XV ŚLĄSKIE FORUM NIERUCHOMOŚCI KATOWICE 19 czerwca

Transkrypt

XV ŚLĄSKIE FORUM NIERUCHOMOŚCI KATOWICE 19 czerwca
Nr zgłoszenia:
XV ŚLĄSKIE FORUM NIERUCHOMOŚCI
KATOWICE
19 czerwca 2015 r.
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Pilne !!! Wyślij na numer fax-u 32-730-29-43 do dnia 30-05-2015 r.
O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń !!!
Zgłaszamy udział w szkoleniu zorganizowanym na FORUM
Niżej wymienione osoby :
1.
.................................................................................................................................... nr licencji ...................................................
2.
.......................................................................................................................................................……………................................
3.
...........................................................................................................................................................................................................
270,00 zł. (z 23%VAT 332,10) x ........... osób = .................................. zł.
RAZEM WARTOŚĆ
….................................. zł.
Zgłaszający (dane do faktury):
Firma : ....................................................................................................................................... ...........................................................
....................................................................................................................................................................................... ............
Ulica : .............................................................................................................. ................. Nr : .................... Lokal …………………
Kod : _ _ - _ _ _
Miasto : ............................................................................................................................................................
NIP ................................................................................................
Osoba do kontaktu: ………………………………………………………………………………………………………………….
Tel. : ................................. Fax : .................................... E-mail : ......................................................................................................
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez OIN przesłanych danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procesu organizacji szkoleń
( zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych – tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.).
...........................................................................
Pieczątka i podpis
..............................................................................
data, miejscowość
Powyższe zgłoszenie traktowane jest na prawach umowy i podlega odpowiednim przepisom K.C.
Szkolenie prowadzone jest w ramach doskonalenia zawodowego zarządców i administratorów
nieruchomości i uczestnictwo w Forum potwierdzone będzie ŚWIADECTWEM.

Podobne dokumenty