Konkrety nr 16

Transkrypt

Konkrety nr 16
ŚRODA, 20 KWIETNIA 2016 R. | NR 16 (79) | ROK III | ISSN 2391-6966 | INDEKS 403199 | CENA 2,50 ZŁ (w tym 8% VAT)
LEGNICA
|
LUBIN
|
POLKOWICE
|
JAWOR
|
CHOJNÓW
|
PROCHOWICE
|
Z Ł O T O R YJ A
Cud w czerwonym
mieście
FOT. ZBIGNIEW NAKLICKI
!"
#$%&
!
!'()*+),
(
-
)%/"-
0
'$")))
3!
)
+
)
>str. 4-5
REKLAMA/PROMOCJA
S3: Objazdy?
Porozumienie już blisko
*"&+""
"
"
!",-)
.&"#
!&!/
>str. 2
Owsiak skubie Kurkę
GABINET STOMATOLOGII
KRYSTYNA DOMAGAŁA
'6"+!.
+$"%
$&
"
"
""
"
9:!
"
1;&
<
:67"
ul. Fabryczna 17/3, tel. 76-766-58-79, 725-998-908
>str. 9
Leczenie na RATY!
RTG w gabinecie
Zabiegi w zakresie
STOMATOLOGII
OGÓLNEJ
I PROTETYKI
Umowa z NFZ
Zapisy
na protezy
w ramach NFZ
KRÓTKIE TERMINY
Zabiegi medycyny estetycznej
BOTOX
osocze bogatopłytkowe
REGENERIS
Zapłaci 15 tys.
za reklamę wódki
Ulice patrolowali
szewcy i kominiarz
Tanio nie znaczy
„byle jak”
01&
%#
#
"
"&
2
2&(!)!3 &"
+
!
4454
&
,!
>str. 2
"4"
6!"
*7
!"
8&+)
*"
!
"
!"#
9""!!
4
>str. 14
!
" "#$
""%
"
&%#"
"
"
$"'"("
&
)
>str. 2