het meerendeel wel tevreden. Dat
is te zien aan het cijfer dat de meeste
mensen de dag gegeven hebben: een
mooie voldoende, een 8!! „
8
9
10
Crime prevention
Met het oog op de toenemende criminaliteit in ons land zijn we nooit alert
genoeg en proberen we ons zelf beter
te beschermen. Een roofoverval kunnen
we niet vermijden, maar wel proberen te
voorkomen.Voorkomen kunnen we doen
met behulp van de techniek, menskracht
en omgeving.
Met techniek wordt o.a. bedoeld:
dieven-ijzer
alarm systeem
voldoende verlichting in en rond uw
huis
eventueel camera’s rond het huis
goede kwaliteit sloten etc.
Op straat zou het aan te raden zijn om
niet met al teveel geld rond te lopen, kies
voor andere vormen van geldtransactie
(zoals POS).
Onder menskracht wordt verstaan:
bewaking, indien het mogelijk is
alertheid, kijk om u heen als u iets
verdachts ziet
dezelfde route naar huis te nemen
zichtbaarheid, zorg dat uw dure
sieraden, dure mobiele telefoon etc.
niet open en bloot zichtbaar zijn
onthoud belangrijke telefoonnummers:
o Politiepost in de buurt
o Algemeen alarmnr. 115
Ken uw omgeving goed. Probeer het
schoon en overzichtelijk te houden, waardoor u een goed overzicht kan hebben op
de buurt.
Het hebben van honden kan ook voordelen hebben bij het afschrikken van
criminelen.
Indien een roofoverval niet te voorkomen
is:
Tracht kalmte te bewaren
Werk mee
Behandel de rover menswaardig en
bedenk dat hij gewapend is
Geef slechts wat er gevraagd wordt
Probeer geen tegen-actie
Ga er van uit dat een vuurwapen altijd geladen is
Probeer zoveel als mogelijk tegenwoordigheid van geest te bewaren
Probeer de rover zoveel mogelijk te
observeren i.v.m. een signalement
beschrijving „
08
Een kort gesprek met ...
SIGNALEMENT EN PERSOONSBESCHRIJVING
Kijken en luisteren naar opvallende bijzonderheden zoals:
BEVOLKINGSGROEP
LEEFTIJD (Geschat)
HUIDSKLEUR
HAARKLEUR
HAARTYPE
HAARSNIT
LICHAAMSLENGTE (incl.
schoenen)
KLEUR BOVENKLEDING
KLEUR PANTALON
LICHAAMSBOUW
SPRAAK
Eventueel:
BRIL
BAARD en of SNOR
MASKER (KOUS e.d.)
BRACELET-BOEI
RINGEN-SOORT
ZICHTBARE LITTEKENS
ZICHTBARE WRATTEN
TATOEAGES
HORLOGE
WAPENSOORT
Vanaf vorig jaar september werkt mr.
Wongsoikromo voor de PPS bij Mitra. Hij
is ons opgevallen door het feit dat hij heel
alert is. Hij merkt alles om zich heen op
vanuit het bewakershokje aan de Bonistraat.
Misschien zou dat komen door het feit
dat hij al 19 jaar bewaker is. Hij heeft bij
verscheidene bedrijven gewerkt zoals
Texaco, Surmac, Suroto en Torarica.
Met zoveel poorten om alert op te zijn,
verveelt hij zich geen moment. Juist het
rondlopen op het terrein vindt hij een
beetje saai. Met de medewerkers van Mitra en DTS is er een wederzijds respect,
en dat maakt het werken hier wel prettig.
Als veiligheidstip wil hij ons meegeven
om zelf ook alert te zijn, want dan zie je
wat er om je heen gebeurt en dan kan je
daarop inspelen. „
ISO 9001:2008
\
"\ingsproject is van start gegaan en het is
de bedoeling om in november 2012 Mitra
]@^?#]@_#="^bij hebben wij wel de hulp van iedereen
nodig.
Maar wat is ISO eigenlijk precies?
De Internationale Organisatie voor
Standaardisatie (ISO) is een internationale organisatie die normen vaststelt. ISO
9001:2008 is een norm die eisen stelt
aan het kwaliteitsmanagementsysteem
van een organisatie. Dit systeem legt de
kwaliteit van het bedrijf vast. Hieronder
wordt verstaan: klantvriendelijkheid, service en nog veel meer. Met vastleggen
wordt bedoeld dat de procedures worden
opgeschreven en er alleen volgens deze
procedures gewerkt wordt.
Er zijn verschillende soorten normen, zo
is er ook de ISO 22000:2005. Deze norm
beschrijft voedselveiligheid en hiervoor
`{_ ]@ {< ]@ ceerd.
^ omdat klanten graag kwaliteit en veiligheid willen van producten en diensten. Al
weten we dat we dat al aanbieden, dit is
dan het bewijs naar hen toe.
\*"
1. Opstellen van het kwaliteitsbeleid
2. Documenteren van het kwaliteitsmanagementsysteem
3. Implementatie van het kwaliteitsmanagementsysteem
4. @ kwaliteitsmanagementsysteem
5. Beoordeling
Melissa Bang A Foe en Kimberly Yang zijn
binnenkort bijna klaar met hun kwaliteitstraining en zijn ondertussen ook bezig
geweest met het documenteren van procedures. De volgende stap is de implementatie, waarbij het systeem in gebruik
zal worden genomen. Fase 4 betreft het
checken of alles wel goed verloopt en of
er dingen zijn die moeten worden herzien.
Fase 5 houdt een beoordeling in door
een buitenlands bedrijf die ons zal cer" ^ in november 2012 plaatsvinden. Het ISOsysteem betekent ook het naleven van
onze missie en visie en onze waarden en
normen. Alvast bedankt voor jullie hulp
en steun! „
09
10
Wat is Rotary?
Deze vraag is gesteld geworden aan een
aantal mensen op straat. De antwoorden
liepen uiteen, nl.:
Het is een oude mannenclub, ze
praten met elkaar in een hotel en
af en toe doen ze wat voor arme
mensen.
Het is een club, waar er geen vrouwen in mogen, en ze doen wat aan
sociale projecten
Is een groep die vestjes draagt en wat
te maken heeft met sociale activiteiten.
Je kan je ook afvragen waarom een artikel
over Rotary in onze krant?
Wel,
1. om aan te geven wat de Rotary werkelijk is en doet.
2. en ook omdat een van onze directeuren, Ruben Yang, lid is van de Rotary Club Paramaribo Central en in
dit bestuursjaar, 2011-2012, de president is van deze club.
gangspunt van moreel verantwoord handelen in de zakenwereld.
Deze “Four-way test” zou dus in alle organisaties als richtlijn gebruikt moeten
worden.
Mission statement!
De voornaamste doelstelling van Rotary
is service. In de lokale gemeenschap, het
werk en ook wereldwijd.
Rotarians steunen en stimuleren het ideaal van “Service above self ” middels het
verbeteren van het zakendoen en de professionele ethiek.
Maar ook door het bevorderen van internationaal begrip en goodwill en het verlenen van humanitaire hulp.
Iedere Rotary club spant zich in om de
kwaliteit van het leven thuis, maar ook
wereldwijd te verbeteren.
Rotaryleden hebben de gezamenlijke expertise en capaciteiten om programma’s
door te voeren die vragen om dynamiek
en volharding op gebieden als het bestrijden van honger, armoede en analfabetisme. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit
naar kinderen, ouderen en gehandicapten.
en maakt aldus van de Rotaracters sleu
|}
"
Via het Rotaract programma kunnen de
jongeren niet alleen hun kennis en talenten verder ontwikkelen, maar tevens
leren zij vanuit hun dienstbaarheid omgaan met de fysieke en sociale noden uit
de maatschappij. Rotaract promoot wederzijds begrip en wereldvrede binnen het
kader van vriendschap en service.
De Rotary Club Paramaribo Central heeft
beide jongerenclubs, de interact club T-TT en de rotaract club Genesis. In Genesis
zitten ook drie van onze medewerkers:
Regillio Pinas, Martin Kortstam en Eudia
Donald. „
Schaak project “First Move”
Rotary
Rotary is een wereldwijde organisatie
van serviceclubs. verspreid over meer
dan 30.000 clubs in 163 landen. Wereldwijd zijn Rotaryclubs verdeeld over 530
districten.
Voorheen was het lidmaatschap van Rotary een aangelegenheid voor mannen.
Sinds eind tachtiger jaren echter kunnen
ook vrouwen lid worden. Inmiddels zijn
er wereldwijd zo’n 1,2 miljoen ‘Rotarians’. Deze zijn door de respectievelijke
clubs uitgenodigd lid te worden, omdat
zij in het clubgebied worden gezien als
een goede representant van de door hen
vertegenwoordigde beroepsgroep.
In Suriname zijn er 3 clubs, te weten
Rotary Club Paramaribo, Rotary Club
Paramaribo Central en Rotary Club Residence. Deze 3 clubs vallen onder het district 7030. Aan het hoofd van ieder district staat een gouverneur.
Belangrijk voor iedere Rotarian is de zgn.
“ Four –way test”
1. Is het waar ?
2. Is het redelijk (billijk) voor allen die
erbij betrokken zijn?
3. Zal het goodwill en meer vriendschap teweeg brengen?
4. Zal het ten goede komen van alle betrokkenen?
Ze verwoorden het meest gebruikte uit-
Geschiedenis
Rotary is opgericht in 1905 te Chicago in
de Verenigde Staten door Advocaat Paul
Harris. Hij maakte zich zorgen over de
onverschilligheid en de weinig oprechte
wijze van zaken doen. Met vier zakenlieden besloot hij een club op te richten
met als doelstelling de beroepsmoraal
te verbeteren en de gemeenschap ten
dienste te zijn. De bijeenkomsten vonden
wekelijks ‘in rotation ‘ bij een van de leden
plaats. Het initiatief vond snel navolging.
In 1910 werd de eerste club buiten de
Verenigde Staten opgericht. In 1922 kreeg
de organisatie haar huidige naam: Rotary
International. Op het ogenblik is Rotary
International een wereldwijd netwerk dat
veel landen met elkaar verbindt.
Interact en Rotaract
Een Rotary club kan 2 jongeren clubs
onder peterschap hebben, de interact en
de rotaract.
Interact is een service club voor jongeren
van 14 tot 18 jaar. Het interact programma geeft jonge mensen de mogelijkheid
om te participeren in plezante en zinvolle
service projecten. Hiermee krijgen de
jongeren een gevoel van leiderschap en
het geeft hen de mogelijkheid om nieuwe
vrienden te ontmoeten.
Rotaract is een service club voor jonge
mannen en vrouwen tussen de 18 en
30 jaar. Het is de opvolger van Interact.
Het peterschap van Rotary maakt van
Rotaract club ware “partners in service”
Schaak project “First Move”
World Pediatric Project
VOS Student Excellence Award
Mitra’s Pensioenfonds
Op 01 november 2008 is Mitra’s Pensioen Fonds (afgekort MPF) in werking
getreden en het is geldig voor het personeel van Mitra NV en DTS NV. Voor het
personeel van GFI NV en FuB NV bestaat
er een andere regeling.
pensioen. Daarnaast komt de werkgever
(M&D) nog in voor een bepaald percentage per medewerker.
bij de afdeling Personeelszaken. Zorg ervoor dat jouw gegevens juist en compleet
zijn.
Jullie zullen je wel afvragen wat zal ik
eraan overhouden als ik met pensioen
ben. Hieronder een voorbeeld. Er is uitgegaan van een basis salaris van 900 SRD
per maand en 15 dienstjaren. Bij de berekening wordt het laatst genoten loon
gebruikt.
Het bestuur van het fonds ziet er als volgt
uit:
Voorzitter
A. Lo Fo Wong
Ondervoorzitter
N. Liong-A-San
Secretaris
I. Dipokarto
Penningmeester
S. Troenosemito-Martosoero
Bestuurslid
M. Ong A Kwie
Bestuurslid
J. Lieuw A Joe „
Voorbeeld
Basis jaar salaris
75% grondslag
Jaarlijkse uitkering
Maandelijkse uitkering
Als je jong bent (<35+) heb je het idee
“sang na pensioen, betre mie kies a monie”.
Naarmate je
ouder wordt
(35+), begin
je aan je oude
dag te denken.
Als je dan nog
niet hebt gespaard, wordt
het moeilijk
om een inhaal
slag te maken.
Het pensioenfonds kan daarmee helpen.
Het fonds zal niet in je maandelijks onderhoud kunnen voorzien, maar het
is wel een belangrijke aanvulling op de
bestaande voorziening van de overheid.
Er wordt namelijk maandelijks een AOV
(Algemene Oudedags Voorziening) premie ingehouden van het salaris. De pensioenpremie van het MPF fonds bedraagt
10% van het loon, maar voordat je in het
fonds treedt, wordt er een looncorrectie
uitgevoerd van 10%. Hierdoor merk je
niet dat er wat van je salaris afgaat voor je
11
Pensioen
10,800.00
8,100.00
2,430.00
202.50
De medewerker uit het voorbeeld krijgt na zijn pensioenering maandelijks in
handen:
Pensioen uitkering
SRD 202.50
AOV uitkering
SRD 450.00
Totaal
SRD 652.50
Als het nu mogelijk is, is het
nooit teveel om te sparen
naast je maandelijkse uitgaven.
Om lid te worden van het MPF moet je
de leeftijd van 25 jaar hebben bereikt en
1 jaar in vaste dienst zijn bij Mitra NV of
DTS NV. Dit wordt bijgehouden door de
afdeling Personeelszaken en als je er voor
in aanmerking komt, zul je tezijnertijd
worden opgeroepen.
De administratie van MPF ligt in handen
van een extern administratiekantoor en
persoonsgegevens van de medewerkers
worden via de afdeling Personeelszaken
doorgestuurd. Daarom is het heel belangrijk alle persoonsgegevens zoals huwelijk, scheiding, leven in concubinaat,
geboorte van kinderen etc. door te geven
Prijsvragen
12
“Oude” bekenden
Foto’s uit de oude doos. Natuurlijk hebben we het ietsje moeilijker gemaakt. Herkennen jullie ze? Noteer alle nummers en bijbehorende namen op een papier, met je eigen naam erbij natuurlijk, en zet het in de MGDF-Magazine box in de kantine aan de Bonistraat of mail het naar [email protected]./ [email protected]. Onder de goede inzendingen wordt een leuke prijs verloot.
Woordzoekerspuzzel
De spelregels
De onderstaande woorden komen in de puzzel voor en kunnen horizontaal, verticaal, diagonaal en in
L-vorm (om een hoek) weggestreept worden. De overgebleven letters vormen een zin. Lever deze
zin in (in de MGDF-Magazine box in de kantine van Mitra NV & DTS NV) of mail het naar kimberly@
mitrasur.com/ [email protected]. Ook onder de goede inzendingen van deze prijsvraag wordt
er een leuke prijs verloot.
Aansteker
Basic One
BATCA
Bedrijf
BHV
Big Foot
Bonistraat
Bonnen
Cricket
Crime free
Crix
Data
Deur
DFC
DHL
Distribution Trade
Services
Brava
Dixee
Brownie
Dixee Cheese
Cake
Domino
Cashew Nuts Doos
Cellulair
Dozengeld
Cherry
Dunhill
Chocolate
EHBO
Coconut
Els
Counter
Euro
Export
Famday
Fax
Fina
Future Beverage
Geld
Geyersvlijt
Golden Food
Industries
Grainz
Happy Day
Holiday Snack
Import
International
IT afdeling
Kaart
Kaas
Kantine
Kiss
+
Lufo
Magazijn
Marble
Merk
Mitra Nickerie
Mitra Paramaribo
Pindakaas
PMM
Pom
Poster
Query
Rapport
Receptie
Reefer
Senior
Shirley
Sigaret
Slice
SOP
#
Tangerine
Tayer
Morello
Nibbles
Nita
Orange
Pall Mall
Pallet
Peanuts
Piggy Bank
Pinda
Risico
Rookruimte
Rookvrij
Ruben
Sales
Sampling
Sandy
Sap
Schade
TCC
Teatime
Telesur
Twist
Verkoop
Verschil
Vogue
Wippy
Zaal
13
M
I
T
R
D
A
T
A
I
O
G
A
S
E
M
T
A
P
A
R
A
M
A
R
I
B
O
I
M
A
O
C
A
S
H
E
W
N
U
T
S
K
I
S
S
S
P
E
C
I
F
I
C
A
A
F
A
L
T
E
L
E
S
U
R
C
X
I
Z
D
A
S
P
E
F
R
E
E
E
P
N
I
E
R
R
T
M
N
I
T
I
O
O
J
L
T
I
I
I
D
E
T
R
A
N
I
C
E
R
I
A
T
R
N
E
C
E
R
R
I
E
B
T
M
I
U
N
O
O
T
U
R
I
O
E
D
O
C
L
O
N
K
L
O
T
C
O
S
R
A
P
P
O
R
T
I
P
A
S
A
N
E
C
I
L
S
A
L
E
S
D
S
C
H
A
D
E
R
L
E
Y
A
D
Y
P
P
A
H
S
A
P
I
N
D
A
K
A
E
D
L
D
L
S
R
I
F
L
V
L
G
C
E
I
O
C
A
K
E
T
C
H
O
C
O
L
A
E
H
K
A
A
S
N
S
P
N
G
U
I
X
H
E
A
K
R
H
R
J
I
B
R
T
I
S
O
S
Y
R
I
N
I
E
D
C
N
R
O
O
K
E
O
E
S
O
P
H
N
T
Het antwoord van de puzzel is:
A
G
A
T
A
G
V
P
R
T
E
E
J
T
I
E
I
A
N
F
L
W
E
V
A
O
R
S
U
R
R
E
B
E
E
L
T
E
S
A
N
D
Y
G
E
L
S
R
E
N
E
E
U
X
S
I
R
W
D
O
Z
E
T
I
M
E
R
K
Q
E
L
L
A
M
L
L
S
E
S
T
U
N
A
T
T
F
A
M
M
E
P
I
P
I
K
S
L
U
I
E
I
O
E
N
T
T
G
W
O
I
L
A
P
D
A
E
P
E
M
D
A
Y
N
I
N
D
A
E
F
K
S
V
F
B
S
O
C
G
E
E
U
C
E
O
R
I
R
L
R
T
E
E
D
N
K
R
A
B
S
U
L
H
I
G
O
C
I
B
C
R
L
C
N
O
N
I
H
E
U
E
D
R
Z
N
I
B
L
E
U
L
E
A
X
S
N
E
F
B
E
I
E
T
F
A
E
I
L
L
P
O
O
K
R
E
V
I
I
T
F
B
A
S
I
C
O
N
E
E
R
D
R
I
R
P
H
O
F
E
U
R
O
H
I
N
A
M
I
A
C
U
Z
A
A
L
E
A
M
M
R
V
O
L
V
O
G
U
E
S
R
I
J
L
A
N
U
T
E
F
A
X
I
N
T
E
R
N
A
T
I
O
N
A
L
I
G
G
Y
B
A
N
K
B
A
T
C
A
A
F
B
R
N
A
T
K
G
T
E
N
E
R
P
O
R
Ingezonden stukken
14
4
Zeg je I LOVE SU?
- Shannon Liong A San
Hou SU dan netjes!
Recycle for the good life!
Hergebruik, recycling of recyclage is het
opnieuw gebruiken van materialen, nadat
ze als afval zijn afgedankt.
Er is echter wel een verschil tussen
hergebruik en recycling. Bij hergebruik
wordt een voorwerp opnieuw gebruikt,
al dan niet voor een ander doel.
Bij recycling wordt een afvalstof omgezet
in een nieuw product. Recyclage en recycling zijn synoniem.
Tot in de tweede helft van de 20e eeuw
werd afval veelal gewoon weggeworpen.
Omdat de afvalbergen steeds groter
werden, kwam onder druk van de opkomende milieubeweging en strengere wetgeving het hergebruik van afval op gang.
Een belangrijke stimulans was ook dat
door de duurder wordende grondstoffen hergebruik economisch interessanter
werd.
Hierdoor ontstond er
een aparte industrie die
zich op hergebruik en recycling ging toeleggen.
Er bestaan verschillende
vormen van hergebruik:
Hergebruik van het gehele voorwerp: bijvoorbeeld door tweedehands
verkoop in een kringloopwinkel of
het weg te geven in een weggeefwinkel.
Hergebruik van een onderdeel van
een voorwerp voor een vergelijkbare toepassing in een ander apparaat of constructie.
Hergebruik van een onderdeel van
een voorwerp voor een heel ander
doel zonder dat het materiaal hoeft
te worden omgesmolten.
Recycling kan ook in verschillende vormen voorkomen:
Recycling van de grondstoffen voor
een soortgelijk doel: bijvoorbeeld
glas. Sommige grondstoffen (zoals
plastics of papier) gaan hierbij in
kwaliteit achteruit, ook wel downcycling genoemd.
Recycling van de grondstoffen voor
een ander doel (aardolie eerst gebruiken om plastic te maken, en in
tweede instantie verbranden om de
energie te gebruiken).
Over het algemeen is afval met een
relatief hoog metaalgehalte zeer interessant voor recycling, gezien de besparing
ten aanzien van ertswinning.
Voor bijvoorbeeld autoaccu’s geldt dat
een groot gedeelte hergebruikt kan
worden (het lood, maar ook overige stoffen zoals accuzuur).
Ook edelmetalen zijn in allerlei soorten
afval (en met name industrieafval) aanwezig in hogere concentraties dan in
ertsvorm.
bruik en recycling is het voorafgaandelijk
sorteren van afval, bijvoorbeeld via een
containerpark.
Van gerecycleerd papier wordt niet alleen
wc-papier gemaakt maar er worden ook
grote posters en folders van gemaakt; er
zijn bedrijven die investeringen doen in
het recycleren van papier om goedkoper
papier en karton te verkrijgen voor hun
reclameposters.
misch recyclebare afvalstromen.
Deze vergoeding gaat uitsluitend
richting sociale instellingen, zoals
scholen. Goed gedrag verdient een
beloning, geen betaling maar een extra om de motivatie erin te houden.
Duurzaam inzetten van tijd en middelen. Samarja ruimt niet een buurt
op alleen maar om te getuigen dat
het over een week weer vervuild is.
Als Samarja nu investeert dan doen
ze dat met de gedachte dat ze aan
een permanente oplossing werken.
Afgesproken is dat Basic One het merk
I LOVE SU zal promoten door het logo
van I LOVE SU op de Basic One labels
te plaatsen, andersom mag Basic One
gebruik maken van het I LOVE SU logo
voor marketing doeleinden. En waar mogelijk wordt Samarja meegenomen in de
promotie.
Bewustwordingscampagne
Gezien Future Beverages NV haar prod < = ? > heeft zij gemeend een partner te zoeken
die net als Basic One toekomst gericht is
en graag voor de gehele Surinaamse bevolking iets doet. Begin 2011 werd Basic
One benaderd door I LOVE SU met de
vraag als er niet gezamenlijk een project
opgezet kon worden dat voordeel zou
hebben voor heel Suriname. Besloten is
om een derde partij te zoeken die zich
richt op de bewustwording van recycling in Suriname. Deze partij is stichting Samarja geworden. Grootste reden
van deze keus is het succesvol scholenproject die zij onder andere met behulp
van Basic One hebben kunnen realiseren.
Samarja heeft namelijk een lespakket
samengesteld met betrekking tot milieu
bewustwording dat geïmplementeerd
wordt in het lespakket van de lagere
scholen.
Samarja is opgericht met als
doelstelling “het bevorderen
van milieu ontwikkeling in
Suriname”.
##cieel sinds 24 december 2008,
maar de leden en vrijwilligers werken al
jaren aan een beter Surinaams milieu. Samarja heeft als organisatie enkele kernwaarden.
Een vergoeding geven voor econo-
In de campagne zal gebruik gemaakt
worden van Enver, een jonge Surinaamse
rapper. Hij heeft de radio jingle ingezongen alsook deelgenomen in de tv commercial. De boodschap die meegegeven
wordt is:
ZEG JE I LOVE SU? HOU SU DAN
NETJES!
RECYCLE for the good life
Deze boodschap is in een eigen
samengesteld hartvormig recycle logo
geplaatst. De bedoeling is dat I LOVE
SU en BASIC ONE dit logo promoten
en dat stichting Samarja dit logo overneemt in de toekomst om de behaalde
bewustwording dat uiteindelijk bereikt is
te handhaven en nog meer bekendheid te
geven.
Om de Surinaamse jeugd bewuster te
maken hebben I LOVE SU en Basic One
15
Werken in Nickerie
- Sandy Alim
polsbandjes gemaakt die staan voor “ik
lever ook een bijdrage om SU netjes te
„† '‡ >en inlevert, waarvan minimaal 5 Basic
= > < =
/ I LOVE SU bandje. Hiermee willen alle
drie partijen stimuleren dat het een ge >
apart verzameld worden en niet in de
normale vuilniszakken samen met ander
vuil worden weggegooid.
Een ieder die dit voorbeeld wil volgen
kan bij stichting Samarja een netzak aan>
"
Op de netzak staat het telefoonnummer
dat u moet bellen als u wilt dat deze zak
> "
Bij het afhalen krijgt u een andere lege
netzak en wordt de volle meegenomen.
Voor meer informatie hierover kan er gebeld worden op het nummer 471331. „
teem sedert september 2011, ervaren we
als positief.
Voor degenen die zich op kantoor bevinden betekent een werkdag de wekelijkse bestellingen voor Nickerie opmaken
en die naar Paramaribo mailen, eventuele
binnengekomen bestellingen doorgeven
en die zo spoedig mogelijk te laten leveren bij de klant, het magazijn ordenen
en bijhouden en ga zo maar door. Er valt
genoeg te doen…
Een stukje geschiedenis :
De dochtermaatschappij van Mitra N.V.
werd 17 jaar geleden (in 1994) geopend
in het district Nickerie aan de Landingstraat als distribiteur van sigaretten. Het
assortiment werd daarna uitgebreid met
SAB producten, King Pepermunt en Red
Band producten. Door de jaren heen
gingen die producten eruit en kwamen
cellkaarten en DTS producten erbij. Vanwege gebrek aan ruimte, verhuisden we
naar de Waterloostraat # 11, waar wij tot
op heden nog gevestigd zijn. Mitra N.V.
Nickerie telt momenteel 8 medewerkers,
waarvan 6 heren en 2 dames.
Rond 14.00 uur begint het echte werk.
Tegen deze tijd komen de salesmannen
één voor één naar binnen, waarna alle
verkopen in de administratie moeten
worden opgenomen. Zijn er verschillen,
dan moeten
de fouten eerst
gezocht
worden, alvorens
we
verder kunnen met het
volgende. Dit
kan soms lang
duren. Als collega’s onder-
Personeelsleden :
Dew Jibodh
Sandy Alim
Paul Somoredjo
Ahmad Soredjo
Robby Chunty
Marnix Karijoikromo
Beverly Winter
Jeremy Klaverweide
- Supervisor
- Administratie
- Salesman (Sigaretten)
- Salesman (DTS producten)
- Salesman (Cellkaarten)
- Counter
- Onderhoudsmedewerkster
- Merchandiser / allrounder (Parttimer)
Werken bij Mitra N.V.Nickerie :
Voor ons begint het werk tegen 7.00 uur
en een ieder maakt zich klaar voor zijn
route/ dagelijkse werkzaamheden. Paul
doet de sigaretten, Robby de cellkaarten,
Ahmad tezamen met Jeremy de DTS producten en Marnix, die na enkele minuten
bij aankomst aan het werk klaar staat om
de deuren van de counter te openen.
Zoals gewoonlijk beginnen onze salesmannen de dag fris en positief en aan het
eind van de dag zou je het liefst hetzelfde
willen. Helaas lukt dat niet altijd. Er kunnen soms ontevreden klanten zijn. Maar
wat er ook gebeurt: “Onze klant staat
centraal“ en dat houden we zo. Verder
zegt MK dat de criminaliteit niet achterblijft in Nickerie, vooral met deze economische situatie. We moeten dus heel erg
alert zijn. De invoering van het GPS sys-
ling kunnen we vaak genoeg op elkaar rekenen .Waar
er hulp nodig
is en hulp te
bieden valt,
wordt er zeker wel ingesprongen.
Nadat
het
verschil
is
gevonden en
de fouten zijn
rechtgetrokken, is het
werk nog niet
klaar. De lading voor de routes van de volgende dag
moet nog worden klaargezet. We eindigen uiteindelijk onze dag met het storten
van de opbrengsten bij de bank. „
16
Onze trip naar Berg en Dal
- Gledie en Ashley Moeljaredja
Het gebeurde op de MGDF-family day
2011, bij de Bingo-drive, te Carolinakreek. Behalve dat de andere activiteiten
ook leuk waren , was de Bingo-drive het
spannends! Vooral de ‘full house’ bingo.
Bij dit spel was Ashley, mijn dochter, één
van de 2 winnaars voor de hoofdprijs
‘een avond Berg
en Dal voor 2 personen’. D.m.v. dobbelstenen gooien
moest de uiteindelijke winnaar bepaald worden. Zo
gezegd, zo gedaan:
Ashley gooide als
1e en haalde er totaal 8 punten mee,
de andere winnaar
gooide ook en die
haalde in totaal 7
punten. Dat was 1
punt minder, dus Ashley was de winnaar!
Ik kon mijn oren niet geloven toen Marisca dat bekendmaakte en gilde van blijdschap.
Toen Ashley de enveloppe aan mij gaf
dacht ik tegelijktertijd aan wat ik zou
doen. Gaan of niet gaan? Natuurlijk gaan,
want zo een kans krijg je niet voor een
2e keer.
Voor de reservering moest ik zelf naar
het Krasnapolsky Hotel (1e etage) gaan
om de datum af te spreken. De datum die
ik in mind had kon niet(was volgeboekt),
dus heb ik voor de avond van 30 sept.
2011 gereserveerd.
Ik kreeg een plattegrond van de ligging
van de lodges op Berg en Dal, omdat ik
zelf eentje mocht kiezen. Langs het water of op de heuvels: ik heb voor 1 op de
huevel gekozen.
Verder kreeg ik te horen hoelaat wij
ons moesten aanmelden en dat het
vervoer(heen en terug), eten en drinken
en de historische boswandeling gratis zijn.
We waren er echt benieuwd naar!
De dag brak aan en m’n dochter en ik zaten vol verwachting. De aanmeld tijd was
10.00u en we waren er al om kwart voor
10. Voor onze bagage kreeg ik strookjes
met onze namen, de datum en het lodgenummer erop. Deze zouden bezorgd
worden, dus je eigen bagage hoef je niet
zelf te sjouwen. Daar begon het gevoel
van ‘toerist in eigen land’ al. Om kwart
over 10 mochten wij instappen...de bus
was airconditioned en was voorzien van
een tv... dat gevoel (dat ik eerder aangaf)
werd groter! Geweldig!
Het was 2 uren rijden naar Berg en Dal,
met een tussenstop van 15 minuten bij
de Suralco op Paranam. Ashley en ik zaten
nogsteeds vol spanning, vooral omdat de
weg naar het resort ook door bos, met
bergen en dalen, ging.
Daar aangekomen werden wij vriendelijk
begroet met een drankje en kregen wij
belangrijke informatie m.b.t. ons verblijf in
het resort. Daarna werden wij naar het
restaurant begeleid voor het middageten.
Tegen 14.00u moest ik mij aanmelden
bij de lobby voor het in-checken waarbij
ik dan de lodge-sleutel kreeg. Hiervoor
moest ik een borg van srd 20,- betalen
en bij inlevering van de sleutel kreeg ik
het terug. De sleutel voor de lodge is
een scankaart en ik wist eerlijk gezegd
niet hoe dat werkte, maar ben er op een
gegeven moment wel uitgekomen. Onze
lodge was een eindje verderop, dus gingen
wij lopen... het grappige daarvan was dat
het niet hoefde, omdat er een busje was
om je naar de lodges te brengen. Dat wist
ik niet, was wel even wennen hoor, al die
luxe...
Onze lodge zat aan de voet van de berg
icht dat we hadden van het geheel.
Voorafgaand aan de boswandeling hebben
wij een demonstratie van de kabelbaan
mogen meemaken. Voor de boswandeling
was je verplicht een stok aan te nemen
ter ondersteuning bij de beklimming van
de berg. Onze gids bracht ons, door de
manier van zijn vertellen en door wat hij
vertelde, helemaal terug in de historische
tijd van de plantage zelf... zeer interessant
was dat.
De boswandeling was leuk, maar ook vermoeiend. We hadden ook last van steekvliegen. Tijdens de wandeling kregen wij
informatie over planten en bomen, waar
je gewoon verbaasd van staat te kijken.
Zoals de “wandelende” bomen, deze
schuiven steeds van de ene naar de andere plek. Zeer interessant!
Zo kwamen wij ook te weten dat er een
oude kerkhof was, daar in het bos. Maar
doordat alles zo begroeid is, kan je dat
niet zo goed zien. Door aanwijzing van de
gids konden wij dat wel zien.
Er was een heleboel te zien op de berg...
en eenmaal bij de top aangekomen was
het even uitblazen en genieten van het
uitzicht: ons mooi tropisch regenwoud. Ja,
Suriname is een mooi land hoor!
Terug bij het resort, was het even uitrusten en inpakken want om 11.00u
moesten we weer aanmelden voor de
check-out. Daarna hadden we nog een
paar uurtjes voor het vertrek om 1.00u
met de hoge bomen erom heen, zeer
luxe ingericht voorzien van airco, koud en
warm water e.d. Het uitzicht vanuit het
balkon was meer dan geweldig!
Het resort bezit ook een zwembad
waarvan je tot 8 uur ’s avonds gebruik
">bruik van gemaakt.
Het avondeten was van half 9 tot 10u:
buffet en drinken naar eigen keus. Het
restaurant ligt langs het water en had een
heel romantisch beeld als je om je heen
keek.
De volgende dag waren we al tegen 7u
wakker, zodat we ook nog konden ontbijten voordat we aan een boswandeling
gingen meedoen. Bij het aanmelden voor
de boswandeling kregen wij elk een geel
bandje dat aangaf dat je tot de groep ‘hiking’ behoorde.
Per boot zijn wij(allemaal voorzien van
een zwemvest) een eindje verderop
gevaren naar het gedeelte van de Adventure Centre. Vanuit de boot hebben we
heel erg genoten van het prachtige uitz-
’s middags en dat hebben wij zwemmend
doorgebracht.
Ashley en ik hebben heel erg genoten van
deze trip, al was het maar voor een avond
op Berg en Dal!
Zo prettig om als toerist behandeld te
worden... het is een herhaling waard!
Groetjes van Gledie en Ashley „
17
Never, ever give up
- Florance Fung Loy
Van Flor hebben wij dit prachtige plaatje ontvangen.. Op het eerste gezicht zie je niet dat de kikker terug vecht. En daar gaat het in het leven
allemaal om. Geef niet zomaar op zonder te vechten voor wat je wil.
Voor de kinderen is het misschien leuk om het als kleurplaatje te
gebruiken. „
Medisch Hoekje
Hoog Cholesterol
Cholesterol is een vetachtige
stof die nodig is voor het
maken van cellen, hormonen
en gal. Uw lichaam maakt zelf
cholesterol aan in de lever.
Daarnaast neemt u cholesterol op uit
uw voeding. Er bestaat goed cholesterol
(HDL-cholesterol) en slecht cholesterol
(LDL-cholesterol). Het HDL-cholesterolgehalte van uw bloed mag hoog zijn, dat
is juist goed voor uw vaten. Maar als het
LDL-cholesterolgehalte hoog is, raken uw
bloedvaten verstopt en heeft u meer kans
op hart- en vaatziekten, zoals een beroerte of een hartinfarct. Slechte cholesterol hoopt zich namelijk op tegen de wand
van de slagaders.
Een te hoog cholesterolgehalte heeft verschillende oorzaken:
veel verzadigd vet eten
overgewicht
erfelijke aanleg
diabetes
een traag werkende schildklier
bepaalde medicijnen
Er zijn eigenlijk bijna geen symptomen die
wijzen op een hoge hoeveelheid cholesterol in het bloed. Zo kunt u zich heel
gezond voelen en toch een veel te hoog
cholesterolgehalte hebben. Laat u minstens om de 5 jaar bij de dokter testen.
Uw arts laat het cholesterolgehalte meten via een bloedonderzoek. Van nature
schommelt het cholesterolgehalte sterk.
Een hoge waarde kan een uitschieter zijn.
Vandaar dat uw arts vaak een 2e bloedonderzoek doet.
Globaal wordt de volgende indeling
aangehouden:
Totaal cholesterolgehalte en wat het voor
u betekent:
lager dan 5,0 mmol/l
Normaal
5,0 - 6,4 mmol/l
Licht verhoogd
6,5 - 7,9 mmol/l
Verhoogd
hoger dan 8,0 mmol/l
Sterk verhoogd
Vaak kunnen een aantal veranderingen
in de levensstijl al een enorm verschil
maken:
Bij zwaarlijvigheid kan zelfs een verlies van 5 tot 10% van uw lichaamsgewicht uw cholesterolgehalte al verbeteren
Stop met roken. Roken versnelt het
dichtslibben van de bloedvaten.
Drink niet meer dan twee glazen al-
18
EHBO tips
cohol per dag
Vermijd de consumptie van verzadigde vetten, die u onder meer in
vlees, boter, margarine, eieren, melk,
kaas en andere zuivelproducten vindt.
Beperk het gebruik van zout
Gebruik plantaardige vetten (zoals
olijfolie) in plaats van dierlijke vetten
Drink minstens 1,5 liter water
Zorg voor voldoende lichaamsbeweging, dat verhoogt het niveau
goede cholesterol in het bloed.
Hier volgt een lijstje met een aantal voedingsmiddelen die u in uw dieet kunt verwerken om zo uw cholesterol te verlagen.
.Vele studies hebben reeds
aangetoond dat het regel >
LDL cholesterol verlaagt
en HDL cholesterol verhoogt.
Avocado.
Avocado
bevat de stof bètasitosterol, die overtollige LDL cholesterol
verlaagt en de goede cholesterol dan
weer verhoogt.
Zwarte bonen.
Deze
bevatten
veel vezels die
slechte
cholesterol bestrijden en
verlagen.
Appels. Als u last hebt van hoge
cholesterol, kan dagelijks een appel eten helpen. Appels zijn immers
rijk aan pectine, een oplosbare vezel. Pectine is zeer effectief als u uw
cholesterol wil
verlagen. Deze
vezel is oplosbaar in uw
lichaam, cholesterol bindt
zich eraan en
wordt op die manier uit uw lichaam
verwijderd.
Donkergroene
bladgroenten.
Groenten en fruit
zijn in het algemeen
goed tegen te hoge
cholesterol maar
vooral
donkergroene bladgroenten blijken effectieve cholesterolverlagers. „
Een ongeluk zit in een klein hoekje. Om
te zorgen dat u altijd goed voorbereid
bent op de meest onverwachte situaties
vindt u hier een paar EHBO-tips voor
thuis, op het werk of tijdens het sporten.
Mocht er thuis iets gebeuren dan kan het
alarmnummer 115 gebeld worden. U kunt
ook zelf naar de (huis)arts of EHBO gaan.
Bent u aan het werk en gebeurd er een
ongeluk (dit geldt alleen voor de Bonistraat #66), bel dan het interne alarmnummer 107. Er zijn BHV-ers aanwezig
die hulp kunnen bieden. Tevens is er een
EHBO kit op de afdeling Personeelszaken
(ruimte 1-47).
Wat te doen bij:
Brandwond
Tijdens het koken thuis
of werken met vuur of
andere vlambare stoffen, kunnen brandwonden ontstaan. Ook door
elektriciteit of chemische stoffen of bij inademing van rook/
hete gassen. Bij brandwonden geldt: eerst
water, de rest komt later! Koel de wond
15-20 minuten met bij voorkeur lauw water tot de pijn verlicht is. Smeer niets op
de wond. Prik brandblaren niet open. Leg
een nat verband of een natte (schone)
doek op de wond en laat het slachtoffer
naar de dokter gaan.
Koorts
Een verhoogde lichaamstemperatuur,
zweten, maar ook kippenvel, rillen en klappertanden zijn symptomen van koorts.
Houd de zieke koel
ook al heeft hij het
koud. Laat hem
voldoende drinken
om het vochtverlies
door hevig zweten
te
compenseren.
Laat de persoon geen zware inspanningen
verrichten. Volledige bedrust is niet nodig
bij een lichte tot matige koorts. Raadpleeg
een arts bij aanhoudende koortsklachten.
Voetblaren
Blaren kunnen ontstaan door
nieuw schoeisel, maar ook door
veel lopen aan het werk of lang
dansen in de discotheek. Blaren
mag je niet doorprikken. Dek ze liever af
met een gaasverband of speciale pleisters
voor voetblaren. Is de blaar per ongeluk
toch open, ontsmet het eerst goed en
druk dan voorzichtig het vocht uit de
blaar. Pas als het goed ontsmet is, mag je
de blaar dekken. „
Lach en weethoekje
19
> je moeder je oksel schuurde met lemmetje
> je gaat wandelen... met de auto
> je J.A. Pengel luchthaven nog steeds “Zanderij” noemt
> je iemand uitscheldt voor “Saka saka beest”
> je een blaar hebt en zegt: je moet hem BOSSEN
> je vraagt aan iemand waar je moet “schellen” ipv aanbellen
> je vraagt naar een calculator ipv een rekenmachine
> je selderij soepgroente noemt
> je ouder je na een pakslaag zegt: “wil je huilen?”
> je koelkast nog steeds “ijskast” noemt
> Maggieblok de basis is voor elk recept
> je een slip een “directoire” noemt en een onderbroek een “djokkie”
> je siroop “stroop” noemt
> je weet dat er ieder moment een onbekende broer of zus kan verschijnen
> je bij elke maaltijd peper moet hebben
> je om acht uur naar “nieuws” kijkt
> je KLM bestek in huis hebt
> je begint te klappen als je veilig bent geland
> je de telefoon op neemt en zegt “ TOT wie spreek ik”
> je vlees wast met zout, azijn, lemmetje of citroen
> je zegt ik ben onderweg terwijl je nog thuis
bent
> je zegt dat je gaat baden i.p.v. douchen
> je op vakantie gaat en klaagt over het eten
> je blauwsel zet om ‘ogrie ai’ te voorkomen
> je begrijpt wat je moeder je met d’r ogen aan het zeggen is
> je mensen soft aanbiedt ipv frisdrank
‰
Š>†
> je vroeger vaak djoel gespeeld hebt en je het nu nog steeds leuk vindt om te doen
> je een t-shirt een borstrok noemt
> je een popsickel wilt ipv een waterijsje
> je moeders vriendin je tante is
> je onuitgenodigd op een onbekend verjaardagfeest verschijnt
> je dit van vroeger kent: Boeboelaas gaat je pakken
> je laat komt op afspraken
> je vroeger pakslaag hebt gekregen met een riem, slipper, pollepel, hanger, alles wat op dat moment in de buurt was
Uitleg van de weetjes
De aansteker werd uitgevonden in 1823 terwijl de eerste lucifer pas in 1827
werd uitgevonden. De eerste lucifers waren heel erg gevaarlijk. Er zat genoeg
fosfor in een doosje lucifers om een mens te doden.
Alleen vrouwelijke muggen steken (bijten) omdat zij de eiwitten uit het
bloed nodig hebben voor de ontwikkeling van hun eitjes. Mannelijke
muggen overleven met de nectar van bloemen.
Vroeger waren Donald Duck strips in Finland verboden omdat Donald
zonder z’n broek rondliep. Tegenwoordig mogen ze wel weer gelezen
worden.
Naast dat vrouwen 2 keer zoveel knipperen met hun ogen als mannen,
knipperen mensen met lichte ogen ook vaker als mensen met donkere
ogen.
Een gemiddelde chauffeur ramt in zijn leven meer dan vijftienduizend keer
op de toeter.
Dat is ongeveer 190 keer per jaar, en dat is dan weer 1 keer in de 2 dagen.
Er wordt al een tijdje druk
gespeculeerd over het feit
dat de Maya-kalender op 21
december 2012 ophoudt.
Dat zou kunnen betekenen
dat de wereld dan zal
vergaan. Maar misschien is
het toen gewoon zo gegaan
als op het plaatje hieronder
staat:
Bekendmakingen
20
Crime free cycle
Jammergenoeg hebben we geen jaar crime free gehaald. De huidige crime free cycle is vanwege de laatste roofoverval ingegaan
op 9 november 2011. Op naar 8 november 2012 voor een jaar CRIME FREE.
Aantal aanrijdingen
In de vorige editie van dit blad stond er vermeld dat er vorig jaar in de periode van januari
tot en met mei 20 aanrijdingen (waarbij onze bedrijfsauto’s waren betrokken) hadden plaatsgevonden. We hebben het weer gecheckt en tot en met december (vorig jaar) was dat aantal op
29. Van juni tot en met december waren er dus “maar” 9 aanrijdingen. Wij zijn blij dat het door
het jaar heen minder is geworden en hopen dat het dit jaar nog verder omlaag gaat.
Rij defensief!
Christmas Shopping
De Christmas Shopping heeft onlangs weer plaatsgevonden. Het was wederom bij Best Mart georganiseerd. Hopelijk hebben jullie genoten van de dag. In de volgende editie zullen er foto’s geplaatst worden.
Evenementen 2012
21
Wat te vieren
DATUM
NAAM
4-Jul
SOUPRAYEN, WHENSLEY E.
SALES OVERIGE PRODUKTEN
5-Jul
TAKRAMA, EDWARD
SALES OVERIGE PRODUKTEN
8-Jul
RAMDAS, DWAYNE
SALES SIGARETTEN
9-Aug
LIEUW A JOE, JERRY THEO
INFORMATIE TECHNOLOGIE
13-Aug
YANG, FOEI LONG R
DIRECTIE
14-Aug
SOMOREDJO, PAUL A.
NICKERIE
24-Aug
KARTODIKROMO-SAMIN, URMIE W.
INFORMATIE TECHNOLOGIE
18-Sep
LI FO SJOE-TJON SOE TSOI, JO-ANN I.T.
FINANCIELE ZAKEN
23-Sep
TROENOSEMITO, STEVEN S S
SALES SIGARETTEN
26-Sep
CLYDESDALE, JERMAIN J.F.
SALES SIGARETTEN
3-Oct
LO FO WONG, ASTRID
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
5-Oct
SOEROTO, EDMAN K
SALES OVERIGE PRODUKTEN
19-Oct
DIPOTAROENO, LUCIEN M
SALES OVERIGE PRODUKTEN
19-Oct
HENRY, RON O
SALES SIGARETTEN
20-Oct
BANG AFOE, MELISSA J
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
22-Oct
SCHOLSBERG, OLAF J
SALES OVERIGE PRODUKTEN
28-Oct
KROMOREDJO, JACINTHA MIREILLE
SALES COUNTER
1-Nov
KERSSENBERG, ANTON J.
FINANCIELE ZAKEN
13-Nov
TROENOSEMITO-MARTOSOERO, SUZY S
FINANCIELE ZAKEN
15-Nov
KARIJOKROMO, MARIO L
SALES SIGARETTEN
2-Dec
EMANUELSON, ROLAND I
SALES OVERIGE PRODUKTEN
11-Dec
YANG, KIMBERLY S
QUALITY CONTROL
12-Dec
AMATNGALIM, GLADYS
MAGAZIJN
23-Dec
DANIEL, ROBERT S V
SALES SIGARETTEN
24-Dec
SOEROTO, ROMARIO S
SALES SIGARETTEN
29-Dec
DJOJOBESARI, RADJIMAN
ALGEMENE ZAKEN
D
T
S
N
V
F
u
B
N
V
AFDELING
DATUM
NAAM
AFDELING
7-Jul
GOUDLAND, MARIO M
MAGAZIJN
30-Jul
ONG A KWIE, MELVIN
SALES
31-Jul
FILEMON, ORPHEO
SALES
31-Aug
NAARDEN, QUINCY J
SALES
5-Sep
KARSOREDJO, MICHAEL
SALES
7-Sep
TEMOE, JERRY S
SALES
4-Oct
AMATTARMOEDJI, CRUIFF A S
SALES
9-Oct
PURPERHART, RYAN
SALES
17-Oct
BABEL, HENRY W
SALES
18-Oct
SETROSENTONO, URIAN
SALES
22-Oct
SAMSOE, GUILLIANO R R
SALES
24-Oct
BINDA, SOECIELKOEMAR R
SALES
6-Nov
ORON, RODNEY
MAGAZIJN
8-Nov
WIROSEMITO, KENDIE
SALES
10-Nov
KATIDJO, RANDY D M
SALES
21-Nov
WONGSODIKROMO, DONOVAN
SALES
30-Nov
SAIMOEN, TONY R.L.
SALES
8-Dec
LAKHAI, ROBERTO
SALES
13-Dec
ASMO, GUILLIANO R
SALES
14-Dec
SONTOWIRONO, JERREL M
SALES
24-Dec
RESOSETIKO, MARVIN S
SALES
DATUM
NAAM
5-Jul
DJOTIRTO AGATHA
M
I
T
R
A
N
V
18-Jul
KARTODIKROMO STEPHANIE
DATUM
NAAM
28-Aug
VISHNUDATH JASWAN
5-Aug
MOERA AWALIE, ALFONS
3-Sep
DURGA, NAVIN AMAR
26-Sep
SOERDIEN, PHOELAWATIE
12-Sep
PARTO, ROBERT VALENTINO
18-Nov
MOERA-AWALIE, ALFRED
17-Sep
DOELKARIM, SERGIO
9-Dec
HADJISAJOETI-WAGIMIN, RITA S
25-Sep
SATIJO, LEANDRO
29-Oct
MANGKOEREDJO, LENDLE L
m
G
D
F
G
F
I
N
V
DATUM
NAAM
AFDELING
BEDRIJF
22-Jul
LETER IRMA
PARTTIMER
MITRA NV
8-Oct
SOERJANOM LEGIMIN
PARTTIMER
GOLDEN FOOD INDUSTRIES
11-Oct
FUNG LOIJ FLORENCE
PARTTIMER
DTS NV
23-Oct
SOERJANOM NATIMIN
PARTTIMER
GOLDEN FOOD INDUSTRIES
13-Nov
RAMDHAN SURMILA
PARTTIMER
GOLDEN FOOD INDUSTRIES
14-Nov
DASBURG GLENDA
PARTTIMER
MITRA NV
Datum
26-Oct
Naam
Graaven, Brainer I.
r ten
o
Gebo
Afdeling
Sales overige produkten
Datum
27-Jun
31-Jul
13-Aug
2-Oct
Naam
Shayene
Furlen
Nathan
Eyonara
Bedrijf
MITRA NV
22
Jubileum
12.5 jaar
Zoon/ dochter van
K. Soepijan
F. Sowidjojo
R. Amattamsir
E. Atmordejo
Afdeling
Sales
Magazijn
Productie
Productie
Bedrijf
DTS
DTS
FB
FB
Nieuwe
medewerkers
01 Juli 2011- 01 Januari 2012
Mitra NV
Naam:
Voornaam:
Functie:
Afdeling:
Bedrijf:
Datum in dienst:
Ramdas
Dwayne
Salesdriver
SIG
MITRA NV
21-Sep-11
Naam:
Voornaam:
Functie:
Afdeling:
Bedrijf:
Datum in dienst:
Amatngalim
Gladys
Adm. mw
Magazijn
MITRA NV
3-Oct-11
Naam:
Voornaam:
Functie:
Afdeling:
Bedrijf:
Datum in dienst:
Karim
Natachia
Adm. mw
PZ
MITRA NV
3-Oct-11
Naam:
Voornaam:
Functie:
Afdeling:
Bedrijf:
Datum in dienst:
Klaverweide
Jermain
Merchandiser
Nickerie
MITRA NV
1-Dec-11
Naam:
Voornaam:
Functie:
Afdeling:
Bedrijf:
Datum in dienst:
Van Hetten
Sterno
Porter
Sales
DTS NV
29-Aug-11
Naam:
Voornaam:
Functie:
Afdeling:
Bedrijf:
Datum in dienst:
Jethoe
Kishan
Salesman ass
Sales
DTS NV
17-Oct-11
DTS NV
Future Beverages NV
Naam:
Voornaam:
Functie:
Afdeling:
Bedrijf:
Datum in dienst:
Vishnudatt
Jaswan
Produktie mw
Produktie
FB NV
1-Aug-11
Naam:
Voornaam:
Functie:
Afdeling:
Bedrijf:
Datum in dienst:
Djotirto
Agatha
Produktie mw
Produktie
FB NV
17-Nov-11
Naam:
Voornaam:
Functie:
Afdeling:
Bedrijf:
Datum in dienst:
Kartodikromo
Stephanie
Produktie mw
Produktie
FB NV
17-Nov-11
Naam:
Voornaam:
Functie:
Afdeling:
Bedrijf:
Datum in dienst:
Limin
Patricia
Onderhoudsmw
N.v.t.
FB NV
21-Nov-11
Naam:
Voornaam:
Functie:
Afdeling:
Bedrijf:
Datum in dienst:
Limin
Donovan
Produktie mw
Produktie
FB NV
5-Dec-11
Foto hoekje
Leuke moment opnames van het afgelopen jaar. Weten jullie nog wanneer de foto’s precies gemaakt zijn?
23