Young Digital Planet SA (YDP)

Komentarze

Transkrypt

Young Digital Planet SA (YDP)
Young Digital Planet SA (YDP) – wiodący wydawca elektronicznych materiałów edukacyjnych
oraz producent rozwiązań w zakresie nowoczesnej edukacji wykorzystujących technologie informacyjne.
Firma istnieje od 1990 roku. Została założona przez Waldemara Kucharskiego, Piotra Mroza, Artura Dyro
i Jacka Kotarskiego – absolwentów Politechniki Gdańskiej. Na początku lat 90-tych firma specjalizowała
się przede wszystkim w tworzeniu komputerowych systemów do pomiarów akustycznych oraz w produkcji
programów do nauki języków obcych. W 1994 r. YDP wydała MediaEuro – pierwszy w Polsce program
multimedialny na płycie CD-ROM. W tym samym roku powstał także EuroPlus+ Flying Colours
– interaktywny kurs do nauki języka angielskiego, który otworzył firmie drogę na światowe rynki.
Dziś oferta Young Digital Planet to nie tylko programy, ale zaawansowane systemy edukacyjne,
raczej rozwiązania niż produkty. Firma może poszczycić się międzynarodowym i międzykulturowym
doświadczeniem we współpracy z wiodącymi wydawnictwami i ministerstwami edukacji w blisko 30
krajach na całym świecie. Przez 20 lat działalności YDP zrealizowała setki programów edukacyjnych
do wszystkich etapów edukacyjnych i przedmiotów. Adresatami innowacyjnych rozwiązań Young Digital
Planet są instytucje edukacyjne, wydawnictwa, administracja publiczna, przedsiębiorstwa oraz klienci
indywidualni. Szczególnym obszarem działalności YDP jest projektowanie i wytwarzanie oprogramowania
diagnostyczno-terapeutycznego w oparciu o zaawansowane technologie multimedialne. YDP
jako pierwsza firma na rynku polskim uzyskała certyfikat wyrobów medycznych na wytwarzane
oprogramowanie specjalistyczne (seria programów eduSensus uzyskała znak CE i spełnia wymagania
europejskiej Dyrektywy dla Wyrobów Medycznych).
Do grona swoich partnerów YDP zalicza wiodące wydawnictwa europejskie, między innymi: Nową Erę,
Cambridge University Press, Harcourt Education, Pearson Oxford, Macmillan, Malmberg, Van In, WSOY.
Produkty firmy wielokrotnie zdobywały prestiżowe nagrody oraz wyróżnienia w kraju i za granicą
– już dwukrotnie otrzymały nagrodę EuroPrix przyznawaną najlepszym europejskim produktom
multimedialnym przez Komisję Europejską oraz Austriackie Ministerstwo Gospodarki.
Oferta firmy Young Digital Planet SA jest niezwykle szeroka i obejmuje:
• EuroPlus+ – interaktywne kursy językowe
• eduROM – multimedialne podręczniki i gry edukacyjne
• eduSensus – interaktywne programy oraz specjalistyczny sprzęt wspomagający diagnozę i terapię
• Nauczyciel.pl – innowacyjny portal internetowy dla nauczycieli
• Akademia YDP – szkolenia z zakresu rozwoju kompetencji zawodowych
• sprzęt multimedialny – rzutniki, laptopy, tablice interaktywne
Young Digital Planet SA
80-298 Gdańsk, ul. Słowackiego 175
Tel.: +48 58 768 22 22
Fax: +48 58 768 22 11
e-mail: [email protected]

Podobne dokumenty

Young Digital Planet SA 80-298 Gdańsk, ul. Słowackiego 175 Tel.: +

Young Digital Planet SA 80-298 Gdańsk, ul. Słowackiego 175 Tel.: + rozwój dzieci, platformy edukacyjne, rozwiązania e-learningowe oraz multimedialny sprzęt. Do grona swoich partnerów YDP zalicza wiodące wydawnictwa europejskie, między innymi: Nową Erę, Cambridge U...

Bardziej szczegółowo