TRENING EWAKUACJI PRÓBNEJ W SZKOLE

Transkrypt

TRENING EWAKUACJI PRÓBNEJ W SZKOLE
TRENING EWAKUACJI PRÓBNEJ
W SZKOLE
W dniu 19 kwietnia 2016r. o godz. 10.00 została przeprowadzona
próbna ewakuacja pracowników i uczniów z budynku Szkoły
Podstawowej w Dolistowie
Celem treningu było zdobycie umiejętności oraz wyrobienie przez
uczniów i pracowników nawyków realizacji czynności podczas
ewakuacji w warunkach pożaru lub innego zagrożenia
Głównym celem ćwiczenia było zapoznanie uczniów i pracowników
szkoły z zastosowaniem procedur dotyczących zachowania w
przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla ich
życia lub zdrowia, sprawdzenie skuteczności przyjętej metody alarmowania o zagrożeniu, a także
sprawdzenie przestrzegania zasad ewakuacji.
W ewakuacji uczestniczyło 92 osób. Uczniowie, nauczyciele i pracownicy zachowując środki
bezpieczeństwa, szybko i sprawnie opuścili budynek szkoły oznaczonymi drogami ewakuacyjnymi.
Wszystkie osoby będące w szkole zdążyły się ewakuować. Uczniowie i pracownicy szkoły bez paniki
i w sposób uporządkowany wykonali zadanie próbnej ewakuacji.
W ćwiczeniu ewakuacyjnym brali udział: Dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Komendy
Powiatowej Straży Pożarnej w Mońkach oraz pięciu strażaków OSP w Dolistowie Starym.
Ewakuacja przebiegała sprawnie i bez zakłóceń.
Odpowiedzialnym za organizację ćwiczenia ewakuacji była Pani Dyrektor Szkoły.

Podobne dokumenty