Second Sunday of Advent 2 Niedziela Adwentu Dec. 6, 2015

Transkrypt

Second Sunday of Advent 2 Niedziela Adwentu Dec. 6, 2015
Second Sunday of Advent
2 Niedziela Adwentu
Dec. 6, 2015 - 6 grudnia, 2015
First Saturday, December 5
8AM (Eng.) † Stella Smolska
7PM (Pol.) † Ewa Wielgosz
Sunday, December 6
9AM (Eng.) Special Intention
11AM (Pol.) † Władysław Mączka
1PM (Cro.) † Slavko, Stojanka & Peter Arapović
7PM (Eng.) † Maria Lara Martinez
Monday, December 7
8AM (Eng.) For Parishioners
Tuesday, December 8 Immaculate Conception
10AM Adoration
11AM (Eng.) For Fr. Stan Żak
7P (Pol.) † Rozalia Stolecka
8PM (Pol.) † Mario Blaškić
Wednesday, December 9
8AM (Lat.) For Vocations to Society of Christ
Friday, December 11
7PM (Pol.) Intencja Róż – o Powołania
Kapłańskie i Zakonne
Saturday, December 12
8AM (Eng.) † Ks. Stanisław Bojarski
7PM (Pol.) W int. Adama Buchalskiego
Sunday, December 13
9AM (Eng.) W int. Karola i Janiny Juszczak
11AM (Pol.) † Janina, Antoni Mazur
7PM (Eng.) For Monica Kovach
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
YEAR OF MERCY
archdiocesan website www.pdxmercy.org
Pope Francis has called for a Jubilee Year of
Mercy, which will begin on the Solemnity of the
Immaculate Conception, Dec. 8 and concludes on
Nov. 20, 2016. Archbishop Sample invites each
person to participate in this Jubilee Year through:
Prayer – A diocesan prayer for the Year of Mercy will
be recited at all Sunday Masses. Individuals and
families are also invited to pray the Hail, Holy Queen
(Salve Regina) each day.
Reconciliation – We are invited to remember the
mercy of God through attending the Sacrament of
Reconciliation.
Pilgrimage – Plan a pilgrimage to one of the three
Holy Doors established in the Archdiocese: Cathedral
of the Immaculate Conception, National Shrine of Our
Sorrowful Mother (Grotto), and Sacred Heart Church
in Medford.
Works of Mercy – We are called to do corporal and
spiritual works of mercy.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Provincial General, Ryszard Głowacki visits
our parish on Wednesday, December 16
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
FEAST O F TH E IM M ACU LATE
CO N CEPTIO N
TH
DEC. 8
H O LY DAY O F O BLIG ATIO N
The dogma of the Immaculate Conception was
defined for the Church by Pius IX on Dec. 8, 1854.
On Tuesday, December 8th, there will be Adoration
at 10 a.m. and Masses will be at 11AM (Eng.), 7PM
(Pol.) and 8PM (Cro.).
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
M EETIN G W ITH SAIN T N ICH O LAS –
Dec. 6
St. Nicholas will visit children and catechists in
their religious education classes.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CONFESSIONS BEFORE CHRISTMAS
Monday, Dec. 14, 6-8pm
Confession is an important preparation for the
celebration of Christ’s birth. Fr. Jan Fiedurek, SCH
will be helping with confessions on this day.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
SAINT ANDRE BESSETTE ASSISTANCE
FOR ADVENT
Please bring donations to the Parish Hall: jackets,
sleeping bags, blankets, socks, shoes, backpacks,
hats, gloves, scarves, adult-sized jeans/pants,
sweaters, Tri-Met tickets, travel-size shampoo, lotion
& deodorant, canned tuna, peanut butter.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
N EW YEAR PARTY – DECEM BER 31,
8PM
Please bring a dish to share and a donation of
$5.00 per person to cover drinks. Please join us
for this gathering after the 7pm Polish Mass.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sunday Collection – November 29
Envelopes and all checks
1019.00
Loose Cash
110.10
Donations from Parishioners
500.00
Stipends
40.00
Christmas Flowers
152.00
Hospitality
89.25
Literature
105.00
Candles
59.15
TOTAL
2074.50
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
LET US PRAY FOR THE SICK
A. Bąk, R. Prentice, T. Ludwig, J. Pham, G. Zychla,
A. Frankowska, T. Dymowski, M. Pustkowska, G.
Cuber, I. Fiszer, J. Petroff, R. Weise, M. Czupryk, A.
Buchalski, H. Pomykała, C. Bryde, K. Miketin, J.
Pomykała, K. Mazurek, D. Smolińska, J.
Witkowska, Z. Lunkiewicz
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Parish Registration Forms are availabe in back of
the Church. Please complete all information and
give the form to the pastor.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ROK MIŁOSIERDZIA
diecezjalny website www.pdxmercy.org
Papież Franciszek ogłosił Rok Miłosierdzia, który
rozpocznie się uroczystością Niepokalanego
Poczęcia, 8 grudnia 2015 i zakończy się w
uroczystość Chrystusa Króla, 20 listopada 2016.
Arcybiskup Sample w swoim liście na rozpoczęcie
Roku Miłosierdzia prosi o:
Modlitwę w każdą niedzielę po Mszy św., specjalną
modlitwę w intencji naszej Archidiecezji
Modlitwę osobistą i rodzinną, „Pod Twoją Obronę
uciekamy się...” (codziennie), koronkę do Miłosierdzia
Bożego (raz w tygodniu)
Kościoły pielgrzymkowe w naszej Archidiecezji:
Cathedral of the Immaculate Conception
National Shrine of Our Sorrowful Mother (Grotto)
Sacred Heart Church in Medford
Spowiedź: sacrament pokuty jest głównym
elementem świętowania Roku Miłosierdzia –
korzystanie z Miłosierdzia Bożego przez spowiedź
Dzieła
Miłosierdzia:
przez
praktykę
aktów
miłosierdzia wględem ciała i duszy mamy realizować
Miłosierdzie Boże pośród nas
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
SPO TK AN IE ZE ŚW IĘTYM M IK O ŁAJEM
W niedzielę 6 grudnia po M szy św .
Święty Mikołaj odwiedzi
wszystkie dzieci i
katechetów w salkach podczas trwania religii.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
U RO CZYSTO ŚĆ N IEPO K ALAN EG O
PO CZĘCIA - 8 grudnia
Obowiązek uczestniczenia we Mszy św.
Niepokalana Dziewica jest dla Kościoła wzorem
wiary i miłości. We wtorek, 8 grudnia, Adoracja o
godz. 10:00, msze święte o 11:00 (ang.), 19:00
(pol.), o 20:00 (chor.).
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
SPOWIEDŹ PRZED BOŻYM NARODZENIEM
Spowiedź jest przygotowaniem do Świąt Narodzin
Chrystusa.
Okazja do spowiedzi będzie w
poniedziałek, 14 grudnia od godz. 18:00 do 20:00;
Ksiądz Jan Fiedurek będzie służył w konfesjonale.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ADWENTOWA POMOC DLA BEZDOMNYCH z
St. Andre Bessette Chapel
Prosimy o pomoc dla potrzebujących. Artykuły
konieczne: kurtki, śpiwory, koce, skarpetki, buty,
plecaki, czapki, rękawiczki, szaliki, spodnie w
rozmiarach dla dorosłych, swetry, oraz jedzenie w
puszkach (ryby, masło orzechowe, itp.), również
artykuły toaletowe (szampony, kremy, dezodoranty),
które przynosimy do Sali parafialnej.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Wizyta Księdza Generała Ryszarda
Głowackiego, środa 16 grudnia
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
IN TEN CJA RÓ ŻAŃ CO W A N A
G RU DZIEŃ
Abyśmy wszyscy mogli doświadczać miłosierdzia
Boga, który wciąż niestrudzenie nam przebaczał.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
G rudzień 2015
Lektorzy
Grudzień 6 – Cezary i Olek Wójcik
Grudzień 13 – Dzieci z Katechezy
Grudzień 20 – Renata i Tomasz Wolak
Pasterka – Jadwiga i Piotr Pomykała
Grudzień 27 – Anetta i Adam Gąska
Kawa i ciasto
Grudzień 6 – Danuta Drozdek
Grudzień 13 – Anetta i Adam Gąska
Grudzień 20 – Kawa i ciasto
Grudzień 27 – Kawa i ciasto
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
OPŁATKI I KARTKI ŚWIĄTECZNE
Opłatki i kartki świąteczne są już do nabycia w Sali.
Cena za paczkę z opłatkami $3.00, 10 polskich
świątecznych kartek $8.00 lub 1 kartka za $1.00
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PARAFIALNY WIECZÓR SYLWESTROWY
czwartek, 31 grudnia w godz. 20:00 do 23:00
Parafialny wieczór sylwestrowy rozpoczniemy
Mszą św. dziękczynną o godz. 19:00. Potem
wspólny posiłek i zabawa (śpiewanie kolęd, bingo).
Prosimy przynieść jedno danie i $5.00 od osoby na
pokrycie kosztów za napoje.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
O PŁATEK PARAFIALN Y - 2 stycznia 2015
Spotkanie opłatkowe rozpoczniemy połamaniem
się opłatkiem i posiłkiem o godzinie 16:00.
Następnie dzieci wystąpią w Jasełkach.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
K ATECH EZA DLA DZIECI I M ŁO DZIEŻY
W tym roku katechizują: Jadwiga Witkowska,
Anetta Gąska, Magdalena Leo, Marek Stępień,
Grażyna Golonka, Brynn Skarbonkiewicz, Velma
Conte, Susan Bessman oraz Joanna Ryerson i
Renata Wolak.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PRZYN ALEŻN O ŚĆ DO PARAFII
Rejestracja
do
parafii
jest
wyrazem
przynależności
do
wspólnoty
Kościoła
Katolickiego. Bycie czynnym parafianinem jest
koniecznym warunkiem otrzymania sakramentu
chrztu św., Pierwszej Komunii św., bierzmowania,
ślubów i pogrzebów. Prosimy używać formy
rejestracyjnej i kontakt z Księdzem Piotrem.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Podobne dokumenty