Wsparcie szkoleniowe dla członków samorządów młodzieżowych w

Transkrypt

Wsparcie szkoleniowe dla członków samorządów młodzieżowych w
Wsparcie szkoleniowe dla członków samorządów
młodzieżowych w organizacjach i instytucjach z terenu
powiatu chojnickiego
Projekt miał na celu wzmocnienie kompetencji niezbędnych do sprawnego wdrażania
przedsięwzięć społecznych przez uczestników szkoleń. wyposażających ich w specjalistyczne
kompetencje pedagogiczne.
Zrealizowane szkolenia to „wychowawca wypoczynku dzieci i młodzieży” oraz „pierwsza pomoc
przedmedyczna”. Wykonawcami były wyspecjalizowane jednostki szkoleniowe uprawnione do
wydawania odpowiednich zaświadczeń. W każdym ze szkoleń brała udział grupa 15 osób.
Więcej zdjęć
Projekt współfinansowany ze środków Powiatu Chojnickiego.

Podobne dokumenty