dr Alicja Olszak

Transkrypt

dr Alicja Olszak
dr Alicja Olszak
Doktor nauk pedagogicznych. Pracownik naukowy Wyższej Szkoły Ekonomii i
Innowacji w Lublinie i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Swoje zainteresowania naukowe koncentruje na osobie pedagoga specjalnego,
jego roli i zadaniach we współczesnym systemie oświatowym. Autorka wielu
publikacji z zakresu pedagogiki specjalnej, tyflopedagogiki, psychologii
niewidomych

Podobne dokumenty