Amatorski Turniej Szermierczy „Szpadowe potyczki

Komentarze

Transkrypt

Amatorski Turniej Szermierczy „Szpadowe potyczki
Amatorski Turniej Szermierczy
„Szpadowe potyczki pod Dzwonem Zygmunta”
Turniej rozegrany zostanie w dniu 17 maja 2014 o godz.. 15.00 w Hali Sportowej Centrum
Rozwoju Com-com Zone przy ul. Ptaszyckiego 6 w Krakowie
PROGRAM ZAWODÓW:
Godz. 15.00
rozpoczęcie turnieju, walki w fazie grupowej
Godz. 16.30
rozpoczęcie walk w eliminacji bezpośredniej
Godz. 18.30 (zależnie od przebiegu turnieju i ilości zawodników)
FINAŁ oraz DEKORACJA
Zasady Rozgrywania Zawodów
1. Prawo udziału w zawodach mają osoby PEŁNOLETNIE uprawiające szermierkę amatorsko, które
wcześniej nie były zawodnikami i nie brały udziału w systemie rywalizacji sportowej Polskiego
Związku Szermierczego. Organizator dopuszcza udział zawodników, którzy sporadycznie zdobywali
punkty do listy klasyfikacyjnej PZSzerm, jednak pozostawia sobie możliwość ostatecznej weryfikacji
konkretnych osób.
2. Zgłaszający się zawodnicy zobowiązani są do posiadania aktualnych badań lekarskich
dopuszczających do uprawiania szermierki, lub złożenia oświadczenia iż nie ma przeciwwskazań
zdrowotnych do udziału w turnieju
3. Zawodnicy zgłaszają się do turnieju droga elektroniczną na adres: [email protected] do godz. 23.59 w
dniu 14 maja 2014. Organizator dopuszcza możliwość zgłoszenia się w dniu zawodów 45 minut przed
rozpoczęciem, jednakże zastrzega, że w przypadku braku możliwości weryfikacji takiego zgłoszenia
pod kątem wymogów pkt. 2 zawodnik może nie zostać dopuszczony do startu.
4. Zgłaszający się zawodnicy uiszczają opłatę startową w wysokości 30 zł
Szczegółowy regulamin turnieju znajduje się na stronie www.zerwikaptur,pl w zakładce „Turnieje”

Podobne dokumenty