Zestaw podręczników obowiązujących w szkole

Transkrypt

Zestaw podręczników obowiązujących w szkole
SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW
obowiązujących w Ogólnokształcącej Szkole Sztuk Pięknych od roku szkolnego 2014/15
KLASA PIERWSZA
Przedmiot
Język polski
Tytuł podręcznika, autorzy
Swoimi słowami. Zakres podstawowy. A. Brożek, A. Ciesielska,
M. Pułka, D. Zych
Swoimi słowami. Część I i II. Zakres podstawowy. M. Szulc, A.
Gorzołczyńska-Mróz, D. Kopcińska
Wydawnictwo
Nowa Era
Język angielski
Next Move 2 z zeszytem ćwiczeń. Suzanne Gaynor.
Pearson
Język francuski
Adosphere 1. Celine Himber, Marie-Laure Poletti.
Hachette
Historia 1. Janusz Ustrzycki
OPERON
Puls ziemi. Podręcznik dla geografii dla gimnazjum, cz.1. R.
Malarz
Nowa Era
Historia
Geografia
Biologia
Ciekawa Biologia. Klasa 1, E. Kłos, W. Kofta, M. KukierWyrwicka, H. Werblan - Jakubiec
Chemia
Chemia Nowej Ery, podręcznik do gimnazjum. Jan Kulawik,
Teresa Kulawik, Maria Litwin ,część 1
Fizyka
Ciekawa fizyka 1/3 Ciekawa fizyka. Podręcznik gimnazjalisty.
Część 1 Jadwiga Poznańska, Maria Rowińska, Elżbieta Zając
WSiP
Nowa Era
Wydawnictwa
Szkolne i
Pedagogiczne Sp.
z o.o.
Gdańskie
Wydawnictwo
Oświatowe
Matematyka
Matematyka 1. Podręcznik dla gimnazjum. Praca zbiorowa
pod redakcją M. Dobrowolskiej
Informatyka
Informatyka. Część 1. Podręcznik dla gimnazjum. Marek
Kołodziej
OPERON
„Żyję i działam bezpiecznie”. Edukacja dla bezpieczeństwa.
Podręcznik z ćwiczeniami dla klas 1-3 gimnazjum. Jarosław
Słoma, Grzegorz Zając
Nowa Era
Etyka. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Paweł
Kołodziński, Jakub Kapiszewski
OPERON
Edukacja dla
bezpieczeństwa
Etyka
Przedmioty artystyczne
Historia sztuki
Rysunek i malarstwo
Podstawy projektowania
Wykaz bibliografii do przedmiotów artystycznych uzgadnia
się z nauczycielami tych przedmiotów na pierwszych
zajęciach

Podobne dokumenty