Wywiad z panem Jarosławem Echaustem

Transkrypt

Wywiad z panem Jarosławem Echaustem
Pitagoras, grecki matematyk i filozof powiedział: "Dwie najkrótsze odpowiedzi: Tak
i Nie wymagają najdłuższego zastanowienia". Proszę nam po namyśle zdradzić, czy
uczniowie ZSMS umieją matematykę?
Niestety, złożoność tego pozornie prostego pytania nie pozwala mi udzielić
odpowiedzi w kategorii zero-jedynkowej. Pewna grupa uczniów pewnie się czuje
w krainie matematyki, natomiast pozostali uczniowie z wielkim trudem przedzierają
się ścieżkami królowej nauk.
Dlaczego większość młodych ludzi odczuwa lęk przed tą wspaniałą nauką?
Myślę, że główną przyczyną jest brak lub niezrozumienie podstaw matematyki.
Przeważa również stereotyp w myśleniu, że przedmiot ten jest trudny i tylko
niezwykłe uzdolnienia i umiejętności pozwalają go pojąć i zrozumieć. Niektórzy
zastanawiają się "do czego to mi jest potrzebne?" Matematyka wymaga pracowitości,
systematyczności, zrozumienia i myślenia. Generalnie jest bardzo wymagająca nauką
i wystawia surowy rachunek za wszelkie zaniedbania. Natomiast poświęcając jej
trochę czasu i zaangażowania, potrafi dać dużo radości, satysfakcji i zadowolenia.
Wszystkim młodym adeptom sztuki matematycznej polecam, moim zdaniem, świetną
książkę, której autorem jest Denis Guedj pt. "Twierdzenie papugi". Na kartach tej
książki są świetnie przedstawione, w sposób prosty i przystępny, treści matematyczne
i to w formie powieści z akcentem kryminalnym.
Przeanalizowałam historię matematyki. Jak Pan sądzi, dlaczego w niej tak mało
wielkich matematyków płci żeńskiej?
Rzeczywiście wśród wielkich matematyków i filozofów dominuje płeć męska. Być
może jest to wynik tego, iż poczynając od wielkich myślicieli, żyjących przed naszą
erą, istniał pogląd, że prawo do kształcenia mają przede wszystkim mężczyźni.
Czy ma Pan ulubioną liczbę?
Ulubionych mam kilka. Jedną z nich jest doskonała liczba 6. (Co to są liczby
doskonałe?) Pitagorejczycy byli zachwyceni tą liczba i tym, jak świetnie jej składowe
się komponują. Nazwali ją "małżeństwo, zdrowie i piękno". Inna historia związana z tą
liczbą została opowiedziana przez św. Augustyna. Wierzył on, że doskonałość liczby
6 istniała jeszcze zanim powstał świat, a świat został stworzony w sześć dni, więc
6 jest liczbą doskonałą.
Czy poza cyframi, równaniami, całkami znajduje Pan jeszcze czas na inne pasje?
Niestety na inne pasje zostaje mało czasu. W wolnych chwilach lubię poczytać dobrą
książkę i posłuchać dobrej muzyki. W wakacje i nieliczne wolne weekendy uwielbiam
włóczyć się i zwiedzać ciekawe miejsca w kraju. Wówczas czuję się wolny,
niezależny, mam czas tylko i wyłącznie do mojej dyspozycji. Lubię też od
spotykanych na szlakach wędrówek ludzi zdobywać ciekawą wiedzę o regionach,
którą trudno znaleźć w książkach.
Czy powrót do egzaminu z matematyki na maturze ocenia Pan pozytywnie?
Tak. Egzamin maturalny zmusza młodzież do poważniejszego traktowania tego
przedmiotu. Abiturienci powinni kształtować w sobie systematyczność, kreatywność
oraz umiejętność analitycznego myślenia. Matematyka jest nauką praktyczną i w życiu
bardzo się przydaje.
Jest Pan kierownikiem internatu. Czy rodzice mogą być spokojni, pozostawiając
swoje dzieci w Poznaniu pod czujnym okiem Pana i innych opiekunów?
Naszej młodzieży wydaje się, ze regulamin internatu ogranicza ich swobodę. Prawda
jest taka, że rodzice, wyrażając zgodę na zamieszkanie dziecka w placówce, oczekują
od nas pełnej opieki i gwarancji bezpieczeństwa. Realizujemy programy:
wychowawczy i profilaktyki. Dzięki działaniom, które z nich wynikają kształtujemy
wśród naszej młodzieży pozytywne postawy, przestrzegamy przed różnymi
zagrożeniami współczesnego świata. Dziewczynom i chłopcom, którzy twierdzą, że
regulamin jest zbyt rygorystyczny, zadaję pytanie: "czy w przyszłości posłalibyście
swoje dzieci do placówki, w której mieszkańcy cieszyliby się pełną swobodą?". Życie
w internacie uczy współdziałania w grupie, co w przyszłości może być zaletą, gdy nasi
wychowankowie znajdą się na rynku pracy. Dokładamy wszelkich starań, aby
młodzież dobrze czuła się w internacie, gdyż jest to ich drugi dom.
Bardzo dziękuję za miłą rozmowę.
Ja również dziękuję.
SM

Podobne dokumenty