karta adresowa

Transkrypt

karta adresowa
3. Miejscowośd
GEZ
KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO
1. Nazwa
2. Czas powstania
BUDYNEK KOSZAROWY-MAGAZYN, OB. SKLEP
OGRODNICZY PLON
Lata 90-te XIX w.
8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym
KOŁOBRZEG
4. Adres
ul. Jedności Narodowej 12b
78-100 Kołobrzeg
dz. nr 144/7 obr. 11
5. Przynależnośd administracyjna
województwo
Widok budynku od południowego-zachodu
zachodniopomorskie
powiat
kołobrzeski
gmina
Miasto Kołobrzeg
6. Formy ochrony
7. Opracowanie karty (autor, data i podpis)
Jakub Danielski, 04.08.2015 r.
Widok budynku od południowego-zachodu
9. Opis
Obszerny, parterowy pawilon na rzucie prostokąta, nakryty płytkim, dwuspadowym dachem; dach w połowie frontowej połaci przedłużony na podrzeźbianych krokwiach w formie okapu podtartego rzędem kleszczowych zastrzałów. Ściany murowane, tynkowane, pierwotnie dzielone na tynkowane płyciny w ceglanych ramach - podziały
zachowane w elewacji szczytowej. Duże drzwi i poziome otwory okien - prostokątne, w opaskach zaznaczonych barwą.
10. Wnioski konserwatorskie
Budynek o walorach zabytkowych zachowanych w bryle i częściowo - rozplanowaniu elewacji. Stan techniczny dobry. Do zachowania: bryła budynku, podziały elewacyjne
ściany szczytowej, rozmieszczenie otworów. Remonty w uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków.
10. Lokalizacja

Podobne dokumenty