Bitdefender Antivirus Plus 2015

Transkrypt

Bitdefender Antivirus Plus 2015
PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA
Bitdefender Antivirus Plus 2015
Bitdefender Antivirus Plus 2015
Podręcznik użytkownika
Data publikacji 10/21/2014
Copyright© 2014 Bitdefender
Uwagi prawne
Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być kopiowana w żadnej formie lub postaci
elektronicznej, mechanicznej, w formie fotokopii lub w postaci nagrań głosowych, ani przechowywana w jakimkolwiek
systemie udostępniania i wyszukiwania informacji, bez pisemnej zgody upoważnionego przedstawiciela Bitdefender.
Umieszczenie krótkich cytatów w recenzjach może być dopuszczalne tylko z powołaniem się na cytowane źródło.
Zawartość nie może być w żaden sposób modyfikowana.
Ostrzeżenie i zrzeczenie się odpowiedzialności. Ten produkt i jego dokumentacja są chronione prawami autorskimi.
Informacja w tym dokumencie została dostarczona w stanie, „w jakim jest” i bez żadnych dodatkowych gwarancji.
Dołożyliśmy wszelkich starań w przygotowanie tego dokumentu, jednak autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności
w stosunku do żadnych osób lub jednostek, w przypadku szkód lub strat spowodowanych lub stwierdzenia, że
wynikły bezpośrednio lub pośrednio z powodu informacji zawartych w tej pracy.
Dokument zawiera odnośniki do stron internetowych, które nie są pod kontrolą firmy Bitdefender. Firma Bitdefender
nie odpowiada za zawartość serwisów zewnętrznych. Jeśli odwiedzasz zewnętrzną stronę internetową, wymienioną
w tej instrukcji - robisz to na własne ryzyko. Firma Bitdefender umieszcza te odnośniki tylko dla wygody użytkownika,
a umieszczenie takiego odnośnika nie pociąga za sobą żadnej odpowiedzialności firmy Bitdefender za zawartość
zewnętrznych stron internetowych.
Znaki handlowe. W tym dokumencie mogą występować nazwy znaków handlowych. Wszystkie zarejestrowane i
niezarejestrowane znaki handlowe w tym dokumencie są własnością ich poszczególnych właścicieli, i tak powinny
być traktowane.
89504E470D0A1A0A0000000D494844520000000D0000000D0804000000D8E22CF700
0000017352474200AECE1CE9000000097048597300000B1300000B1301009A9C1800
0000B54944415418D33DD0517583501444D19DB762E05AA012A88417095402914024
808420A1480816B0F02C5C09E94769E77FE69C3597FA0E61B6D8F53683D943A0F412
ABD4D9A5704395CA66F7972AD0A3A1544F1C42B37A3AF4188412DA7F6BB26AEEF840
6117D2E63847DF4295AE90068790AA74D334A3925ED8AC7ACD28BD0CAADD357CA299
AC3A6177316AAAB2987566E9253C4EA111D7CE97E924A5A64A614569BE1DE2149E31
F17BD4A8D7790A21DCB148BDC10FE0EA41B7A65E25860000000049454E44AE426082
Bitdefender Antivirus Plus 2015
Spis treści
Instalacja ................................................................... 1
1. Przygotowanie do instalacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
2. Wymagania systemowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2.1. Minimalne wymagania systemowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2.2. Zalecane wymagania systemowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2.3. Wymagania programowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
3. Instalowanie produktu Bitdefender . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Pierwsze kroki .......................................................... 11
4. Podstawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
4.1. Otwieranie okna Bitdefender . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2. Rozwiązywanie problemów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2.1. Kreator naprawiania wszystkich problemów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2.2. Konfigurowanie powiadomień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3. Zdarzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.4. Autopilot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.5. Tryb Profili i Baterii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.5.1. Profile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.5.2. Tryb Baterii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.6. Ustawienia ochrony hasłem Bitdefender . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.7. Anonimowe raporty użycia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.8. Powiadomienia o ofertach specjalnych i produktach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
13
14
15
15
17
17
18
19
20
21
22
5. Interfejs produktu Bitdefender . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
5.1. Ikona zasobnika systemowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2. Główne okno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2.1. Górny pasek narzędzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2.2. Sekcja paneli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3. Moduły Bitdefender . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.4. Gadżet pulpitu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.4.1. Skanowanie plików i folderów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.4.2. Ukryj / pokaż Gadżet Pulpitu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.5. Raport bezpieczeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.5.1. Sprawdzanie Raportu ochrony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.5.2. Włączanie lub wyłączanie powiadomień o Raporcie Ochrony . . . . . . . . . . . .
23
24
25
26
30
31
32
32
33
35
36
6. Rejestrowanie Bitdefender . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
6.1. Wprowadzanie Twojego klucza licencyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
6.2. Kupowanie lub odnawianie kluczy licencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
7. Konto MyBitdefender . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
7.1. Powiązanie komputera z kontem usługi "MyBitdefender" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
8. Dbanie o aktualizacje Bitdefender . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
8.1. Sprawdzanie aktualności produktu Bitdefender . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
iii
Bitdefender Antivirus Plus 2015
8.2. Przeprowadzanie aktualizacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
8.3. Włączanie i wyłączanie aktualizacji automatycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
8.4. Dostosowanie ustawień aktualizacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Jak to zrobić? ........................................................... 46
9. Instalacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
9.1. Jak zainstalować Bitdefender na drugim komputerze? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.2. Kiedy powinienem przeinstalować Bitdefender? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.3. Skąd mogę pobrać produkt Bitdefender? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.4. Jak przełączyć się z jednego produktu Bitdefender na drugi? . . . . . . . . . . . . . . . .
9.5. W jaki sposób korzystać z klucza licencyjnego Bitdefender po zmianie wersji
systemu Windows? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.6. W jaki sposób naprawić Bitdefender? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47
47
48
48
49
52
10. Rejestracja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
10.1. Jakiego produktu Bitdefender używam? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.2. Jak zarejestrować wersję próbną? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.3. Kiedy wygaśnie ochrona mojego produktu Bitdefender? . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.4. Jak mogę odnowić ochronę mojego produktu Bitdefender? . . . . . . . . . . . . . . . . .
53
53
53
54
11. "MyBitdefender" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
11.1. W jaki sposób zalogować się do usługi "MyBitdefender" używając innego
konta? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
11.2. W jaki sposób zmienić adres e-mail skojarzony z kontem MyBitdefender? . . . . 56
11.3. W jaki sposób ustawić nowe hasło do konta MyBitdefender? . . . . . . . . . . . . . . . 57
12. Skanowanie Bitdefender . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
12.1. Jak skanować plik lub folder? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.2. Jak mogę przeskanować swój system? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.3. Jak utworzyć niestandardowe zadanie skanowania? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.4. Jak wykluczyć folder ze skanowania? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.5. Co zrobić, kiedy Bitdefender rozpoznał niezarażony plik jako zarażony? . . . . . .
12.6. Jak mogę sprawdzić, jakie wirusy wykrył Bitdefender? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59
59
60
60
61
62
13. Ochrona Prywatności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
13.1. Co mogę zrobić, aby moje transakcje online były bezpieczne? . . . . . . . . . . . . . .
13.2. Jak chronić konto na Facebooku? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13.3. Jak chronić moje prywatne dane? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13.4. Jak przy pomocy Bitdefender usunąć plik na stałe? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64
64
65
65
14. Optymalizacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
14.1. Jak polepszyć wydajność mojego systemu? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.1.1. Defragmentacja dysku twardego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.1.2. Zoptymalizuj wydajność systemu jednym kliknięciem. . . . . . . . . . . . . . . . .
14.1.3. Regularnie skanuj system komputera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.2. Jak przyspieszyć proces uruchamiania komputera? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66
66
66
67
67
15. Przydatne informacje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
15.1. W jaki sposób mogę przetestować mój program antywirusowy? . . . . . . . . . . . . 69
15.2. W jaki sposób usunąć Bitdefender? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
15.3. W jaki sposób chronić system po odinstalowaniu Bitdefender? . . . . . . . . . . . . . 71
iv
Bitdefender Antivirus Plus 2015
15.4. Jak automatycznie wyłączyć komputer po zakończeniu skanowania? . . . . . . .
15.5. Jak skonfigurować Bitdefender, aby używał połączenia z internetem przez
serwer proxy? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.6. Mój system Windows jest w wersji 32- czy 64-bitowej? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.7. Jak wyświetlić ukryte obiekty w systemie Windows? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.8. Jak usunąć inne rozwiązania bezpieczeństwa? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.9. Jak korzystać z Przywracania systemu Windows? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.10. Jak uruchomić ponownie komputer w trybie awaryjnym? . . . . . . . . . . . . . . . . .
72
73
74
75
76
77
78
Zarządzanie bezpieczeństwem .................................. 80
16. Ochrona antywirusowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
16.1. Skanowanie w czasie rzeczywistym (ochrona w czasie rzeczywistym) . . . . . . . 82
16.1.1. Włączanie lub wyłączanie ochrony w czasie rzeczywistym . . . . . . . . . . . . 82
16.1.2. Dostosowywanie poziomu ochrony w czasie rzeczywistym . . . . . . . . . . . . 83
16.1.3. Konfiguracja ustawień ochrony w czasie rzeczywistym . . . . . . . . . . . . . . . 84
16.1.4. Przywracanie ustawień domyślnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
16.2. Skanowanie na żądanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
16.2.1. Skanowanie pliku lub folderu w poszukiwaniu szkodliwego
oprogramowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
16.2.2. Uruchamianie szybkiego skanowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
16.2.3. Uruchamianie Skanowania systemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
16.2.4. Konfiguracja skanowania niestandardowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
16.2.5. Kreator Skanowania Antywirusowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
16.2.6. Sprawdzanie dzienników skanowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
16.3. Automatyczne skanowanie wymiennych nośników danych . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
16.3.1. Jak to działa? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
16.3.2. Zarządzanie skanowaniem wymiennych nośników danych . . . . . . . . . . . . 99
16.4. Konfigurowanie wyjątków skanowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
16.4.1. Wykluczanie plików i folderów ze skanowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
16.4.2. Wykluczanie rozszerzeń plików ze skanowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
16.4.3. Zarządzanie wyjątkami ze skanowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
16.5. Zarządzanie plikami w kwarantannie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
16.6. Aktywna Kontrola Wirusów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
16.6.1. Sprawdzanie wykrytych aplikacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
16.6.2. Włączanie i wyłączanie Aktywnej Kontroli Wirusów . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
16.6.3. Dostosowywanie ochrony Aktywnej Kontroli Wirusów . . . . . . . . . . . . . . . 105
16.6.4. Zarządzanie wykluczonymi procesami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
17. Ochrona sieciowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
17.1. Ochrona Bitdefender w przeglądarce internetowej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
17.2. Alarmy produktu Bitdefender w przeglądarce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
18. Ochrona danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
18.1. Informacje o ochronie danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18.2. Konfigurowanie Ochrony danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18.2.1. Tworzenie reguł Ochrony danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18.3. Zarządzanie regułami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18.4. Trwałe usuwanie plików . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
111
111
112
113
113
19. Luki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
v
Bitdefender Antivirus Plus 2015
19.1. Skanowanie Twojego komputera w poszukiwaniu luk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
19.2. Korzystanie z automatycznego monitorowania luk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
20. Bezpieczne płatności online . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
20.1.
20.2.
20.3.
20.4.
Używanie Bitdefender Safepay™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Konfigurowanie ustawień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zarządzanie zakładkami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ochrona hotspotów dla niezabezpieczonych sieci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
120
121
122
122
21. Portfel chroniący dane logowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
21.1. Konfiguracja Portfela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
21.2. Włącznie i wyłączanie ochrony Portfela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
21.3. Zarządzanie ustawieniami Portfela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
22. Safego ochrona dla Facebooka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
23. Zabezpieczanie nośników USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
24. Zdalne zarządzanie komputerami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
24.1. Uzyskiwanie dostępu do usługi "MyBitdefender" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
24.2. Uruchamianie zadań na komputerach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Optymalizacja systemu ............................................ 136
25. Optymalizacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
25.1. Optymalizacja szybkości systemu jednym kliknięciem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25.2. Optymalizacja czasu uruchamiania komputera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25.3. Oczyszczanie Twojego komputera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25.4. Defragmentacja woluminów dysku twardego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25.5. Czyszczenie rejestru systemu Windows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25.6. Przywracanie wyczyszczonego rejestru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25.7. Wyszukiwanie duplikatów plików . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
137
138
140
141
142
143
144
26. Profile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
26.1. Tryb Praca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26.2. Tryb Film . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26.3. Tryb Gier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26.4. Optymalizacja w Czasie Rzeczywistym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
147
148
149
150
Rozwiązywanie problemów ...................................... 151
27. Rozwiązywanie typowych problemów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
27.1. Mój system działa wolno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
27.2. Skanowanie się nie rozpoczyna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
27.3. Nie mogę już używać aplikacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
27.4. Co robić, gdy Bitdefender blokuje bezpieczne strony lub aplikacje online . . . . 157
27.5. Jak zaktualizować produkt Bitdefender przy użyciu wolnego połączenia
internetowego? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
27.6. Mój komputer nie jest podłączony do Internetu. Jak mam zaktualizować
Bitdefendera? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
27.7. Usługi produktu Bitdefender nie odpowiadają . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
27.8. Nie działa u mnie automatyczne uzupełnianie danych przez Portfel. . . . . . . . 160
vi
Bitdefender Antivirus Plus 2015
27.9. Usunięcie produktu Bitdefender nie powiodło się . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
27.10. Mój system nie uruchamia się po instalacji produktu Bitdefender . . . . . . . . . 163
28. Usuwanie szkodliwego oprogramowania z systemu . . . . . . . . . . 167
28.1. Tryb przywracania Bitdefender . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28.2. Co zrobić, kiedy Bitdefender znajdzie wirusy na Twoim komputerze? . . . . . . .
28.3. Jak usunąć wirusa z archiwum? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28.4. Jak usunąć wirusa z archiwum wiadomości e-mail? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28.5. Co zrobić, jeśli podejrzewam, że dany plik jest niebezpieczny? . . . . . . . . . . . . .
28.6. Jak usunąć zainfekowane pliki z katalogu System Volume Information . . . . .
28.7. Czym są pliki chronione hasłem w dzienniku skanowania? . . . . . . . . . . . . . . . .
28.8. Które elementy pominięto w dzienniku skanowania? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28.9. Czym są nadmiernie skompresowane pliki w dzienniku skanowania? . . . . . . .
28.10. Dlaczego Bitdefender automatycznie usunął zarażony plik? . . . . . . . . . . . . . .
167
170
171
172
173
174
176
176
176
177
Skontaktuj się z nami .............................................. 178
29. Prośba o pomoc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
30. Zasoby online . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
30.1. Centrum pomocy technicznej produktu Bitdefender . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
30.2. Forum pomocy technicznej Bitdefender . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
30.3. Portal HOTforSecurity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
31. Kontakt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
31.1. Adresy WWW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
31.2. Lokalni dystrybutorzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
31.3. Biura Bitdefender . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Słownik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
vii
Bitdefender Antivirus Plus 2015
INSTALACJA
1
Bitdefender Antivirus Plus 2015
1. PRZYGOTOWANIE DO INSTALACJI
Zanim zainstalujesz Bitdefender Antivirus Plus 2015, wykonaj odpowiednie
przygotowania, aby instalacja przebiegała płynnie i bez problemów:
● Upewnij się, że komputer, na którym chcesz zainstalować produkt
Bitdefender, spełnia minimalne wymagania systemowe. Jeśli komputer
nie spełnia minimalnych wymagań systemowych, Bitdefender nie zostanie
zainstalowany lub zainstaluje się, lecz nie będzie działał poprawnie, w
znacznym stopniu spowalniając pracę systemu i czyniąc go niestabilnym.
Aby zobaczyć pełną listę wymagań systemowych, przejdź do „Wymagania
systemowe” (p. 3).
● Zaloguj się do systemu korzystając z konta Administratora.
● Usuń z komputera wszelkie oprogramowanie antywirusowe. Jednoczesne
korzystanie z dwóch programów antywirusowych może wpłynąć
negatywnie na ich działanie i powodować problemy z systemem. Podczas
instalacji zostanie wyłączony program Windows Defender.
● Zaleca się, aby w czasie instalacji komputer był podłączony do internetu,
nawet jeśli instalacja prowadzona jest z płyty CD/DVD. Jeśli nowsze wersje
plików aplikacji zawartych w pakiecie instalacyjnym będą dostępne,
Bitdefender może je pobrać i zainstalować.
Przygotowanie do instalacji
2
Bitdefender Antivirus Plus 2015
2. WYMAGANIA SYSTEMOWE
Możesz zainstalować Bitdefender Antivirus Plus 2015 tylko na komputerach
z następującymi systemami operacyjnymi:
● Windows XP z dodatkiem Service Pack 3 (32 bity)
● Windows Vista z dodatkiem Service Pack 2
● Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1
● Windows 8
● Windows 8.1
Przed instalacją upewnij się, że Twój komputer spełnia minimalne wymagania
systemowe.
Notatka
Aby poznać szczegóły systemu Windows zainstalowanego na komputerze
oraz informacje o konfiguracji sprzętowej, wykonaj następujące czynności:
● W systemach Windows XP, Windows Vista i Windows 7, kliknij prawym
przyciskiem myszy na (Mój) Komputer, a następnie z menu wybierz
Właściwości.
● W systemie Windows 8, na ekranie Start, zlokalizuj Komputer (przykładowo,
zacznij wpisywać "Komputer" bezpośrednio na ekranie Start), a następnie
kliknij prawym przyciskiem myszy na jego ikonie. Wybierz Właściwości w
dolnym menu. W zakładce System sprawdź szczegóły dotyczące systemu.
2.1. Minimalne wymagania systemowe
● 1 GB wolnego miejsca na dysku twardym (przynajmniej 800 MB na dysku
systemowym)
● Procesor 1,6 GHz
● 1 GB pamięci RAM dla systemów Windows XP, Windows Vista, Windows
7 oraz Windows 8
2.2. Zalecane wymagania systemowe
● 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym (przynajmniej 800 MB na dysku
systemowym)
● Intel CORE Duo (2 GHz) lub procesor o podobnej wydajności
● Pamięć RAM:
● 1 GB dla systemu Windows XP
Wymagania systemowe
3
Bitdefender Antivirus Plus 2015
● 1,5 GB dla systemów Windows Vista, Windows 7 oraz Windows 8
2.3. Wymagania programowe
Aby móc używać Bitdefender i wszystkich jego funkcji, komputer musi
spełniać następujące wymagania programowe:
● Internet Explorer 8 lub nowszy
● Mozilla Firefox 14 lub nowszy
● Chrome 20 lub nowszy
● Skype 6.3 lub nowszy
● Yahoo! Messenger 9 lub nowszy
● .NET Framework 3.5 (instalowany automatycznie z Bitdefender, jeżeli do
tej pory nie był zainstalowany)
Wymagania systemowe
4
Bitdefender Antivirus Plus 2015
3. INSTALOWANIE PRODUKTU BITDEFENDER
Bitdefender możesz zainstalować z dysku instalacyjnego Bitdefender lub
korzystając z internetowego programu instalacyjnego, pobranego ze strony
internetowej produktu Bitdefender lub z innych autoryzowanych stron
internetowych (na przykład strony internetowej dystrybutora Bitdefender
lub oficjalnego sklepu internetowego). Możesz pobrać plik instalacyjny ze
strony
produktu
Bitdefender
pod
adresem:
http://www.bitdefender.com/Downloads/.
Jeśli Twoja licencja obejmuje więcej niż jeden komputer (np. kupiłeś
Bitdefender Antivirus Plus 2015 na 3 stanowiska), powtórz proces instalacji
i zarejestruj swój produkt na każdym komputerze, korzystając z zakupionego
klucza licencyjnego.
● Aby zainstalować Bitdefender z dysku instalacyjnego, włóż dysk do napędu
optycznego. Za chwilę powinien wyświetlić się ekran powitalny. Aby
rozpocząć instalację, postępuj według instrukcji.
Notatka
Ekran powitalny oferuje opcję skopiowania pakietu instalacyjnego z dysku
instalacyjnego na urządzenie magazynujące USB. Jest to przydatne, jeśli
musisz zainstalować Bitdefender na komputerze, który nie posiada napędu
optycznego (np. na netbooku). Podłącz urządzenie magazynujące USB i
kliknij Kopiuj na USB. Następnie przejdź do komputera, który nie posiada
napędu optycznego, włóż urządzenie magazynujące do napędu USB i w
folderze, w którym zapisany został pakiet instalacyjny, dwukrotnie kliknij
na pliku runsetup.exe.
Jeżeli ekran powitalny się nie pojawi, użyj Eksploratora Windows, aby
dotrzeć do katalogu głównego napędu i dwukrotnie kliknij na pliku
autorun.exe.
● Aby zainstalować Bitdefender przy pomocy instalatora sieciowego
pobranego na komputer, odszukaj plik i kliknij na nim dwukrotnie.
Sprawdzanie poprawności instalacji
Bitdefender sprawdzi najpierw Twój system, aby zatwierdzić poprawność
instalacji.
Instalowanie produktu Bitdefender
5
Bitdefender Antivirus Plus 2015
Jeśli system nie spełnia minimalnych wymagań do zainstalowania
Bitdefender, zostaniesz poinformowany o obszarach, które należy poprawić,
zanim przejdziesz dalej.
W przypadku wykrycia starszej wersji Bitdefender lub jakiegokolwiek
niekompatybilnego programu antywirusowego, zostaniesz poproszony o
jego usunięcie z systemu. Postępuj według wskazówek, aby usunąć
oprogramowanie z systemu i dzięki temu uniknąć problemów w przyszłości.
W celu zakończenia usuwania wykrytych programów antywirusowych
niezbędne może być ponowne uruchomienie komputera.
Pakiet instalacyjny Bitdefender Antivirus Plus 2015 jest stale uaktualniany.
Jeśli dokonujesz instalacji z CD/DVD, Bitdefender podczas instalacji może
pobierać najnowsze wersje plików. Kiedy zostaniesz o to poproszony, kliknij
Tak, aby pozwolić Bitdefender na pobranie plików, upewniając się, że
instalujesz najbardziej aktualną wersję oprogramowania.
Notatka
Pobieranie plików instalacyjnych może zająć chwilę, zwłaszcza w przypadku
wolnego łącza internetowego.
Po sprawdzeniu poprawności instalacji wyświetlony zostanie kreator
konfiguracji. Aby zainstalować Bitdefender Antivirus Plus 2015, wykonaj
poniższe kroki.
Krok 1 - Witaj
Ekran powitalny pozwala wybrać jakiego typu instalacji chcesz dokonać.
Aby rozpocząć proces instalacji, kliknij przycisk Zainstaluj. Bitdefender
zostanie zainstalowany w domyślnej lokalizacji i z domyślnymi ustawieniami.
Od razu przejdziesz do Kroku 3 pracy kreatora.
Jeżeli chcesz skonfigurować ustawienia instalacji, kliknij Niestandardowy.
W tym kroku mogą zostać wykonane dwa dodatkowe zadania:
● Przed rozpoczęciem instalacji proszę zapoznać się z Umową Licencyjną
Użytkownika Końcowego. Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego
precyzuje warunki, zgodnie z którymi możesz korzystać z Bitdefender
Antivirus Plus 2015.
Jeśli nie wyrażasz zgody na te warunki, zamknij to okno. Proces instalacji
zostanie przerwany, a praca instalatora zakończy się.
Instalowanie produktu Bitdefender
6
Bitdefender Antivirus Plus 2015
● Wyraź zgodę na przesyłanie Anonimowych Raportów Użytkowania. Po
włączeniu tej opcji na serwery Bitdefender wysyłane są raporty
wyszczególniające sposób użytkowania produktu. Te informacje są
kluczowe dla ulepszenia produktu i pomogą nam zapewnić wygodniejszą
obsługę produktu w przyszłości. Proszę mieć na uwadze, iż raporty nie
zawierają żadnych prywatnych danych, takich jak Twoja nazwa
użytkownika czy adres IP. Dodatkowo, raporty nigdy nie zostaną
wykorzystane do celów komercyjnych.
Krok 2 — Dostosuj ustawienia instalacji
Notatka
Ten krok pojawia się, jeśli w poprzednim kroku wybrano dostosowanie
instalacji.
Dostępne są następujące opcje:
Ścieżka instalacji
Domyślnie, Bitdefender Antivirus Plus 2015 zostanie zainstalowany na
ścieżce C:\Program Files\Bitdefender\Bitdefender Antivirus Plus 2015.
Jeśli chcesz zmienić ścieżkę instalacji, kliknij Zmień i wybierz folder, w
którym powinien zostać zainstalowany Bitdefender.
Konfiguruj ustawienia proxy
Bitdefender Antivirus Plus 2015 wymaga aktywnego połączenia z
internetem w celu rejestracji produktu, pobierania aktualizacji aplikacji
i antywirusowych baz danych, działania składników ochrony w chmurze
itd. Jeśli używasz połączenia proxy zamiast bezpośredniego połączenia
z internetem, musisz zaznaczyć tę opcję i skonfigurować ustawienia
proxy.
Ustawienia te można zaimportować z domyślnej przeglądarki
internetowej lub wpisać je ręcznie.
Kliknij Instaluj aby potwierdzić Twoje preferencje i rozpocząć instalację.
Jeśli zmienisz zdanie, kliknij odpowiedni przycisk Użyj domyślnie.
Krok 3 - Instalacja w toku
Zaczekaj, aż instalacja zostanie zakończona. Wyświetlane są szczegółowe
informacje o postępie.
Instalowanie produktu Bitdefender
7
Bitdefender Antivirus Plus 2015
Ważne obszary systemu skanowane są pod kątem obecności wirusów,
pobierane i instalowane są najnowsze wersje plików aplikacji, uruchamiane
są główne usługi Bitdefender. Ten krok może zająć kilka minut.
Krok 4 - Zakończenie instalacji
Wyświetlane jest podsumowanie instalacji. Jeśli w czasie instalacji zostanie
wykryte i usunięte jakiekolwiek aktywne złośliwe oprogramowanie, konieczne
może być ponowne uruchomienie systemu.
Możesz zamknąć okno lub kontynuować zapoczątkowaną instalację swojego
oprogramowania klikając Rozpocznij.
Krok 5 - Rejestracja produktu
Notatka
Ten krok występuje, jeśli w poprzednim kroku wybrana została opcja
Rozpocznij.
Aby zakończyć rejestrację swojego produktu, musisz wprowadzić klucz
licencyjny. Wymagane jest aktywne połączenie z internetem.
Postępuj zgodnie ze swoją sytuacją:
● Zakupiłem produkt
W takim przypadku zarejestruj produkt, wykonując następujące czynności:
1. Wybierz Zakupiłem Bitdefender i chcę go zarejestrować teraz.
2. Wprowadź klucz licencyjny w odpowiednim polu.
Notatka
Klucz licencyjny możesz znaleźć:
● na etykiecie płyty CD/DVD.
● na certyfikacie licencji.
● w wiadomości e-mail potwierdzającej zakup.
3. Kliknij Rejestruj teraz.
● Nie posiadam klucza licencyjnego, chcę bezpłatnie wypróbować produkt
W takim przypadku możesz korzystać z produktu przez 30 dni. Aby
rozpocząć okres testowy, wybierz Nie posiadam klucza licencyjnego, chcę
bezpłatnie wypróbować produkt.
Instalowanie produktu Bitdefender
8
Bitdefender Antivirus Plus 2015
● Kliknij Dalej.
Krok 6 - Skonfiguruj zachowanie programu
Bitdefender może być skonfigurowany tak, aby automatycznie identyfikować
Twoje pracujące narzędzia, aby poprawić Twoje doświadczenie w niektórych
sytuacjach. Użyj przełącznika, aby włączyć lub wyłączyć Profile.
Jeśli pracujesz, grasz w gry lub oglądasz filmy, włącz Profile. Ta akcja będzie
modyfikować ustawienia produktu i systemu, tak aby utrzymać minimalny
wpływ na wydajność systemu. Aby uzyskać więcej informacji, odwołaj się
do „Profile” (p. 18).
Kliknij Dalej.
Krok 7 - Aktywuj swój produkt
Konto MyBitdefender jest wymagane, aby korzystać z funkcjonalności
produktu dostępnych online. Aby uzyskać więcej informacji, odwołaj się do
„Konto MyBitdefender ” (p. 39).
Postępuj zgodnie z zaistniałą sytuacją.
Chcę utworzyć konto MyBitdefender
Aby pomyślnie utworzyć własny profil MyBitdefender, wykonaj
następujące czynności:
1. Wybierz Stwórz nowe konto.
Wyświetlone zostanie nowe okno.
2. W odpowiednich polach wprowadź
Wprowadzone dane pozostaną poufne.
wymagane
informacje.
● E-mail - podaj swój adres e-mail.
● Nazwa użytkownika - wpisz nazwę użytkownika dla swojego konta.
● Hasło - podaj hasło do swojego konta. Hasło musi składać się z
minimum sześciu znaków.
● Potwierdź hasło - ponownie wpisz hasło.
Notatka
Po utworzeniu konta możesz użyć podanego adresu e-mail oraz hasła,
aby
zalogować
się
na
swoje
konto
pod
adresem
https://my.bitdefender.com.
Instalowanie produktu Bitdefender
9
Bitdefender Antivirus Plus 2015
3. Kliknij Utwórz.
4. Zanim będziesz w stanie korzystać ze swojego konta, musisz
dokończyć rejestrację. Sprawdź skrzynkę e-mail i postępuj zgodnie z
instrukcjami otrzymanymi w wiadomości wysłanej przez Bitdefender.
Chcę się zalogować przy użyciu konta Microsoft, Facebook lub Google
Aby zalogować się używając konta Microsoft, Facebook lub Google,
wykonaj następujące czynności:
1. Wskaż usługę, której chcesz użyć. Zostaniesz przekierowany na stronę
logowania tej usługi.
2. Postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi przez wybraną
usługę, aby połączyć Twoje konto z produktem Bitdefender.
Notatka
Bitdefender nie ma dostępu do żadnych poufnych informacji, takich jak
hasło, którego używasz do logowania, czy osobiste informacje o Twoich
znajomych i kontaktach.
Posiadam już konto MyBitdefender
Jeśli wcześniej logowałeś się już na konto z poziomu produktu,
Bitdefender wykryje to i poprosi o podanie hasła w celu zalogowania się
na to konto.
Jeśli masz już aktywne konto, ale Bitdefender nie wykrywa go lub po
prostu chcesz się zalogować na innym koncie, wprowadź adres e-mail
oraz hasło, a następnie kliknij Zaloguj się do "MyBitdefender".
Odłóż na później
Jeśli chcesz odłożyć to zadanie na później, kliknij Zapytaj mnie później.
Pamiętaj, że musisz zalogować się na koncie, aby korzystać z
funkcjonalności produktu online.
Instalowanie produktu Bitdefender
10
Bitdefender Antivirus Plus 2015
PIERWSZE KROKI
11
Bitdefender Antivirus Plus 2015
4. PODSTAWY
Po zainstalowaniu Bitdefender Antivirus Plus 2015 Twój komputer jest
chroniony przed wszystkimi rodzajami złośliwego oprogramowania (tj.
wirusami, oprogramowaniem szpiegującym i trojanami).
Aplikacja korzysta z technologii Photon, aby zwiększyć szybkość i wydajność
procesu skanowania antimalware. Działa poprzez poznanie sposobów
korzystania z aplikacji systemowych, aby wiedzieć, co i kiedy jest skanowane,
co minimalizuje wpływ na wydajność systemu.
Można włączyć tryb Autopilota, aby cieszyć się bezpieczeństwem bez
potrzeby podejmowania decyzji, czy konfigurowania ustawień. Jednakże,
zawsze możesz wykorzystać ustawienia Bitdefender, aby dostosować i
polepszyć ochronę.
Podczas gdy Ty pracujesz, grasz w gry lub oglądasz filmy, Bitdefender może
Ci zaoferować ciągłe doświadczenie użytkownika poprzez przesunięcie
zadań konserwacyjnych, eliminując przerwy i dostosowując efekty wizualne
systemu. Możesz korzystać z tego wszystkiego, aktywując i konfigurując
Profile.
Bitdefender podejmie za Ciebie większość decyzji związanych z ochroną, a
powiadomienia będą wyświetlane niezwykle rzadko. Szczegóły podjętych
działań oraz informacje o działaniu programu są dostępne w oknie Zdarzenia.
Aby uzyskać więcej informacji, odwołaj się do „Zdarzenia” (p. 15).
Od czasu do czasu należy otworzyć Bitdefender i rozwiązać istniejące
problemy. Być może będziesz musiał skonfigurować niektóre komponenty
Bitdefender lub podjąć akcje prewencyjne, aby skutecznie chronić komputer
i swoje dane.
Jeżeli nie zarejestrowałeś produktu, pamiętaj, aby zrobić to przed upływem
okresu próbnego. Aby uzyskać więcej informacji, odwołaj się do
„Rejestrowanie Bitdefender” (p. 37).
Aby korzystać z funkcjonalności Bitdefender Antivirus Plus 2015 online,
upewnij się, że komputer jest połączony z kontem MyBitdefender. Aby
uzyskać więcej informacji, odwołaj się do „Konto MyBitdefender ” (p. 39).
W sekcji „Jak to zrobić?” (p. 46) znajdziesz instrukcje krok po kroku dotyczące
wykonywania typowych zadań. W przypadku wystąpienia problemów podczas
korzystania z Bitdefender, sprawdź sekcję „Rozwiązywanie typowych
problemów” (p. 152) w poszukiwaniu rozwiązań najczęstszych problemów.
Podstawy
12
Bitdefender Antivirus Plus 2015
4.1. Otwieranie okna Bitdefender
Aby uzyskać dostęp do głównego interfejsu Bitdefender Antivirus Plus 2015,
wykonaj poniższe czynności:
● W systemach Windows XP, Windows Vista i Windows 7:
1. Kliknij Start i przejdź do Wszystkie programy.
2. Kliknij Bitdefender 2015.
3. Kliknij Bitdefender Antivirus Plus 2015 lub, w szybszy sposób,
dwukrotnie kliknij w ikonę Bitdefender w zasobniku systemowym.
● W systemie Windows 8:
Na ekranie menu Start systemu Windows zlokalizuj Bitdefender Antivirus
Plus 2015 (przykładowo, możesz zacząć pisać "Bitdefender" bezpośrednio
na ekranie menu Start), a następnie kliknij na jego ikonę. Alternatywnie,
otwórz aplikację Pulpit, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Bitdefender
w zasobniku systemowym.
Więcej informacji o oknie programu i ikonie Bitdefender w zasobniku
systemowym znajdziesz w „Interfejs produktu Bitdefender” (p. 23).
4.2. Rozwiązywanie problemów
Bitdefender używa systemu śledzenia problemów, aby wykryć i poinformować
Cię o zagadnieniach mogących mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo
komputera i Twoich danych. Domyślnie, monitorowane są tylko grupy
zagadnień uważanych za najważniejsze. Możesz także skonfigurować, wedle
potrzeb, wyświetlanie powiadomień dotyczących tylko konkretnych
zagadnień.
Wykryte problemy mogą dotyczyć ważnych ustawień ochrony, które są
wyłączone oraz innych czynników, które mogą stwarzać zagrożenia
bezpieczeństwa. Są one podzielone na dwie kategorie:
● Problemy krytyczne - uniemożliwiają Bitdefender ochronę przed złośliwym
oprogramowaniem lub niosą ze sobą duże zagrożenie bezpieczeństwa.
● Problemy o mniejszej wadze - mogą w przyszłości wpływać na poziom
ochrony.
Ikona produktu Bitdefender w zasobniku systemowym pokazuje aktualne
problemy, zmieniając kolory na następujące:
Podstawy
13
Bitdefender Antivirus Plus 2015
Problemy krytyczne bezpośrednio wpływają na bezpieczeństwo systemu.
Wymagają natychmiastowej uwagi i muszą być naprawione tak szybko, jak
jest to możliwe.
Niekrytyczne problemy dotyczące pośrednio bezpieczeństwa systemu.
Należy zająć się tymi problemami, gdy tylko będzie taka sposobność.
Dodatkowo, jeśli przesuniesz wskaźnik myszy nad ikonę, wyświetlone
zostanie okienko z potwierdzeniem istnienia oczekujących zagadnień.
Po otwarciu okna Bitdefender , pole stanu ochrony w górnym pasku
narzędziowym pokaże typ zagadnień zagrażających bezpieczeństwu
systemu.
4.2.1. Kreator naprawiania wszystkich problemów
Aby naprawić wykryty problem, postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora
Naprawiania wszystkich problemów.
1. Aby uruchomić kreator, wykonaj którąś z następujących czynności:
● Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonie Bitdefender w zasobniku
systemowym i wybierz Wyświetl problemy bezpieczeństwa.
● Otwórz okno Bitdefender i kliknij w dowolnym miejscu wewnątrz
obszaru stanu bezpieczeństwa na górnym pasku narzędzi (na przykład,
możesz kliknąćNapraw wszystkie problemy! link).
2. Możesz zobaczyć problemy wpływające na bezpieczeństwo Twojego
komputera i danych. Wszystkie aktualne problemy zostały wybrane do
naprawienia.
Jeśli nie chcesz zajmować się konkretnym problemem od razu, odznacz
odpowiadające mu pole wyboru. Zostaniesz poproszony o określenie, na
jak długo chcesz odłożyć naprawę problemu. Wybierz z menu żądaną
opcję i kliknij OK. Aby przestać monitorować konkretną kategorię
zagadnień, wybierz Trwale.
Stan problemu zmieni się na Odrocz, a system nie podejmie żadnych
działań, aby go naprawić.
3. Aby naprawić wybrane zagadnienia, kliknij Napraw. Niektóre zagadnienia
są naprawiane natychmiast. Inne problemy wymagają użycia kreatora.
Zagadnienia, które wymagają pomocy kreatora, zostały podzielone na kilka
głównych kategorii:
Podstawy
14
Bitdefender Antivirus Plus 2015
● Wyłączone ustawienia zabezpieczeń. Takie problemy są rozwiązywane
natychmiast, poprzez włączenie odpowiednich ustawień ochrony.
● Zapobiegawcze zadania bezpieczeństwa, które należy wykonać. Podczas
naprawiania zagadnień tego typu, kreator pomaga wykonać każde z zadań.
4.2.2. Konfigurowanie powiadomień
Bitdefender może poinformować Cię, gdy wykrywane są problemy z
funkcjonowaniem następujących komponentów programu:
● Ochrona antywirusowa
● Aktualizacja
● Ochrona przeglądarki internetowej
System powiadomień można skonfigurować tak, aby najlepiej służył
zapewnieniu ochrony, poprzez wybranie zagadnień, o których chcesz być
informowany. Wykonaj następujące kroki:
1. Otwórz okno Bitdefender.
2. Kliknij ikonę
w górnej części okna, a następnie z rozwijanego menu
wybierz Ustawienia ogólne.
3. W oknie Ustawienia ogólne wybierz zakładkę Zaawansowane.
4. Kliknij Konfiguruj powiadomienia.
5. Kliknij przyciski, aby włączyć lub wyłączyć powiadamianie według
własnego uznania.
4.3. Zdarzenia
Bitdefender zapisuje szczegółowy dziennik zdarzeń mających miejsce na
Twoim komputerze. Ilekroć wydarzy się coś ważnego dla bezpieczeństwa
systemu lub danych, dodawana jest nowa wiadomość do wydarzeń
Bitdefender, w sposób podobny do nowej wiadomości e-mail pojawiającej
się w skrzynce odbiorczej.
Zdarzenia są ważnym narzędziem w monitorowaniu i zarządzaniu ochroną
oferowaną przez Bitdefender. Przykładowo, możesz łatwo sprawdzić czy
aktualizacja została zakończona sukcesem, czy na komputerze znaleziono
wirusa itp. Ponadto, możesz podjąć dalsze działania lub zmienić działania
podejmowane przez produkt Bitdefender.
Aby uzyskać dostęp do dziennika zdarzeń, wykonaj następujące kroki:
Podstawy
15
Bitdefender Antivirus Plus 2015
1. Otwórz okno Bitdefender.
2. Kliknij ikonę
w górnej części okna, a następnie z rozwijanego menu
wybierz Zdarzenia.
Wiadomości są pogrupowane według modułów produktu Bitdefender, do
których się odnoszą:
● Ochrona antywirusowa
● Ochrona sieciowa
● Safego
● Optymalizacja
● Luki
● Aktualizacja
Za każdym razem, gdy wystąpi zdarzenie, można zauważyć niebieską kropkę
w górnej części okna.
Dla każdej kategorii dostępna jest lista zdarzeń. Aby uzyskać informacje na
temat konkretnego zdarzenia z listy, kliknij ikonę
i wybierz Zdarzenia z
rozwijanego menu. Szczegóły zdarzeń wyświetlane są w dolnej części okna.
Każde zdarzenie opatrzone jest następującymi informacjami: krótki opis,
działanie podjęte przez Bitdefender w momencie zdarzenia oraz data i czas
zdarzenia. Jeśli wymagane będą dalsze działania, zostaną wyświetlone
odpowiednie opcje.
Można filtrować zdarzenia ze względu na poziom ich istotności oraz czas
wystąpienia. Istnieją trzy typy zdarzeń filtrowanych ze względu na poziom
istotności, każdy typ oznaczony jest odpowiednią ikoną:
Informacje powiadamiają o operacjach zakończonych sukcesem.
Ostrzeżenia powiadamiają o mniej istotnych problemach. Należy zająć się
tymi problemami, gdy tylko będzie taka sposobność.
Zdarzenia krytyczne powiadamiają o ważnych problemach. Powinieneś
od razu je sprawdzić.
Aby wyświetlić zdarzenia, które wystąpiły w danym okresie czasu, wybierz
żądany okres z odpowiedniego pola.
Aby ułatwić zarządzanie zdarzeniami zapisanymi w dzienniku, w oknie
zdarzeń możesz usunąć lub oznaczyć każde zdarzenie jako wykonane.
Podstawy
16
Bitdefender Antivirus Plus 2015
4.4. Autopilot
Dla wszystkich użytkowników, którzy chcą by ich program zabezpieczający
ochraniał komputer i nie przeszkadzał w wykonywaniu im w pracy,
Bitdefender Antivirus Plus 2015 został wyposażony w tryb "Autopilota".
Kiedy włączona jest funkcja Autopilota, Bitdefender stosuje optymalną
konfigurację ochrony i podejmuje wszystkie decyzje związane z ochroną za
Ciebie. To oznacza, że nie będą pojawiać się wyskakujące reklamy, alerty, a
także nie będziesz musiał konfigurować żadnych ustawień.
W trybie Autopilot Bitdefender automatycznie naprawia krytyczne błędy,
dyskretnie zarządza i włącza:
● Ochrona antywirusowa zapewniona przez skanowanie w czasie
rzeczywistym oraz skanowanie ciągłe.
● Ochrona sieciowa.
● Automatyczne aktualizacje
Aby włączyć lub wyłączyć tryb Autopilota, wykonaj następujące czynności:
1. Otwórz okno Bitdefender.
2. Kliknij Tryb użytkownika / Autopilot przełącznikiem na górnym pasku
narzędzi. Gdy przełącznik jest w pozycji Tryb użytkownika, Autopilot jest
wyłączony.
Dopóki Autopilot jest włączony, ikona Bitdefender w zasobniku systemowym
będzie zmieniona na .
WAŻNE
Jeśli Autopilot jest włączony, modyfikacja jakichkolwiek ustawień przez niego
kontrolowanych spowoduje jego wyłączenie.
Aby zobaczyć historię działań podejmowanych przez produkt Bitdefender,
kiedy włączony jest Autopilot, otwórz okno Zdarzenia.
4.5. Tryb Profili i Baterii
Niektóre aplikacje, takie jak gry online lub prezentacje wideo, wymagają
zwiększonej reakcji systemu, wysokiej wydajności i braku przerw. Kiedy Twój
laptop pracuje na zasilaniu z baterii, najlepiej jest przesunąć dodatkowe
operacje, które zwiększają zużycie prądu, na później, kiedy znowu zostanie
podłączony do zasilania A/C.
Podstawy
17
Bitdefender Antivirus Plus 2015
Aby przystosować się do tych dwóch szczególnych sytuacji, Bitdefender
Antivirus Plus 2015 posiada dwa tryby operacyjne:
● Profile
● Tryb Baterii
4.5.1. Profile
Bitdefender Profile przypisują więcej zasobów systemowych do
uruchomionych aplikacji poprzez czasową modyfikację ustawień ochrony i
dostosowanie konfiguracji systemu. W konsekwencji, wpływ na aktywność
systemu jest ograniczony do minimum.
Aby dostosować się do różnych działań, Bitdefender dostarczany jest z
następującymi profilami:
Tryb Praca
Optymalizuje wydajność pracy poprzez określenie i dostosowanie
ustawień produktu i systemu.
Tryb Film
Wzmacnia efekty wizualne i eliminuje przerwy podczas oglądania filmów.
Tryb Gier
Wzmacnia efekty wizualne i eliminuje przerwy podczas grania w gry.
Włączanie lub wyłączanie profili
Aby włączyć lub wyłączyć profile, należy postępować w następujący sposób:
1. Otwórz okno Bitdefender.
2. Dostęp do panelu Narzędzia.
3. Kliknij moduł Profile
4. W oknie Profile, wybierz zakładkę Ustawienie Profili.
5. Włącz lub wyłącz profile klikając odpowiedni przycisk.
Skonfiguruj Autopilota, aby monitorować profile
Dla wygody, możesz skonfigurować funkcję Autopilot do zarządzania
profilem. W tym trybie, Bitdefender automatycznie wykrywa wykonywaną
aktywność i optymalizuje działanie programu oraz systemu.
Podstawy
18
Bitdefender Antivirus Plus 2015
Aby umożliwić Autopilotowi zarządzanie profilami, wykonaj następujące
kroki:
1. Otwórz okno Bitdefender.
2. Dostęp do panelu Narzędzia.
3. Kliknij moduł Profile
4. W oknie Profile, wybierz zakładkę Ustawienie Profili.
5. Kliknij odpowiadający przycisk Pozwól Autopilotowi zarządzać profilami.
Jeżeli nie chcesz żeby twój Profil był automatycznie zarządzany, pozostaw
to pole niezaznaczone i ręcznie wybierz opcję w prawym górnym rogu
interfejsu Bitdefender.
Aby uzyskać więcej informacji na temat profili, odwołaj się do„Profile” (p.
146)
4.5.2. Tryb Baterii
Tryb Bateria jest specjalnie zaprojektowany dla użytkowników laptopów i
tabletów. Jego celem jest zminimalizowanie zarówno wpływu systemu i
Bitdefender na zużycie energii, gdy poziom naładowania akumulatora jest
niższy niż wybrałeś.
Następujące ustawienia są stosowane, gdy Bitdefender pracuje w trybie
Bateria:
● Automatyczna aktualizacja Bitdefender jest przełożona.
● Zaplanowane skany są przełożone.
● Widget Bezpieczeństwa jest wyłączony.
Bitdefender wykrywa kiedy laptop został przełączony na zasilanie bateryjne
i na podstawie poziomu naładowania baterii automatycznie przechodzi w
tryb Bateria. Podobnie Bitdefender automatycznie wyłącza Tryb baterii, gdy
wykryje, że laptop został podłączony do zasilania.
Aby włączyć Tryb Baterii, należy postępować w następujący sposób:
1. Otwórz okno Bitdefender.
2. Dostęp do panelu Narzędzia.
3. Kliknij moduł Profile
4. W oknie Profile, wybierz zakładkę Tryb Baterii
Podstawy
19
Bitdefender Antivirus Plus 2015
5. Włącz lub wyłącz automatyczne włączanie trybu pracy na baterii,
wybierając odpowiedni przycisk.
Przeciągnij odpowiedni suwak po skali aby ustawić, kiedy system powinien
zacząć funkcjonować w trybie bateryjnym. Domyślnie, tryb jest
aktywowany, gdy poziom baterii spadnie do 30%.
Notatka
Tryb Baterii działa domyślnie na laptopach i tabletach.
Konfiguracja Trybu Baterii
Aby skonfigurować Tryb Baterii, wykonaj następujące kroki:
1. Otwórz okno Bitdefender.
2. Dostęp do panelu Narzędzia.
3. Kliknij moduł Profile
4. W oknie Profile, wybierz zakładkę Tryb Baterii
5. Kliknij Konfiguruj.
6. Wybierz dostosowania systemowe, które mają być zastosowane,
zaznaczając następujące opcje:
● Optymalizuj ustawienia produktu dla Trybu Baterii.
● Odłóż na później zadania programów w tle i konserwację.
● Przełóż Automatyczne Aktualizacje Windows.
● Dostosuj ustawienia zasilania do Trybu Baterii.
● Wyłącz urządzenia zewnętrzne i porty sieciowe.
7. Kliknij Zapisz aby zapisać zmiany i zamknąć to okno.
4.6. Ustawienia ochrony hasłem Bitdefender
Jeżeli nie jesteś jedynym użytkownikiem danego komputera z prawami
administratora, zaleca się żebyś chronił ustawienia Bitdefender hasłem.
Aby skonfigurować ochronę hasłem dla ustawień produktu Bitdefender,
wykonaj następujące czynności:
1. Otwórz okno Bitdefender.
Podstawy
20
Bitdefender Antivirus Plus 2015
2. Kliknij ikonę
w górnej części okna, a następnie z rozwijanego menu
wybierz Ustawienia ogólne.
3. W oknie Ustawienia ogólne, wybierz zakładkę Ustawienia Ogólne.
4. Włącz ochronę hasłem klikając przycisk.
5. Wpisz hasło w oba pola i kliknij „OK”. Hasło musi posiadać minimum 8
znaków.
Po ustawieniu hasła każdy, kto spróbuje zmienić ustawienia produktu,
Bitdefender będzie musiał najpierw podać hasło.
WAŻNE
Koniecznie zapamiętaj swoje hasło lub zapisz je w bezpiecznym miejscu.
Jeśli zapomnisz hasła, będziesz musiał ponownie zainstalować program lub
skontaktować się z Bitdefender, w celu uzyskania pomocy.
Aby usunąć ochronę hasła, należy:
1. Otwórz okno Bitdefender.
2. Kliknij ikonę
w górnej części okna, a następnie z rozwijanego menu
wybierz Ustawienia ogólne.
3. W oknie Ustawienia ogólne, wybierz zakładkę Ustawienia Ogólne.
4. Wyłącz ochronę hasłem klikając przycisk. Wprowadź hasło i kliknij „OK”
Notatka
Aby zmodyfikować hasło dla produktu, kliknij odnośnik Zmień hasło.
4.7. Anonimowe raporty użycia
Domyślnie Bitdefender wysyła informacje o sposobie użytkowania do serwera
Bitdefender. Informacje te są konieczne do ulepszenia produktu. Pomogą
nam zapewnić Ci wygodniejszą jego obsługę w przyszłości. Raporty nie będą
zawierały żadnych prywatnych danych takich jak Twoja nazwa, adres IP itp.
oraz nie będą wykorzystywane do celów komercyjnych.
Jeśli chcesz wyłączyć wysyłanie anonimowych raportów użycia, wykonaj
następujące czynności:
1. Otwórz okno Bitdefender.
Podstawy
21
Bitdefender Antivirus Plus 2015
2. Kliknij ikonę
w górnej części okna, a następnie z rozwijanego menu
wybierz Ustawienia ogólne.
3. W oknie Ustawienia ogólne wybierz zakładkę Zaawansowane.
4. Kliknij przycisk, aby wyłączyć Anonimowe raporty użycia.
4.8. Powiadomienia o ofertach specjalnych i
produktach
Kiedy oferty promocyjne będą dostępne, Bitdefender powiadomi Cię o nich
za pomocą wyskakujących okienek. Daje Ci to dostęp do korzystnych cen i
ochrony urządzenia przez długi okres czasu.
Dodatkowo, powiadomienia mogą pojawić się gdy użytkownik wprowadzi
zmiany w produkcie.
Aby włączyć lub wyłączyć powiadamianie o ofertach specjalnych, wykonaj
następujące czynności:
1. Otwórz okno Bitdefender.
2. Kliknij ikonę
w górnej części okna, a następnie z rozwijanego menu
wybierz Ustawienia ogólne.
3. W oknie Ustawienia ogólne, wybierz zakładkę Ustawienia Ogólne.
4. Włącz lub wyłącz powiadamianie o specjalnych ofertach, naciskając
odpowiedni przycisk.
Powiadomienia o specjalnych ofertach są domyślnie włączone.
Notatka
Po wyłączeniu powiadomień o ofertach specjalnych, Bitdefender będzie nadal
na bieżąco informować o nowościach, w przypadku używania wersji próbnej,
wygasającej subskrypcji, lub używania wersji produktu, która wygasła.
Podstawy
22
Bitdefender Antivirus Plus 2015
5. INTERFEJS PRODUKTU BITDEFENDER
Bitdefender Antivirus Plus 2015 spełnia wymagania zaawansowanych
użytkowników, jak i użytkowników początkujących . Graficzny interfejs
użytkownika jest tak zaprojektowany, aby mogli z niego korzystać wszyscy
użytkownicy.
Aby zobaczyć stan produktu i wykonać niezbędne zadania, możesz zawsze
kliknąć na ikonę zasobnika produktu Bitdefender.
Główne okno umożliwia dostęp do ważnych informacji o produkcie, modułów
programu i umożliwia wykonywanie typowych zadań. Z okna głównego
możesz uzyskać dostęp do Obszaru paneli do szczegółowej konfiguracji i
zaawansowanych zadań administracyjnych i zarządzania zachowaniem
produktu, używając Autopilota i Profili.
Jeśli chcesz zachować stałą uwagę na istotne informacje bezpieczeństwa
i mieć szybki dostęp do najważniejszych ustawień, dodaj Gadżet Pulpitu na
pulpicie.
5.1. Ikona zasobnika systemowego
Aby sprawniej zarządzać całym programem, możesz skorzystać z ikony
Bitdefender w zasobniku systemowym.
Notatka
Jeżeli używasz systemu Windows Vista, Windows 7 lub Windows 8, ikona
Bitdefender może nie być cały czas widoczna. Aby ikona była widoczna na
stałe, wykonaj następujące kroki:
1. Kliknij strzałkę
w prawym dolnym rogu ekranu.
2. Kliknij Dostosuj..., aby otworzyć okno Ikony obszaru powiadomień
3. Zaznacz opcję Pokaż ikony i powiadomienia dla Agenta Bitdefender.
Jeżeli klikniesz dwukrotnie na tą ikonę Bitdefender otworzy się . Ponadto
kliknięcie prawym przyciskiem myszy w menu kontekstowym pozwala na
szybkie konfigurowanie produktu Bitdefender.
Interfejs produktu Bitdefender
23
Bitdefender Antivirus Plus 2015
● „Pokaż” - otwiera główne okno Bitdefender.
● O programie - otwiera okno, w którym możesz
przeczytać o Bitdefenderze i gdzie szukać
pomocy jeśli zdarzy się coś niespodziewanego.
● Wyświetl zagadnienia bezpieczeństwa - pomaga
rozwiązać bieżące problemy z bezpieczeństwem.
Jeśli ta opcja jest niedostępna, nie ma żadnych
problemów, które należałoby naprawić. Aby
uzyskać więcej informacji, odwołaj się do
„Rozwiązywanie problemów” (p. 13).
Ikona w Zasobniku
● Pokaż/Ukryj Gadżet pulpitu - włącza/wyłącza Gadżet pulpitu .
● Zaktualizuj Teraz - uruchamia aktualizację. Możesz śledzić status
aktualizacji w panelu aktualizacji w oknie głównym Bitdefender.
● Wyświetl raport ochrony - otwiera okno, w którym można zapoznać się z
tygodniowym podsumowaniem stanu bezpieczeństwa i z rekomendacjami
dla systemu użytkownika. Możesz zastosować się do zaleceń, aby
poprawić bezpieczeństwo systemu.
Ikona Bitdefender w zasobniku systemowym informuje użytkownika kiedy
pojawiają się nowe zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa oraz jak działa
program, wyświetlając odpowiedni symbol:
Problemy krytyczne bezpośrednio wpływają na bezpieczeństwo systemu.
Wymagają natychmiastowej uwagi i muszą być naprawione tak szybko, jak
jest to możliwe.
Niekrytyczne problemy dotyczące pośrednio bezpieczeństwa systemu.
Należy zająć się tymi problemami, gdy tylko będzie taka sposobność.
AutopilotBitdefender jest włączony.
Jeśli Bitdefender działa, ikona zasobnika pojawia się na szarym tle: .
Zazwyczaj dzieje się tak kiedy klucz licencyjny wygasa. Może także wystąpić
gdy usługi Bitdefender nie odpowiadają lub inne błędy zakłócają normalną
pracę Bitdefender.
5.2. Główne okno
Główne okno Bitdefender pozwala uruchamiać najczęściej wykonywane
zadania, szybko usuwać problemy z bezpieczeństwem, przeglądać informacje
o zdarzeniach związanych z działaniem produktu oraz dostosowywać
ustawienia produktu. Wystarczy kilka kliknięć.
Interfejs produktu Bitdefender
24
Bitdefender Antivirus Plus 2015
Okno dzieli się na dwie główne strefy:
Górny pasek narzędzi
Tutaj możesz sprawdzić status ochrony komputera, dostosować
zachowanie Bitdefender w szczególnych przypadkach oraz masz dostęp
do ważnych zadań
Sekcja paneli
Tutaj możesz zarządzać głównymi modułami Bitdefender i włączać
różne zadania zapewniające systemowi ochronę i działanie z optymalną
prędkością.
Ikony w górnej części okna pozwala zarządzać Twoim kontem i uzyskaj
dostęp do funkcji online Twojego produktu z kokpitu konta. Tutaj, masz
dostęp do Wydarzeń, tygodniowych Raportów Bezpieczeństwa i strony
Pomoc & Support.
Łącze
Opis
Pozostało dni
Wyświetlany jest pozostały czas do wygaśnięcia bieżącej
licencji. Kliknij łącze, aby otworzyć okno, gdzie można
zobaczyć więcej informacji na temat klucza licencyjnego
lub zarejestrować swój produkt nowym kluczem
licencyjnym.
Kup Teraz
Pozwala zakupić klucz licencji dla produktu Bitdefender
Antivirus Plus 2015.
5.2.1. Górny pasek narzędzi
Górny pasek narzędzi produktu zawiera następujące elementy:
● Stan strefy ochronnej po lewej stronie paska zadań informuje Cię o
jakichkolwiek problemach zagrażających bezpieczeństwu Twojego
komputera i pomaga Ci je naprawić.
Kolor stanu strefy ochronnej oraz wyświetlane powiadomienia zmieniają
się w zależności od rodzaju wykrytego problemu:
● Ta sekcja ma kolor zielony. Brak problemów do naprawy. Twój komputer
i dane są chronione.
● Ta sekcja ma kolor żółty. Niekrytyczne problemy dotyczące pośrednio
bezpieczeństwa systemu. Należy zająć się tymi problemami, gdy tylko
będzie taka sposobność.
Interfejs produktu Bitdefender
25
Bitdefender Antivirus Plus 2015
● Ta sekcja ma kolor czerwony. Problemy krytyczne bezpośrednio
wpływają na bezpieczeństwo systemu. Powinieneś natychmiast zająć
się tymi problemami.
Po kliknięciu gdziekolwiek na obszarze Statusu ochrony, możesz
skorzystać z pomocy asystenta, który umożliwi Ci łatwe usunięcie wszelich
zagrożeń z komputera. Aby uzyskać więcej informacji, odwołaj się do
„Rozwiązywanie problemów” (p. 13).
● Autopilot - po jego włączeniu ochrona odbywa się całkowicie w tle. Aby
uzyskać więcej informacji, odwołaj się do „Autopilot” (p. 17).
● Profile pozwalają na pracę, granie w gry i oglądanie filmów, oszczędzając
czas na konfigurację systemu przez odroczenie zadań konserwacyjnych.
Aby uzyskać więcej informacji, odwołaj się do „Profile” (p. 146).
5.2.2. Sekcja paneli
Powierzchnia paneli jest podzielony na dwie części, jedną po lewej stronie
okna, w której można uzyskać dostęp i zarządzać modułami Bitdefender i
jedną po prawej stronie okna, w której można uruchomić ważne zadania
używając przycisków akcji.
Panele dostępne w tej sekcji:
● Ochrona
● Prywatność
● Narzędzia
● Przyciski Akcji
Ochrona
W tym panelu możesz skonfigurować poziom bezpieczeństwa, oraz ustalić
jakie luki w systemie mają być zabezpieczone.
Moduły, którymi można zarządzać w panelu ochrony:
Ochrona antywirusowa
Ochrona antywirusowa stanowi podstawę Twojego bezpieczeństwa.
Bitdefender chroni Cię w czasie rzeczywistym i na żądanie przed
wszelkimi rodzajami szkodliwego oprogramowania, czyli wirusami,
trojanami, adware, programami szpiegowskimi itd.
Z modułu antywirusowego możesz w łatwy sposób uzyskać dostęp do
następujących zadań skanowania:
Interfejs produktu Bitdefender
26
Bitdefender Antivirus Plus 2015
● Szybkie skanowanie
● Skanowanie systemu
● Zarządzaj skanowaniem
● Tryb przywracania
Więcej informacji o zadaniach skanowania antywirusowego oraz
sposobach konfiguracji ochrony antywirusowej znajdziesz w „Ochrona
antywirusowa” (p. 81).
Ochrona sieciowa
Internetowa ochrona pomoże Ci bronić się przed atakami phishingu,
próbami oszustw i wyciekiem prywatnych danych podczas przeglądania
internetu.
Więcej informacji o tym, jak skonfigurować Bitdefender, żeby lepiej chronił
Twoją aktywność w sieci, znajduje się tutaj „Ochrona sieciowa” (p. 107).
Luki
Moduł Luk pozwala Ci na bieżąco aktualizować system operacyjny i
aplikacje, z których regularnie korzystasz.
Kliknij Skanuj Luki w module Luk, aby rozpocząć identyfikację
krytycznych aktualizacji systemu Windows, aktualizacje aplikacji i
słabych haseł należących do kont Windows.
Więcej informacji o konfiguracji ochrony luk znajdziesz tutaj „Luki” (p.
115).
Prywatność
W Panelu Prywatności możesz chronić transakcje internetowe i ustawić
bezpieczne przeglądanie.
Moduły, którymi możesz zarządzać w Panelu Prywatności:
Ochrona danych
Moduł Ochrony Danych zapobiega przeciekom wrażliwych danych,
podczas bycia online i pozwala usunąć pliki na stałe.
Naciśnij Niszczarka Plików poniżej Modułu Ochrony Danych, aby
rozpocząć działanie kreatora, który pozwoli trwale usunąć pliki z systemu.
Więcej informacji o konfiguracji ochrony danych znajdziesz tutaj:
„Ochrona danych” (p. 111)
Interfejs produktu Bitdefender
27
Bitdefender Antivirus Plus 2015
Portfel
Portfel to swoisty menedżer haseł, który pozwala Ci mieć je pod kontrolą,
chroni Twoją prywatność i zapewnia bezpieczeństwo przy korzystaniu
z internetu.
W module Portfel możesz wybrać następujące zadania:
● Otwórz Portfel - otwiera bazę istniejącą w Portfelu.
● Eksportuj Portfel - pozwala Ci zachować istniejącą bazę w dowolnej
lokalizacji Twojego systemu.
● Stwórz nowy Portfel - uruchamia kreatora, który pomoże Ci stworzyć
nową bazę w Portfelu.
Aby uzyskać więcej informacji o konfigurowaniu Portfela, przejdź do
„Portfel chroniący dane logowania” (p. 124).
Safepay
Przeglądarka Bitdefender Safepay™ zapewni prywatność i
bezpieczeństwo dla bankowości internetowej, e-sklepów, oraz innych
rodzajów transakcji online.
Kliknij Otwórz Safepay w module Safepay, aby dokonywać transakcji
online w bezpiecznym środowisku.
Więcej informacji na temat Bitdefender Safepay™ zawiera „Bezpieczne
płatności online” (p. 119).
Narzędzia
W Panelu Narzędzia możesz skonfigurować twój aktywny profil, zwiększyć
szybkość systemu, zrobić kopie zapasowe ważnych plików, oraz ustawić
ochronę konta Facebook.
Moduły, którymi możesz zarządzać w Panelu Narzędzia:
Safego
Bitdefender Safego jest rozwiązaniem, które zapewnia bezpieczne
środowisko dla użytkowników Facebooka, poprzez monitorowanie
aktywności przyjaciół oraz ostrzega przed wszystkimi możliwymi
szkodliwymi wpisami.
Aby uzyskać więcej informacji, odwołaj się do „Safego ochrona dla
Facebooka” (p. 131).
Interfejs produktu Bitdefender
28
Bitdefender Antivirus Plus 2015
Optymalizacja
Bitdefender Antivirus Plus 2015 oferuje nie tylko ochronę, ale także
utrzymuje wydajność Twojego komputera na dobrym poziomie.
Moduł TuneUp daje dostęp do użytecznych narzędzi:
● OneClick Optimizer
● Optymalizator Uruchomienia
● Czyszczanie komputera
● Defragmentator dysku
● Czyszczenie rejestru
● Przywracanie rejestru
● Wyszukiwarka duplikatów
Więcej informacji o narzędziach optymalizacji wydajności znajduje się
tutaj: „Optymalizacja” (p. 137).
Profile
Profile Bitdefender pozwalają na wygodę podczas pracy, oglądania
filmów lub grania w gry, poprzez monitorowanie narzędzi produktu i
systemu pracy. Naciśnij Aktywuj teraz na górnym pasku narzędzi w
interfejsie Bitdefender aby zacząć używać funkcji.
Bitdefender pozwala skonfigurować następujące profile:
● Tryb Praca
● Tryb Film
● Tryb Gier
Aby uzyskać więcej informacji o konfiguracji modułu profili, odwołaj się
do „Profile” (p. 146)
Przyciski Akcji
Sekcja poświęcona przyciskom akcji umożliwia wykonywanie ważnych zadań
związanych z bezpieczeństwem Twojej działalności. Gdy kiedykolwiek
będziesz chciał uruchomić skanowanie, aktualizację produktu, ochronić
swoje transakcje online lub zoptymalizować szybkość systemu, możesz
użyć następujących opcji:
Skanuj
Wykonaj szybkie skanowanie, aby mieć pewność, że Twój komputer nie
ma wirusów.
Interfejs produktu Bitdefender
29
Bitdefender Antivirus Plus 2015
Aktualizacja
Aktualizuj Bitdefender, aby być pewnym, że masz najnowsze sygnatury
złośliwego oprogramowania.
Safepay
Otwórz Safepay, aby chronić poufne dane, podczas transakcji online.
Optymalizuj
Zwolnij miejsce na dysku, napraw błędy rejestru i chroń swoją
prywatność, usuwając pliki, które nie będą Ci już potrzebne za pomocą
jednego kliknięcia.
5.3. Moduły Bitdefender
Bitdefender jest wyposażony w kilka przydatnych modułów, które pomogą
Ci pozostać chronionym w trakcie pracy, surfowania po Internecie lub gdy
chcesz dokonać płatności online, poprawić szybkość systemu i w wielu
innych przypadkach. Zawsze, gdy chcesz mieć dostęp do modułów lub
chcesz rozpocząć konfigurację produktu, kliknij panele Ochrona, Prywatność
i Narzędzia z interfejsu Bitdefender.
Następująca lista krótko opisuje każdy moduł.
Ochrona antywirusowa
Pozwala skonfigurować ochronę przed złośliwym oprogramowaniem,
określać wyjątki skanowania i zarządzać plikami w kwarantannie.
Ochrona sieciowa
Pozwala dowiedzieć się, czy informacje na stronach internetowych, które
chcesz odwiedzić są bezpieczne.
Luki
Pozwala wykryć i naprawić luki systemu.
Ochrona danych
Pozwala Ci zapobiec kradzieży danych z Twojego komputera oraz chroni
Twoją prywatność kiedy korzystasz z internetu.
Portfel
Pozwala na dostęp do wszystkich danych logowania za pomocą jednego
hasła głównego.
Profile
Pozwala skonfigurować Twój profil pracy dla łatwości użytkowania
systemu.
Interfejs produktu Bitdefender
30
Bitdefender Antivirus Plus 2015
Optymalizacja
Pozwala Ci nadzorować wydajność pracy komputera i obserwować
wykorzystanie zasobów.
5.4. Gadżet pulpitu
Gadżet Pulpitu jest szybkim i łatwym sposobem monitorowania i kontroli
Bitdefender Antivirus Plus 2015. Dodawanie tego małego i
nieprzeszkadzającego gadżetu do Twojego pulpitu pozwala Ci zawsze widzieć
krytyczne informacje i wykonać kluczowe zadania:
● otwórz główne okno Bitdefender.
● monitoruj aktywność skanowania w czasie rzeczywistym.
● monitoruj stan bezpieczeństwa systemu i naprawia istniejące problemy.
● pokaż, gdy aktualizacja jest w toku.
● zobacz powiadomienia i uzyskaj dostęp do najnowszych zdarzeń
zgłoszonych przez Bitdefender.
● skanować pliki i foldery po przeciągnięciu i upuszczeniu jednego lub wielu
elementów na obszar gadżetu.
Gadżet pulpitu
Ogólny status ochrony Twojego komputera jest wyświetlany w centralnej
części gadżetu. Stan jest sygnalizowany przez kolor i kształt ikon
wyświetlanych w tym obszarze.
Problemy krytyczne bezpośrednio wpływają na bezpieczeństwo systemu.
Wymagają natychmiastowej uwagi i muszą być naprawione tak szybko, jak
jest to możliwe. Kliknij ikonę stanu, aby rozpocząć naprawianie zgłoszonych
problemów.
Interfejs produktu Bitdefender
31
Bitdefender Antivirus Plus 2015
Niekrytyczne problemy dotyczące pośrednio bezpieczeństwa systemu.
Należy zająć się tymi problemami, gdy tylko będzie taka sposobność. Kliknij
ikonę stanu, aby rozpocząć naprawianie zgłoszonych problemów.
Twój system jest chroniony.
Gdy zadanie skanowania na żądanie jest w toku wyświetlana jest
animowana ikona.
Gdy zgłaszane są problemy, kliknij na ikonę stanu, aby uruchomić kreatora
Naprawy Problemów.
Na dole gadżetu wyświetlana jest lista nieprzeczytanych komunikatów (ilość
pozostających do przeczytania komunikatów raportowanych przez
Bitdefender, jeśli takie są). Kliknij licznik zdarzeń, na przykład dla jednego
nieprzeczytanego zdarzenia, aby otworzyć okno Zdarzeń. Aby uzyskać więcej
informacji, odwołaj się do „Zdarzenia” (p. 15).
5.4.1. Skanowanie plików i folderów
Możesz użyć Gadżetu pulpitu, żeby szybko przeskanować pliki lub foldery.
Przeciągnij plik lub folder, który chcesz przeskanować i upuść go na obszarze
Gadżetu Pulpitu.
Pojawi się Kreator skanowania antywirusowego i przeprowadzi Cię przez
proces skanowania. Opcje skanowania są skonfigurowane wcześniej tak,
aby zapewnić najlepszą wykrywalność i nie mogą być zmienione. Jeśli
wszystkie zainfekowane pliki zostaną wykryte, Bitdefender spróbuje wyleczyć
(usunąć z nich szkodliwy kod). Jeśli to zawiedzie, kreator skanowania
antywirusowego pozwoli na wybranie innych akcji, które zostaną wykonane
na zainfekowanych plikach.
5.4.2. Ukryj / pokaż Gadżet Pulpitu
Kiedy nie chcesz, by gadżet pozostawał widoczny, kliknij
.
Aby przywrócić gadżet bezpieczeństwa, użyj jednej z poniższych metod:
● Z zasobnika systemowego:
1. Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonie Bitdefender w zasobniku
systemowym.
2. Kliknij Pokaż Gadżet Pulpitu w menu kontekstowym, które się pojawi.
Interfejs produktu Bitdefender
32
Bitdefender Antivirus Plus 2015
● Z interfejsu Bitdefender:
1. Otwórz okno Bitdefender.
2. Kliknij ikonę w górnej części okna, a następnie z rozwijanego menu
wybierz Ustawienia ogólne.
3. W oknie Ustawienia ogólne, wybierz zakładkę Ustawienia Ogólne.
4. Włącz opcję Wyświetl gadżet bezpieczeństwa klikając na odpowiednim
przełączniku.
5.5. Raport bezpieczeństwa
Raport ochrony dostarcza cotygodniowych informacji na temat stanu
produktu i różne wskazówki, które pozwalają na ulepszenie ochrony systemu.
Te wskazówki są ważne z punktu widzenia zarządzania całkowitym
bezpieczeństwem systemu i łatwego dostępu do możliwych do wykonania
działań.
Raport jest generowany raz w tygodniu i podsumowuje informacje związane
ze stanem działania produktu, dając użytkownikowi przegląd zdarzeń, które
ostatnio miały miejsce w systemie.
Informacje dostarczane przez Raport ochrony zostały podzielone na dwie
kategorie:
● Obszar Ochrona - wyświetla informacje związane z ochroną systemu.
● Przeskanowane pliki
Pozwala na wyświetlenie informacji o plikach skanowanych przez
Bitdefender w ciągu tygodnia. Można zobaczyć szczegóły, takie jak
liczba przeskanowanych plików i liczba plików wyczyszczone przez
Bitdefender.
Aby uzyskać więcej informacji na temat ochrony antywirusowej, proszę
odnieść się do „Ochrona antywirusowa” (p. 81).
● Przeskanowane strony internetowe
Pozwala sprawdzić liczbę stron WWW przeskanowanych i
zablokowanych przez Bitdefender. Aby zabezpieczyć przed wyciekiem
poufnych informacji podczas przeglądania stron WWW, Bitdefender
chroni ruch sieciowy.
Aby uzyskać więcej informacji na temat ochrony stron, sięgnij do
„Ochrona sieciowa” (p. 107).
Interfejs produktu Bitdefender
33
Bitdefender Antivirus Plus 2015
● Podatności
Umożliwia łatwe identyfikowanie i naprawianie luk systemowych, w celu
zapewnienia lepszej ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem i
hakerami.
Aby uzyskać więcej informacji na temat skanowania w poszukiwaniu
luk, prosimy odnieść się do „Luki” (p. 115).
● Oś Czasu Zdarzeń
Pozwala na uzyskanie ogólnego obrazu wszystkich procesów i zagadnień
skanowania naprawionych przez Bitdefender w ciągu tygodnia. Zdarzenia
są podzielone na dni.
Aby uzyskać więcej informacji na temat szczegółowych logów
dotyczących aktywności na komputerze, zobacz Zdarzenia.
● Obszar Optymalizacji - pokaż informacje związane z wyczyszczonym
miejscem, zoptymalizowanymi aplikacjami i ilością baterii, która została
uratowana przy użyciu Trybu Bateria.
● Zwolnione miejsce
Pozwala zobaczyć, ile miejsca zostało usunięte podczas procesu
optymalizacji systemu. Bitdefender używa TuneUp, żeby przyspieszyć
twój komputer.
Aby dowiedzieć się więcej na temat TuneUp, sięgnij do „Optymalizacja”
(p. 137).
● Bateria zaoszczędzona
Pozwala zobaczyć, ile baterii udało ci się zaoszczędzić w trybie
bateryjnym.
Aby dowiedzieć się więcej na temat Trybu Bateryjnego, sięgnij do „Tryb
Baterii” (p. 19).
● Aplikacje zoptymalizowane
Pozwala zobaczyć ile aplikacji używasz w Profilach.
Aby uzyskać więcej informacji na temat profili, odwołaj się do „Profile”
(p. 146).
Interfejs produktu Bitdefender
34
Bitdefender Antivirus Plus 2015
5.5.1. Sprawdzanie Raportu ochrony
Raport ochrony używa systemu śledzenia problemów, aby wykryć i
poinformować Cię o zagadnieniach mogących mieć negatywny wpływ na
bezpieczeństwo komputera i Twoich danych. Wykryte problemy mogą
dotyczyć ważnych ustawień ochrony, które są wyłączone oraz innych
czynników, które mogą stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa. Używając
raportu można skonfigurować poszczególne składniki Bitdefender lub podjąć
działania prewencyjne mające na celu poprawę bezpieczeństwa komputera
i danych użytkownika.
Aby sprawdzić Raport ochrony, wykonaj następujące kroki:
1. Dostęp do raportu:
● Otwórz okno Bitdefender, naciśnij ikonę
Raport Ochrony z rozwijanego menu.
na górze okna i wybierz
● Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonie Bitdefender w zasobniku
systemowym i wybierz opcję Wyświetl Raport ochrony.
● Kiedy raport zostanie utworzony wyświetlone zostanie wyskakujące
powiadomienie. Aby uzyskać dostęp do Raportu ochrony, kliknij
Wyświetl.
Twoja przeglądarka wyświetli stronę, na której zamieszczony będzie
wygenerowany raport.
2. W górnej części okna znajduje się informacja o stanie bezpieczeństwa.
3. Sprawdź nasze rekomendacje wyświetlone na środku strony.
Kolor stanu strefy ochronnej oraz wyświetlane powiadomienia zmieniają się
w zależności od rodzaju wykrytego problemu:
● Obszar jest koloru żółtego. Nie ma problemów do naprawienia. Twój
komputer i dane są chronione.
● Obszar jest koloru pomarańczowego. W Twoim systemie występują
problemy, nie są one jednak krytyczne. Należy zająć się tymi problemami,
gdy tylko będzie taka sposobność.
● Obszar jest koloru czerwonego. W Twoim systemie występują krytyczne
problemy. Powinieneś natychmiast zająć się tymi problemami.
Interfejs produktu Bitdefender
35
Bitdefender Antivirus Plus 2015
5.5.2. Włączanie lub wyłączanie powiadomień o Raporcie
Ochrony
Aby włączyć lub wyłączyć powiadamianie o Raporcie ochrony, wykonaj
następujące czynności:
1. Otwórz okno Bitdefender.
2. Kliknij ikonę
w górnej części okna, a następnie z rozwijanego menu
wybierz Ustawienia ogólne.
3. W oknie Ustawienia ogólne, wybierz zakładkę Ustawienia Ogólne.
4. Kliknij przełącznik, aby włączyć lub wyłączyć powiadamianie o Raporcie
ochrony.
Powiadamianie o Raporcie ochrony jest domyślnie włączone.
Interfejs produktu Bitdefender
36
Bitdefender Antivirus Plus 2015
6. REJESTROWANIE BITDEFENDER
Aby być chronionym przez Bitdefender, musisz zarejestrować produkt przy
użyciu klucza licencyjnego. Klucz licencji określa czas, przez jaki możesz
używać produktu. Jak tylko Twój klucz licencyjny wygaśnie, Bitdefender
przestanie chronić Twój komputer.
Musisz wykupić klucz licencyjny lub odnowić swoją licencję kilka dni zanim
obecny klucz straci ważność. Aby uzyskać więcej informacji, odwołaj się do
„Kupowanie lub odnawianie kluczy licencji” (p. 38). Jeżeli korzystasz z testowej
wersji Bitdefender, musisz zarejestrować produkt przy użyciu klucza
licencyjnego, jeżeli chcesz korzystać z programu po upływie okresu
testowego.
6.1. Wprowadzanie Twojego klucza licencyjnego
Jeżeli zaznaczyłeś chęć oceny produktu podczas instalacji, możesz używać
go podczas 30-dniowego okresu próbnego. Aby korzystać Bitdefender po
upływie okresu testowego, musisz zarejestrować produkt przy pomocy klucza
licencyjnego.
Link, który pokazuje liczbę dni pozostałych Twojej licencji jest w dolnej części
okna Bitdefender. Kliknij ten link, aby otworzyć okno rejestracji.
Możesz zobaczyć status rejestracji Bitdefender, aktualny klucz licencyjny
oraz ile dni pozostało do wygaśnięcia rejestracji.
Aby zarejestrować Bitdefender Antivirus Plus 2015:
1. Wprowadź klucz licencyjny w odpowiednim polu.
Notatka
Klucz licencyjny możesz znaleźć:
● na etykiecie płyty CD.
● na certyfikacie licencji.
● w wiadomości e-mail potwierdzającej zakup.
Jeśli nie posiadasz klucza licencji produktu Bitdefender, kliknij link
znajdujący się w oknie, aby wejść na stronę internetową, gdzie możesz go
kupić.
2. Kliknij Rejestruj teraz.
Rejestrowanie Bitdefender
37
Bitdefender Antivirus Plus 2015
Nawet po zakupie klucza licencyjnego, Bitdefender Antivirus Plus 2015 będzie
nadal wyświetlany jako wersja próbna, do momentu zakończenia rejestracji
klucza licencyjnego.
6.2. Kupowanie lub odnawianie kluczy licencji
Jeśli okres testowy wkrótce się zakończy, musisz zakupić nowy klucz
licencyjny i zarejestrować swój produkt. Podobnie, jeśli aktualny klucz
licencyjny wkrótce wygaśnie, konieczne jest odnowienie licencji.
Bitdefender powiadomi Cię, kiedy zacznie się zbliżać data wygaśnięcia Twojej
licencji. Postępuj według instrukcji w powiadomieniu, aby zakupić nową
licencję.
Aby przejść do strony internetowej, na której możesz kupić klucz licencji,
wykonaj następujące czynności:
1. Otwórz okno Bitdefender.
2. Kliknij na link, który wskazuje liczbę dni pozostałych do końca licencji,
znajdujący się na dole okna Bitdefender, aby otworzyć okno rejestracji
produktu.
3. Kliknij Nie mam klucza licencyjnego Kup go teraz!”
4. W Twojej przeglądarce otworzy się strona, na której możesz kupić klucz
licencji produktu Bitdefender.
Rejestrowanie Bitdefender
38
Bitdefender Antivirus Plus 2015
7. KONTO MYBITDEFENDER
Internetowe funkcje produktu i dodatkowe usługi Bitdefender dostępne są
wyłącznie za pośrednictwem kokpitu "MyBitdefender". Aby wykonać jedną
z następujących czynności, należy powiązać komputer z kontem usługi
"MyBitdefender", logując się na nie z poziomu Bitdefender Antivirus Plus
2015:
● Odzyskaj klucz licencji, jeśli zdarzy Ci się go zgubić.
● Chroń swoje konto na Facebooku, używając Safego.
● Zarządzaj produktem Bitdefender Antivirus Plus 2015 zdalnie.
Wiele rozwiązań bezpieczeństwa Bitdefender dla komputerów, jak i innych
platform, integruje się z kontem usługi "MyBitdefender". Możesz zarządzać
bezpieczeństwem wszystkich urządzeń połączonych z Twoim kontem z
jednego scentralizowanego pulpitu.
Twoje konto MyBitdefender może być dostępne z dowolnego urządzenia
podłączonego do Internetu w https://my.bitdefender.com.
Można również uzyskać dostęp i zarządzać kontem bezpośrednio z produktu:
1. Otwórz okno Bitdefender.
2. Kliknij ikonę
w górnej części okna, a następnie z rozwijanego menu
wybierz MyBitdefender.
7.1. Powiązanie komputera z kontem usługi
"MyBitdefender"
Aby połączyć komputer z kontem MyBitdefender, należy zalogować się na
konto z Bitdefender Antivirus Plus 2015. Dopóki nie powiążesz komputera
z usługą "MyBitdefender", będziesz poproszony o zalogowanie się do usługi
"MyBitdefender" za każdym razem, gdy będziesz chciał użyć funkcji, która
tego wymaga.
Aby otworzyć okno "MyBitdefender", z którego można utworzyć lub zalogować
się do konta, wykonaj następujące kroki:
1. Otwórz okno Bitdefender.
2. Kliknij ikonę
w górnej części okna, a następnie z rozwijanego menu
wybierz Informacje o Koncie.
Konto MyBitdefender
39
Bitdefender Antivirus Plus 2015
Jeżeli użytkownik jest zalogowany do konta, wyświetlane jest właśnie to
konto. Kliknij Zaloguj się przy pomocy innego konta, aby zmienić konto
połączone z komputerem.
Jeśli jesteś już zalogowany na koncie, zostanie ono wyświetlone. Kliknij
Przejdź do "MyBitdefender", żeby przejść do kokpitu swojego konta. Aby
zmienić konto powiązane z komputerem, kliknij Zaloguj się na innym koncie.
Jeśli nie zalogowałeś się na konto, postępuj adekwatnie do sytuacji.
Chcę utworzyć konto MyBitdefender
Aby pomyślnie utworzyć własny profil MyBitdefender, wykonaj następujące
czynności:
1. Wybierz Stwórz nowe konto.
Wyświetlone zostanie nowe okno.
2. W odpowiednich polach wprowadź wymagane informacje. Wprowadzone
dane pozostaną poufne.
● E-mail - podaj swój adres e-mail.
● Nazwa użytkownika - wpisz nazwę użytkownika dla swojego konta.
● Hasło - podaj hasło do swojego konta. Hasło musi składać się z
minimum sześciu znaków.
● Potwierdź hasło - ponownie wpisz hasło.
3. Kliknij Utwórz.
4. Zanim będziesz w stanie korzystać ze swojego konta, musisz dokończyć
rejestrację. Sprawdź skrzynkę e-mail i postępuj zgodnie z instrukcjami
otrzymanymi w wiadomości wysłanej przez Bitdefender.
Chcę się zalogować przy użyciu konta Microsoft, Facebook
lub Google
Aby zalogować się używając konta Microsoft, Facebook lub Google, wykonaj
następujące czynności:
1. Kliknij ikonę usługi, której chcesz użyć, aby się zalogować. Zostaniesz
przekierowany na stronę logowania tej usługi.
2. Postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi przez wybraną usługę,
aby połączyć Twoje konto z produktem Bitdefender.
Konto MyBitdefender
40
Bitdefender Antivirus Plus 2015
Notatka
Bitdefender nie ma dostępu do żadnych poufnych informacji, takich jak hasło,
którego używasz do logowania, czy osobiste informacje o Twoich znajomych
i kontaktach.
Posiadam już konto MyBitdefender
Jeśli masz już konto, ale nie jesteś jeszcze na nim zalogowany, wykonaj
następujące kroki, aby się zalogować:
1. W odpowiednich polach wprowadź adres e-mail i hasło do Twojego konta.
Notatka
Jeśli zapomniałeś hasła, kliknij „Zapomniałem hasła” i postępuj zgodnie z
instrukcjami, aby je odzyskać.
2. Kliknij Zaloguj się do "MyBitdefender".
Gdy komputer jest połączony z kontem, można korzystać z podanego adresu
e-mail i hasła, aby zalogować się na https://my.bitdefender.com.
Możesz mieć również bezpośredni dostęp do konta Bitdefender Antivirus
Plus 2015 klikając ikonę w górnej części okna i wybierając MyBitdefender
z rozwijanego menu.
Konto MyBitdefender
41
Bitdefender Antivirus Plus 2015
8. DBANIE O AKTUALIZACJE BITDEFENDER
Nowe złośliwe oprogramowanie jest znajdowane i identyfikowane każdego
dnia. Dlatego bardzo ważnym jest aby na bieżąco aktualizować Bitdefender
najnowszymi sygnaturami.
Jeśli jesteś podłączony do internetu za pomocą łącza szerokopasmowego
lub DSL, Bitdefender zadba o to sam. Domyślnie aktualizacje sprawdzane
są w trakcie włączania komputera i potem co godzinę. Jeśli aktualizacja
będzie dostępna, zostanie ona automatycznie pobrana i zainstalowana na
Twoim komputerze.
Proces aktualizacji wykonywany jest na bieżąco, co oznacza że pliki będą
aktualizowane na bieżąco. Dzięki temu proces aktualizacji nie wpływa na
działanie produktu i jednocześnie eliminuje wszelkie luki.
WAŻNE
Aby chronić się przed najnowszymi zagrożeniami, aktualizacje automatyczne
powinny być zawsze włączone.
W niektórych sytuacjach będzie potrzebny Twój udział, żeby ochrona produktu
Bitdefender była aktualna:
● Jeśli Twój komputer łączy się z internetem przez proxy, to należy
skonfigurować ustawienia proxy, jak opisano w „Jak skonfigurować
Bitdefender, aby używał połączenia z internetem przez serwer proxy?” (p. 73).
● Jeśli nie jesteś połączony z Internetem, możesz ręcznie zaktualizować
Bitdefender, jak opisano w „Mój komputer nie jest podłączony do Internetu.
Jak mam zaktualizować Bitdefendera?” (p. 159). Plik aktualizacji ręcznej
publikowany jest raz w tygodniu.
● Podczas pobierania aktualizacji przez powolne łącze internetowe mogą
wystąpić błędy. Informacje o tym, jak pozbyć się takich błędów, znajdują
się tutaj: „Jak zaktualizować produkt Bitdefender przy użyciu wolnego
połączenia internetowego?” (p. 158)
● Jeśli łączysz się z internetem za pomocą modemu, zalecane jest regularne
aktualizowanie Bitdefender na żądanie. Aby uzyskać więcej informacji,
odwołaj się do „Przeprowadzanie aktualizacji” (p. 43).
Dbanie o aktualizacje Bitdefender
42
Bitdefender Antivirus Plus 2015
8.1. Sprawdzanie aktualności produktu Bitdefender
Aby sprawdzić, czy ochrona produktu Bitdefender jest aktualna, wykonaj
następujące czynności:
1. Otwórz okno Bitdefender.
2. Na obszarze Stanu ochrony, po lewej stronie paska narzędziowego,
znajdziesz czas ostatniej aktualizacji.
Aby uzyskać szczegółowe informacje o ostatnich aktualizacjach, sprawdź
zdarzenia aktualizacji:
1. W głównym oknie kliknij ikonę
z rozwijanego menu.
w górnej części okna i wybierz Zdarzenia
2. W oknie Zdarzenia wybierz Aktualizuj z odpowiedniego manu rozwijanego.
Możesz dowiedzieć się, kiedy zaczęto aktualizację, oraz zapoznać się ze
szczegółami (czy aktualizacje były udane czy nie, czy wymagają ponownego
uruchomienia sytemu, aby dokończyć instalację). Jeśli to konieczne, uruchom
komputer ponownie w wybranym przez Ciebie momencie.
8.2. Przeprowadzanie aktualizacji
Aby zaktualizować, potrzebne będzie połączenie z internetem.
Aby uruchomić proces aktualizacji, wykonaj którąkolwiek z poniższych
czynności:
● Otwórz okno Bitdefender i kliknij przycisk akcji Aktualizacjapo prawej
stronie okna.
● Kliknij prawym klawiszem myszki ikonę produktu Bitdefender
zasobniku systemowym i wybierz Aktualizuj teraz.
w
Moduł aktualizacji sprawdzi dostępne aktualizacje na serwerze Bitdefender.
Jeśli aktualizacja będzie dostępna, w zależności od ustawień aktualizacji
zostaniesz poproszony o jej potwierdzenie lub zostanie ona automatycznie
pobrana i zainstalowana na Twoim komputerze.
WAŻNE
Może okazać się, że będziesz musiał ponownie uruchomić komputer po
zakończeniu aktualizacji. Zalecamy zrobić to jak najszybciej.
Dbanie o aktualizacje Bitdefender
43
Bitdefender Antivirus Plus 2015
8.3. Włączanie i wyłączanie aktualizacji
automatycznych
Aby włączyć lub wyłączyć automatyczne aktualizacje, należy postępować
w następujący sposób:
1. Otwórz okno Bitdefender.
2. Kliknij ikonę
w górnej części okna, a następnie z rozwijanego menu
wybierz Ustawienia ogólne.
3. W oknie Ustawienia ogólne wybierz zakładkę Aktualizacje.
4. Użyj przełącznika, żeby włączyć lub wyłączyć automatyczną aktualizację.
5. Pojawi się okno ostrzegawcze. Musisz potwierdzić swój wybór, określając
w menu czas, w którym automatyczna aktualizacja ma być wyłączona.
Możesz wyłączyć automatyczną aktualizację na 5, 15 lub 30 minut, na
godzinę, całkowicie albo aż do restartu systemu.
Ostrzeżenie
To jest krytyczne zagadnienie bezpieczeństwa. Zalecamy wyłączenie
automatycznej aktualizacji na tak krótko jak to możliwe. Jeśli Bitdefender nie
będzie aktualizowany regularnie nie będzie w stanie chronić Cię przed
najnowszymi zagrożeniami.
8.4. Dostosowanie ustawień aktualizacji
Aktualizacje mogą być przeprowadzone z lokalnej sieci, bezpośrednio przez
internet albo przez serwer proxy. Domyślnie, Bitdefender sprawdzi co godzinę
czy są aktualizacje w internecie, i zainstaluje je bez powiadamiania Cię.
Domyślne ustawienia aktualizacji są dopasowane do potrzeb większości
użytkowników i zwykle nie musisz ich zmieniać.
Aby zmienić ustawienia aktualizacji, wykonaj następujące czynności:
1. Otwórz okno Bitdefender.
2. Kliknij ikonę
w górnej części okna, a następnie z rozwijanego menu
wybierz Ustawienia ogólne.
3. W oknie Ustawienia Ogóle, wybierz kartę Aktualizacja i dostosuj ustawienia
według własnych preferencji.
Dbanie o aktualizacje Bitdefender
44
Bitdefender Antivirus Plus 2015
Lokalizacja aktualizacji
Bitdefender jest skonfigurowany w taki sposób, aby pobierał aktualizacje z
serwerów firmy Bitdefender. Lokalizacją aktualizacji jest ogólny adres
internetowy, który jest automatycznie przekierowywany do najbliższego
serwera aktualizacji Bitdefender w Twoim regionie.
Nie zmieniaj lokalizacji aktualizacji, jeśli nie było to zalecane przez
przedstawiciela Bitdefender lub przez administratora Twojej sieci (jeśli jesteś
połączony z siecią biurową).
Możesz powrócić do domyślnej internetowej lokalizacji aktualizacji, klikając
„Domyślnie”.
Reguły przetwarzania aktualizacji
Możesz wybrać jeden z trzech sposobów na pobranie i zainstalowanie
aktualizacji:
● Cicha aktualizacja - Bitdefender automatycznie pobiera i implementuje
aktualizacje.
● „Pytaj przed pobraniem” - jeśli aktualizacja jest dostępna, każdorazowo
zostaniesz zapytany przed pobraniem.
● „Pytaj przed zainstalowaniem” - za każdym razem, kiedy zostanie pobrana
aktualizacja, zostaniesz poproszony o jej zainstalowanie.
Aby ukończyć instalację niektórych aktualizacji, będziesz musiał ponownie
uruchomić komputer. Domyślnie, jeśli aktualizacja wymaga ponownego
włączenia systemu, Bitdefender będzie pracował ze starymi plikami, dopóki
użytkownik sam zrestartuje komputer. Uniemożliwi to procesowi aktualizacji
Bitdefender przeszkadzanie w pracy użytkownika.
Jeśli chcesz, by program pytał w momencie, kiedy aktualizacja wymaga
ponownego uruchomienia, włącz opcję „Odrocz ponowne uruchomienie”,
klikając odpowiedni przycisk.
Dbanie o aktualizacje Bitdefender
45
Bitdefender Antivirus Plus 2015
JAK TO ZROBIĆ?
46
Bitdefender Antivirus Plus 2015
9. INSTALACJA
9.1. Jak zainstalować Bitdefender na drugim
komputerze?
Jeśli zakupiłeś klucz licencyjny na więcej niż jeden komputer, możesz użyć
tego samego klucza licencyjnego do zarejestrowania kolejnego komputera.
Aby zainstalować Bitdefender poprawnie na drugim komputerze, wykonaj
następujące kroki:
1. Zainstaluj Bitdefender z płyty CD/DVD lub przy użyciu instalatora
dostarczonego przy zakupie online i wykonać te same czynności
instalacyjne.
Na początku instalacji wyświetlona zostanie prośba o pobranie
najnowszych, dostępnych plików instalacyjnych.
2. Kiedy pojawi się okno rejestracji, wprowadź klucz licencyjny i kliknij
Zarejestruj.
3. W następnym kroku masz możliwość zalogowania się do swojego konta
MyBitdefender lub utworzenia nowego konta MyBitdefender.
Możesz także wybrać opcję, aby utworzyć konto MyBitdefender później.
4. Poczekaj, aż proces instalacji będzie ukończony, a następnie zamknij
okno.
9.2. Kiedy powinienem przeinstalować Bitdefender?
W pewnych sytuacjach konieczne może być ponowne zainstalowanie
produktu Bitdefender.
Typowe sytuacje, w których konieczne będzie ponowne zainstalowanie
produktu Bitdefender to:
● przeinstalowałeś system operacyjny.
● kupiłeś nowy komputer.
● chcesz zmienić język interfejsu Bitdefender.
Aby przeinstalować produkt Bitdefender, możesz użyć płyty instalacyjnej,
którą kupiłeś, lub pobrać nową wersję ze strony produktu Bitdefender.
Instalacja
47
Bitdefender Antivirus Plus 2015
Podczas instalacji zostaniesz poproszony o zarejestrowanie produktu
poprzez wprowadzenie klucza licencyjnego.
Jeśli nie możesz znaleźć Twojego klucza produktu, zaloguj się na
https://my.bitdefender.com, aby go odzyskać. W odpowiednich polach
wprowadź adres e-mail i hasło do Twojego konta.
Aby uzyskać więcej informacji o procesie instalacji Bitdefender, prosimy
odnieść się do „Instalowanie produktu Bitdefender” (p. 5).
9.3. Skąd mogę pobrać produkt Bitdefender?
Bitdefender możesz pobrać z autoryzowanej strony internetowej (np. ze
strony dystrybutora Bitdefender lub ze sklepu internetowego) lub z naszej
witryny pod adresem: http://www.bitdefender.com/Downloads/.
Notatka
Przed uruchomieniem pakietu zalecane jest usunięcie wszelkich rozwiązań
antywirusowych zainstalowanych w systemie. Gdy na jednym komputerze
uruchomione jest więcej niż jedno rozwiązanie bezpieczeństwa, system staje
się niestabilny.
Aby zainstalować Bitdefender, wykonaj następujące czynności:
1. Kliknij dwukrotnie na pobranym pliku instalacyjnym i postępuj zgodnie z
krokami instalacji.
2. Kiedy pojawi się okno rejestracji, wprowadź klucz licencyjny i kliknij
Zarejestruj.
3. W następnym kroku masz możliwość zalogowania się do swojego konta
MyBitdefender lub utworzenia nowego konta MyBitdefender.
Możesz także wybrać opcję, aby utworzyć konto MyBitdefender później.
4. Poczekaj, aż proces instalacji będzie ukończony, a następnie zamknij
okno.
9.4. Jak przełączyć się z jednego produktu Bitdefender
na drugi?
Możesz z łatwością zmienić obecnie posiadaną wersję produktu Bitdefender
na inną.
Trzy produkty Bitdefender , które możesz instalować w swoim systemie to:
Instalacja
48
Bitdefender Antivirus Plus 2015
● Bitdefender Antivirus Plus 2015
● Bitdefender Internet Security 2015
● Bitdefender Total Security 2015
Jeżeli nie posiadasz klucza licencyjnego dla produktu, którego chcesz
używać, wykonaj następujące czynności:
1. Otwórz okno Bitdefender.
2. Aby uzyskać dostęp do okna rejestracji produktu, kliknij odnośnik, który
pokazuje pokazuje pozostały czas ważności licencji, umieszczony w dolnej
części okna Bitdefender.
3. Kliknij Nie mam klucza licencyjnego Kup go teraz!”
4. W Twojej przeglądarce otworzy się strona, na której możesz kupić klucz
licencji produktu Bitdefender.
Po zakupie klucza licencyjnego dla produktu Bitdefender, wykonaj poniższe
czynności:
1. Otwórz okno Bitdefender.
2. Link, który pokazuje liczbę dni pozostałych Twojej licencji jest w dolnej
części okna Bitdefender.
Kliknij ten link, aby otworzyć okno rejestracji.
3. Wprowadź nowy klucz licencyjny i kliknij Zarejestruj teraz.
4. Wyświetlona zostanie informacja, że klucz licencyjny przeznaczony jest
do innego programu Bitdefender.
Kliknij odpowiedni link i postępuj zgodnie z procedurą, aby przeprowadzić
instalację.
9.5. W jaki sposób korzystać z klucza licencyjnego
Bitdefender po zmianie wersji systemu Windows?
Taka sytuacja ma miejsce kiedy zmienisz wersję systemu Windows i chcesz
kontynuować używanie klucza licencyjnego Bitdefender.
Jeżeli używasz wcześniejszej wersji Bitdefender, możesz ją za darmo
ulepszyć do najnowszej wersji Bitdefender, w następujący sposób:
● Uaktualnienie Bitdefender Antywirus do najnowszej wersji Bitdefender
Antywirus jest dostępne.
Instalacja
49
Bitdefender Antivirus Plus 2015
● Uaktualnienie Bitdefender Internet Security do najnowszej wersji
Bitdefender Internet Security jest dostępne.
● Uaktualnienie Bitdefender Total Security do najnowszej wersji Bitdefender
Total Security jest dostępne.
Mogą wystąpić dwa przypadki:
● System operacyjny został uaktualniony za pomocą usługi Windows Update
co spowodowało wstrzymanie pracy Bitdefender.
W takim przypadku należy ponownie zainstalować produkt, korzystając z
najnowszej dostępnej wersji.
Aby rozwiązać tę sytuację, wykonaj następujące czynności:
1. Usuń Bitdefender w następujący sposób:
● W systemie Windows XP:
a. Kliknij Start, przejdź do Panelu sterowania i dwukrotnie kliknij Dodaj
/ usuń programy.
b. Wyszukaj Bitdefender Antivirus Plus 2015 i wybierz opcję Usuń.
c. Naciśnij Usuń w oknie, które się pojawi, a następnie Chce
przeinstalować.
d. Zaczekaj na zakończenie procesu odinstalowania, a następnie
ponownie uruchom system.
● W systemach Windows Vista i Windows 7:
a. Kliknij Start, przejdź do Panelu sterowania i dwukrotnie kliknij
Programy i funkcje.
b. Wyszukaj Bitdefender Antivirus Plus 2015 i wybierz opcję
Odinstaluj.
c. Naciśnij Usuń w oknie, które się pojawi, a następnie Chce
przeinstalować.
d. Zaczekaj na zakończenie procesu odinstalowania, a następnie
ponownie uruchom system.
● W systemie Windows 8:
a. Na ekranie menu Start systemu Windows zlokalizuj Panel
sterowania (przykładowo, możesz zacząć pisać "Panel sterowania"
Instalacja
50
Bitdefender Antivirus Plus 2015
bezpośrednio na ekranie menu Start) a następnie kliknij na jego
ikonę.
b. Kliknij Odinstaluj program lub Programy i funkcje
c. Wyszukaj Bitdefender Antivirus Plus 2015 i wybierz opcję
Odinstaluj.
d. Naciśnij Usuń w oknie, które się pojawi, a następnie Chce
przeinstalować.
e. Zaczekaj na zakończenie procesu odinstalowania, a następnie
ponownie uruchom system.
2. Pobierz plik instalacyjny produktu, dla którego posiadasz ważny klucz
licencyjny.
Możesz pobrać plik instalacyjny ze strony produktu Bitdefender pod
adresem: http://www.bitdefender.com/Downloads/.
3. Kliknij dwukrotnie na pliku instalacyjnym, aby rozpocząć proces
instalacji.
4. Kiedy pojawi się okno rejestracji, wprowadź klucz licencyjny i kliknij
Zarejestruj.
5. W następnym kroku będzie możliwość zalogowania się do konta
MyBitdefender lub utworzenia nowego konta MyBitdefender.
Konto MyBitdefender możesz utworzyć również później.
Poczekaj, aż proces instalacji będzie ukończony, a następnie zamknij
okno.
● Zmieniłeś system operacyjny i nadal chcesz korzystać z ochrony
oferowanej przez Bitdefender.
W takim przypadku należy ponownie zainstalować produkt, korzystając z
najnowszej wersji.
Aby rozwiązać tę sytuację, wykonaj następujące czynności:
1. Pobierz plik instalacyjny produktu, dla którego posiadasz ważny klucz
licencyjny.
Możesz pobrać plik instalacyjny ze strony produktu Bitdefender pod
adresem: http://www.bitdefender.com/Downloads/.
2. Kliknij dwukrotnie na pliku instalacyjnym, aby rozpocząć proces
instalacji.
Instalacja
51
Bitdefender Antivirus Plus 2015
3. Kiedy pojawi się okno rejestracji, wprowadź klucz licencyjny i kliknij
Zarejestruj.
4. W następnym kroku będzie możliwość zalogowania się do konta
MyBitdefender lub utworzenia nowego konta MyBitdefender.
Konto MyBitdefender możesz utworzyć również później.
Poczekaj, aż proces instalacji będzie ukończony, a następnie zamknij
okno.
Aby uzyskać więcej informacji o procesie instalacji Bitdefender, prosimy
odnieść się do „Instalowanie produktu Bitdefender” (p. 5).
9.6. W jaki sposób naprawić Bitdefender?
Jeżeli chcesz dokonać naprawy Bitdefender Antivirus Plus 2015 z poziomu
menu systemu Windows, wykonaj poniższe czynności:
● W systemach Windows XP, Windows Vista i Windows 7:
1. Kliknij Start i przejdź do Wszystkie programy.
2. Wyszukaj Bitdefender Antivirus Plus 2015 i wybierz opcję Odinstaluj.
3. Kliknij /Napraw w oknie, które się pojawi.
Zajmie to kilka minut.
4. Aby zakończyć proces, będziesz musiał ponownie uruchomić komputer.
● W systemie Windows 8:
1. Na ekranie menu Start systemu Windows zlokalizuj Panel sterowania
(przykładowo, możesz zacząć pisać "Panel sterowania" bezpośrednio
na ekranie menu Start) a następnie kliknij na jego ikonę.
2. Kliknij Odinstaluj program lub Programy i funkcje
3. Wyszukaj Bitdefender Antivirus Plus 2015 i wybierz opcję Odinstaluj.
4. Kliknij /Napraw w oknie, które się pojawi.
Zajmie to kilka minut.
5. Aby zakończyć proces, będziesz musiał ponownie uruchomić komputer.
Instalacja
52
Bitdefender Antivirus Plus 2015
10. REJESTRACJA
10.1. Jakiego produktu Bitdefender używam?
Aby zobaczyć, którą aplikację Bitdefender zainstalowałeś, należy:
1. Otwórz okno Bitdefender.
2. Na górze okna powinno być widać:
● Bitdefender Antivirus Plus 2015
● Bitdefender Internet Security 2015
● Bitdefender Total Security 2015
10.2. Jak zarejestrować wersję próbną?
Jeśli zainstalowałeś wersję próbną, możesz jej używać tylko przez
ograniczony czas. Aby nadal używać produktu Bitdefender po zakończeniu
okresu próbnego, musisz zarejestrować swój produkt, używając klucza
licencyjnego.
Aby zarejestrować produkt Bitdefender, wykonaj następujące czynności:
1. Otwórz okno Bitdefender.
2. Link, który pokazuje liczbę dni pozostałych Twojej licencji jest w dolnej
części okna Bitdefender.
Kliknij ten link, aby otworzyć okno rejestracji.
3. Podaj klucz licencji i kliknij Zarejestruj.
Jeśli nie posiadasz klucza licencji, kliknij link znajdujący się w oknie, aby
wejść na stronę internetową, na której możesz go kupić.
4. Poczekaj, aż proces rejestracji będzie ukończony, a następnie zamknij
okno.
10.3. Kiedy wygaśnie ochrona mojego produktu
Bitdefender?
Aby sprawdzić liczbę dni pozostałą do wygaśnięcia Twojego klucza licencji,
wykonaj następujące czynności:
1. Otwórz okno Bitdefender.
Rejestracja
53
Bitdefender Antivirus Plus 2015
2. Link, który pokazuje liczbę dni pozostałych Twojej licencji jest w dolnej
części okna Bitdefender.
3. Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij link, aby otworzyć okno
rejestracji.
4. W oknie Rejestracja produktu możesz:
● Zobaczyć obecny klucz licencyjny
● Zarejestrować inny klucz licencyjny
● Zakupić klucz licencyjny
10.4. Jak mogę odnowić ochronę mojego produktu
Bitdefender?
Musisz odnowić klucz licencji, kiedy aktualny okres ochrony produktu
Bitdefender dobiega końca.
● Aby przejść na stronę, na której możesz odnowić swój klucz licencji
produktu Bitdefender, wykonaj następujące czynności:
1. Otwórz okno Bitdefender.
2. Link, który pokazuje liczbę dni pozostałych Twojej licencji jest w dolnej
części okna Bitdefender. Kliknij ten link, aby otworzyć okno rejestracji.
3. Kliknij Nie mam klucza licencyjnego Kup go teraz!”
4. W Twojej przeglądarce otworzy się strona, na której możesz kupić klucz
licencji produktu Bitdefender.
Notatka
Alternatywą jest skontaktowanie się ze sprzedawcą u którego kupiłeś swój
produkt Bitdefender.
● Aby zarejestrować swój produkt Bitdefender przy użyciu nowego klucza
licencji, wykonaj następujące czynności:
1. Otwórz okno Bitdefender.
2. Link, który pokazuje liczbę dni pozostałych Twojej licencji jest w dolnej
części okna Bitdefender. Kliknij ten link, aby otworzyć okno rejestracji.
3. Podaj klucz licencji i kliknij Zarejestruj.
Rejestracja
54
Bitdefender Antivirus Plus 2015
4. Poczekaj, aż proces rejestracji będzie ukończony, a następnie zamknij
okno.
Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z pomocą techniczną
Bitdefender, tak jak to opisano w sekcji „Prośba o pomoc” (p. 179).
Rejestracja
55
Bitdefender Antivirus Plus 2015
11. "MYBITDEFENDER"
11.1. W jaki sposób zalogować się do usługi
"MyBitdefender" używając innego konta?
Utworzono nowe konto MyBitdefender i można już z niego korzystać.
Aby pomyślnie używać innego konta, wykonaj następujące kroki:
1. Otwórz okno Bitdefender.
2. Kliknij ikonę
w górnej części okna, a następnie z rozwijanego menu
wybierz Informacje o Koncie.
Jeżeli użytkownik jest zalogowany do konta, wyświetlane jest właśnie to
konto. Kliknij Zaloguj się przy pomocy innego konta, aby zmienić konto
połączone z komputerem.
Wyświetlone zostanie nowe okno.
3. W odpowiednich polach wprowadź adres e-mail i hasło do Twojego konta.
4. Kliknij Zaloguj się do "MyBitdefender"
11.2. W jaki sposób zmienić adres e-mail skojarzony
z kontem MyBitdefender?
Konto MyBitdefender zostało utworzone z użyciem adresu e-mail, który nie
jest już wykorzystywany i powinien zostać zmieniony.
Adres e-mail nie może zostać zmieniony, ale możesz użyć innego adresu
e-mail do utworzenia nowego konta.
Aby pomyślnie utworzyć inne konto MyBitdefender, wykonaj następujące
czynności:
1. Otwórz okno Bitdefender.
2. Kliknij ikonę
w górnej części okna, a następnie z rozwijanego menu
wybierz Informacje o Koncie.
Jeśli jesteś już zalogowany na koncie, zostanie ono wyświetlone. Kliknij
Zaloguj się przy pomocy innego konta, aby zmienić konto połączone z
komputerem.
Wyświetlone zostanie nowe okno.
"MyBitdefender"
56
Bitdefender Antivirus Plus 2015
3. Wybierz Stwórz nowe konto.
4. W odpowiednich polach wprowadź wymagane informacje. Wprowadzone
dane pozostaną poufne.
● E-mail - podaj swój adres e-mail.
● Nazwa użytkownika - wpisz nazwę użytkownika dla swojego konta.
● Hasło - podaj hasło do swojego konta. Hasło musi składać się z
minimum sześciu znaków.
● Potwierdź hasło - ponownie wpisz hasło.
● Kliknij Utwórz.
5. Zanim będziesz w stanie korzystać ze swojego konta, musisz dokończyć
rejestrację. Sprawdź skrzynkę e-mail i postępuj zgodnie z instrukcjami
otrzymanymi w wiadomości wysłanej przez Bitdefender.
Użyj nowego adresu e-mail, aby zalogować się do "MyBitdefender".
11.3. W jaki sposób ustawić nowe hasło do konta
MyBitdefender?
Aby ustawić nowe hasło do konta MyBitdefender, wykonaj następujące
czynności:
1. Otwórz okno Bitdefender.
2. Kliknij ikonę
w górnej części okna, a następnie z rozwijanego menu
wybierz Informacje o Koncie.
Wyświetlone zostanie nowe okno.
3. Kliknij odnośnik Zapomniałem hasła.
4. Wprowadź adres e-mail użyty do stworzenia konta MyBitdefender i kliknij
odnośnik Odzyskaj hasło.
5. Sprawdź skrzynkę e-mail i kliknij odsyłacz w odpowiedniej wiadomości.
Wyświetlone zostanie nowe okno.
6. Wpisz nowe hasło. Hasło musi składać się z minimum sześciu znaków.
7. Wpisz hasło ponownie w polu Wpisz hasło.
8. Kliknij Wyślij.
"MyBitdefender"
57
Bitdefender Antivirus Plus 2015
Aby uzyskać dostęp do konta MyBitdefender, wprowadź swój adres e-mail
i utworzone hasło.
"MyBitdefender"
58
Bitdefender Antivirus Plus 2015
12. SKANOWANIE BITDEFENDER
12.1. Jak skanować plik lub folder?
Najprostszym sposobem na przeskanowanie pliku lub folderu jest kliknięcie
prawym przyciskiem myszy na wybranym obiekcie, wskazanie Bitdefender
i wybór Skanuj za pomocą Bitdefender.
Aby zakończyć skanowanie, postępuj zgodnie z poleceniami kreatora
skanowania antywirusowego. Bitdefender automatycznie podejmie zalecane
działania względem wykrytych plików.
Jeśli pozostaną nierozwiązane zagrożenia, zostaniesz poproszony o wybranie
działań, jakie względem nich zostaną podjęte.
Typowe sytuacje, kiedy należałoby użyć tej metody skanowania to:
● Podejrzewasz, że konkretny plik lub folder może być zainfekowany.
● Kiedykolwiek ściągasz pliki z internetu i podejrzewasz że mogą być
niebezpieczne.
● Skanuj dzielone zasoby sieciowe przed skopiowaniem ich na Twój
komputer.
12.2. Jak mogę przeskanować swój system?
Aby wykonać pełne skanowanie systemu, wykonaj poniższe czynności:
1. Otwórz okno Bitdefender.
2. Dostęp do panelu Ochrona
3. W module Antyvirus, wybierz Skanowanie systemu.
4. Podążaj za kreatorem skanowania antywirusowego aby przeprowadzić
skanowanie. Bitdefender automatycznie podejmie zalecane działania
względem wykrytych plików.
Jeśli pozostaną nierozwiązane zagrożenia, zostaniesz poproszony o
wybranie działań, jakie względem nich zostaną podjęte. Aby uzyskać
więcej informacji, odwołaj się do „Kreator Skanowania Antywirusowego” (p.
93).
Skanowanie Bitdefender
59
Bitdefender Antivirus Plus 2015
12.3. Jak utworzyć niestandardowe zadanie
skanowania?
Jeśli chcesz przeskanować konkretną lokalizację lub skonfigurować opcje
skanowania, ustaw i uruchom niestandardowe zadanie skanowania.
Aby utworzyć niestandardowe zadanie skanowania, wykonaj następujące
czynności:
1. Otwórz okno Bitdefender.
2. Dostęp do panelu Ochrona
3. W module Antywirus, wybierz Zarządzanie skanowaniem
4. Kliknij Nowe zadanie własne aby wprowadzić nazwę skanowania i wybrać
obiekty, które mają być przeskanowane.
5. Jeśli chcesz skonfigurować szczegółowe opcje skanowania, wybierz
zakładkę Zaawansowane.
Opcje skanowania można z łatwością konfigurować poprzez dostosowanie
poziomu skanowania. Aby ustawić wybrany poziom skanowania,
przeciągnij suwak wzdłuż skali.
W przypadku braku zagrożeń możesz również zadecydować o wyłączeniu
komputera po zakończeniu skanowania. Pamiętaj, że będzie to domyślna
akcja, każdorazowo gdy uruchomisz to zadanie.
6. Kliknij OK aby zapisać zmiany i zamknąć okno.
7. Kliknij Harmonogram jeśli chcesz ułożyć swój harmonogram skanowania.
8. Kliknij „Uruchom skanowanie” i użyj „Kreatora Skanowania
antywirusowego”, aby ukończyć skanowanie. Na koniec skanowania
zostaniesz poproszony o wybranie działania, które zostanie wykonane
względem wykrytych plików, jeśli takowe wystąpią.
9. Jeśli chcesz, możesz szybko ponownie uruchomić poprzednie własne
skanowanie poprzez kliknięcie odpowiedniego wpisu na dostępnej liście.
12.4. Jak wykluczyć folder ze skanowania?
Bitdefender pozwala na wykluczanie ze skanowania konkretnych plików,
folderów i rozszerzeń plików.
Skanowanie Bitdefender
60
Bitdefender Antivirus Plus 2015
Wyjątki powinny być używane przez użytkowników posiadających
zaawansowaną wiedzę komputerową i tylko w następujących przypadkach:
● Na komputerze znajduje się duży folder, w którym trzymasz filmy i muzykę.
● Na komputerze znajduje się duże archiwum, w którym trzymasz różne
dane.
● Stwórz folder, gdzie będziesz instalował różne programy w celu ich
testowania. Skanowanie folderu może się zakończyć utratą części danych.
Aby dodać folder do Listy wyjątków, wykonaj następujące czynności:
1. Otwórz okno Bitdefender.
2. Dostęp do panelu Ochrona
3. Naciśnij moduł Antywirus.
4. W oknie Antywirus wybierz zakładkę Wyjątki.
5. Upewnij się, że Wyjątki dla plików są włączone, klikając przycisk
6. Kliknij link „Wykluczone pliki i foldery”.
7. Kliknij przycisk „Dodaj” znajdujący się w górnej części tabeli wyjątków.
8. Kliknij „Przeglądaj”, wyszukaj folder, który ma być wykluczony ze
skanowania, a następnie kliknij OK.
9. Kliknij Dodaj, a następnie OK, aby zapisać zmiany i zamknąć okno.
12.5. Co zrobić, kiedy Bitdefender rozpoznał
niezarażony plik jako zarażony?
Zdarza się, że Bitdefender błędnie uznaje dozwolony plik za zagrożenie
(nieistniejące zagrożenie). Aby naprawić ten błąd, dodaj dany plik do obszaru
Wyjątków Bitdefender:
1. Wyłącz ochronę antywirusową w czasie rzeczywistym Bitdefender.
a. Otwórz okno Bitdefender.
b. Dostęp do panelu Ochrona
c. Naciśnij moduł Antywirus.
d. W oknie Antywirus wybierz zakładkę Tarcze.
e. Kliknij przycisk, aby wyłączyć Skanowanie dostępowe.
Skanowanie Bitdefender
61
Bitdefender Antivirus Plus 2015
Pojawi się okno ostrzegawcze. Musisz potwierdzić swój wybór,
określając w menu czas, w którym ochrona w czasie rzeczywistym ma
być wyłączona. Możesz ją wyłączyć na 5, 15 lub 30 minut, na godzinę,
na stałe lub do czasu następnego uruchomienia systemu.
2. Wyświetl ukryte obiekty w systemie Windows. Informacje, jak należy to
zrobić, znajdują się w „Jak wyświetlić ukryte obiekty w systemie Windows?”
(p. 75).
3. Odzyskaj plik z sektora kwarantanny:
a. Otwórz okno Bitdefender.
b. Dostęp do panelu Ochrona
c. Naciśnij moduł Antywirus.
d. W oknie Antywirus wybierz zakładkę Kwarantanna.
e. Wybierz plik i kliknij „Przywróć”.
4. Dodaj plik do Listy wyjątków. Informacje, jak należy to zrobić, znajdują
się w „Jak wykluczyć folder ze skanowania?” (p. 60).
5. Włącz ochronę antywirusową w czasie rzeczywistym Bitdefender.
6. Skontaktuj się z przedstawicielem pomocy technicznej, by móc usunąć
sygnaturę. Informacje, jak należy to zrobić, znajdują się w „Prośba o pomoc”
(p. 179).
12.6. Jak mogę sprawdzić, jakie wirusy wykrył
Bitdefender?
Za każdym razem, gdy wykonywane jest skanowanie, Dziennik skanowania
zostanie utworzony a Bitdefender rejestruje wykryte problemy.
Dziennik skanowania zawiera szczegółowe informacje o procesie skanowania,
takie jak opcje skanowania, cel skanowania, zagrożenia znalezione i działania
wykonane na tych zagrożeniach.
Po zakończeniu skanowania dziennik skanowania można otworzyć
bezpośrednio z poziomu kreatora skanowania. Aby to zrobić, kliknij Pokaż
dziennik.
Aby sprawdzić dzienniki skanowania lub wykryte infekcje w późniejszym
czasie, wykonaj następujące kroki:
1. Otwórz okno Bitdefender.
Skanowanie Bitdefender
62
Bitdefender Antivirus Plus 2015
2. Kliknij ikonę
w górnej części okna, a następnie z rozwijanego menu
wybierz Zdarzenia.
3. W oknie Wydarzenia wybierz Antywirus z rozwijanego menu.
Tutaj znajdziesz wszystkie zdarzenia skanowania na obecność
szkodliwego oprogramowania, włącznie z zagrożeniami wykrytymi przez
skanowanie w czasie rzeczywistym, skanowanie zainicjowane przez
użytkownika oraz zmiany stanu skanowania automatycznego.
4. Na liście zdarzeń możesz sprawdzić ostatnie skanowania. Kliknij na
wydarzenie, aby dowiedzieć się więcej na jego temat.
5. Aby otworzyć dziennik skanowania, kliknij Pokaż dziennik. Dziennik
skanowania otworzy się w nowym oknie.
Skanowanie Bitdefender
63
Bitdefender Antivirus Plus 2015
13. OCHRONA PRYWATNOŚCI
13.1. Co mogę zrobić, aby moje transakcje online były
bezpieczne?
Aby upewnić się, że Twoje operacje online pozostają prywatne, można używać
przeglądarki dostarczone przez Bitdefender do ochrony transakcji i aplikacji
bankowych.
Moduł Bitdefender Safepay™ jest bezpieczną przeglądarką, która ma na celu
ochronę danych karty kredytowej, numerów konta lub innych poufnych
danych podczas korzystania z różnych internetowych lokalizacji.
Aby zachować bezpieczeństwo i prywatność swojej aktywności online
wykonaj następujące kroki:
1. Otwórz okno Bitdefender.
2. Naciśnij przycisk Safepay po prawej stronie okna.
3. Kliknij przycisk
, aby uzyskać dostęp do wirtualnej klawiatury.
4. Użyj wirtualnej klawiatury podczas wpisywania poufnych informacji, takich
jak hasła.
13.2. Jak chronić konto na Facebooku?
Safego to aplikacja na Facebooku, opracowana przez Bitdefender, która ma
za zadanie zabezpieczyć twoje konto w tym portalu społecznościowym.
Jego zadanie to skanowanie linków otrzymywanych od znajomych na
Facebooku i monitorowanie ustawień prywatności twojego konta.
Aby uzyskać dostęp do aplikacji Safego z twojego Bitdefender, wykonaj
następujące czynności:
1. Otwórz okno Bitdefender.
2. Dostęp do panelu Narzędzia.
3. W module Safego wybierz Aktywuj dla Facebooka.
Zostaniesz przekierowany na swoje konto.
4. Użyj loginu z portalu Facebook, aby połączyć się z aplikacją Safego.
5. Zezwól Safego na dostęp do twojego konta na Facebooku.
Ochrona Prywatności
64
Bitdefender Antivirus Plus 2015
13.3. Jak chronić moje prywatne dane?
Aby mieć pewność, że żadne dane prywatne nie opuszczą komputera bez
twojej zgody, musisz utworzyć odpowiednie reguły ochrony. Reguły ochrony
danych określają informacje, które mają być blokowane.
Aby stworzyć regułę ochrony danych, wykonaj następujące czynności:
1. Otwórz okno Bitdefender.
2. Dostęp do panelu Prywatność.
3. Naciśnij moduł Ochrona Danych.
4. Jeśli ochrona danych jest wyłączona, włącz ją, używając odpowiednich
przycisków.
5. Wybierz opcję „Dodaj regułę”, aby uruchomić kreatora ochrony danych.
6. Postępuj zgodnie z poleceniami kreatora.
13.4. Jak przy pomocy Bitdefender usunąć plik na
stałe?
Jeśli chcesz usunąć plik na stałe z systemu, trzeba fizycznie usunąć dane
z dysku twardego.
Niszczarka Plików Bitdefender pomoże Ci szybko zniszczyć pliki i foldery,
korzystając z menu kontekstowego Windows, wykonując następujące kroki:
1. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik lub katalog, który chcesz trwale
usunąć, wskaż Bitdefender i wybierz Niszczarka plików.
2. Pojawi się nowe okno potwierdzające. Kliknij „Tak”, aby uruchomić kreator
niszczarki plików.
3. Poczekaj aż Bitdefender zakończy niszczenie plików.
4. Wyniki są wyświetlone. Kliknij „Zamknij”, aby wyjść z kreatora.
Ochrona Prywatności
65
Bitdefender Antivirus Plus 2015
14. OPTYMALIZACJA
14.1. Jak polepszyć wydajność mojego systemu?
Wydajność systemu zależy nie tylko od konfiguracji sprzętu, ale także od
obciążenia procesora, wykorzystania pamięci i ilości wolnego miejsca na
dysku. Zależy także bezpośrednio od konfiguracji oprogramowania i
zarządzania danymi.
Oto najważniejsze działania, które można podjąć przy użyciu Bitdefender,
aby poprawić szybkość działania i wydajność systemu:
● „Defragmentacja dysku twardego” (p. 66)
● „Zoptymalizuj wydajność systemu jednym kliknięciem.” (p. 66)
● „Regularnie skanuj system komputera” (p. 67)
14.1.1. Defragmentacja dysku twardego
Zaleca się przeprowadzenie defragmentacji dysku twardego w celu
polepszenia ogólnej wydajności i szybkości systemu. Defragmentator dysku
pomaga w redukcji fragmentacji plików i poprawia wydajność pracy systemu.
Aby uruchomić Defragmentator dysku, wykonaj następujące czynności:
1. Otwórz okno Bitdefender.
2. Dostęp do panelu Narzędzia.
3. W panelu TuneUp, wybierz Defragmentacja Dysku.
4. Postępuj zgodnie z poleceniami kreatora.
Aby uzyskać więcej informacji o module Defragmentator dysków, sięgnij do
„Defragmentacja woluminów dysku twardego” (p. 141).
14.1.2. Zoptymalizuj wydajność systemu jednym
kliknięciem.
Opcja OneClick Optimizer pozwala Ci zaoszczędzić cenny czas, gdy chcesz
w szybki sposób poprawić wydajność systemu poprzez szybkie skanowanie,
wykrywanie i czyszczenia niepotrzebnych plików.
Wykonaj następujące kroki, żeby rozpocząć proces optymalizacji:
Optymalizacja
66
Bitdefender Antivirus Plus 2015
1. Otwórz okno Bitdefender.
2. Dostęp do panelu Narzędzia.
3. W module TuneUp, wybierz OneClick Optimizer
4. Niech Bitdefender wyszuka pliki, które mogą zostać usunięte, a następnie
naciśnij Optymalizuj, żeby zakończyć proces.
Albo szybciej, naciśnij Optymalizuj z interfejsu Bitdefender.
Aby uzyskać więcej informacji o tym jak przyspieszyć twój komputer jednym
kliknięciem, odwołaj się do „Optymalizacja szybkości systemu jednym
kliknięciem.” (p. 137).
14.1.3. Regularnie skanuj system komputera
Szkodliwe oprogramowanie może wpłynąć na szybkość działania Twojego
systemu oraz jego ogólne zachowanie.
Skanuj swój system regularnie, przynajmniej raz w tygodniu.
Zalecane jest używanie Skanowania systemu ze względu na konieczność
wykrycia wszelkiego złośliwego oprogramowania, zagrażającego
bezpieczeństwu Twojego systemu - także wewnątrz archiwów.
Aby rozpocząć Skanowanie systemu, wykonaj te kroki:
1. Otwórz okno Bitdefender.
2. Dostęp do panelu Ochrona
3. W module Antyvirus, wybierz Skanowanie systemu.
4. Postępuj zgodnie z poleceniami kreatora.
14.2. Jak przyspieszyć proces uruchamiania
komputera?
Niepotrzebne aplikacje, które w irytujący sposób spowalniają uruchamianie
komputera, mogą zostać wyłączone lub ich włączenie może zostać opóźnione
dzięki Startup Optimizer, co oszczędzi twój cenny czas.
Aby użyć Narzędzia Startup Optimizer wykonaj następujące kroki:
1. Otwórz okno Bitdefender.
2. Dostęp do panelu Narzędzia.
Optymalizacja
67
Bitdefender Antivirus Plus 2015
3. W module TuneUp, wybierz Startup Optimizer
4. Wybierz aplikacje, które chcesz opóźnić podczas uruchamianiu komputera.
Aby uzyskać więcej informacji jak zoptymalizować proces uruchamiania
komputera, odwołaj się do „Optymalizacja czasu uruchamiania komputera” (p.
138).
Optymalizacja
68
Bitdefender Antivirus Plus 2015
15. PRZYDATNE INFORMACJE
15.1. W jaki sposób mogę przetestować mój program
antywirusowy?
Aby upewnić się, że produkt Bitdefender funkcjonuje poprawnie, zalecamy
przeprowadzenie testu EICAR.
Test EICAR pozwala na sprawdzenie ochrony antywirusowej z
wykorzystaniem bezpiecznego pliku, stworzonego specjalnie do takich zadań.
Aby przetestować program antywirusowy, wykonaj następujące czynności:
1. Pobierz plik testowy
http://www.eicar.org/.
z
oficjalnej
strony
organizacji
EICAR
2. Kliknij zakładkę Antywirusowy plik testowy.
3. Kliknij Pobierz w menu po lewej stronie.
4. Z obszaru pobierania z wykorzystaniem standardowego protokołu http
wybierz plik testowy eicar.com.
5. Zostaniesz poinformowany, że strona, którą próbujesz otworzyć, zawiera
wirusa testowego EICAR-Test-File.
Kiedy klikniesz Rozumiem ryzyko, mimo to otwórz stronę, rozpocznie się
pobieranie pliku testowego, a okno wyskakujące produktu Bitdefender
wyświetli komunikat informujący o wykryciu wirusa.
Kliknij Szczegóły, aby dowiedzieć się więcej o tym działaniu.
Jeżeli Bitdefender nie wyświetla żadnych powiadomień, radzimy
skontaktować się z działem pomocy technicznej Bitdefender, tak jak opisane
zostało to w sekcji „Prośba o pomoc” (p. 179).
15.2. W jaki sposób usunąć Bitdefender?
Jeżeli chcesz usunąć Bitdefender Antivirus Plus 2015, wykonaj następujące
czynności:
● W systemie Windows XP:
1. Kliknij Start, przejdź do Panelu sterowania i dwukrotnie kliknij Dodaj /
usuń programy.
Przydatne informacje
69
Bitdefender Antivirus Plus 2015
2. Wyszukaj Bitdefender Antivirus Plus 2015 i wybierz opcję Usuń.
3. Kliknij Usuń, aby kontynuować.
4. Na tym etapie możliwe są następujące opcje:
● Chcę zainstalować ponownie - całkowicie usunie Bitdefender.
60-sekundowy skaner antywirusowy Bitdefender nie zostanie
zainstalowany.
● Chcę trwale usunąć - całkowicie usunie Bitdefender. 60-sekundowy
skaner antywirusowy Bitdefender zostanie zainstalowany na Twoim
komputerze, aby pomóc w ochronie przed szkodliwym
oprogramowaniem.
Wybierz żądaną opcję i kliknij Dalej.
5. Zaczekaj na zakończenie procesu odinstalowania, a następnie ponownie
uruchom system.
● W systemach Windows Vista i Windows 7:
1. Kliknij Start, przejdź do Panelu sterowania i dwukrotnie kliknij Programy
i funkcje.
2. Wyszukaj Bitdefender Antivirus Plus 2015 i wybierz opcję Odinstaluj.
3. Kliknij Usuń, aby kontynuować.
4. Na tym etapie możliwe są następujące opcje:
● Chcę zainstalować ponownie - całkowicie usunie Bitdefender.
60-sekundowy skaner antywirusowy Bitdefender nie zostanie
zainstalowany.
● Chcę trwale usunąć - całkowicie usunie Bitdefender. 60-sekundowy
skaner antywirusowy Bitdefender zostanie zainstalowany na Twoim
komputerze, aby pomóc w ochronie przed szkodliwym
oprogramowaniem.
Wybierz żądaną opcję i kliknij Dalej.
5. Zaczekaj na zakończenie procesu odinstalowania, a następnie ponownie
uruchom system.
● W systemie Windows 8:
1. Na ekranie menu Start systemu Windows zlokalizuj Panel sterowania
(przykładowo, możesz zacząć pisać "Panel sterowania" bezpośrednio
na ekranie menu Start) a następnie kliknij na jego ikonę.
Przydatne informacje
70
Bitdefender Antivirus Plus 2015
2. Kliknij Odinstaluj program lub Programy i funkcje
3. Wyszukaj Bitdefender Antivirus Plus 2015 i wybierz opcję Odinstaluj.
4. Kliknij Usuń, aby kontynuować.
5. Na tym etapie możliwe są następujące opcje:
● Chcę zainstalować ponownie - całkowicie usunie Bitdefender.
60-sekundowy skaner antywirusowy Bitdefender nie zostanie
zainstalowany.
● Chcę trwale usunąć - całkowicie usunie Bitdefender. 60-sekundowy
skaner antywirusowy Bitdefender zostanie zainstalowany na Twoim
komputerze, aby pomóc w ochronie przed szkodliwym
oprogramowaniem.
Wybierz żądaną opcję i kliknij Dalej.
6. Zaczekaj na zakończenie procesu odinstalowania, a następnie ponownie
uruchom system.
Notatka
60-sekundowy skaner antywirusowy Bitdefender jest darmową aplikacją, która
wykorzystuję technologię skanowania w chmurze w celu wykrywania zagrożeń
i złośliwych programów w mniej niż 60 sekund.
15.3. W jaki sposób chronić system po odinstalowaniu
Bitdefender?
Podczas odinstalowywania Bitdefender Antivirus Plus 2015, masz możliwość
Usunąć na stałe z możliwością zainstalowania Bitdefender 60-sekundowego
skanera wirusów na twój komputer.
60-sekundowy skaner antywirusowy Bitdefender jest darmową aplikacją,
która wykorzystuję technologię skanowania w chmurze w celu wykrywania
zagrożeń i złośliwych programów w mniej niż 60 sekund.
Możesz kontynuować korzystanie z aplikacji, nawet jeżeli przeinstalujesz
Bitdefender lub zainstalujesz na komputerze inny program antywirusowy.
Jeżeli chcesz usunąć 60-sekundowy skaner antywirusowy Bitdefender,
wykonaj następujące czynności:
● W systemie Windows XP:
Przydatne informacje
71
Bitdefender Antivirus Plus 2015
1. Kliknij Start, przejdź do Panelu sterowania i dwukrotnie kliknij Dodaj /
usuń programy.
2. Wyszukaj 60-sekundowy skaner antywirusowy Bitdefender i wybierz
Usuń.
3. W następnym kroku wybierz Odinstaluj i zaczekaj na zakończenie
procesu.
● W systemach Windows Vista i Windows 7:
1. Kliknij Start, przejdź do Panelu sterowania i dwukrotnie kliknij Programy
i funkcje.
2. Wyszukaj 60-sekundowy skaner antywirusowy Bitdefender i wybierz
Odinstaluj.
3. W następnym kroku wybierz Odinstaluj i zaczekaj na zakończenie
procesu.
● W systemie Windows 8:
1. Na ekranie menu Start systemu Windows zlokalizuj Panel sterowania
(przykładowo, możesz zacząć pisać "Panel sterowania" bezpośrednio
na ekranie menu Start) a następnie kliknij na jego ikonę.
2. Kliknij Odinstaluj program lub Programy i funkcje
3. Wybierz 60-sekundowy skaner antywirusowy Bitdefender i kliknij
Odinstaluj.
4. W następnym kroku wybierz Odinstaluj i zaczekaj na zakończenie
procesu.
15.4. Jak automatycznie wyłączyć komputer po
zakończeniu skanowania?
Bitdefender oferuje wiele zadań skanowania, które można wykorzystać, aby
upewnić się czy system nie jest zainfekowany złośliwym oprogramowaniem.
Skanowanie całego komputera może zająć dłuższy czas, w zależności od
konfiguracji sprzętowej i oprogramowania.
Z tego powodu, Bitdefender umożliwia taka konfigurację Bitdefender, która
pozwoli automatycznie wyłączyć komputer po zakończeniu skanowania.
Przydatne informacje
72
Bitdefender Antivirus Plus 2015
Rozważmy następujący przykład: skończysz pracę na komputerze i chcesz
iść spać. Chcesz sprawdzić programem Bitdefender cały system na
występowanie złośliwego oprogramowania.
Oto w jaki sposób można ustawić Bitdefender, aby wyłączyć system po
zakończeniu skanowania:
1. Otwórz okno Bitdefender.
2. Dostęp do panelu Ochrona
3. W module Antywirus, wybierz Zarządzanie skanowaniem
4. W oknie Zarządzaj zadaniami skanowania, kliknij Nowe zadanie własne
aby wprowadzić nazwę skanowania i wybrać obiekty, które mają być
przeskanowane.
5. Jeśli chcesz skonfigurować szczegółowe opcje skanowania, wybierz
zakładkę Zaawansowane.
6. Wybierz opcję wyłączenia komputera po zakończeniu skanowania jeśli
nie znaleziono zagrożeń.
7. Kliknij OK aby zapisać zmiany i zamknąć okno.
8. Kliknij Uruchom.
Jeśli zagrożenia nie zostaną odnalezione, komputer zostanie wyłączony.
Jeśli pozostaną nierozwiązane zagrożenia, zostaniesz poproszony o wybranie
działań, jakie względem nich zostaną podjęte. Aby uzyskać więcej informacji,
odwołaj się do „Kreator Skanowania Antywirusowego” (p. 93).
15.5. Jak skonfigurować Bitdefender, aby używał
połączenia z internetem przez serwer proxy?
Jeśli Twój komputer łączy się z internetem przez serwer proxy, musisz
skonfigurować ustawienia proxy produktu Bitdefender. Zwykle Bitdefender
automatycznie wykrywa i importuje z systemu ustawienia proxy.
WAŻNE
Domowe połączenia internetowe nie używają zwykle serwera proxy. Z zasady
musisz sprawdzać i konfigurować ustawienia połączeń proxy Twojego
programu Bitdefender, jeśli aktualizacje nie działają. Jeśli Bitdefender jest w
stanie przeprowadzić aktualizację, oznacza to, że jest on poprawnie
skonfigurowany, żeby łączyć się z internetem.
Przydatne informacje
73
Bitdefender Antivirus Plus 2015
Aby zmienić ustawienia proxy, wykonaj następujące czynności:
1. Otwórz okno Bitdefender.
2. Kliknij ikonę
w górnej części okna, a następnie z rozwijanego menu
wybierz Ustawienia ogólne.
3. W oknie Ustawienia ogólne wybierz zakładkę Zaawansowane.
4. Włącz wykorzystania proxy przez kliknięcie przycisku.
5. Kliknij link „Zarządzaj proxy”
6. Są dwa sposoby na zmianę ustawień proxy:
● Importuj ustawienia proxy z domyślnej przeglądarki - ustawienia proxy
dla obecnego użytkownika pobrane z domyślnej wyszukiwarki. Jeśli
serwer proxy wymaga nazwy użytkownika i hasła, musisz podać je w
odpowiednich polach.
Notatka
Bitdefender może zaimportować ustawienia proxy z większości
popularnych przeglądarek, m.in. z najnowszych wersji przeglądarek
Internet Explorer, Mozilla Firefox oraz Opera.
● „Własne ustawienia proxy” - ustawienia proxy, które możesz
skonfigurować sam. Następujące ustawienia muszą zostać podane:
● Adres - wpisz adres IP serwera proxy.
● Port - wpisz port, którego Bitdefender używa do łączenia się z
serwerem proxy.
● Nazwa użytkownika - wpisz nazwę użytkownika rozpoznawanego
przez proxy.
● Hasło proxy - wpisz poprawne hasło dla wcześniej podanego
użytkownika.
7. Kliknij OK aby zapisać zmiany i zamknąć okno.
Bitdefender będzie korzystać z dostępnych ustawień proxy, dopóki nie uzyska
połączenia z internetem.
15.6. Mój system Windows jest w wersji 32- czy
64-bitowej?
Aby dowiedzieć się, czy Twój system operacyjny jest 32- czy 64-bitowy,
wykonaj następujące kroki:
Przydatne informacje
74
Bitdefender Antivirus Plus 2015
● W systemie Windows XP:
1. Kliknij Start.
2. W menu Start znajdź Mój komputer.
3. Kliknij prawym przyciskiem myszy Mój komputer i wybierz Właściwości.
4. Jeśli w polu System widnieje wpis x64 Edition, masz 64-bitową wersję
systemu Windows XP.
Jeśli nie widzisz oznaczenia „Wersja x64”, to masz 32-bitową wersję
systemu Windows XP.
● W systemach Windows Vista i Windows 7:
1. Kliknij Start.
2. W menu Start znajdź Komputer.
3. Kliknij prawym przyciskiem myszy Komputer i wybierz Właściwości.
4. W polu System sprawdź informacje na temat systemu.
● W systemie Windows 8:
1. Na ekranie menu Start systemu Windows zlokalizuj Komputer
(przykładowo, możesz zacząć pisać "Komputer" bezpośrednio na ekranie
menu Start) a następnie kliknij na jego ikonę.
2. Wybierz Właściwości w dolnym menu.
3. W zakładce System sprawdź szczegóły dotyczące typu systemu.
15.7. Jak wyświetlić ukryte obiekty w systemie
Windows?
Kroki te są przydatne w tych przypadkach, gdy ma się do czynienia ze
złośliwym oprogramowaniem i trzeba odnaleźć i usunąć zainfekowane pliki,
które mogą być ukryte.
Aby pokazać obiekty ukryte w systemie Windows, wykonaj następujące kroki:
1. Kliknij Start i przejdź do Panelu sterowania.
W systemie Windows 8: na ekranie Start zlokalizuj Panel sterowania
(przykładowo, zacznij wpisywać "Panel sterowania" bezpośrednio na
ekranie Start), a następnie kliknij na jego ikonie.
2. Wybierz Opcje folderów.
Przydatne informacje
75
Bitdefender Antivirus Plus 2015
3. Przejdź do zakładki Widok.
4. Wybierz Wyświetlaj zawartość folderów systemowych (tylko w systemie
Windows XP).
5. Wybierz Pokaż ukryte pliki i foldery.
6. Usuń zaznaczenie z pola Ukryj rozszerzenia znanych typów plików.
7. Usuń Ukryj chronione pliki systemu operacyjnego.
8. Kliknij Zastosuj, a następnie OK.
15.8. Jak usunąć inne rozwiązania bezpieczeństwa?
Głównym powodem używania rozwiązań bezpieczeństwa jest możliwość
zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa danym. Co dzieje się, gdy w systemie
znajduje się więcej niż jeden produkt zabezpieczający?
Gdy na jednym komputerze uruchomione jest więcej niż jedno rozwiązanie
bezpieczeństwa, system staje się niestabilny. Instalator Bitdefender Antivirus
Plus 2015 automatycznie wykrywa inne programy zabezpieczające i oferuje
możliwość ich deinstalacji.
Jeśli podczas instalacji nie usuniesz innych rozwiązań bezpieczeństwa,
wykonaj następujące kroki:
● W systemie Windows XP:
1. Kliknij Start, przejdź do Panelu sterowania i dwukrotnie kliknij Dodaj /
usuń programy.
2. Poczekaj chwilę aż wyświetlona zostanie lista zainstalowanych
programów.
3. Znajdź nazwę programu, który chcesz usunąć i wybierz Usuń.
4. Zaczekaj na zakończenie procesu odinstalowania, a następnie ponownie
uruchom system.
● W systemach Windows Vista i Windows 7:
1. Kliknij Start, przejdź do Panelu sterowania i dwukrotnie kliknij Programy
i funkcje.
2. Poczekaj chwilę aż wyświetlona zostanie lista zainstalowanych
programów.
3. Znajdź nazwę programu, który chcesz usunąć i wybierz Odinstaluj.
Przydatne informacje
76
Bitdefender Antivirus Plus 2015
4. Zaczekaj na zakończenie procesu odinstalowania, a następnie ponownie
uruchom system.
● W systemie Windows 8:
1. Na ekranie menu Start systemu Windows zlokalizuj Panel sterowania
(przykładowo, możesz zacząć pisać "Panel sterowania" bezpośrednio
na ekranie menu Start) a następnie kliknij na jego ikonę.
2. Kliknij Odinstaluj program lub Programy i funkcje
3. Poczekaj chwilę aż wyświetlona zostanie lista zainstalowanych
programów.
4. Znajdź nazwę programu, który chcesz usunąć i wybierz Odinstaluj.
5. Zaczekaj na zakończenie procesu odinstalowania, a następnie ponownie
uruchom system.
Jeśli nie usuniesz z systemu innego rozwiązania bezpieczeństwa, pobierz
narzędzie deinstalacji z witryny sieciowej swojego sprzedawcy lub skontaktuj
się z nim bezpośrednio, w celu uzyskania informacji na ten temat.
15.9. Jak korzystać z Przywracania systemu Windows?
Jeśli nie możesz uruchomić komputera w trybie normalnym, możesz
uruchomić go w trybie awaryjnym i użyć narzędzia przywracania systemu
do powrócenia do momentu, w którym udało się uruchomić komputer bez
błędów.
Aby przeprowadzić proces odzyskiwania systemu, musisz być zalogowany
jako administrator.
Aby użyć przywracania systemu, wykonaj następujące czynności:
● W systemie Windows XP:
1. Zaloguj się do systemu Windows w Trybie awaryjnym.
2. Ścieżka w menu Start systemu Windows: Start → Wszystkie programy
→ Narzędzia systemowe → Przywracanie systemu.
3. Na stronie „Witaj w przywracaniu systemu” kliknij, aby wybrać opcję
„Przywróć mój komputer do poprzedniego stanu”, a następnie kliknij
„Dalej”.
4. Aby uruchomić system w trybie normalnym, postępuj zgodnie z
poleceniami kreatora.
Przydatne informacje
77
Bitdefender Antivirus Plus 2015
● W systemach Windows Vista i Windows 7:
1. Zaloguj się do systemu Windows w Trybie awaryjnym.
2. Użyj ścieżki w menu start systemu Windows: "Wszystkie programy" →
"Akcesoria" → "Narzędzia systemowe" → "Przywracanie systemu".
3. Aby uruchomić system w trybie normalnym, postępuj zgodnie z
poleceniami kreatora.
● W systemie Windows 8:
1. Zaloguj się do systemu Windows w Trybie awaryjnym.
2. Na ekranie menu Start systemu Windows zlokalizuj Panel sterowania
(przykładowo, możesz zacząć pisać "Panel sterowania" bezpośrednio
na ekranie menu Start) a następnie kliknij na jego ikonę.
3. Wybierz Odzyskiwanie a następnie Otwórz Przywracanie Systemu.
4. Aby uruchomić system w trybie normalnym, postępuj zgodnie z
poleceniami kreatora.
15.10. Jak uruchomić ponownie komputer w trybie
awaryjnym?
Tryb awaryjny to tryb działania diagnostycznego używany głównie do
rozwiązywania problemów, które mają wpływ na normalną pracę systemu
Windows. Tego rodzaju problemy mogą być wywołane przez problemy ze
sterownikami lub wirusy blokujące normalne uruchamianie systemu Windows.
W Trybie awaryjnym działa tylko kilka aplikacji, a system Windows wczytuje
jedynie podstawowe sterowniki i minimalną liczbę składników systemu
operacyjnego. Oto dlaczego w Trybie awaryjnym większość wirusów nie jest
aktywna i może być łatwo usunięta.
Uruchamianie systemu Windows w Trybie awaryjnym:
1. Uruchom ponownie komputer.
2. Aby przejść do menu uruchamiania, naciśnij kilka razy klawisz F8 przed
załadowaniem systemu Windows.
3. Wybierz „Tryb awaryjny” z menu uruchamiania lub „Tryb awaryjny z obsługą
sieci”, jeśli potrzebujesz dostępu do sieci.
4. Naciśnij klawisz Enter i poczekaj, aż system Windows uruchomi się w
trybie awaryjnym.
Przydatne informacje
78
Bitdefender Antivirus Plus 2015
5. Proces ten kończy się wiadomością potwierdzającą. Kliknij OK, aby
potwierdzić.
6. Aby uruchomić system Windows normalnie, po prostu uruchom system
ponownie.
Przydatne informacje
79
Bitdefender Antivirus Plus 2015
ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM
80
Bitdefender Antivirus Plus 2015
16. OCHRONA ANTYWIRUSOWA
Bitdefender chroni Twój komputer przed wszystkimi rodzajami zagrożeń
(wirusy, trojany, spyware, rootkity i nie tylko). Ochrona Bitdefender jest
podzielona na dwie kategorie:
● Skanowanie dostępowe - nie dopuszcza, aby nowe szkodliwe
oprogramowanie dostało się do Twojego systemu. Na przykład Bitdefender
przeskanuje dokument Word, kiedy go otworzysz, oraz wiadomość e-mail
kiedy ją otrzymasz.
Skanowanie w czasie rzeczywistym zapewnia ochronę przed szkodliwym
oprogramowaniem w czasie rzeczywistym, stanowiąc podstawowy
komponent każdego programu chroniącego komputer.
WAŻNE
Aby uniemożliwić wirusom zainfekowanie Twojego komputera, opcja
skanowanie w czasie rzeczywistym powinna być aktywna.
● Skanowanie Na Żądanie - pozwala wykrywać i usuwać złośliwe
oprogramowanie znajdujące się już w systemie. Jest to klasyczne
skanowanie wirusów zainicjowane przez użytkownika – wybierasz jaki
dysk, folder lub plik Bitdefender ma skanować, a Bitdefender skanuje go
- na żądanie.
Bitdefender automatycznie skanuje wszelkie wymienne nośniki danych
podłączone do komputera, aby można było bezpiecznie ich używać. Aby
uzyskać więcej informacji, odwołaj się do „Automatyczne skanowanie
wymiennych nośników danych” (p. 97).
Zaawansowani użytkownicy mogą skonfigurować wyjątki, aby pominąć
określone pliki lub typy plików podczas skanowania. Aby uzyskać więcej
informacji, odwołaj się do „Konfigurowanie wyjątków skanowania” (p. 99).
W przypadku wykrycia wirusa lub innego złośliwego oprogramowania,
Bitdefender dokona automatycznej próby usunięcia kodu złośliwego
oprogramowania z zainfekowanego pliku i odtworzenia oryginalnego pliku.
Ta operacja określana jest mianem dezynfekcji. Plików, których nie można
zdezynfekować, są poddawane kwarantannie, aby powstrzymać infekcję.
Aby uzyskać więcej informacji, odwołaj się do „Zarządzanie plikami w
kwarantannie” (p. 102).
Ochrona antywirusowa
81
Bitdefender Antivirus Plus 2015
Jeśli komputer został zainfekowany złośliwym oprogramowaniem, zapoznaj
się z informacjami w „Usuwanie szkodliwego oprogramowania z systemu” (p.
167). Aby pomóc Ci w pozbyciu się szkodliwego oprogramowania, które nie
może zostać usunięte z uruchomionego systemu Windows, Bitdefender
posiada funkcję Trybu ratunkowego. To zaufane środowisko, zaprojektowane
specjalnie w celu usuwania szkodliwego oprogramowania, umożliwia
uruchomienie komputera bez uruchamiania systemu Windows. Kiedy
komputer działa w Trybie przywracania, szkodliwe oprogramowanie nie jest
aktywne, więc łatwo je usunąć.
Aby ochronić Cię przed nieznanymi, złośliwymi aplikacjami, Bitdefender
używa Aktywnej Kontroli Wirusów, zaawansowanej technologii heurystycznej,
która nieustannie monitoruje aplikacje uruchomione w Twoim systemie.
Aktywna Kontrola Wirusów automatycznie blokuje aplikacje, które wykazują
szkodliwe zachowanie, żeby powstrzymać je przed zniszczeniem Twojego
komputera. Prawidłowe aplikacje mogą być czasami blokowane. W takiej
sytuacji możesz skonfigurować Aktywną Kontrolę Wirusów tworząc wyjątki
po to, żeby nie blokowała już tych aplikacji. Aby uzyskać więcej informacji,
zapoznaj się z „Aktywna Kontrola Wirusów” (p. 103).
16.1. Skanowanie w czasie rzeczywistym (ochrona w
czasie rzeczywistym)
Bitdefender zapewnia ciągłą ochronę w czasie rzeczywistym, przeciw
szerokiemu zakresowi zagrożeń, poprzez skanowanie wszystkich plików
oraz e-maili.
Domyślne ustawienia ochrony w czasie rzeczywistym zapewniają dobrą
ochronę przed złośliwym oprogramowaniem, a jednocześnie wywierają tylko
niewielki wpływ na wydajność systemu. Łatwe zmienianie ustawień ochrony
w czasie rzeczywistym zgodne z potrzebami użytkownika zapewniają
zdefiniowane wcześniej poziomy ochrony. Jeśli jesteś użytkownikiem
zaawansowanym, możesz szczegółowo skonfigurować ustawienia
skanowania poprzez utworzenie własnego poziomu ochrony.
16.1.1. Włączanie lub wyłączanie ochrony w czasie
rzeczywistym
Aby włączyć lub wyłączyć Ochronę przeciw szkodliwemu oprogramowaniu
w czasie rzeczywistym, postępuj zgodnie ze wskazówkami:
Ochrona antywirusowa
82
Bitdefender Antivirus Plus 2015
1. Otwórz okno Bitdefender.
2. Dostęp do panelu Ochrona
3. Naciśnij moduł Antywirus.
4. W oknie Antywirus wybierz zakładkę Tarcze.
5. Użyj przełącznika, aby włączyć lub wyłączyć skanowanie w czasie
rzeczywistym.
6. Jeśli chcesz wyłączyć ochronę w czasie rzeczywistym, pojawi się następne
okno ostrzegawcze: Musisz potwierdzić swój wybór, określając w menu
czas, w którym ochrona w czasie rzeczywistym ma być wyłączona. Możesz
ją wyłączyć na 5, 15 lub 30 minut, na godzinę, na stałe lub do czasu
następnego uruchomienia systemu. Ochrona w czasie rzeczywistym
zostanie włączona automatycznie po upływie zdefiniowanego czasu.
Ostrzeżenie
To jest krytyczne zagadnienie bezpieczeństwa. Zalecamy wyłączanie
ochrony w czasie rzeczywistym na tak krótko jak to tylko możliwe. Jeśli
ochrona w czasie rzeczywistym jest wyłączona, nie będziesz chroniony
przed zagrożeniami.
16.1.2. Dostosowywanie poziomu ochrony w czasie
rzeczywistym
Poziom ochrony w czasie rzeczywistym określa ustawienia skanowania dla
ochrony w tym czasie. Łatwe zmienianie ustawień ochrony w czasie
rzeczywistym zgodne z potrzebami użytkownika zapewniają zdefiniowane
wcześniej poziomy ochrony.
Aby dostosować poziom ochrony w czasie rzeczywistym, postępuj zgodnie
ze wskazówkami:
1. Otwórz okno Bitdefender.
2. Dostęp do panelu Ochrona
3. Naciśnij moduł Antywirus.
4. W oknie Antywirus wybierz zakładkę Tarcze.
5. Aby ustawić wybrany poziom ochrony, przeciągnij suwak wzdłuż skali.
Użyj opisów po prawej stronie skali, aby wybrać poziom ochrony najlepiej
spełniający Twoje wymagania.
Ochrona antywirusowa
83
Bitdefender Antivirus Plus 2015
16.1.3. Konfiguracja ustawień ochrony w czasie
rzeczywistym
Profesjonalni użytkownicy mogą chcieć skorzystać z ustawień skanowania,
które oferuje Bitdefender. Możesz szczegółowo skonfigurować ochronę w
czasie rzeczywistym poprzez utworzenie własnego poziomu ochrony.
Aby skonfigurować ustawienia ochrony w czasie rzeczywistym, wykonaj
następujące kroki:
1. Otwórz okno Bitdefender.
2. Dostęp do panelu Ochrona
3. Naciśnij moduł Antywirus.
4. W oknie Antywirus wybierz zakładkę Tarcze.
5. Kliknij Własny.
6. Skonfiguruj ustawienia skanowania według uznania.
7. Kliknij OK aby zapisać zmiany i zamknąć okno.
Informacje o opcjach skanowania
Ta informacja może być przydatna:
● Jeśli nie znasz pewnych określeń, sprawdź je w słowniku. Możesz także
uzyskać więcej informacji przeszukując internet.
● Opcje skanowania dla otwartych plików. Możesz ustawić Bitdefender tak,
aby skanował wyłącznie pliki i aplikacje (pliki programowe), z których
korzystasz. Najlepszą ochronę zapewnia skanowanie wszystkich użytych
plików, natomiast lepszą wydajność zapewnia skanowanie tylko aplikacji.
Domyślnie foldery lokalne i udziały sieciowe podlegają skanowaniu w
czasie rzeczywistym. Dla lepszej wydajności systemu można wykluczyć
lokalizacje sieciowe ze skanowania w czasie rzeczywistym.
Aplikacje (lub pliki programów) są bardziej narażone na ataki złośliwego
oprogramowania od plików innego typu. Ta kategoria obejmuje następujące
rozszerzenia plików:
386; a6p; ac; accda; accdb; accdc; accde; accdp; accdr; accdt; accdu; acl;
acr; action; ade; adp; air; app; as; asd; asp; awk; bas; bat; bin; cgi; chm; cla;
class; cmd; cnv; com; cpl; csc; csh; dat; dek; dld; dll; doc; docm; docx; dot;
dotm; dotx; drv; ds; ebm; esh; exe; ezs; fky; frs; fxp; gadget; grv; hlp; hms;
Ochrona antywirusowa
84
Bitdefender Antivirus Plus 2015
hta; htm; html; iaf; icd; ini; inx; ipf; isu; jar; js; jse; jsx; kix; laccdb; lnk; maf;
mam; maq; mar; mat; mcr; mda; mdb; mde; mdt; mdw; mem; mhtml; mpp;
mpt; mpx; ms; msg; msi; msp; mst; msu; oab; obi; obs; ocx; oft; ole; one;
onepkg; ost; ovl; pa; paf; pex; pfd; php; pif; pip; pot; potm; potx; ppa; ppam;
pps; ppsm; ppsx; ppt; pptm; pptx; prc; prf; prg; pst; pub; puz; pvd; pwc; py;
pyc; pyo; qpx; rbx; rgs; rox; rpj; rtf; scar; scr; script; sct; shb; shs; sldm; sldx;
smm; snp; spr; svd; sys; thmx; tlb; tms; u3p; udf; url; vb; vbe; vbs; vbscript;
vxd; wbk; wcm; wdm; wiz; wll; wpk; ws; wsf; xar; xl; xla; xlam; xlb; xlc; xll; xlm;
xls; xlsb; xlsm; xlsx; xlt; xltm; xltx; xlw; xml; xqt; xsf; xsn; xtp
● Skanuj wewnątrz archiwów. Skanowanie wewnątrz archiwów to powolny
i zasobożerny proces, który z tego powodu nie jest zalecany dla użycia w
ochronie w czasie rzeczywistym. Archiwa zawierające zainfekowane pliki
nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla bezpieczeństwa systemu.
Złośliwe oprogramowanie może zaatakować system tylko wtedy, gdy
zainfekowany plik zostanie wypakowany i uruchomiony bez włączonej
ochrony w czasie rzeczywistym.
Jeśli wybierzesz tę opcję, możesz ustalić maksymalny akceptowalny
rozmiar archiwum do skanowania w czasie rzeczywistym. Zaznacz
odpowiadające pole wyboru i wpisz maksymalny rozmiar archiwum (w
MB).
● Opcje skanowania dla e-mail i stron www. Aby uniemożliwić pobieranie
złośliwego oprogramowania na komputer, Bitdefender automatycznie
skanuje następujące punkty wejściowe złośliwego oprogramowania:
● przychodzące i wychodzące wiadomości e-mail
● Ruch sieciowy
Skanowanie ruchu sieciowego może nieco spowolnić przeglądanie sieci,
ale będzie blokować złośliwe oprogramowanie pochodzące z internetu, w
tym także przypadkowe pobieranie plików.
Choć nie jest to zalecane, możesz wyłączyć skanowanie antywirusowe
poczty lub stron www, aby zwiększyć wydajność systemu. Jeśli wyłączysz
odpowiednie opcje skanowania, wiadomości e-mail oraz pliki otrzymane
lub pobrane z internetu nie będą skanowane. Zainfekowane pliki będą
mogły wówczas zostać zapisane na komputerze. Nie jest to poważne
zagrożenie, ponieważ ochrona w czasie rzeczywistym blokuje złośliwe
oprogramowanie, gdy zainfekowane pliki są otwierane, przenoszone,
kopiowane lub uruchamiane.
Ochrona antywirusowa
85
Bitdefender Antivirus Plus 2015
● Skanowanie sektorów startowych. Możesz ustawić Bitdefender tak, aby
skanował sektory rozruchowe dysku twardego. Ten sektor dysku twardego
zawiera kod, niezbędny do uruchomienia procesu bootowania. Po
zainfekowaniu sektora rozruchowego przez wirusa, możesz utracić dostęp
do napędu, przez co uruchomienie systemu i uzyskanie dostępu do danych
stanie się niemożliwe.
● Skanuj tylko nowe i zmienione pliki. Skanując tylko nowe lub zmienione
pliki można znacząco poprawić ogólny czas reakcji systemu kosztem
rezygnacji z niewielkiej tylko części ochrony.
● Skanuj w poszukiwaniu keyloggerów. Wybierz tę opcję, aby skanować
system w poszukiwaniu aplikacji keylogger. Keyloggery zapisują to, co
wpiszesz na klawiaturze i wysyłają raporty przez internet do hakera. Haker
może poznać ważne informacje z ukradzionych danych, takie jak numer
i hasło do konta bankowego i użyć ich na własną korzyść.
Działania podjęte wobec wykrytego szkodliwego oprogramowania
Można skonfigurować działania podejmowane przez ochronę w czasie
rzeczywistym.
Aby skonfigurować te działania, wykonaj następujące kroki:
1. Otwórz okno Bitdefender.
2. Dostęp do panelu Ochrona
3. Naciśnij moduł Antywirus.
4. W oknie Antywirus wybierz zakładkę Tarcze.
5. Kliknij Własny.
6. Skonfiguruj ustawienia skanowania według uznania.
7. Kliknij OK aby zapisać zmiany i zamknąć okno.
Następujące działania mogą być podjęte przez ochronę w czasie
rzeczywistym w Bitdefender:
Podejmij odpowiednie działania
Bitdefender podejmie zalecane działania w zależności od typu wykrytego
pliku:
● Pliki zainfekowane. Pliki, w których wykryto infekcje, są zgodne z
sygnaturami w Bazie Danych Sygnatur Złośliwego Oprogramowania
Bitdefender. Bitdefender podejmie automatyczną próbę usunięcia
Ochrona antywirusowa
86
Bitdefender Antivirus Plus 2015
złośliwego kodu z zainfekowanego pliku i przywrócenia pierwotnego
pliku. Ta operacja określana jest mianem dezynfekcji.
Plików, których nie można zdezynfekować, są poddawane
kwarantannie, aby powstrzymać infekcję. Pliki w kwarantannie nie
mogą być uruchomione ani otwarte; teoretycznie, ryzyko zainfekowania
nimi znika. Aby uzyskać więcej informacji, odwołaj się do „Zarządzanie
plikami w kwarantannie” (p. 102).
WAŻNE
W przypadku określonych typów złośliwego oprogramowania
dezynfekcja jest niemożliwa, ponieważ złośliwy jest cały plik. W takich
wypadkach zainfekowany plik jest usuwany z dysku.
● Podejrzane pliki. Pliki są wykrywane jako podejrzane przez analizę
heurystyczną. Podejrzanych plików nie można zdezynfekować,
ponieważ brak jest służących do tego procedur. Zostaną one
przeniesione do kwarantanny, aby zapobiec potencjalnej infekcji.
Pliki poddane kwarantannie są domyślnie wysyłane do laboratoriów
firmy Bitdefender w celu analizy szkodliwego oprogramowania
dokonywanej przez badaczy Bitdefender. Jeśli obecność szkodliwego
oprogramowania zostanie potwierdzona, odpowiednia sygnatura
umożliwi usunięcie tego oprogramowania.
● Archiwa zawierające zainfekowane pliki.
● Archiwa zawierające jedynie zainfekowane pliki są usuwane
automatycznie.
● Jeśli archiwum zawiera zarówno pliki zainfekowane, jak i czyste, to
Bitdefender podejmie próbę usunięcia plików zainfekowanych pod
warunkiem, że będzie mógł odtworzyć archiwum z czystymi plikami.
Jeśli przywrócenie archiwum jest niemożliwe, zostaniesz
poinformowany o braku możliwości podjęcia jakiegokolwiek
działania z uwagi na ryzyko utraty czystych plików.
Przenieś pliki do kwarantanny
Przenosi pliki wykryte jako zainfekowane do kwarantanny. Pliki w
kwarantannie nie mogą być uruchomione ani otwarte; teoretycznie,
ryzyko zainfekowania nimi znika. Aby uzyskać więcej informacji, odwołaj
się do „Zarządzanie plikami w kwarantannie” (p. 102).
Ochrona antywirusowa
87
Bitdefender Antivirus Plus 2015
Blokuj dostęp
W przypadku wykrycia zainfekowanego pliku dostęp do niego zostanie
zablokowany.
16.1.4. Przywracanie ustawień domyślnych
Domyślne ustawienia ochrony w czasie rzeczywistym zapewniają dobrą
ochronę przed złośliwym oprogramowaniem, a jednocześnie wywierają tylko
niewielki wpływ na wydajność systemu.
Aby przywrócić ustawienia ochrony w czasie rzeczywistym, postępuj zgodnie
ze wskazówkami:
1. Otwórz okno Bitdefender.
2. Dostęp do panelu Ochrona
3. Naciśnij moduł Antywirus.
4. W oknie Antywirus wybierz zakładkę Tarcze.
5. Kliknij „Domyślnie”.
16.2. Skanowanie na żądanie
Głównym zadaniem Bitdefender jest zabezpieczenie Twojego komputera
przed wirusami. Wykonuje się to przez powstrzymywanie nowych wirusów
przed wniknięciem do komputera oraz dzięki skanowaniu wiadomości e-mail
i wszystkich nowych plików pobranych lub skopiowanych do systemu.
Istnieje ryzyko, że wirus już umiejscowił się w systemie, zanim zainstalowałeś
Bitdefender. Dlatego też ważne jest przeskanowanie Twojego komputera po
zainstalowaniu Bitdefender w poszukiwaniu rezydentnych wirusów. Ponadto
zdecydowanie ważne również jest regularne skanowanie komputera na
obecność wirusów.
Skanowanie na żądanie oparte jest na zadaniach skanowania. Zadania
skanowania określają opcje skanowania i elementy do przeskanowania.
Komputer przeskanować można w dowolnej chwili, uruchamiając zadania
domyślne albo osobiste (zadania zdefiniowane przez użytkownika). Jeśli
chcesz przeskanować konkretną lokalizację lub skonfigurować opcje
skanowania, ustaw i uruchom skanowanie własne.
Ochrona antywirusowa
88
Bitdefender Antivirus Plus 2015
16.2.1. Skanowanie pliku lub folderu w poszukiwaniu
szkodliwego oprogramowania
Pliki i foldery należy skanować zawsze, gdy istnieje podejrzenie, że są
zainfekowane. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik lub folder, który ma
być przeskanowany, wskaż Bitdefender i wybierz opcję Skanuj z Bitdefender.
Pojawi się Kreator skanowania antywirusowego i przeprowadzi Cię przez
proces skanowania. Na koniec skanowania zostaniesz poproszony o wybranie
działania, które zostanie wykonane względem wykrytych plików, jeśli takowe
wystąpią.
16.2.2. Uruchamianie szybkiego skanowania
Do wykrywania w systemie złośliwego oprogramowania Szybkie Skanowanie
wykorzystuje skanowanie w chmurze. Wykonanie Szybkiego Skanowania
trwa zwykle mniej niż minutę i używa tylko niewielkiej części zasobów
systemowych niezbędnych dla normalnego skanowania.
Aby uruchomić szybkie skanowanie, wykonaj następujące czynności:
1. Otwórz okno Bitdefender.
2. Dostęp do panelu Ochrona
3. W module Antywirus, wybierz Szybkie Skanowanie.
4. Kliknij „Kreator skanowania antywirusowego”, aby ukończyć skanowanie.
Bitdefender automatycznie podejmie zalecane działania względem
wykrytych plików. Jeśli pozostaną nierozwiązane zagrożenia, zostaniesz
poproszony o wybranie działań, jakie względem nich zostaną podjęte.
16.2.3. Uruchamianie Skanowania systemu
Zadanie Skanowania systemu skanuje cały komputer w poszukiwaniu
wszystkich rodzajów złośliwego oprogramowania zagrażającego
bezpieczeństwu, takiego jak wirusy, oprogramowanie typu spyware/adware,
rootkity i inne.
Notatka
Ponieważ Skanowanie systemu wykonuje dokładne skanowanie całego
systemu, skanowania może chwilę potrwać. Zatem zaleca się uruchamianie
tego zadania, kiedy nie używasz komputera.
Zanim uruchomisz Skanowanie systemu, zalecane jest:
Ochrona antywirusowa
89
Bitdefender Antivirus Plus 2015
● Upewnij się, że produkt Bitdefender jest zaktualizowany wraz z jego
sygnaturami szkodliwego oprogramowania. Skanowanie komputera w
momencie posiadania nieaktualnych sygnatur wirusów może spowodować
niewykrycie przez Bitdefender nowego szkodliwego oprogramowania,
które mogło się pojawić od czasu ostatniej aktualizacji. Aby uzyskać więcej
informacji, odwołaj się do „Dbanie o aktualizacje Bitdefender” (p. 42).
● Zamknij wszystkie otwarte programy.
Jeśli chcesz przeskanować konkretną lokalizację lub skonfigurować opcje
skanowania, ustaw i uruchom skanowanie niestandardowe. Aby uzyskać
więcej informacji, odwołaj się do „Konfiguracja skanowania niestandardowego”
(p. 90).
Aby uruchomić Skanowanie systemu, wykonaj następujące kroki:
1. Otwórz okno Bitdefender.
2. Dostęp do panelu Ochrona
3. W module Antyvirus, wybierz Skanowanie systemu.
4. Kliknij „Kreator skanowania antywirusowego”, aby ukończyć skanowanie.
Bitdefender automatycznie podejmie zalecane działania względem
wykrytych plików. Jeśli pozostaną nierozwiązane zagrożenia, zostaniesz
poproszony o wybranie działań, jakie względem nich zostaną podjęte.
16.2.4. Konfiguracja skanowania niestandardowego
Aby skonfigurować skanowanie w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania,
wykonaj następujące czynności:
1. Otwórz okno Bitdefender.
2. Dostęp do panelu Ochrona
3. W module Antywirus, wybierz Zarządzanie skanowaniem
4. Naciśnij Nowe zadanie niestandardowe. W zakładce Podstawowe
wprowadź nazwę skanowania i wybrać obiekty, które mają być
przeskanowane.
5. Jeśli chcesz skonfigurować szczegółowe opcje skanowania, wybierz
zakładkę Zaawansowane. Wyświetlone zostanie nowe okno. Wykonaj
następujące kroki:
a. Opcje skanowania można z łatwością konfigurować poprzez
dostosowanie poziomu skanowania. Aby ustawić wybrany poziom
Ochrona antywirusowa
90
Bitdefender Antivirus Plus 2015
skanowania, przeciągnij suwak wzdłuż skali. Użyj opisów po prawej
stronie skali, aby określić poziom skanowania najlepiej spełniający
Twoje wymagania.
Profesjonalni użytkownicy mogą chcieć skorzystać z ustawień
skanowania, które oferuje Bitdefender. Aby skonfigurować szczegóły
opcji skanowania, kliknij Niestandardowe. Więcej informacji na ich
temat znajduje się pod koniec tej sekcji.
b. Skonfigurować można także następujące opcje ogólne:
● Uruchom zadanie z niskim priorytetem . Obniża priorytet procesu
skanowania. Umożliwisz innym programom szybszą pracę i
zwiększysz czas potrzebny na zakończenie skanowania.
● Minimalizuj kreator skanowania do zasobnika systemowego
. Minimalizuje okno skanowania do zasobnika systemowego. Kliknij
dwukrotnie ikonę Bitdefender, aby otworzyć okno skanowania.
● Określ działanie, które zostanie podjęte w przypadku nieznalezienia
zagrożenia.
c. Kliknij OK aby zapisać zmiany i zamknąć okno.
6. Użyj przełącz Harmonogram jeśli chcesz ułożyć swój harmonogram
skanowania. Wybierz jedną z odpowiednich opcji aby ustalić
harmonogram:
● Przy uruchomieniu systemu
● Raz
● Okresowo
7. Wybierz rodzaj skanowania, które chcesz rozpocząć, w oknie Zadania
skanowania.
8. Kliknij „Uruchom skanowanie” i użyj „Kreatora Skanowania
antywirusowego”, aby ukończyć skanowanie. W zależności od lokalizacji
do przeskanowania, czynność może zająć więcej czasu. Na koniec
skanowania zostaniesz poproszony o wybranie działania, które zostanie
wykonane względem wykrytych plików, jeśli takowe wystąpią.
9. Jeśli chcesz, możesz szybko ponownie uruchomić poprzednie własne
skanowanie poprzez kliknięcie odpowiedniego wpisu na dostępnej liście.
Ochrona antywirusowa
91
Bitdefender Antivirus Plus 2015
Informacje o opcjach skanowania
Ta informacja może być przydatna:
● Jeśli nie znasz pewnych określeń, sprawdź je w słowniku. Możesz także
uzyskać więcej informacji przeszukując internet.
● Skanowanie plików. Możesz ustawić Bitdefender tak, aby skanował
wszystkie rodzaje plików lub jedynie aplikacje (pliki programów). Najlepszą
ochronę zapewnia skanowanie wszystkich plików, natomiast skanowanie
jedynie aplikacji jest szybsze.
Aplikacje (lub pliki programów) są bardziej narażone na ataki złośliwego
oprogramowania od plików innego typu. Ta kategoria obejmuje następujące
rozszerzenia plików: 386; a6p; ac; accda; accdb; accdc; accde; accdp; accdr;
accdt; accdu; acl; acr; action; ade; adp; air; app; as; asd; asp; awk; bas; bat;
bin; cgi; chm; cla; class; cmd; cnv; com; cpl; csc; csh; dat; dek; dld; dll; doc;
docm; docx; dot; dotm; dotx; drv; ds; ebm; esh; exe; ezs; fky; frs; fxp; gadget;
grv; hlp; hms; hta; htm; html; iaf; icd; ini; inx; ipf; isu; jar; js; jse; jsx; kix; laccdb;
lnk; maf; mam; maq; mar; mat; mcr; mda; mdb; mde; mdt; mdw; mem; mhtml;
mpp; mpt; mpx; ms; msg; msi; msp; mst; msu; oab; obi; obs; ocx; oft; ole;
one; onepkg; ost; ovl; pa; paf; pex; pfd; php; pif; pip; pot; potm; potx; ppa;
ppam; pps; ppsm; ppsx; ppt; pptm; pptx; prc; prf; prg; pst; pub; puz; pvd; pwc;
py; pyc; pyo; qpx; rbx; rgs; rox; rpj; rtf; scar; scr; script; sct; shb; shs; sldm;
sldx; smm; snp; spr; svd; sys; thmx; tlb; tms; u3p; udf; url; vb; vbe; vbs;
vbscript; vxd; wbk; wcm; wdm; wiz; wll; wpk; ws; wsf; xar; xl; xla; xlam; xlb;
xlc; xll; xlm; xls; xlsb; xlsm; xlsx; xlt; xltm; xltx; xlw; xml; xqt; xsf; xsn; xtp
● Opcje skanowania archiwów. Archiwa zawierające zainfekowane pliki nie
stanowią bezpośredniego zagrożenia dla bezpieczeństwa systemu.
Złośliwe oprogramowanie może zaatakować system tylko wtedy, gdy
zainfekowany plik zostanie wypakowany i uruchomiony bez włączonej
ochrony w czasie rzeczywistym. Zaleca się użycie tej opcji, w celu wykrycia
i usunięcia wszelkich potencjalnych zagrożeń, nawet jeśli nie jest to
zagrożenie bezpośrednie.
Notatka
Skanowanie plików archiwów wydłuża ogólny czas skanowania i wymaga
więcej zasobów systemowych.
● Skanowanie sektorów startowych. Możesz ustawić Bitdefender tak, aby
skanował sektory rozruchowe dysku twardego. Ten sektor dysku twardego
Ochrona antywirusowa
92
Bitdefender Antivirus Plus 2015
zawiera kod, niezbędny do uruchomienia procesu bootowania. Po
zainfekowaniu sektora rozruchowego przez wirusa, możesz utracić dostęp
do napędu, przez co uruchomienie systemu i uzyskanie dostępu do danych
stanie się niemożliwe.
● Skanuj pamięć. Wybierz tę opcję, aby przeskanować programy działające
w pamięci Twojego systemu.
● Skanuj rejestr. Włącz tę opcję, aby skanować klucze rejestru. Rejestr
Windows jest bazą danych przechowującą ustawienia konfiguracji i opcje
dla komponentów sytemu operacyjnego Windows oraz dla zainstalowanych
aplikacji.
● Skanuj ciasteczka. Wybierz tę opcję, aby przeskanować ciasteczka
zapisane w Twojej przeglądarce.
● Skanuj tylko nowe i zmienione pliki. Skanując tylko nowe lub zmienione
pliki można znacząco poprawić ogólny czas reakcji systemu kosztem
rezygnacji z niewielkiej tylko części ochrony.
● Ignoruj komercyjne keyloggery. Wybierz tę opcję, jeżeli na komputerze
masz zainstalowane komercyjne keyloggery, z których korzystasz.
Komercyjne keyloggery to legalne oprogramowanie komputerowe, którego
głównym zadaniem jest monitorowanie tego, co pisane jest na klawiaturze.
● Skanuj w poszukiwaniu rootkitów. Zaznacz tę opcję, aby skanować w
poszukiwaniu rootkitówi ukrytych obiektów, które korzystają z tego rodzaju
oprogramowania.
16.2.5. Kreator Skanowania Antywirusowego
Gdy w dowolnym momencie rozpoczniesz skanowanie na żądanie (np.
klikniesz prawym przyciskiem myszy na folder, wskażesz Bitdefender i
wybierzesz Skanuj z Bitdefender), pojawi się Kreator Skanowania
Antywirusowego Bitdefender. Użyj kreatora, aby ukończyć skanowanie.
Notatka
Jeśli kreator nie pojawi się, może to oznaczać że został skonfigurowany tak
aby skanować w tle. Szukaj
ikony z postępem skanowania w pasku
systemowym. Możesz kliknąć tą ikonę aby otworzyć okno skanowania i
zobaczyć jego postępy.
Ochrona antywirusowa
93
Bitdefender Antivirus Plus 2015
Krok 1 - Rozpocznij skanowanie
Bitdefender rozpocznie skanowanie zaznaczonych elementów. Możesz
widzieć informacje podawane w czasie rzeczywistym, dotyczące stanu
skanowania i statystyk (w tym czas, który upłynął, szacowany pozostały
czas oraz liczbę wykrytych zagrożeń). Aby dowiedzieć się więcej, kliknij łącze
Pokaż więcej.
Zaczekaj aż Bitdefender zakończy skanowanie. Proces skanowania może
chwilę potrwać, w zależności od złożoności skanowania.
Przerywanie lub zatrzymywanie skanowania. Możesz przerwać skanowanie
w każdej chwili poprzez naciśnięcie przycisku Stop Przejdziesz bezpośrednio
do ostatniego kroku kreatora. Aby tymczasowo wstrzymać proces
skanowania, kliknij Wstrzymaj. Będziesz musiał kliknąć Wznów, aby wznowić
skanowanie.
Archiwa chronione hasłem. W przypadku wykrycia archiwum chronionego
hasłem, w zależności od ustawień skanowania możesz otrzymać monit o
podanie hasła. Archiwa chronione hasłem nie mogą być skanowane chyba
że podasz hasło. Dostępne są następujące opcje:
● Hasło. Jeśli chcesz aby Bitdefender przeskanował archiwum, wybierz tą
opcję i podaj hasło. Jeśli nie znasz hasła, wybierz jedną z pozostałych
opcji.
● Nie pytaj o hasło i pomiń ten obiekt podczas skanowania. Wybierz tą opcję
aby pominąć skanowanie tego archiwum.
● Pomiń wszystkie elementy chronione hasłem i nie skanuj ich. Wybierz tą
opcję jeśli nie chcesz być pytany o archiwa zabezpieczone hasłem.
Bitdefender nie będzie w stanie ich skanować, ale informacja na ich temat
zostanie zostanie zapisana w dzienniku skanera.
Wybierz daną opcję i kliknij OK, aby kontynuować skanowanie.
Krok 2 - Wybierz działania
Na koniec skanowania zostaniesz poproszony o wybranie działania, które
zostanie wykonane względem wykrytych plików, jeśli takowe wystąpią.
Notatka
Gdy przeprowadzasz szybkie skanowanie lub pełne skanowanie
systemu,Bitdefender automatycznie podejmie zalecane działania względem
plików wykrytych podczas skanowania. Jeśli pozostaną nierozwiązane
Ochrona antywirusowa
94
Bitdefender Antivirus Plus 2015
zagrożenia, zostaniesz poproszony o wybranie działań, jakie względem nich
zostaną podjęte.
Zainfekowane elementy wyświetlane są w grupach, w zależności od rodzaju
infekcji. Kliknij link dotyczący zagrożenia aby dowiedzieć się więcej na jego
temat.
Możesz wybrać ogólne działanie dla wszystkich zagadnień lub wybrać
oddzielne działanie dla każdej grupy. Jedna z kilku następujących opcji może
pojawić się w menu:
Podejmij odpowiednie działania
Bitdefender podejmie zalecane działania w zależności od typu wykrytego
pliku:
● Pliki zainfekowane. Pliki, w których wykryto infekcje, są zgodne z
sygnaturami w Bazie Danych Sygnatur Złośliwego Oprogramowania
Bitdefender. Bitdefender podejmie automatyczną próbę usunięcia
złośliwego kodu z zainfekowanego pliku i przywrócenia pierwotnego
pliku. Ta operacja określana jest mianem dezynfekcji.
Plików, których nie można zdezynfekować, są poddawane
kwarantannie, aby powstrzymać infekcję. Pliki w kwarantannie nie
mogą być uruchomione ani otwarte; teoretycznie, ryzyko zainfekowania
nimi znika. Aby uzyskać więcej informacji, odwołaj się do „Zarządzanie
plikami w kwarantannie” (p. 102).
WAŻNE
W przypadku określonych typów złośliwego oprogramowania
dezynfekcja jest niemożliwa, ponieważ złośliwy jest cały plik. W takich
wypadkach zainfekowany plik jest usuwany z dysku.
● Podejrzane pliki. Pliki są wykrywane jako podejrzane przez analizę
heurystyczną. Podejrzanych plików nie można zdezynfekować,
ponieważ brak jest służących do tego procedur. Zostaną one
przeniesione do kwarantanny, aby zapobiec potencjalnej infekcji.
Pliki poddane kwarantannie są domyślnie wysyłane do laboratoriów
firmy Bitdefender w celu analizy szkodliwego oprogramowania
dokonywanej przez badaczy Bitdefender. Jeśli obecność szkodliwego
oprogramowania zostanie potwierdzona, odpowiednia sygnatura
umożliwi usunięcie tego oprogramowania.
● Archiwa zawierające zainfekowane pliki.
Ochrona antywirusowa
95
Bitdefender Antivirus Plus 2015
● Archiwa zawierające jedynie zainfekowane pliki są usuwane
automatycznie.
● Jeśli archiwum zawiera zarówno pliki zainfekowane, jak i czyste, to
Bitdefender podejmie próbę usunięcia plików zainfekowanych pod
warunkiem, że będzie mógł odtworzyć archiwum z czystymi plikami.
Jeśli przywrócenie archiwum jest niemożliwe, zostaniesz
poinformowany o braku możliwości podjęcia jakiegokolwiek
działania z uwagi na ryzyko utraty czystych plików.
Usuń
Usuwa wykryte pliki z dysku.
Jeśli pliki zainfekowane są zapisane w archiwum wraz z czystymi
plikami,Bitdefender podejmie próbę usunięcia plików zainfekowanych i
odtworzenia archiwum z czystymi plikami. Jeśli przywrócenie archiwum
jest niemożliwe, zostaniesz poinformowany o braku możliwości podjęcia
jakiegokolwiek działania z uwagi na ryzyko utraty czystych plików.
Nie podejmuj żadnych działań
Żadne działanie nie zostanie podjęte na wykrytych plikach. Po
zakończeniu skanowania, możesz otworzyć dziennik skanowania i
zobaczyć informacje o tych plikach.
Kliknij Kontynuuj aby zastosować wybrane działanie.
Krok 3 - Podsumowanie
Kiedy Bitdefender zakończy naprawianie zagadnień, w nowym oknie pojawi
się rezultat skanowania. Jeśli chcesz uzyskać kompleksowe informacje o
procesie skanowania, kliknij Pokaż dziennik, aby zobaczyć dziennik
skanowania.
Kliknij Zamknij aby zamknąć okno.
WAŻNE
W większości wypadków Bitdefender leczy zarażone pliki lub izoluje je. Istnieją
jednak zagadnienia, których nie można rozwiązać automatycznie. Jeśli będzie
to wymagane, proszę zrestartować system aby zakończyć proces czyszczenia.
Więcej informacji na temat ręcznego usuwania złośliwego oprogramowania
zawiera „Usuwanie szkodliwego oprogramowania z systemu” (p. 167).
Ochrona antywirusowa
96
Bitdefender Antivirus Plus 2015
16.2.6. Sprawdzanie dzienników skanowania
Za każdym razem, gdy wykonywane jest skanowanie, Dziennik skanowania
zostanie utworzony a Bitdefender rejestruje wykryte problemy w oknie widoku
Antywirusa. Dziennik skanowania zawiera szczegółowe informacje o procesie
skanowania, takie jak opcje skanowania, cel skanowania, zagrożenia
znalezione i działania wykonane na tych zagrożeniach.
Po zakończeniu skanowania dziennik skanowania można otworzyć
bezpośrednio z poziomu kreatora skanowania. Aby to zrobić, kliknij Pokaż
dziennik.
Aby sprawdzić dzienniki skanowania lub wykryte infekcje w późniejszym
czasie, wykonaj następujące kroki:
1. Otwórz okno Bitdefender.
2. Kliknij ikonę
w górnej części okna, a następnie z rozwijanego menu
wybierz Zdarzenia.
3. W oknie Wydarzenia wybierz Antywirus z rozwijanego menu.
Tutaj znajdziesz wszystkie zdarzenia skanowania na obecność
szkodliwego oprogramowania, włącznie z zagrożeniami wykrytymi przez
skanowanie w czasie rzeczywistym, skanowanie zainicjowane przez
użytkownika oraz zmiany stanu skanowania automatycznego.
4. Na liście zdarzeń możesz sprawdzić ostatnie skanowania. Kliknij na
wydarzenie, aby dowiedzieć się więcej na jego temat.
5. Aby otworzyć plik dziennika skanowania, kliknij „Pokaż dziennik”.
16.3. Automatyczne skanowanie wymiennych
nośników danych
Bitdefender automatycznie wykrywa podłączenie wymiennego nośnika
danych i skanuje go w tle. Jest to zalecane, ze względu na możliwość
zainfekowania komputera złośliwym oprogramowaniem.
Wykryte urządzenia są przyporządkowywane do jednej z tych kategorii:
● CD/DVD
● Urządzenia pamięci masowej USB, takie jak flash i zewnętrzne dyski
twarde.
● mapowane (zdalne) dyski sieciowe
Ochrona antywirusowa
97
Bitdefender Antivirus Plus 2015
Możesz skonfigurować automatyczne skanowanie oddzielnie dla każdej
kategorii urządzenia magazynującego. Automatyczne skanowanie
mapowanych dysków sieciowych jest domyślnie wyłączone.
16.3.1. Jak to działa?
Kiedy Bitdefender wykryje przenośne urządzenie magazynujące, zaczyna w
tle skanować je pod kątem złośliwego oprogramowania (skanowanie
automatyczne jest wyłączone dla takich urządzeń). Ikona skanowania
Bitdefender
będzie widoczna w Zasobniku systemu. Możesz kliknąć tą
ikonę aby otworzyć okno skanowania i zobaczyć jego postępy.
Jeśli aktywna jest funkcja autopilota, skanowanie przebiegnie bez Twojego
udziału. Skanowanie zostanie zapisane w dzienniku, a informacje o nim
dostępne będą w oknie „Zdarzenia”.
Jeśli funkcja AutoPilot jest wyłączona:
1. Wyskakujące okienko powiadomi Cię, że nowe urządzenia zostały wykryte
i są skanowane.
2. Z reguły Bitdefender automatycznie usuwa wykryte szkodliwe
oprogramowanie lub izoluje zainfekowane pliki poprzez przeniesienie ich
do kwarantanny. Jeśli po skanowaniu pozostały nierozwiązane zagrożenia,
zostaniesz poproszony o wybranie czynności, które zostaną na nich
przeprowadzone.
Notatka
Zwróć uwagę, że na zainfekowanych lub podejrzanych plikach na nośnikach
CD i DVD nie można wykonać żadnych operacji. Analogicznie, bez
odpowiednich uprawnień nie można również wykonać żadnych operacji
na zainfekowanych lub podejrzanych plikach wykrytych na dyskach
sieciowych.
3. Po ukończeniu skanowania pojawia się okno z jego rezultatami i
informacją, czy pliki na wymiennych nośnikach danych są bezpieczne.
Te informacje mogą Ci się przydać:
● Zachowaj ostrożność, używając CD/DVD zainfekowanych złośliwym
oprogramowaniem, ponieważ nie można usunąć z nich złośliwego
oprogramowania (to nośniki tylko do odczytu). Upewnij się, że ochrona w
czasie rzeczywistym jest włączona, by ochraniać Twój system przed
Ochrona antywirusowa
98
Bitdefender Antivirus Plus 2015
atakiem szkodliwego oprogramowania. Zaleca się kopiowanie ważnych
danych z płyty na komputer, a następnie zniszczenie płyty.
● W niektórych przypadkach Bitdefender może nie być w stanie usunąć
szkodliwego oprogramowania z pewnych plików z powodu ograniczeń
prawnych lub technicznych. Są to np. archiwa plików utworzone przy
użyciu zastrzeżonej technologii (dzieje się tak dlatego, że te archiwa nie
mogą być poprawnie odtworzone).
Informacje o tym, jak pozbyć się szkodliwego oprogramowania, znajdują
się tutaj: „Usuwanie szkodliwego oprogramowania z systemu” (p. 167).
16.3.2. Zarządzanie skanowaniem wymiennych nośników
danych
Aby zarządzać automatycznym skanowaniem wymiennych nośników,
wykonaj następujące czynności:
1. Otwórz okno Bitdefender.
2. Dostęp do panelu Ochrona
3. Naciśnij moduł Antywirus.
4. W oknie Antywirus wybierz zakładkę Wyjątki.
Dla najlepszej ochrony zalecane jest włączenie automatycznego skanowania
wszystkich rodzajów wymiennych nośników danych.
Opcje skanowania są skonfigurowane wcześniej tak, aby zapewnić najlepszą
wykrywalność. Jeśli zostaną wykryte zainfekowane pliki, Bitdefender spróbuje
je wyleczyć (usunąć szkodliwy kod) lub przenieść do kwarantanny. Jeśli
żadne z tych działań nie przyniesie skutku, kreator skanowania
antywirusowego zaoferuje Ci wybór innych działań, które mogą być wykonane
na zainfekowanych plikach. Opcje skanowania są standardowe i nie możesz
ich zmienić.
16.4. Konfigurowanie wyjątków skanowania
Bitdefender pozwala na wykluczanie ze skanowania konkretnych plików,
folderów i rozszerzeń plików. Funkcja ta ma na celu uniknięcie wpływu na
Twoją pracę, a ponadto może poprawić wydajność systemu. Wyjątki powinny
być używane przez użytkowników posiadających zaawansowaną wiedzę
komputerową lub według wskazówek przedstawiciela firmy Bitdefender.
Ochrona antywirusowa
99
Bitdefender Antivirus Plus 2015
Możesz tak skonfigurować wyjątki, żeby były stosowane tylko dla skanowania
w czasie rzeczywistym lub skanowania na żądanie, bądź też dla obu tych
rodzajów. Obiekty wykluczone ze skanowania w czasie rzeczywistym nie
zostaną przeskanowane, nieważne czy zostały otwarte przez Ciebie czy
przez aplikację.
Notatka
W skanowaniu kontekstowym wyjątki NIE są stosowane. Skanowanie
kontekstowe jest typem skanowania na żądanie: klikasz prawym przyciskiem
myszy na folder który chcesz skanować i wybierasz Skanuj z Bitdefender.
16.4.1. Wykluczanie plików i folderów ze skanowania
Aby wykluczyć ze skanowania konkretne pliki lub foldery, należy wykonać
następujące czynności:
1. Otwórz okno Bitdefender.
2. Dostęp do panelu Ochrona
3. Naciśnij moduł Antywirus.
4. W oknie Antywirus wybierz zakładkę Wyjątki.
5. Włącz wyjątki skanowania dla plików, naciskając odpowiedni przycisk.
6. Kliknij link „Wykluczone pliki i foldery”. Pojawi się okno, w którym możesz
zarządzać plikami i folderami wykluczonymi ze skanowania.
7. Aby dodać wyjątek, należy postępować w następujący sposób:
a. Kliknij przycisk „Dodaj” znajdujący się w górnej części tabeli wyjątków.
b. Kliknij „Przeglądaj”, wyszukaj folder, który ma być wykluczony ze
skanowania, a następnie kliknij „OK”. Możesz również wpisać (lub
skopiować i wkleić) ścieżkę pliku lub folderu w polu edycji.
c. Domyślnie wybrany plik lub folder będzie wykluczony zarówno ze
skanowania w czasie rzeczywistym, jak i skanowania na żądanie. Aby
wybrać, kiedy zastosować wykluczenie, wybierz jedną z opcji.
d. Kliknij Dodaj.
8. Kliknij OK aby zapisać zmiany i zamknąć okno.
Ochrona antywirusowa
100
Bitdefender Antivirus Plus 2015
16.4.2. Wykluczanie rozszerzeń plików ze skanowania
Jeśli wykluczysz ze skanowania jakieś rozszerzenie pliku, Bitdefender nie
będzie skanował plików o tym rozszerzeniu, niezależnie od tego, gdzie się
znajdują. Wykluczenie dotyczy również nośników wymiennych, takich jak
płyty CD, DVD, urządzenia magazynujące USB lub dyski sieciowe.
WAŻNE
Zachowaj ostrożność przy wykluczaniu określonych rozszerzeń, bo Twój
komputer może zostać narażony na działanie szkodliwego oprogramowania.
Aby wykluczyć rozszerzenia plików ze skanowania, wykonaj następujące
czynności:
1. Otwórz okno Bitdefender.
2. Dostęp do panelu Ochrona
3. Naciśnij moduł Antywirus.
4. W oknie Antywirus wybierz zakładkę Wyjątki.
5. Włącz wyjątki skanowania dla plików, naciskając odpowiedni przycisk.
6. Kliknij link „Wykluczone rozszerzenia plików”. W wyskakującym oknie
możesz zarządzać określonymi rozszerzeniami plików, wkluczonymi ze
skanowania.
7. Aby dodać wyjątek, należy postępować w następujący sposób:
a. Kliknij przycisk „Dodaj” znajdujący się w górnej części tabeli wyjątków.
b. Wprowadź rozszerzenia, które mają być wykluczone ze skanowania,
oddzielając je średnikami (;). Oto przykład:
txt;avi;jpg
c. Domyślnie wszystkie pliki o określonych rozszerzeniach będą
wykluczone zarówno ze skanowania w czasie rzeczywistym, jak i ze
skanowania na żądanie. Aby wybrać, kiedy zastosować wykluczenie,
wybierz jedną z opcji.
d. Kliknij Dodaj.
8. Kliknij OK aby zapisać zmiany i zamknąć okno.
Ochrona antywirusowa
101
Bitdefender Antivirus Plus 2015
16.4.3. Zarządzanie wyjątkami ze skanowania
Jeśli skonfigurowane wyjątki skanowania nie są już potrzebne, zaleca się
ich usunięcie lub wyłączenie.
Żeby zarządzać wyjątkami skanowania, wykonaj następujące czynności:
1. Otwórz okno Bitdefender.
2. Dostęp do panelu Ochrona
3. Naciśnij moduł Antywirus.
4. W oknie Antywirus wybierz zakładkę Wyjątki. Użyj opcji w sekcji Pliki i
foldery, aby zarządzać wyjątkami skanowania.
5. Aby usunąć lub edytować wyjątki skanowania, kliknij jeden z dostępnych
linków. Wykonaj następujące kroki:
● Aby usunąć wpis z tabeli, zaznacz go i kliknij przycisk „Usuń”.
● Aby edytować wpis w tabeli, dwukrotnie go kliknij (lub zaznacz wpis i
kliknij przycisk „Edytuj”). Pojawi się nowe okno, w którym możesz
zmienić rozszerzenia lub ścieżki dostępowe do wykluczenia i typ
skanowania, które chcesz wykluczyć, w zależności od potrzeb. Dokonaj
zmian, a następnie kliknij „Zmodyfikuj”.
6. Aby wyłączyć wyjątki skanowania, użyj odpowiednich przycisków.
16.5. Zarządzanie plikami w kwarantannie
Bitdefender zamyka pliki zainfekowane szkodliwym oprogramowaniem,
których nie może zdezynfekować, oraz podejrzane pliki w sektorze
kwarantanny. Kiedy wirus znajduje się w kwarantannie nie może uczynić
żadnej szkody ponieważ nie może być uruchomiony lub otwierany.
Pliki poddane kwarantannie są domyślnie wysyłane do laboratoriów firmy
Bitdefender w celu analizy szkodliwego oprogramowania dokonywanej przez
badaczy Bitdefender. Jeśli obecność szkodliwego oprogramowania zostanie
potwierdzona, odpowiednia sygnatura umożliwi usunięcie tego
oprogramowania.
Dodatkowo, po każdej aktualizacji sygnatur wirusów, Bitdefender skanuje
wszystkie pliki objęte kwarantanną. Wyleczone pliki są automatycznie
przenoszone do ich oryginalnej lokalizacji.
Ochrona antywirusowa
102
Bitdefender Antivirus Plus 2015
Aby sprawdzić i zarządzać plikami w kwarantannie, wykonaj następujące
czynności:
1. Otwórz okno Bitdefender.
2. Dostęp do panelu Ochrona
3. Naciśnij moduł Antywirus.
4. W oknie Antywirus wybierz zakładkę Kwarantanna.
5. Pliki poddane kwarantannie są automatycznie zarządzane przez
Bitdefender zgodnie z domyślnymi ustawieniami kwarantanny. Choć nie
jest to zalecane, możesz dostosować ustawienia kwarantanny według
swoich preferencji.
Przeskanuj ponownie kwarantannę po aktualizacji baz sygnatur wirusów
Opcja powinna być aktywna, aby automatycznie skanować pliki objęte
kwarantanną natychmiast po aktualizacji definicji wirusów. Wyleczone
pliki są automatycznie przenoszone do ich oryginalnej lokalizacji.
Prześlij podejrzane pliki z kwarantanny do dalszej analizy
Opcja powinna być aktywna, aby automatycznie odsyłać pliki objęte
kwarantanną do laboratoriów Bitdefender. Przykładowe pliki będą
przeanalizowane przez badaczy szkodliwego oprogramowania firmy
Bitdefender. Jeśli obecność szkodliwego oprogramowania zostanie
potwierdzona, odpowiednia sygnatura umożliwi usunięcie tego
oprogramowania.
Usuń zawartość starszą niż {30} dni
Domyślnie wszystkie pliki objęte kwarantanną dłużej niż 30 dni są
automatycznie usuwane. Jeśli chcesz zmienić odstęp czasu,
wprowadź nową wartość w odpowiednie pole. Aby wyłączyć
automatyczne usuwanie starych plików w kwarantannie, wpisz 0.
6. Aby usunąć plik z kwarantanny, zaznacz go i kliknij przycisk Usuń. Jeśli
chcesz przywrócić plik poddany kwarantannie w jego oryginalnym miejscu,
zaznacz go i kliknij Przywróć.
16.6. Aktywna Kontrola Wirusów
Aktywna Kontrola Wirusów Bitdefender to innowacyjna, proaktywna
technologia detekcji, która do wykrywania w czasie rzeczywistym nowych,
potencjalnych zagrożeń korzysta z zaawansowanych metod heurystycznych.
Ochrona antywirusowa
103
Bitdefender Antivirus Plus 2015
Moduł Aktywnej Kontroli Wirusów nieustannie monitoruje aplikacje działające
na komputerze w poszukiwaniu aktywności charakterystycznej dla złośliwego
oprogramowania. Każde z tych działań jest oceniane, a dla każdego procesu
obliczana jest ocena ogólna. Kiedy ogólna ocena procesu przekroczy
określony próg, proces ten zostaje uznany za zagrożenie i jest automatycznie
blokowany.
Jeśli funkcja autopilota jest wyłączona, będziesz powiadamiany o
zablokowanych aplikacjach poprzez wyskakujące okienka. W innym wypadku
aplikacja będzie blokowana bez powiadomienia. W oknie Zdarzenia możesz
sprawdzić, jakie aplikacje zostały wykryte przez Aktywną Kontrolę Wirusów.
16.6.1. Sprawdzanie wykrytych aplikacji
Aby zobaczyć aplikacje wykryte przez Aktywną Kontrolę Wirusów, wykonaj
następujące czynności:
1. Otwórz okno Bitdefender.
2. Kliknij ikonę
w górnej części okna, a następnie z rozwijanego menu
wybierz Zdarzenia.
3. W oknie Wydarzenia wybierz Antywirus z rozwijanego menu.
4. Kliknij na wydarzenie, aby dowiedzieć się więcej na jego temat.
5. Jeśli ufasz aplikacji, możesz skonfigurować Aktywną Kontrolę Wirusów
tak, aby nie blokowała więcej tej aplikacji, klikając Zezwól i monitoruj.
Aktywna Kontrola Wirusów będzie stale monitorować aplikacje wykluczone
ze skanowania. Jeśli program wykrył, że aplikacja wykluczona ze
skanowania wykonuje podejrzane czynności, zdarzenie zostanie zapisane
w dzienniku i zgłoszone usługom w chmurze Bitdefender jako błąd
wykrywania.
16.6.2. Włączanie i wyłączanie Aktywnej Kontroli Wirusów
Aby włączyć lub wyłączyć Aktywną Kontrolę Wirusów, należy postępować
następująco:
1. Otwórz okno Bitdefender.
2. Dostęp do panelu Ochrona
3. Naciśnij moduł Antywirus.
4. W oknie Antywirus wybierz zakładkę Tarcze.
Ochrona antywirusowa
104
Bitdefender Antivirus Plus 2015
5. Użyj przełącznika, aby włączyć lub wyłączyć Aktywną Kontrolę Wirusów.
16.6.3. Dostosowywanie ochrony Aktywnej Kontroli Wirusów
Jeśli Aktywna Kontrola Wirusów wykrywa prawidłowe aplikacje, ustaw
bardziej tolerancyjny poziom ochrony.
Aby dostosować Aktywną Kontrolę Wirusów, wykonaj następujące czynności:
1. Otwórz okno Bitdefender.
2. Dostęp do panelu Ochrona
3. Naciśnij moduł Antywirus.
4. W oknie Antywirus wybierz zakładkę Tarcze.
5. Aktywna Kontrola Wirusów powinna być zawsze włączona.
6. Aby ustawić wybrany poziom ochrony, przeciągnij suwak wzdłuż skali.
Użyj opisów po prawej stronie skali, aby wybrać poziom ochrony najlepiej
spełniający Twoje wymagania.
Notatka
Jeśli podniesiesz poziomy ochrony, Aktywna Kontrola Wirusów będzie
wymagać mniejszej liczby oznak złośliwego zachowania, by zgłosić dany
proces. To sprawi, że raportowana będzie większa liczba aplikacji, a
jednocześnie wzrośnie prawdopodobieństwo wystąpienia fałszywych
alarmów (nieszkodliwych aplikacji rozpoznanych jako złośliwe).
16.6.4. Zarządzanie wykluczonymi procesami
Możesz skonfigurować zasady dotyczące wykluczenia dla zaufanych aplikacji
w taki sposób, że Aktywna Kontrola Wirusów nie będzie ich blokować, jeśli
będą
wykonywać działania charakterystyczne dla
złośliwego
oprogramowania. Aktywna Kontrola Wirusów będzie stale monitorować
aplikacje wykluczone ze skanowania. Jeśli program wykrył, że aplikacja
wykluczona ze skanowania wykonuje podejrzane czynności, zdarzenie
zostanie zapisane w dzienniku i zgłoszone usługom w chmurze Bitdefender
jako błąd wykrywania.
Aby zarządzać wyjątkami procesów Aktywnej Kontroli Wirusów, należy:
1. Otwórz okno Bitdefender.
2. Dostęp do panelu Ochrona
Ochrona antywirusowa
105
Bitdefender Antivirus Plus 2015
3. Naciśnij moduł Antywirus.
4. W oknie Antywirus wybierz zakładkę Wyjątki.
5. Kliknij link „Wykluczone procesy”. W wyskakującym oknie możesz
zarządzać wyjątkami procesu Aktywnej Kontroli Wirusów.
6. Aby dodać wyjątek, należy postępować w następujący sposób:
a. Kliknij przycisk „Dodaj” znajdujący się w górnej części tabeli wyjątków.
b. Kliknij „Przeglądaj”, wyszukaj i zaznacz aplikację, która ma być
wykluczona, a następnie kliknij „OK”.
c. Zaznacz opcję Zezwól, aby Aktywna Kontrola Wirusów nie blokowała
danej aplikacji.
d. Kliknij Dodaj.
7. Aby usunąć lub edytować wyjątki, wykonaj następujące czynności:
● Aby usunąć element z tabeli, zaznacz go i kliknij Usuń.
● Aby edytować wpis w tabeli, dwukrotnie go kliknij (lub zaznacz wpis i
kliknij przycisk Edytuj). Dokonaj zmian, a następnie kliknij „Zmodyfikuj”.
8. Zapisz zmiany i zamknij to okno.
Ochrona antywirusowa
106
Bitdefender Antivirus Plus 2015
17. OCHRONA SIECIOWA
Bitdefender Ochrona Sieci zapewnia bezpieczne przeglądanie, informując o
potencjalnych stronach phishingowych.
Bitdefender zapewnia ochronę w czasie rzeczywistym dla:
● Internet Explorer
● Mozilla Firefox
● Google Chrome
● Safari
Wykonaj następujące czynności aby skonfigurować ustawienia Ochrony
Sieci:
1. Otwórz okno Bitdefender.
2. Dostęp do panelu Ochrona
3. Naciśnij moduł Ochrona Sieci.
Kliknij przyciski, aby włączyć lub wyłączyć:
● Funkcja „Pokaż pasek narzędziowy Bitdefender” w przeglądarce
internetowej.
Notatka
Pasek narzędziowy Bitdefender nie jest domyślnie włączony.
● Asystent wyszukiwania, jest składnikiem, który ocenia i oznacza wyniki
Twoich wyszukiwarek i linki zamieszczone na portalach społecznościowych
poprzez umieszczenie ikony obok każdego wyniku:
Nie powinieneś wchodzić na tę stronę.
Ta strona może zawierać niebezpieczną treść. Należy zachować
ostrożność, jeśli zdecydujesz się ją odwiedzić.
Ta strona jest bezpieczna.
Asystent wyszukiwania ocenia wyniki wyszukiwania z następujących
wyszukiwarek internetowych:
● Google
● Yahoo!
● Bing
● Baidu
Ochrona sieciowa
107
Bitdefender Antivirus Plus 2015
Asystent wyszukiwania ocenia linki zamieszczone na następujących
portalach społecznościowych:
● Facebook
● Twitter
● Skanowanie ruchu stron WWW szyfrowanego przy pomocy SSL.
Bardziej zaawansowany atak może używać zabezpieczonego ruchu
sieciowego w celu zmylenia ofiary. Zaleca się włączenie skanowania SSL.
● Ochrona przed oszustwem.
● Ochrona przed phishingiem.
Stwórz listę stron, które nie będą skanowane przez moduły: antimalware,
antyphishing i antifraud Bitdefender. Na tej liście powinny znajdować się
tylko w pełni zaufane strony. Przykładowo, dodaj stronę www na której
aktualnie robisz zakupy online.
Aby konfigurować i zarządzać stronami internetowymi przy użyciu ochrony
stron internetowych udostępnianej przez Bitdefender kliknij link Biała lista.
Wyświetlone zostanie nowe okno.
Aby dodać stronę do Białej listy, wprowadź jej adres w odpowiednie pole i
naciśnij „Dodaj”.
Aby usunąć stronę internetową z listy, wybierz stronę i kliknij odpowiadający
jej link „Usuń”.
Kliknij Zapisz aby zapisać zmiany i zamknąć to okno.
17.1. Ochrona Bitdefender w przeglądarce internetowej.
Bitdefender integruje się bezpośrednio poprzez łatwy w użyciu pasek narzędzi
z następującymi przeglądarkami:
● Internet Explorer
● Mozilla Firefox
● Google Chrome
● Safari
Pasek narzędzi produktu Bitdefender nie jest Twoim typowym paskiem
narzędzi przeglądarki. Jedynym elementem dodanym do Twojej przeglądarki
jest mały element przeciągający
na górze każdej wyświetlanej strony.
Kliknij, aby wyświetlić pasek narzędzi.
Pasek narzędzi produktu Bitdefender zawiera następujące elementy:
Ochrona sieciowa
108
Bitdefender Antivirus Plus 2015
Ocena strony
W zależności od tego, jak Bitdefender zaklasyfikuje stronę, którą
oglądasz, jedna z wymienionych ocen pojawi się po lewej stronie paska
narzędzi:
● Wiadomość „Niebezpieczna strona” na czerwonym tle oznacza, że
powinieneś natychmiast opuścić stronę internetową. Aby dowiedzieć
się więcej o tym zagrożeniu, kliknij symbol + na ocenie strony.
● Powiadomienie o treści „Zalecamy ostrożność” pojawia się na
pomarańczowym tle - ta strona internetowa może zawierać
niebezpieczną treść. Należy zachować ostrożność, jeśli zdecydujesz
się ją odwiedzić.
● Powiadomienie o treści „Strona jest bezpieczna” pojawia się na
zielonym tle - na tę stronę możesz bezpiecznie wejść.
Sandbox
Kliknij
, aby uruchomić przeglądarkę w środowisku produktu
Bitdefender, izolując przeglądarkę od systemu operacyjnego. Zapobiega
to zagrożeniom wykorzystującym błędy w przeglądarkach internetowych
w celu przejęcia kontroli nad Twoim systemem. Użyj funkcji "Sandbox",
odwiedzając strony mogące zawierać szkodliwe oprogramowanie.
Okna przeglądarki otwierane przez funkcję Sandbox będą łatwo
rozpoznawalne przez ich zmodyfikowanej zarys i dodaną ikonę Sandbox
w środku pasku tytułu.
Notatka
Usługa Sandbox nie jest dostępna dla komputerów z systemem Windows
XP.
Ustawienia
Kliknij , aby włączyć lub wyłączyć poszczególne opcje:
● Filtr antyphishingowy
● Filtr złośliwego oprogramowania
● Asystent wyszukiwania
Wyłącznik zasilania
Aby całkowicie włączyć lub wyłączyć funkcje paska narzędzi, kliknij
po prawej stronie paska narzędzi.
Ochrona sieciowa
109
Bitdefender Antivirus Plus 2015
17.2. Alarmy produktu Bitdefender w przeglądarce
Za każdym razem, kiedy próbujesz odwiedzić stronę internetową
zaklasyfikowaną jako niebezpieczną, jest ona blokowana i wyświetlana jest
strona ostrzegawcza.
Strona zawiera informacje, takie jak adres URL strony i wykryte zagrożenie.
Musisz podjąć decyzję co do działania. Dostępne są następujące opcje:
● Wyjdź ze strony klikając Wróćmy w bezpieczne miejsce.
● Wyłącz blokowanie stron zawierających phishing wyłączając Antyphishing.
● Wyłącz blokowanie stron zawierających złośliwe oprogramowanie klikając
Ochrona przed oszustwami.
● Dodaj tę stronę do Białej listy antyphishingowej, klikając „Dodaj do Białej
listy”. Ta strona nie będzie więcej skanowana przez moduł antyphishing
produktu Bitdefender.
● Jeśli mimo ostrzeżenia chcesz odwiedzić stronę, kliknij Rozumiem ryzyko,
mimo wszystko pozwól mi wejść.
Ochrona sieciowa
110
Bitdefender Antivirus Plus 2015
18. OCHRONA DANYCH
Ochrona danych zapobiega wyciekaniu wrażliwych danych, kiedy jesteś
online.
Rozważ prostą sytuację: stworzyłeś regułę ochrony danych chroniącą numer
Twojej karty kredytowej. Jeśli jednak oprogramowanie szpiegowskie
zainstaluje się na Twoim komputerze, możliwość wysłania przez niego
numeru karty kredytowej przez e-mail, komunikator lub stronę internetową
zostanie zablokowana. Ponadto Twoje dzieci nie będą mogły jej użyć do
robienia zakupów online ani ujawniać tego osobom poznanym w internecie.
18.1. Informacje o ochronie danych
Nie ważne czy jest to Twój adres e-mail, czy też numer karty kredytowej,
kiedy dostaną się w niepowołane ręce mogą spowodować szkody: będziesz
zalewany spamem lub zastaniesz puste konto.
Bazując na stworzonych przez Ciebie regułach, Ochrona Danych skanuje
wychodzący ruch sieciowy, poczty e-mail i komunikatorów w poszukiwaniu
konkretnych ciągów znaków (np. numeru Twojej karty kredytowej). Jeśli
wykryje pasujące dane, strona www, e-mail lub wiadomość komunikatora
jest natychmiast blokowana.
Możesz tworzyć reguły, aby chronić dowolną informacje, którą uważasz za
prywatną, poczynając od numeru telefonu lub adresie e-mail a skończywszy
na danych konta bankowego. Obsługa wielu użytkowników pozwala
konfigurować i używać własnych reguł na różnych kontach systemu
Windows. Jeśli Twoje konto Windows jest kontem administratora, reguły
które tworzysz mogą zostać skonfigurowane tak, aby obowiązywały także
innych użytkowników, zalogowanych do Windows na swoich kontach.
18.2. Konfigurowanie Ochrony danych
Aby skorzystać z Ochrony danych, wykonaj następujące czynności:
1. Otwórz okno Bitdefender.
2. Dostęp do panelu Prywatność.
3. Naciśnij moduł Ochrona Danych.
4. Upewnij się, że Ochrona danych jest włączona.
Ochrona danych
111
Bitdefender Antivirus Plus 2015
5. Utwórz reguły mające chronić Twoje ważne dane. Aby uzyskać więcej
informacji, odwołaj się do „Tworzenie reguł Ochrony danych” (p. 112).
18.2.1. Tworzenie reguł Ochrony danych
Aby stworzyć regułę, kliknij przycisk „Dodaj regułę” i postępuj zgodnie ze
wskazówkami kreatora. Możliwość poruszania się w kreatorze zapewniają
przyciski Dalej i Wstecz. Aby zakończyć pracę kreatora, kliknij Anuluj.
1. Opisz Regułę
Musisz ustawić następujące parametry:
● Nazwa reguły - wpisz nazwę reguły w polu edycji.
● Typ reguły - wybierz typ reguły (adres, imię, karta kredytowa, PIN, numer
ubezpieczenia itd.).
● Dane reguły - wpisz dane, które chcesz chronić w polu edycji.
Przykładowo, jeśli chcesz chronić swój numer karty kredytowej, wpisz
go lub jego część tutaj.
WAŻNE
Zaleca się wprowadzenie przynajmniej trzech znaków, aby zapobiec
omyłkowemu blokowaniu wiadomości i stron internetowych. Jednakże,
dla większego bezpieczeństwa, wpisz tylko częściowe dane (np. tylko
część numeru karty kredytowej).
● Opis reguły - wprowadź krótki opis reguły w polu edycji. Ponieważ
zablokowane dane (ciąg znaków) nie jest wyświetlany jako tekst przy
dostępie do reguły, opis powinien pomóc w identyfikacji.
2. Konfiguruj ustawienia reguł.
a. Wybierz rodzaj ruchu jaki ma być skanowany przez Bitdefender.
● Skanuj ruch internetowy (HTTP) - skanuje ruch HTTP (strony WWW)
i blokuje wysyłane dane, które pasują do tych zapisanych w regule.
● Skanuj ruch e-mail (SMTP) - skanuje ruch SMTP (wiadomości) i
blokuje wszystkie wychodzące wiadomości e-mail, które zawierają
podane w regule ciągi znaków.
Możesz wybrać zastosowanie reguły tylko jeśli zawartość reguły zgadza
się z całymi słowami lub jeśli zawartość reguły i jakikolwiek wykryty
ciąg znaków są identyczne.
Ochrona danych
112
Bitdefender Antivirus Plus 2015
b. Określ użytkowników, dla których stosuje się wybraną regułę.
● Tylko dla mnie (bieżący użytkownik) - ta reguła będzie stosowana
tylko dla Twojego konta użytkownika.
● Wszyscy użytkownicy - reguła zostanie zastosowana dla wszystkich
kont Windows.
● Ograniczone konta użytkowników - ta reguła zostanie zastosowana
dla Twojego konta oraz innych kont Windows z ograniczonymi
uprawnieniami.
Kliknij Zakończ. Reguła pojawi się w tabeli.
Od teraz każda próba wysłania danych reguł przez wybrane protokoły nie
powiedzie się. W oknie Zdarzenia pojawi się wpis oznajmiający, że Bitdefender
zablokował wysłanie treści zawierających dane mogące posłużyć identyfikacji
nadawcy.
18.3. Zarządzanie regułami
Aby zarządzać regułami ochrony danych:
1. Otwórz okno Bitdefender.
2. Dostęp do panelu Prywatność.
3. Naciśnij moduł Ochrona Danych.
W tabeli możesz zobaczyć wszystkie dotychczas utworzone reguły.
Aby usunąć regułę, wybierz ją i kliknij przycisk Usuń regułę.
Aby zmodyfikować regułę, wybierz ją i kliknij przycisk Edytuj regułę.
Wyświetlone zostanie nowe okno. Tu możesz zmienić nazwę, opis i parametry
reguły (typ, dane i ruch). Kliknij OK aby zapisać zmiany.
18.4. Trwałe usuwanie plików
Gdy skasujesz plik, nie może on być otwarty w normalny sposób. Jednakże
plik nadal jest przechowywany na dysku, aż zostanie nadpisany przy
kopiowaniu nowych plików.
Niszczarka plików Bitdefender trwale usunie dane z Twojego twardego dysku.
Możesz szybko zniszczyć pliki lub foldery, korzystając z kontekstowego
menu Windows, wykonując następujące czynności:
Ochrona danych
113
Bitdefender Antivirus Plus 2015
1. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik lub folder, który chcesz trwale
usunąć.
2. Wybierz Bitdefender > Niszczarka plików z menu kontekstowego, które
się pojawi.
3. Pojawi się nowe okno potwierdzające. Kliknij „Tak”, aby uruchomić kreator
niszczarki plików.
4. Poczekaj aż Bitdefender zakończy niszczenie plików.
5. Wyniki są wyświetlone. Kliknij „Zamknij”, aby wyjść z kreatora.
Alternatywnie możesz zniszczyć pliki z poziomu interfejsu produktu
Bitdefender.
1. Otwórz okno Bitdefender.
2. Dostęp do panelu Prywatność.
3. W module Ochrona Danych, wybierz Niszczarkę Plików.
4. Postępuj z godnie z instrukcjami Kreatora Niszczarki plików:
a. Wybierz plik/folder
Dodaj pliki /lub foldery, które chcesz na stałe usunąć.
b. Niszczenie plików
Poczekaj aż Bitdefender zakończy niszczenie plików.
c. Wyniki
Wyniki są wyświetlone. Kliknij „Zamknij”, aby wyjść z kreatora.
Ochrona danych
114
Bitdefender Antivirus Plus 2015
19. LUKI
Ważnym krokiem w ochronie Twojego komputera przed szkodliwymi
aplikacjami i osobami jest aktualizowanie systemu oraz aplikacji z których
często korzystasz. Rozważ zmianę ustawień systemu Windows, które mogą
sprawić, że będzie on bardziej narażony na działanie szkodliwego
oprogramowania. Co więcej, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi
do Twojego komputera, silne hasło (hasło które jest trudne do odgadnięcia)
musi być ustawione dla każdego konta użytkownika Windows.
Bitdefender automatycznie sprawdza system w poszukiwaniu podatności
na zagrożenia i alarmuje o nich. Do podatności systemu należą:
● nieaktualne oprogramowanie zainstalowane na twoim komputerze.
● brakujące aktualizacje Windows.
● słabe hasła do kont Windows.
Bitdefender oferuje dwa sposoby poradzenia sobie z zagrożeniami dla
Twojego systemu:
● Możesz skanować swój system w poszukiwaniu luk i naprawić je, używając
opcji: Skaner luk.
● Korzystając z automatycznego monitorowania luk, możesz sprawdzić i
naprawić wykryte słabe punkty w oknie „Zdarzenia”.
Powinieneś sprawdzać i naprawiać zagrożenia systemowe co tydzień lub
co dwa tygodnie.
19.1. Skanowanie Twojego komputera w poszukiwaniu
luk
Aby naprawić luki systemowe, korzystając z opcji Skaner luk, należy:
1. Otwórz okno Bitdefender.
2. Dostęp do panelu Ochrona
3. W module Luki, wybierz Skanowanie Luk.
4. Poczekaj aż Bitdefender zakończy sprawdzanie systemu pod kątem
podatności. Żeby zatrzymać proces skanowania, naciśnij Pomiń na górze
okna.
a. Aktualizacje aplikacji
Luki
115
Bitdefender Antivirus Plus 2015
Jeśli aplikacja jest nieaktualna, kliknij podany link aby pobrać najnowszą
wersję.
Naciśnij Pokaż szczegóły żeby zobaczyć więcej informacji o aplikacji,
którą chcesz zaktualizować.
b. Aktualizacje Windows
Naciśnij Zobacz Szczegóły, żeby zobaczyć listę krytycznych aktualizacji
Windows które aktualnie nie są zainstalowane na Twoim komputerze.
Aby rozpocząć instalację wybranych aktualizacji, kliknij Zainstaluj
aktualizacje. Zainstalowanie aktualizacji może zająć trochę czasu, a
ukończenie niektórych z nich może wymagać ponownego uruchomienia
systemu. Jeśli to konieczne, uruchom komputer ponownie w wybranym
przez Ciebie momencie.
c. Słabe hasła
Możesz zobaczyć listę użytkowników kont Windows skonfigurowanych
na Twoim komputerze i poziom ochrony jaki te hasła zapewniają.
Kliknij Zobacz szczegóły, aby zmodyfikować słabe hasła. Możesz
wybrać: albo zostaniesz poproszony o zmianę hasła przy następnym
logowaniu, albo zmienisz hasło od razu. Aby hasło było silne, użyj
kombinacji dużych i małych liter, cyfr oraz znaków specjalnych (takich
jak #, $ lub @).
W prawym górnym rogu okna, można filtrować wyniki według własnych
preferencji.
19.2. Korzystanie z automatycznego monitorowania
luk
Bitdefender regularnie skanuje Twój komputer w tle w poszukiwaniu zagrożeń
i zapisuje wykryte programy w oknie "Zdarzenia".
Aby sprawdzić i naprawić wykryte problemy, wykonaj następujące czynności:
1. Otwórz okno Bitdefender.
2. Kliknij ikonę
w górnej części okna, a następnie z rozwijanego menu
wybierz Zdarzenia.
3. Oknie Zdarzenia, wybierz Luki.
Luki
116
Bitdefender Antivirus Plus 2015
4. Możesz zobaczyć dokładne informacje o wykrytych zagrożeniach dla
systemu. W zależności od zagadnienia, naprawienie określonej luki
wygląda następująco:
● Jeśli aktualizacje Windows są dostępne, kliknij Aktualizuj teraz.
● Jeśli aplikacja jest nieaktualna, kliknij „Aktualizuj teraz”, aby otrzymać
link do strony, skąd możesz pobrać i zainstalować najnowszą wersję
aplikacji.
● Jeśli konto użytkownika Windows zabezpieczone jest słabym hasłem,
kliknij Zmień hasło, aby zmusić użytkownika do zmiany hasła przy
następnym logowaniu lub zmień je samodzielnie. Aby hasło było silne,
użyj kombinacji dużych i małych liter, cyfr oraz znaków specjalnych
(takich jak #, $ lub @).
● Jeśli opcja autouruchamiania jest włączona, wyłącz ją, klikając „Wyłącz”.
Aby skonfigurować ustawienia monitorowania luk, należy:
1. Otwórz okno Bitdefender.
2. Dostęp do panelu Ochrona
3. Kliknij moduł Luki.
4. Użyj przełącznika, aby włączyć lub wyłączyć skanowanie Luk.
WAŻNE
Aby być automatycznie powiadamianym o zagrożeniach systemowych i
zagrożeniach aplikacji, opcja Skanowanie Luk powinna być włączona.
5. Przy użyciu odpowiednich przełączników wybierz luki systemu, które
chcesz regularnie sprawdzać.
Krytyczne aktualizacje Windows
Sprawdź, czy Twój system Windows posiada ostatnie krytyczne
aktualizacje zabezpieczeń Microsoft.
Aktualizacje aplikacji
Sprawdź, czy aplikacje zainstalowane w Twoim systemie są aktualne.
Nieaktualne aplikacje mogą być podatne na atak złośliwego
oprogramowania i narazić Twój komputer na ataki z zewnątrz.
Luki
117
Bitdefender Antivirus Plus 2015
Słabe hasła
Sprawdź, czy hasła kont systemowych skonfigurowane na tym
komputerze są łatwe do odgadnięcia. Utworzenie haseł trudnych do
zgadnięcia (silne hasła) utrudnia hakerom włamanie się do Twojego
systemu. Silne hasło składa się z wielkich i małych liter, cyfr oraz
znaków specjalnych (np. #, $ lub @).
Autouruchamianie nośników danych
Sprawdź stan funkcji autoodtwarzania systemu Windows. Ta opcja
pozwala na automatyczne uruchamianie aplikacji z płyt CD i DVD,
dysków USB lub innych wymiennych nośników danych.
Niektóre rodzaje szkodliwego oprogramowania używają funkcji
autoodtwarzania, aby automatycznie rozprzestrzeniać się z
wymiennych nośników danych na komputer. Dlatego zaleca się
wyłączenie tej opcji systemu Windows.
Notatka
Jeśli wyłączysz monitorowanie konkretnego zagrożenia, informacje o nim
nie będą zapisywane w oknie zdarzeń.
Luki
118
Bitdefender Antivirus Plus 2015
20. BEZPIECZNE PŁATNOŚCI ONLINE
Komputer szybko staje się głównym narzędziem do robienia zakupów i
przeprowadzania transakcji bankowych. Płacenie rachunków, przelewy,
kupowanie prawie wszystkiego co można sobie wyobrazić nigdy nie było
szybsze i łatwiejsze.
Obejmuje to wysyłanie informacji osobistych, kont i danych kart kredytowych,
haseł i innych rodzajów informacji prywatnych przez internet, czyli dokładnie
taki rodzaj informacji, którym cyberprzestępcy są bardzo zainteresowani.
Hakerzy są nieustępliwi w dążeniu do kradzieży takich informacji, więc nigdy
nie można być zbyt ostrożnym, zabezpieczając transakcje online.
Moduł Bitdefender Safepay™ jest przede wszystkim chronioną przeglądarką,
odizolowanym środowiskiem, które zostało zaprojektowane do utrzymania
poufności wszelkich danych dotyczących przelewów, płatności i transakcji
w Internecie.
Dla zachowania najlepszej ochrony prywatności, Portfel Bitdefender został
zintegrowany z modułem Bitdefender Safepay™, aby zabezpieczać dane
logowania podczas dostępu do prywatnych zasobów online. Aby uzyskać
więcej informacji, odwołaj się do „Portfel chroniący dane logowania” (p. 124).
Bitdefender Safepay™ oferuje następujące funkcje:
● Blokuje dostęp do Twojego pulpitu i każdej próby wykonania zrzutu ekranu.
● Portfel chroni Twoje hasła podczas przeglądania stron internetowych.
● Wyposażony jest w wirtualną klawiaturę, która uniemożliwia hakerom
odczytywanie używanych klawiszy.
● Jest to narzędzie całkowicie niezależne od innych przeglądarek.
● Wyposażone jest w zintegrowaną ochronę hotspotów używaną wtedy, gdy
Twój komputer jest podłączony do niezabezpieczonych sieci Wi-Fi.
● Obsługuje zakładki i pozwala na poruszanie się pomiędzy ulubionymi
stronami Bankowości/Sklepów.
● Nie ogranicza się jednak tylko do bankowości i e-sklepów. Każda strona
może zostać otwarta w Bitdefender Safepay™.
Bezpieczne płatności online
119
Bitdefender Antivirus Plus 2015
20.1. Używanie Bitdefender Safepay™
Domyślnie Bitdefender wykrywa kiedy przechodzisz do witryny internetowej
banku lub sklepu internetowego w każdej przeglądarce na Twoim komputerze
i pojawia się monit, aby uruchomić taka witrynę w oknie Bitdefender
Safepay™.
Aby uzyskać dostęp do głównego interfejsu Bitdefender Safepay™, skorzystaj
z jednej z następujących metod:
● Z interfejsu Bitdefender:
1. Otwórz okno Bitdefender.
2. Naciśnij przycisk Safepay po prawej stronie okna.
● Z systemu Windows:
● W systemach Windows XP, Windows Vista i Windows 7:
1. Kliknij Start i przejdź do Wszystkie programy.
2. Kliknij Bitdefender.
3. Kliknij Bitdefender Safepay™ lub szybciej, kliknij przycisk akcji Safepay
po prawej stronie interfejsu Bitdefender.
● W systemie Windows 8:
Zlokalizuj moduł Bitdefender Safepay™ na ekranie Windows Start (dla
przykładu, możesz zacząć wpisywać "Bitdefender Safepay™"
bezpośrednio na ekranie Start), a następnie kliknij na jego ikonę.
Alternatywnie, kliknij przycisk akcji Safepay po prawej stronie interfejsu
Bitdefender.
Notatka
Jeżeli wtyczka Adobe Flash Player nie jest zainstalowana lub jest nieaktualna,
Bitdefender wyświetli odpowiedni komunikat. Aby kontynuować, kliknij
odpowiedni przycisk.
Po zakończeniu instalacji, należy ponownie ręcznie otworzyć przeglądarkę
Bitdefender Safepay™, aby kontynuować swoją pracę.
Jeśli jesteś przyzwyczajony do przeglądarek internetowych, nie będziesz
miał problemów z używaniem modułu Bitdefender Safepay™ - wygląda i
zachowuje się jak zwykła przeglądarka:
● W pasku adresu wpisz adresy URL, do którego chcesz przejść.
Bezpieczne płatności online
120
Bitdefender Antivirus Plus 2015
● dodawaj zakładki do odwiedzenia wielu stron internetowych w oknie
Bitdefender Safepay™ klikając .
● nawiguj w przód i wstecz, odświeżaj strony używając odpowiednio
.
● Uzyskaj dostęp do Ustawień modułu Bitdefender Safepay™, klikając
● chroń swoje hasła za pomocą Portfela klikając
● zarządzaj swoimi zakładkami, klikając
● otwórz wirtualną klawiaturę klikając
.
.
obok paska adresu.
.
● zwiększ lub zmniejsz rozmiar przeglądarki naciskając jednocześnie
klawisze Ctrl i +/- na klawiaturze numerycznej.
20.2. Konfigurowanie ustawień
Kliknij
aby skonfigurować następujące ustawienia:
Ogólne zachowanie Bitdefender Safepay™
Wybierz co się stanie, gdy wejdziesz na stronę sklepu internetowego lub
banku w swojej zwykłej przeglądarce internetowej:
● Otwórz automatycznie w Bitdefender Safepay™.
● Niech Bitdefender zapyta o działanie za każdym razem.
● Nigdy nie używaj Bitdefender Safepay™ dla stron odwiedzanych w
zwykłej przeglądarce.
Lista domen
Wybierz sposób w jaki Bitdefender Safepay™ będzie się zachowywać
podczas odwiedzania witryn z poszczególnych domen w przeglądarkach
WWW, dodając je do listy domen i wybierając zachowanie dla każdej z
nich:
● Otwórz automatycznie w Bitdefender Safepay™.
● Niech Bitdefender zapyta o działanie za każdym razem.
● Nigdy nie używaj Bitdefender Safepay™ podczas odwiedzania strony
z domeny w zwykłej przeglądarce.
Blokowanie wyskakujących okienek
Możesz wybrać, aby zablokować wyskakujące okienka, klikając
odpowiedni przycisk.
Bezpieczne płatności online
121
Bitdefender Antivirus Plus 2015
Możesz także utworzyć listę stron internetowych, dla których dopuścisz
wyskakujące okienka. Na tej liście powinny znajdować się tylko w pełni
zaufane strony.
Aby dodać stronę do listy, wprowadź jej adres w odpowiednie pole i
kliknij Dodaj domenę.
Aby usunąć stronę internetową z listy, wybierz stronę i kliknij
odpowiadający jej link „Usuń”.
20.3. Zarządzanie zakładkami
Jeśli wyłączyłeś automatyczne wykrywanie niektórych lub wszystkich stron,
lub Bitdefender po prostu nie wykrywa niektórych stron internetowych,
możesz dodać zakładki do Bitdefender Safepay™, dzięki czemu możesz z
łatwością uruchomić ulubione strony internetowe w przyszłości.
Wykonaj następujące kroki, aby dodać adres URL do zakładek Bitdefender
Safepay™:
1. Kliknij
obok paska adresu, aby otworzyć stronę Zakładki.
Notatka
Strona zakładek otwierana jest domyślnie po uruchomieniu modułu
Bitdefender Safepay™.
2. Kliknij przycisk + aby dodać nową zakładkę.
3. Wpisz adres URL i tytuł zakładki i kliknij Utwórz. Adres URL jest również
dodany do listy domen na stronie Ustawienia.
20.4. Ochrona hotspotów dla niezabezpieczonych
sieci
Podczas korzystania z modułu Bitdefender Safepay™, podczas połączenia
z niezabezpieczonymi sieciami Wi-Fi (na przykład publiczne hotspoty)
dodatkową warstwą zabezpieczeń jest funkcja ochrony Hotspotów. Usługa
ta szyfruje komunikację internetową na niezabezpieczonych połączeniach,
pomaga utrzymać prywatność niezależnie od tego do jakiej sieci jesteś
podłączony.
Następujące warunki muszą być spełnione dla działania ochrony Hotspotów:
Bezpieczne płatności online
122
Bitdefender Antivirus Plus 2015
● Jesteś zalogowany do konta MyBitdefender z Bitdefender Antivirus Plus
2015.
● Komputer jest podłączony do niezabezpieczonej sieci.
Jeżeli wymagania są spełnione, Bitdefender automatycznie poprosi o
używanie bezpiecznego połączenia przy każdym otwarciu modułu Bitdefender
Safepay™. Wszystko, co musisz zrobić, to wprowadzić dane logowania do
usługi "MyBitdefender", gdy zostaniesz o to poproszony.
Zainicjowane będzie bezpieczne połączenie i zostanie wyświetlona
wiadomość w oknie Bitdefender Safepay™, gdy nawiążesz połączenie. Symbol
pojawia się przed adresem URL w pasku adresu, aby pomóc Ci łatwo
zidentyfikować bezpieczne połączenia.
Aby poprawić możliwości przeglądania stron www, można wybrać włączenie
wtyczek Adobe Flash i Java klikając Pokaż ustawienia zaawansowane.
Możliwe, że musisz potwierdzić akcję.
Bezpieczne płatności online
123
Bitdefender Antivirus Plus 2015
21. PORTFEL CHRONIĄCY DANE LOGOWANIA
Wykorzystujemy komputery do robienia zakupów online lub płacenia
rachunków, łączymy się z sieciami społecznościowymi lub logujemy do
komunikatorów internetowych.
Każdy użytkownik zdaje sobie sprawę, że pamiętanie wielu haseł może być
nie lada problemem!
Jeśli jednak niezbyt ostrożnie przeglądamy internet, nasze prywatne
informacje, takie jak nasz adres e-mail, nasz identyfikator w komunikatorze
lub dane karty kredytowej mogą być zagrożone.
Trzymanie swoich haseł lub danych osobistych na kartce papieru albo w
komputerze może być niebezpieczne ponieważ mogą się do nich dostać
osoby zamierzające je ukraść i wykorzystać. Pamiętanie każdego hasła
swoich kont online lub do wielu ulubionych stron nie jest łatwym zadaniem.
Zatem, czy jest sposób, żeby mieć pewność, że znajdziemy swoje hasła gdy
ich potrzebujemy? I czy możemy spać spokojnie myśląc, że nasze tajne
hasła są zawsze bezpieczne?
Portfel to swoisty menedżer haseł, który pozwala Ci mieć je pod kontrolą,
chroni Twoją prywatność i zapewnia bezpieczeństwo przy korzystaniu z
internetu.
Używając jednego głównego hasła do dostępu do danych logowania, Portfel
znacznie ułatwia posługiwanie się dużą ilością haseł.
Aby zapewnić najlepszą ochronę aktywności online, Portfel został
zintegrowany z modułem Bitdefender Safepay™, tworząc w ten sposób
ujednolicone rozwiązanie, zapobiegające wielu metodom kradzieży poufnych
danych.
Portfel chroni następujące poufne informacje:
● Dane osobowe, takie jak adres e-mail, czy numer telefonu
● Dane logowania na stronach internetowych
● Informacje o koncie bankowym i numery kart kredytowych
● Dane dostępowe do kont pocztowych
● Hasła do aplikacji
● Hasła do sieci WiFi
Portfel chroniący dane logowania
124
Bitdefender Antivirus Plus 2015
21.1. Konfiguracja Portfela
Po zakończeniu procesu instalacji i uruchomieniu przeglądarki wyświetlone
zostanie wyskakujące okno z informacją, że już można korzystać z Portfela,
aby ułatwić sobie surfowanie w sieci.
Kliknij Sprawdź, aby uruchomić kreator konfiguracji Portfela. Podążaj za
wskazówkami kreatora, aby zakończyć proces konfiguracji.
Podczas tego kroku mogą zostać wykonane dwa zadania:
● Stwórz nową bazę danych Portfela, aby zabezpieczyć swoje hasła.
Podczas procesu konfiguracji zostanie wyświetlona prośba o
wprowadzenie głównego hasła, jako zabezpieczenia Portfela. Hasło
powinno być silne i składać się z przynajmniej 7 znaków.
Aby utworzyć silne hasło, użyj przynajmniej jednej cyfry i symbolu, oraz
dużych i małych liter. Po wprowadzeniu hasła, każda próba dostępu do
Portfela będzie musiała zostać potwierdzona podaniem właściwego ciągu
znaków.
W końcowej części procesu konfiguracji domyślnie włączone zostaną
następujące ustawienia Portfela:
● Automatycznie zachowuj hasła w Portfelu.
● Pytaj o moje główne hasło, kiedy zaloguję się na komputerze.
● Automatycznie blokuj Portfel, kiedy jestem z dala od komputera.
● Zaimportuj istniejącą bazę danych, jeżeli Portfel wcześniej już był
wykorzystywany w systemie.
Eksportuj bazę danych Portfela
Aby wyeksportować bazę danych Portfela, wykonaj następujące czynności:
1. Otwórz okno Bitdefender.
2. Dostęp do panelu Prywatność.
3. W module Portfel, wybierz Eksportuj Portfel.
4. Aby wyeksportować bazę danych Portfela do lokalizacji w Twoim systemie,
wykonaj odpowiednie kroki.
Portfel chroniący dane logowania
125
Bitdefender Antivirus Plus 2015
Stwórz nową bazę danych portfela
Aby stworzyć nową bazę danych Portfela, wykonaj następujące czynności:
1. Otwórz okno Bitdefender.
2. Dostęp do panelu Prywatność.
3. W module Portfel, wybierz Utwórz nowy Portfel.
4. Pojawi się okno ostrzegawcze z inofmacją, że dane przechowywane
obecnie w Portfelu zostaną usunięte. Kliknij Tak aby usunąć istniejącą
bazę i kontynuować działanie kreatora. Aby zakończyć pracę kreatora,
kliknij Nie.
Zarządzaj danymi logowania Portfela
Aby zarządzać swoimi hasłami, wykonaj następujące kroki:
1. Otwórz okno Bitdefender.
2. Dostęp do panelu Prywatność.
3. W module Portfel, wybierz Otwórz Portfel.
Wyświetlone zostanie nowe okno. W górnej części okna wybierz wymaganą
kategorię:
● Tożsamość
● Strony WWW
● Bankowość
● Klient poczty
● Aplikacje
● Sieci WiFi
Dodawanie/ Edytowanie poświadczeń
● Aby dodać nowe hasło, w górnej części okna wybierz żądaną kategorię,
kliknij + Dodaj element, wprowadź informacje w odpowiednich polach i
kliknij przycisk Zapisz.
● Aby edytować element z tabeli, zaznacz go i kliknij Edytuj.
● Aby zakończyć działanie, kliknij Anuluj.
Portfel chroniący dane logowania
126
Bitdefender Antivirus Plus 2015
● Aby usunąć wpis, wskaż go, kliknij przycisk Edytuj, a następnie wybierz
Usuń.
21.2. Włącznie i wyłączanie ochrony Portfela
Aby włączyć lub wyłączyć ochronę Portfela, wykonaj następujące czynności:
1. Otwórz okno Bitdefender.
2. Dostęp do panelu Prywatność.
3. Kliknij moduł Portfel.
4. W oknie Portfel, kliknij przełącznik, aby włączyć lub wyłączyć Portfel.
21.3. Zarządzanie ustawieniami Portfela
Aby dokładnie skonfigurować główne hasło, wykonaj następujące kroki:
1. Otwórz okno Bitdefender.
2. Dostęp do panelu Prywatność.
3. Kliknij moduł Portfel.
4. W oknie Portfel wybierz zakładkę Główne hasło.
Dostępne są następujące opcje:
● Pytaj o moje główne hasło, kiedy zaloguję się na komputerze - przy próbie
dostępu do komputera zostanie wyświetlona prośba o podanie głównego
hasła.
● Pytaj o moje główne hasło, kiedy uruchamiam przeglądarki lub aplikacje
- prośba o podanie głównego hasła zostanie wyświetlona przy próbie
dostępu do przeglądarki lub aplikacji.
● Automatycznie blokuj Portfel, kiedy jestem z dala od komputera - prośba
o podanie głównego hasła zostanie wyświetlona po 15-minutowej
bezczynności komputera.
WAŻNE
Upewnij się, że nie zapomnisz głównego hasła, a najlepiej zapisz je i
przechowuj w bezpiecznym miejscu. Jeżeli hasło zostanie zapomniane, należy
ponownie zainstalować produkt, lub skontaktować się z działem wsparcia
Bitdefender.
Portfel chroniący dane logowania
127
Bitdefender Antivirus Plus 2015
Zwiększ funkcjonalność
Aby wybrać przeglądarki lub aplikacje, które powinny zostać zintegrowane
z Portfelem, wykonaj następujące czynności:
1. Otwórz okno Bitdefender.
2. Dostęp do panelu Prywatność.
3. Kliknij moduł Portfel.
4. w oknie Portfel wybierz zakładkę Rozszerzone aplikacje.
Sprawdź aplikację, która będzie korzystała z Portfela, aby zwiększyć
funkcjonalność modułu:
● Internet Explorer
● Mozilla Firefox
● Google Chrome
● Safepay
● Yahoo! Messenger
● Skype
Konfiguracja Automatycznego uzupełniania
Funkcja automatycznego wpisywania ułatwia otwieranie ulubionych stron
lub logowanie do kont online. Podczas pierwszego wprowadzenia danych
logowania i danych osobowych w swojej przeglądarce internetowej, są one
automatycznie zabezpieczone w portfelu.
Wykonaj następujące czynności
Automatycznego uzupełniania:
aby
skonfigurować
ustawienia
1. Otwórz okno Bitdefender.
2. Dostęp do panelu Prywatność.
3. Kliknij moduł Portfel.
4. W oknie Portfel, wybierz Ustawienia autouzupełniania.
5. Skonfiguruj następujące opcje:
● Automatycznie uzupełniaj dane logowania:
Portfel chroniący dane logowania
128
Bitdefender Antivirus Plus 2015
● Automatycznie wypełniaj hasła za każdym razem - hasła będą
automatycznie wpisywane do przeglądarki.
● Pozwól mi wybrać, kiedy chcę automatycznie wypełnić moje dane
logowania - możesz wybrać, kiedy automatycznie wypełniać
poświadczenia w przeglądarce.
● Skonfiguruj jak Portfel ma chronić Twoje dane logowania:
● Automatycznie zapisz poświadczenia w Portfelu - poświadczenia
logowania i inne informacje identyfikujące, takie jak dane osobiste i
dane karty kredytowej są automatycznie zapisywane i aktualizowane
w Portfelu.
● Pytaj za każdym razem - będziesz pytany za każdym razem gdy
zechcesz dodać swoje hasło do Portfela.
● Nie zachowuj, zaktualizuję te informacje samodzielnie - hasło może
być dodane do Portfela jedynie własnoręcznie.
● Autowypełniaj formularze:
● Pytaj o moje opcje wypełnienia, gdy odwiedzam stronę z formularzami
- okienko z opcjami wypełnienia pojawią się za każdym razem, gdy
Bitdefender wykryje, że chcesz wykonać płatności online lub chcesz
się zarejestrować.
Zarządzanie informacjami Portfela z przeglądarki
Można łatwo zarządzać Portfelem bezpośrednio z przeglądarki, aby wszystkie
ważne dane mieć na wyciągnięcie ręki. Portfel Add-on jest obsługiwany przez
następujące przeglądarki: Google Chrome, Internet Explorer i Mozilla Firefox,
jest również zintegrowany z Safepay.
Aby uzyskać dostęp do rozszerzenia Portfela, otwórz przeglądarkę
internetową, pozwól na zainstalowanie Add-on i kliknij ikonę
narzędzi.
na pasku
Rozszerzenie Portfela zawiera następujące opcje:
● Otwórz Portfel - otwiera Portfel.
● Blokuj Portfel - blokuje Portfel.
● Strony www - otwiera podmenu z wszystkimi logowaniami do stron
internetowych zapisanych w Portfelu. Kliknij Dodaj stronę, aby dodać nową
stronę do listy.
Portfel chroniący dane logowania
129
Bitdefender Antivirus Plus 2015
● Wypełnij formularze - otwiera podmenu zawierające informację, którą
dodasz dla określonej kategorii. Stąd możesz dodać nowe dane do swojego
Portfela.
● Ustawienia - otwiera okno ustawień Portfela.
● Zgłoś problem - zgłaszaj każdy problem, który napotkasz z Portfelem
Bitdefender.
Portfel chroniący dane logowania
130
Bitdefender Antivirus Plus 2015
22. SAFEGO OCHRONA DLA FACEBOOKA
Ufasz swoim znajomym online, ale czy ufasz ich komputerom? Użyj ochrony
Safego dla Facebooka aby chronić przed zagrożeniami online swoje konto
i swoich znajomych.
Safego to jedna z aplikacji Bitdefender, stworzona aby chronić Twoje konto
na Facebooku. Jego zadanie to skanowanie linków otrzymywanych od
znajomych i monitorowanie ustawień prywatności twojego konta.
Notatka
„Moje konto” MyBitdefender jest wymagane, aby użyć tej opcji.
Aby uzyskać więcej informacji, odwołaj się do „Konto MyBitdefender ” (p. 39).
To są główne funkcje dostępne dla konta na Facebooku:
● automatycznie skanuje posty na kanałach internetowych w poszukiwaniu
złośliwych linków.
● chroni twoje konto przed zagrożeniami z Internetu.
Kiedy zostanie wykryty post lub komentarz zawierający spam, phishing
lub szkodliwe oprogramowanie, otrzymasz komunikat z ostrzeżeniem.
● ostrzega twoich znajomych o podejrzanych linkach umieszczonych w ich
Aktualnościach.
● pomaga budować bezpieczną sieć znajomych, używając funkcji Wskaźnik
znajomych.
● sprawdź stan bezpieczeństwa systemu dzięki opcji szybkiego skanowania
produktu Bitdefender.
Wykonaj następujące czynności aby wejść do Safego dla Facebooka.
● Z interfejsu Bitdefender:
1. Otwórz okno Bitdefender.
2. Dostęp do panelu Narzędzia.
3. W module Safego wybierz Aktywuj dla Facebooka.
Zostaniesz przekierowany na swoje konto.
4. Użyj loginu z portalu Facebook, aby połączyć się z aplikacją Safego.
5. Zezwól Safego na dostęp do twojego konta na Facebooku.
Safego ochrona dla Facebooka
131
Bitdefender Antivirus Plus 2015
Jeśli aktywowano już aplikację Safego, będziesz mieć dostęp do statystyk
dotyczących jej aktywności po wybraniu w menu opcji Raporty dla
Facebooka.
● Z konta MyBitdefender:
1. Idź do: https://my.bitdefender.com.
2. Zaloguj się na konto, używając swojej nazwy użytkownika i hasła.
3. Kliknij Ochrona Facebooka.
Wyświetlana jest informacja, że ochrona Facebooka nie została
aktywowana dla Twojego konta.
4. Aby kontynuować, kliknij Aktywuj.
Zostaniesz przekierowany na swoje konto.
5. Użyj loginu z portalu Facebook, aby połączyć się z aplikacją Safego.
6. Zezwól Safego na dostęp do twojego konta na Facebooku.
Safego ochrona dla Facebooka
132
Bitdefender Antivirus Plus 2015
23. ZABEZPIECZANIE NOŚNIKÓW USB
Funkcja Automatycznego uruchamiania wbudowana w systemach
operacyjnych Windows jest bardzo przydatnym narzędziem, które pozwala
komputerom na automatyczne uruchamianie pliku z mediów do niego
podłączonych. Na przykład instalowanie oprogramowania może być
uruchomione automatycznie po włożeniu płyty CD do napędu optycznego.
Niestety, funkcja ta może być również wykorzystywana przez złośliwe
oprogramowanie do automatycznego uruchamiania i infiltracji komputera
z nośników wielokrotnego zapisu, takich jak dyski flash USB i karty pamięci
podłączone przez czytniki kart. W ostatnich latach stworzono wiele ataków
opartych o Autoodtwarzanie.
Dzięki funkcji Zabezpieczania nośników USB możesz zapobiec wykonywaniu
się złośliwego kodu z przenośnych dysków USB sformatowanych w
systemach NTFS, FAT i FAT32. Kiedy urządzenie USB jest zabezpieczone,
złośliwe oprogramowanie nie może go skonfigurować aby uruchomić
szkodliwą aplikację, gdy urządzenie jest podłączone do komputera z
systemem Windows.
Aby zabezpieczyć urządzenie USB, wykonaj następujące kroki:
1. Podłącz dysk flash to swojego komputera.
2. Przeglądaj komputer w celu zlokalizowania wymiennego urządzenia
pamięci masowej i kliknij prawym przyciskiem myszy jego ikonę.
3. W menu kontekstowym, wskaż Bitdefender i wybierz Zabezpiecz ten dysk.
Notatka
Jeśli dysk został już uodporniony, pojawi się wiadomość Urządzenie USB
jest chronione przed złośliwym oprogramowaniem opartym o
autoodtwarzanie.
Aby uniknąć uruchomieniem złośliwego oprogramowania na Twoim
komputerze z urządzeń USB, które nie są zabezpieczone, wyłącz funkcję
autoodtwarzania mediów. Aby uzyskać więcej informacji, odwołaj się do
„Korzystanie z automatycznego monitorowania luk” (p. 116).
Zabezpieczanie nośników USB
133
Bitdefender Antivirus Plus 2015
24. ZDALNE ZARZĄDZANIE KOMPUTERAMI
Twoje konto MyBitdefender pozwala na zdalne zarządzanie produktami
Bitdefender zainstalowanymi na twoich komputerach.
Użyj kokpitu usługi "MyBitdefender" do tworzenia i stosowania zadań na
komputerach ze zdalnej lokalizacji.
Każdy komputer będzie zarządzany z konta MyBitdefender, jeżeli spełnia
następujące warunki:
● produkt Bitdefender Antivirus Plus 2015 został zainstalowany na
komputerze
● Połączyłeś produkt Bitdefender z kontem MyBitdefender.
● komputer jest podłączony do internetu
24.1. Uzyskiwanie dostępu do usługi "MyBitdefender"
Bitdefender pozwala na kontrolę bezpieczeństwa komputerów, dodając
zadania do produktów Bitdefender.
Z Bitdefender możesz uzyskać dostęp do swojego konta MyBitdefender na
dowolnym komputerze lub urządzeniu przenośnym podłączonym do
Internetu.
Dostęp do konta w usłudze "MyBitdefender":
● na dowolnym urządzeniu z dostępem do internetu:
1. Otwórz przeglądarkę.
2. Idź do:https://my.bitdefender.com
3. Zaloguj się na konto, używając swojej nazwy użytkownika i hasła.
● Z interfejsu Twojego Bitdefender:
1. Otwórz okno Bitdefender.
2. Kliknij ikonę w górnej części okna, a następnie z rozwijanego menu
wybierz MyBitdefender.
24.2. Uruchamianie zadań na komputerach
Aby uruchomić zadanie na jednym z komputerów, zaloguj się do konta
MyBitdefender.
Zdalne zarządzanie komputerami
134
Bitdefender Antivirus Plus 2015
Jeśli klikniesz na ikonę komputera w dolnej części okna, zobaczysz wszystkie
zadania administracyjne, które można uruchomić na komputerze zdalnym.
Rejestracja programu
Pozwala zarejestrować Bitdefender na zdalnym komputerze przez
wprowadzenie klucza licencyjnego.
Przeprowadź pełne skanowanie komputera
Pozwala na uruchomienie pełnego skanowania na komputerze zdalnym.
Skanowanie obszarów krytycznych w celu wykrycia aktywnego złośliwego
oprogramowania
Pozwala na uruchomienie szybkiego skanowania na komputerze
zdalnym.
Rozwiąż problemy krytyczne
Pozwala na rozwiązanie problemów,
bezpieczeństwo komputera zdalnego.
które
mają
Aktualizacja produktu
Rozpoczyna proces aktualizacji oprogramowania
zainstalowanego na tym komputerze.
Zdalne zarządzanie komputerami
wpływ
na
Bitdefender
135
Bitdefender Antivirus Plus 2015
OPTYMALIZACJA SYSTEMU
136
Bitdefender Antivirus Plus 2015
25. OPTYMALIZACJA
Bitdefender jest wyposażony w moduł TuneUp, który pomaga w zachowaniu
spójności systemu. Przedstawione narzędzia są istotne dla ulepszenia
wydajności systemu i efektywnego zarządzania miejscem na dysku twardym.
Bitdefender udostępnia następujące narzędzia optymalizujące system:
● OneClick Optimizer analizuje i poprawia szybkość systemu przez
uruchomienie wielu zadań za pomocą jednego kliknięcia.
● Startup Optimizer zmniejsza czas uruchamiania systemu, zatrzymując
niepotrzebne aplikacje, gdy komputer zostanie ponownie uruchomiony.
● Czyszczenie komputera - usuwa tymczasowe pliki internetowe i ciasteczka,
nieużywane pliki systemowe oraz skróty do ostatnio używanych
dokumentów.
● Defragmentator dysku - fizycznie reorganizuje dane na dysku twardym,
tak, aby części każdego pliku znajdowały się obok siebie i w odpowiedniej
kolejności.
● Czyszczenie rejestru - znajduje i usuwa błędne wpisy w rejestrze systemu
Windows. Aby rejestr systemu Windows był uporządkowany i
zoptymalizowany, zalecane jest comiesięczne uruchamianie Czyszczenia
rejestru.
● Przywracanie rejestru - pomaga odzyskać klucze rejestru wcześniej
usunięte z rejestru systemu Windows przez funkcję Czyszczenia rejestru
Bitdefender.
● Wyszukiwarka duplikatów - znajduje i usuwa duplikaty plików obecnych
w systemie.
25.1. Optymalizacja szybkości systemu jednym
kliknięciem.
Problemy takie jak awaria dysku twardego, resztki plików rejestru i historia
przeglądarki, mogą spowolnić pracę komputera, co może być dla Ciebie
uciążliwe. To wszystko może zostać naprawione poprzez jedno kliknięcie.
OneClick Optimizer pozwala zidentyfikować i usunąć zbędne pliki, wykonując
wiele zadań czyszczących, w tym samym czasie.
Wykonaj następujące kroki, żeby rozpocząć proces optymalizacji:
Optymalizacja
137
Bitdefender Antivirus Plus 2015
1. Otwórz okno Bitdefender.
2. Dostęp do panelu Narzędzia.
3. W module TuneUp, wybierz OneClick Optimizer Aby zakończyć działanie,
kliknij Anuluj.
a. Analiza
Poczekaj, aż Bitdefender
systemowych.
zakończy
wyszukiwanie
zagadnień
● Oczyszczanie dysku - identyfikuje stare i niepotrzebne pliki
systemowe.
● Czyszczenie Rejestru - identyfikuje nieprawidłowe lub nieaktualne
odniesienia w rejestrze systemu Windows.
● Czyszczenie Prywatności - identyfikuje tymczasowe pliki internetowe
i pliki cookie, pamięć podręczną i historię przeglądarki.
Wyświetlana jest liczba znalezionych problemów. Zaleca się, aby je
przejrzeć przed przystąpieniem do procesu czyszczenia. Kliknij
Optymalizuj, aby kontynuować.
b. Optymalizacja systemu
Czekaj, aż Bitdefender zakończy optymalizację Twojego systemu.
c. Zagadnienia
W tym miejscu można zobaczyć wynik operacji.
Jeśli chcesz uzyskać wyczerpujących informacji na temat procesu
optymalizacji, kliknij link Pokaż szczegółowy raport.
25.2. Optymalizacja czasu uruchamiania komputera
Rozszerzony System startowy to prawdziwy problem ze względu na aplikacje,
które są ustawione do pracy bez potrzeby. Czekając kilka minut na
uruchamianie systemu możesz stracić cenny czas i produktywność.
Okno Startup Optimizer wyświetla, jakie aplikacje są uruchomione podczas
uruchamiania systemu i umożliwia zarządzanie ich zachowaniem na tym
etapie.
Aby rozpocząć proces Startup Optimizer wykonaj następujące kroki:
1. Otwórz okno Bitdefender.
Optymalizacja
138
Bitdefender Antivirus Plus 2015
2. Dostęp do panelu Narzędzia.
3. W module TuneUp, wybierz Startup Optimizer
a. Wybierz aplikacje
Możesz zobaczyć listę uruchomionych aplikacji przy starcie systemu.
Wybierz te, które chcesz wyłączyć lub opóźnić przy starcie.
b. Wybór Społeczności
Zobacz co inni użytkownicy Bitdefender postanowili zrobić z aplikacją,
którą wybrałeś. W oparciu o wykorzystanie programu, wyświetlane są
trzy poziomy: Wysoki, Średni i Niski.
c. Czas bootowania systemu
Sprawdź suwak w górnej części okna, aby zobaczyć czas potrzebny
na uruchomienie systemu i wybranych aplikacji przy starcie.
Wymagane jest ponowne uruchomienie systemu, aby uzyskać
informacje o czasie uruchamiania systemu i aplikacji.
d. Status Uruchamiania
● Włącz. Wybierz tę opcję, jeśli chcesz, aby aplikacja uruchamiała się
przy starcie systemu. Ta opcja jest domyślnie włączona.
● Przełóż.
Wybierz tę opcję, aby przesunąć w czasie uruchamianie programu
przy starcie systemu. Oznacza to, że wybrane aplikacje uruchomią
się z pięciominutowym opóźnieniem po zalogowaniu użytkowników
w systemie.
Funkcjonalność Opóźnienie jest predefiniowany i nie może być
konfigurowany przez użytkownika.
● Wyłącz. Wybierz tę opcję, aby wyłączyć uruchamianie programu przy
starcie systemu.
e. Wyniki
Informacje, takie jak przybliżony czas startu systemu po opóźnieniu
lub wyłączenie programów są wyświetlane.
Ponowne uruchomienie systemu może być wymagane, aby zobaczyć
wszystkie te informacje.
Kliknij OK aby zapisać zmiany i zamknąć okno.
Optymalizacja
139
Bitdefender Antivirus Plus 2015
Notatka
W przypadku wygaśnięcia subskrypcji lub decyzji o deinstalacji Bitdefender,
programy, które zaplanowano, że zostaną przerwane po uruchomieniu zostaną
przywrócone do domyślnych ustawień startowych.
25.3. Oczyszczanie Twojego komputera
Za każdym razem, gdy odwiedzasz stronę WWW, tymczasowe pliki
internetowe są zapisywane, aby przyspieszyć otwieranie strony przy
następnej wizycie.
Ciasteczka są również przechowywane na Twoim komputerze, gdy
odwiedzasz strony WWW.
Kreator czyszczenia PC pomoże Ci zwolnić miejsce na dysku twardym i
zabezpieczyć prywatność, usuwając bezużyteczne pliki.
● Cache przeglądarek (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome).
● informacje debugowania (pliki raportowania błędów, zrzuty pamięci i logi
tworzone przez system Windows podczas jego pracy).
● Niepotrzebne pliki Windows (pliki z kosza i tymczasowe pliki systemowe).
Aby włączyć kreator Czyszczenia komputera, wykonaj następujące czynności:
1. Otwórz okno Bitdefender.
2. Dostęp do panelu Narzędzia.
3. W panelu TuneUp, wybierz Czyszczenie PC.
4. Aby rozpocząć czyszczenie, wykonaj trzy następujące kroki. Możliwość
poruszania się w kreatorze zapewnia przycisk Dalej. Aby zakończyć pracę
kreatora, kliknij Anuluj.
a. Witamy
Wybierz Typowy lub Niestandardowy. Następnie kliknij Dalej, aby
kontynuować.
b. Uruchom czyszczenie
c. Wyniki
Optymalizacja
140
Bitdefender Antivirus Plus 2015
25.4. Defragmentacja woluminów dysku twardego
Gdy kopiujesz plik większy od bloku wolnego miejsca na twardym dysku,
pojawia się fragmentacja pliku. Ponieważ nie ma dość wolnego miejsca, aby
zapisać plik w całości, zostanie on zapisany w kilku blokach. Gdy zgłaszany
jest dostęp do pofragmentowanego pliku, jego dane muszą zostać odczytane
z kilku różnych lokalizacji.
Zaleca się, aby defragmentować dysk w celu:
● szybszego dostępu do plików.
● zwiększenia ogólnej wydajności systemu.
● wydłużenia żywotności dysku twardego.
Aby uruchomić kreator Defragmentatora dysku, wykonaj następujące
czynności:
1. Otwórz okno Bitdefender.
2. Dostęp do panelu Narzędzia.
3. W panelu TuneUp, wybierz Defragmentacja Dysku.
4. Aby wykonać defragmentację, wykonaj pięć następujących kroków.
Możliwość poruszania się w kreatorze zapewnia przycisk Dalej. Aby
zakończyć pracę kreatora, kliknij Anuluj.
a. Wybierz do analizy
Wybierz partycje, które chcesz sprawdzić pod kątem fragmentacji.
Kliknij Kontynuuj, aby rozpocząć proces analizy.
b. Analiza
Poczekaj, aż Bitdefender zakończy analizowanie partycji.
c. Wybierz do defragmentacji
Wyświetlany jest stan fragmentacji analizowanych partycji. Wybierz
partycje, które chcesz defragmentować.
d. Defragmentacja w toku
Poczekaj, aż Bitdefender zakończy defragmentowanie partycji.
e. Wyniki
Optymalizacja
141
Bitdefender Antivirus Plus 2015
Notatka
Defragmentacja może zająć trochę czasu, ponieważ proces ten obejmuje
przestawianie części składowanych danych z miejsca na miejsce na twardym
dysku. Zalecamy wykonywanie defragmentacji, gdy nie korzystasz z
komputera.
25.5. Czyszczenie rejestru systemu Windows
Wiele aplikacji podczas instalacji zapisuje dodatkowe klucze w rejestrze
systemu Windows. Gdy usuwa się taką aplikację, niektóre klucze rejestru
mogą nie być usuwane i dalej zalegać w rejestrze systemu Windows,
spowalniając jego działanie i powodując niestabilność. To samo dzieje się,
gdy kasujesz skrót do określonego pliku lub aplikacji zainstalowanej w Twoim
systemie, a także w przypadku wadliwych sterowników.
Aby włączyć kreator Czyszczenia rejestru, wykonaj następujące czynności:
1. Otwórz okno Bitdefender.
2. Dostęp do panelu Narzędzia.
3. W panelu TuneUp, wybierz Czyszczenie Rejestru.
4. Aby wyczyścić rejestr, wykonaj cztery następujące kroki. Możliwość
poruszania się w kreatorze zapewnia przycisk Dalej. Aby zakończyć pracę
kreatora, kliknij Anuluj.
a. Witamy
b. Uruchom skanowanie
Poczekaj, aż Bitdefender zakończy skanowanie rejestru.
c. Zaznacz klucze
Możesz zobaczyć wszystkie wykryte nieprawidłowe lub pozostawione
w rejestrze klucze. Dostępne są również szczegółowe informacje o
każdym kluczu (nazwa, wartość, priorytet, kategoria).
Klucze rejestru są grupowane w zależności od ich lokalizacji w rejestrze
systemu Windows:
● Lokalizacje oprogramowania. Klucze rejestru zawierające informacje
dotyczące ścieżki do aplikacji zainstalowanych na Twoim
komputerze.
Błędne klucze mają przypisany niski priorytet, co oznacza że możesz
je usunąć bez niemal żadnego ryzyka.
Optymalizacja
142
Bitdefender Antivirus Plus 2015
● Ustawienia użytkownika. Klucze rejestru zawierające informacje
dotyczące rozszerzeń plików zarejestrowanych w Twoim komputerze.
Te klucze rejestru są zazwyczaj używane do przypisywania aplikacji
plikom (aby była pewność, że właściwy program zostanie
uruchomiony kiedy otworzysz plik używając Eksploratora Windows).
Przykładowo, taki klucz pozwala systemowi Windows otwierać plik
.doc programem Microsoft Word.
Błędne klucze mają przypisany niski priorytet, co oznacza że możesz
je usunąć bez niemal żadnego ryzyka.
● Współdzielone biblioteki DLL. Klucze rejestru zawierające informacje
dotyczące miejsca udostępnianych bibliotek DLL (ang. Dynamic Link
Libraries). DLL gromadzi funkcje, które są wykorzystywane przez
zainstalowane aplikacje do wykonywania konkretnych zadań. Mogą
być używane przez wiele aplikacji, aby zmniejszyć wymagania
dotyczące pamięci oraz miejsca na dysku.
Te klucze rejestru stają się zbędne, kiedy plik DLL, na który wskazują,
zostanie przeniesiony w inne miejsce lub całkowicie usunięty (co
jest częste przy odinstalowaniu programów).
Błędne klucze mają przypisany średni priorytet, co oznacza, że
usunięcie ich może mieć negatywny wpływ na system.
Domyślnie wszystkie klucze są oznaczone jako przeznaczone do
usunięcia. Możesz usunąć pojedyncze nieprawidłowe klucze z wybranej
kategorii.
d. Wyniki
25.6. Przywracanie wyczyszczonego rejestru
Czasem po czyszczeniu rejestru, możesz zauważyć, że system nie pracuje
prawidłowo lub, że niektóre aplikacje nie chcą działać poprawnie z powodu
brakujących kluczy rejestru. Może to być spowodowane przez usunięte
współdzielone klucze rejestru lub inne klucze, które były niezbędne. Aby
rozwiązać ten problem, musisz przywrócić wyczyszczony rejestr.
Aby włączyć kreator odzyskiwania rejestru, wykonaj następujące czynności:
1. Otwórz okno Bitdefender.
2. Dostęp do panelu Narzędzia.
3. W panelu TuneUp, wybierz Odzyskiwanie Rejestru.
Optymalizacja
143
Bitdefender Antivirus Plus 2015
4. Aby odzyskać wyczyszczony rejestr, wykonaj dwa następujące kroki.
Możliwość poruszania się w kreatorze zapewnia przycisk Dalej. Aby
zakończyć pracę kreatora, kliknij Anuluj.
a. Wybierz punkt przywracania
Możesz zobaczyć listę punktów czasu, w których rejestr systemu
Windows był czyszczony. Kliknij link Pokaż plik, aby zobaczyć wykryte
klucze rejestru. Wybierz punkt czasu, z którego ma zostać przywrócony
rejestr systemu Windows.
Ostrzeżenie
Przywrócenie wyczyszczonego rejestru może nadpisać klucze rejestru
edytowane od czasu poprzedniego czyszczenia rejestru.
b. Wyniki zadania
25.7. Wyszukiwanie duplikatów plików
Zduplikowane pliki niepotrzebnie zabierają miejsce na dysku. Pomyśl o
posiadaniu tego samego pliku .mp3 w trzech różnych lokalizacjach.
Kreator wyszukiwania duplikatów pomoże Ci wykryć i usunąć duplikaty
plików na Twoim komputerze.
Aby uruchomić Wyszukiwarkę duplikatów, wykonaj następujące czynności:
1. Otwórz okno Bitdefender.
2. Dostęp do panelu Narzędzia.
3. W panelu TuneUp, wybierz Wyszukuj zduplikowane pliki.
4. Aby zidentyfikować i usunąć duplikaty, wykonaj cztery następujące kroki.
Możliwość poruszania się w kreatorze zapewnia przycisk Dalej. Aby
zakończyć pracę kreatora, kliknij Anuluj.
a. Wybierz cel
Dodaj foldery, w których chcesz szukać duplikatów plików.
b. Wyszukiwanie duplikatów
Poczekaj, aż Bitdefender zakończy wyszukiwanie duplikatów.
c. Wybierz pliki do usunięcia
Optymalizacja
144
Bitdefender Antivirus Plus 2015
Identyczne pliki są umieszczane w grupach. Możesz wybrać, aby
operacja dotyczyła wszystkich grup lub pojedynczych grup: zachować
najnowsze, zachować najstarsze lub nie robić nic. Możesz również
wybrać operacje dla każdego pliku osobno.
Notatka
Jeśli nie zostaną znalezione żadne powielone pliki, ten krok zostanie
pominięty.
d. Wyniki
Optymalizacja
145
Bitdefender Antivirus Plus 2015
26. PROFILE
Codzienne czynności, oglądanie filmów lub granie w gry może spowodować
spowolnienie systemu, zwłaszcza jeśli są one uruchomione jednocześnie z
procesami Windows Update i zadaniami konserwacyjnymi. Z Bitdefender
możesz teraz wybrać i stosować preferowany profil, który sprawia, że system
dostosowuje się do zwiększonej wydajności poszczególnych zainstalowanych
aplikacji.
Bitdefender udostępnia następujące profile:
● Tryb Praca
● Tryb Film
● Tryb Gier
Jeśli nie zdecydujesz się na używanie Profili, domyślny profil o nazwie
Standardowy jest włączony i nie wnosi on żadnych optymalizacji do systemu.
W zależności od Twojej aktywności, następujące ustawienia produktu są
stosowane, gdy profil jest aktywny:
● Wszystkie alarmy i wyskakujące okienka Bitdefender są zablokowane.
● Automatyczna aktualizacja jest przełożona.
● Zaplanowane skany są przełożone.
● Asystent Wyszukiwania jest wyłączony.
● Powiadomienia o ofertach specjalnych i produktach są wyłączone.
W zależności od Twojej aktywności, następujące ustawienia systemu są
stosowane, gdy profil jest aktywny:
● Automatyczne Aktualizacje Windows są przełożone.
● Wszystkie alarmy i wyskakujące okienka są wyłączone.
● Niepotrzebne programy działające w tle zostały zawieszone.
● Efekty wizualne zostały dostosowane dla uzyskania najlepszej wydajności.
● Zadania konserwacyjne zostały przełożone.
● Ustawienia planu zasilania zostały dostosowane.
Profile
146
Bitdefender Antivirus Plus 2015
26.1. Tryb Praca
Uruchamiania wielu zadań w miejscu pracy, takich jak wysyłanie e- maili,
konferencje wideo z kolegami lub praca z aplikacjami do projektowania,
może mieć wpływ na wydajność systemu. Profil Praca został zaprojektowany,
aby pomóc Ci poprawić wydajność pracy, poprzez wyłączenie niektórych
usług w tle i prac konserwacyjnych.
Konfigurowanie profilu Pracy
Aby skonfigurować działania, które należy podjąć w Profilu Praca, wykonaj
następujące kroki:
1. Otwórz okno Bitdefender.
2. Dostęp do panelu Narzędzia.
3. Kliknij moduł Profile
4. W oknie Ustawienia Profili kliknij przycisk Konfiguruj w obszarze Profil
Pracy.
5. Wybierz dostosowania systemowe, które chcesz zastosować, zaznaczając
następujące opcje:
● Zwiększ wydajność w aplikacjach do pracy
● Optymalizuj ustawienia produktu dla Trybu Pracy
● Odłóż na później zadania programów w tle i konserwację
● Przełóż Automatyczne Aktualizacje Windows
6. Kliknij Zapisz aby zapisać zmiany i zamknąć to okno.
Ręczne dodawanie aplikacji do listy Profilu Praca
Jeśli Bitdefender nie przechodzi automatycznie do Profilu Praca podczas
uruchamiania pewnej aplikacji, możesz ręcznie dodać aplikację do Listy
aplikacji.
Aby ręcznie dodać aplikacje do Listy aplikacji w Profilu Praca:
1. Otwórz okno Bitdefender.
2. Dostęp do panelu Narzędzia.
3. Kliknij moduł Profile
Profile
147
Bitdefender Antivirus Plus 2015
4. W oknie Profile kliknij przycisk Konfiguruj w obszarze Profil Pracy.
5. W oknie Profil Praca kliknij link Lista aplikacji
6. Kliknij Dodaj, aby dodać nową aplikację do Listy aplikacji.
Wyświetlone zostanie nowe okno. Przejdź do pliku wykonywalnego
aplikacji, zaznacz go i kliknij OK, aby dodać go do listy.
26.2. Tryb Film
Wyświetlanie wysokiej jakości treści wideo, takich jak filmów w wysokiej
rozdzielczości, wymaga znacznych zasobów systemowych. Profil Film
dostosowuje ustawienia systemu i produktu, dzięki czemu możesz
nieprzerwanie i bezproblemowo cieszyć się z filmu.
Konfigurowanie Profilu Film
Aby skonfigurować działania, które należy podjąć w Profilu Film:
1. Otwórz okno Bitdefender.
2. Dostęp do panelu Narzędzia.
3. Kliknij moduł Profile
4. W oknie Ustawienia Profili kliknij przycisk Konfiguruj w obszarze Profil
Film.
5. Wybierz dostosowania systemowe, które chcesz zastosować, zaznaczając
następujące opcje:
● Zwiększ wydajność odtwarzaczy video
● Optymalizuj ustawienia produktu dla Trybu Film
● Odłóż na później zadania programów w tle i konserwację
● Przełóż Automatyczne Aktualizacje Windows
● Dostosuj ustawienia zasilania i ustawienia wizualne do filmów
6. Kliknij Zapisz aby zapisać zmiany i zamknąć to okno.
Ręczne dodawanie odtwarzaczy wideo do listy Profil Film
Jeśli Bitdefender nie przechodzi automatycznie do Profilu Film podczas
uruchamiania pewnej aplikacji odtwarzacza wideo, możesz ręcznie dodać
aplikację do Listy odtwarzaczy.
Profile
148
Bitdefender Antivirus Plus 2015
Aby ręcznie dodać odtwarzacze wideo do listy Odtwarzaczy w Profilu Film:
1. Otwórz okno Bitdefender.
2. Dostęp do panelu Narzędzia.
3. Kliknij moduł Profile
4. W oknie Ustawienia Profili kliknij przycisk Konfiguruj w obszarze Profil
Film.
5. W oknie Profil Film kliknij link Lista Odtwarzaczy.
6. Kliknij Dodaj, aby dodać nową aplikację do Listy Odtwarzaczy.
Wyświetlone zostanie nowe okno. Przejdź do pliku wykonywalnego
aplikacji, zaznacz go i kliknij OK, aby dodać go do listy.
26.3. Tryb Gier
Możesz się cieszyć z nieprzerywanego grania, dzięki zredukowaniu przerw
systemowych i zmniejszeniu spowolnień. Za pomocą heurystyki
behawioralnej wraz z listą znanych gier, Bitdefender może automatycznie
wykryć uruchomioną grę i optymalizuje zasoby systemowe, dzięki czemu
możesz cieszyć się swoją przerwą na grę.
Konfigurowanie Profilu Gracza
Aby skonfigurować działania, które należy podjąć w Profilu Gracza, wykonaj
następujące kroki:
1. Otwórz okno Bitdefender.
2. Dostęp do panelu Narzędzia.
3. Kliknij moduł Profile
4. W oknie Ustawienia Profili kliknij przycisk Konfiguruj w obszarze Profil
Gracza.
5. Wybierz dostosowania systemowe, które chcesz zastosować, zaznaczając
następujące opcje:
● Zwiększ wydajność w grach
● Optymalizuj ustawienia produktu dla Trybu Gier
● Odłóż na później zadania programów w tle i konserwację
● Przełóż Automatyczne Aktualizacje Windows
Profile
149
Bitdefender Antivirus Plus 2015
● Dostosuj ustawienia zasilania i ustawienia wizualne do gier
6. Kliknij Zapisz aby zapisać zmiany i zamknąć to okno.
Ręczne dodawanie gier do Listy Gier
Jeśli Bitdefender nie przechodzi automatycznie do Profilu Gracza podczas
uruchamiania pewnej gry lub aplikacji, możesz ręcznie dodać aplikację do
Listy gier.
Aby ręcznie dodać gry do listy Gier w Profilu Gracza:
1. Otwórz okno Bitdefender.
2. Dostęp do panelu Narzędzia.
3. Kliknij moduł Profile
4. W oknie Ustawienia Profili kliknij przycisk Konfiguruj w obszarze Profil
Gracza.
5. W oknie Profil Gracza kliknij link Lista gier.
6. Kliknij Dodaj, aby dodać nową grę do Listy gier.
Wyświetlone zostanie nowe okno. Przejdź do pliku wykonywalnego gry,
zaznacz go i kliknij OK, aby dodać go do listy.
26.4. Optymalizacja w Czasie Rzeczywistym
Optymalizacja w Czasie Rzeczywistym Bitdefender, to wtyczka, która
poprawia wydajność systemu w tle, upewniając się, że Ci nie przeszkadza,
gdy jesteś w trybie profilu. W zależności od obciążenia procesora, wtyczka
monitoruje wszystkie procesy, koncentrując się na tych, które stanowią
wyższe obciążenia, aby dostosować je do Twoich potrzeb.
Aby włączyć lub wyłączyć Optymalizację w Czasie Rzeczywistym, wykonaj
następujące czynności:
1. Otwórz okno Bitdefender.
2. Dostęp do panelu Narzędzia.
3. Kliknij moduł Profile
4. W oknie Profile, wybierz zakładkę Ustawienie Profili.
5. Włącz lub wyłącz Optymalizację w Czasie Rzeczywistym klikając
odpowiedni przycisk.
Profile
150
Bitdefender Antivirus Plus 2015
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
151
Bitdefender Antivirus Plus 2015
27. ROZWIĄZYWANIE TYPOWYCH PROBLEMÓW
Ten rozdział przedstawia niektóre problemy, na jakie można się natknąć w
trakcie użytkowania Bitdefender oraz ich potencjalne rozwiązania. Większość
tych problemów można rozwiązać poprzez odpowiednie skonfigurowanie
ustawień produktu.
● „Mój system działa wolno” (p. 152)
● „Skanowanie się nie rozpoczyna” (p. 154)
● „Nie mogę już używać aplikacji” (p. 156)
● „Co robić, gdy Bitdefender blokuje bezpieczne strony lub aplikacje online” (p.
157)
● „Jak zaktualizować produkt Bitdefender przy użyciu wolnego połączenia
internetowego?” (p. 158)
● „Mój komputer nie jest podłączony do Internetu. Jak mam zaktualizować
Bitdefendera?” (p. 159)
● „Usługi produktu Bitdefender nie odpowiadają” (p. 159)
● „Nie działa u mnie automatyczne uzupełnianie danych przez Portfel. ” (p. 160)
● „Usunięcie produktu Bitdefender nie powiodło się” (p. 161)
● „Mój system nie uruchamia się po instalacji produktu Bitdefender” (p. 163)
Jeśli nie możesz w tym miejscu znaleźć pomocy dla swojego problemu lub
przedstawione rozwiązania nie pomagają, możesz skontaktować się z
przedstawicielem pomocy technicznej Bitdefender, korzystając z metody
przedstawionej w rozdziale „Prośba o pomoc” (p. 179).
27.1. Mój system działa wolno
Po zainstalowaniu nowego oprogramowania zabezpieczającego może
występować niewielkie spowolnienie pracy systemu. Do pewnego poziomu
jest to sytuacja normalna.
Jeśli zauważysz znaczące spowolnienie pracy systemu, może to być
spowodowane przez:
● Bitdefender nie jest jedynym programem zapewniającym ochronę
zainstalowanym w systemie.
Rozwiązywanie typowych problemów
152
Bitdefender Antivirus Plus 2015
Choć Bitdefender wyszukuje i usuwa zapewniające ochronę programy
znalezione w czasie instalacji, przed rozpoczęciem instalacji Bitdefender
zaleca się usunięcie wszelkich programów chroniących przed złośliwym
oprogramowaniem. Aby uzyskać więcej informacji, odwołaj się do „Jak
usunąć inne rozwiązania bezpieczeństwa?” (p. 76).
● Minimalne wymagania systemowe dla produktu Bitdefender nie zostały
spełnione.
Jeśli Twój komputer nie spełnia minimalnych wymagań systemowych,
może on działać wolno, zwłaszcza przy kilku aplikacjach uruchomionych
jednocześnie. Aby uzyskać więcej informacji, odwołaj się do „Minimalne
wymagania systemowe” (p. 3).
● W rejestrze systemu Windows znajduje się zbyt wiele nieprawidłowych
kluczy.
Czyszczenie rejestru systemu Windows może poprawić ogólną wydajność
systemu. Aby uzyskać więcej informacji, odwołaj się do „Czyszczenie
rejestru systemu Windows” (p. 142).
● Dyski twarde są zbyt mocno pofragmentowane.
Fragmentacja plików spowalnia dostęp do plików oraz zmniejsza
wydajność systemu.
Uruchamianie Defragmentatora dysku może poprawić wydajność systemu.
Aby uzyskać więcej informacji, odwołaj się do „Defragmentacja woluminów
dysku twardego” (p. 141).
Aby zdefragmentować dysk za pomocą systemu operacyjnego Windows,
kieruj się ścieżką z menu start systemu Windows: Start → Wszystkie
programy → Akcesoria → Narzędzia systemowe → Defragmentator dysków.
● Zainstalowane zostały aplikacje, które nie są używane.
Na każdym komputerze znajdują się programy i aplikacje, które nie są
używane. W tle często działa wiele niechcianych programów, które
zużywają przestrzeń dyskową i pamięć. Jeśli nie używasz danego
programu, odinstaluj go. To dotyczy także każdego innego oprogramowania
lub wersji demonstracyjnej, którą zapomnisz usunąć.
WAŻNE
Jeśli wydaje Ci się, że dany program czy aplikacja są ważną częścią Twojego
systemu operacyjnego, nie usuwaj ich i skontaktuj się z Obsługą klienta
Bitdefender aby uzyskać pomoc.
Rozwiązywanie typowych problemów
153
Bitdefender Antivirus Plus 2015
● Twój system może być zainfekowany.
Szkodliwe oprogramowanie może wpłynąć na szybkość działania Twojego
systemu oraz jego ogólne zachowanie. Oprogramowanie szpiegujące,
wirusy, trojany i adware - wszystkie one mają wpływ na wydajność Twojego
komputera. Skanuj swój system regularnie, przynajmniej raz w tygodniu.
Zalecane jest Skanowanie systemu przez Bitdefender, ze względu na
konieczność wykrycia wszelkiego złośliwego oprogramowania,
zagrażającego bezpieczeństwu Twojego systemu.
Aby rozpocząć Skanowanie systemu, wykonaj te kroki:
1. Otwórz okno Bitdefender.
2. Dostęp do panelu Ochrona
3. W module Antyvirus, wybierz Skanowanie systemu.
4. Postępuj zgodnie z poleceniami kreatora.
27.2. Skanowanie się nie rozpoczyna
Ten rodzaj problemu może mieć dwie główne przyczyny:
● Wcześniejsza instalacja Bitdefender, która nie została całkowicie usunięta
lub Bitdefender został nieprawidłowo zainstalowany.
W tym wypadku wykonaj następujące kroki:
1. Usuń Bitdefender z systemu:
● W systemie Windows XP:
a. Kliknij Start, przejdź do Panelu sterowania i dwukrotnie kliknij Dodaj
/ usuń programy.
b. Wyszukaj Bitdefender Antivirus Plus 2015 i wybierz opcję Usuń.
c. Naciśnij Usuń w oknie, które się pojawi, a następnie Chce
przeinstalować.
d. Zaczekaj na zakończenie procesu odinstalowania, a następnie
ponownie uruchom system.
● W systemach Windows Vista i Windows 7:
a. Kliknij Start, przejdź do Panelu sterowania i dwukrotnie kliknij
Programy i funkcje.
Rozwiązywanie typowych problemów
154
Bitdefender Antivirus Plus 2015
b. Wyszukaj Bitdefender Antivirus Plus 2015 i wybierz opcję
Odinstaluj.
c. Naciśnij Usuń w oknie, które się pojawi, a następnie Chce
przeinstalować.
d. Zaczekaj na zakończenie procesu odinstalowania, a następnie
ponownie uruchom system.
● W systemie Windows 8:
a. Na ekranie menu Start systemu Windows zlokalizuj Panel
sterowania (przykładowo, możesz zacząć pisać "Panel sterowania"
bezpośrednio na ekranie menu Start) a następnie kliknij na jego
ikonę.
b. Kliknij Odinstaluj program lub Programy i funkcje
c. Wyszukaj Bitdefender Antivirus Plus 2015 i wybierz opcję
Odinstaluj.
d. Naciśnij Usuń w oknie, które się pojawi, a następnie Chce
przeinstalować.
e. Zaczekaj na zakończenie procesu odinstalowania, a następnie
ponownie uruchom system.
2. Zainstaluj ponownie swój program Bitdefender.
● Bitdefender nie jest jedynym
zainstalowanym w systemie.
rozwiązaniem
bezpieczeństwa
W tym wypadku wykonaj następujące kroki:
1. Usuń inne rozwiązanie bezpieczeństwa. Aby uzyskać więcej informacji,
odwołaj się do „Jak usunąć inne rozwiązania bezpieczeństwa?” (p. 76).
2. Usuń Bitdefender z systemu:
● W systemie Windows XP:
a. Kliknij Start, przejdź do Panelu sterowania i dwukrotnie kliknij Dodaj
/ usuń programy.
b. Wyszukaj Bitdefender Antivirus Plus 2015 i wybierz opcję Usuń.
c. Naciśnij Usuń w oknie, które się pojawi, a następnie Chce
przeinstalować.
Rozwiązywanie typowych problemów
155
Bitdefender Antivirus Plus 2015
d. Zaczekaj na zakończenie procesu odinstalowania, a następnie
ponownie uruchom system.
● W systemach Windows Vista i Windows 7:
a. Kliknij Start, przejdź do Panelu sterowania i dwukrotnie kliknij
Programy i funkcje.
b. Wyszukaj Bitdefender Antivirus Plus 2015 i wybierz opcję
Odinstaluj.
c. Naciśnij Usuń w oknie, które się pojawi, a następnie Chce
przeinstalować.
d. Zaczekaj na zakończenie procesu odinstalowania, a następnie
ponownie uruchom system.
● W systemie Windows 8:
a. Na ekranie menu Start systemu Windows zlokalizuj Panel
sterowania (przykładowo, możesz zacząć pisać "Panel sterowania"
bezpośrednio na ekranie menu Start) a następnie kliknij na jego
ikonę.
b. Kliknij Odinstaluj program lub Programy i funkcje
c. Wyszukaj Bitdefender Antivirus Plus 2015 i wybierz opcję
Odinstaluj.
d. Naciśnij Usuń w oknie, które się pojawi, a następnie Chce
przeinstalować.
e. Zaczekaj na zakończenie procesu odinstalowania, a następnie
ponownie uruchom system.
3. Zainstaluj ponownie swój program Bitdefender.
Jeśli ta informacja nie okazała się pomocna, możesz skontaktować się ze
wsparciem Bitdefender tak jak to opisano w sekcji „Prośba o pomoc” (p. 179).
27.3. Nie mogę już używać aplikacji
Problem ten zachodzi, gdy próbujesz użyć programu, który działał normalnie
przed zainstalowaniem Bitdefender.
Po zainstalowaniu Bitdefender możesz napotkać jedną z tych sytuacji:
● Możesz otrzymać od Bitdefender wiadomość, że program próbuje
zmodyfikować system.
Rozwiązywanie typowych problemów
156
Bitdefender Antivirus Plus 2015
● Program, który próbujesz uruchomić, może wyświetlić komunikat o błędzie.
Sytuacja tego typu występuje wtedy, gdy moduł Aktywnej Kontroli Wirusów
błędnie rozpoznaje niektóre aplikacje jako złośliwe.
Aktywna Kontrola Wirusów to moduł Bitdefender, który nieustannie
monitoruje aplikacje działające w systemie i informuje o tych, które
zachowują się jak oprogramowanie potencjalnie złośliwe. Ponieważ funkcja
ta bazuje na analizie heurystycznej, mogą występować przypadki, gdy
dozwolone aplikacje są raportowane przez moduł Aktywnej Kontroli Wirusów.
Gdy wystąpi taka sytuacja, można wyłączyć monitorowanie danej aplikacji
przez moduł Aktywnej Kontroli Wirusów.
Aby dodać program do listy wyjątków, wykonaj następujące kroki:
1. Otwórz okno Bitdefender.
2. Dostęp do panelu Ochrona
3. Naciśnij moduł Antywirus.
4. W oknie Antywirus wybierz zakładkę Wyjątki.
5. Kliknij link Wykluczone procesy. W wyskakującym oknie możesz zarządzać
wyjątkami procesu Aktywnej Kontroli Wirusów.
6. Aby dodać wyjątek, należy postępować w następujący sposób:
a. Kliknij przycisk „Dodaj” znajdujący się w górnej części tabeli wyjątków.
b. Kliknij „Przeglądaj”, wyszukaj i zaznacz aplikację, która ma być
wykluczona, a następnie kliknij „OK”.
c. Zaznacz opcję Zezwól, aby Aktywna Kontrola Wirusów nie blokowała
danej aplikacji.
d. Kliknij Dodaj.
Jeśli ta informacja nie okazała się pomocna, możesz skontaktować się ze
wsparciem Bitdefender tak jak to opisano w sekcji „Prośba o pomoc” (p. 179).
27.4. Co robić, gdy Bitdefender blokuje bezpieczne
strony lub aplikacje online
Bitdefender oferuje bezpieczne przeglądanie Internetu poprzez filtrowanie
całego ruchu w sieci i blokowanie szkodliwych treści. Jednak możliwe jest,
że Bitdefender uważa bezpieczną stronę internetową lub aplikację on-line
Rozwiązywanie typowych problemów
157
Bitdefender Antivirus Plus 2015
jako niebezpieczne, co spowoduje skanowanie ruchu HTTP Bitdefender, aby
zablokować je nieprawidłowo.
Jeśli ta sama strona lub aplikacja są wielokrotnie zablokowane, możesz je
dodać do białej listy, tak że nie będą one skanowane przez silniki Bitdefender,
zapewniając w ten sposób płynne przeglądanie stron internetowych.
Aby dodać stronę do Biała lista, wykonaj następujące kroki:
1. Otwórz okno Bitdefender.
2. Dostęp do panelu Ochrona
3. Naciśnij moduł Ochrona Sieci.
4. W zakładce Ustawienia kliknij link Biała lista. Wyświetlone zostanie nowe
okno.
5. Podaj adres zablokowanej strony internetowej lub aplikacji online w
odpowiednim polu i kliknij Dodaj.
6. Kliknij Zapisz aby zapisać zmiany i zamknąć to okno.
Tylko strony internetowe i aplikacje, którym w pełni ufasz powinny być
dodawane do tej listy. Zostaną one wyłączone ze skanowania przez
następujące silniki: malware, phishing i oszustwa.
Jeśli ta informacja nie okazała się pomocna, możesz skontaktować się ze
wsparciem Bitdefender tak jak to opisano w sekcji „Prośba o pomoc” (p. 179).
27.5. Jak zaktualizować produkt Bitdefender przy
użyciu wolnego połączenia internetowego?
Jeśli masz wolne połączenie z internetem (takie jak połączenie telefoniczne),
w trakcie procesu aktualizacji mogą występować błędy.
Aby dokonać aktualizacji systemu o najnowsze sygnatury złośliwego
oprogramowania Bitdefender, wykonaj następujące kroki:
1. Otwórz okno Bitdefender.
2. Kliknij ikonę
w górnej części okna, a następnie z rozwijanego menu
wybierz Ustawienia ogólne.
3. W oknie Ustawienia ogólne wybierz zakładkę Aktualizacje.
4. Obok Zasady przetwarzania aktualizacji wybierz Pytaj przed pobraniem
z rozwijanego menu.
Rozwiązywanie typowych problemów
158
Bitdefender Antivirus Plus 2015
5. Wróć do głównego okna i kliknij przycisk akcji Aktualizacja po prawej
stronie okna.
6. Wybierz tylko Aktualizacja sygnatur, a następnie kliknij OK.
7. Bitdefender pobierze i zainstaluje jedynie aktualizacje sygnatur złośliwego
oprogramowania.
27.6. Mój komputer nie jest podłączony do Internetu.
Jak mam zaktualizować Bitdefendera?
Jeśli komputer nie ma połączenia z Internetem, aktualizacje należy pobrać
ręcznie na komputer, który ma dostęp do Internetu i przenieść je na swój
komputer za pomocą urządzenia wymiennego, takiego jak dysk flash.
Wykonaj następujące kroki:
1. W komputerze mającym dostęp do Internetu otwórz przeglądarkę
internetową i przejdź do:
http://www.bitdefender.com/site/view/Desktop-Products-Updates.html
2. W kolumnie Aktualizacja ręczna kliknij łącze wskazujące twój produkt i
architekturę systemu. Jeśli nie wiesz, czy twój system Windows to wersja
32- czy 64-bitowa, możesz sprawdzić to tutaj „Mój system Windows jest w
wersji 32- czy 64-bitowej?” (p. 74).
3. Zapisz w systemie plik o nazwie weekly.exe.
4. Przenieś pobrany plik na urządzenie wymienne, takie jak dysk flash, a
następnie na swój komputer.
5. Kliknij dwukrotnie na plik i postępuj zgodnie z poleceniami kreatora.
27.7. Usługi produktu Bitdefender nie odpowiadają
Ten artykuł pozwala na rozwiązanie problemów z nieodpowiadającymi
usługami Bitdefender. Możesz napotkać na ten błąd w przypadku gdy:
● Ikona produktu Bitdefender w zasobniku systemowym jest szara i pojawia
się informacja, że usługi Bitdefender nie odpowiadają.
● Okno Bitdefender wskazuje na nieodpowiadające usługi Bitdefender.
Ten błąd może pojawić się w następujących okolicznościach:
● tymczasowe błędy w komunikacji pomiędzy usługami Bitdefender.
Rozwiązywanie typowych problemów
159
Bitdefender Antivirus Plus 2015
● niektóre z usług Bitdefender są zatrzymane.
● oprócz Bitdefender, inne oprogramowanie
uruchomione na Twoim komputerze.
zabezpieczające
jest
Aby naprawić ten błąd, spróbuj poniższych rozwiązań:
1. Poczekaj kilka chwil i sprawdź czy coś się zmieniło. Ten błąd może być
tymczasowy.
2. Uruchom komputer ponownie i odczekaj chwilę, aż Bitdefender się
uruchomi. Uruchom program Bitdefender i sprawdź, czy błąd nadal
występuje. Ponowne uruchomienie komputera zazwyczaj rozwiązuje ten
problem.
3. Sprawdź czy masz zainstalowane inne oprogramowanie zabezpieczające,
gdyż może ono zakłócić normalną pracę programu Bitdefender. Jeśli tak,
zalecamy usunięcie wszystkich programów tego typu przed rozpoczęciem
instalacji programu Bitdefender.
Aby uzyskać więcej informacji, odwołaj się do „Jak usunąć inne rozwiązania
bezpieczeństwa?” (p. 76).
Jeśli błąd się powtarza, skontaktuj się z naszym przedstawicielem, tak jak
opisano w sekcji „Prośba o pomoc” (p. 179).
27.8. Nie działa u mnie automatyczne uzupełnianie
danych przez Portfel.
Zachowałeś swoje hasła online w swoim Portfelu Bitdefender i zauważyłeś,
że automatyczne uzupełnianie nie działa. Zwykle, taka sytuacja występuje,
gdy rozszerzenie Portfel Bitdefender nie jest zainstalowane w Twojej
przeglądarce.
Wykonaj następujące czynności aby naprawić ten przypadek:
● W Internet Explorer:
1. Otwórz przeglądarkę Internet Explorer.
2. Kliknij Narzędzia.
3. Kliknij Zarządzaj dodatkami.
4. Kliknij Paski narzędziowe i Rozszerzenia.
5. Odnajdź Portfel Bitdefender i kliknij Włącz.
Rozwiązywanie typowych problemów
160
Bitdefender Antivirus Plus 2015
● W Mozilla Firefox:
1. Otwórz Mozilla Firefox.
2. Kliknij Narzędzia.
3. Kliknij Dodatki.
4. Kliknij Rozszerzenia.
5. Odnajdź Portfel Bitdefender i kliknij Włącz.
● W Google Chrome:
1. Otwórz Google Chrome.
2. Przejdź do ikony Menu.
3. Kliknij Ustawienia.
4. Kliknij Rozszerzenia.
5. Odnajdź Portfel Bitdefender i kliknij Włącz.
Notatka
Dodatek zostanie włączony po ponownym otwarciu Twojej przeglądarki.
Sprawdź teraz czy funkcja automatycznego wpisywania przez Portfel działa
w przypadku Twoich kont online.
Jeśli ta informacja nie okazała się pomocna, możesz skontaktować się ze
wsparciem Bitdefender tak jak to opisano w sekcji „Prośba o pomoc” (p. 179).
27.9. Usunięcie produktu Bitdefender nie powiodło
się
Jeśli zechcesz usunąć swój program Bitdefender i zauważysz, że ten proces
nie odpowiada lub system jest zawieszony, kliknij Anuluj aby przerwać to
działanie. Jeśli to nie zadziała, uruchom ponownie system.
Jeśli usuwanie nie powiedzie się, niektóre wpisy do rejestru i pliki programu
Bitdefender mogą pozostać w Twoim systemie. Takie pozostałości mogą
blokować nową próbę instalacji programu Bitdefender. Mogą także wpłynąć
na wydajność i stabilność systemu.
Aby całkowicie usunąć Bitdefender ze swojego komputera, wykonaj
następujące czynności:
Rozwiązywanie typowych problemów
161
Bitdefender Antivirus Plus 2015
● W systemie Windows XP:
1. Kliknij Start, przejdź do Panelu sterowania i dwukrotnie kliknij Dodaj /
usuń programy.
2. Wyszukaj Bitdefender Antivirus Plus 2015 i wybierz opcję Usuń.
3. Kliknij Usuń w oknie, które się pojawi.
4. Na tym etapie możliwe są następujące opcje:
● Chcę zainstalować ponownie - całkowicie usunie Bitdefender.
60-sekundowy skaner antywirusowy Bitdefender nie zostanie
zainstalowany.
● Chcę trwale usunąć - całkowicie usunie Bitdefender. 60-sekundowy
skaner antywirusowy Bitdefender zostanie zainstalowany na Twoim
komputerze, aby pomóc w ochronie przed szkodliwym
oprogramowaniem.
Wybierz żądaną opcję i kliknij Dalej.
5. Zaczekaj na zakończenie procesu odinstalowania, a następnie ponownie
uruchom system.
● W systemach Windows Vista i Windows 7:
1. Kliknij Start, przejdź do Panelu sterowania i dwukrotnie kliknij Programy
i funkcje.
2. Wyszukaj Bitdefender Antivirus Plus 2015 i wybierz opcję Odinstaluj.
3. Kliknij Usuń w oknie, które się pojawi.
4. Na tym etapie możliwe są następujące opcje:
● Chcę zainstalować ponownie - całkowicie usunie Bitdefender.
60-sekundowy skaner antywirusowy Bitdefender nie zostanie
zainstalowany.
● Chcę trwale usunąć - całkowicie usunie Bitdefender. 60-sekundowy
skaner antywirusowy Bitdefender zostanie zainstalowany na Twoim
komputerze, aby pomóc w ochronie przed szkodliwym
oprogramowaniem.
Wybierz żądaną opcję i kliknij Dalej.
5. Zaczekaj na zakończenie procesu odinstalowania, a następnie ponownie
uruchom system.
Rozwiązywanie typowych problemów
162
Bitdefender Antivirus Plus 2015
● W systemie Windows 8:
1. Na ekranie menu Start systemu Windows zlokalizuj Panel sterowania
(przykładowo, możesz zacząć pisać "Panel sterowania" bezpośrednio
na ekranie menu Start) a następnie kliknij na jego ikonę.
2. Kliknij Odinstaluj program lub Programy i funkcje
3. Wyszukaj Bitdefender Antivirus Plus 2015 i wybierz opcję Odinstaluj.
4. Kliknij Usuń w oknie, które się pojawi.
5. Na tym etapie możliwe są następujące opcje:
● Chcę zainstalować ponownie - całkowicie usunie Bitdefender.
60-sekundowy skaner antywirusowy Bitdefender nie zostanie
zainstalowany.
● Chcę trwale usunąć - całkowicie usunie Bitdefender. 60-sekundowy
skaner antywirusowy Bitdefender zostanie zainstalowany na Twoim
komputerze, aby pomóc w ochronie przed szkodliwym
oprogramowaniem.
Wybierz żądaną opcję i kliknij Dalej.
6. Zaczekaj na zakończenie procesu odinstalowania, a następnie ponownie
uruchom system.
Notatka
60-sekundowy skaner antywirusowy Bitdefender jest darmową aplikacją, która
wykorzystuję technologię skanowania w chmurze w celu wykrywania zagrożeń
i złośliwych programów w mniej niż 60 sekund.
27.10. Mój system nie uruchamia się po instalacji
produktu Bitdefender
Może być wiele powodów, dla których nie możesz ponownie uruchomić
systemu w trybie normalnym po zainstalowaniu produktu Bitdefender.
Najprawdopodobniej jest to spowodowane przez poprzednio zainstalowaną
wersję Bitdefender, która nie została prawidłowo odinstalowana, lub inny
program zabezpieczający na Twoim komputerze.
Dostępne są następujące działania zależnie od sytuacji:
● Miałeś już zainstalowany produkt Bitdefender i nie usunąłeś go w
odpowiedni sposób.
Rozwiązywanie typowych problemów
163
Bitdefender Antivirus Plus 2015
Aby rozwiązać ten problem, należy postępować w następujący sposób:
1. Uruchom ponownie system w Trybie awaryjnym. Informacje, jak należy
to zrobić, znajdują się w „Jak uruchomić ponownie komputer w trybie
awaryjnym?” (p. 78).
2. Usuń Bitdefender z systemu:
● W systemie Windows XP:
a. Kliknij Start, przejdź do Panelu sterowania i dwukrotnie kliknij Dodaj
/ usuń programy.
b. Wyszukaj Bitdefender Antivirus Plus 2015 i wybierz opcję Usuń.
c. Naciśnij Usuń w oknie, które się pojawi, a następnie Chce
przeinstalować.
d. Kliknij Dalej aby kontynuować.
e. Odznacz opcję Zainstaluj Bitdefender 60-Second Virus Scanner i
kliknij Następny.
f. Zaczekaj na zakończenie procesu dezinstalacji.
g. Uruchom swój system ponownie w normalnym trybie.
● W systemach Windows Vista i Windows 7:
a. Kliknij Start, przejdź do Panelu sterowania i dwukrotnie kliknij
Programy i funkcje.
b. Wyszukaj Bitdefender Antivirus Plus 2015 i wybierz opcję
Odinstaluj.
c. Naciśnij Usuń w oknie, które się pojawi, a następnie Chce
przeinstalować.
d. Kliknij Dalej aby kontynuować.
e. Odznacz opcję Zainstaluj Bitdefender 60-Second Virus Scanner i
kliknij Następny.
f. Zaczekaj na zakończenie procesu dezinstalacji.
g. Uruchom swój system ponownie w normalnym trybie.
● W systemie Windows 8:
a. Na ekranie menu Start systemu Windows zlokalizuj Panel
sterowania (przykładowo, możesz zacząć pisać "Panel sterowania"
Rozwiązywanie typowych problemów
164
Bitdefender Antivirus Plus 2015
bezpośrednio na ekranie menu Start) a następnie kliknij na jego
ikonę.
b. Kliknij Odinstaluj program lub Programy i funkcje
c. Wyszukaj Bitdefender Antivirus Plus 2015 i wybierz opcję
Odinstaluj.
d. Naciśnij Usuń w oknie, które się pojawi, a następnie Chce
przeinstalować.
e. Kliknij Dalej aby kontynuować.
f. Odznacz opcję Zainstaluj Bitdefender 60-Second Virus Scanner i
kliknij Następny.
g. Zaczekaj na zakończenie procesu dezinstalacji.
h. Uruchom swój system ponownie w normalnym trybie.
3. Zainstaluj ponownie swój program Bitdefender.
● Miałeś już zainstalowane inne rozwiązanie ochronne i nie usunąłeś go w
odpowiedni sposób.
Aby rozwiązać ten problem, należy postępować w następujący sposób:
1. Uruchom ponownie system w Trybie awaryjnym. Informacje, jak należy
to zrobić, znajdują się w „Jak uruchomić ponownie komputer w trybie
awaryjnym?” (p. 78).
2. Usuń inne rozwiązanie bezpieczeństwa ze swojego systemu:
● W systemie Windows XP:
a. Kliknij Start, przejdź do Panelu sterowania i dwukrotnie kliknij Dodaj
/ usuń programy.
b. Poczekaj chwilę aż pojawi się lista zainstalowanych programów.
c. Znajdź nazwę programu, który chcesz usunąć i wybierz Usuń.
d. Zaczekaj na zakończenie procesu odinstalowania, a następnie
ponownie uruchom system.
● W systemach Windows Vista i Windows 7:
a. Kliknij Start, przejdź do Panelu sterowania i dwukrotnie kliknij
Programy i funkcje.
b. Poczekaj chwilę aż pojawi się lista zainstalowanych programów.
Rozwiązywanie typowych problemów
165
Bitdefender Antivirus Plus 2015
c. Znajdź nazwę programu, który chcesz usunąć i wybierz Usuń.
d. Zaczekaj na zakończenie procesu odinstalowania, a następnie
ponownie uruchom system.
● W systemie Windows 8:
a. Na ekranie menu Start systemu Windows zlokalizuj Panel
sterowania (przykładowo, możesz zacząć pisać "Panel sterowania"
bezpośrednio na ekranie menu Start) a następnie kliknij na jego
ikonę.
b. Kliknij Odinstaluj program lub Programy i funkcje
c. Poczekaj chwilę aż pojawi się lista zainstalowanych programów.
d. Znajdź nazwę programu, który chcesz usunąć i wybierz Usuń.
e. Zaczekaj na zakończenie procesu odinstalowania, a następnie
ponownie uruchom system.
Aby poprawnie odinstalować inne oprogramowanie, udaj się na stronę
producenta tego oprogramowania i uruchom narzędzie dezinstalacji
lub skontaktuj się bezpośrednio z producentem w celu otrzymania
wytycznych odnośnie dezinstalacji.
3. Uruchom ponownie system w trybie normalnym i przeinstaluj
Bitdefender.
Wykonałeś już powyższe czynności, a problem nadal nie został rozwiązany.
Aby rozwiązać ten problem, należy postępować w następujący sposób:
1. Uruchom ponownie system w Trybie awaryjnym. Informacje, jak należy
to zrobić, znajdują się w „Jak uruchomić ponownie komputer w trybie
awaryjnym?” (p. 78).
2. Użyj opcji odzyskiwania systemu Windows, aby przywrócić komputer
do stanu sprzed zainstalowania produktu Bitdefender. Informacje, jak
należy to zrobić, znajdują się w „Jak korzystać z Przywracania systemu
Windows?” (p. 77).
3. Uruchom ponownie system w trybie normalnym i skontaktuj się z
naszymi przedstawicielami pomocy technicznej, aby uzyskać pomoc
opisaną w sekcji „Prośba o pomoc” (p. 179).
Rozwiązywanie typowych problemów
166
Bitdefender Antivirus Plus 2015
28. USUWANIE SZKODLIWEGO OPROGRAMOWANIA
Z SYSTEMU
Złośliwe oprogramowanie może wpływać na system na wiele różnych
sposobów, a rodzaj pracy Bitdefender zależy od typu ataku tego
oprogramowania. Ponieważ wirusy często zmieniają swoje zachowanie,
ustalenie wzorca ich zachowania i działania jest bardzo trudne.
Istnieją sytuacje, gdy Bitdefender nie może automatycznie usunąć z systemu
infekcji złośliwego oprogramowania. W takich wypadkach wymagana jest
interwencja użytkownika.
● „Tryb przywracania Bitdefender” (p. 167)
● „Co zrobić, kiedy Bitdefender znajdzie wirusy na Twoim komputerze?” (p. 170)
● „Jak usunąć wirusa z archiwum?” (p. 171)
● „Jak usunąć wirusa z archiwum wiadomości e-mail?” (p. 172)
● „Co zrobić, jeśli podejrzewam, że dany plik jest niebezpieczny?” (p. 173)
● „Jak usunąć zainfekowane pliki z katalogu System Volume Information” (p.
174)
● „Czym są pliki chronione hasłem w dzienniku skanowania?” (p. 176)
● „Które elementy pominięto w dzienniku skanowania?” (p. 176)
● „Czym są nadmiernie skompresowane pliki w dzienniku skanowania?” (p. 176)
● „Dlaczego Bitdefender automatycznie usunął zarażony plik?” (p. 177)
Jeśli nie możesz w tym miejscu znaleźć pomocy dla swojego problemu lub
przedstawione rozwiązania nie pomagają, możesz skontaktować się z
przedstawicielem pomocy technicznej Bitdefender, korzystając z metody
przedstawionej w rozdziale „Prośba o pomoc” (p. 179).
28.1. Tryb przywracania Bitdefender
Tryb przywracania to funkcja produktu Bitdefender, która pozwala na
skanowanie i dezynfekowanie wszystkich istniejących partycji dysku
twardego poza systemem operacyjnym.
Kiedy Bitdefender Antivirus Plus 2015 jest zainstalowany, Tryb przywracania
może być użyty nawet, jeśli nie możesz uruchomić systemu Windows.
Usuwanie szkodliwego oprogramowania z systemu
167
Bitdefender Antivirus Plus 2015
Włączanie Twojego komputera w Trybie przywracania
Możesz wejść w Tryb przywracania na dwa sposoby:
Z okna Bitdefender
Aby wejść w Tryb przywracania bezpośrednio z Bitdefender, wykonaj
następujące czynności:
1. Otwórz okno Bitdefender.
2. Dostęp do panelu Ochrona
3. W module Antywirus, wybierz Tryb awaryjny.
Pojawi się nowe okno potwierdzające. Kliknij Tak aby zrestartować
komputer.
4. Po ponownym uruchomieniu komputera pojawi się menu, w którym
zostaniesz poproszony o wybór systemu operacyjnego. Wybierz Tryb
awaryjny Bitdefender i naciśnij klawisz Enter, aby uruchomić komputer
w środowisku produktu Bitdefender, gdzie możesz oczyścić partycję
Windows.
5. W okienku, które się pojawi, naciśnij klawisz Enter i wybierz
rozdzielczość ekranu najbliższą tej, której zwykle używasz. Następnie
ponownie naciśnij Enter.
Tryb przywracania produktu Bitdefender niedługo się załaduje.
Uruchom komputer bezpośrednio w Trybie przywracania
Jeśli system Windows się nie uruchamia, możesz uruchomić komputer
bezpośrednio w Trybie przywracania produktu Bitdefender, wykonując
następujące czynności:
Notatka
Ta metoda nie jest dostępna na komputerze z systemem Windows XP.
1. Włącz / uruchom ponownie swój komputer, a następnie naciśnij
klawisz spacji na klawiaturze, zanim pojawi się logo Windows.
2. W menu zostaniesz poproszony o wybranie startowego systemu
operacyjnego. Naciśnij klawisz TAB, aby przejść do strefy narzędzi.
Wybierz „Obraz ratunkowy produktu” Bitdefender i naciśnij klawisz
Enter, aby uruchomić komputer w środowisku produktu Bitdefender,
gdzie możesz oczyścić partycję Windows.
Usuwanie szkodliwego oprogramowania z systemu
168
Bitdefender Antivirus Plus 2015
3. W okienku, które się pojawi, naciśnij klawisz Enter i wybierz
rozdzielczość ekranu najbliższą tej, której zwykle używasz. Następnie
ponownie naciśnij Enter.
Tryb przywracania produktu Bitdefender niedługo się załaduje.
Skanowanie Twojego komputera w Trybie przywracania
Aby przeskanować system w Trybie przywracania, wykonaj następujące
czynności:
1. Przejdź do Trybu ratunkowego, tak jak to opisano tutaj: „Włączanie
Twojego komputera w Trybie przywracania” (p. 168).
2. Pojawi się logo produktu Bitdefender i rozpocznie się kopiowanie silnika
antywirusowego.
3. Wtedy pojawi się okno powitalne. Kliknij „Kontynuuj”.
4. Rozpoczęto aktualizację sygnatur antywirusowych.
5. Po ukończeniu aktualizacji pojawi się antywirusowy skaner na żądanie
produktu Bitdefender.
6. Kliknij „Skanuj teraz”, wskaż cel skanowania w wyskakującym okienku i
kliknij „Otwórz”, aby rozpocząć skanowanie.
Zaleca się przeskanowanie całej partycji, na której zainstalowany jest
system Windows.
Notatka
Jeśli pracujesz w Trybie przywracania, pojawiają się nazwy partycji
charakterystyczne dla systemów Linux. Pojawi się partycja sda1, która
prawdopodobnie będzie się odnosić do systemowej partycji (C:), sda2 do
D: itd.
7. Poczekaj na zakończenie skanowania. Jeśli zostanie wykryte szkodliwe
oprogramowanie, postępuj zgodnie z instrukcjami, żeby się go pozbyć.
8. Aby wyjść z Trybu ratunkowego, kliknij prawym klawiszem myszy na puste
miejsce na pulpicie, wybierz Zamknij z wyświetlonego menu, a następnie
albo uruchom ponownie albo wyłącz komputer.
Usuwanie szkodliwego oprogramowania z systemu
169
Bitdefender Antivirus Plus 2015
28.2. Co zrobić, kiedy Bitdefender znajdzie wirusy na
Twoim komputerze?
O obecności wirusa na komputerze można dowiedzieć się w następujący
sposób:
● Przeskanowałeś komputer i Bitdefender znalazł w nim zainfekowane
elementy.
● Alert wirusa informuje o zablokowaniu przez Bitdefender jednego lub
więcej wirusów w komputerze.
W takich sytuacjach zaktualizuj Bitdefender, aby mieć pewność, że masz
aktualne sygnatury szkodliwego oprogramowania i uruchom Skanowanie
systemu.
Po zakończeniu skanowania systemu, wybierz odpowiednie działanie wobec
zainfekowanych elementów (Dezynfekuj, Usuń, Przenieś do kwarantanny).
Ostrzeżenie
Jeśli przypuszczasz, że dany plik jest częścią systemu operacyjnego Windows
lub że nie jest zainfekowany, nie wykonuj tych kroków i jak najszybciej
skontaktuj się z obsługą klienta Bitdefender.
Jeśli nie można przeprowadzić wybranej operacji, a dzienniki skanowania
ujawnią infekcję, której nie można usunąć, musisz usunąć dany plik(i) ręcznie:
Pierwsza metoda może być użyta w trybie zwykłym:
1. Wyłącz ochronę antywirusową w czasie rzeczywistym Bitdefender.
a. Otwórz okno Bitdefender.
b. Dostęp do panelu Ochrona
c. Naciśnij moduł Antywirus.
d. W oknie Antywirus wybierz zakładkę Tarcze.
e. Kliknij przycisk, aby wyłączyć Skanowanie dostępowe.
2. Wyświetl ukryte obiekty w systemie Windows. Informacje, jak należy to
zrobić, znajdują się w „Jak wyświetlić ukryte obiekty w systemie Windows?”
(p. 75).
3. Przejdź do miejsca, w którym znajduje się zainfekowany plik (sprawdź
dziennik skanowania) i usuń go.
Usuwanie szkodliwego oprogramowania z systemu
170
Bitdefender Antivirus Plus 2015
4. Włącz ochronę antywirusową w czasie rzeczywistym Bitdefender.
Jeśli pierwsza metoda usunięcia infekcji zawiedzie, wykonaj następujące
kroki:
1. Uruchom ponownie system w Trybie awaryjnym. Informacje, jak należy
to zrobić, znajdują się w „Jak uruchomić ponownie komputer w trybie
awaryjnym?” (p. 78).
2. Wyświetl ukryte obiekty w systemie Windows. Informacje, jak należy to
zrobić, znajdują się w „Jak wyświetlić ukryte obiekty w systemie Windows?”
(p. 75).
3. Przejdź do miejsca, w którym znajduje się zainfekowany plik (sprawdź
dziennik skanowania) i usuń go.
4. Uruchom ponownie system w trybie zwykłym.
Jeśli ta informacja nie okazała się pomocna, możesz skontaktować się ze
wsparciem Bitdefender tak jak to opisano w sekcji „Prośba o pomoc” (p. 179).
28.3. Jak usunąć wirusa z archiwum?
Archiwum to plik lub zbiór plików skompresowany w specjalnym formacie,
w celu ograniczenia ilości miejsca niezbędnego do jego zapisania na dysku.
Niektóre z tych formatów to formaty otwarte. Bitdefender może dzięki temu
skanować je od środka i podejmować odpowiednie działania, aby je usunąć.
Inne formaty archiwów są częściowo lub całkowicie zamknięte. Bitdefender
może wykryć w nich obecność wirusów, ale nie może podjąć jakichkolwiek
działań.
Jeśli Bitdefender informuje, iż w archiwum znaleziono wirusa i nie może
podjąć żadnych działań, oznacza to, że usunięcie wirusa jest niemożliwie z
powodu ograniczeń w ustawieniach zezwoleń tego archiwum.
Oto w jaki sposób można usunąć wirusa z archiwum:
1. Zidentyfikuj archiwum zawierające wirusa, wykonując Skanowanie
systemu.
2. Wyłącz ochronę antywirusową w czasie rzeczywistym Bitdefender.
a. Otwórz okno Bitdefender.
b. Dostęp do panelu Ochrona
c. Naciśnij moduł Antywirus.
Usuwanie szkodliwego oprogramowania z systemu
171
Bitdefender Antivirus Plus 2015
d. W oknie Antywirus wybierz zakładkę Tarcze.
e. Kliknij przycisk, aby wyłączyć Skanowanie dostępowe.
3. Przejdź do miejsca, w którym znajduje się archiwum i zdekompresuj je,
używając do tego celu aplikacji do archiwizacji danych, takiej jak WinZip.
4. Zidentyfikuj zainfekowany plik i usuń go.
5. Aby mieć pewność, że infekcja została usunięta całkowicie, usuń
oryginalne archiwum.
6. Pliki skompresuj ponownie w nowym archiwum, używając do tego celu
aplikacji do archiwizacji danych, takiej jak WinZip.
7. Włącz ochronę antywirusową w czasie rzeczywistym Bitdefender i
uruchom pełne skanowanie systemu, aby upewnić się, że nie ma żadnej
innej infekcji.
Notatka
Należy zwrócić uwagę, iż wirus zapisany w archiwum nie jest bezpośrednim
zagrożeniem dla systemu, ponieważ aby mógł go zainfekować, musi być
najpierw rozpakowany i uruchomiony.
Jeśli ta informacja nie okazała się pomocna, możesz skontaktować się ze
wsparciem Bitdefender tak jak to opisano w sekcji „Prośba o pomoc” (p. 179).
28.4. Jak usunąć wirusa z archiwum wiadomości
e-mail?
Bitdefender może również identyfikować wirusy w bazach danych e-mail
oraz archiwach e-mail zapisanych na dysku.
Czasami trzeba zidentyfikować zainfekowaną wiadomość, korzystając z
informacji podanych z raporcie ze skanowania i usunąć ją ręcznie.
Oto w jaki sposób można usunąć wirusa zapisanego w archiwum poczty:
1. Skanuj bazę danych e-mail przy użyciu Bitdefender.
2. Wyłącz ochronę antywirusową w czasie rzeczywistym Bitdefender.
a. Otwórz okno Bitdefender.
b. Dostęp do panelu Ochrona
c. Naciśnij moduł Antywirus.
Usuwanie szkodliwego oprogramowania z systemu
172
Bitdefender Antivirus Plus 2015
d. W oknie Antywirus wybierz zakładkę Tarcze.
e. Kliknij przycisk, aby wyłączyć Skanowanie dostępowe.
3. Otwórz raport ze skanowania i użyj informacji identyfikacyjnych (Temat,
Od, Do) zainfekowanych wiadomości, aby odnaleźć je w kliencie poczty.
4. Usuń zainfekowane wiadomości. Większość klientów poczty przenosi
usunięte wiadomości do folderu odzyskiwania, skąd można je odzyskać.
Powinieneś upewnić się, że wiadomość została usunięta także z folderu
odzyskiwania.
5. Kompaktuj folder zawierający zainfekowaną wiadomość.
● W programie Outlook Express: W menu Plik kliknij Folder, a następnie
Kompaktuj wszystkie foldery.
● W Microsoft Outlook 2007: W menu Plik kliknij Zarządzanie Plikami
Danych. Zaznacz pliki folderów osobistych (.pst), które chcesz
kompaktować i kliknij Ustawienia. Kliknij Kompaktuj teraz.
● W Microsoft Outlook 2010 / 2013: W menu Plik, kliknij Informacje a
następnie Ustawienia konta (Dodawaj i usuwaj konta lub zmieniaj
istniejące ustawienia połączeń). Następnie kliknij Dane pliku, wybierz
foldery plików osobistych (.pst), które zamierzasz spakować i kliknij
Ustawienia. Kliknij Kompaktuj teraz.
6. Włącz ochronę antywirusową w czasie rzeczywistym Bitdefender.
Jeśli ta informacja nie okazała się pomocna, możesz skontaktować się ze
wsparciem Bitdefender tak jak to opisano w sekcji „Prośba o pomoc” (p. 179).
28.5. Co zrobić, jeśli podejrzewam, że dany plik jest
niebezpieczny?
Możesz podejrzewać, że plik na Twoim komputerze jest niebezpieczny, nawet
jeśli Twój Bitdefender tego nie wykrył.
Aby upewnić się, że Twój system jest chroniony, wykonaj następujące
czynności:
1. Uruchom Skanowanie systemu z poziomu Bitdefender. Informacje, jak
należy to zrobić, znajdują się w „Jak mogę przeskanować swój system?” (p.
59).
Usuwanie szkodliwego oprogramowania z systemu
173
Bitdefender Antivirus Plus 2015
2. Jeśli skanowanie nic nie wykryło, ale nadal nie masz pewności co do
jakiegoś pliku, skontaktuj się z działem pomocy technicznej.
Informacje, jak należy to zrobić, znajdują się w „Prośba o pomoc” (p. 179).
28.6. Jak usunąć zainfekowane pliki z katalogu
System Volume Information
Folder Informacje o woluminie systemowym to strefa na dysku twardym
utworzona przez System operacyjny i używana przez system Windows do
przechowywania ważnych informacji odnoszących się do konfiguracji
systemu.
Mechanizmy Bitdefender mogą wykryć każdego wirusa zapisanego przez
moduł Informacje o woluminie systemowym. Ponieważ jest to obszar
chroniony, mogą jednak nie być w stanie ich usunąć.
Zainfekowane pliki wykryte w folderach Przywracania systemu zostaną
umieszczone w Dzienniku skanowania:
?:\System Volume Information\_restore{B36120B2-BA0A-4E5D-…
Aby całkowicie i natychmiast usunąć zainfekowany plik lub pliki z zapisanych
danych, wyłącz, a następnie włącz ponownie funkcję Przywracania systemu.
Gdy Przywracanie systemu jest wyłączone, punkty przywracania zostają
usunięte.
Gdy Przywracanie systemu jest ponownie włączone, nowe punkty
przywracania tworzone są zgodnie z harmonogramem i zdarzeniami.
Aby wyłączyć Przywracanie systemu, wykonaj następujące kroki:
● Dla Windows XP:
1. Przejdź do: Start → Wszystkie programy → Akcesoria → Narzędzia
systemowe → Przywracanie systemu
2. Kliknij Ustawienia przywracania systemu, znajdujące się po lewej stronie
okna.
3. Zaznacz pole wyboru Wyłącz przywracanie systemu przy wszystkich
napędach i kliknij Zastosuj.
4. Gdy zostaniesz ostrzeżony o usunięciu wszystkich Punktów
przywracania, kliknij Tak, aby kontynuować.
Usuwanie szkodliwego oprogramowania z systemu
174
Bitdefender Antivirus Plus 2015
5. Aby włączyć Przywracanie systemu, odznacz pole wyboru Wyłącz
przywracanie systemu przy wszystkich napędach i kliknij Zastosuj.
● Dla Windows Vista:
1. Przejdź do: Start → Panel sterowania → System i konserwacja → System
2. W lewym panelu kliknij Ochrona systemu.
Jeśli zostaniesz poproszony o hasło administratora lub potwierdzenie,
podaj jedno lub drugie.
3. Aby wyłączyć Przywracanie systemu, odznacz
odpowiadające każdemu napędowi i kliknij OK.
pola
wyboru
4. Aby włączyć Przywracanie systemu, zaznacz
odpowiadające każdemu napędowi i kliknij OK.
pola
wyboru
● Dla Windows 7:
1. Kliknij Start, prawym przyciskiem myszy kliknij Komputer, a następnie
kliknij Właściwości.
2. W lewym panelu kliknij łącze Ochrona systemu.
3. W opcjach Ochrony systemu zaznacz każdą literę napędu i kliknij
Konfiguruj.
4. Wybierz Wyłącz ochronę systemu i kliknij Zastosuj.
5. Kliknij Usuń, gdy zostaniesz o to poproszony kliknij Kontynuuj, a
następnie kliknij OK.
● Dla Windows 8:
1. Na ekranie menu Start systemu Windows zlokalizuj Komputer
(przykładowo, możesz zacząć pisać "Komputer" bezpośrednio na ekranie
menu Start) a następnie kliknij na jego ikonę.
2. W lewym panelu kliknij łącze Ochrona systemu.
3. W opcjach Ochrony systemu zaznacz każdą literę napędu i kliknij
Konfiguruj.
4. Wybierz Wyłącz ochronę systemu i kliknij Zastosuj.
Jeśli ta informacja nie okazała się pomocna, możesz skontaktować się ze
wsparciem Bitdefender tak jak to opisano w sekcji „Prośba o pomoc” (p. 179).
Usuwanie szkodliwego oprogramowania z systemu
175
Bitdefender Antivirus Plus 2015
28.7. Czym są pliki chronione hasłem w dzienniku
skanowania?
Jest to tylko informacja, która wskazuje, że Bitdefender wykrył te pliki, które
są zabezpieczone hasłem lub zaszyfrowane w inny sposób.
Elementy chronione hasłem to najczęściej:
● Pliki, które należą do innego rozwiązania zabezpieczającego.
● Pliki, które należą do systemu operacyjnego.
Aby faktycznie przeprowadzić skanowanie zawartości, pliki te muszą być
wypakowane lub w innym sposób rozszyfrowane.
W przypadku rozpakowania tej zawartości, działający w czasie rzeczywistym
skaner Bitdefender automatycznie przeskanuje ją, aby zapewnić komputerowi
ochronę. Jeśli chcesz skanować te pliki przy użyciu Bitdefender, musisz
skontaktować się z producentem produktu, aby uzyskać więcej informacji
na ich temat.
Zalecamy zignorowanie tych plików, ponieważ nie stanowią one zagrożenia
dla systemu.
28.8. Które elementy pominięto w dzienniku
skanowania?
Wszystkie pliki, które w raporcie ze skanowania zostaną oznaczone jako
Pominięte, są czyste.
Aby zwiększyć wydajność, Bitdefender nie skanuje plików, które nie uległy
zmianie od czasu ostatniego skanowania.
28.9. Czym są nadmiernie skompresowane pliki w
dzienniku skanowania?
Nadmiernie skompresowane elementy to takie, które nie zostały wypakowane
przez mechanizm skanujący lub elementy, których rozszyfrowania zajęłoby
zbyt dużo czasu, czyniąc system niestabilnym.
Nadmierna kompresja oznacza, że Bitdefender pominął skanowanie tego
archiwum, gdyż jego wypakowanie pochłonęłoby zbyt wiele zasobów
systemowych. Zawartość w razie potrzeby zostanie przeskanowana w czasie
rzeczywistym.
Usuwanie szkodliwego oprogramowania z systemu
176
Bitdefender Antivirus Plus 2015
28.10. Dlaczego Bitdefender automatycznie usunął
zarażony plik?
W przypadku wykrycia zainfekowanego pliku Bitdefender podejmie
automatyczną próbę jego dezynfekcji. Jeśli dezynfekcja nie powiedzie się,
plik zostanie przeniesiony do kwarantanny, aby powstrzymać infekcję.
W przypadku określonych typów złośliwego oprogramowania dezynfekcja
jest niemożliwa, ponieważ złośliwy jest cały plik. W takich wypadkach
zainfekowany plik jest usuwany z dysku.
Zwykle dotyczy to plików instalacyjnych pobranych z witryn internetowych,
którym nie można ufać. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji, pobierz
plik instalacyjny z witryny producenta lub inne zaufanej strony.
Usuwanie szkodliwego oprogramowania z systemu
177
Bitdefender Antivirus Plus 2015
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
178
Bitdefender Antivirus Plus 2015
29. PROŚBA O POMOC
Bitdefender dostarcza swoim klientom szybkiego i drobiazgowego wsparcia
na niezrównanym poziomie. Jeśli zetkniesz się z jakimś problemem lub
będziesz mieć jakieś pytanie dotyczące programu Bitdefender, możesz
skorzystać z szeregu zasobów internetowych, aby znaleźć rozwiązanie lub
odpowiedź. W tym samym czasie, możesz się skonaktować z zespołem
obsługi klienta Bitdefender. Nasi przedstawiciele ds. pomocy technicznej
szybko odpowiedzą na Twoje pytania oraz zapewnią Ci niezbędną pomoc.
Ta „Rozwiązywanie typowych problemów” (p. 152)sekcja dostarcza niezbędnych
informacji na temat najczęściej występujących zagadnień, które mogą
pojawić się podczas korzystania z tego produktu.
Jeśli nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie w udostępnionych
zasobach, możesz skontaktować się bezpośrednio z nami:
● „Skontaktuj się z nami bezpośrednio z twojego produktu Bitdefender” (p.
179)
● „Skontaktuj się z naszym centrum wsparcia technicznego online” (p. 180)
WAŻNE
Aby móc skontaktować się z obsługą klienta produktu Bitdefender, musisz
zarejestrować produkt Bitdefender. Aby uzyskać więcej informacji, odwołaj
się do „Rejestrowanie Bitdefender” (p. 37).
Skontaktuj się z nami bezpośrednio z twojego
produktu Bitdefender
Jeśli jesteś połączony z Internetem, możesz poprosić Bitdefender o wsparcie
bezpośrednio z poziomu interfejsu produktu.
Wykonaj następujące kroki:
1. Otwórz okno Bitdefender.
2. Kliknij ikonę
w górnej części okna, a następnie z rozwijanego menu
wybierz Pomoc& Wsparcie.
3. Możesz wybrać spośród dostępnych opcji:
● Dokumentacja produktu
Wejdź do naszej bazy danych i wyszukaj niezbędne informacje.
Prośba o pomoc
179
Bitdefender Antivirus Plus 2015
● Kontakt z pomocą techniczną
Użyj przycisku Skontaktuj się z Pomocą techniczną, aby uruchomić
narzędzie Pomocy technicznejBitdefender i skontaktować się z działem
obsługi klienta. Możliwość poruszania się w kreatorze zapewnia przycisk
Dalej. Aby zakończyć pracę kreatora, kliknij Anuluj.
a. Zaznacz pole wyboru oznaczające zgodę, a następnie kliknij „Dalej”.
b. Wypełnij pola formularza niezbędnymi danymi:
i. Wprowadź swój adres e-mail.
ii. Wprowadź swoje imię i nazwisko.
iii. Opisz problem, który napotkałeś.
iv. Sprawdź opcję Spróbuj odtworzyć ten problem, przed zgłoszeniem
w przypadku napotkania problemu z produktem. Kontynuuj zgodnie
z wymaganymi krokami.
c. Poczekaj kilka minut, aż Bitdefender zgromadzi informacje dotyczące
produktu. Pomogą one naszym inżynierom w znalezieniu rozwiązania
twojego problemu.
d. Kliknij Zakończ, aby wysłać informację do działu Obsługi Klienta
Bitdefender. Otrzymasz odpowiedź tak szybko, jak to tylko możliwe.
Skontaktuj się z naszym centrum wsparcia
technicznego online
Jeśli nie możesz znaleźć potrzebnych ci informacji, używając produktu
Bitdefender, skontaktuj się z naszym centrum pomocy technicznej online.
1. Odwiedź http://www.bitdefender.com/support/consumer.html.
W centrum pomocy technicznej produktu Bitdefender znajduje się wiele
artykułów zawierających rozwiązania problemów produktu Bitdefender.
2. Użyj paska wyszukiwania w górnej części tego okna aby znaleźć artykuły,
które mogą zawierać rozwiązanie Twojego problemu. Aby rozpocząć,
wpisz szukane słowo w pasku wyszukiwania i kliknij Szukaj.
3. Przeczytaj stosowne artykuły oraz dokumenty i wypróbuj zaproponowane
rozwiązania.
4. Jeśli to nie rozwiązuje Twojego problemu, przejdź do
Prośba o pomoc
180
Bitdefender Antivirus Plus 2015
http://www.bitdefender.com/support/contact-us.htmli skontaktuj się z
naszym Działem Wsparcia.
Prośba o pomoc
181
Bitdefender Antivirus Plus 2015
30. ZASOBY ONLINE
W rozwiązywaniu problemów związanych z Bitdefender pomoc zapewnia
kilka zasobów internetowych.
● Centrum wsparcia Bitdefender:
http://www.bitdefender.com/support/consumer.html
● Forum pomocy technicznej Bitdefender:
http://forum.bitdefender.com
● Portal bezpieczeństwa komputerowego HOTforSecurity:
http://www.hotforsecurity.com
Możesz również użyć ulubionej wyszukiwarki, aby znaleźć więcej informacji
o ochronie komputera, produktach Bitdefender i firmie.
30.1. Centrum pomocy technicznej produktu
Bitdefender
Centrum pomocy technicznej Bitdefender to internetowy magazyn informacji
o produktach Bitdefender. Przechowuje czytelne raporty z trwających działań
zespołu Bitdefender odnośnie pomocy technicznej i naprawiania błędów
oraz bardziej ogólne artykuły dotyczące ochrony antywirusowej,
szczegółowego zarządzania rozwiązaniami produktu Bitdefender oraz wielu
innych zagadnień.
Centrum wsparcia Bitdefender jest publicznie dostępne i łatwe do
przeszukania. Informacje, które zawiera, stanowią kolejny sposób na
dostarczenie klientom Bitdefender, potrzebnej wiedzy technicznej i wsparcia.
Prawidłowe żądania informacji lub raportów o błędach, pochodzące od
klientów Bitdefender, w końcu znajdują drogę do Wsparcia technicznego
Bitdefender. jako raporty informujące o poprawkach, sposoby ominięcia
problemów czy pliki pomocy produktu i teksty informacyjne.
Centrum wsparcia Bitdefender jest dostępne o każdej porze na
http://www.bitdefender.com/support/consumer.html.
Zasoby online
182
Bitdefender Antivirus Plus 2015
30.2. Forum pomocy technicznej Bitdefender
Forum pomocy technicznej Bitdefender pozwala użytkownikom Bitdefender
uzyskać pomoc oraz pomagać innym osobom korzystającym z produktu.
Jeśli produkt Bitdefender nie działa dobrze, jeśli nie może usuwać z
komputera określonych wirusów lub jeśli masz wątpliwości co do jego pracy,
zamieść swój problem lub pytanie na forum.
Pracownicy ds. pomocy technicznej Bitdefender monitorują forum
sprawdzając nowe wpisy i zapewniając pomoc. Odpowiedź lub rozwiązanie
można także uzyskać od bardziej zaawansowanego użytkownika programu
Bitdefender.
Przed zamieszczeniem problemu lub pytania przeszukaj forum, w celu
znalezienie podobnych lub powiązanych tematów.
Forum pomocy technicznej Bitdefender jest dostępne pod adresem
http://forum.bitdefender.com w 5 językach: angielskim, niemieckim,
francuskim, hiszpańskim i rumuńskim. Aby uzyskać dostęp do sekcji
poświęconej produktom konsumenckim, kliknij łącze Ochrona w domu &
Biurze domowym.
30.3. Portal HOTforSecurity
Strona HOTforSecurity jest bogatym źródłem informacji na temat
bezpieczeństwa komputerowego. Tu możesz dowiedzieć się więcej o różnych
zagrożeniach, na które narażony jest komputer połączony z Internetem
(złośliwe oprogramowanie, phishing, spam, cyberprzestępcy).
Regularnie zamieszczane są nowe artykuły, dzięki którym będziesz posiadał
informacje o najnowszych odkrytych zagrożeniach, bieżących trendach
ochrony oraz inne dotyczące branży bezpieczeństwa komputerowego.
Stroną HOTforSecurity jest http://www.hotforsecurity.com.
Zasoby online
183
Bitdefender Antivirus Plus 2015
31. KONTAKT
Skuteczna komunikacja jest kluczem do udanej współpracy. Przez ostatnie
10 lat BITDEFENDER uzyskał niekwestionowaną reputację dzięki ciągłemu
dążeniu do poprawy komunikacji z klientami, aby przewyższyć oczekiwania
partnerów oraz klientów. Jeśli miałbyś jakiekolwiek problemy czy pytania,
bez wahania skontaktuj się z nami.
31.1. Adresy WWW
Dział sprzedaży: [email protected]
Centrum pomocy:http://www.bitdefender.com/support/consumer.html
Dokumentacja: [email protected]
Lokalni dystrybutorzy:http://www.bitdefender.com/partners
Program partnerski: [email protected]
PR: [email protected]
Praca: [email protected]
Zgłaszanie wirusa: [email protected]
Wysyłanie spamu: [email protected]
Zgłoś naruszenie: [email protected]
Strona internetowa:http://www.fmantivirus.com
31.2. Lokalni dystrybutorzy
Lokalni dystrybutorzy Bitdefender są gotowi odpowiedzieć na wszelkie
zapytania dotyczące ich obszaru działań, zarówno w sprawach handlowych,
jak i ogólnych.
Wyszukiwanie dystrybutora Bitdefender w danym kraju:
1. Odwiedź http://www.bitdefender.com/partners/#Partner Locator/.
2. Kliknij zakładkę Wyszukiwanie partnera.
3. Informacje kontaktowe lokalnych dystrybutorów Bitdefender powinny
wyświetlić się automatycznie. Jeśli to się nie stanie, wybierz kraj, w którym
mieszkasz, aby wyświetlić te informacje.
4. Jeśli w swoim kraju nie możesz znaleźć dystrybutora Bitdefender,
skontaktuj się z nami, wysyłając e-mail na adres [email protected]
Abyśmy mogli szybko zapewniać pomoc, prosimy o pisanie wiadomości
e-mail w języku angielskim.
Kontakt
184
Bitdefender Antivirus Plus 2015
31.3. Biura Bitdefender
Biura Bitdefender są gotowi odpowiedzieć na wszelkie zapytania dotyczące
ich obszaru działań, zarówno w sprawach handlowych, jak i ogólnych. Ich
adresy oraz dane kontaktowe są wypisane poniżej.
U.S.A
Bitdefender, LLC
PO Box 667588
Pompano Beach, Fl 33066
Telefon (biuro i sprzedaż): 1-954-776-6262
Sprzedaż: [email protected]
Pomoc Techniczna: http://www.bitdefender.com/support/consumer.html
Internet: http://www.bitdefender.com
Anglia i Irlandia
Genesis Centre Innovation Way
Stoke-on-Trent, Staffordshire
ST6 4BF
E-mail: [email protected]
Telefon: +44 (0) 8451-305096
Sprzedaż: [email protected]
Pomoc Techniczna: http://www.bitdefender.com/support/consumer.html
Internet: http://www.bitdefender.co.uk
Niemcy
Bitdefender GmbH
TechnoPark Schwerte
Lohbachstrasse 12
D - 58239 Schwerte
Deutschland
Biura: +49 2304 9 45 - 162
Fax: +49 2304 9 45 - 169
Sprzedaż: [email protected]
Pomoc Techniczna: http://www.bitdefender.de/support/consumer.html
Internet: http://www.bitdefender.de
Kontakt
185
Bitdefender Antivirus Plus 2015
Hiszpania
Bitdefender España, S.L.U.
C/Bailén, 7, 3-D
08010 Barcelona
Fax: +34 93 217 91 28
Telefon: +34 902 19 07 65
Sprzedaż: [email protected]
Pomoc Techniczna: http://www.bitdefender.es/support/consumer.html
Strona: http://www.bitdefender.es
Rumunia
BITDEFENDER SRL
Complex DV24, Building A, 24 Delea Veche Street, Sector 2
Bucharest
Fax: +40 21 2641799
Telefon do sprzedaży: +40 21 2063470
E-mail do sprzedaży: [email protected]
Pomoc Techniczna: http://www.bitdefender.ro/support/consumer.html
Strona: http://www.bitdefender.ro
Zjednoczone Emiraty Arabskie
Dubai Internet City
Building 17, Office # 160
Dubai, UAE
Telefon do sprzedaży: 00971-4-4588935 / 00971-4-4589186
E-mail do sprzedaży: [email protected]
Pomoc Techniczna: http://www.bitdefender.com/support/consumer.html
Strona: http://www.bitdefender.com/world
Kontakt
186
Bitdefender Antivirus Plus 2015
Słownik
ActiveX
ActiveX jest modelem do pisania programów, tak aby inne programy i
systemy operacyjne mogły ich używać. Technologia ActiveX jest
wykorzystywana w Microsoft Internet Explorer, aby tworzyć interaktywne
strony sieci, które raczej wyglądałyby i zachowywałyby się jak programy
komputerowe, niż jak statyczne strony. Z ActiveX użytkownik może
zadawać pytania lub na nie odpowiadać, używać przycisków. Może także
współpracować w inny sposób ze stronami sieci. Kontrolki ActiveX są
często pisane w Visual Basic.
Active X jest znany z kompletnego braku kontroli zabezpieczeń; eksperci
do spraw bezpieczeństwa komputerowego nie zalecają korzystać z nich
w internecie.
Adware
Adware jest często łączony z aplikacją, która może być używana
bezpłatnie tak długo, jak użytkownik zgadza się na adware. Ponieważ
aplikacje typu adware są zazwyczaj instalowane po zaakceptowaniu
przez użytkownika warunków umowy licencyjnej określającej cele
aplikacji, zadanie ochrony przed takim adware nie jest wykonywane.
Jednak reklamy typu pop-up mogą być irytujące, a w niektórych
wypadkach mogą obniżyć wydajność systemu. Ponadto informacje
zbierane przez niektóre aplikacje tego typu mogą rodzić obawę
naruszenia prywatności użytkowników, którzy nie byli w pełni świadomi
warunków umowy licencyjnej.
Aktualizacja
Nowa wersja oprogramowania lub sprzętu przeznaczona do zastąpienia
starszej wersji tego samego produktu. Dodatkowo standardowe
procedury instalacyjne dla aktualizacji często sprawdzają, czy na
komputerze zainstalowana jest starsza wersja produktu; jeśli nie, nie
możesz zainstalować aktualizacji.
Bitdefender posiada własny moduł aktualizacji, który pozwala Ci ręcznie
uruchamiać aktualizacje produktu lub przeprowadzać to automatycznie.
Słownik
187
Bitdefender Antivirus Plus 2015
Aplet Java
Program Java, który jest zaprojektowany tak, aby uruchamiał się
wyłącznie na stronie internetowej. Aby użyć apletu na stronie
internetowej, powinieneś określić nazwę apletu i rozmiar (długość i
szerokość w pikselach), których aplet może używać. Po uzyskaniu
dostępu do strony internetowej, przeglądarka pobiera aplet z serwera i
uruchamia go na urządzeniu użytkownika (na kliencie). Aplety różnią się
od aplikacji tym, że zarządza nimi ściśle określony protokół
bezpieczeństwa.
Na przykład nawet jeśli aplety działają po stronie klienta, nie mogą
odczytywać ani zapisywać danych na maszynie klienta. Dodatkowo,
aplety również podlegają późniejszym ograniczeniom, żeby mogły tylko
odczytywać i zapisywać dane z tej samej domeny, która je udostępnia.
Archiwum
Dysk, taśma, lub katalog, który zawiera pliki kopii zapasowej.
Plik, który zawiera jeden lub więcej plików w skompresowanym formacie.
Backdoor
Luka w obszarze bezpieczeństwa systemu celowo pozostawiona przez
projektantów lub opiekunów systemu. Luki nie zawsze są pozostawione
w złej wierze. Niektóre systemy operacyjne są dostarczane z kontami
uprzywilejowanymi przeznaczonymi do użytku przez serwis techniczny
lub opiekunów ds. programowania po stronie sprzedawcy.
Ciasteczka
W przemyśle internetowym cookie są określane jako małe pliki
zawierające informacje o poszczególnych komputerach, które mogą być
analizowane i wykorzystywane przez reklamodawców, aby śledzić online
Twoje zainteresowania i gusta. W tej dziedzinie technologia związana
z plikami cookie nadal się rozwija, a celem tego jest profilowanie reklam
tak, by były bezpośrednio związane z Twoimi zainteresowaniami. Z jednej
strony dla wielu ludzi stanowi to obosieczny miecz: jest efektywne i
trwałe, gdyż wyświetlane są tylko reklamy na interesujący Cię temat. Z
drugiej strony śledzi każdy Twój ruch oraz kliknięcie. Dlatego są one
tematem publicznej dyskusji w kwestii prywatności. Wiele osób czuje
się obrażonymi z powodu bycia obserwowanymi jako "Numer SKU" (kod
kreskowy na opakowaniu, który jest skanowany przez sklepy przy
Słownik
188
Bitdefender Antivirus Plus 2015
zakupach). Mimo że ten ten punkt widzenia może się wydawać
ekstremalny, w niektórych przypadkach ma swoje uzasadnienie.
E-mail
Poczta elektroniczna. Usługa, która przesyła wiadomości na komputery
za pomocą sieci lokalnej lub sieci globalnych.
Elementy startowe
Wszystkie pliki umiejscowione w tym folderze będą uruchomione podczas
startu systemu. Elementami startowymi mogą być np. ekran startowy,
plik dźwiękowy odtwarzany podczas pierwszego startu komputera,
kalendarz lub aplikacje programowe. Normalnie nie sam plik, lecz alias
pliku znajduje się w danym folderze.
Fałszywy alarm
Pojawia się, kiedy skaner identyfikuje plik jako zainfekowany, gdy w
rzeczywistości nie jest zainfekowany.
Heurystyczny
Oparta na regułach metoda rozpoznawania nowych wirusów. Ta metoda
skanowania nie polega na określonych sygnaturach wirusów. Zaletą
skanowania heurystycznego jest to, że nie jest ono podatne na zmylenie
przez nowy wariant znanych wirusów. Jednakże może czasami zgłaszać
wykrycie podejrzanego kodu w normalnych programach generując tzw.
"fałszywie alarmy".
IP
Protokół internetowy – protokół routingu w protokole TCP/IP który jest
odpowiedzialny za adresowanie IP, fragmentację oraz ponowne składanie
pakietów IP.
Keylogger
Keyloggery to aplikacje, które zapisują wszystkie naciśnięcia klawiszy.
Keyloggery nie są szkodliwe z założenia. Można ich używać dla celów
zgodnych z prawem, np. po to, żeby legalnie monitorować aktywność
pracowników lub dzieci. Jednak cyberprzestępcy coraz częściej używają
ich w celu wyrządzenia szkody (np. do zbierania prywatnych danych,
takich jak dane do logowania lub numer ubezpieczenia społecznego).
Słownik
189
Bitdefender Antivirus Plus 2015
Klient poczty
Klient e-mail jest aplikacją, która umożliwia Ci wysyłanie i otrzymywanie
e-mail.
Makro wirus
Typ wirusa komputerowego, który jest zakodowany jako makro w danym
dokumencie. Wiele aplikacji jak np. Microsoft Word i Excel wspiera makra.
Aplikacje te pozwalają Ci umiejscowić makro w dokumencie i wykonywać
je za każdym razem, kiedy dokument jest otwierany.
Napęd dysków
Jest to urządzenie, które czyta i zapisuje dane na dysku.
Twardy dysk czyta i zapisuje dane na twardym dysku.
Stacja dyskietek czyta i zapisuje dane na dyskietce.
Dyski mogą być zarówno wewnętrzne (wewnątrz komputera) jak i
zewnętrzne (w oddzielnej obudowie na zewnątrz komputera).
Nie-heurystyczny
Ta metoda skanowania opiera się na określonych sygnaturach wirusów.
Zaletą skanowania nieheurystycznego jest to, że nie jest ono podatne
na wprowadzanie w błąd przez obiekty wydające się być wirusem, a
także nie generuje fałszywych alarmów.
Oprogramowanie szpiegujące (spyware)
Każde oprogramowanie, które zbiera dane o użytkowniku podczas
połączenia z internetem bez jego wiedzy, zazwyczaj w celach
reklamowych. Aplikacje spyware występują zazwyczaj jako ukryte
komponenty programów freeware albo shareware, które mogą być
pobrane z internetu. Jednakże należy pamiętać że większość aplikacji
shareware oraz freeware nie ma w sobie żadnego spyware. Po
zainstalowaniu, spyware monitoruje aktywność użytkownika w internecie
i przesyła informacje w tle do kogoś innego. Spyware może także zbierać
informacje o adresach e-mail, a nawet hasła i numery kart kredytowych.
Spyware jest prostym programem podobnym do konia trojańskiego,
którego użytkownicy instalują nieświadomie podczas instalacji innego
programu. Pospolitym sposobem by zostać ofiarą spyware jest pobranie
niektórych z obecnie dostępnych programów współdzielonych w sieciach
typu peer-to-peer.
Słownik
190
Bitdefender Antivirus Plus 2015
Abstrahując od kwestii etyki i prywatności, spyware okrada użytkownika
używając pamięci komputera i także zużywając przepustowość łącza
internetowego podczas wysyłania informacji z powrotem do swojej bazy
drogą internetową. Ponieważ spyware zużywa pamięć i zasobów
systemowych, aplikacje pracujące w tle mogą powodować zawieszenie
się systemu lub jego ogólną niestabilność.
Pamięć
Wewnętrzne obszary przechowywania danych na komputerze. Termin
pamięć oznacza przechowywanie danych, które pochodzą z chipów, a
sformułowanie przechowywanie tekstu jest wykorzystywane w
kontekście pamięci taśm i dysków. Każdy komputer posiada wbudowaną
pewną ilość pamięci fizycznej zwykle nazywanej pamięcią główną lub
RAM.
Phishing
Wysyłanie wiadomości e-mail do użytkownika przez osobę podającą się
za przedstawiciela uprawnionego do tego przedsiębiorstwa, będące
próba skłonienia użytkownika do podania informacji poufnych,
wykorzystywanych w akcie kradzieży tożsamości. E-mail przekierowuje
użytkownika na stronę internetową gdzie jest on proszony o
zaktualizowanie informacji osobistych np. haseł, informacji dotyczących
kart kredytowych, ubezpieczenia socjalnego i nr konta bankowego, które
uprawniona organizacja już posiada. Strona internetowa jest fałszywa
i umieszczona w internecie tylko po to, żeby wykraść informacje o
użytkowniku.
Photon
Photon to innowacyjna, nie-inwazyjna technologia Bitdefender,
zaprojektowana, aby zminimalizować wpływ na wydajność ochrony
antywirusowej. Monitorując aktywność Twojego komputera w tle, tworzy
wzorce użytkowania, które pomagają zoptymalizować procesy
uruchamiania systemu i skanowania.
Plik raportu
Plik, który zapisuje zaistniałe akcje. Bitdefender utrzymuje plik raportu
udostępniając skanowaną ścieżkę dostępu, foldery, ilość archiwów i
skanowanych plików, ilość zainfekowanych i podejrzanych plików jakie
zostały znalezione.
Słownik
191
Bitdefender Antivirus Plus 2015
Pobierz
Aby kopiować dane (zwykle cały plik) z głównego źródła do urządzenia
peryferyjnego. Termin ten jest często używany, aby opisać proces
kopiowania pliku z usługi online na komputer użytkownika. Pobieranie
może także oznaczać kopiowanie pliku z sieciowego serwera plików na
komputer podłączony do danej sieci.
Port
Interfejs komputera, do którego podłączasz urządzenie. Komputery
osobiste mają różne rodzaje portów. Wewnątrz znajduje się kilka portów
dla połączeń dyskowych, podłączania monitorów i klawiatur. Na zewnątrz
komputery osobiste mają porty dla połączeń modemowych, drukarek,
myszy i innych urządzeń peryferyjnych.
Natomiast w sieciach TCP/IP i UDP jest to punkt końcowy połączenia
logicznego. Numer portu pokazuje, jakiego typu jest dany port. Np. port
80 jest używany dla ruchu HTTP.
Przeglądarka
Aplikacja używana do lokalizowania i wyświetlania stron internetowych.
Popularne przeglądarki to Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox i
Google Chrome. Są graficznymi przeglądarkami, co oznacza, że mogą
pokazywać grafikę oraz tekst. W dodatku większość nowoczesnych
przeglądarek może pokazywać informacje multimedialne wraz z
dźwiękiem i obrazem video, jednak wymagają one wtyczek dla niektórych
formatów.
Robak
Program, który propaguje się przez sieć mnożąc się w czasie poruszania.
Nie może się podłączyć do innych programów.
Rootkit
Rootkit jest zestawem narzędzi programowych, który daje dostęp do
systemu na poziomie administratora. Termin ten był początkowo
używany dla systemów operacyjnych UNIX w odniesieniu do
zrekompilowanych narzędzi, które udostępniały intruzom prawa
administracyjne, pozwalając im ukryć ich obecność, żeby nie byli
widoczni dla administratorów systemu.
Głównym zadaniem rootkitów jest ukrywanie procesów, plików, zdarzeń
logowania i raportów. Mogą również przechwytywać dane z terminali,
Słownik
192
Bitdefender Antivirus Plus 2015
połączeń sieciowych lub urządzeń peryferyjnych, jeśli zawierają
odpowiedni rodzaj oprogramowania.
Rootkity nie są zagrożeniem z założenia. Na przykład systemy, a nawet
niektóre aplikacje ukrywają krytyczne pliki używające rootkitów. Jednak
często są one używane do ukrywania złośliwego oprogramowania lub
intruza w systemie. Gdy są połączone z wirusami, są wielkim
zagrożeniem dla spójności działania i bezpieczeństwa systemu. Mogą
monitorować ruch, tworzyć backdoory w systemie, zmieniać pliki i logi
oraz unikać wykrycia.
Rozszerzenie pliku
Część nazwy pliku, która wskazuje na rodzaj danych przechowywanych
w pliku.
Wiele systemów operacyjnych, np. Unix, VMS, i MS-DOS, używa
rozszerzeń nazwy pliku. Zwykle składają się z jednego do trzech znaków
(niektóre stare systemy operacyjne akceptują nie więcej niż trzy).
Przykłady obejmują „c” jako kod źródłowy C, „ps” jako PostScript, “txt”
jako tekst.
Ścieżka
Dokładna lokalizacja pliku na komputerze. Lokalizacja jest zwykle
opisywane jako hierarchiczny system porządkowania od góry do dołu.
Droga pomiędzy pewnymi punktami, takimi jak kanały komunikacyjne
pomiędzy dwoma komputerami.
Sektor rozruchowy
Sektor na początku każdego dysku, który rozpoznaje budowę dysku
(rozmiar sektora, rozmiar klastra itd.). Sektor rozruchowy zawiera również
program uruchamiający system operacyjny.
Skrypt
Inna nazwa dla makr; skrypt jest listą komend, które mogą być
wykonywane bez udziału użytkownika.
Spakowane programy
Plik w formacie skompresowanym. Wiele systemów operacyjnych i
aplikacji zawiera polecenia, które umożliwiają spakowanie pliku tak, aby
zajmował on mniej miejsca. Np. przypuśćmy, że masz plik tekstowy
Słownik
193
Bitdefender Antivirus Plus 2015
zawierający 10 kolejnych znaków spacji. Normalnie wymagałoby to 10
bajtów pamięci dla jego przechowania.
Jednakże program pakujący pliki zastępuje spacje specjalnym znakiem
serii spacji, po którym następuje liczba spacji, które zostały w ten sposób
zastąpione. W tym przypadku plik po spakowaniu będzie potrzebował
tylko 2 bajtów miejsca. To tylko jedna z wielu technik pakowania - jest
ich o wiele więcej.
Spam
Elektroniczne śmieci lub komentarze grup dyskusyjnych. Ogólnie znane
jako niechciane wiadomości e-mail.
Sygnatura wirusa
Wzór binarny wirusa używany przez program antywirusowy, aby wykryć
i wyeliminować wirusa.
TCP/IP
Protokół Kontroli Transmisji/Protokół internetowy – Zespół protokołów
sieciowych szeroko używanych w internecie, zapewniający komunikację
pomiędzy połączonymi sieciami komputerów z różną architekturą
sprzętową i różnymi systemami operacyjnymi. TCP/IP zawierają
standardy dotyczące komunikacji komputerów oraz połączeń sieciowych
i ruchu.
Trojan
Niszczycielski program, który ukrywa się jako niegroźna aplikacja. W
przeciwieństwie do wirusów, konie trojańskie nie powielają się, ale mogą
być tak samo szkodliwe. Jednym z najniebezpieczniejszych typów koni
trojańskich jest program zapewniający, że pozbędzie się wirusów z
Twojego komputera, a który w rzeczywistości wprowadza wirusy do
komputera.
Nazwa pochodzi z powieści Homera “Iliada”, w której Grecy podarowali
olbrzymiego konia swoim wrogom, Trojanom, pozornie jako znak pokoju.
Gdy jednak Trojanie wprowadzili konia do miasta, greccy żołnierze
wymknęli się z pustego wnętrza konia i otworzyli bramy miasta
pozwalając pozostałym na wejście i podbicie Troi.
Wiersz poleceń
W interfejsie linii poleceń użytkownik wpisuje polecenia w przestrzeni
znajdującej się na ekranie, używając języka poleceń.
Słownik
194
Bitdefender Antivirus Plus 2015
Wirus
Program lub fragment kodu, który jest załadowany na Twoim komputerze
bez Twojej wiedzy i uruchamia się wbrew Twojej woli. Większość wirusów
może się również replikować. Wszystkie wirusy komputerowe są
tworzone przez człowieka. Prosty wirus, który umie się skopiować kilka
razy jest stosunkowo łatwy do utworzenia. Nawet tak prosty wirus jest
niebezpieczny, ponieważ szybko wykorzysta całą dostępną pamięć i
przyczyni się do zatrzymania pracy systemu. Bardziej niebezpiecznym
typem wirusa jest ten, który jest zdolny przenosić się prze sieci i łamać
systemy bezpieczeństwa.
Wirus polimorficzny
Wirus, który zmienia swoją formę za każdym razem, kiedy zainfekuje
kolejny plik. Ponieważ nie mają one stałego wzoru binarnego, są trudne
do rozpoznania.
Wirus sektora rozruchowego
Wirus, który infekuje boot sektor dysku stałego lub stację dyskietek.
Próba uruchomienia systemu z dyskietki zainfekowanej wirusem tego
typu spowoduje, że wirus uaktywni się w pamięci. Od tego momentu za
każdym razem, kiedy będziesz uruchamiał system, wirus będzie aktywny
w pamięci.
Zasobnik systemowy
Wprowadzony w systemie Windows 95 zasobnik systemowy znajduje
się na pasku zadań Windows (zwykle u dołu obok zegara) i zawiera
miniaturowe ikony zapewniające łatwy dostęp do funkcji systemowych,
takich jak faks, drukarka, modem, głośność i nie tylko. Aby wyświetlić
informacje szczegółowe i sterowniki, kliknij dwukrotnie ikonę lub kliknij
ją prawym przyciskiem myszy.
Zdarzenia
Działanie lub wydarzenie wykryte przez program. Zdarzenia mogą być
czynnościami użytkownika takimi jak: kliknięcie myszą lub naciśnięcie
klawisza albo zdarzeniami systemowymi takimi, jak kończenie się
pamięci.
Słownik
195

Podobne dokumenty