AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

Komentarze

Transkrypt

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH
SPRZEDAŻ SAMOCHODU
AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH
ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE
podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż samochodu osobowego marki SKODA OCTAVIA.
Przedmiotem sprzedaży jest nw. samochód osobowy:
1) SKODA OCTAVIA II 1.9 TDI, wersja: Mint, rok produkcji 2008, nr rejestracyjny: WI
5799K, nr identyfikacyjny pojazdu: TMBDS21Z18C011751, pojemność silnika: 1896
ccm, zapłon samoczynny, przebieg na dzień 08.01.2017 r. to 218 625 km.
Cena wywoławcza wynosi: 15 000,00 zł brutto (słownie: piętnaście tysięcy złotych).
Wadium wynosi: 1 500,00 zł .
Przetarg odbędzie się w dniu 08.02.2017r. o godz. 11.00 w siedzibie ANR OT
Warszawa, Pl. Bankowy 2, piętro 3C, sala konferencyjna nr 34.
Cena wywoławcza pojazdu została ustalona na podstawie wyceny sporządzonej przez
Pana Ryszarda Ciechańskiego (RS 000752) PZM Holding Sp. z o.o. z dnia 08.01.2017 r.
Sprzedaż nie może nastąpić za cenę niższą niż podana w ogłoszeniu cena wywoławcza.
Wadium należy wpłacić na konto Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział
Terenowy w Warszawie
BGK nr 68 1130 1017 0020 1235 6920 0001 w terminie do 07.02.2017 r.
Za termin wpłaty wadium uznaje się termin wpływu środków na rachunek
sprzedającego.
Dowód wpłaty wadium należy przedstawić Komisji Przetargowej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet
ceny zakupu.
Pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone na wskazane przez oferentów konta
bankowe bezpośrednio po zakończeniu przetargu po potwierdzeniu wpływu wadium
na konto ANR.
Wadium przepada na rzecz sprzedawcy w następujących przypadkach:
1) Żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie
wywoławczej.
2) Osoba, która wygrała przetarg zrezygnuje z nabycia danego pojazdu.
3) Kandydat na nabywcę nie uiści zapłaty wylicytowanej ceny w terminie 7 dni od dnia
przetargu.
Minimalne postąpienie: 200,00 zł.
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania
przyczyn.
Agencja nie ponosi winy za wady ukryte pojazdu.
Samochody można oglądać, po uprzednim umówieniu się, na terenie Sekcji
Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem w Warszawie, adres: 01-424 Warszawa, Al.
Prymasa Tysiąclecia 60/62. Informacje szczegółowe oraz ustalenie terminu oględzin
pod numerem 22 877 17 32.
Zasady przeprowadzenia przetargu określone są regulaminem zamieszczonym na
stronie internetowej: www.anr.gov.pl
www.anr.gov.pl

Podobne dokumenty