Janusz Jankowiak – ekonomista, absolwent Wydziału Handlu

Transkrypt

Janusz Jankowiak – ekonomista, absolwent Wydziału Handlu
Janusz Jankowiak – ekonomista, absolwent
Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS (obecnie
SGH), stypendysta Komisji Europejskiej (Bruksela,
Lizbona), współzałożyciel i członek pierwszego
zarządu Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów
Biznesu. Jest przewodniczącym Rady Nadzorczej
Domu Maklerskiego NWAI. Współpracuje z IIF w
Nowym Jorku oraz The Conference Board. Zasiadał
w Board of Economist w Lisbon Council w Brukseli.
Pracował w CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych. Od roku 2000 w
sektorze komercyjnym na stanowiskach głównego ekonomisty – początkowo w
Westdeutsche Landesbank, a w latach 2001-2006 w BRE Banku. Doradzał
społecznie wicepremierowi-ministrowi gospodarki Jerzemu Hausnerowi. Do
czasu rezygnacji, jesienią 2008 roku, wchodził w skład Zespołu Strategicznych
Doradców Prezesa Rady Ministrów, Donalda Tuska, sprawując tę funkcję
społecznie. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Od lutego 2006 r. prowadzi własną firmę doradczą „JJ Consulting”, pracując –
między innymi z takimi klientami jak: Polska Rada Biznesu, ITI, Kulczyk Holding
SA, Prokom Investments, Spectra, Agora SA, DFM BRE, DI BRE, Skarbiec TFI, Arka
Asset Management, Alior Bank, Hestia STU, KGHM SA, Union Investment TFI SA.

Podobne dokumenty