X Tyskie Dni Literatury

Transkrypt

X Tyskie Dni Literatury
Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach
X Tyskie Dni Literatury
X Tyskie Dni Literatury: 6 -15 października 2011
Odwiedzili nas:
●
Ryszard Zawada
●
Wacław Krupiński
●
Piwnica pod Baranami
●
Anna Dziewit-Meller, Marcin Meller
●
Katarzyna Kotowska
●
Magdalena Kulus
●
Krzysztof Szala
●
Marta Żysko-Pałuba
●
ks.prof.Jerzy Szymik
●
Beata Ostrowicka
●
Mariusz Czubaj
●
Agnieszka Łapka
●
Maria Czubaszek
Sponsorzy:
●
Fiat Auto Poland
●
RCGW S.A.
●
AUTOCOMPLEX-Brzeziccy Sp. z o.o.
●
Świat Naleśnika
●
Hotel Daria
●
Hotel Piramida
●
Hotel Aros
1
Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach
●
Restauracja Enklawa
●
Cafe Belfegor
●
Nova Pizzeria
2