Erasmus praktyki - Uniwersytet Gdański

Transkrypt

Erasmus praktyki - Uniwersytet Gdański
UNIWERSYTET GDAŃSKI
BIURO WYMIANY ZAGRANICZNEJ ERASMUS
80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1a, +48 58 523 24 67
fax: +48 58 523 55 34, [email protected]
Praktyka w ramach nowego programu Erasmus+ - rekrutacja od 02 czerwca!
Nowy, zmodyfikowany program Komisji Europejskiej Erasmus+ umożliwia – podobnie jak
jego starsza wersja, LLP Erasmus – odbycie dwu- lub trzymiesięcznej praktyki w zagranicznej firmie, przedsiębiorstwie, placówce naukowo-badawczej itp. i uzyskania dofinansowania z funduszy programu. Praktyka zagraniczna w ramach Erasmusa jest doskonałą okazją
zyskania doświadczenia zawodowego w międzynarodowym środowisku. Nowością w programie Erasmus+ jest pojawienie się możliwości wyjazdu tegorocznych absolwentów!
Uniwersytet Gdański otrzymał w tym roku akademickim dofinansowanie do wyjazdów dla
ok. 35 osób (dokładna liczba uczestników zależy od wyboru kraju docelowego i powiązanej z
nim kwoty grantu).
Dokumenty wymagane w trakcie rekrutacji to:
List Intencyjny (Letter of Intent) – poświadczający gotowość wybranej przez studenta instytucji do przyjęcia go na praktykę. Wybrana placówka powinna oferować praktykę ściśle wiążącą się ze studiowanym kierunkiem. Zainteresowany student samodzielnie poszukuje placówki goszczącej (podobnie jak przy poszukiwaniu pracy);
Formularz Stypendysty – zawierający dane studenta i informacje o praktyce, na którym
podpis składa Koordynator Wydziałowy/Instytutowy Erasmusa po uprzednim sprawdzeniu,
czy student spełnia wymogi stawiane kandydatom z danej jednostki.
Kandydat z (Wydziału/Instytutu/kierunku) powinien spełniać następujące wymogi:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Komplet dokumentów będzie można składać w Biurze Wymiany Zagranicznej Erasmus
(BWZE) od 02 VI 2014 (od godz. 09:00) aż do 15 IV 2015.
Jeśli zainteresował Cię program praktyk Erasmus+, koniecznie zapoznaj się ze szczegółami
dotyczącymi rekrutacji na stronie internetowej BWZE:
http://ug.edu.pl/nauka_i_rozwoj/wspolpraca_miedzynarodowa/erasmus_20142020/wyjazdy_studentow_i_absolwentow_na_praktyke .
Znajdziesz tam również wzory dokumentów.
Informacji udziela koordynator praktyk programu Erasmus+ mgr Barbara Wawro (Rektorat,
pok. 318, pon., wt. i śr. 09:00-12:30, czw. i pt. 10:00-14:00, tel.: 58 523 24 67,
[email protected]).
Zapraszamy do udziału w programie!