dokumentująca dostawę towarów lub świadczenie

Transkrypt

dokumentująca dostawę towarów lub świadczenie
Termin płatności:
Nazwa Banku:
Nr konta:
0,00
Dostawa towarów lub świadczenie usług zwolnionych od podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT.
0,00
0,00
0,00
(słownie: zero złotych 00/100
)

Podobne dokumenty