zgłoszenie budowy WB 6743.5.95.2016

Transkrypt

zgłoszenie budowy WB 6743.5.95.2016
Powiat Tczewski
zgłoszenie budowy WB 6743.5.95.2016
Zgłoszenie budowy z dnia: 2016-09-19
Imię i nazwisko / nazwa inwestora: Maja Lisewska
Adres i opis projektowanego obiektu: budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego według
projektu typowego „CALVADOS’’ wraz z przyłączem wodociągowym i przyłączem kanalizacji
sanitarnej na działce nr 133, obręb Małe Walichnowy, gm. Pelplin.
Wycofano wniosek dnia 29.09.2016
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)