Program konferencji

Komentarze

Transkrypt

Program konferencji
OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA | GOŚCINNOŚĆ |
25–27 KWIETNIA 2016
WYDZIAŁ FILOLOGICZNY UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO
25 KWIETNIA, PONIEDZIAŁEK
09:30 | Otwarcie konferencji
Dyrektor Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego
prof. dr hab. Krzysztof Kłosiński
10:00 | prof. Tadeusz Sławek (UŚ): Drzwi i próg. Gościnność i gramatyka przyimków
Przerwa kawowa 11:30–12:00
12:00 | FILOZOFIA (W) GOŚCINNOŚCI
dr Piotr Schollenberger (UW): Logika gościnności: Lyotard i Levinas
dr Michał Krzykawski (UŚ): Ugościć ducha, ugościć duchy. Oduczanie Derridy, oduczanie Derridą
mgr Łukasz Moll (UŚ): Wrogościnna Europa. Derrida i „kryzys migracyjny” – trzy strategie
politycznej lektury
Przerwa obiadowa 13:30–15:00
15:00 | GOŚCINNOŚĆ NIEANTROPOCENTRYCZNA
dr Alina Mitek-Dziemba (UŚ): Międzygatunkowy kosmopolityzm, kosmiczna komunia : polityczne
i teologiczne wizje gościnności nieantropocentrycznej
mgr Piotr Sadzik (UW): Jacques Derrida i gościnność wobec nie-ludzkiego. Zoopolityki
dekonstrukcji
mgr Patryk Szaj (UAM): Zwierzę jako absolutny Inny – otwieranie nie/możliwości
Przerwa kawowa 16:30–17:00
17:00 | PROJEKCJA FILMU Ausländer raus! Schlingensiefs Container (reż. Paul Poet, 2000) |
prelekcja: mgr Marzena Boniecka (UŚ)
26 KWIETNIA, WTOREK
10:00 | Otwarcie drugiego dnia konferencji
Zastępca dyrektora Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego
prof. dr hab. Adam Dziadek
10:15 | GOŚCINNOŚĆ DYSKURSU/NAUKI/HUMANISTYKI
prof. Patrycja Tomczak (UAM): Gość/inność wolności. Refleksje późnoeuropejskie
dr Adam Pisarek (UŚ): Gościnność archiwum dyskursu antropologiczno-kulturowego. Zarys
problematyki
mgr Anna Batko (PAN): Wolność, równość i braterstwo. O utopijnych paradygmatach gościnności
w sztuce partycypacyjnej
mgr Dorota Grobelna (UA w Poznaniu): Ramy wrogościnności
Przerwa kawowa 12:00–12:15
12:15 | SOCJOLOGIA, HISTORIA
dr Anna Zawadzka (PAN): Strategie sublokatorskie: problem metodologiczny
dr Daniel Tilles (UP w Krakowie): Echa (nie)gościnności: Historyczne zbieżności w brytyjskiej
postawie wobec żydowskich i muzułmańskich uchodźców
dr Maciej Duda (UAM): Kiedy mężczyzna zapraszał kobietę. Publicyści i naukowcy na temat
edukacyjnych i zawodowych możliwości Polek na przełomie XIX i XX wieku
Przerwa obiadowa 13:30–15:00
15:00 | GOŚCINNOŚĆ DYSCYPLIN
dr Marta Baron (UŚ): Niegościnność dyscyplin
dr Katarzyna Szopa (UŚ): Gościnność różnicy. Luce Irigaray filozofia spotkania
mgr Dawid Kujawa (UŚ): Konflikt i terytorium. Tak zwany kryzys migracyjny w perspektywie
schizoanalizy
27 KWIETNIA, ŚRODA
9:00 | prof. Krzysztof Uniłowski (UŚ): Gościnność krytyki
Przerwa kawowa 10.30–11.00
11:00 | LITERATURA
dr Michał Bandura (UW): Gościnność według Mariana Pankowskiego
mgr Michał Kisiel (UŚ): „Ciemne zagracone dziury”. Przestrzenie gościnności Tadeusza Kantora
mgr Jakub Skurtys (UWr): Derrida spotyka Audena, czyli gościnność Sośnickiego
mgr Monika Glosowitz (UŚ): Poetyckie „akty trwogi”. Gościnność wiersza Ilony Witkowskiej
Przerwa kawowa 13:00–13:30
13:30 | JĘZYKI GOŚCINNOŚCI
dr Karolina Pospiszil (UŚ), dr Wojciech Hofmański (UK w Pradze): Pragmakulturowe granice
gościnności
mgr Agnieszka Romaneczko (UMCS): O spotkaniu różnych kultur w języku
dr Julita Woźniak (UŁ): Kiedy „Inny” nie jest mile widziany: obraz (nie)gościnności Polski wobec
mniejszości w świetle mowy nienawiści w internecie
Przerwa obiadowa 15:00–16:00
16:00 | LITERATURA
dr hab. Iwona Gralewicz-Wolny (UŚ): „Jest u nas ktoś obcy”. Rubież Olgi Tokarczuk
dr Tomasz Kaliściak (UŚ): Gościnna Argentyna Witolda Gombrowicza
mgr Katarzyna Pastuszek (UŚ): Ziemi przypisani. Pismo topografii w Australczyku i Bene nati
Elizy Orzeszkowej
Zakończenie konferencji 18:00