klasa 5 psp

Transkrypt

klasa 5 psp
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ 2013/2014
L.P. PRZEDMIOT
AUTOR I TYTUŁ
WYDAWNICTWO
1.
Język polski
Agnieszka Łuczak, Anna Murdzek „Między
nami”, Podręcznik nowa wersja
Agnieszka Łuczak, Anna Murdzek „Między
nami” zeszyt ćwiczeń kl. V cz.1 i 2
2.
Język angielski
Nick Beare „Evolution 2” Podręcznik +
ćwiczenia
3.
Matematyka
Matematyka z plusem - M. Dobrowolska, M.
Jucewicz, P. Zarzycki „Matematyka 5” Nowa wersja. Podręcznik + 3 zeszyty ćwiczeń
(liczby całkowite i ułamki cz. 1, 2;
Geometria).
4.
Przyroda
Marcin Braun, Wojciech Grajkowski, Marek
Więckowski „Na tropach przyrody.
Podręcznik +zeszyt ćwiczeń do kl. V
Nowa Era
5.
Historia i
społeczeństwo
Tomasz Małkowski „Wehikuł czasu”
Podręcznik + zeszyt ćwiczeń do kl. V, atlas
historyczny od Starożytności do
współczesności
Gdańskie
Wydawnictwo
Oświatowe (GWO)
6.
Plastyka
Wojciech Sygut, Marzena Kwiecień „Lubię
tworzyć”. Podręcznik + zeszyt ćwiczeń kl. V
MAC
7.
Muzyka
Teresa Wójcik „Muzyczny świat”.
Podręcznik do kl. V
MAC
8.
Zajecia techniczne Lecz Łabecki, Marta Łabecka „Jak to działa?”
Podręcznik z cwiczeniami i płytą.
Niezbednik rowerzysty kl. 4-6
9.
Zajecia
komputerowe
10. Religia
Gdańskie
Wydawnictwo
Oświatowe (GWO)
Macmillan
Gdańskie
Wydawnictwo
Oświatowe (GWO)
Nowa Era
„Lubię to!” podrecznik multimedialny do
zajęć komputerowych, kl. 4 - 6
Nowa Era
„Wierzę w Boga” RA-21-01/10-RA-1/12
program „Wezwani przez Boga” + zeszyt
ćwiczeń kl. V
Wydawnictwo Diecezji
Radomskiej AVE
Małgorzata Wrona

Podobne dokumenty