Gospodarowanie nieruchomościami JST i Skarbu Państwa 14

Transkrypt

Gospodarowanie nieruchomościami JST i Skarbu Państwa 14
Zapraszamy na szkolenie:
Gospodarowanie nieruchomościami JST i Skarbu Państwa
14 marca 2017 r.
Adresaci:
Pracownicy wydziałów geodezji, gospodarki nieruchomościami, urbanistyczno-budowlanych oraz
ochrony środowiska JST.
Cel i korzyści: Przybliżenie rozwiązań i regulacji związanych z gospodarką nieruchomościami
Prowadzący:
radca prawny, w codziennej pracy świadczy usługi doradcze, prowadzi szkolenia dla
instytucji prywatnych i publicznych. Posiada własne publikacje naukowe z kilku dziedzin
prawa
Miejsce:
Szczecin, Centrum Szkoleniowe FRDL, ul. Krzysztofa Kolumba 86
Czas trwania:
9.30 – 14.30
Cena:
330,00 zł netto/os. przy zgłoszeniu do 28 lutego 2017
360,00 zł netto/os przy zgłoszeniu po 28 lutym 2017
Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz
ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków
publicznych. W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia,
lunch i serwis kawowy.
Rabat 10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
Zasady ogólne związane z gospodarką nieruchomościami
Zakres obrotu nieruchomościami w ustawie o gospodarce nieruchomościami
Ograniczenia w zakresie sprzedaży nieruchomości
Zasoby nieruchomości
Gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości i zasobem nieruchomości Skarbu
Państwa
6. Sprzedaż i oddawanie w użytkowanie wieczyste
7. Prawo pierwszeństwa w przypadku sprzedaży nieruchomości
8. Przetargi na zbycie nieruchomości
9. Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd
10. Wygaśnięcie trwałego zarządu
11. Przekazywanie nieruchomości na cele szczególne
12. Ustalanie sposobu i terminów zagospodarowania nieruchomości gruntowych
13. Zakres umowy o oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste
14. Ceny, opłaty i rozliczenia za nieruchomości – zagadnienia problemowe
15. Cena nieruchomości sprzedawanej
16. Opłaty roczne przy użytkowaniu wieczystym
17. Pytania i dyskusja.

Podobne dokumenty