Pobierz artykuł w PDF.

Transkrypt

Pobierz artykuł w PDF.
Warszawa,25.08.2016
Informatyka–królowanauk
Co studiować, by nauka przyniosła zadowolenie i zwiększyła szanse na rynku pracy?
BadanieszkołyprogramowaniaCodersLab„Karierapostudiach”jestjednoznaczne–dziś
liczysięgłównieinformatyka.
Wielu uczestników naszych kursów to osoby z wykształceniem humanistycznym, które na
własnej skórze przekonały się, że sam dyplom studiów wyższych jeszcze nie gwarantuje
zatrudnienia. Dlatego chcieliśmy poznać powody, dla których Polacy jeszcze w trakcie
studiówlubpoichukończeniudokształcająsięnakursachzawodowych.
Badaniezostałoprzeprowadzonewśródstudentówostatnichlatstudióworazabsolwentów
uczelniwyższychwwiekudo35lat.Wynikazniego,żetrzechnadziesięciuPolakówjeszcze
podczas studiów zorientowało się, że obrany przez nich kierunek nie spełniał oczekiwań w
zakresie nabytej wiedzy, umiejętności lub możliwości zdobycia po nich pracy. Co czwarty
badanydeklarował,żeźledobrałścieżkęedukacji,ponieważgdybymógłwybieraćkierunek
jeszczeraz,wybrałbycośinnego–najchętniejinformatykę.
Najbardziej zadowoleni ze studiów są właśnie absolwenci kierunków informatycznych, a IT
jako branża jest wskazywana jako najbardziej perspektywiczna i rozwojowa. To nie
przypadek. Rynek pracy IT jest bardzo chłonny, a zapotrzebowanie na specjalistów w tej
dziedzinie utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie. Polscy pracodawcy zmagają się z
niedoboremkilkudziesięciutys.wykwalifikowanychpracowników,więcozatrudnieniewIT
jestpoprostułatwiej.
Uczestnicy badania „Kariera po studiach” deklarowali, że największy wpływ na decyzję o
kierunku studiów miały ich zainteresowania. Część respondentów liczyła także na zdobycie
unikatowejwiedzyiumiejętnościlubnazdobyciedobrzepłatnejpracy.Teoczekiwanianie
zawszesąspełniane.Jedyniepołowaosóbpracujewzawodziezwiązanymzwykształceniem.
Dwie na trzy osoby, które nie pracują w zawodzie związanym ze studiami, nie znalazły
pasującejpracyzewzględunabrakofert,niskiezarobkiibrakkompetencji.
Badaniepotwierdza,żedyplomuczelniwyższejczęstojesttraktowanyjakocelsamwsobie,
anieśrodekdoosiągnięciacelu.Dlategooduczmysięstudiowaniadlasamegostudiowania.
Nie dostałeś się na wymarzony kierunek w tym roku? Zamiast aplikować na kierunek
zastępczy, egzotyczny, lub pierwszy-lepszy, na którym są jeszcze wolne miejsca, spróbuj
ponowniezkierunkiempierwszegowyboruwprzyszłymroku,sprawdzającprzytym,najakie
umiejętnościpanujeobecniedużezapotrzebowanianarynkupracy.
Dotegoczasuwartodoskonalićinnekwalifikacjenp.uczęszczającnakursydoszkalające.–Z
naszego doświadczenia ze współpracy z firmami rekrutującymi programistów wynika, że
absolwenci kursów zawodowych, którzy nabyli w ich trakcie konkretne, praktyczne
umiejętności,mająwiększeszansęnaznalezieniepracy.Pracodawcywysokoceniązarówno
kompetencjetwarde,wtymtezwiązanezinformatykąiprogramowaniem,jakigotowośćdo
www.coderslab.pl
dalszej nauki i rozwoju – to ostatnie jest szczególnie ważne u kandydatów bez
doświadczenia.
Badanie„Karierapostudiach”zostałoprzeprowadzonewczerwcu2016r.wformieankiety
internetowej(CAWI)napróbie1400osób.
www.coderslab.pl

Podobne dokumenty