Podatkowe rozliczanie podróży służbowych

Transkrypt

Podatkowe rozliczanie podróży służbowych
Krajowa Izba Podatkowa zaprasza do udziału w szkoleniu pt.:
Podatkowe rozliczanie podróży służbowych
oraz prowadzenie ewidencji przy używaniu samochodów osobistych na praktycznych
przykładach
Podatkowe rozliczenie podróży służbowych pracowników i innych osób to przede wszystkim wiedza, jakie wydatki, w
jakiej wysokości, po jakim kursie i w jaki sposób udokumentowane mogą być uznane za koszty podatkowe firmy.
Ponadto, znając zasady ustalania należności za delegacje zawarte w rozporządzeniu ministra pracy, należy określić
jakie wydatki i w jakich limitach mogą być zwolnione u pracowników z podatku dochodowego. Pozostaje jeszcze
przeanalizować, czy dokumenty załączone przez pracownika przy rozliczeniu delegacji są dokumentami VAT i czy
podatek na nich zawarty można rozliczyć. W przypadku podróży zagranicznych może wystąpić konieczność
rozliczenia tzw. importu usług.
Szkolenie ma na celu pokazanie na przykładach praktycznych, jak dokonać prawidłowego rozliczenia podatków CIT,
PIT i VAT.
Szkolenie skierowane jest do pracowników działów księgowych, pracowników biur rachunkowych i doradców
podatkowych.
Miejsce szkolenia:
Hotel QUBUS PRESTIGE, ul. Uniwersytecka 13 Katowice
Godzina szkolenia:
09:00
Data szkolenia:
13.09.2016
Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:
1. Definicja podróży służbowej, określenie praw i obowiązków pracownika. Podróż służbowa a
oddelegowanie. Praca polegająca na ciągłym przemieszczaniu się.
2. Podróże krajowe – wydatki zryczałtowane i rzeczywiste: m.in.
nowe zasady ustalania diet w przypadku zapewnienia pracownikowi wyżywienia (czy jest coś takiego jak
dieta ujemna?),
narzucone limity a rozliczanie faktycznych wydatków (czy z dokumentów musi wynikać, że opłacono
wyżywienie?).
3. Nowe, bardziej korzystne zasady dokumentowania wydatków na podróż. Oświadczenia, paragony,
1/3
rachunki w kosztach firmy.
4. Podróże zagraniczne:
moment rozpoczęcia delegacji,
rozliczenie diet tranzytowych – nowa zasada,
dokumentacja wydatków rzeczywistych,
uregulowania szczególne dotyczące wydatków zryczałtowanych (diety, noclegi, dojazdy),
możliwość określenia kilku krajów docelowych.
5. Kursy walut przy rozliczaniu podróży zagranicznych:
wynikające z nowego rozporządzenia (zaliczki i rozliczenie delegacji),
obowiązujące w rozliczeniach podatków CIT, PIT i VAT.
6. PIT – warunki zwolnienia należności związanych z delegacją, w tym ubezpieczenia pracowników,
szczepienia, opłaty za autostrady i parkingi itp.
7. CIT – podróż służbowa jako koszt podatkowy:
moment powstania kosztu,
wyłączenia z kosztów podatkowych niektórych wydatków,
koszty związane z używaniem samochodów służbowych i samochodów prywatnych,
bilety lotnicze a podatek u źródła.
8. VAT – rozliczenie wydatków związanych z podróżą w ewidencji zakupu:
odliczanie podatku z biletów przejazdowych, paragonów za przejazdy autostradami,
ograniczenia w odliczeniu przy używaniu niektórych pojazdów,
kiedy przy delegacjach zagranicznych rozliczyć import usług,
zasady zwrotu podatku VAT zapłaconego za granicą.
9. Zasady prowadzenia podatkowych ewidencji przebiegu samochodów:
ewidencje do rozliczenia podatku dochodowego,
ewidencje do rozliczenia podatku od towarów i usług.
Cena szkolenia obejmuje:
zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe przygotowane przez eksperta, dyplom ukończenia szkolenia,
lunch, serwis kawowy.
Rezerwacja wg kolejności zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona. W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy
wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go faksem na numer: (042) 235-31-96. Po otrzymaniu zgłoszenia
odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem
(042) 235-31-95.
Serdecznie zapraszamy.
2/3
Rozpoczęcie szkolenia:
13.09.2016 09:00
Ilość godzin:
5
Miejsce szkolenia:
Hotel QUBUS PRESTIGE, ul. Uniwersytecka 13 Katowice
Cena regularna uczestnictwa
jednej osoby netto:
490,00 zł
Cena regularna uczestnictwa
jednej osoby brutto:
602,70 zł
3/3
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Podobne dokumenty