Kartę Wykazu - wzór dokumentu do zbierania podpisów.

Transkrypt

Kartę Wykazu - wzór dokumentu do zbierania podpisów.
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego
WYKAZ PODPISÓW
Udzielam poparcia kandydatowi na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisławowi Komorowskiemu w wyborach zarządzonych na
10 maja 2015 r.
Lp.
Imię i nazwisko
Adres zamieszkania
Numer ewidencyjny PESEL
Własnoręczny podpis

Podobne dokumenty