M Koniec na SOR? z badaniami

Komentarze

Transkrypt

M Koniec na SOR? z badaniami
REKLAMA
str. 5
GAZETA BEZPŁATNA
Nr 27 (120) | Rok III | 8 lipca 2016 r. | ISSN 2451-0874 | Indeks 400890
M Koniec
Kto morduje
ptaki
MOJA GAZETA
POLSKI KAPITAŁ
REKLAMA
z badaniami
na SOR?
REKLAMA
-REKUPERACJA
-KOMINKI
-OKNA
-KOMINY I WKŁADY
-OKNA I DRZWI
-POMPY CIEPŁA
Żary, ul. Lotników 2, Tel: (68)444-12-32
REKLAMA
2 OPINIE
8 lipca 2016
„Nie ma żadnego dowodu na to, że ptaki
zostały zamordowane.”
Stanisław Hałabura
Prezes spółdzielni mieszkaniowej
Piątek
25°
8 lipca
MojaGazeta
SO
ND
PN
WT
ŚR
CZ
19°
27°
32°
28°
23°
23°
14°
12°
18°
21°
15°
15°
Koniec ze zdrowotnym
wykluczeniem
REGION Jest dobra
wiadomość dla
osób pracujących
w ramach tak
zwanych umów
śmieciowych,
które do tej pory
płacąc podatki
były pozbawione
możliwości
korzystania
z bezpłatnej
opieki zdrowotnej.
W Ministerstwie
Zdrowia trwają prace,
które mają ten stan
zmienić.
To będzie prawdziwe wprowadzenie w życie konstytucyjnej
zasady bezpłatnego dostępu do
służby zdrowia – twierdzi minister Konstanty Radziwiłł. Zdaniem najważniejszego lekarza
w kraju dotychczasowy system
eliminował miliony ludzi, którzy
uczciwie pracują, płacą podatki
i nie ze swojej winy nie są płatnikami Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych. Chodzi o wszystkich zatrudnionych na podstawie
umów o dzieło i umów zlecenie.
Według wyliczeń ministerialnych
poczekać na zmiany jeszcze rok.
Tyle czasu potrzebują ministerialni urzędnicy na przeprowadzenie zmian. Jest to związane
z przeprowadzeniem reformy
systemu podatkowego. Rząd
chce, żeby pracujący obywatel
płacił tylko jeden podatek, bez
rozbijania go na składki zusowskie i emerytalne. Taki system
ma zrównać prawa wszystkich
pracujących bez względu na formę zatrudnienia.
Jeśli ministrowi zdrowia uda się przeprowadzić zapowiadane zmiany, miliony Polaków zyska możliwość korzystania z bezpłatnych porad lekarskich fot. ARMG
urzędników może to być nawet
dwa i pół miliona obywateli.
Drogi system
Stworzenie osobom wykluczonym
obecnie z systemu powszechnej
opieki medycznej możliwości
skorzystania z bezpłatnej porady u lekarza rodzinnego jest
w interesie państwa. Do tej pory
bariery stworzone przez system
powodują, że setki tysięcy ludzi
rezygnuje z wizyty u lekarza, bo
musi za nią zapłacić. To bardzo
niebezpieczne nie tylko dla tych
pacjentów, ale także dla finansów
publicznych. Taki obywatel jest
pozbawiony szansy na szybkie
rozpoznanie choroby, której leczenie w pierwszym etapie jest
proste i tanie. Niestety często
ten sam pacjent trafia do lekarza w czasie kiedy musi być
hospitalizowany. W takiej sytuacji
państwo i tak zapłaci za leczenie
– tyle że dużo więcej.
Rok bez lekarza
Ludzie nieobjęci prawem do bezpłatnego leczenia muszą jednak
Szpitale pod specjalnym
nadzorem
Ale to nie koniec zmian zapowiadanych przez ministra Radziwiłła.
Chodzi o zapowiedzi likwidacji
Narodowego Funduszu Zdrowia i uniemożliwienie prywatyzacji szpitali, które dzisiaj są
prowadzone przez samorządy.
W nowym systemie, w praktyce
oznacza to, że szpitale publiczne zostaną podporządkowane
rządowej administracji. Chodzi
tu o wydziały zdrowia działające
w strukturach Urzędów Wojewódzkich.
Jeśli ten plan zostanie zrealizowany, to wpływ starosty żarskiego na miejscowy Szpital na Wyspie
będzie znacznie ograniczony.
Artur Guzicki
Granice do przekroczenia
REGION Każdy, kto
do 2 sierpnia będzie
przekraczał granice
Polski musi się
liczyć, że spotka się
z funkcjonariuszami
Straży Granicznej.
To wynik czasowego
przywrócenia
kontroli granic
wprowadzonej na
czas szczytu NATO
i Światowych Dni
Młodzieży.
Jak nas zapewniła rzecznik prasowy Komendanta Głównego
Straży Granicznej podporucznik
Agnieszka Golias przywrócenie
kontroli na naszych granicach nie
oznacza powrotu do stałych punktów odpraw. Na granicy nie będzie
także szlabanów.
Kontrole będą prowadzone
wyrywkowo przez mobilne patrole
funkcjonariuszy Straży Granicznej. Strażnicy będą się w tym
czasie poruszać pojazdami wyposażonymi w sprzęt umożliwiający
szybką weryfikację podróżnych –
informuje Agnieszka Golias.
Kontrola prowadzona będzie
w sposób wyrywkowy, a działania dostosowane do realnego
zagrożenia. Osoby i pojazdy będą
typowane do kontroli na podstawie
analizy ryzyka oraz informacji
przekazywanych przez służby
państw sąsiednich. W przypadku
ustalenia osób, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa
lub dla porządku publicznego wydawane będą decyzje o odmowie
wjazdu do naszego kraju.
Przekraczając w tym czasie
granicę musimy pamiętać, że
trzeba posiadać ważny dokument
tożsamości. W przypadku obywateli Unii Europejskiej i państw
stowarzyszonych, którzy mogą
korzystać ze swobodnego podróżowania po Europie, jest to dowód
osobisty lub paszport. Dotyczy
to także mieszkańców powiatów
żarskiego i żagańskiego, którzy
codziennie dojeżdżają do pracy
w przygranicznych miejscowościach na terenie Niemiec. AG
Funkcjonariusze Straży Granicznej będą przeprowadzali kontrole do
2 sierpnia. Dzięki mobilnym punktom będą mogli szybko zweryfikować
każdego podróżnego fot. ARMG
MojaGazeta
NA PIERWSZYM PLANIE 3
8 lipca 2016
Szokująca decyzja pani ordynator
REGION Szefowa
Szpitalnego Oddziału
Ratunkowego w 105
Szpitalu Wojskowym
chce ograniczyć
badania zlecane
przez lekarzy
dyżurujących na tym
oddziale. Dotarliśmy
do szokującego
pisma, w którym pani
doktor popisuje się
nie tylko zmysłem
oszczędności ale
też bulwersującym
językiem.
Pismo podpisane przez Ewę Wójcik - Buczyńską, ordynatora Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
było adresowane do podległych
jej lekarzy. Pani ordynator w nieREKLAMA
REKLAMA
wybrednych słowach zabrania
swojemu personelowi zlecanie
kosztownych badań laboratoryjnych. Pacjent, który trafi na SOR
ma być zdaniem pani ordynator
szybko „obsłużony”, a nie zdiagnozowany „od gardzieli do piździ
...” (dosłowny cytat z pisma pani
ordynator).
Przegrzane mózgi lekarzy
Niestety szefowa ważnego oddziału szpitalnego w oficjalnym piśmie
nie ogranicza się tylko do zakazów.
Pokazuje także swój stosunek do
pracujących tam lekarzy. Zaleca
im „włączenie myślenia przy
zlecaniu badań” i ma nadzieję, że
„szare komórki lekarzy dyżurujących nie ulegną przegrzaniu”.
Czyżby pani doktor zapomniała
przy tym, że to właśnie lekarz
dyżurujący w Szpitalnym Oddziale
Ratunkowym jest odpowiedzialny
za udzielenie pomocy trafiającemu
pacjentowi należy wykonać badania nie może w swoich decyzjach
kierować się kosztami takiego
badania.
Doktor Ewa Wójcik - Buczyńska
zabraniając zatrudnionym
w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym zlecania badań nie przebiera
w słowach fot. ARMG
tam pacjentowi. To on, w razie
zaniechania badań i ewentualnych
późniejszych powikłań, naraża
się na poważne konsekwencje,
włącznie z odpowiedzialnością
karną. W sytuacji kiedy uzna, że
REKLAMA
Rentgen nie leczy
Zakaz zlecania badań wydany
przez ordynator oddziału ratunkowego dotyczy także prześwietlania
aparatem rentgenowskim i badań
za pomocą ultrasonografu. „Promienie RTG i głowica USG nie
leczą” - napisała do podwładnych
szefowa SOR. Ma rację. Obie
procedury nie wyleczą żadnego
pacjenta, ale bez nich lekarz jest
ślepy i bezradny. Nie ma szans
na szybkie postawienie diagnozy
i podjęcie konkretnych działań,
które mogą decydować o zdrowiu
i życiu pacjenta.
Bezpiecznie czy tanio?
O tym, że 105 Szpital Wojskowy
boryka się problemami finansowy-
mi wiadomo od dawna. Nie jest to
sytuacja wyjątkowa. Ale są granice
oszczędzania. Tą granicę wyznacza poziom bezpieczeństwa zdrowotnego ludzi, którzy do takiej
placówki trafiają. W końcu szpital
dysponuje pieniędzmi publicznymi - pochodzącymi z podatkowych
danin wszystkich obywateli. To,
że te pieniądze w ogóle dostaje,
jest wynikiem obowiązku jaki
został na tę instytucję nałożony.
Ten obowiązek, to zapewnienie
zdrowotnego bezpieczeństwa
mieszkańcom terenu. Szpitalny
Oddział Ratunkowy jest ważnym
ogniwem w systemie zapewnienia
bezpieczeństwa. Jeśli na takim oddziale lekarze zostaną pozbawieni
możliwości korzystania z zaplecza
diagnostycznego – trudno będzie
mówić o tym, że szpital spełnia
swoją podstawową funkcję.
Artur Guzicki
4 AKTUALNOŚCI
8 lipca 2016
MojaGazeta
LUBSKO Sukces nie jest szanowany
Mentalność
rodem z PGR-u
Z Januszem
Dudojciem, byłym
prezesem Miejskiego
Ludowego Klubu
Sportowego
Budowlani Lubsko,
nie tylko o rezygnacji
z funkcji rozmawia
Paweł Skrzypczyński.
Zrezygnował Pan
z prezesowania klubowi. Czy
tylko obowiązki w pracy nie
pozwalają Panu należycie
realizować zadań statutowych
jako prezes klubu?
- Łączenie funkcji starosty z prezesowaniem klubowi jest trudne, ale
nie jest niemożliwe. Może jednak
nadszedł już czas na młodszych.
Na inny sposób myślenia o klubie.
Co to znaczy „inny sposób
myślenia”?
- Ja mam swoje doświadczenia
i przyzwyczajenia, co do zasad
oraz metod pracy z dorosłymi
i młodzieżą. Młodsza część zarządu ma inne spojrzenie na różne
sprawy. I bardzo dobrze. Ja będę
to wszystko obserwował i wspierał
klub. Decyzja nie była łatwa, ale
nie umieram.
Nie chce mi się wierzyć, że to
tylko „obowiązki w pracy” były
powodem rezygnacji.
- Przy obejmowaniu patronatu
honorowego starosty nad Lubską
Galą Sportu, którą od początku
zawsze organizowałem, słychać
było głosy „po co nam patronat”.
AUTOREKLAMA
Jednoczenie prosili mnie, jako
starostę, o patronat nad festiwalem „Mundurowo na Ludowo”.
Zrozumieć to ciężko. Więc chyba
faktycznie czas odpocząć.
Kto prosił?
- Działacze sportowi i niektórzy
radni. Nazwisk nie chcę wymieniać.
To znaczy, że w Lubsku nie
ma dobrej atmosfery dla piłki
nożnej?
- W Lubsku, w przeciwieństwie
do innych miast w województwie
lubuskim czy dolnośląskim, ligowy
sukces klubu, który ma najskromniejszy budżet, nie jest szanowany.
W piłce - Żary, Żagań, Gubin są za
Lubskiem. Więc pytam, jeżeli nie
w piłce, to w czym jako Lubsko
jesteśmy lepsi od tych miast?
Świat na piłce się nie kończy...
- Ale porównywanie piłki do innych
dyscyplin, indywidualnych lub
mało popularnych, czy do drużyn
grających w III lidze, gdzie III
liga jest najniższą, nie ma sensu.
Idzie za tym obniżanie dotacji,
brak wsparcia emocjonalnego
i sponsorów. Zupełnym kuriozum
w Lubsku jest zakaz grania w piłkę nożną, w szkołach, w których
baza sportowa w ostatnich latach
przeskoczyła epokę.
To o co chodzi?
- Kiedyś nie było tyle celebrowania,
ale była pozytywistyczna praca.
Teraz jej nie ma?
- Jest, ale u nas ciągle dominuje mentalność jak z PGR-ów.
Wynieść, wykorzystać, zarobić.
Oczywiście nie zawsze i nie wszędzie. Nie dotyczy to wszystkich,
ale to jest mentalna pozostałość
dawnej epoki, niszcząca kluby od
wewnątrz.
W czym się ta mentalność
przejawia?
- Piłkarze z dnia na dzień idą grać
w innym klubie. Mają prawo, ale
przecież nie chodzi o wielkie pieniądze. Dlaczego nie chcą być w swoim
rodzimym klubie? To powinno być
tak, jak w straży pożarnej. Ojciec,
syn i wnuk są związani z miejscową jednostką i robią wszystko dla
jej dobra. Stowarzyszenia sportowe i nie tylko, są po to, żeby dać
coś z siebie innym, a nie myśleć
o korzyściach dla siebie i na tym
zarabiać.
Klub bez pieniędzy funkcjonować jednak nie może.
- Ukończyłem podyplomowe studia menadżera sportu w Warszawie. W 2004 r. byłem na praktyce
menedżerskiej w Niemczech,
w klubie Fortuna Dusseldorf.
Wiem jedno - nie jest sztuką dać na
klub miliony. Wszystkie pieniądze
można wydać, a kłopoty finansowe
pozostaną. Obecni i starsi piłkarze
klubu uczyli się grać, kiedy w lubskich szkołach nie było boisk, nie
było „Orlików”, nie było hali sportowej. Mało tego, nie było nawet
odpowiednich butów.
Sprawa leży w zmianie mentalności, organizacji, szkoleniach.
Arabia Saudyjska i Kuwejt pieniądze mają, a gdzie są ich reprezentacje?
Janusz Dudojć twierdzi, że konieczna jest zmiana mentalności i praca
u podstaw fot. ARMG
Prezesem przestanie Pan być
1. sierpnia. Co do tego czasu?
- W lipcu, w ramach działalności
klubu, jadę na obóz sportowy do
Forst. Będę tam kierownikiem,
opiekunem i instruktorem dzieci z Polski, Niemiec i Ukrainy.
Wybieram się też do
Vlotho i Tarnopola. Nie chcę
stracić kontaktów sportowych.
W przeszłości były one motorem napędowym sukcesów
klubu, graliśmy np. z Bayernem
Monachium.
Nie żal się rozstawać?
- Klub w 1996 r. był na skraju bankructwa. Długi, brak zawodników,
degradacja sportowa. Trzeba było
to odbudować. Przez te lata przez
klub przewinęło się i wychowało
w nim wiele wartościowych osób.
Odnieśliśmy sukces. To był i pozostanie mój klub, nawet dlatego, że
przez ostatnie dwadzieścia lat był
to mój drugi, rodzinny dom. Bez
względu na porę dnia czy chorobę
zawsze byłem gotów działać na
jego rzecz. Tak pozostanie. PAS
MojaGazeta
AKTUALNOŚCI 5
8 lipca 2016
ŻARY Prezes spółdzielni pod ostrzałem
Kto morduje ptaki?
Czy podczas
spółdzielczej
inwestycji przy
ul. Krótkiej
1-5 doszło do
zamordowania
piskląt? Czy
pracownicy firmy,
która wykonuje
docieplenie,
zakleili otwory,
uniemożliwiając
ptakom dostęp do
gniazd? Sprawa
zbulwersowała
mieszkańców
miasta, a służby
wszczęły
kontrole.
Alarm podnieśli mieszkańcy
osiedla „muzyków”. W internecie pojawił się też film, na
którym widać pracujących
na rusztowaniu robotników
i latające nad nimi ptaki.
- Zgłaszam sprawę
do prokuratury - informuje
Jolanta Jureczko, szefowa
Żarskiego Stowarzyszenia
Ochrony Zwierząt „Aport”.
- Powiadomiłam już policję
i Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
Ja tego nie odpuszczę. Jak
można tak traktować żywe
zwierzęta - denerwuje się.
Jureczko zadzwoniła
też do Stanisława Hałabury,
prezesa spółdzielni, który
zarządza budynkiem. Zrobiła
awanturę.
Zbulwersowany prezes
- Nie ma żadnego dowodu
na to, że ptaki zostały zamordowane. Nie ma dowodu, że
otwory zostały zamurowane
czy zaklejone. Takie stwierdzenia są więc nieuprawnione
- oburza się pytany o sprawę
prezes Hałabura. - Nikt nie
stwierdził padniętych ptaków,
nikt nie widział też gniazd. To
Stanisław Hałabura, prezes spółdzielni odrzuca zarzuty i
zaprzecza, że na terenie inwestycji przy ul. Krótkiej 1-5 zostały
zamordowane ptaki fot. Paweł Skrzypczyński
są domniemania. Jeżeli będą
dowody, to będziemy się nad
tym pochylać - dodaje.
Prezes ma świadomość,
że zgodnie z prawem od końca lutego do 16 października
nie wolno usuwać gniazd
jerzyków. Przekonuje, że za-
Obława na złodzieja
ŻAGAŃ Kolejny
złodziej za
kratami.
Podejrzany
32-latek ukrywał
się przed
policją. Został
zatrzymany po
pościgu. Usłyszał
pięć zarzutów
kradzieży.
Złodziej aktywnie działał pod koniec maja
i w pierwszej połowie
czerwca. Do komendy powiatowej Policji w Żaganiu
wpłynęło wówczas kilka
zgłoszeń dotyczących kradzieży pieniędzy, rowerów
spod sklepu przy ulicy Żaganny oraz Pstrowskiego,
a także kradzieży laptopa z oprzyrządowaniem
z mieszkania przy ulicy
Libelta oraz alkoholu i papierosów ze sklepu przy
ulicy Armii Krajowej.
- W czasie prowadzonych działań w tej sprawie policjanci z wydziału
kryminalnego ustalili podejrzanego o dokonanie
tych przestępstw. 29 czerwca przeprowadzili akcję
związaną z zatrzymaniem
mężczyzny - mówi Sylwia
Zatrzymany 32-latek podejrzany jest o szereg kradzieży i
włamań. Grozi mu do dziesięciu lat pozbawienia wolności.
Z uwagi na fakt, że był wcześniej karany, a od kilku tygodni
ukrywał się przed policją, sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu fot. KPP Żagań
Woroniec, oficer prasowy
żagańskiej policji.
32-letni podejrzany
był w przeszłości karany za
podobne przestępstwa, nie
miał miejsca stałego pobytu
i ukrywał się przed funkcjonariuszami. Podczas zatrzymania próbował uciekać.
Został zatrzymany w czasie
pościgu i doprowadzony do
komendy policji.
Prokurator, po przesłuchaniu podejrzanego,
złożył wniosek o jego tymczasowe aresztowanie. Sąd
przychylił się do wniosku
i najbliższe trzy miesiące
podejrzany spędzi w areszcie. ELF
nim zostanie więc podjęta decyzja o zaklejaniu otworów,
to pracownicy spółdzielni
obserwują czy w obiekcie są
ptaki. Jeżeli tak, to wówczas
otworów nikt nie zakleja.
Jeżeli ptaki są, to wtedy pracownicy wykonują otwory
REKLAMA
Jerzyk żyje w najbliższym sąsiedztwie
człowieka, ale w starciu z nim nie ma
szans fot. ekologia.pl
w styropianie, umożliwiające
ptakom dotarcie do gniazd.
W przypadku inwestycji przy
ul. Krótkiej - zapewnia prezes
- tak właśnie jest.
Prezes tłumaczy, że
spółdzielnia docieplenia budynków wykonuje od lat.
Zawsze w tym samym czasie.
Podobnie jak inne wspólnoty.
Dlaczego? Po prostu prace
należy wykonywać przy odpowiedniej temperaturze. Wie
także, że można pozatykać otwory w okresie pomiędzy 16
października a końcem lutego
i wtedy nie byłoby problemu,
ale podkreśla, że można też
w trakcie prac wykonywać
otwory, umożliwiające jerzykom kontakt z gniazdami.
- Nikt w spółdzielni
nie morduje ani nie zamierza
mordować ptaków. Nikomu
do głowy nie przyszło, ani
prezesowi, ani członkom
zarządu, żeby ptaki niszczyć
czy mordować. To mnie boli
i bulwersuje, że chodzą takie
plotki, bo tak nie jest - przekonuje Hałabura.
Służby kontrolują
Policjanci już rozmawiali
z inspektorem, który z ramienia spółdzielni nadzoruje
inwestycję.
- Otrzymaliśmy informację w sprawie ptaków.
Prowadzimy postępowanie
wyjaśniające - informuje
Aneta Berestecka, oficer prasowy żarskiej komendy.
Na miejscu inwestycji
pojawili się też inspektorzy Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
Z informacji uzyskanych
w inspektoracie wynika, że
inspekcja nie potwierdziła
faktu zaklejania otworów.
Próbowaliśmy skontaktować się z firmą Ireneusza
Danieliszyna z Żagania, wykonującą docieplenie budynku. Telefonu nikt nie odbierał.
Paweł Skrzypczyński
6 ROZMAITOŚCI
8 lipca 2016
MojaGazeta
ŻARY Krzyż upamiętni ofiary
Żywa pamięć
o zbrodni
Na żarskim
cmentarzu
komunalnym stanie
krzyż, który będzie
symbolicznym
miejscem pochówku,
upamiętniającym
Polaków z Kresów
II Rzeczypospolitej,
pomordowanych
przez ukraińskich
nacjonalistów
z OUN UPA.
Okazją do postawienia krzyża jest rocznica tzw. Krwawej
Niedzieli, która przypada w poniedziałek, 11 lipca. Miejsce to
będzie nawiązywało do symboliki katyńskiej.
- Pomordowani na Kresach
w większości nie mają swoich
grobów. Pochowani są w dołach
śmierci, jak padłe zwierzęta, bez
znaku krzyża. To ma być symboliczny grób, gdzie nie tylko
potomkowie pomordowanych,
będą mogli zawsze złożyć kwiaty
i zapalić znicze - tłumaczy ideę
Krzysztof Kopociński, lekarz ze
- Pomordowani na Kresach w większości nie mają swoich grobów. Pochowani są w dołach śmierci, jak padłe zwierzęta, bez znaku krzyża - twierdzi
Krzysztof Kopociński, prezes żarskiego Klubu Tarnopolan Towarzystwa
Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich fot. ARMG
REKLAMA
105. Kresowego Szpitala Wojskowego w Żarach i prezes żarskiego
Klubu Tarnopolan Towarzystwa
Miłośników Lwowa i Kresów
Południowo-Wschodnich.
Uroczystość, związana
z postawieniem krzyża rozpocznie się w poniedziałek,
11 lipca, o godz. 9.30 Mszą
Św. w kościele pw. św. Józefa.
Po Mszy, złożeniu kwiatów i zapaleniu zniczy pod pomnikami
kresowymi na placu przed kościołem organizatorzy zaplanowali złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod tablicą przy
ul. Podwale, upamiętniającą
sprawiedliwych Ukraińców, którzy ratowali Polaków i sami byli
ofiarami ludobójstwa.
Główna część uroczystości rozpocznie się o godz. 12.
na cmentarzu komunalnym.
W hołdzie ofiarom mają być włączone syreny alarmowe nie tylko
w mieście. Poświęceniu krzyża
będzie towarzyszyć asysta kompanii honorowej i apel poległych.
Dalsza część uroczystości
jest zaplanowana w Domu Kresowym przy ul. Bohaterów Getta,
gdzie będzie można obejrzeć
dwie wystawy poświęcone ludobójstwu na Kresach. Zaplanowany został też panel dyskusyjny
- Zapraszam wszystkich
zainteresowanych do wzięcia
udziału w uroczystości. Wywieśmy też w tym dniu narodowe
flagi z kirem. To ważny dzień
w promocji wiedzy i budowaniu
naszej tożsamości - zachęca
Krzysztof Kopociński.
Paweł Skrzypczyński
Po Mszy, złożeniu kwiatów i zapaleniu zniczy pod pomnikami kresowymi
na placu przed kościołem organizatorzy zaplanowali złożenie kwiatów
i zapalenie zniczy pod tablicą przy ul. Podwale, upamiętniającą sprawiedliwych Ukraińców, którzy ratowali Polaków i sami byli ofiarami ludobójstwa fot. ARMG
KRWAWA NIEDZIELA
11 lipca 1943 r. o godz. 3 nad ranem odziały Ukraińskiej Powstańczej Armii, wspierane przez ukraińską ludność, wkroczyły do 99 miejscowości na Kresach, zamieszkanych przez
Polaków.
Mieszkańcy byli mordowani w straszliwy i okrutny
sposób. Wsie zostały spalone, aby uniemożliwić ponowne
osiedlanie się w nich.
Do pojedynczych aktów terroru i morderstw dochodziło do końca 1942 roku, ale od lutego 1943 r. masakry zaczęły
się nasilać. Krwawa Niedziela uznana jest przez środowiska
kresowe za kulminacyjny moment ludobójstwa dokonanego
na Polakach. Obecnie w Sejmie posłowie wszystkich opcji
politycznych pracują nad uchwałą upamiętniającą ofiary
poprzez ustanowienie 11 lipca Narodowym Dniem Pamięci
Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na mieszkańcach II RP.
MojaGazeta
WYPADKI PRZYPADKI 7
8 lipca 2016
REGION Niebezpieczny przemyt
Tam gdzie słońce
nie dochodzi
Przemytnik
z Lubska
zatrzymany
z heroiną
w odbycie. Razem
z kolegą usiłowali
wwieźć do
Polski narkotyki
kupione
w Berlinie.
Wpadli
w ręce Straży
Granicznej.
Obaj mężczyźni, w wieku
41 i 42 lat, są mieszkańcami
Lubska. Zostali zatrzymani
w ubiegły piątek, 1 lipca, na
moście granicznym w Gubinie.
- Mężczyźni zwrócili
na siebie uwagę funkcjonariuszy Nadodrzańskiego
Oddziału Straży Granicznej, którzy pełnili służbę
w rejonie mostu. Po wylegitymowaniu i przeszukaniu
okazało się, że jeden z nich
ukrył woreczek foliowy
z narkotykami w bieliźnie - mówi Irena Skuliniec
z NOSG. - Drugi sam przyznał się, że kulki z heroiną
umieścił w ciele.
Jak się okazało, w odbycie. Po dokładnym przeszukaniu i usunięciu narkotyków z ciała drugiego
przemytnika pogranicznicy
doliczyli się 36 kulek z narkotykiem.
- Obaj mężczyźni zostali zatrzymani. Badania
potwierdziły, że przemycaną substancją była heroina
- dodaje Irena Skuliniec.
- Łącznie zabezpieczono
ponad 25 gram narkotyku.
Taką ilością heroiny można
odurzyć ponad 400 osób.
Postępowanie w tej
sprawie prowadzi Straż
Graniczna i prokuratura.
Sprawcy usłyszeli zarzuty
przewozu narkotyków przez
granicę państwa. Grozi im
do pięciu lat pozbawienia
wolności. ELF
Lateksowe kulki z narkotykami najczęściej trafiają do żołądków przemytników, których zadaniem jest przerzucenie przesyłek przez granice państw. Połykacze najczęściej wpadają na
lotniskach. Rekordziści są w stanie połknąć nawet ponad sto kulek, z których każda zawiera
śmiertelną dawkę narkotyku. Dla osoby nieuzależnionej od heroiny śmiertelna dawka wynosi już 70 mg. Narkotyk wchłania się z układu pokarmowego w kilka minut po zażyciu. Wywołuje nudności i wymioty, stąd takie objawy pojawiają się jako pierwsze w przypadku pęknięcia
przesyłki w żołądku. Zgon następuje niemal natychmiast fot. NOSG
Przemyt narkotyków w ciele
Jeszcze szybciej niż z układu pokarmowego, heroina wchłania się przez błony śluzowe na przykład nosa. Nie trudno
wyciągnąć więc prosty wniosek, że równie łatwo i szybko
dostanie się do organizmu przemytnika przez odbyt. Metoda
transportu jest więc nie tylko wyjątkowo odpychająca, ale
i bardzo ryzykowna. Zanim sięgnie się po jakikolwiek narkotyk, warto wiedzieć, że obecnie w taki sposób transportowane
są także inne substancje. Nawet marihuana i haszysz. Każdy,
komu przyjdzie do głowy sięgnąć po nie, powinien się zatem
zastanowić jaką drogą trafiły na rynek. To może zniechęcić
fot. NOSG
O połykaczach (w niektórych językach
istnieją już konkretne określenia osób
trudniących się tą metodą przemytu:
niderlandzki „bolletjesslikker”czy
angielski „balloon swallower”), przemycających narkotyki w żołądkach
słyszeli chyba wszyscy. Zdolny przemytnik jest w stanie połknąć nawet do
150 lateksowych woreczków wypełnionych narkotykami. Często używane
są do tego odcięte palce rękawiczek
lub prezerwatywy. Pęknięcie choćby
jednego z nich, to pewna śmierć dla
przemytnika.
Nieco rzadszą, ale jednak stosowaną przez przemytników na całym
świecie metodą jest przewożenie lateksowych kulek w odbycie. 31 marca
policja w Vermount w USA zatrzymała
nowojorczyka, który transportował
w ten sposób blisko półtora tysiąca
porcji handlowych heroiny. W Stanach
Zjednoczonych za przestępstwa narkotykowe sądy mogą skazywać nawet na
dożywotnie więzienie.
Proceder od lat znany jest także
polskim służbom. Już w 2007 roku policjanci z Kostrzyna nad Odrą zatrzymali
20-latkę, która przemycała narkotyki
z Niemiec. W ich wydobyciu z ciała
kobiety pomógł ginekolog. Lekarz odzyskał 30 kulek z heroiną.
Nie dał się nabrać na łzy
ŻAGAŃ Żagański
dzielnicowy
zatrzymał
kobietę
podejrzewaną
o posiadanie
narkotyków.
W torebce miała
pięć woreczków
strunowych
z marihuaną.
31-letnia mieszkanka Żagania została zatrzymana
28 czerwca popołudniu.
Dzielnicowy zauważył ją
i towarzyszącego jej młodego mężczyznę, siedzących
na schodach prowadzących
z ulicy Zacisze na ulicę
Żarską. W oczy rzuciła się
policjantowi szklaną lufka,
którą jedno z zatrzymanych
trzymało w dłoni.
- Po chwili na miejsce
dotarł dzielnicowy z innego rejonu - mówi Sylwia
Woroniec, oficer prasowy
żagańskiej policji.
Mundurowi skontrolowali mężczyznę i kobietę, która zachowywała się
bardzo nerwowo, płakała
i prosiła, żeby ją puścić do
domu.
Oboje zatrzymani zostali doprowadzeni do Komendy Powiatowej Policji
w Żaganiu, gdzie podczas
dokładnej kontroli i przeszukania policjanci znaleźli
w torebce kobiety pięć strunówek z zielonym suszem.
- W czasie rozmowy
z policjantami kobieta przyznała, że w woreczkach
strunowych jest marihuana
- dodaje Sylwia Woroniec.
Znalezione narkotyki zostaną teraz zbadane
w laboratorium kryminalistycznym. Po uzyskaniu
potwierdzenia, mieszkanka
Żagania usłyszy zarzut
posiadania środków odurzających, za co grozi jej
do trzech lat pozbawienia
wolności. ELF
Pięć porcji marihuany to ani dużo, ani mało jak na jedną damską torebkę. Zatrzymana kobieta mogła ją właśnie kupić, albo zamierzała sprzedać. Na to jednak policja nie ma dowodu
fot. KPP Żagań
8 REKLAMA
8 lipca 2016
MojaGazeta
MojaGazeta
8 lipca 2016
REKLAMA 9
10 WYPADKI PRZYPADKI
8 lipca 2016
MojaGazeta
REGION Czarna seria trwa
Słupy przyciągają
samobójców
W ciągu tygodnia,
to już drugi
taki przypadek
w powiecie
żarskim. Tym
razem policjanci
uratowali życie
młodemu
mężczyźnie,
który wszedł na
słup wysokiego
napięcia grożąc,
że się zabije.
Dzięki stanowczemu działaniu Krystiana
Sowy i jego kolegi nie doszło do tragedii
fot. Policja Żary
Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 4 lipca, w Stawniku. Do oficera dyżurnego
policji zadzwonił mężczyzna, który poinformował, że
chce popełnić samobójstwo.
- Dyżurny skierował na
miejsce patrol - mówi Aneta
Berestecka z żarskiej policji.
- Na miejscu funkcjonariusze zastali mężczyznę, który
siedział na samej górze
słupa wysokiego napięcia
i krzyczał, że jeżeli ktoś się
do niego zbliży, chwyci za
kable energetyczne i się
zabije.
Interweniujący policjanci z bezpiecznej odległości prowadzili z nim rozmowę, starając się wzbudzić zaufanie desperata.
- W końcu mężczyzna
pozwolił im podejść do
siebie nieco bliżej, a wówczas wykorzystując chwilę
jego nieuwagi natychmiast
weszli na słup i przytrzy-
mali mężczyznę, by ten nie
chwycił za przewody - opisuje zdarzenie rzeczniczka
policji.
Funkcjonariuszom
pomógł Tadeusz Gałandziej, sołtys Stawnika,
który podstawił drabinę.
Policjanci siłą sprowadzili
24-latka na ziemię. Na
miejsce wezwane zostało
pogotowie, które przetransportowało mężczyznę
do szpitala.
To, w ciągu zaledwie
ośmiu dni, drugi przypadek, kiedy niedoszły samobójca korzysta ze słupa
energetycznego. Do podobnego zdarzenia doszło
26 czerwca w Mirostowicach Górnych. ELF
Sierżant Damian Musiał wiedział, że szybka
interwencja może uratować życie desperata
fot. Policja Żary
Bardzo pijany weekend
ŻARY Początek
lipca na drogach
powiatu
żarskiego
obfitował
w nietrzeźwych
kierowców.
W ciągu trzech
dni drogówka
zatrzymała
dziewięciu
pijanych
kierowców,
w tym kobietę.
Wszyscy
stracili prawo
jazdy. Grożą
im wysokie
grzywny a nawet
więzienie.
Takiego wysypu pijanych
kierowców dawno nie było.
Co ciekawe, najwięcej nietrzeźwych policjanci zatrzymali już w piątek.
W Jasienicy wpadł
20-latek za siedzący kierow-
nicą nissana. Miał 0,48 promila alkoholu w organizmie.
W Bieczu za kierownicę audi
wsiadł nietrzeźwy 61-letni
kierowca. Pomiar wykazał
0,98 promila. Kolejny kierowca został zatrzymany
w Brodach. Za kierownicą
audi siedział 45-latek. Zatrzymany do kontroli drogowej w Lubsku 56-letni
kierowca mercedesa miał
w organizmie 0,74 promila.
Rekordzistą dnia był
37-latek w oplu. Zatrzymany
w Łęknicy wydmuchał dwa
promile. Wszyscy zatrzymani kierowcy byli mieszkańcami powiatu żarskiego.
- Po użyciu alkoholu
za kierownicę seata wsiadła
również 29-letnia kobieta,
mieszkanka Żar - mówi Aneta Berestecka, oficer prasowy
Komendy Powiatowej Policji w Żarach. - Kobieta została zatrzymana do kontroli
w mieście, na alei Wojska
Polskiego. Miała w organizmie 0,4 promila alkoholu.
W sobotę, 2 lipca, padł
rekor weekendu. Na ulicy
Podwale w Żarach funkcjonariusze ruchu drogowego zatrzymali 47-letniego
mieszkańca Żar, u którego
urządzenie pomiarowe wykazało ponad trzy promile alkoholu w organizmie.
Tego samego dnia policjanci
zatrzymali także motorowerzystę. 32-letni mieszkaniec
powiatu żarskiego wydmuchał 0,36 promila.
W niedzielę żarska
drogówka zatrzymała mieszkańca powiatu żagańskiego.
Mężczyzna kierował volkswagenem passatem, mając
w organizmie 0,44 promila
alkoholu.
- Za kierowanie
w stanie nietrzeźwości grozi utrata prawa jazdy oraz
kara grzywny, ograniczenia
wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch
- przypomina amatorom
kielicha Aneta Berestecka.
- Będąc po użyciu alkoholu
lub podobnie działającego
środka, kierowca podlega
karze aresztu albo grzywny.
ELF
Prowadzenie samochodu po wypiciu alkoholu jest przestępstwem fot. ARMG
MojaGazeta
8 lipca 2016
REKLAMA 11
Firma NOVA Józef Nowacki S.C.
ul. Spółdzielcza 1 w Żagań, tel: 665 850 400, 684 005 001
e-mail: [email protected]
12 WYPADKI PRZYPADKI
Piłeś,
nie jedź!
ŻAGAŃ Jeden promil alkoholu
miała w organizmie kobieta
kierująca samochodem
osobowym, zatrzymana do
kontroli drogowej w Witoszynie
pod koniec czerwca.
Winowajczyni ma 61 lat.
To chyba najlepszy dowód na to, że świętych nie
ma i wszyscy jesteśmy podejrzani. Z resztą nie
bez powodu, czego dowodzą policyjne statystyki.
- Nasi policjanci na terenie całego powiatu
systematycznie eliminują z dróg pijanych kierowców - mówi Sylwia Woroniec z żagańskiej policji.
- Od początku 2016 roku drogówka skontrolowała
stan trzeźwości ponad 26 tysięcy kierowców. Prowadzimy zarówno kontrole wyrywkowe, jak i systematyczne działania związane z ujawnianiem
na drogach pijanych kierowców, którzy stwarzają
realne zagrożenie dla innych uczestników ruchu.
W ostatnią niedzielę czerwca, w Żaganiu
na ulicy Konopnickiej został zatrzymany 40-letni
mężczyzna, który kierował samochodem osobowym, mając w organizmie 1,23 promila alkoholu.
Kilka minut po godzinie 14 w Witoszynie - 61-letnia wpadła kobieta, która na drodze publicznej
kierowała samochodem osobowym, mając na
wydechu jeden promil.
- 29 czerwca zostały zatrzymane dwie osoby, prowadzące pojazdy, będąc pod wpływem
alkoholu. Policjanci z komisariatu w Iłowej na
ulicy Kolejowej zatrzymali do kontroli 33-letnią
kobietę, która kierowała mając w organizmie 0,37
promila alkoholu, a w w nocy z 29 na 30 czerwca
w Tomaszowie, na ulicy Przemysłowej, kierujący
mercedesem stracił panowanie nad pojazdem,
zjechał z drogi i uderzył w metalowe ogrodzenie
prywatnej firmy. W czasie sprawdzenia stanu
trzeźwości 24-letniego kierowcy okazało się, że
miał w organizmie 0,94 promila alkoholu.
Przykłady te pokazują, że nie ma jednej,
szczególnie podejrzanej grupy kierowców. Pod
wpywem alkoholu wsiadają za kierownicę zarówno mężczyźni, jak i kobiety, i to bez względu na
wiek, wykonywany zawód czy status społeczny.
Policjanci w całej Polsce zatrzymywali już pijanych nauczycieli, lekarzy, prokuratorów i sędziów,
zawodowych kierowców, matki z dziećmi oraz
osoby bardzo młode i nobliwych staruszków, po
których można by się spodziewać rozsądku.
Dotychczasowe statystyki pokazują, że najwięcej nietrzeźwych kierowców zatrzymywanych
jest latem. Ma to częściowo związek z sezonem
urlopowym.
- Przypominamy, że obowiązują zaostrzone
przepisy dotyczące nietrzeźwych kierowców. Po
pierwsze wydłużono okres, na jaki orzekany jest
środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów z 10 do 15 lat, przy czym minimalny okres,
na jaki zakaz ten jest orzekany to trzy lata. Osoby
kierujące pojazdem w stanie nietrzeźwości muszą się też liczyć z dolegliwymi konsekwencjami
finansowymi. Niezależnie od orzeczonej kary,
sąd obligatoryjnie orzeka świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym
w wysokości nie mniejszej niż pięć tysięcy złotych
w przypadku osoby po raz pierwszy dopuszczającej się tego przestępstwa oraz nie mniejszej niż
10 tysięcy złotych, gdy osoba po raz kolejny kierowała pojazdem w stanie nietrzeźwości - ostrzega
Sylwia Woroniec. ELF
8 lipca 2016
MojaGazeta
Niemiecki łącznik
ŁĘNICA Policjanci
z Przewozu we
współpracy z
funkcjonariuszami
wydziału do walki
z przestępczością
gospodarczą żarskiej
komendy zatrzymali
obywatela Niemiec,
który przewoził
ponad tysiąc paczek
papierosów bez
polskich znaków
akcyzy.
Nie tylko Polacy i ich wschodni sąsiedzi trudnią się przemytem.
24-letni Niemiec wpadł w Łęknicy
w niedzielę, 3 lipca, popołudniu. 1140
paczek papierosów przewoził volkswagenem. Jak poinformowała Aneta
Berestecka z żarskiej policji, trefny
towar został zabezpieczony przez
policjantów i nie trafi już do obrotu.
Szacuje się, że w tym przypadku skarb
państwa mógł strać około 25 tysięcy
złotych. Tyle wyniosłaby akcyza.
24-latek najwyraźniej nie spodziewał się żadnej kontroli. Nielegalne papierosy
przewoził samochodem osobowym - volkswagenem bora. Kontrabanda miała trafić
na rynek niemiecki fot. KPP ŻARY
Mężczyzna usłyszał zarzut popełnienia przestępstwa skarbowego,
za co grozi mu wysoka grzywna. Po
przesłuchaniu oraz wpłacie poręczenia
majątkowego w wysokości ośmiu tysięcy złotych na poczet przyszłych kar,
został zwolniony. Przed sądem będzie
odpowiadał z wolnej stopy. ELF
O włos od tragedii
BRODY Groźny
wypadek na drodze
wojewódzkiej koło
Marianki. Młody
kierowca uderzył
w drzewo i został
zakleszczony
w pojeździe.
Z obrażeniami głowy
trafił do szpitala.
Do wypadku doszło tuż przed północą,
w nocy z soboty na niedzielę, na trasie
między Zasiekami a Brodami.
Kierujący audi A4 młody mieszkaniec Górzyna najprawdopodobniej
nie dostosował prędkości do warunków
panujących na drodze i stracił panowanie nad autem. Rozpędzone audi uderzyło lewym bokiem w potężne drzewo.
Strażacy musieli pociąć karoserię
samochodu, by służby medyczne mogły
dostać się do nieprzytomnego mężczyzny.
Działania ratownicze w miejscu
wypadku trwały ponad trzy godziny.
Uczestniczyły w nich cztery zastępy
straży pożarnej między innymi z Lub-
ska i Brodów, pogotowie i policja.
Droga była wyłączona z ruchu.
Kierowca z poważnymi obrażeniami głowy został przewieziony do
szpitala. ELF
Brawura młodych kierowców jest jedną z najczęstszych przyczyn wypadków drogowych w Polsce. Według policyjnych statystyk najwięcej zdarzeń drogowych powodują kierowcy między 18 a 24 rokiem życia. W wypadkach na polskich drogach
każdego roku ginie około 3 tysięcy osób a blisko 40 tysięcy zostaje rannych
fot. KP PSP Żary
Spalone auto radnego
ŻARY Kto
i dlaczego ukradł,
a potem podpalił
auto radnego
Arkadiusza
Lisa? Sprawie
pikanterii dodaje
fakt, że Lis jest
policjantem.
Samochód marki BMW
został skradziony w Żarach, na osiedlu „muzyków”
w piątek, 1 lipca. Odnalazł
się po weekendzie w poniedziałkowy wieczór. Niestety,
w okolicznościach, które
nie były miłe dla jego właściciela.
Informacja o pożarze,
do którego doszło na pustym
polu, ok. pół kilometra za
szkołą w Grabiku, dotarła
do strażaków przed godziną
22. Okazało się, że płonął
skradziony samochód.
- Pożar samochodu gasił jeden zastęp straży pożarnej. W akcji wzięło udział
4 strażaków. - informuje
Grzegorz Lisik, rzecznik
prasowy PSP.
Policjanci dokonali
oględzin wraku pojazdu.
Teraz sprawdzają wszelkie
możliwe tropy.
- W sprawie kradzieży
i podpalenia cały czas prowadzone jest dochodzenie
- informuje krótko Aneta
Berestecka, oficer prasowy
żarskiej komendy policji.
Radny Arkadiusz Lis
nie chce rozmawiać na temat
spalonego samochodu. Odmawia jakiegokolwiek komentarza w tej sprawie. PAS
MojaGazeta
ROZMAITOŚCI 13
8 lipca 2016
Filmowcy znowu w Żaganiu Pożegnanie
ŻAGAŃ Ekipa filmowa
Stowarzyszenia
Księstwa Żagańskiego
Spartakus ponownie
zabrała się za realizację
pełnometrażowego
filmu. Fabularny obraz
po tytułem „Taśmy
mojego ojca” jest już
trzecią produkcją tej
żagańskiej organizacji
pozarządowej.
Scenariusz filmu „Taśmy mojego ojca
powstał podczas dwóch edycji interaktywnych warsztatów filmowych,
które były dotowane przez Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Warsztaty odbywały się w Ośrodku
Szkolenia i Wychowania OHP w Wiechlicach.
Nad scenariuszem pracowali
razem wychowankowie ośrodka oraz
członkowie ekipy filmowej. Po zakończonych zajęciach filmowcy zamiast
rozjechać się do domów postanowili
najstarszego
weterana
Zdjęcia do filmu „Taśmy mojego ojca” były kręcona miedzy innymi na ulicach
Żagania fot. MT
razem zrealizować zdjęcia do filmu.
Za swoją dodatkową pracę nie wzięli
wynagrodzenia.
To właśnie historia jednego z wychowanków Ośrodka zainspirowała reżysera Andrzeja Koguta do stworzenia
realizowanego właśnie scenariusza.
Syna głównego bohatera zagrał,
mieszkający w Żaganiu, wychowanek
ośrodka. Do udziału w zdjęciach udało
się również namówić jedną z uczennic
żagańskiego gimnazjum. Młodzi ludzie
zagrali obok Krzysztofa Franieczka, aktora Teatru Narodowego oraz odtwórcę
wielu drugoplanowych ról w polskich
i zagranicznych filmach. Aktor ten znany jest między innymi z roli w serialu
Barwy Szczęścia gdzie gra bezwzględnego czyściciela kamienic.
Zdjęcia były kręcone na terenie
Żagania, Miodnicy i Gryżyc. Jedna
z najważniejszych scen filmu rozgrywa
się we wnętrzach żagańskiego kościoła
WNMP.
Premiera filmu planowana jest na
grudzień 2016 roku. Aby to się udało
Stowarzyszenie musi jeszcze zdobyć
środki finansowe na montaż filmu. MT
Ciężkie nogi trzeba rozchodzić
ŻAGAŃ 109 km/h miał na
liczniku mieszkaniec Wrocławia,
którego drogówka zatrzymała
w Lesznie Górnym. Od początku
roku, za rażące przekroczenie
dopuszczalnej prędkości,
żagańscy policjanci zabrali
kierowcom już prawie 60 praw
jazdy.
Osobowe volvo XC60 na dolnośląskich numerach rejestracyjnych drogówka namierzyła we wtorek, 5 lipca, rano.
Kierowcą okazał się 36-letni mieszkaniec Wrocławia.
Dopuszczalną prędkość przekroczył o 59 km/h. Od ręki
stracił prawo jazdy. Został tez ukarany 10 punktami karnymi
i mandatem. Auto, na koszt właściciela, powędrowało na
strzeżony parking.
W pierwszej połowie tego roku na terenie powiatu
żagańskiego, za przekroczenie dozwolonej prędkości o
powyżej 50 km/h, policjanci ruchu drogowego zatrzymali
58 praw jazdy. Wśród ukaranych kierowców było pięć
kobiet. ELF
REKLAMA
Zatrzymaniem prawa jazdy karani są wyłącznie kierowcy, którzy
przepis złamali w terenie zabudowanym. Poza terenem zabudowanym trzeba się liczyć z mandatem i punktami, ale prawa jazdy
policja nie zabierze. fot. KPP Żagań
REKLAMA
Major Leon Szałaj był najstarszym weteranem II wojny
światowej mieszkającym w Żaganiu fot. Jan Mazur
ŻAGAŃ W sobotę na cmentarzu
komunalnym pożegnano
z honorami wojskowymi
majora w stanie spoczynku
Leona Szałaja. Major Szałaj
był najstarszym w Żaganiu
weteranem II wojny światowej.
Leon Szałaj był między innymi członkiem Związku
Inwalidów Wojennych i „elitarnego” Klubu Weterana. W 1943 roku został zesłany na Syberię do
katorżniczej pracy w kopalni węgla. Żołnierską
służbę rozpoczął w Sielcach nad Oką w I Armii
Wojska Polskiego. Uczestniczył w walkach na
terenach ziem wschodnich przedwojennej Polski
oraz w forsowaniu Bugu. Brał udział w ofensywie
kwietniowej przy forsowaniu Nysy Łużyckiej i krwawych walkach o Budziszyn.
Działania wojenne zakończył jako żołnierz
macierzystego pułku w rejonie Mielnika, w Czechach. Po wojnie pełnił służbę w Poznaniu, Żarach,
Żaganiu i Opolu. Wielokrotnie był odznaczany
i wyróżniany, w tym Krzyżem Walecznych. Przeżył
97 lat. JM
14 ROZMAITOŚCI
8 lipca 2016
ŻARY Przełom w fotografii
Obraz w głowie
Marta Maciejewska już kolejny raz została doceniona przez doświadczonych i utytuowanych fotografów fot. HG
26 edycja
Wojewódzkiej
Wystawy
Fotograficznej
pokazała, że
o nagrody mogą
powalczyć
nie tylko
wykształceni
fotograficy,
którzy pracują
w tradycyjnej
ciemni.
Wyróżnienia
potrafią
zdobywać
również
amatorzy, którzy
robią zdjęcia
telefonami
komórkowymi.
Wyróżnienie zdobyła Marta
Maciejewska, która nie zajmuje się zawodowo fotografią. Na co dzień jest pracownikiem administracyjnym
w Zespole Szkół Budowlanych, w Żarach. W konkursie
fotograficznym startuje z powodzeniem już kolejny raz.
W sierpniu ubiegłego roku
zdobyła pierwszą nagrodę
w „Akcji Fotograficznej 24 sierpnia w Żarach”.
Autorka nie ma profesjonalnego sprzętu. Zdjęcia
robi telefonem komórko-
wym - jak sama podkreśla
- spontanicznie i nieregularnie. Nie przymierza się do
tego specjalnie. Idąc przez
miasto, utrwala po prostu
emocje i chwyta chwile. Nie
ogranicza się przy tym do
konkretnych tematów. Woli
jednak mniejsze perspektywy i detale.
- Doceniona zostałam
na szczeblu wojewódzkim.
To dla mnie wielkie wyróżnienie i spora motywacja do udziału w kolejnych
konkursach - podsumowuje
Maciejewska.
Emocje bez kreacji
Wyróżnienie zdobył także
Zbigniew Stefaniak. Żaranin ukończył Studium
Fotograficzne w Jeleniej
Górze, ale fotografowanie,
to od wielu lat wyłącznie
jego pasja i hobby. Zakładu
nigdy nie prowadził. Pracuje
w innym zawodzie.
Fotografią interesował
się „od zawsze”. W domu
zbudował ciemnię, bo zajmuje się tylko fotografią
analogową. Przyznaje, że
to kosztowna pasja. Materiały są trudno dostępne.
Niektórych już się nawet nie
produkuje. Fotografia analogowa wymaga też dużej
wiedzy. Trzeba umieć wywołać negatyw, pracować
z powiększalnikiem.
- Każde naciśnięcie
migawki kosztuje. Aparatem cyfrowym można zrobić kilkaset zdjęć i potem
w domu wybrać najciekawsze ujęcia. W fotografii analogowej trzeba mieć finalny
obraz w głowie jeszcze
przed naciśnięciem migawki - tłumaczy Stefaniak.
Laureat zaznacza, że
MojaGazeta
26 Wojewódzka Wystawa Fotograficzna
Żary 2016
Jury w składzie: Janusz Nowacki przewodniczący
jury, ZPAF, Fotoklub RP, Poznań; Barbara Panek
– Sarnowska FRP, LTF, Zielona Góra; Zbigniew
Pietraszkiewicz AFIAP, inicjator W.W.F. i K.S.F.A.
w Żarach; Ewa Zauścińska artysta plastyk, fotografik, Żary; Robert Zaliński komisarz W.W.F., instruktor ŻDK
po obejrzeniu 303 fotografii 41 autorów postanowiło zakwalifikować do wystawy pokonkursowej
110 prac, 36 autorów oraz przyznało następujące
nagrody i wyróżnienia:
Grand Prix – 1200 zł – Liwia Litecka z Zielonej
Góry za 2 prace pt. „ Autoportret” i „ Światło”
I Nagroda – 500 zł – Bolesław Polarczyk z Zielonej
Góry za zestaw 3 prac pt. „ Nad morzem” – 2,3,4
II Nagroda – 400 zł – Krzysztof Kubasiewicz z Zielonej Góry za zestaw 4 prac pt. „ Ludzie stąd” – I,
II, III, IV
III Nagroda – 300 zł –Emilia Szpila z Zielonej Góry
za 2 prace pt. „Duchy zamku w Broniszowie (wolne krzesło)” i „Duchy zamku w Broniszowie (z rowerem)”
Trzy wyróżnienia po 150 zł:
- Aleksander Celiewski z Zielonej Góry za 3 prace
pt. „Pani Hania”, „Sławek i Marzena”, „Natalka
w szkole muzycznej”,
- Marta Maciejewska z Żar za 4 prace pt. „Witryna
czasu”, „Rzemiosło, kunszt, precyzja”, „Do odbioru po godz. 16.00”, „Zatrzymani”,
- Zbigniew Stefaniak z Żar za zestaw 3 prac „Bez
tytułu”
Fundatorami nagród i wyróżnień są Burmistrz
Miasta Żary, Starosta Powiatu Żarskiego, Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze, Zbigniew Pietraszkiewicz i Żarski Dom Kultury w Żarach.
fotografując nie kreuje niczego. Fotografuje rzeczy
naturalne i zastane - takie,
które uruchamiają wrażliwość i emocje.
W konkursach fotograficznych bierze udział
od kilkunastu lat, z pobudek
- co podkreśla - lokalno-patriotycznych. Jest już
wielokrotnym laureatem,
zdobywał nagrody i wyróżnienia.
- To wyróżnienie także
jest dla mnie satysfakcją zapewnia.
Zbigniew Stefaniak cyklicznie bierze udział w konkursach fotograficznych, które są organizowane w Żarach. Jest żaraninem,
więc udział w nich traktuje także w kategoriach lokalnego patriotyzmu fot. HG
Finansowy magnes
Zbigniew Pietraszkiewicz,
pochodzący z Żar fotograf,
pomysłodawca, twórca
i wieloletni juror dorocznego konkursu uważa za najważniejsze to, że wystawa
odbywa się nieprzerwanie
od wielu lat.
- Autorzy dopisali
na podobnym poziomie,
jak w ubiegłym roku. Cieszy to, że do łask wraca
fotografia monochromatyczna. Większość nagród
to właśnie za fotografie
czarno-białe. I co ważne,
fotografie są zróżnicowane
- od krajobrazu po portret tłumaczy.
W tym roku konkurs
zdominowali autorzy z Zielonej Góry. Juror podkreśla, że nie ma w tym nic
dziwnego, bo konkurs ma
charakter wojewódzki.
- Mam nadzieję, że
w przyszłym roku pokażą
się równie dobrze autorzy
z innych miast. Liczymy na
wyższe nagrody, bo to jest
magnesem zachęcającym
do udziału w konkursie
i przyciągającym autorów
- kwituje Pietraszkiewicz.
Wystawę można oglądać w żarskim Salonie
Wystaw Artystycznych
ŻDK, ul. Rynek 17, w lipcu
i sierpniu.
Paweł Skrzypczyński
MojaGazeta
ROZMAITOŚCI 15
8 lipca 2016
ŻAGAŃ Został tylko jeden
Zmiana warty
wśród działaczy
Nowy
proboszcz
Prawdziwa rewolucja
we władzach Polskiego
Związku Piłki Nożnej Podokręgu Żagań.
Z pięciu członków zarządu wybranych
przez delegatów na walnym zebraniu
sprawozdawczo - wyborczym tylko
dwoje zasiadało w zarządzie podczas poprzedniej kadencji. Pierwszym z nich (o
czym informowaliśmy przed tygodniem)
jest Dariusz Jakubas, który także i tym
razem, został obdarzony zaufaniem i wybrany na stanowisko przewodniczącego.
Drugim członkiem zarządu został
dotychczasowy sekretarz Mieczysław
Dominik. Mieszkający w Jeleninie
i doskonale znany w środowisku piłkarskim Mieczysław Dominik tym razem
postanowił jednak pełnić jedynie funkcję
Wieloletniego proboszcza parafii Matki Bożej Hetmanki
Żołnierza Polskiego księdza Władysława Jasicę zastąpił
ksiądz Paweł Wójcik fot. Adam Żyworonek
Będzie gdzie zaparkować
ŻAGAŃ Wierni
z parafii
wojskowej pod
wezwaniem
Matki Bożej
Hetmanki
Żołnierza
Polskiego
poznali swojego
nowego
proboszcza.
ŻAGAŃ Ruszyły prace przy budowie nowego parkingu. Tym razem miejsc parkingowych przybędzie przy ulicy Żarskiej niedaleko przedszkola. Inewestycja ta ułatwi funkcjonowanie okolicznym mieszkańcom i rodzicom, którzy przywożą i dowożą
dzieci do przedszkola fot. Adam Żyworonek
Po wieli latach posługi
kapłańskiej z parafii odszedł ksiądz major Władysław Jasica, który przez
biskupa polowego Wojska Polskiego został skierowany do służby poza
granicami Polski. Ksiądz
Jasica został kapelanem
V zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego
w Afganistanie.
W minioną niedzielępo raz pierwszy przy ołtarzy kościoła wojskowego stanął nowy proboszcz.
Jest nim ksiądz komandor podporucznik
Paweł Wójcik.
AUTOREKLAMA
Wiesław Balak (pierwszy z lewej) to jedna z trzech osób, obok Mariusza Krugłego
i Andrzeja Oleśków, które postanowiły dać szansę innym fot. RaM
członka zarządu.
W rolę sekretarza wcieli się Tomasz Marzec związany z małomicką
Iskrą. Wiceprzewodniczącym, odpo-
wiedzialnym za sprawy dyscypliny,
został trener Artur Sobczyk, a Ireneusz
Klejszta odpowiadać będzie za zespoły
młodzieżowe. RAM
REKLAMA
Ksiądz Wójcik
przyszedł do Żagania ze
Śremu, gdzie w parafii
wojskowej pod wezwaniem Jana z Dukli był
proboszczem. Poprzednia
parafia nowego duszpasterza żagańskich żołnierzy należy do dekanatu
Sił powietrznych Ordynariatu Polowego Wojska
Polskiego.
Kapelani wojskowi
oprócz zwykłych duszpasterskich posług jakie
są udziałem każdego duchownego pełnią także
dość specyficzną służbę.
- Zadaniem księży
kapelanów jest duchowa
opieka nad żołnierzami,
służenie radą, pomocą,
a jeśli zajdzie potrzeba, pełnym poświęcenia
oddaniem. Jakże często w historii polskiego
wojska kapelani byli nie
tylko duchowymi przewodnikami, ale także
pielęgniarzami na polach
bitewnych – mówił jeden
z polskich biskupów polowych. AG
16 ROZMAITOŚCI
8 lipca 2016
MojaGazeta
ŻAGAŃ Ratowanie dziedzictwa kulturowego
Remonty u opatów
Trwają prace remontowe w dawnym Opactwie
Poaugustiańskim. Dzięki pieniądzom pozyskanym
z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego prowadzone są roboty konserwatorskie
i restauratorskie w Bibliotece Poaugustiańskiej.
Remont biblioteki, to tylko jeden z elementów ratowania tego cennego zabytku. Rozpoczęto
także remont elewacji ściany zachodniej oraz pokrycia dachowego przybudówki dawnej
świątyni kanoników regularnych reguły św. Augustyna.
Dodatkowe środki parafia Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny otrzymała na
remont dachu kościoła filialnego p.w. św. Ducha. Otrzymane środki pozwolą w znacznym
stopniu zabezpieczyć cenne obiekty architektury sakralnej naszego miasta. JM
Konserwacja cennych fresków jest niezwykle pracochłonna, a przez to bardzo kosztowna
fot. Jan Mazur
Dzięki dodatkowym pieniądzom elewacja jednego z najważniejszych zabytków w regionie
odzyska dawny blask fot. Jan Mazur
Odjazdowy Bibliotekarz
ŻAGAŃ
Bibliotekarze,
czytelnicy,
miłośnicy
książek
i rowerów
wyruszyli po
raz czwarty na
rajd w okolice
Żagania.
W tym roku trasa rajdu
wiodła przez Piękną Dolinę,
skwer czołgistów,dawną
wieś Dziwiszową do Gryżyc. Pomimo kapryśnej aury
wszystkim dopisywał dobry
humor i energia do dalszej
jazdy. Przewodnikiem na
trasie był żagański regionalista Marian Świątek. Tradycyjnie rajd zakończył się
wspólnym ogniskiem przy
którym wszyscy wysłuchali
ciekawostek historycznych
związanych z naszym regionem. JM
Marian Świątek od lat niestrudzenie propaguje wiedzę o mieście i regionie fot. Jan Mazur
Pasja do książek nie wyklucza aktywnego życia fot. Jan Mazur
Okazuje się, że wśród miłośników czytania jest też sporo miłośników jazdy na rowerze fot. Jan Mazur
MojaGazeta
ROZMAITOŚCI 17
8 lipca 2016
Bieszczady na jubileusz
ŻAGAŃ Miłośnicy
turystyki pieszej
z żagańskiego”Piechura”
właśnie obchodzą jubileusz
40-lecia istnienia klubu.
Zwieńczeniem obchodów
był wyjazd i zwiedzanie
najpiękniejszych zakątków
Bieszczad.
- Od 20 lat jesteśmy stowarzyszeniem – zaznacza szefowa turystów Mariola Hrycej.
- Czujemy się i jesteśmy spadkobiercami
dorobku Klubu Turystycznego „Piechur”
- podkreśla. Taki jubileusz trzeba było
uczcić. Najlepszym punktem obchodów był
wyjazd w Bieszczady, w dniach 25-29 maja.
Z uroków tej pięknej krainy korzystało 26
członków i sympatyków „Piechura”.
- A do tego dwa dwa psiaki – opowiada
prezeska piechurów.
Zdobywcy z pasją
Turyści zdobyli kilka szczytów: Jawornik,
Patryje, Chryszczata, Smerek. Na dokładkę
połoniny: Caryńska, Wetlińska i Jeziorka
Duszatyńskie. Nie odmówili sobie przyjemności z przejażdżki bieszczadzką ciuchcią
z Przysłupa do Majdanu i dyliżansem
konnym z Duszatyna do Smolnika. Sporą
frajdą okazało się pokonywanie brodów na
rzece Osława.
- Pogoda była dla nas bardzo łaskawa. Chyba w jubileuszowym prezencie!
- podsumowuje z zadowoleniem Mariola
Hrycej. - Byliśmy w zasadzie jedyną grupą,
którą omijały deszcze i burze. Naszą bazę
noclegową stanowiła wspaniała „Piotrkowa Polana” w Wietlinie. Pełne wrażeń
dni kończyliśmy ogniskiem przy gitarze
i śpiewem turystycznym piosenek. Żal było
wyjeżdżać...
Dawne czasy
Klub Turystyki Pieszej PTTK „Piechur”
powstał 25 maja 1976 r. na bazie Klubu
„Jeep”, działającego od 1973 r.
- Jego członkowie spotykali się w piwnicy budynku przy ul. Szprotawskiej 18 a –
wspomina Wiesława Winczaruk. - W lutym
1977 roku ustalono, że będzie działał przy
Klubie Osiedlowym Spółdzielni Mieszkaniowej pod skrzydłami Danuty Nisiewicz.
Władze spółdzielni zaproponowały
użytkowanie pomieszczeń na parterze budynku przy ul. Szprotawskiej 24. To dawny
domek portiera parku pałacowego. W tym
miejscu siedziba jest do dnia dzisiejszego.
- W naszym domku siedzibę miała
przez pewien czas poradnia krajoznawcza,
wypożyczalnia sprzętu turystycznego,
ciemnia fotograficzna, spotykał się klub
CB-radiowców – wylicza weteranka pieszych wędrówek.
W dniu 13 czerwca 1995 r. klub został
przekształcony w Stowarzyszenie Turystyczne „Piechur”. Dzięki temu działacze
mogli wykupić swoją siedzibę w wieczyste
użytkowanie.
- Na przestrzeni wszystkich lat naszej
działalności byliśmy uczestnikami i organizatorami wielu imprez turystycznych i nie
tylko – podkreśla Wiesława Winczaruk.
Zbigniew Janicki
Jubileusz powstania klubu turystycznego najlepiej uczcić wielką turystyczną wyprawą
fot. archiwum klubu
W latach 70-tych członkowie klubu byli
współorganizatorami „Rajdów z dziewczyną”, „Rajdów Nocnych”, obozów
wędrownych i wielu „Niedzielnych Wycieczek”. Wielokrotnie uczestniczyli
m.in. w „OWRP” (Ogólnopolski Wysokokwalifikowany Rajd Pieszy) w różnych
regionach Polski, „Rajdzie Kolejowym”,
„Rajdzie Komunalnych” w Bieszczadach.
W maju 1980 r. byli na Międzynarodowym
Turystycznym Zlocie Młodzieży w Eisenach w NRD, w 1983 r. na 3-tygodniowej
wyprawie w Bułgarii. W 1997 i 1998 r.
wraz zaprzyjaźnionymi klubami współorganizowali wojewódzką imprezę z okazji
Światowego Dnia Turystyki i Dni Żagania
(rajd kajakowo-pieszy).
Współpracują z wieloma klubami
(m. in. Bobry, Szron, Ogniwo, Pancerniacy). Organizujemy cyklicznie wiele
Zdobyć bieszczadzkie szczyty to jest coś! fot. archiwum klubu
imprez, m.in.:
- wycieczki „Pod Mosty” - w lutym,
- wyjazd na Okraj z okazji Dnia Kobiet w marcu,
- powitanie wiosny - w marcu (na Hrycejówce lub u Mirasa),
- wielkanocne wycieczki do Źródła Dohny
(poniedziałek wielkanocny),
- Noc Świętojańską (w klubie, u „Szronów” lub w Ochli),
- wyjazdy na „Giełdę Piosenki Turystycznej” w Szklarskiej Porębie,
- Jesień w Górach - w październiku,
Jeżdżą na wycieczki krajoznawcze,
rowerowe (krajowe i zagraniczne), konne,
zimą na narty i sanki, chodzimy na wycieczki piesze lub z kijkami.
Organizują także zabawy andrzejkowe, sylwestrowe, czy „Bale Przebierańców”, „Śledziki”, „Ostatki” i wiele innych.
Każda wyprawa jest inna, ale na każdej jest niezapomniana atmosfera fot. archiwum klubu
18 EDUKACJA
8 lipca 2016
MojaGazeta
ŻARY Strach oczami wyobraźni
Zgroza w literaturze
Uczniowie już odpoczywają
od nauki na wakacjach,
ale to nie powód
żeby nie wspomnieć
jednego z ostatnich
szkolnych sukcesów.
Uczennica ze Szkoły
Podstawowej nr 1 zajęła
wysokie drugie miejsce
podczas Lubuskiego
Konkursu Literackiego
zorganizowanego
przez Instytut Filologii
Polskiej Uniwersytetu
Zielonogórskiego.
II miejsce Anny Drapały w Lubuskim Konkursie Literackim to ogromne wyróżnienie
fot. z arch. SP nr 1
Lubuski Konkurs Literacki, to szansa dla wielu
młodych pisarzy i miłośników literatury. To
okazja kiedy można popuścić wodze swojej
fantazji przelewając wszystko na papier. Zgłoszenie 460 uczniów z całego województwa
dowiodło, że cieszy się on sporym zainteresowaniem dając tym samym nadzieję, że
Przedstawiciele SP nr 1 podczas Lubuskiego Konkursu Literackiego fot. z arch. SP nr 1
skomputeryzowany świat nie zamknie drogi
tradycyjnej twórczości literackiej.
Konkurs odbywał się w trzech kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. Uczniowie
szkół podstawowych pisali opowiadania z elementami grozy pod hasłem „Strachy na lachy”.
Opowiadania przedstawiały rożne formy strachu widziane oczami uczniów, każda historia
był inna ale tak samo ciekawa i intrygująca.
Z pośród tak wielu zgłoszeń to właśnie
opowiadanie pt. „Leśna Akademia” przykuło
uwagę jurorów. Napisała je Anna Drapała z SP
nr 1 zajmując II miejsce w całym województwie lubuskim.
Swoich sił próbowali także jej rówieśnicy: Anna Ciesłowska, Hanna Gregorczyk,
Sandra Niezgoda i Inga Towpik z kl. 5b oraz
Emilia Jaszczur i Marcin Szymański z klasy
5c. Wszystkie teksty zasługują na uwagę
i można je przeczytać na stronie internetowej
szkoły. MW
Pożegnanie
najmłodszych
absolwentów
LUBSKO
I stało się.
Przedszkolaki
wraz ze swoimi
młodszymi
kolegami ze
żłobka obchodzili
podwójne święto.
Wszystko odbyło
się w rodzinnym
gronie.
W tym dniu dzieci z przedszkola nr 2 miały, co świętować. Pierwszym powodem
do radości było zakończenie
roku przedszkolnego i powitanie wakacji. Każdy czekał
na ten moment z utęsknieniem, zarówno dzieci jak
i dorośli.
Uśmiechy na buziach
miały także inne źródło zakończenie nauki w przedszkolu i w żłobku. Absolwenci obu grup rozpoczynając wakacje wkroczyli
w kolejny etap edukacji.
Wszystko odbywało
się w ramach Festynu Rodzinnego zorganizowanego
na terenie przedszkola. Pod-
czas tego uroczystego spotkania nie mogło zabraknąć
popisów artystycznych. Na
scenę, jako pierwsze wyszły
dzieci ze żłobka „ Smerfiki”.
Był to ich debiut, przed tak
liczną publicznością, która
nagrodziła maluchy gromkimi brawami. Następnie
swoim programem pochwaliły się dzieci z przedszkola: grupy dzieci niepełnosprawnych i 3-4-5-6-latki.
Po obejrzeniu wystąpień,
dyrektor przedszkola wręczyła dzieciom dyplomy
i upominki. MW
Pożegnanie absolwentów Przedszkola nr 2 było wzruszające fot. nadesłane
Najmłodsi debiutanci „Smerfiki” podczas swojego występu na Festynie Rodzinnym fot. nadesłane
Popisy artystyczne dzieci wzbudzały ogromne emocje fot. nadesłane
MojaGazeta
HISTORIA 19
8 lipca 2016
RADOŚĆ I ŻAŁOBA POD WŁADZĄ CESARZA
Żniwo tajemniczej
choroby
Głośne kanonady
artyleryjskie, śpiewy
i donośne bicie kościelnych
dzwonów – tak mieszkańcy
Żagania świętowali
kapitulację cesarza
francuzów Napoleona.
Żagański batalion pułku
pospolitego ruszenia
na rynku witały władze
miejskie oraz szpaler
180 ubranych na biało
dziewcząt. Na rynku
wojsko sprezentowało
broń, wznosiło okrzyki
na cześć króla Prus,
oddawało salwy armatnie.
Uroczystość zakończyła
się balami. Oficerowie
balowali w pałacu,
żołnierze w gospodach.
Był rok 1805. Europą targały wojny prowadzone przez Napoleona Bonapartego cesarza
Francuzów. Żagań, prowincjonalne miasteczko pruskie stanowiło – dzięki neutralnej
polityce Berlina – prawdziwą oazę spokoju
pośród zawieruchy wojennej. Nie trwało to
jednak długo. 9 października 1806 roku Prusy wypowiedziały wojnę Francji. Żagański
garnizon wyruszył na front w kierunku zachodnim. Obdarzony nadzwyczajnym zmysłem taktycznym i doskonałym wyczuciem
strategii Napoleon rozgromił siły pruskie pod
Jeną i Auerstadt. Francuzi rozpoczęli okupację Berlina, a ich wojska niepowstrzymaną
falą przesuwały się na wschód.
Żagań pod panowaniem Francuzów
Już w listopadzie pojawiły się w Żaganiu
oddziały kawalerii francuskiego generała
La Tour–Marbourga. Miasto okupowane
przez francuską armię zostało zobowiązane do wysokich świadczeń pieniężnych
i materialnych, kwaterowania i żywienia
żołnierzy, a także dostarczania robotników
przymusowych. I tak 12 listopada mieszkańcy miasta musieli przekazać na rzecz wojska
francuskiego: 10 tysięcy funtów chleba
i mięsa. Do tego wino, piwo, tabakę, buty,
pończochy, sukno, kawę, cukier.
Mieszkańcy z przerażeniem obserwowali przemarsze przez Żagań jeńców
pruskich pojmanych do niewoli w trakcie
walk. Żołnierze francuscy nudzący się
w małym mieście nad Bobrem dopuszczali
się gwałtów, rozbojów i kradzieży nie licząc
się zupełnie z opinią publiczną. Jako zwycięzcy czuli się całkowicie bezkarni.
Wojenne długi
Dnia 9 lipca 1807 roku powalone klęską Prusy podpisały pokój z Francją. Pomimo tego
aż do roku 1808 przez Żagań bez przerwy
maszerowały wojska napoleońskie. Stacjonujący w mieście Francuzi cały czas byli na
utrzymaniu mieszkańców. W sierpniu 1808
roku zdarzały się sytuacje, że w jednym domu
mieszkało aż 20 żołnierzy.
15 sierpnia Francuzi z wielką pompą
– oczywiście na koszt żaganian – uczcili urodziny cesarza poprzez mszę świętą, kanonadę
100 wystrzałów artyleryjskich. Wieczorem
zaś urządzili przyjęcie w pałacu żagańskim.
Prusy po przegranej z Francuzami zaczęły
wprowadzać reformy mające przywrócić
krajowi silną pozycję w Europie. Żagań
przestał być własnością książąt żagańskich,
a jego mieszkańcy w lutym 1809 roku wybrali 36 radnych, którzy z kolei w czerwcu
Mogiła francuskich żołnierzy jest dzisiaj miejscem całkowicie zapomnianym fot. ARMG
Napoleon Bonaparte dla Polaków był wyzwolicielem. Dla pruskich mieszkańców Żagania
ciemiężycielem fot. ARMG
Po wykonaniu
koniecznych badań antropologicznych szczątki złożono
w drewnianych trumienkach i pochowano w tym samym
miejscu na obrzeżach
poligonu.
powołali 12 osobowy zarząd miasta na czele
z burmistrzem Fiedlerem. Prusy zmuszono
do zapłacenia Francji wielkiej kontrybucji
wojennej. Podjęto drastyczne kroki, aby uzyskać potrzebne środki pieniężne. W Żaganiu
w roku 1811 roku przestało istnieć opactwo
kanoników regularnych św. Augustyna po
527 latach funkcjonowania. Grunty, budynki i ruchomości augustianów sprzedano po
zaniżonych cenach. Podniesiono wysokość
dotychczasowych podatków i ustanowiono
nowe - od posiadania złota, srebra, zwierząt,
wozów, od luksusu itd. Długi wojenne miasta
w wysokości 21 381 talarów rozłożono na
10 lat.
Domy znaczone krzyżem
Od marca 1812 roku Napoleon koncentrował
wojska i umacniał front szykując się do wojny
z Rosją. Przez Żagań przechodziły ogromne
zastępy wojska napoleońskiego. Jednak po
niedługim czasie karta się odwróciła. Mieszkańcy miasta stali się świadkami ucieczki
głodnych, obszarpanych niedobitków armii
cesarskiej pokonanej w wojnie z Rosją.
Francuscy żołnierze – uciekinierzy
przedstawiający sobą żałosny, godny politowania widok – przywlekli do Żagania zarazę,
która pochłonęła wiele ofiar. Domy chorych
– podobnie jak w średniowieczu – zaznaczano
czarnym krzyżem, a zmarłych pośpiesznie,
niemalże ukradkiem chowano na cmentarzu.
W okolicach wojskowego poligonu żagańskiego, w lesie położonym przy drodze do Iłowej
naukowcy odkryli 35 zbiorowych mogił,
w których odnaleźli szczątki 123 żołnierzy armii napoleońskiej, 4 kobiet – prawdopodobnie
z obsługi lazaretu.
Po wykonaniu koniecznych badań antropologicznych szczątki złożono w drewnianych trumienkach i pochowano w tym samym
miejscu na obrzeżach poligonu. Wszyscy oni
zmarli na tajemniczą chorobę zakaźną przywleczoną w trakcie odwrotu cesarskiej armii
spod Moskwy w 1813 roku. Jak opisywali
badacze dziejów „Chorzy popadali w wysoką
gorączkę, majaczyli, nie odzyskiwali przez
długi okres przytomności. Część literatury
nazywa tę chorobę gorączką nerwową”.
Groźną przypadłość traktowano również jako
zapalenie mózgu.
Koniec tryumfów Napoleona
17 marca 1813 roku Prusy wypowiedziały
wojnę Napoleonowi – na front ponownie
wyruszyli pruscy rekruci. Niespodziewanie
Bóg Wojny przeprowadził zwycięską kontrofensywę i na mocy zawartego rozejmu Żagań
znów znalazł się pod francuską okupacją.
Powtórna dwumiesięczna okupacja okazała
się dla miasta jeszcze bardziej bezwzględna
niż poprzednia – żołnierze sprawnie i bez
skrupułów grabili ludność, zmuszali do coraz
większych kontrybucji, różnorodnych danin
na rzecz wojska. W październiku 1813 roku
Napoleon poniósł klęskę pod Lipskiem walcząc ze sprzymierzonymi wojskami Prus, Austrii i Rosji. W Żaganiu hucznie obchodzono
spektakularne zwycięstwo koalicji. Ludność
Żagania na rynku odśpiewała pieśń „Teraz
wszyscy dziękujemy Bogu”, w kościołach biły
dzwony i odprawiono uroczyste nabożeństwa.
Panowała powszechna radość płynąca ze
świadomości, iż francuski ciemiężca przestał
wreszcie triumfować i uciskać narody.
Ewa Caputa
20 OGŁOSZENIA
Treść ogłoszenia
Tokarka, przyrząd
do ustawiania wtryskiwaczy PRW3, kowadło, Jawa
Mustang 50, akordeon 120
B, piła do metalu. Tel. 68
3620679 Tel. 699 932 056
D wa rower y z te leskopami, TANIO. tel.
788296218 Tel. 608 074
376
Działkę na Sawannie
- Ochla, kwiaty, drzewka,
krzewy, trawa- TANIO Tel.
782 244 223
Butlę Propan-Butan
3 szt., bojler elektryczny- podkowa 80 litrów,
grzejnik gazowy z butlą
Tel. 782 244 223
Koła 14 i 13 z oponami tanio wózek transportowy duży 270 zł Tel. 668
921 509
Obrazy na płótnie.
Tel. 668 921 509
Znaczki 26 klaserów
tanio, widokówki 1500
SMS /do 100 znaków 3 zł + VAT/ W REDAKCJI /na bezpłatnym kuponie/
KUPON NA OGŁOSZENIA DROBNE
Kontakt /telefon komórkowy lub stacjonarny/
E-mail
Imię i nazwisko /do wiadomości redakcji/
Liczba emisji
Pralki BOSCH Simens
od 250zł zamrażarki.
Możliwy transport.
Tel. 606 753 772
MojaGazeta
OGŁOSZENIADROBNE
Kategorie:
Sprzedam
Kupię
Nieruchomości
Motoryzacja
Komputery
Praca
Rolnictwo
Różne
Towarzyskie
Wyrażam zgodę na publikację niniejszego ogłoszenia na portalu moja24.pl
„Nie prowadzę działalności gospodarczej związanej z emisją powyższego ogłoszenia”
„Akceptuję regulamin zamieszczania ogłoszeń drobnych zamieszczony na stronach www. moja-gazeta.info”
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zawartych na kuponie przez firmę Moja Gazeta sp. z o.o. ”
Redakcja zastrzega sobie prawo do jednorazowej emisji ogłoszenia na kuponie Mojej Gazety w terminie do 14 dni od daty jego dostarczenia
Czytelny podpis ....................................................................................................................................................................................................................... /tylko do wiadomości redakcji/
Sprzedam
REKLAMA
8 lipca 2016
Wyślij ogłoszenie SMS-em
lub dostarcz kupon do
redakcji
SPRZEDAM wyślij sms pod nr 73601 o treści:
mgz.1 treść ogłoszenia
KUPIĘ wyślij sms pod nr 73601 o treści:
mgz.2 treść ogłoszenia
NIERUCHOMOŚCI wyślij sms pod nr 73601
o treści: mgz.3 treść ogłoszenia
MOTORYZACJA wyślij sms pod nr 73601
o treści: mgz.4 treść ogłoszenia
PRZYKŁAD:
KOMPUTERY wyślij sms pod nr 73601
o treści: mgz.5 treść ogłoszenia
mgz.2 Kupię monety
i banknoty nieobiegowe
oraz starocie
kolekcjonerskie różne
przedmioty - stale aktualne
- kolekcjoner tel. 111 111 111
PRACA wyślij sms pod nr 73601 o treści:
mgz.6 treść ogłoszenia
ROLNICTWO wyślij sms pod nr 73601
o treści: mgz.7 treść ogłoszenia
RÓŻNE wyślij sms pod nr 73601 o treści:
mgz.8 treść ogłoszenia
ZWIERZĘTA wyślij sms pod nr 73601
o treści: mgz.9 treść ogłoszenia
TOWARZYSKIE /6 zł + VAT/ wyślij sms pod
nr 76567 o treści: mgz.10 treść ogłoszenia
sztuk tanio, medale Polskie, odznaki rosyjskie.
Tel. 668 921 509
Zielona Góra. Stół
rozciągany dł. 250cm,
szer. 100cm i 12 krzeseł.
Kolor jasny, cena 2500zł
Tel. 68 416 25 02
Zielona Góra. Meblościankę dębową rzeźbioną, dł. 355cm, wys.
210cm. Cena 1500zł Tel.
68 416 25 02
Zielona G óra. Kuchenkę elektryczną nową
czteropalnikową z piekarnikiem. Cena 500zł. Tel.
68 416 25 02
Komoda duża i mała
teta 40, kredens kuchenny teta 30, kanapa skórzana 5 osobowa antyk,
fotel skórzany duży. Tel.
668 921 509
Rusztowanie do elewacji- 37 zł./ m2 Tel. 881
529 322
Ursus, przyczepa,
p ł u g , brony, s i ew n i k ,
cyklop, agregat 5, 20M,
pre sa kostkując a, tur
na tył ciągnika+ widł y
Tel.699932056 Tel. 68
362 06 79
Akordeon Victoria55 letni, sprawny i grający
Tel. 881 529 322
Kostkę granitowąnową. Tel. 68 362-07-14
Tel. 604 331 628
B u r a k p a s t e w n y,
komplet frezów do gniazd
z awo row yc h g ł ow i c y,
ciśnieniomierz sprężania, siedzenie Grammer
85H/90. Tel. 68 362-06-79
Tel. 699 932 056
Drzwi kabiny, siedzenie, kowadło, części
ciągnika i maszyn rolniczych, przyrząd do ustawiania wtryskiwaczy. Tel.
699932056 Tel. 68 362
06 79
Monety 2 zł. kolekcjonerskie oraz bogaty
zbiór srebrnych banknotów, medali, komplet
monet z PRL-u Tel. 53
500 27 01
Kawalerka koło Leklerka w Zielonej Górze
M-2,3 nieduże, 30m2 Tel.
606 511 983
Znaczki pocztowebogate zbiory 78 klaserów( całość) z literaturą
oraz ponad 600 szt. płyt
gramofonowych b. tanio(
całość) Tel. 602 128 246
M i e szka n i e w Ja sieniu- centrum, wysoki
parter, pow. 65,72 m2, 3
pokoje, kuchnia, łazienka
z WC, piwnica, komórka, ogródek, ogrzewanie
gazowe i piece. Tel. 662
390 832
Kaczka Francuska z
młodymi- kaczki i kaczory
Tel. 662 588 685
Sztućce srebrne
‚’ Werner” oraz „Solingen”
wiele innych, banknoty-Carska Rosja, rosyjskie
oraz polskie przedwojenne. Żary ul.Górnośląska
1/4a Tel. 668 921 509
K a n a p ę skó rz a n ą
5-osobowa- antyk, fotel
duży skórzany, komoda
duża i mała lata 40-ste,
kredens kuchenny lata
30-ste. Żary, ul. Górnośląska 1/4a Tel. 668 921 509
Monety polskie od
1700r, Rosja carska, monety srebrne i wiele innych,
n i e m i e ck i e , ch i ń sk i e ,
amerykańskie. Tel. 668
921 509
Opel Corsa C, rok
2001, benzyna , niebieski,
3- drzwiowy, aktualny
przegląd, stan dobry, silnik- 1.2, kolor niebieski,
przebieg 110 tys. km , manualna skrzynia biegów,
pierwszy w Polsce, cena:
4700 zł. Tel. 607 056 385
Oleandry kwitnące,
duże i małe, różne kolory.
Tel. 501 557 017
Królik Belg- Olbrzym,
Sieniawa Żarska Tel. 662
588 685
Poroża kpl. z czaszkami oraz stoliki wykonane z poroża, świeczniki,
zrzuty oraz bogaty zbiór
pł yt gramofonowych i
książek Tel. 602 128 246
Sortownik do ziemniaków ręczny- sprawny
Tel. 662 588 685
Koperty okolicznościowe 70 szt. każda inna,
ul. Górnośląska 1/ 4a, Żary.
Tel. 668 921 509
Rowery tanio! Góral
i kolarzówka - damka i
męski, ul. Górnośląska
1/4a. Żary Tel. 668 921 509
Mone ty 5 grosz y1934 rok, 10 gr- 1840 rok,
jak i inne monety sprzedam- ul. Górnośląska 1/4a,
Żary Tel. 668 921 509
Kredens pokojowy
mahoń, szer. 90 cm, komodę nową- 4 szufladyorzech 90*100*35 cm,
dywan w delikatne wzory.
Tel. 665 994 521
Akwarium dla gryzoni, nowa torebka Louis
Vitton, radio odtwarzacz
Pionnier samochodowy
Tel. 53 052 10 33
Torebkę Louis Vitton, telewizor kineskopowy 21 cali Philips Tel. 53
052 10 33
ława nowa Fresco190 zł. , golarka nowa
Philips- 200 zł., telewizor
kineskopowy Philips 21
cali - 100 zł. Tel. 53 052
10 33
Namiot samo rozkładający się, 2-osobowy,
nowy komputer- monitor
LCD stolik pod komputer.
Tel. 53 052 10 33
Rower młodzieżowy
24 cale- sprzedam. Tel. 53
031 07 36
Stal użytkową kątownik 60, cłownik, dwuteownik 80 mm Tel. 53
031 07 36
B e c zkę me t alową
200L na paliwo- 50 zł.
Tel. 53 031 07 36
Lodówka sprawna 100 zł. Tel. 68 367 13 03
Pianino Calisia z płytą metalową- bardzo mało
używane. Stan bardzo
dobry Tel. 793 504 975
Piec do CO na miał
z rusztem wodnym do
38kw plus sterownik i
dmuchawa Tel. 791 905
181
Chomąto dla konia,
orczyk, przyrząd drewniany do noszenia wody,
poroża oprawne i zrzuty,
stoliki i kwietniki z poroża
Tel. 602 128 246
Samochód Peugeot
307SW, 1,6 HDI, ładny, dobrze utrzymany, oszczędny, ABS, klima sprawna ,
panoramiczny dach, elektryczne szyby i lusterka,
radio sterowane z kierownicy, czujnik parkowania,
komplet opon lato-zima,
dobra cena. WARTO
Sprzedam mieszkanie w Żarach, ul. Szarych
Szeregów na II piętrze
lub zamienię na Osiedle
Muzyków I lub II piętro
Tel. 694 068 814
REKLAMA
USŁUGI MINIKOPARKĄ
WYKOPY POD:
fundamenty
szamba betonowe
oczka wodne
ogrodzenia
niwelacja terenu
kanalizacje
604 100 726
MojaGazeta
REKLAMA
OGŁOSZENIA 21
8 lipca 2016
PARTNER
NIERUCHOMOŚCI
ŻARY, UL. GÓRNOŚLĄSKA 2
WWW.PARTNERNIERUCHOMOSCI.INFO
PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE
Kompleksowo wykonujemy:
przyłącza kanalizacyjne
drenaże, odwodnienia wraz
z wykopem, budową
i rozbudową sieci
kanalizacyjnej
Żary - bardzo ładne
mieszkanie
84 m2, II piętro,
187 tys.
Konkurencyjne ceny
Tel: 604 100 726
tel. 533-308-999
dobry Tel. 793 504 975
▶▶ GUBIN- sprzedam
mieszkanie w kamienicy
81,3 m2, I piętro, 3 pokoje,
kuchnia, łazienka, okna
PCV, ogrzewane gazowo,
miejsce na samochód Tel.
693 697 074
▶▶ Przedmioty z poroża:
świeczniki, stolik, kwietnik, zrzuty oraz płyty gramofonowe- klasyk stan
idealny w opakowaniu Tel.
602 128 246
▶▶ Volkswagen Golf VI,
nowy model 2009, rok XII
2008, poj. 1600cm, benzyna, przebieg 107 tys. km.,
czarny metalik, 5 drzwi.
Zarejestrowany. Możliwa
zamiana. Tel. 73 322 12 18
▶▶ Stół dębowy oraz 8
krzeseł- sta bardzo dobry
ze Swarzędza- rzeźbione
bogato, zlewozmywak kpl.
ocynkowany dwukomorowy. Tel. 53 500 27 01
Kupię
▶▶ Kupię butlę do gazu
Propan-Butan 11kg do kuchenki gazowej. Tel. 68
470 35 61
▶▶ Kupię przedmioty
kolekcjonerskie - starocie
obrazy, zegary, broń białą,
biżuterie, medale, monety, banknoty, z wykopalisk
ze strychu - tylko poważne. Tel. 53 500 27 01
▶▶ S k u p u j ę m o n e t y,
banknoty nieobiegowe z
Polski i Niemiec i inne kolekcjonerskie oraz medale
i odznaczenia wojskowe,
przedmioty wg wyceny
Tel. 602 128 246
▶▶ Ku p i ę z n a c zk i .u l .
Górnośląska 1/4a Tel. 668
921 509
▶▶ Rower ćwiczeniowo
- treningowy domowy Tel.
516 671 340
▶▶ Samochód Chevroleta Matiza , rok 2009 Tel.
73 304 21 37
Nieruchomości
▶▶ Nowy dom 158 m2 z
działką 20 ar, częściowo
wykończony, garaż na
dwa samochody z kanałem, ciche nowe osiedle
w Kadłubi. tel. 788296218
Tel. 608 074 376
▶▶ Zielona Góra, sprzedam dom, wysoki parter,
7 pokoi, 2 kuchnie, 2 łazienki, 2 wejścia, CO gaz,
ok.200m2, garaż z kana-
łem Tel. 68 416 25 02
▶▶ Wężyska (gm. Krosno
Odrzańskie). Sprzedam
mieszkanie, garaż, piwnica, budynek gospodarczy.
Cena do uzgodnienia. Tel.
697 344 672
pl Tel. 602 403 965
▶▶ Poszukuję mieszkań
w Żarach i Żaganiu. Mogą
być do remontu. Korzystne warunki współpracy.
Kontakt: 603964718. www.
dominetnieruchomosci.pl
REKLAMA
CHCESZ WYSŁAĆ
PACZKĘ? LIST?
ZADZWOŃ PO KURIERA
▶▶ Sprzedam - segment
pokojowy dł. 270cm. ,
średni dąb, segment jasny
z szafą 2 drzwiową, kryształy, ławę Tel. 694 068 814
▶▶ Ubranka dla chłopczyka rozmiar 92-116 cm,
nosidełko 0-13 kg., kocyki,
przykrycie do wózka. Tel.
694 068 814 Tel. 694 068
881
▶▶ Mieszkanie 72 m2 w
kamienicy, 3 pokoje, ul.
Okrzei, kuchnia, łazienka,
przedpokój, ogrzewanieCO na węgiel, na parterze.
Tel. 603 558 577
▶▶ Znaczki amerykańskie 630 pozycji od 1700
r. do 1957 r. Sprzedam lub
inne propozycje . Żary, ul.
Górnośląska 1/4a Tel. 668
921 509
▶▶ Żary- sprzedam kawalerkę- 35 m2 Tel. 695
191 859
▶▶ Olbrachtów - sprzedam działkę budowlaną
- 0,18ha. Warunki zabudowy i media. Tel. 53 349
43 00
▶▶ Mieszkanie o pow.
80 m2, 3 pokoje, kuchnia,
łazienka, na parterze w
kamienicy, ul. Okrzei, 1500
zł za m2 Tel. 606 963 865
▶▶ Keyboard Yamaha
PSR 740, Żary Tel. 692
628 803
▶▶ P r a s ę d o s ł o my i
siana Clas Marcand 50,
stan bardzo dobry, Opel
Frontera 2,5 TDS, rok 97,
sprawny, zarejestrowany,
niedrogo - Sprzedam. Tel.
726 307 909
▶▶ Yamaha Road Star
1700 Silverado, bogato
wyposażony, rok 2007,
stan wzorowy- Sprzedam
lub zamienię na mniejszy.
Tel. 726 307 909
▶▶ Prasę kostkująca Cas
Marcand 50, stan bardzo
dobry, opryskiwacz 1000
L, kosiarka Mulczer 3 metry, opryskiwacz 1000
litrów- SPRZEDAM Tel.
726 307 909
▶▶ Mieszkanie 3 pokoje,
kuchnia, w centrum Żar, 2
piętro, 66 m2 w kamienicy- cena za m2- 1900 zł.
Tel. 607 099 309
▶▶ Zbiorniki 1000 litrów
w kracie z kranem, idealnie na wodę, paliwo,
osadnik, jak nowe z możliwością transportu Tel.
888 361 013
▶▶ Pianino Calisia z płytą metalową- bardzo mało
używane. Stan bardzo
REKLAMA
REKLAMA
▶▶ Dzietrzychowice sprzedam lub zamienię
na mieszkanie w Żaganiu
parter domu z ogródkiem
i budynkami gospodarczymi do zamieszkania.
Tel. 68 360 71 77
▶▶ Wynajmę pokoje dla
firm( możliwość parkowania, aneks kuchenny).
Tel. 68 362-07-14 Tel. 604
331 628
▶▶ Sprzedam mieszkanie w Jasieniu- centrum,
wysoki parter, pow. 65,72
m2, 3 pokoje, kuchnia,
łazienka z WC, piwnica,
komórka, ogródek, ogrzewanie gazowe i piece. Tel.
662 390 832
▶▶ Sprzedam kawalerkę
w Żarach. Tel. 695 191 859
▶▶ Żary. Sprzedaż. Trzypokojowe mie szkanie
51,50m2, w kamienicy.
Dobra lokalizacja. Blisko
os. Muzyków i centrum
miasta. Mieszkanie zadbane, po remoncie. Parter.
Cena 155 000 PLN. kontakt: 730 560 130, www.
dominetneruchomosci.pl
Tel. 730 560 130
▶▶ Żary. Sprzedaż. Os.
Muzyków. Dwupokojowe mieszkanie 37,70m2,
na parterze. Pełna infrastruktura, niedaleko centrum. B. dobra lokalizacja.
Cena: 110 000 PLN. kontakt: 602 403 965, www.
dominetnieruchomosci.
Tel. 603964718
▶▶ Żary. Sprzedaż. Piękne, przestronne 3-pok.
mieszkanie na parterze.
107m2. Wysoki standard.
Cena: 350 000. Kontakt:
730 560 130 Tel. 730 560
130
▶▶ Żary. Sprzedaż. Duży
dom o pow. 125,00 m2, Os.
Sportowe. Ładna okolica.
Dobry standard. Świetna
oferta dla dużej rodziny.
Cena: 420 000 PLN, kontakt: 602-403-965, www.
dominetnieruchomosci.
pl Tel. 602-403-965
▶▶ Ż a r y. S p r z e d a ż .
Kawalerka. Duża,
41,10m2, prze stronna,
z potenc jałem. Ś ci słe
centrum. Kamienica.
Bardzo atrakcyjna lokalizacja. Cena: 110 000 PLN,
kontakt: 730 560 130,
www.dominetnieruchomosci.pl Tel. 730 560 130
▶▶ Żagań. Sprzedaż. Kawalerka 25,00m2, gotowa
do zamieszkania. B. dobry
standard. Niskie opłaty.
Świętna lokalizacja! Ścisłe
centrum. Przystępna cena
62 000PLN. kontakt: 730
560 130, www.dominetnieruchomosci.pl Tel. 730
560 130
▶▶ Ż a r y. S p r z e d a ż .
A t r a kc y j n e , z a d b a n e
3-pok. mieszkanie 46,00
m2 Os. Muzyków. Bogata infrastruktura; sklepy,
przychodnia, basen, szko-
ł y, przedszkola. Dobra
cena: 125 000PLN. kontakt: 730 560 130 www.
dominetnieruchomosci.
pl Tel. 730 560 130
▶▶ Ż a r y. S p r z e d a ż .
Ł a d n e d w u p o ko j owe
mieszkanie 46,75m2, z
atrakcyjnym widokiem.
Bardzo dobry standard.
Ścisłe centrum! Cena:
145 0 0 0PLN. kont akt:
602-403-965 www.dominetnieruchomosci.pl Tel.
602-403-965
▶▶ Sprzedam mieszkanie w Żarach, ul. Szarych
Szeregów na II piętrze
lub zamienię na Osiedle
Muzyków I lub II piętro
Tel. 694 068 814
▶▶ Ja s i e ń . S p rz e d a ż .
Działka budowlana
1000m2, cena: 40 000
PLN. Położona w mieście.
Niedaleko centrum. Warunki zabudowy. Kontakt:
602 403 965, www.dominetnieruchomosci.pl Tel.
602 403 965
▶▶ Żary. Sprzedaż. Os.
Pisarzy. Sprzedaż. Dom
w zab. bliźniaczej o
pow.145m2. Cicha okolica.
Cena: 330 000 PLN. Kontakt: 730-560-130 www.
dominetnieruchomosci.
pl Tel. 730-560-130
▶▶ I ł o w a . S p r z e d a ż .
Atrakcyjny dom o wysoki
standardzie. 89M2. pl.
Wolności Cicha okolica.
Cena: 225 000 PLN Kontakt: 730-560-130. www.
dominetnieruchomosci.
pl Tel. 730-560-130
▶▶ Chocimek. Sprzedaż.
Dom o pow. 157m2 plus
zab. gospodarcze/ Wieś.
Piękna okolica. Lasy, łąki.
Cena: 155 000 PLN Kontakt: 730-560-130 www.
dominetnieruchomosci.
pl Tel. 730-560-130
▶▶ Żary. Piękna działka
na sprzedaż 1904,00m2.
Działka znajduje się w sąsiedztwie Zielonego Lasu
oraz strefy chronionej
2000. Cena:120 000 PLN
Kon t a k t : 730 - 56 0 -130
www.dominetnieruchomosci.pl Tel. 730-560-130
▶▶ Żary. Dom w zabudowie bliźniaczej - bdb stan,
o pow. 114,74 m2 370 000
PLN Kontakt: 730-560-130
www.dominetnieruchomosci.pl Tel. 730-560-130
▶▶ Żary. Sprzedaż. Ładny dom z ogrodem. Pow.
domu 124m2, Zatorze.
Dobra okolica. Ścieżka
rowerowa, stadion Syrena,
wygodny dojazd do centrum. Cena: 360 000 PLN.
Kontakt: 602-403-965,
www.dominetnieruchomosci.pl Tel. 602-403-965
▶▶ Sprzedam mieszkanie 72 m2 w kamienicy, 3
pokoje, ul. Okrzei, kuchnia, łazienka, przedpokój,
ogrzewanie- CO na węgiel,
na parterze. Tel. 603 558
577
▶▶ Olbrachtów - sprzedam działkę budowlaną
- 0,18ha. warunki zabudowy i media. Tel. 53 349
43 00
▶▶ Sprzedam kawalerkę
w Żarach- 35 m2 Tel. 695
191 859
▶▶ Sprzedam mieszkanie o pow. 80 m2, 3 pokoje, kuchnia, łazienka, na
parterze w kamienicy, ul.
Okrzei, 1500 zł za m2 Tel.
606 963 865
▶▶ Sprzedam mieszkanie 3 pokoje, kuchnia, w
centrum Żar, 2 piętro, 66
m2 w kamienicy- cena
za m2- 1900 zł. Tel. 607
099 309
▶▶ GUBIN- sprzedam
mieszkanie w kamienicy
81,3 m2, I piętro, 3 pokoje,
kuchnia, łazienka, okna
PCV, ogrzewane gazowo,
miejsce na samochód. Tel.
693 697 074
▶▶ Żary – lokal na wynajem przy ul. Podchorążych, parter, duże witryny,
90 m2, Partner Nieruchomości, nr tel: 533-308-999
Tel. 53 330 89 99
▶▶ Żary – mieszkanie w
bloku, przy ul. Szarych Szeregów, 3 pokoje, 60 m2, III
piętro Partner Nieruchomości, nr tel: 533-308-999
Tel. 53 330 89 99
▶▶ Żary – mieszkanie
na sprzedaż w kamie nicy, 2 pokoje, 45 m2, II
piętro, Partner Nieruchomości, nr tel: 533-308-999
Tel. 53 330 89 99
▶▶ Żary – bardzo ładne
mieszkanie do wynajęcia,
4 pokoje, Oś. Muzyków w
cenie 1600 zł plus opłaty, Partner Nieruchomości, nr tel: 533-308-999
Tel. 53 330 89 99
▶▶ Ż ar y - działki na
sprzedaż przy ul. Czerwonego Krzyża z mediami
lub inne w Żarach lub w
okolicy w dobrej lokalizacji, Partner Nieruchomości, nr tel: 533-308-999
Tel. 53 330 89 99
▶▶ Działka w Olbrach-
22 OGŁOSZENIA
towie z warunkami zabudowy o pow. 10 arów w
cenie 52 tys. lub w Kadłubii 24 ary w cenie 84
tys. Partner Nieruchomości, nr tel: 533-308-999
Tel. 53 330 89 99
mieszkanie po remoncie dwa pokoje 38
m2 Ipiętro po remoncie
ul. Okrzei. Partner Nieruchomości Żary tel. 887758-384 Tel. 887 758 384
działki budowlane
Grabik, Kadłubia, Kunice Partner Nieruchomości Żary tel. 887-758-384
Tel. 887 758 384
mie szkanie B ohaterów G etta ładna kamienica dwa pokoje, niskie koszty utrzymania
Partner Nieruchomości
Ż a r y te l . 8 87-75 8 -3 8 4
Tel. 887 758 384
Dom w lesie 12 km
od Żar do remontu 78 tys.
zł lub dom w zabudowie
Szeregowej - Boruszyn
Partner Nieruchomości
Żary tel. 887-758-384 Tel.
887 758 384
Szukamy mieszkania do wynajęcia dla
konkretnych klientów
Pa r t n e r N i e r u chomo ś c i Ż a r y 8 87-75 8 -3 8 4
Tel. 887 758 384
Do sprzedaży lokal
usługowy os. Muzyków
100 m2 Partner Nieruchomości Żary 606-705-480
Tel. 606 705 480
Sprzedam działkę
budowlaną w Żarach Partner Nieruchomości Żary
887-758-384 Tel. 887 758
384
Do wynajęcia mieszkanie dwupoziomowe w
apartamentowcu Żar y
8 lipca 2016
Partner Nieruchomości
Żary 606-405-480 Tel.
606 705 480
Atrakcyjne uzbrojone działki w Żarach Partner Nieruchomości Żary
606-705-480 Tel. 606 705
480
Do wynajęcia lokale
usługowe ciekawa lokalizacja Żary Partner Nieruchomości Żary 606-705480 Tel. 606 705 480
Działki budowlane
Drożków 30 zł/m2 warunki zabudowy Partner
Nieruchomości Żary 606705-480 Tel. 606 705 480
Nowy Dom Parte rowy w Żarach Partner
Nieruchomości Żary 606705-480 Tel. 606 705 480
Nowe mieszkanie w
centrum 52 m2 Partner
Nieruchomości Żary 606705-480 Tel. 606 705 480
Now y D om w Ol brachtowie wysoki standard piekna lokalizacja
Pa r t n e r N i e r u chomo ści Ż ar y 606 -705-480
Tel. 606 705 480
Wynajmę samodzielne mieszkanie w centrum
Zielonej Góry, 60 m2, 2
pokoje z kuchnią, niskie
opłaty czynszowe - TANIO! Tel. 785 862 555
Motoryzacja
KUPIĘ KAŻDE AUTO
MOŻE BYĆ LEKKO
USZKODZONE LUB
DO NAPRAWY PŁATNE GOTÓWKĄ
Tel. 516 516 091
Sprzedam pompę
wtryskową do transita
2,5D Tel. 881 529 322
Sprzedam Transita
osobowego, rok 2001, diesel. Tel. 881 529 322
Sprzedam- Forda Fiesta , rok 2008, stan bardzo
dobry, bezwypadkowy,
benzyna, CENA- 9 900 zł.
Tel. 691 220 081
Kup i ę Ch ev role t a
Matiza , rok 2009 Tel. 73
304 21 37
Sprzedam samochód
Peugeot 307SW, 1,6 HDI,
ładny, dobrze utrzymany,
oszczędny, ABS, klima
sprawna , panoramiczny
dach, elektryczne szyby i
lusterka, radio sterowane
z kierownicy, czujnik parkowania, komplet opon
lato-zima, dobra cena. Tel.
684701455. WARTO
Sprzedam motorower „Kinroad”, poj. 49 ccm
aktualne ubezpieczenie
plus przegląd, przygotowany do sezonu Tel. 517
727 207
Ku p i ę a u t a c a ł e ,
u s z ko d zo n e , roz b i t e .
Mogą być bez OC i przeglądu. Złomowanie aut,
transport i laweta. Tel. 53
574 69 46
Yamaha Road Star
1700 Silverado, bogato
wyposażony, rok 2007,
stan wzorowy- Sprzedam
lub zamienię na mniejszy.
Tel. 726 307 909
KUPIĘ KAŻDE AUTO
MOŻE BYĆ LEKKO
USZKODZONE LUB
DO NAPRAWY PŁATNE GOTÓWKĄ
Tel. 570 800 617
Samochód Chevroleta Matiza , rok 2009 Tel.
73 304 21 37
Volkswagen Golf VI,
nowy model 2009, rok XII
2008, poj. 1600cm, benzyna, przebieg 107 tys. km.,
czarny metalik, 5 drzwi.
Zarejestrowany. Możliwa
zamiana. Tel. 73 304 21 37
SPRZEDAM
OGŁOSZENIE
Praca
AMBERCARE
zatrudni opiekunki
osób starszych
do Niemiec
zarobki do 1500€/
msc, wymagany
niemiecki minimum
komunikacyjny,
praca od zaraz,
legalnie, ZUS tel.
730 340 005
lub 535 340 311
Rehabilitacja osób po
udarach, wylewach osób
po udarach, złamaniach,
zwyrodnienia SM i inne
w domu u chorego - Żary
i okolice. Tel. 501 656 266
JANI INTERNATIONAL ZATRUDNI OD ZARAZ
30 OPIEKUNEK DO PRACY
W NIEMCZECH. WYSOKIE
ZAROBKI. Tel. 68 3205544
Tel. 725 248 935
Szukam pracy jako
kierowca lub pomocnik
kierowcy, posiadam prawo
jazdy kat B. Żary ul. Górnośląska 1/4a Tel. 668 921 509
Dach Ci przecieka?
Tanio szybko i skutecznie
naprawimy każdą połać
dachu, wykonamy każdy
rodzaj dachu od A do Z.
Najtaniej w regionie. Od
zaraz Tel. 788 950 024
REKLAMA
tel. 608 63 79 37
MojaGazeta
CENA
19 000 zł
Rok produkcji 2012
używany 1,5 roku
wyposażeniE baru masarniczego
razem z barem przekąskowym SUPER OKAZJA - SUPER OKAZJA - SUPER OKAZJA
SkładającE się z:
- lady do przekąsek - około 6 metrów z przodu,
częściowo Chłodzonej z blatem granitowym.
- urzędzenia do podgrzewania potraw
(Bain-Marie GN5/1 i 2/1)
- urządzenia dozującego talerze
- 6 urządzeń do wygotowywania
sztuców
w
- kuchenkI z dwiema strefami indukcyjnymi
- ok 3,8 metra lady masarniczej
- agregatU chłodniczEGO
- 2 płytEK kasowYCH
- 2 desEK do krojenia
- schowKA na papier
- uchwytÓW na kubki
- ok 4 metrÓW szafy ladowej z tyłu
- 1 przeszklonEJ szafY na mięso z CNS wraz z agregatem
- ok 3,5 metra ławki do siedzenia
- 15 krzeseł z czerwoną tapicerką ze sztucznej skóry
- 10 stołów 60x60cm w kolorze orzecha.
Dachy naprawimy,
wykonamy każdy rodzaj
dachu. Papy termozgrzewalne, rynny, spływy, opierzenia. Fachowo solidnie
od zaraz, najtaniej w regionie. Tel. 788 950 024
Posprz ą t a m pl a c ,
garaż, piwnicę, stodołę,
mieszkanie- tanio, czysto i
solidnie, wywiozę własnym
transportem, potnę drzewo na opał. Tel. 783 979 997
Elektryk- wymienię
instalacje, usunę awarieszybko i skutecznie, posiadam uprawnienia Tel. 660
198 767
Tanio- układanie kostki granitowej na nagrobkach Tel. 608 774 424
umowa o pracę, atrakcyjne
wynagrodzenie. Tel. 609
306 300
Przyjmę do pracy na
busa z okolic Żar Tel. 723
496 430
Zdun- wykonam prace zduńskie, piece, kuchnie kaflowe i przestawki,
tel:530908452 Tel. 68 451
17 70
Zawiozę w każde miejsce z adresu pod adres- lotniska, sanatoria, przychodnie, wygodnie, bezpiecznie,
na czas- zawsze aktualne, dyspozycyjność 24h
Tel. 726 307 909
Profesjonalne
malowanie dachów,
mycie, impregnacja,
malowanie
dachówki,pokrycia
blachowego.
Tel. 728 480 003
Prasę do słomy i siana
Clas Marcand 50, stan bardzo
dobry, Opel Frontera 2,5 TDS,
rok 97, sprawny, zarejestrowany, niedrogo - Sprzedam. Tel.
726 307 909
Poszukujemy 30
osób do pracy na stanowisku- pracownik produkcji przy wyrobie szyb
samochodowych. Żary-Kunice. Tel. 667 955 994
Poszukujemy do
pracy osób na stanowisko- magazynier na terenie Żary-Kunice. Tel. 667
955 994
Niemiecki- dojazd
do klienta- Żary i okolice
Tel. 606 922 492
Prac a na produkcji - Żary - zatrudnienie
w renomowanym międzynarodowym przedsiębiorstwie, umowa o
pracę, atrakcyjne wynagrodzenie. Tel. 609 306
300
Praca - operatorzy
wózków widłowych - Żary
- zatrudnienie w renomowanym międzynarodowym przedsiębiorstwie,
Sprzedam kaczki francuskie, pierze, poidła dla bydła,
kopaczka do ziemniaków, silnik elektryczny. Tel:693742803
Tel. 68 363 10 35
Rolnictwo
Sprzedam oleandr y
kwitnące, duże i małe, różne
kolory. Tel. 501 557 017
Prasę kostkująca Cas
Marcand 50, stan bardzo
dobry, opryskiwacz 1000 L,
kosiarka Mulczer 3 metry,
opryskiwacz 1000 litrówSPRZEDAM Tel. 726 307 909
Różne
Sprzedam- tokarka,
przyrząd do ustawiania
wtryskiwaczy PRW3, kowadło, Jawa Mustang 50,
akordeon 120 B, piła do
metalu. Tel. 68 3620679 Tel.
699 932 056
Rehabilitacja osób po
udarach, wylewach osób
po udarach, złamaniach,
zwyrodnienia SM i inne w
domu u chorego - Żary i
okolice. Tel. 501 656 266
MojaGazeta
OGŁOSZENIA 23
8 lipca 2016
AUTOREKLAMA
OFERTY PRACY - URZĘDY PRACY
ŻARY
ul. Mieszka I 15, 68-200 Żary,
tel. (68) 479 13 56,
e-mail: [email protected], http://pup.zary.sisco.info
B u r a k p a s t e w n y,
komplet frezów do gniazd
zaworowych głowicy, ciśnieniomierz sprężania, siedzenie Grammer 85H/90.
Tel. 68 362-06-79 Tel. 699
932 005
S p r z e d a m Ur s u s ,
przyczepa, pług, brony,
siewnik, cyklop, agregat
5,20M, presa kostkująca,
tur na tył ciągnika+ widły
Tel.699932056 Tel. 68 362
06 79
Sprzedam drzwi kabiny, siedzenie, kowadło,
części ciągnika i maszyn
rolniczych, przyrząd do
ustawiania wtryskiwaczy.
Tel. 699932056 Tel. 68 362
06 79
Skupuję różne starocie - przedmioty kolekcjonerskie- posiadasz - dzwoń
i odkupię według wyceny
katalogowej Tel. 602 128
246
Tarot, Wróżby, Numerologia. Tel. 699 211 761
Zespół muz. „Będzie
OGŁOSZENIE
się działo” zagra- wesela,
zabawy itp.- zapraszamy
www.bedziesiedzialo.com.
pl Tel. 604 125 189
Kupię maszyny do
zbioru zielonki, kosiarka
( zetka), widłak pająk w
bardzo dobrym stanie. Tel.
602 781 033
Sprzedam oleandry
kwitnące, duże i małe, różne kolory. Tel. 501 557 017
Sprzedam - segment
pokojowy dł. 270cm. , średni dąb, segment jasny z
szafą 2 drzwiową, kryształy,
ławę Tel. 694 068 814
Sprzedam ubranka
dla chłopczyka rozmiar
92-116 cm, nosidełko 0-13
kg., kocyki, przykrycie do
wózka. Tel. 694 068 814
Transport busem dostawczym w kraju i za granicą- TANIO Tel. 694 623 900
Zwierzęta
Oddam 2 pieski szczeniaczki po mamie rasy
basset. Tel. 691 912 682
Towarzyskie
Poznam miłą Panią
50-55 lat do 165 cm, szczupłą- poważne zamiary Tel.
782 244 223
Usługi
Pranie tapicerek
w domu i
samochodzie,
dywanów.
Czyszczenie płytek,
gresów, itp.
Parowe-mycie.pl
Tel. 517 331 808
Naprawa maszyn do
szycia. Szybkie terminy.
Ceny konkurencyjne. Żary
Tel. 608 490 205
• Księgowy Jasień 1
• Specjalista ds. sprzedaży Żary 2
• Technik dentystyczny Żary 1
• Pielęgniarka/ Pielęgniarz Żary 1
• Pracownik socjalny Lubsko 1
• Dietetyk Żary 1
• Referent Terminal Olszyna 1
• Przedstawiciel handlowy Żary 1
• Doradca finansowy Żary/ Żagań 2
• Kadrowa Żary 1
• Strażnik działu ochrony Nowogród
Bobrzański 5
• Logistyk Lubsko 1
• Spedytor Górzyn 1
• Pracownik biurowy (praca przy
komputerze) Grotów 1
• Technolog żywności Lubsko 1
• Mechanik maszyn i urządzeń
przemysłowych Lubsko 1
• Kasjer walutowy Olszyna 1
• Kasjer walutowy – sprzedawca
Olszyna 1
• Kasjer handlowy Lubsko 4
• Kasjer – fakturzysta/ Magazynier Żary 2
• Kasjer – sprzedawca Żary 1
• Kucharz Łęknica 1
• Kelnerka Łęknica 1
• Pomoc kuchenna Żary 2
• Pracownik ochrony Żary 4
• Sprzątaczka Żary 3
• Sprzątaczka Żary 2
• Pracownik sprzatający Żary (1/2
etatu) 2
• Pracownik gospodarczy Żary 1
• Pracownik dozoru Żary 5
• Sprzątaczka (1/2 etatu) Żary 1
• Kierowca kat. B Żary 1
• Ciastkarz Żary 1
• Sprzedawca na stacji paliw Żary 1
• Sprzedawca Żary 1
• Rzeźnik Lubsko 1
• Pomocnik krojczego Lubsko 1
• Pracownik produkcji (pakowanie
wędlin) Lubsko 4
• Pracownik produkcji (obsługa młyna)
Lubsko 4
• Pracownik produkcji (obsługa
wybijarki form/nadziewarki) Lubsko 2
• Elektryk Żary 5
• Pracownik produkcji Żary 20
• Operator wózka widłowego Żary 20
• Operator wózka widłowego i ciągnika
Żary 10
• Hydraulik- instalator wodnokanalizacyjny Żary 5
• Magazynier Żary-Kunice 2
• Pracownik produkcji Żary/Kunice 20
• Tłoczacz/ Zgrzewacz/ Lakiernik Żary
2
• Ślusarz Żary 5
• Spawacz MAG Żary 5
• Monter konstrukcji metalowych
Lubsko 5
• Spawacz metali Lubsko 5
• Majster zmiany Jasień 1
• Monter elementów drewnianych
Dłużek 3
• Magazynier Żary 1
• Pracownik produkcji Żary-Kunice 20
• Pracownik ogólnobudowlany
Frankfurt 2
• Pracownik budowlany Żary 3
• Pracownik produkcji Lipinki Łużyckie 1
• Pracownik produkcji Żary 3
• Pracownik serwisowy Żary 3
• Ślusarz- Monter Żary 3
• Pracownik produkcji Żary 15
• Diagnosta samochodowy Dąbrowiec 1
• Zaopatrzeniowiec/ Magazynier
• Dąbrowiec 1
• Mechanik samochodów ciężarowych
Dąbrowiec 2
• Spawacz/ Ślusarz Dąbrowiec 1
• Elektryk samochodowy Dąbrowiec 1
• Kierowca Żary i okolice 2
• Spedytor (Dział krajowych
przewozów) Żary 1
• Kierowca kat. C + E Teren kraju 1
• Kierowca kat. C Żary 1
• Pomocnik operatora linii tłoczenia
Żary 3
• Mistrz produkcji Żary 1
24 PROGRAM TV
8 lipca 2016
Piątek
20:00
TVN
Harry Potter i Książe Półkrwi
film fantasy, Wielka Brytania, USA, 2009
Poniedziałek
POLSAT
20:05
POLSAT
Kolejna część sagi o młodym czarodzieju Harrym
Potterze (Daniel Radcliffe) i jego przyjaciołach:
Hermionie Granger i Ronie Weasley’u (Rupert
Grint). Cała trójka zaczyna już szósty rok nauki
w Hogwarcie, który przestaje być bezpiecznym
miejscem. W szkole zmienia się skład rady
pedagogicznej. Nauczycielem eliksirów zostaje
Horacy Slughorn (Jim Broadbent), a zajęcia
z obrony przed czarną magią zaczyna prowadzić
Severus Snape. Tymczasem Harry z pomocą
profesora Albusa Dumbledore’a próbuje poznać
tajemniczą przeszłość Lorda Voldemorta.
8 - 14 lipca 2016
20:10
Sobota
20:10
Drużyna A
POLSAT
komedia sensacyjna, USA, 2009
Czterej amerykańscy komandosi, specjaliści
od misji specjalnych, Hannibal (Liam Neeson),
Buźka (Bradley Cooper), B.A. Baracus (Quinton
‘Rampage’ Jackson) i Murdock (Sharlto Copley)
trafiają do Iraku. Tam wbrew poleceniom
zwierzchnika (Gerald McRaney), postanawiają wziąć udział w ryzykownej akcji. Mają
odnaleźć skradzione matryce, służące do
produkcji studolarowych banknotów. Oprócz
tego muszą przechwycić również sporą ilość
wydrukowanych fałszywek. Dzięki doskonałemu
planowi Hannibala, misja kończy się sukcesem.
Niedziela
23:45
Artur i Minimki
TVP1
film familijny, Francja, 2006
Jak kochać, to we dwoje
komedia romantyczna, Francja, 2010
Michel (Clovis Cornillac) i Vincent (Manu Payet)
przyjaźnią się od lat, choć prezentują zupełnie
odmienne podejście do kobiet i związków.
Pierwszy z nich jest niepoprawnym romantykiem, który wierzy w miłość od pierwszego
wejrzenia. Drugi zaś jest notorycznym
podrywaczem, dla którego liczy się tylko seks.
Zbieg okoliczności sprawia, że na drodze obu
mężczyzn nagle pojawiają się Angele (Virginie
Efira) i Nathalie (Annelise Hesme). Obaj panowie
pod wpływem nowych znajomości zmieniają się
i zaczynają patrzeć na życie z innej perspektywy.
Dziesięcioletni Artur jest nieszczęśliwy z powodu samotności. Czuje się zaniedbywany przez
bliskich. Rodzice, pochłonięci karierą, zostawili
go u babci. Chłopiec był bardzo związany z dziadkiem, Archibaldem. To on swoimi barwnymi
opowieściami zaraził go pasją odkrywania
nowych kultur i podróży. Niestety mężczyzna
zaginął przed trzema laty w niewyjaśnionych
okolicznościach. Tymczasem pewien przedsiębiorca zamierza przejąć dom babci Artura.
Chłopiec postanawia uratować posiadłość
i zaczyna zgłębiać tajniki czarodziejskich ksiąg.
Wtorek
Środa
23:00
Łzy słońca
TVP1
dramat sensacyjny, USA, 2003
Po zabójstwie prezydenta Nigerii i jego rodziny
wybucha wojna domowa. Władzę przejmuje
wojskowy dyktator. Grupa specjalna porucznika
A.K. Watersa (Bruce Willis) zostaje wysłana
z misją ratunkową. Mają oni odnaleźć doktor
Lenę Kendricks (Monica Bellucci), współpracującą z organizacją Lekarze bez Granic. Kobieta,
która opiekuje się ofiarami wojny, stanowczo
odmawia opuszczenia swoich podopiecznych.
Zgadza się wyjechać z Watersem, jeśli jego
ludzie pomogą mieszkańcom wioski dotrzeć
do miejsca, w którym będą bezpieczni.
MojaGazeta
Czwartek
21:30
Windykatorzy
TVP2
thriller sf, Kanada, USA, 2010
Niedaleka przyszłość, rok 2025. Postęp
technologiczny umożliwia najbogatszym
mieszkańcom Ziemi łatwe transplantacje
narządów. Dzięki temu chorzy mogą wymieniać
uszkodzone organy lub po prostu udoskonalać
swoje ciała. W firmie Unia, oferującej sztuczne
elementy ciała, pracuje Remy (Jude Law). Jest
windykatorem, który razem z Jake’m (Forest
Whitaker) tropi dłużników i odbiera zaległe
raty. W przypadku, gdy dany biorca nie ma jak
spłacić swoich zaległości finansowych wtedy
wykupiony narząd zostaje mu odebrany.
Kowboj z Szanghaju
komedia, USA, 2000
Księżniczka Pei Pei zostaje uprowadzona
do Ameryki przez niejakiego Lo Fonga. Jej
śladem podążają trzej zaufani cesarscy
gwardziści, których zadaniem jest zapłacenie
żądanego przez porywaczy okupu. Chon Wang,
mimo że nie znalazł się wśród wybrańców,
dołącza do nich, gdy podejmuje się nieść
bagaże swojego wuja, który jest tłumaczem
grupy. Już wkrótce jednak sprawy przybierają
nieoczekiwany obrót. Na pociąg, którym przybysze przemierzają Nevadę, napada bowiem
banda rabusiów.
piątek
8 lipca
TVP 1
TVP 2
TVN
POLSAT
05:25 Telezakupy
06:00 Tysiąc i jedna noc
- serial obyczajowy
06:55 Natura w Jedynce
- Tańczący z naturą
07:30 Operacja Życie
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Polityka przy kawie
08:30 EURO 2016 - 1/2 F
11:00 Drużyna A - serial
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:35 Agropogoda - magazyn
12:50 Natura w Jedynce Dzika Brytania. cz. 4
14:00 Tysiąc i jedna noc
- serial obyczajowy
15:00 Wiadomości
15:15 Teo - ria smaku Teo
Vafidisa - magazyn
15:50 Wspaniałe stulecie:
Sułtanka Kösem - serial
16:45 Czekamy na Światowe
Dni Młodzieży - Kronika
17:00 Teleexpress
06:05 M jak miłość - serial TVP
08:00 Pytanie na śniadanie
10:55 O mnie się nie martw
- serial komediowy
11:50 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
12:30 Na dobre i na złe
13:25 Anna Dymna
- spotkajmy się
14:00 Herkules - serial
14:55 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
15:25 Rodzinka.pl - serial
16:00 M jak miłość - serial TVP
17:00 Tylko z Tobą
- serial obyczajowy
18:00 Panorama
18:30 Sport Telegram
18:35 Pogoda
18:50 Jeden z dziesięciu
19:25 Lekkoatletyka
21:30 Rodzinka.pl
- serial komediowy
22:40 Kryminalne
zagadki Las Vegas
- serial sensacyjny
05:45 Uwaga!
- magazyn
06:15 Mango - telezakupy
08:00 Detektywi
- program kryminalny
08:35 Doradca smaku
08:45 Mali Giganci
10:40 Szkoła
11:40 Szpital - program
obyczajowy
12:40 Ukryta prawda
- magazyn obyczajowy
13:40 W-11 Wydział Śledczy
- program kryminalny
15:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno
-rozrywkowy
16:00 Szkoła
17:00 Ukryta prawda
- magazyn obyczajowy
18:00 Szpital - program
obyczajowy
19:00 Fakty
19:35 Sport
19:45 Pogoda
19:50 Uwaga!- magazyn
06:00 Nowy dzień z Polsat
News
07:45 Trudne sprawy
08:45 Malanowski i Partnerzy
09:45 Dzień, który zmienił
moje życie - serial
10:45 Dlaczego ja?
11:45 Pielęgniarki
- serial obyczajowy
12:45 Trudne sprawy
13:45 Małolaty
Osiemnastoletni Mateusz
oświadcza swoim rodzicom, że czuje powołanie
i chce zostać księdzem.
14:45 Słoiki
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja - magazyn
16:45 Dlaczego ja?
17:45 Trudne sprawy
18:50 Wydarzenia
19:30 Świat według
Kiepskich
20:05 Disco Hit Festiwal
Kobylnica 2016
SERIAL KRYMINALNY
FILM FABULARNY
FILM PRZYGODOWY
THRILLER SCIENCEFICTION
KOMEDIODRAMAT
17:25 Komisarz Alex
- serial kryminalny
prod. TVP
18:20 Lekkoatletyka
- Mistrzostwa Europy
- Amsterdam 2016
- sesja popołudniowa
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:05 73. Tour de Pologne
20:10 Białoczerwoni
20:30 Zanim będzie za późno.
reż. Krzysztof Nowak,
Jarosław Rybicki - film
21:40 Weekendowy Hit
Jedynki - Przybywa
jeździec - dramat
23:45 Zemsta - serial
00:40 Żywe trupy
- serial sensacyjny
01:35 Szepty przeszłości
03:35 Notacje
00:30 Dopaść Cartera
- film fabularny,
prod. USA, 2000,
reż. Stephen Kay
wyk. Sylvester
Stallone, Miranda
Richardson, Rachel
Leigh Cook, Michael Caine,
Mickey Rourke
Jack, egzekutor długów
z Las Vegas, wraca do
rodzinnego Seattle na
pogrzeb brata i zaczyna
podejrzewać, że nie był to
zwyczajny wypadek.
02:20 Ściągany
- komedia
prod. USA, Niemcy,
1999, reż. Pat Proft
wyk. Leslie Nielsen,
Richard Crenna
03:45 Zakończenie dnia
20:00 Harry Potter
i Książe Półkrwi
- film przygodowy,
Wielka Brytania, USA,
2009, reż. David Yates,
wyk. Daniel Radcliffe,
Emma Watson, Rupert
Grint, Michael Gambon,
Helena Bonham Carter,
Jim Broadbent, Robbie
Coltrane, Alan Rickman,
Bonnie Wright
23:20 Statek widmo - film
horror, USA/Australia,
2002, reż. Steve Beck,
wyk. Gabriel ByrneJulianna Margulies, Ron Eldard,
Desmond Harrington,
Isaiah Washington
01:05 Kuba Wojewódzki
02:10 Uwaga! - magazyn
02:30 Klub Magii
23:05 Z Archiwum X
- thriller sci-fiction
Fox Mulder i Dana Scully
wpadają na trop niezwykłej katastrofy z przed
15 tys. lat. Spowodowała
ją tajemnicza czarna
substancja, która wciąż
istnieje i zagraża światu.
Raport na ten temat zostaje odrzucony, zwierzchnictwo odsuwa Muldera
i Scully od śledztwa, ale
bieg wydarzeń potwierdza
tezy pary agentów.
Czy uda im się uratować
świat?
01:45 Nóż w wodzie
03:45 Tajemnice losu
05:00 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
20:25 Wieczór kinomana
- Rzym - komediodramat,
prod. Włochy, 1972,
reż. Federico Fellini,
wyk. Peter Gonzales,
Britta Barnes
22:30 Filmy Blaxploitation
- Czarny Cezar - film
obyczajowy, prod. USA,
1973, reż. Larry Cohen
00:20 Informacje kulturalne
- informator kulturalny
00:35 Jazz noc
- Młody polski jazz
- Pink Freud
01:30 Filmy, które zmieniły
Amerykę - Miłość i
śmierć - komedia
03:10 Problemat profesora
Czelawy - horror
04:20 Eksmisja
- film dokumentalny
dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
TVP Kultura
07:35
07:45
07:55
08:15
08:35
09:05
09:40
11:20
13:05
14:05
14:25
15:25
15:30
18:05
19:40
20:00
20:20
Afisz kulturalny
Kultura fizyczna
Studio Kultura
Informacje kulturalne
ekstra
Dezerterzy
Design - Zegarek Swatch
- cykl dokumentalny
Umberto D. - dramat
Najntisy - Sauna - film
obyczajowy, prod. Polska
Program
publicystyczny
Informacje
kulturalne ekstra
Legendy muzyki
polskiej XX wieku
Filmy Jean - Pierre’a
Melville’a - Armia cieni
Armia cieni
Świat w dokumencie
- Dzieci w czasach ADHD
Studio Kultura
Informacje kulturalne
Wieczór kinomana
- Filmy Federica Felliniego
TV Puls
TVN 7
TV 4
06:00 Niania - komedia
07:00 Nash Bridges
- film akcji
08:50 Kobra - oddział
specjalny
- kryminalny
Serial opowiada
o przygodach policjantów
patrolujących autostradę,
którzy często uczestniczą
w ciężkich sprawach
kryminalnych i szalonych
pościgach.
10:50 Napisała: Morderstwo kryminalny
11:50 Sezon na miłość
- telenowela
14:15 Moje serce
bije dla Loli
- telenowela
15:10 Oblicza miłości
- telenowela
16:05 Dziesięć przykazań
- historyczny
18:05 Łowcy skarbów
20:00 Quest - film akcji
05:20 We Dwoje - program
rozrywkowy
06:45 Męski Typ: Ryszard
Kalisz - talk show
rozrywkowy
07:20 Ukryta prawda
- program obyczajowy
08:20 Sąd rodzinny
- program sądowy
09:20 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
10:20 Wojny magazynowe
11:20 Mango Telezakupy
12:55 Sąd rodzinny
- program sądowy
13:55 Szpital - program
obyczajowy
14:55 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
15:55 Wojny magazynowe
16:55 Chuck - serial, USA
17:55 Brzydula
- serial obyczajowy, Polska
19:00 Ukryta prawda
06:00 Nie igraj z aniołem
- telenowela
07:05 Jake i piraci
z Nibylandii
07:35 Szczenięce lata
Toma i Jerry’ego
08:05 Jake i piraci
z Nibylandii
08:35 Szczenięce lata
Toma i Jerry’ego
09:05 Ninjago - Mistrzowie
Spinjitzu
10:00 Kosmos - serial
dokumentalny
11:00 Moja nadzieja
- komedia romantyczna
12:00 Galileo
14:00 STOP Drogówka
15:00 Sekrety Sąsiadów
16:00 Dom nie do poznania
17:00 Moja nadzieja
- komedia romantyczna
18:00 Mistrz kuchni:
Juniorzy
18:35 Niesamowite rekordy
19:55 Wysmakowani
FILM AKCJI
FILM PRZYGODOWY
FILM AKCJI
20:00 Uwolnić orkę II
- film przygodowy,
USA/Francja, 1995,
reż. Dwight H. Little,
wyk. Jason James Richter,
August Schellenberg,
Michael Madsen, Jayne
Atkinson
22:10 Granice czasu
- film przygodowy, USA,
2003, reż. Richard Donner,
wyk. Paul Walker, Frances
O’Connor, Gerard Butler,
Billy Connolly, David
Thewlis, Anna Friel
00:35 Frankie i Johnny
- film komedia, USA,
1991, reż. Garry Marshall,
wyk. Al Pacino, Michelle
Pfeiffer, Hector Elizondo
03:00 Klub Magii
05:10 Druga strona medalu
20:05 Tornado
w Nowym Jorku
Nad Nowym Jorkiem
pojawiają się nietypowe
wiry powietrza, które
przeradzają się w serię
tornad. Klimatolog
Dr Cassie Lawrence
dostrzega ogromne
zagrożenie dla miasta,
ale władze je lekceważą.
22:00 Pająki w metrze
23:55 Lato dziewiętnastolatki
01:15 Tuż przed tragedią
02:20 Interwencja
- magazyn reportaży
03:00 Disco Polo Life
- program muzyczny
prod. Polska
04:00 Top 10 lista przebojów
- program muzyczny
21:55 Ślepa furia
- film akcji
23:45 Motel 2:
Pierwsze cięcie
- horror
01:20 13 Posterunek 2
- komedia
02:00 Menu na miarę
- lifestylowy
02:30 W blasku fleszy
- program rozrywkowy
prod. Polska
03:05 Biesiada na cztery
pory roku
- dokumentalny
04:25 Menu na miarę
- lifestylowy
04:45 Z archiwum policji
- kryminalny
05:10 Menu na miarę
05:35 Z archiwum policji
- kryminalny
MojaGazeta
PROGRAM TV 25
8 lipca 2016
sobota
TVP 1
05:40
06:40
07:00
07:30
08:00
08:20
08:50
09:50
11:55
12:30
13:05
13:40
15:55
17:00
17:30
18:35
19:30
20:05
20:07
20:20
Klan - telenowela TVP
Las Story
Okrasa łamie przepisy
Pełnosprawni
Rok w ogrodzie
Naszaarmia.pl
Sprawa dla reportera
Korzenie: następne
pokolenia - serial
My Wy Oni - magazyn
Akcja wakacje
Pochwała żeglarstwa
Przybywa jeździec
- dramat, prod. USA
Północ - Południe, Księga
II - serial kostiumowy
Teleexpress
Ojciec Mateusz - serial
Rolnik szuka żony
seria II - reality show
Wiadomości
73. Tour de Pologne
Białoczerwoni
Lekkoatletyka
- Mistrzostwa Europy
- Amsterdam 2016
9 lipca
TVP 2
04:50 Tropem nieznanego
- Ocieplenie i jego skutki
05:30 Dzika Ameryka - Bezkresny horyzont - serial
dokumentalny
06:30 M jak miłość - serial TVP
07:30 Pytanie na śniadanie
10:40 Daleko od szosy - serial
12:05 Gwiazdy w południe
- Gang Olsena jedzie
do Jutlandii - komedia
sensacyjna, prod. Dania
13:50 Książki na lato
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Rodzinka.pl - serial
komediowy
15:40 Kocham Cię, Polsko!
17:20 Sonda 2
17:45 Słowo na niedzielę
18:00 Panorama
18:30 Sport Telegram
18:50 Kulisy - Postaw na milion
19:05 Postaw na milion
20:05 XVIII Mazurska Noc
Kabaretowa Mrągowo
2016 - Moda na swetry
TVN
05:25 Uwaga! - magazyn
05:45 Mango - telezakupy
07:55 Sablewskiej
sposób na...
08:30 Dzień Dobry Wakacje
- magazyn
11:00 Na Wspólnej - serial
obyczajowy, Polska
12:50 Ugotowani - program
kulinarno-rozrywkowy
13:50 Agent - Gwiazdy
- program rozrywkowy
14:55 MasterChef Junior
- program rozrywkowy
16:25 Projekt Lady
17:25 Polowanie
na mieszkanie
18:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarny
19:00 Fakty
19:25 Sport
19:35 Pogoda
19:45 Uwaga! - magazyn
20:00 Dom marzeń
21:00 Listy do Julii - film
komedia, USA, 2010
POLSAT
06:00 Nowy dzień z Polsat
News
07:35 Jeźdźcy smoków
08:05 Scooby Doo i Oporny
Wilkołak
10:10 Ewa gotuje
10:45 Wysmakowani
- program kulinarny
11:00 Dzieciaki z wyspy
skarbów
12:55 Sztuka dorastania
- melodramat
Nastolatek fatalista,
George Zinavoy jest
mistrzem, jeżeli chodzi o
zaliczanie przedmiotów
przy minimalnym wysiłku.
Tak naprawdę to przekształcił tę umiejętność
w swego rodzaju formę
sztuki.
14:40 Słoiki
15:40 Pamiętniki z wakacji
17:45 Chłopaki do wzięcia
18:50 Wydarzenia
19:30 Świat według Kiepskich
TVP Kultura
07:30
07:55
08:30
09:45
11:20
11:35
12:10
14:00
15:25
16:05
19:00
20:00
20:20
22:05
Informacje kulturalne
Nienasyceni - magazyn
Głos - film TVP
Dwa żebra Adama
- komedia
Informacje kulturalne
Szlakiem miejsc
niezwykłych
- Pomniki Historii
Dokument tygodnia
- Uciekinier z Nowego
Jorku - film
Kryptonim MOrd
- Gdzie jest trzeci król
- film kryminalny
Wydarzenie aktualne
Film kostiumowy
- Podróż do Indii
- film obyczajowy
Historia muzyki
- Klasycyzm wiedeński
Eurokultura
- magazyn kulturalny
Bilet do kina - Dzień
świra - komediodramat
Queen - koncert
TV Puls
TVN 7
TV 4
06:00 Niesamowite!
- reality TV
07:00 Taki jest świat
- informacyjny
07:50 Allo Allo!
- komedia
09:00 Wojciech Cejrowski.
Boso - Ziemia Święta
- dokumentalny
10:30 Wojciech Cejrowski.
Boso Meksyk/Paragwaj
- dokumentalny
11:00 13 Posterunek 2
- komedia
13:05 Podwodna
tajemnica
- film akcji
15:25 Jack i Jill
- komedia
17:20 Zemsta frajerów w raju
- komedia
19:00 Pingwiny
z Madagaskaru
- animacja
20:00 Za ciosem
- film akcji
05:40 We Dwoje - program
rozrywkowy
07:05 Mango - telezakupy
09:10 Wojny magazynowe
- program rozrywkowy
10:15 Chuck - serial, USA
12:15 Brzydula - serial
obyczajowy, Polska
14:25 Super Size Me - film
dokument, USA, 2004,
reż. Morgan Spurlock,
wyk. Morgan Spurlock,
Daryl Isaacs, Stephen
Siegel, Bridget Bennett
16:40 Granice czasu - film przygodowy, USA, 2003, reż.
Richard Donner, wyk. Paul
Walker, Frances O’Connor,
Gerard Butler, Billy
Connolly, David Thewlis,
Anna Friel
19:00 Twój na zawsze - film
melodramat, USA, 2010,
reż. Allen Coulter, wyk.
Emilie de Ravin, Robert
Pattinson, Pierce Brosnan
06:00 Simba
06:30 Przyjaciele
z Kieszonkowa
07:15 Jake i piraci
z Nibylandii
07:45 Szczenięce lata
Toma i Jerry’ego
08:15 Jake i piraci
z Nibylandii
08:45 Szczenięce lata
Toma i Jerry’ego
09:10 Garfield Show
09:25 Wysmakowani
09:40 Abner,
niewidzialny pies
W dniu urodzin Chada
czeka szokująca niespodzianka. Jego najlepszy
przyjaciel - wielki kudłaty
owczarek - nagle staje się
niewidzialny, a do tego
zaczyna mówić!
11:30 Policjantki i Policjanci
13:30 Tata sam w domu
14:30 STOP Drogówka
15:35 Gwiezdny zaprzęg
FILM SCIENCEFICTION
FILM OBYCZAJOWY
FILM SENSACYJNY
FILM FAMILIJNY
SERIAL OBYCZAJOWY
FILM AKCJI
FILM PRZYGODOWY
FILM FANTASY
22:10 Mad Max 2
- Wojownik Szos
- film science fiction,
prod. USA, Australia,
1981, reż. George Miller,
wyk. Mel Gibson, Bruce
Spence, Michael Preston
23:55 Karate po polsku
- film obyczajowy,
prod. Polska, 1983,
reż. Wojciech Wójcik,
wyk. Edward Żentara,
Dorota Kamińska,
Zbigniew Buczkowski,
Jerzy Trela, Halina
Buyno-Łoza, Bernard
Ładysz, Piotr Grabowski,
Stanisław Pąk, Franciszek
Trzeciak, Michał Anioł
01:40 Ziemia obiecana
- film fabularny
04:30 Zakończenie dnia
23:35 Reguły miłości
- film obyczajowy,
prod. USA, 2004,
reż. Steven Robman
Kelly i Michael planują
piękną, oryginalną
ceremonię ślubną,
która będzie zupełnie
inna, niż tradycyjne
uroczystości z ogromną
liczbą gości. Jednak za
sprawą rodziny i przyjaciół
skromna, kameralna
ceremonia szybko
rozrasta się...
01:15 Dopaść Cartera
- film fabularny,
prod. USA, 2000,
reż. Stephen Kay
wyk. Sylvester Stallone,
Miranda Richardson
03:00 Zakończenie dnia
23:10 Niepokój
- film sensacyjny,
USA, 2007, reż. D.J. Caruso,
wyk. Shia LaBeouf, Sarah
Roemer, Carrie-Anne
Moss, David Morse, Aaron
Yoo, Matt Craven, Viola
Davis
01:20 Moje wielkie
greckie wesele
- film komedia,
prod. USA, Kanada,
2002, reż. Joel Zwick,
wyk. Nia Vardalos, John
Corbett, Michael Constantine, Lainie Kazan, Andrea
Martin, Gia Carides, Joey
Fantone, Louis Mandylor
03:25 Uwaga!
- magazyn
prod. Polska
03:50 Klub Magii
20:05 Artur i Minimki
- film familijny
22:15 Niebezpieczny
człowiek
- film akcji
Shane Daniels opuszcza
więzienie po sześciu latach
odsiadki za zabójstwo,
którego nie popełnił.
Rozgoryczony z powodu
zmarnowanych lat,
chciałby poświęcić
się spokojnemu życiu,
nieoczekiwanie jednak
znów zostaje wplątany
w kryminalną intrygę.
00:20 Kruk
Brutalnie zamordowana
gwiazda rocka, Eric
Draven, po roku
powraca do życia.
02:45 Tajemnice losu
23:50 Mad Men
- serial obyczajowy
prod. USA, 2013
Nowy Jork, lata 60.
Ceniony spec od reklamy
wspina się po szczeblach
kariery, lecz tajemnice
dotyczące jego przeszłości zaczynają niszczyć
zarówno jego życie
zawodowe, jak i osobiste.
02:45 Eurokultura
- magazyn kulturalny,
prod. Niemcy, Polska,
2016
03:10 Bilet do kina
- Dzień świra
- komediodramat
04:50 Bitnicy
- film dokumentalny,
prod. Francja, 2013
05:45 Zakończenie dnia
21:50 Resident Evil:
Zagłada
- film akcji
23:45 Agenci bardzo
specjalni
- komedia
02:00 Taki jest świat
- informacyjny
02:50 Biesiada
na cztery pory roku
- dokumentalny
03:40 Na jedwabnym szlaku
- dokumentalny
04:05 Menu na miarę
- lifestylowy
04:50 Z archiwum policji
- kryminalny
prod. Polska
05:10 Menu na miarę
- lifestylowy
05:35 Z archiwum policji
- kryminalny
21:30 Światło w mroku
- film przygodowy,
prod. USA/Wielka
Brytania, 1992,
reż. David Seltzer,
wyk. Michael Douglas,
Melanie Griffith, Liam
Neeson, Joely Richardson,
John Gielgud
00:10 Szkoła rocka
- film komedia,
prod. USA, 2003,
reż. Richard Linklater,
wyk. Jack Black, Joan
Cusack, Mike White, Sarah
Silverman, Jordan-Claire
Green
02:25 Terminator: Kroniki
Sary Connor
- serial S-F, USA
03:30 Klub Magii
05:40 Koniec programu
17:25 Magiczny duet 2
- film fantasy
Czarownice Camryn i Alex
wyruszają do magicznej
krainy, by dowiedzieć się,
czy ich ojciec żyje.
19:00 Galileo
20:00 Policjantki i Policjanci
- serial obyczajowy
prod. Polska
22:00 Strach ma wielkie kły
23:05 Pirania 3DD
00:50 Tuż przed tragedią
01:55 STOP Drogówka
- program o funkcjonariuszach Wydziału Ruchu
Drogowego
03:00 Disco Polo Life
- program muzyczny
prod. Polska
04:00 Top 10 lista przebojów
- program muzyczny
dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
niedziela
10 lipca
TVP 1
TVP 2
07:00 Transmisja
Mszy Świętej
08:00 Tydzień
08:40 Fundusze europejskie
09:00 Ziarno - magazyn
09:35 Mapa ginącego świata
10:15 Rozdarte serca - serial
11:30 Do zobaczenia
w Krakowie - reportaż
11:55 Między ziemią a
niebem - magazyn
12:00 Anioł Pański, prod.
Polska, Watykan, 2016
12:15 Między ziemią a
niebem - magazyn
13:00 BBC w Jedynce
14:05 Ballada o Lu Pin - film
14:40 Nie wierzcie bliźniaczkom - komedia
17:00 Teleexpress
17:25 Lekkoatletyka
19:00 Przed Finałem
19:30 Wiadomości
20:05 73. Tour de Pologne
20:10 Białoczerwoni
20:20 EURO 2016 - FINAŁ
03:45 Newton - Napoje
energetyzujące
04:15 Natura się o(d)płaca
- Zarszyn - cykl reportaży
04:40 Dla niesłyszących
- Słowo na niedzielę
04:50 M jak miłość - serial TVP
05:50 Beethoven 4 - komedia
07:35 Alternatywy 4 - serial
08:40 Ostoja - magazyn
przyrodniczy
09:10 Rodzinne oglądanie
- Oświetlić ocean
10:10 Domy przyszłości
10:40 Podróże z historią
11:15 Makłowicz w podróży:
Chorwacja “Lastovo i
Mljet” - magazyn
11:50 Gwiazdy w południe
Frisco Kid - komedia
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Rodzinka.pl - serial
15:15 Dzięki Bogu
już weekend
16:20 Książki na lato
16:30 Na dobre i na złe -serial
KOMEDIA
SERIAL FABULARYZOWANY
23:45 Jak kochać,
to we dwoje
- komedia,
prod. Francja, 2009,
reż. Dominique Farrugia
Michel tęskni za prawdziwą i trwałą miłością, taką
jaką widzi w związkach
swoich rodziców i dziadków. Jest przekonany, że
tego rodzaju miłość pojawi
się tylko wówczas, gdy
spotka tę właściwą osobę
zupełnie przypadkowo i
nieoczekiwanie.
01:30 Tajemnica
twierdzy szyfrów
- serial sensacyjny
prod. TVP
03:30 Determinator
- serial kryminalny TVP
05:10 Zakończenie dnia
17:25 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
18:00 Panorama
18:30 Sport Telegram
18:40 Pogoda
18:55 Kocham Cię, Polsko!
- kulisy - felieton
19:05 Sonda 2 - program
popularnonaukowy
20:05 Ściągany
- komedia
21:40 Prokurator - serial
kryminalny TVP
23:35 EURO 2016 - FINAŁ
01:55 Reguły miłości - film
obyczajowy, prod. USA
03:35 Frisco Kid
- komedia, prod. USA,
1979, reż. Robert Aldrich
wyk. Gene Wilder, Harrison Ford, William Smith
05:35 Zakończenie dnia
dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
POLSAT
TVP Kultura
TV Puls
TVN 7
TV 4
06:00 Nowy dzień z Polsat
News
07:45 Scooby-Doo: Klątwa
potwora z głębin
09:30 Artur i Minimki
11:40 Nagi peryskop
13:40 Wolna chata - komedia
Dwóch dorosłych byków
nie chce wyprowadzić
się z rodzinnego domu,
więc ich tata bierze
sprawy we własne ręce
i postanawia pozbyć
się synów sposobem.
Elliot i Quinn, chociaż od
wielu lat są już dorośli, nie
zamierzają opuścić domu
swojego ojca. Zirytowany
tą sytuacją Cathkart
czuje, że przyszedł czas na
radykalne rozwiązania.
15:30 Step Up - taniec zmysłów
17:50 Nasz Nowy Dom
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport, Pogoda
07:30 Informacje kulturalne
- informator kulturalny
08:00 Oczy uroczne - film
TVP, prod. Polska, 1977,
reż. Piotr Szulkin, wyk.
Mariola Chmielewska,
Leszek Herdegen, Edward
Raczkowski, Józef Dusza
08:50 Kompozytorzy muzyki
filmowej - Georges Delerue - cykl dokumentalny,
prod. Francja, 2013
10:00 Kierunek Wrocław
11:00 Film kostiumowy
- Podróż do Indii
- film obyczajowy,
prod. Wielka Brytania
13:55 PRL w kinie - Big
Bang - komedia, prod.
Polska, 1986, reż. Andrzej
Kondratiuk, wyk. Ludwik
Benoit, Zofia Merle, Janusz
Gajos, Zdzisław Kozień,
Bożena Dykiel, Franciszek
Pieczka, Roman Kłosowski,
Iga Cembrzyńska
06:00 Taki jest świat
- informacyjny
06:50 Niania - komedia
08:50 Wojciech Cejrowski.
Boso - Ziemia Święta
- dokumentalny
10:25 Wojciech Cejrowski.
Boso Meksyk/Paragwaj
- dokumentalny
11:00 Książę i kowal - baśń
13:15 Najpiękniejsze
baśnie braci Grimm:
Gwiazdy i dukaty
- baśń
14:40 Pokojówka
na Manhattanie
- komedia
16:45 Ratatuj
- animacja
19:00 Pingwiny
z Madagaskaru
- animacja
20:00 Robin Hood: Książę
złodziei
- przygodowy
22:55 Krwawy ring - film akcji
06:00 Męski Typ 2: Zbigniew
Boniek - talk show
rozrywkowy
06:40 Mango
- telezakupy
08:45 Wojny magazynowe
09:50 Graceland
- serial, USA
10:50 Chuck - serial, USA
12:45 Brzydula
- serial obyczajowy, Polska
15:55 Uwolnić orkę II
- film przygodowy, USA/
Francja, 1995, reż. Dwight
H. Little, wyk. Jason James
Richter, August Schellenberg, Michael Madsen,
Jayne Atkinson
18:00 Randka z billboardu
- film rodzinny,
USA, 1998, reż. Alan
Metter, wyk. Mary-Kate
Olsen, Ashley Olsen,
Tom Amandes, Jessica
Tuck, Carl Banks, Ellen
Rattner
06:00 Simba
06:30 Przyjaciele
z Kieszonkowa
07:15 Jake i piraci
z Nibylandii
07:45 Szczenięce lata
Toma i Jerry’ego
08:15 Jake i piraci
z Nibylandii
08:45 Szczenięce lata
Toma i Jerry’ego
09:20 Gwiezdny zaprzęg
11:00 Galileo
13:00 Magiczny duet 2
14:45 Goście - komedia
17:00 9. miesiąc
19:00 Galileo
20:00 Allan Quatermain i
Świątynia Czaszek
Allan Quatermain,
podróżnik i odkrywca,
ma poprowadzić
ekspedycję, której celem
jest odnalezienie legendarnego skarbu ukrytego w
głębi Afryki.
KOMEDIA
SERIAL KOMEDIOWY
DRAMAT
DRAMAT PRZYGODOWY
FILM SENSACYJNY
HORROR
20:00 Shrek
- film komedia,
USA, 2001, reż. Andrew
Adamson, wyk. Vicky
Jenson, Mike Myers, Eddie
Murphy, Cameron Diaz,
John Lithgow, Vincent
Cassel
22:00 Los numeros
- film komedia,
Polska, 2011, reż. Ryszard
Zatorski, wyk. Lesław
Żurek, Justyna Schneider,
Tamara Arciuch, Weronika
Książkiewicz
23:50 Sekrety lekarzy
- reality show
00:50 Kamuflaż - serial
kryminalny, USA
01:50 Uwaga!
- magazyn
02:10 Klub Magii
19:30 Świat według
Kiepskich
- serial komediowy
20:05 UEFA EURO 2016™
Studio Sport
20:50 UEFA EURO 2016™
finał - mecz
23:00 UEFA EURO 2016™
Studio Sport
00:00 Dobranoc, kochanie
- komedia
34-letni Gary właśnie
przechodzi przedwczesny
kryzys wieku średniego.
Kiedyś miał swoje pięć
minut jako gwiazda
popu, ale dziś po tamtych
czasach zostały tylko
wspomnienia...
02:00 Tajemnice losu
05:00 Disco Gramy
- program rozrywkowy
15:35 Nienasyceni - dramat
16:10 Scena i ekran - koncert
17:15 Niedziela z... Muńkiem
Staszczykiem
18:10 Niedziela z... Muńkiem
Staszczykiem - “LUKSUS”
- koncert
19:00 Niedziela z... Muńkiem
Staszczykiem - Biała
sukienka - film
20:20 2x Michelle Williams
- Take this Waltz - film
22:30 2x Michelle Williams
- Blue Valentine - dramat
00:35 Sekrety miłości
- Sekrety miłości - film
01:35 Jazz noc
02:30 Młoda Polska - Afekt
02:55 Teraz animacje! - Raj
03:00 Teraz animacje!
- Wspinaczka - film
animowany
20:00 Ostatni sprawiedliwy
- film sensacyjny, USA,
1996, reż. Walter Hill, wyk.
Bruce Willis, Christopher
Walken, Bruce Dern,
Alexandra Powers, David
Patrick Kelly
22:10 Skazany na śmierć
- serial kryminalny,
prod. USA
23:05 Twój na zawsze
- film melodramat, USA,
2010, reż. Allen Coulter,
wyk. Emilie de Ravin,
Robert Pattinson, Pierce
Brosnan, Chris Cooper,
Martha Plimpton
01:25 Sposób na morderstwo
- serial, USA
02:30 Klub Magii
04:45 Druga strona medalu
- talk show
22:05 Granice bólu
- horror
David, znakomity neurochirurg, traci w wypadku żonę, a sam ranny trafia
do szpitala. Podczas badań
lekarze wykrywają u niego
białaczkę - konieczny jest
przeszczep szpiku kostnego, przy czym dawcą
musi być ktoś z najbliższej
rodziny.
00:25 Niewygodny świadek
Strong kolejny raz zostaje
wezwany przez tajne
służby Jej Królewskiej
Mości do wykonania
zadania specjalnego.
02:10 Interwencja - magazyn
02:30 Mega Chichot
03:00 Disco Polo Life
04:00 Top 10 lista przebojów
TVN
05:25
05:45
07:55
08:25
08:30
11:00
11:35
12:10
14:10
17:25
18:00
19:00
19:25
19:30
19:35
19:45
Uwaga! - magazyn
Mango - telezakupy
Maja w ogrodzie
Akademia ogrodnika
Dzień Dobry Wakacje
Polowanie
na mieszkanie
Co za tydzień
Mimzy: Mapa czasu
- film przygodowy,
USA, 2007, reż. Robert
Shaye, wyk. Chris O’Neill,
Rhiannon Leigh Wrynn,
Joely Richardson, Timothy
Hutton, Rainn Wilson,
Michael Clarke Duncan
Harry Potter i Książe
Półkrwi - przygodowy
Sablewskiej
sposób na...
Dom marzeń
Fakty
Sport
Męskie granie, 2016
Pogoda
Uwaga! - magazyn
00:30 Camelot
- dramat przygodowy
prod. 2011
Żądna władzy Morgana
zabija swojego ojca,
aby zasiąść na tronie.
01:45 Menu na miarę
- lifestylowy
02:15 Z archiwum policji
- kryminalny
prod. Polska
02:45 Menu na miarę
- lifestylowy
03:10 Na jedwabnym
szlaku
- dokumentalny
04:25 Taki jest świat
- informacyjny
05:10 Menu na miarę
- lifestylowy
05:35 Z archiwum policji
- kryminalny
26 PROGRAM TV
8 lipca 2016
poniedziałek
MojaGazeta
11 lipca
TVP 1
TVP 2
TVN
POLSAT
05:25 Telezakupy
05:55 Tysiąc i jedna noc
- serial obyczajowy
06:55 Natura w Jedynce
- Tańczący z naturą
07:25 Operacja Życie
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Polityka przy kawie
08:35 EURO 2016 - FINAŁ
10:55 Drużyna A - serial
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:35 Agropogoda - magazyn
12:45 Natura w Jedynce
- W królestwie głowonogów
- film dokumentalny
14:00 Tysiąc i jedna noc
- serial obyczajowy
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:20 Zapomniane
zbrodnie na Wołyniu
- film dokumentalny,
reż. Tadeusz Arciuch
06:35 Polska 1050
- magazyn
07:05 M jak miłość
- serial TVP
08:00 Pytanie na śniadanie
10:50 O mnie się nie martw
- serial komediowy
11:50 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy
12:25 Na dobre i na złe
13:25 Wojciech Cejrowski
- boso przez świat
14:00 Herkules - serial
14:55 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
15:30 Rodzinka.pl
- serial komediowy
16:05 M jak miłość - serial TVP
17:05 Tylko z Tobą - serial
obyczajowy, prod. Turcja
18:00 Panorama
18:30 Sport Telegram
18:40 Pogoda
18:50 Jeden z dziesięciu
- teleturniej
20:10 Kocham Cię, Polsko!
05:55 Uwaga! - magazyn
06:25 Mango - telezakupy
08:10 Detektywi
- program kryminalny
08:45 Shrek - film komedia,
USA, 2001, reż. Andrew
Adamson, wyk. Vicky
Jenson, Mike Myers, Eddie
Murphy, Cameron Diaz
10:40 Szkoła
11:40 Szpital - program
obyczajowy
12:40 Ukryta prawda
- magazyn obyczajowy
13:40 W-11 Wydział Śledczy
- program kryminalny
15:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno
-rozrywkowy
16:00 Szkoła
17:00 Ukryta prawda
18:00 Szpital - program
obyczajowy
19:00 Fakty
19:50 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku
06:00 Nowy dzień z Polsat
News
07:45 Trudne sprawy
08:45 Malanowski i Partnerzy
- serial kryminalny
09:45 Dzień, który zmienił
moje życie
- serial obyczajowy
10:45 Dlaczego ja?
11:45 Pielęgniarki
- serial obyczajowy
12:45 Trudne sprawy
13:45 Małolaty
Maturzystka Lena przez
całe liceum czekała na
magiczny moment
- studniówkę.
14:45 Słoiki
15:50 Wydarzenia
16:15 Interwencja - magazyn
16:45 Dlaczego ja?
17:45 Trudne sprawy
18:50 Wydarzenia
19:30 Świat według
Kiepski
20:00 Wysmakowani
SERIAL KOSTIUMOWY
THRILLER
SERIAL OBYCZAJOWY
KOMEDIA SENSACYJNA
DRAMAT
15:55 Wspaniałe stulecie:
Sułtanka Kösem
- serial kostiumowy
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:30 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
18:30 Wspaniałe stulecie:
Sułtanka Kösem
- serial obyczajowy
19:30 Wiadomości
20:05 73. Tour de Pologne
20:10 Biało - czerwone żagle
20:30 Podsumowanie
Euro 2016
21:55 Film dokumentalny
23:15 Wpadka - komedia
01:30 Transporter - serial
02:30 Jak kochać, to we dwoje
- komedia
04:10 Notacje
04:30 Drużyna A - serial
21:55 Żona bliźniego twego
- thriller, prod. Kanada,
2011, reż. Tony Lefresne
wyk. Rena Sofer, Damon
Runyan, Dylan Neal
23:35 Czy świat oszalał?
- Powrót do Homs
- film dokumentalny,
prod. Wielka Brytania
01:15 Grimm - serial
02:10 Szpieg, który
mnie kochał
- film sensacyjny,
prod. Wielka Brytania,
1977, reż. Lewis Gilbert
wyk. Roger Moore, Barbara Bach, Curd Juergens
04:25 Powrót do Homs
- film dokumentalny,
prod. Wielka Brytania,
2013, reż. Talal Derki
05:55 Zakończenie
20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy,
Polska
20:55 Projekt Lady
- program rozrywkowy
21:55 Sekrety lekarzy
- reality show
22:55 Najgorszy polski
kierowca
- program rozrywkowy
23:40 Druga szansa
- serial, Polska
00:40 Wybrani
- serial, USA
01:40 Ocalić Grace
- serial, USA
02:40 Uwaga!
- magazyn
03:05 Klub Magii
04:25 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
20:10 Mega Hit
- Drużyna A
- komedia sensacyjna
22:45 Pozdrowienia z Paryża
- komedia sensacyjna
Kiedy Charlie Wax pojawi
się w Paryżu, nic nie
będzie jak dawniej. Łysy
i napakowany agent CIA
nie uznaje kompromisów
i nie wie, co to litość.
Kocha swoją robotę,
a podczas misji z twarzy
nie schodzi mu uśmiech.
00:45 Gorzki romans
- film sensacyjny
Maya i Tony są para
oszustów, którzy żerują
na naiwności innych.
02:55 Tajemnice losu
05:00 Disco Gramy
- program rozrywkowy
20:20 Bohaterowie polskiej
wyobrażni
- Korczak
- dramat, prod. Polska,
Niemcy, 1990, reż. Andrzej
Wajda, wyk. Wojciech
Pszoniak, Marzena Trybała
22:20 Młoda Polska - Stwór
22:50 Informacje kulturalne
23:05 Transgresje
- Samowolka
- dramat obyczajowy,
reż. Feliks Falk
00:10 Którędy po sztukę
- Robert Kuśmirowski
00:15 Videofan - Portrety
00:35 Informacje kulturalne
00:50 Kino nocne - Vatel - film
02:45 Transgresje - Samowolka
- dramat obyczajowy
04:00 Matka - film
krótkometrażowy
TVP Kultura
07:35
07:50
08:00
08:15
08:35
09:40
10:20
11:20
13:05
14:10
14:35
14:55
17:10
18:45
19:40
20:00
Afisz kulturalny
Kultura fizyczna
Studio Kultura
Eurokultura - magazyn
Kierunek Wrocław
Design - Lounge chair
Dziewczyna i gołębie
- film TVP
Najntisy - Operacja
“Koza” - komedia
Program
publicystyczny
Legendy Rocka
- Queen - cykl
dokumentalny
Eurokultura - magazyn
Księstwo
- film obyczajowy
C. K. Dezerterzy
- komedia, prod. Polska,
Węgry, 1985
Teledyski zmieniły
muzykę
Studio Kultura
Informacje kulturalne
- informator kulturalny
TV Puls
06:00 Niania
- komedia
07:00 Nash Bridges
- film akcji
08:50 Kobra - oddział
specjalny
- kryminalny
10:50 Napisała:
Morderstwo
- kryminalny
11:55 Sezon na miłość
- telenowela
14:15 Moje serce bije
dla Loli
- telenowela
15:15 Oblicza miłości
- telenowela
16:10 Dziesięć przykazań
- historyczny
18:05 Łowcy skarbów
- przygodowy
20:00 Bestia w ringu
- film akcji
21:55 Za ciosem - film akcji
23:50 Taki jest świat
- informacyjny
KOMEDIA
00:30 13 Posterunek 2
- komedia
prod. Polska
01:20 Menu na miarę
- lifestylowy
02:00 JRG w akcji
- dokumentalny
02:30 Dyżur
- dokumentalny
03:00 Na jedwabnym
szlaku
- dokumentalny
04:20 Menu na miarę
- lifestylowy
prod. Polska
04:45 Z archiwum policji
- kryminalny
prod. Polska
05:10 Menu na miarę
- lifestylowy
05:35 Z archiwum policji
- kryminalny
TVN 7
05:15 We Dwoje - program
rozrywkowy
06:45 Męski Typ: Jerzy
Iwaszkiewicz
- talk show
07:20 Ukryta prawda
- program obyczajowy
08:20 Sąd rodzinny
- program sądowy
09:20 Sędzia Anna
Maria Wesołowska
- program sądowy
prod. Polska
10:20 Wojny magazynowe
11:20 Mango Telezakupy
12:55 Sąd rodzinny
- program sądowy
13:55 Szpital - program
obyczajowy
14:55 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
15:55 Wojny magazynowe
16:55 Chuck - serial, USA
17:55 Brzydula - serial
19:00 Ukryta prawda
TV 4
06:00 Nie igraj z aniołem
- telenowela
07:05 Jake i piraci
z Nibylandii
07:35 Szczenięce lata
Toma i Jerry’ego
08:05 Jake i piraci
z Nibylandii
08:35 Szczenięce lata
Toma i Jerry’ego
09:05 Ninjago - Mistrzowie
Spinjitzu
10:00 Kosmos - dokumentalny
11:00 Moja nadzieja
- komedia romantyczna
12:00 Detektywi w Akcji
13:00 Policjantki i Policjanci
14:00 STOP Drogówka
15:00 Sekrety Sąsiadów
16:00 Dom nie do poznania
17:00 Moja nadzieja
- komedia romantyczna
18:00 Detektywi w Akcji
- serial kryminalny
19:00 Policjantki i Policjanci
20:00 9. miesiąc
FILM PRZYGODOWY
SERIAL KRYMINALNY
20:00 Światło w mroku
- film przygodowy,
USA/Wielka Brytania,
prod. 1992, reż. David
Seltzer, wyk. Michael
Douglas, Melanie
Griffith, Liam Neeson,
Joely Richardson,
John Gielgud
22:50 Tajemnice Laury
- serial, USA
23:50 Dzieci z Jedwabnego
Szlaku
- film obyczajowy,
Australia/Chiny/Niemcy/
USA, 2008, reż. Roger
Spottiswoode, wyk. Jonathan Rhys Meyers, Radha
Mitchell, Chow Yun-Fat,
Michelle Yeoh
02:30 Klub Magii
04:45 Koniec programu
21:00 CSI: Kryminalne
zagadki Nowego Jorku
- serial kryminalny
Panna młoda umiera
podczas własnego
ślubu - na chwilę przed
złożeniem przysięgi
małżeńskiej. Kto aż tak
źle jej życzył, zastanawiają
się detektywi: Mac Taylor
i Danny Messer.
22:00 Galileo
00:00 STOP Drogówka
01:00 Mega Chichot
01:30 Interwencja
- magazyn reportaży
01:50 Graffit
02:05 TAK czy NIE
02:40 Eliminacje ME 2016
PNożna
05:00 Top 10 lista przebojów
- program rozrywkowy
dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
wtorek
TVP 1
06:00
06:55
07:30
08:00
08:10
08:15
09:00
09:55
10:55
12:00
12:10
12:30
12:40
13:40
14:35
17:00
17:30
18:30
19:30
20:05
Tysiąc i jedna noc
Natura w Jedynce
Operacja Życie
Wiadomości
Pogoda poranna
Polityka przy kawie
Blondynka - serial TVP
Korzenie: następne
pokolenia - serial
Wspaniałe stulecie:
Sułtanka Kösem - serial
Wiadomości
Agrobiznes
Agropogoda - magazyn
Natura w Jedynce
- Ukryte królestwa
Tysiąc i jedna noc
Kolarstwo - Tour de Pologne - 1. etap: Radzymin
- Warszawa
Teleexpress
Komisarz Alex - serial
Wspaniałe stulecie:
Sułtanka Kösem - serial
Wiadomości
73. Tour de Pologne
12 lipca
TVP 2
TVN
POLSAT
06:35 Nie czyń sobie podobizny - reportaż
07:05 M jak miłość - serial TVP
08:00 Pytanie na śniadanie
10:55 O mnie się nie martw
- serial komediowy
11:50 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
12:30 Na dobre i na złe
13:30 Dzika Muzyka - Czas
Wesela - Muzyka
Lubelszczyzny - magazyn
14:00 Herkules - serial
14:55 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
15:30 Rodzinka.pl - serial
16:00 M jak miłość - serial TVP
17:05 Tylko z Tobą - serial
obyczajowy, prod. Turcja
18:00 Panorama
18:30 Sport Telegram
18:40 Pogoda
18:50 Jeden z dziesięciu
20:10 Kabaret pod gruszą
- XX Festiwal Kabaretu
w Koszalinie 2014
05:45 Uwaga! - magazyn
06:15 Mango - telezakupy
08:00 Detektywi
- program kryminalny
08:35 Doradca smaku
08:45 Mali Giganci
10:40 Szkoła
11:40 Szpital - program
obyczajowy
12:40 Ukryta prawda
13:40 W-11 Wydział Śledczy
- program kryminalny
15:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno
-rozrywkowy
16:00 Szkoła
17:00 Ukryta prawda
- magazyn obyczajowy
18:00 Szpital - program
obyczajowy
19:00 Fakty
19:35 Sport
19:45 Pogoda
19:50 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku
20:15 Na Wspólnej - serial
06:00 Nowy dzień
z Polsat News
07:45 Trudne sprawy
08:45 Malanowski i Partnerzy
- serial kryminalny
09:45 Dzień, który zmienił
moje życie
- serial obyczajowy
10:45 Dlaczego ja?
11:45 Pielęgniarki
12:45 Trudne sprawy
W Olsztynie mieszka
Barbara Wilsz z synem
Mateuszem. Sprzątaczka
jest trzy lata po rozwodzie
z Wojciechem Wilszem.
13:45 Małolaty
14:45 Słoiki
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
- magazyn
16:45 Dlaczego ja?
17:45 Trudne sprawy
18:50 Wydarzenia
19:30 Świat według Kiepskich
SERIAL OBYCZAJOWY
FILM SENSACYJNY
20:25 Rozdarte serca
- serial obyczajowy,
prod. Turcja, 2014
21:25 Szklanką po łapkach
- komedia, prod. USA,
1996, reż. Rick Friedberg,
wyk. Leslie Nielsen, Nicolette Sheridan, Charles
Durning, Barry Bostwick
23:00 Człowiek z marmuru
- dramat, reż. Andrzej
Wajda, wyk. Jerzy Radziwiłłowicz, Krystyna Janda,
Tadeusz Łomnicki, Michał
Tarkowski
01:45 Windykatorzy
- film science fiction
03:40 Notacje - Joanna Nestel. Byłam uczennicą
Brunona Schulza
- program dokumentalny
04:15 Zakończenie dnia
21:30 Szpieg, który
mnie kochał
- film sensacyjny,
prod. Wielka Brytania,
1977, reż. Lewis Gilbert
wyk. Roger Moore, Barbara Bach, Curd Juergens
23:45 Świat bez fikcji
- Kobiety i joga - film
dokumentalny, prod.
Wielka Brytania, 2013
00:50 Krew z krwi - serial TVP,
reż. Jan Komasa wyk.
Agata Kulesza, Izabela
Kuna, Adam Woronowicz,
Piotr Głowacki, Gabriela
Muskała, Bartłomiej Topa,
Szymon Bobrowski, Roma
Gąsiorowska
02:55 Kobiety i joga - film
04:00 Tancerze - serial
04:55 Zakończenie
dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
FILM SENSACYJNY
20:55 Szukając
sprawiedliwości
- film sensacyjny, USA,
1991, reż. John Flynn,
wyk. Steven Seagal,
William Forsythe, Jerry
Orbach, Jo Champa,
Shareen Mitchell, Gina
Gershon
22:55 Kuba Wojewódzki
- talk show
prod. Polska
23:55 Partnerki
- serial kryminalny,
prod. USA
00:55 Najgorszy polski
kierowca
01:40 Uwaga! - magazyn
02:05 Klub Magii
03:25 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno
-rozrywkowy
TVP Kultura
07:50
08:00
08:15
08:35
09:40
11:35
13:25
14:35
15:05
15:25
17:30
18:55
19:05
19:20
19:40
20:00
Kultura fizyczna
Studio Kultura
Informacje kulturalne
Chuligan Literacki
- magazyn o książkach:05
Design - Fotel Wassily
Wrzeciono czasu
- film fabularny
Najntisy - Goodbye Rockefeller - film fabularny
Program
publicystyczny
Legendy Rocka
Informacje kulturalne
Korczak - dramat
C. K. Dezerterzy
- komedia
Polska w dokumencie
- Gdzie diabeł mówi
dobranoc
Polska w dokumencie
- Ludzie z pustego obszaru
- cykl dokumentalny
Polska w dokumencie
Studio Kultura
Informacje kulturalne
TV Puls
TVN 7
TV 4
06:00 Niania
- komedia
07:00 Nash Bridges
- film akcji
08:50 Kobra - oddział
specjalny
- kryminalny
10:50 Napisała: Morderstwo kryminalny
11:50 Sezon na miłość
- telenowela
14:10 Moje serce bije
dla Loli
- telenowela
15:10 Oblicza miłości
- telenowela
16:05 Dziesięć przykazań
- historyczny
18:05 Łowcy skarbów
- przygodowy
Historyczka Sydney
Fox decyduje się podróżować po świecie,
by odnaleźć zaginione
skarby i dzieła sztuki.
20:00 6-ty dzień - film akcji
05:10 We Dwoje - program
rozrywkowy
06:35 W-11 Wydział Śledczy
- program kryminalny
07:20 Ukryta prawda
- program obyczajowy
08:20 Sąd rodzinny
- program sądowy
09:20 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
10:20 Wojny magazynowe
11:20 Mango Telezakupy
12:55 Sąd rodzinny
- program sądowy
13:55 Szpital - program
obyczajowy
14:55 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
15:55 Wojny magazynowe
- program rozrywkowy
16:55 Chuck - serial, USA
17:55 Brzydula - serial
obyczajowy, Polska
19:00 Ukryta prawda
06:00 Nie igraj z aniołem
- telenowela
07:05 Jake i piraci
z Nibylandii
07:35 Szczenięce lata Toma
i Jerry’ego
08:05 Jake i piraci
z Nibylandii
08:35 Szczenięce lata
Toma i Jerry’ego
09:05 Ninjago - Mistrzowie
Spinjitzu
10:00 Kosmos - serial
11:00 Moja nadzieja
12:00 Detektywi w Akcji
13:00 Policjantki i Policjanci
14:00 STOP Drogówka
15:00 Sekrety Sąsiadów
16:00 Dom nie do poznania
17:00 Moja nadzieja
- komedia romantyczna
18:00 Detektywi w Akcji
19:00 Policjantki i Policjanci
20:00 Śmierć na 1000
sposobów
21:00 STOP Drogówka
DRAMAT SENSACYJNY
DRAMAT
FILM AKCJI
FILM SENSACYJNY
FILM SENSACYJNY
20:10 Łzy słońca
- dramat sensacyjny
W Nigerii po zabójstwie
prezydenta i jego
rodziny dochodzi do
wojny domowej w wyniku
której do władzy dochodzi
wojskowy dyktator.
Porucznik Waters oraz
jego oddział Navy Seals
mają za zadanie uratować
amerykańską lekarkę
dr Lenę Kendricks.
22:40 Fair Game
- thriller
01:00 Szybciej od dźwięku
- film akcji
Grant Irvine bierze
udział w najdłuższym i najbardziej niebezpiecznym
wyścigu samolotowym.
03:20 Tajemnice losu
20:20 Panorama kina polskiego - Hardkor Disko
- dramat
reż. Krzysztof Skonieczny,
wyk. Marcin Kowalczyk,
Jaśmina Polak, Agnieszka
Wosińska, Janusz Chabior
22:00 Europa, Europa
- Almanya
- komediodramat
23:50 Bitwa o kulturę
00:30 Kino nocne
- We mgle - dramat
02:45 Informacje kulturalne
ekstra
03:15 Legendy Rocka
- Tom Petty
03:40 Legendy Rocka
- Velvet Underground
- cykl dokumentalny
04:10 Wydarzenie aktualne
04:40 Teledysk
22:25 Quest
- film akcji
Uliczny złodziejaszek
staje przed niepowtarzalną szansą zdobycia
cennej nagrody
w międzynarodowym
turnieju walk.
00:20 Lotna brygada
- film akcji
02:45 13 Posterunek 2
- komedia
03:20 Na jedwabnym szlaku
- dokumentalny
04:25 Menu na miarę
- lifestylowy
04:50 Z archiwum policji
- kryminalny
05:10 Menu na miarę
- lifestylowy
05:35 Z archiwum policji
- kryminalny
20:00 Kolekcjoner
- film sensacyjny,
USA, 1997, reż. Gary
Fleder, wyk. Morgan
Freeman, Ashley Judd,
Cary Elwes, Alex McArthur,
Tony Goldwyn, Jay
O. Sanders, Bill Nunn,
Brian Cox, Roma Maffia
22:35 Siła Magnum
- film sensacyjny,
USA, 1973, reż. Ted Post,
wyk. Clint Eastwood, Hal
Holbrook, Mitch Ryan,
Felton Perry, David Soul
01:00 Tajemnice Smallville
- serial S-F, USA
01:55 Klub Magii
04:05 Druga strona medalu
- talk show
prod. Polska
05:05 Koniec programu
22:00 Chłopaki z Bristolu
- film sensacyjny
Małolat znajduje łatwy
sposób szybkiego zarobku
i zaczyna handel trawką
w swoim rodzinnym
mieście, Bristolu. Towar,
który oferuje różni się
jednak od oferowanego
przez konkurencję. Jest
to super mocna odmiana
marihuany, za którą
zainteresowani są
w stanie zapłacić
o wiele więcej niż zwykle.
Biznes Małolata bardzo
szybko się rozkręca, co
zwraca uwagę policji.
23:55 Spadkobiercy
01:00 Mega Chichot
01:30 Interwencja - magazyn
02:10 Graffiti
MojaGazeta
PROGRAM TV 27
8 lipca 2016
środa
13 lipca
TVP 1
TVP 2
TVN
POLSAT
05:25 Telezakupy
05:55 Tysiąc i jedna noc
06:50 Natura w Jedynce
- Kangur Dundee
07:25 Operacja Życie
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Polityka przy kawie
09:00 Blondynka - serial TVP
10:55 Drużyna A - serial
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:35 Agropogoda - magazyn
12:40 Magazyn Rolniczy
12:55 Natura w Jedynce
14:00 Tysiąc i jedna noc
15:00 Wiadomości
15:20 Teo - ria smaku Teo
Vafidisa - magazyn
15:50 Wspaniałe stulecie:
Sułtanka Kösem - serial
17:00 Teleexpress
17:20 Kolarstwo - Tour
de Pologne - 2. etap
19:30 Wiadomości
20:05 73. Tour de Pologne
06:05 M jak miłość - serial TVP
08:00 Pytanie na śniadanie
- wakacyjnie
10:55 O mnie się nie martw
- serial komediowy TVP
11:50 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
12:30 Na dobre i na złe
13:25 Wojciech Cejrowski
- boso przez świat
- Areszt - cykl reportaży
14:00 Herkules
- serial, prod. USA, 1996
14:55 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
15:30 Rodzinka.pl
- serial komediowy
16:00 M jak miłość - serial TVP
17:05 Tylko z Tobą
- serial obyczajowy,
prod. Turcja, 2015
18:00 Panorama
18:30 Sport Telegram
18:40 Pogoda
18:50 Jeden z dziesięciu
20:10 O mnie się nie martw
05:45 Uwaga! - magazyn
06:15 Mango
- telezakupy
08:00 Doradca smaku
08:10 Mali Giganci
10:40 Szkoła
11:40 Szpital - program
obyczajowy
12:40 Ukryta prawda
- magazyn obyczajowy
13:40 W-11 Wydział Śledczy
- program kryminalny
15:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno
-rozrywkowy
16:00 Szkoła
17:00 Ukryta prawda
- magazyn obyczajowy
18:00 Szpital - program
obyczajowy
19:00 Fakty
19:35 Sport
19:45 Pogoda
19:50 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku
20:15 Na Wspólnej - serial
06:00 Nowy dzień z Polsat
News
07:45 Trudne sprawy
08:45 Malanowski i Partnerzy
- serial kryminalny
09:45 Dzień, który zmienił
moje życie
- serial obyczajowy
10:45 Dlaczego ja?
11:45 Pielęgniarki
- serial obyczajowy
12:45 Trudne sprawy
13:45 Małolaty
14:45 Słoiki
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
- magazyn reportaży
16:45 Dlaczego ja?
17:45 Trudne sprawy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich
20:20 Liga Światowa 2016:
mecz Polaków
SERIAL KOSTIUMOWY
KOMEDIA ROMANTYCZNA
FILM SENSACYJNY
KOMEDIA
20:25 W sercu oceanu
- serial kostiumowy,
prod. Hiszpania, 2011
21:35 Świat nieprzedstawiony - Księżniczki z faweli
- cykl dokumentalny
22:30 Najnowsze
ludobójstwo świata
23:00 Windykatorzy
- thriller science-fiction,
prod. Kanada, USA, 2010,
reż. Miguel Sapochnik,
wyk. Jude Law
01:05 Oszustwo - serial
01:55 Świat nieprzedstawiony - Księżniczki z faweli
- cykl dokumentalny
03:00 Oszustwo - serial
03:50 Notacje
04:05 Drużyna A
- serial sensacyjny
04:55 Zakończenie dnia
22:05 Kino relaks
- Zakochani w Rzymie
- komedia romantyczna,
prod. USA, Włochy,
2012, reż. Woody Allen
wyk. Woody Allen, Alec
Baldwin, Roberto Begnini,
Penelope Cruz
00:05 Czas honoru
- Powstanie - serial
01:00 Syzyfowe prace
- serial TVP
02:05 Świat bez tajemnic
- Wszystko o eboli
02:55 Świat bez tajemnic
- Zawieszenie broni.
Końcowa rozgrywka
I Wojny Światowej - film
04:05 Wiadomości
z drugiej ręki
- serial TVP
05:05 Zakończenie dnia
20:55 Mission: Impossible
- film sensacyjny, USA,
1996, reż. Brian De Palma,
wyk. Tom Cruise, Jon
Voight, Emmanuelle
Beart, Henry Czerny, Jean
Reno, Ving Rhames, Kristin
Scott Thomas, Vanessa
Redgrave
23:10 Paranormal Activity III
- film horror, USA, 2011,
reż. Ariel Schulman,
Henry Joost, wyk. Katie
Featherston
00:55 Ostry dyżur
- serial obyczajowy,
prod. USA
01:55 Uwaga! - magazyn
02:20 Klub Magii
03:40 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
22:45 Nowy
- komedia
Dizzy Harrison niezbyt
popularny w swojej
szkole nastolatek trafia
do więzienia. Jego kumpel
z celi postanawia udzielić
mu kilku lekcji, które
sprawią, że w nowej szkole
wszyscy wezmą go za
najbardziej wyluzowanego faceta na świecie.
00:45 Teen Beach Movie
- film familijny
Brady i McKenzie uwielbiają surfing oraz dobrą
zabawę i marzą o tym, aby
wakacje mogły trwać całą
wieczność.
02:50 Tajemnice losu
05:00 Disco Gramy
- program rozrywkowy
TV Puls
TVN 7
TV 4
06:00 Niania
- komedia
07:00 Nash Bridges
- film akcji
Serial sensacyjny
opowiadający o walce
z przestępczością na
ulicach San Francisco.
Głównym bohaterem
jest sprytny policjant
Nash Bridges.
08:50 Kobra - oddział
specjalny
- kryminalny
10:50 Napisała: Morderstwo
- kryminalny
11:50 Sezon na miłość
- telenowela
14:10 Moje serce
bije dla Loli
- telenowela
15:05 Oblicza miłości
- telenowela
16:05 Dziesięć przykazań
- historyczny
18:05 Łowcy skarbów
05:15 We Dwoje - program
rozrywkowy
06:45 Męski Typ: Adam
Małysz - talk show
07:20 Ukryta prawda
- program obyczajowy
08:20 Sąd rodzinny
- program sądowy
09:20 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
10:20 Wojny magazynowe
11:20 Mango Telezakupy
12:55 Sąd rodzinny
- program sądowy
13:55 Szpital - program
obyczajowy
14:55 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
15:55 Wojny magazynowe
16:55 Chuck - serial, USA
17:55 Brzydula
- serial obyczajowy, Polska
19:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
06:00 Nie igraj z aniołem
- telenowela
07:05 Jake i piraci
z Nibylandii
07:35 Szczenięce lata
Toma i Jerry’ego
08:05 Jake i piraci
z Nibylandii
08:35 Szczenięce lata
Toma i Jerry’ego
- serial animowany
09:05 Ninjago - Mistrzowie
Spinjitzu
10:00 Kosmos - dokumentalny
11:00 Moja nadzieja
- komedia romantyczna
12:00 Detektywi w Akcji
13:00 Policjantki i Policjanci
- serial obyczajowy
14:00 STOP Drogówka
15:00 Sekrety Sąsiadów
16:00 Dom nie do poznania
17:00 Moja nadzieja
- komedia romantyczna
18:00 Detektywi w Akcji
19:00 Policjantki i Policjanci
KOMEDIODRAMAT
FILM PRZYGODOWY
FILM OBYCZAJOWY
HORROR
14:45 Almanya
- komediodramat,
prod. Niemcy, 2011,
reż. Yasemin Samdereli
16:35 Szarada - komedia
sensacyjna, prod. USA,
1963, reż. Stanley Donen
18:40 Świat w dokumencie
- Lacan. Spotkanie z
psychoanalizą - film
dokumentalny
19:40 Studio Kultura
20:00 Informacje kulturalne
20:20 Więcej niż fikcja
- George Harrison - film
22:05 Pokolenie VHS - Król
Nowego Jorku - film
24:00 Informacje kulturalne
00:25 Hardcorowe lato
- Kazik Na Żywo - koncert
01:15 Performance
01:55 Kino nocne - Hańba
20:00 Centurion
- film przygodowy
Brytania, rok 117 n.e.
Quintus Dias, jedyny żołnierz ocalały z zaatakowanej
przez Piktów przygranicznej placówki, dołącza
do maszerującego na
północ IX Legionu, który
ma zniszczyć wrogów
rzymskiej władzy.
21:55 Żelazny rycerz
00:25 36 - film akcji
02:50 13 Posterunek 2
- komedia
prod. Polska
03:20 Taki jest świat
03:55 Biesiada na cztery
pory roku
04:50 Menu na miarę
05:35 Z archiwum policji
- kryminalny
20:00 Zaginiona
- film obyczajowy,
prod. USA, 2007,
reż. David Auburn,
wyk. Sigourney Weaver,
Kate Bosworth, Alessandro
Nivola, Keri Russell, Elias
Koteas
22:20 Olimp
- serial, Wielka Brytania,
Kanada
23:25 Czarna wdowa
- film sensacyjny, USA,
1986, reż. Bob Rafelson,
wyk. Debra Winger,
Theresa Russell, Sami
Frey, Dennis Hopper, Nicol
Williamson
01:40 Klub Magii
03:50 Druga strona medalu
- talk show
04:50 Koniec programu
20:00 Dom w głębi lasu
- horror
Grupa hałaśliwych przyjaciół zostaje zwabiona
przez dwóch bogatych
biznesmenów do małego
zacisznego domku w
lesie. Otoczenie jest pełne
niebezpiecznych pułapek.
22:00 Mordercze starcie
23:55 Spadkobiercy
01:00 Mega Chichot
01:30 Interwencja
- magazyn reportaży \
02:10 Graffiti
02:30 TAK czy NIE
03:00 Disco Polo Life
- program muzyczny
prod. Polska
04:00 Top 10 lista przebojów
- program muzyczny
prod. Polska
TVP Kultura
07:35
07:45
08:00
08:10
08:30
09:00
09:35
10:55
12:45
13:55
14:20
Afisz kulturalny
Kultura fizyczna
Studio Kultura
Informacje kulturalne
ekstra
Szlakiem miejsc
niezwykłych - Pomniki
Historii - Kanał, Żyrardów
Design - Lampy Akari
Król komputerów
- film obyczajowy,
reż. Paweł Solski,
wyk. Joachim Lamża,
Michał Thorn, Andrzej
Szczepkowski
Najntisy - U Pana
Boga za piecem
- komedia, reż. Jacek
Bromski, wyk. Ira Łaczina,
Jan Wieczorkowski
Program
publicystyczny
Legendy Rocka
- Neil Diamond
Informacje kulturalne
ekstra
dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
czwartek
14 lipca
TVP 1
05:25 Telezakupy
05:55 Tysiąc i jedna noc
- serial obyczajowy
06:50 Natura w Jedynce
- Kangur Dundee
- serial dokumentalny
07:25 Operacja Życi
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Polityka przy kawie
08:55 Blondynka - serial TVP
09:55 W sercu oceanu - serial
10:55 Drużyna A - serial
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:35 Agropogoda - magazyn
12:40 Smaki polskie - Kurczak
w sosie śliwkowym
12:55 Natura w Jedynce
- Ukryte królestwa. cz. 3.
Miejskie dżungle - serial
14:00 Tysiąc i jedna noc
- serial obyczajowy
15:00 Wiadomości
15:20 Teo - ria smaku Teo
Vafidisa - magazyn
TVP 2
06:00
06:05
08:00
10:55
11:50
12:30
13:25
14:00
14:55
15:30
16:05
17:05
18:00
18:30
18:40
18:50
20:10
Zegar TVP 2
M jak miłość - serial TVP
Pytanie na śniadanie
O mnie się nie martw
- serial komediowy TVP
Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
Na dobre i na złe - serial
Mój dom: Muzyka - Jan
Krenz -dokumentalny
Przygarnij mnie
- reality show
Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
Rodzinka.pl - serial
komediowy
M jak miłość - serial TVP
Tylko z Tobą - serial
obyczajowy, prod. Turcja
Panorama
Sport Telegram
Pogoda
Jeden z dziesięciu
Kabaret pod gruszą
- The Best of Kabaret
Moralnego Niepokoju
TVN
05:45
06:15
08:00
08:30
08:40
09:40
10:40
11:40
12:40
13:40
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
19:50
20:10
20:15
20:55
Uwaga! - magazyn
Mango - telezakupy
Detektywi
Doradca smaku
Ugotowani - program
kulinarno-rozrywkowy
Kuchenne rewolucje
- program kulinarno
-rozrywkowy
Szkoła
Szpital - program
obyczajowy
Ukryta prawda
W-11 Wydział Śledczy
- program kryminalny
Kuchenne rewolucje
Szkoła
Ukryta prawda
Szpital - program
obyczajowy
Fakty
Uwaga! - magazyn
Doradca smaku
Na Wspólnej - serial
obyczajowy, Polska
Kuchenne rewolucje
POLSAT
06:00 Nowy dzień
z Polsat News
07:45 Trudne sprawy
08:45 Malanowski i Partnerzy
- serial kryminalny
09:45 Dzień, który zmienił
moje życie - serial
obyczajowy
10:45 Dlaczego ja?
11:45 Pielęgniarki
- serial obyczajowy
12:45 Trudne sprawy
13:45 Małolaty
14:45 Słoiki
15:50 Wydarzenia
16:15 Interwencja - magazyn
16:45 Dlaczego ja?
17:45 Trudne sprawy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według
Kiepskich
20:00 Studio Sport
20:20 Liga Światowa 2016:
mecz Polaków
TVP Kultura
07:35
07:50
08:00
08:10
08:30
08:55
09:30
11:30
13:20
14:25
14:55
15:20
18:20
18:25
18:45
19:40
20:00
20:20
Afisz kulturalny
Kultura fizyczna
Studio Kultura
Informacje kulturalne
Wydarzenie aktualne
Design - Telefon z bakelitu - cykl dokumentalny
Szatan z siódmej klasy
Najntisy - Historia kina
Program
publicystyczny
Legendy Rocka
- Eric Clapton
Informacje kulturalne
I raz, i dwa
- film obyczajowy
Teraz animacje!
- Guliwer 2000 - film
Teraz animacje! - Znaki
Jan Krenz - podróż
muzyczna
Studio Kultura
Informacje kulturalne
ekstra
Filmy, które zmieniły
Amerykę - Konwój
TV Puls
TVN 7
TV 4
06:00 Niania - komedia
07:00 Nash Bridges
- film akcji
08:50 Kobra - oddział
specjalny
- kryminalny
09:50 Tequila i Bonetti
w Rzymie
- kryminalny
10:50 Napisała: Morderstwo
- kryminalny
11:50 Sezon na miłość
- telenowela
Początkująca projektantka
mody podkochuje się
w bracie przyjaciółki,
jednak mężczyzna nie
traktuje jej poważnie...
14:10 Moje serce bije
dla Loli - telenowela
15:10 Oblicza miłości
- telenowela
16:05 Dziesięć przykazań
- historyczny
18:05 Łowcy skarbów
20:00 Wielkie kino - komedia
05:15 We Dwoje - program
rozrywkowy
06:45 Męski Typ: Janusz
Lewandowski
- talk show
07:20 Ukryta prawda
- program obyczajowy
08:20 Sąd rodzinny
- program sądowy
09:20 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
10:20 Wojny magazynowe
11:20 Mango Telezakupy
12:55 Sąd rodzinny
- program sądowy
13:55 Szpital - program
obyczajowy
14:55 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
15:55 Wojny magazynowe
16:55 Chuck - serial, USA
17:55 Brzydula
- serial obyczajowy, Polska
19:00 Ukryta prawda
06:00 Nie igraj z aniołem
- telenowela
07:05 Jake i piraci
z Nibylandii
07:35 Szczenięce lata
Toma i Jerry’ego
08:05 Jake i piraci
z Nibylandii
08:35 Szczenięce lata
Toma i Jerry’ego
09:05 Ninjago - Mistrzowie
Spinjitzu
10:00 Kosmos - serial
11:00 Moja nadzieja
- komedia romantyczna
12:00 Detektywi w Akcji
13:00 Policjantki i Policjanci
14:00 STOP Drogówka
15:00 Sekrety Sąsiadów
Hanna jest świeżo
po rozwodzie, mieszka
teraz tylko z córką Igą.
Ich sąsiadem jest Norbert,
nauczyciel polskiego
w liceum dziewczyny.
16:00 Dom nie do poznania
SERIAL BIOGRAFICZNY
KOMEDIA
KOMEDIA
KOMEDIA SENSACYJNA
FILM FABULARNY
KOMEDIA
KOMEDIA
KOMEDIA ROMANTYCZNA
15:50 Boski Valentino
- serial biograficzny,
prod. Włochy, 2013
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:20 Kolarstwo - Tour
de Pologne - 3. etap
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:05 Bialo - czerwoni do Rio
20:08 73. Tour de Pologne
20:30 Ojciec Mateusz - serial
kryminalny TVP
21:20 Sprawa dla reportera
22:25 Szepty przeszłości
00:35 Oszustwo - serial
01:20 Naszaarmia.pl
01:50 Lato z dokumentem
02:55 Oszustwo - serial
03:45 Notacje
04:00 Drużyna A
- serial sensacyjny
21:30 Kowboj z Szanghaju
- komedia, prod. USA,
2000, reż. Tom Dey,
wyk. Owen Wilson, Lucy
Liu, Brandon Merrill,
Jackie Chan
23:30 Amerykańska zbrodnia
- dramat, prod. USA, 2007,
reż. Tommy O’Haver wyk.
Hayley McFarland, Ellen
Page, Hannah Leigh
01:20 Zakochani w Rzymie
- komedia romantyczna,
prod. USA, Włochy, 2012,
reż. Woody Allen
03:20 Wyrok na chrześcijaństwo - dokumentalny
04:25 Sond’arte
Electric Ensemble
-”Warszawska
Jesień” 2008
05:15 Zakończenie dnia
21:55 Moja wielka
grecka wycieczka
- film komedia, USA/
Hiszpania, 2009, reż.
Donald Petrie, wyk. Nia
Vardalos, Richard Dreyfuss, Alexis Georgoulis,
Alistair McGowan, Caroline
Goodall
23:55 Mission: Impossible
- film sensacyjny, USA,
1996, reż. Brian De Palma,
wyk. Tom Cruise, Jon
Voight, Emmanuelle Beart,
Henry Czerny, Jean Reno,
Ving Rhames, Kristin Scott
Thomas
02:15 Uwaga! - magazyn
02:40 Klub Magii
04:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno
-rozrywkowy
22:45 Zielony Szerszeń
- komedia sensacyjna
Britt Reid pędzi
beztroski żywot
playboya i zamożnego
wydawcy. Ciągłe imprezy,
luksus, dziewczyny
- wszystko to pewnego
dnia zaczyna go nudzić.
Poszukując prawdziwych
wyzwań, postanawia
przywrócić porządek
w terroryzowanym przez
przestępców Los Angeles.
Jako bohaterski Greeen
Hornet - Zielony Szerszeń,
wspomagany przez
mistrza wschodnich sztuk
walki Kato i asystentkę
Lenore, walczy z kryminalistami.
01:30 Zakończenie
22:25 Kino francuskie
- Królowa Margot
- film fabularny,
prod. Francja, Niemcy,
Włochy, 1994, reż. Patrice
Chéreau, wyk. Isabelle
Adjani, Daniel Auteuil,
Jean-Hugues Anglade,
Vincent Perez, Virna Lisi
01:05 Informacje kulturalne
ekstra
01:25 Strażnicy Izraela
- film dokumentalny
03:15 Pokolenie VHS
- Król Nowego Jorku
- film fabularny,
prod. Wielka Brytania,
Włochy, 1990, reż. Abel
Ferrara, wyk. Christopher
Walken
05:10 Teledysk
05:35 Zakończenie dnia
21:30 Agenci bardzo
specjalni
- komedia
Po nieudanej akcji dwóch
braci będących agentami
FBI zgłasza się, w ramach
rekompensaty, do
ochrony rozwydrzonych
dziedziczek fortuny.
23:55 Młot bogów
- przygodowy
02:00 JRG w akcji
- dokumentalny
02:30 Dyżur - dokumentalny
03:00 Biesiada na cztery pory
roku
- dokumentalny
04:10 Taki jest świat
- informacyjny
04:50 Menu na miarę
05:35 Z archiwum policji
- kryminalny
20:00 Szkoła rocka
- film komedia, USA, 2003,
reż. Richard Linklater,
wyk. Jack Black, Joan
Cusack, Mike White, Sarah
Silverman, Jordan-Claire
Green
22:20 Czarna lista
- serial sensacyjny,
prod. USA
23:25 Kolekcjoner
- film sensacyjny, USA,
1997, reż. Gary Fleder,
wyk. Morgan Freeman,
Ashley Judd, Cary Elwes,
Alex McArthur, Tony
Goldwyn, Jay O. Sanders,
Bill Nunn, Brian Cox, Roma
Maffia
01:50 Graceland - serial, USA
02:50 Klub Magii
05:00 Koniec programu
17:00 Moja nadzieja
- komedia romantyczna
18:00 Detektywi w Akcji
19:00 Policjantki i Policjanci
20:00 Goście 2
- komedia
Godefroy de Montmiral
przygotowuje się do
celebracji swojego ślubu
z Frénégonde de Pouille,
kiedy to diuk, jej ojciec
przerywa przygotowania
do ceremonii.
22:35 Agresja
Kiedy mafijny boss,
Bellavance, zostaje
zwolniony za kaucją, odkrywa, że jego pieniądze,
pół miliona dolarów,
zniknęły bez śladu.
00:20 Interwencja
- magazyn reportaży
dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
28 SPORT
8 lipca 2016
Sezon
zakończony
SPORTY WALKI W żagańskim
Banachu, gdzie znajduje się
siedziba klubu MalinowskiTeam zawodnicy świętowali
zakończenie roku szkolnego oraz
treningów karate i kickboxingu.
- Wspaniała atmosfera, poczęstunek i didżej, który
bawił młodych zawodników i zawodniczki okazały się
wyśmienitym pomysłem na podziękowanie za ciężkie
treningi w roku szkolnym 2015/16 - relacjonuje trener
Paweł Malinowski.
W ciągu całego sezonu dzieci i młodzież trenująca w żagańskim klubie mieli okazję uczestniczyć
w Ogólnopolskich Turniejach Karate i Kickboxingu,
Mistrzostwach Łużyc w Shidokan Karate, Ogólnopolskiej Lidze Kickboxingu i Boksu, przez co nie mogli
narzekać na brak startów, podczas których notowali
udane występy.
W okresie wakacyjnym dla tych, którzy nie
zamierzają schodzić z mat, zaplanowano treningi we
wtorki i czwartki w godzinach od 18 do 20. RAM
MojaGazeta
PIŁKA NOŻNA Szukają chętnych do gry
Start w drugiej
połowie
Prawie miesiąc
przygotowań
i mocni
sparingpartnerzy
podopiecznych
Roberta
Czepińskiego.
Osiemnastego lipca wznowią treningi piłkarze Promienia Żary. Pierwsze spotkanie będzie miało formę
treningu otwartego, na którym pojawią się zarówno
aktualni gracze pierwszego
zespołu, jak i potencjalni
kandydaci do gry w przyszłym sezonie.
W okresie przygotowawczym sposobiący
się do gry w „okręgówce”
pierwszy zespół rozegra
pięć spotkań kontrolnych.
W pierwszym z nich - 23
lipca podejmie w Żarach
Arkę Nowa Sól, a cztery dni
później zmierzy się z Budowlanymi Lubsko.
Po sparingu z niedawnym trzecioligowcem kolejnym rywalem Promienia
będzie - TS Przylep. Ten
mecz rozegrany zostanie 30
lipca. W drugim miesiącu
wakacji na zawodników
czekać będą jeszcze dwie
drużyny. Trzeciego sierpnia
formę Promienia sprawdzi
Delta Sieniawa Żarska, a na
zakończenie okresu przygotowawczego do Żar przyjedzie kolejny beniaminek IV
ligi, tym razem legnickiej
- Zamet Przemków. Tydzień
później (13/14 sierpnia) rozegrana zostanie pierwsza
ligowa kolejka. RAM
Piłkarze z Sieniawy Żarskiej będą teoretycznie najsłabszym
sparingpartnerem Promienia. Po historycznym awansie do
„okręgówki” w roku 2015, Delta po jednym sezonie wróciła do
A-klasy fot. RaM
Grzesiek dominator
SQUASH Dobiegła
końca kolejna edycja
rozgrywek ligi squasha.
Po raz kolejny najlepszy
okazał Grzegorz
Kowalski.
Zakończony sezon miłośnicy sportów walki uwieńczyli
dyskoteką fot. nadesłane
Poznaliśmy końcowe rozstrzygnięcia
Fiamp Tour Squash Ligi. Trzecią edycję
rozgrywek wygrał Grzegorz Kowalski,
który zgromadził łącznie 1160 punktów.
O trzydzieści mniej uzbierał zdobywca
drugiego miejsca Łukasz Milczarkiewicz, a 995 wystarczyło Jackowi
Lewickiemu do zajęcia trzeciej lokaty.
Najlepsza trójka ostatniej edycji: Grzegorz Kowalski, Łukasz Milczarkiewicz i Jacek
Lewicki fot. facebook.com/skullofsquash
Walkę o podium piętnastoma punktami
przegrał Krzysztof Malasiewicz, a na
pozostałych miejscach uplasowali się
kolejno: Szymon Sobków, Marcin
Rogus, Daniel Sznajder, Krzysztof Do-
łęgowski, Jacek Rozestwiński, Andrzej
Kapała, Jarosław Czapczyński, Dariusz
Dąbrowa, Jakub Szpała, Marcin Głód,
Marcin Handzel, Łukasz Oleksy i Arkadiusz Rembowiecki. RAM
Gra o finał
SIATKÓWKA Udanie
zaprezentowały się siatkarki
USA Beach Volley Lubsko
podczas rozgrywanego
w Mysłowicach Turniej Nadziei
Olimpijskich w siatkówce
plażowej dziewcząt i chłopców
roczników 2001 i 2000.
Wśród 32 par, które zdecydowały się na start
w zawodach Daria Składowska i Daria Grycz
wywalczyły złote medale, a Malwina Nazaruk
i Nikola Markiewicz stanęły na drugim stopniu
podium.
- Jest to prestiżowy turniej, na którym trenerzy kadry narodowej wybierają najlepsze siatkarki
do dalszego szkolenia w SMS w Spale i kadry
narodowej - mówi o randze turnieju opiekun
zawodniczek Jarosław Rygier.
Prowadzone przez niego siatkarki pokonały w półfinale województwo łódzkiego 2:0,
a w finale Grycz i Składowska ograły 2:1 dziewczęta z Małopolski, natomiast Nazaruk i Markiewicz w takim samym stosunku uległy rywalkom
ze Śląska.
Dzięki zajęciu wysokich miejsc lubskie
siatkarki od wtorku (5 lipca) grają w Krapkowicach o awans do wielkiego finału Mistrzostw
Polski. RAM
Dziewczyny z Lubska zdominowały rywalizację w Mysłowicach fot. USA Beach Volley
MojaGazeta
SPORT 29
8 lipca 2016
KOSZYKÓWKA Wielki sukces Norberta
W nagrodę do
Stanów
Z malutkich
Żar do wielkiej
Ameryki. Norbert
Maciejak wygrał
camp Marcina
Gortata i w
nagrodę poleci do
USA.
Marcin Gortat Camp to idea
corocznych spotkań i treningów naszego jedynaka
w NBA z dziećmi w przedziale wiekowym 9-13 lat.
Pierwszy Camp odbył
się w roku 2008 w Łodzi, ale
już rok później zajęcia zostały zorganizowane w siedmiu polskich miastach – gospodarzach EuroBasketu!
Obecnie MG Camp, to
już impreza o ugruntowanej
pozycji, która rokrocznie
przyciąga coraz większe
rzesze młodych adeptów
koszykówki.
W tegorocznej edycji
Campu uczestniczył także
zawodnik Chromika - Norbert Maciejak. Koszykarz
nazywany w klubie „Małym
Generałem” najpierw wy-
Zadowolony Norbert Maciejak przybija piątkę z Marcinem Gortatem fot. Zbigniew Bytomski
stąpił w Piasecznie, gdzie
został wybrany MVP, a następnie pojechał do Krakowa
na Skills Challenge.
W największej w Polsce Tauron Arenie, do której
oprócz Gortata pofatygował
się także trener reprezentacji
Mike Taylor, Maciejak po
raz kolejny pokazał swoje
nieprzeciętne umiejętności,
które pozwoliły mu wygrać
prestiżowy turniej.
- Proszę abyście zapamiętali Norberta. Jest to
wielki talent. Był u mnie już
na campach i z roku na rok
robi olbrzymi postęp. Gwarantuję wam to, że któregoś
dnia ten chłopak będzie re-
prezentantem kraju - mówił
tuż po ogłoszeniu nazwiska
zwycięzcy Marcin Gortat.
W nagrodę oprócz
laptopa i spotkania ze znanym polskim koszykarzem,
Norbert poleci do USA,
gdzie oprócz poznania kraju
będzie miał okazję obejrzeć
spotkania ligi NBA. RAM
Piekło na
trasie
KOLARSTWO Wysokie lokaty
żarskich zawodników na wyścigu
u południowych sąsiadów.
W czeskiej miejscowości Rumburk rozegrano piątą
edycję wyścigu z serii Peklo Severu (Piekło Północy).
W zawodach odbywających się na dość trudnej, ale ciekawej ponad trzykilometrowej rundzie zawierającej sporo
elementów technicznych wystartowali mieszkańcy Żar.
- Tradycyjnie ściganie rozpoczęły dzieci, gdzie jak
zwykle obsada jest bardzo duża. Pierwszy do wyścigu
przystąpił Igor Woliński (kacper-rowery.com), który do
pokonania miał dwie małe rundy. Igor zajął jedenaste
miejsce w kategorii chłopców 7-9 lat. Następnie na starcie
pojawił się Marcel Mądrygał, który ścigał się na trochę
dłuższej rundzie w kategorii chłopców 10-12 lat i on
również miał do pokonania dwa okrążenia. Marcel zajął
trzynaste miejsce - relacjonował rywalizację najmłodszych Krzysztof Woliński.
Po młodych kolarzach na trasie pojawiły się panie.
Tu jedynym przedstawicielem była Katarzyna Wolińska,
która po dość pechowym początku wywalczyła drugą
lokatę w kategorii kobiet (35 lat i starsze).
Zwieńczeniem zawodów była rywalizacja mężczyzn, do której stanęło sześciu naszych kolarzy. Najlepiej z nich poradził sobie Łukasz Pihaluk (drugi w elicie),
po którym na linii mety meldowali się Marcin Rogowski
(szósta pozycja) i Mateusza Pihaluk (siódme miejsce).
W kategorii masters jako ósmy finiszował Krzysztof
Szczotka, jedenasty był Krzysztof Woliński, a na trzynastym miejscu ukończył wyścig Marcin Mądrygał. RAM
Srebro juniora
LEKKOATLETYKA Udany
start lekkoatlety Agrosu
na Mistrzostwach Polski
Juniorów w Suwałkach.
Od pierwszego do trzeciego lipca rozgrywano w Suwałkach Mistrzostwa Polski
Juniorów w Lekkoatletyce. Jubileuszową,
70-tą edycję imprezy na długo zapamięta
zawodnik żarskiego Agrosu - Jakub Gałandziej.
Startujący w konkurencji biegu na 100
metrów dziewiętnastolatek podczas eliminacji wygrał swoją serię z czasem 11.01 s.
co zapewniło mu awans do finału. W nim
Gałandziej uzyskał wynik o 0.1 s lepszy co
pozwoliło mu na zajęcie drugiego miejsca
i wywalczenie tytułu wicemistrza Polski.
Najlepszy w finałowej serii okazał się
Eryk Hampel, który dobiegł do mety w czasie 10.60 s. Dla podopiecznego Dariusza
Wisza to już drugi w tym sezonie srebrny
medal wywalczony w imprezie rangi mistrzostw kraju. Pierwszy wywalczył podczas Halowych Mistrzostw Polski Juniorów
w Spale, gdzie rywalizował w biegu na
60 metrów. RAM
Wyścig w Czechach swoją nazwą nawiązuje do jednego
z najbardziej prestiżowych i najtrudniejszych wyścigów jednodniowych świata Paryż-Roubaix fot. nadesłane
AUTOREKLAMA
Do srebra wywalczonego w lutym w hali, Jakub Gałandziej dorzucił wicemistrzostwo Polski ze stadionu otwartego. Teraz przygotowuje się do startu
w Mistrzostwach Świata U-20 w Bydgoszczy fot. PZLA
30 INFORMATOR
8 lipca 2016
DYŻURY APTEK
Z KALENDARZA
08.07
Eugeniusza, Elżbiety
09.07
Weroniki, Zenona
10.07
Amelii, Filipa
11.07
Olgi, Benedykta
Światowy Dzień Ludności
12.07
Bonifacego, Brunona
13.07
Andrzeja, Sary
14.07
Kamila, Izabeli
Dzień Łapania za Pupę
ŻARY - DYŻURY CAŁODOBOWE
Apteka „Targowa”, ul. Lotników 16
LUBSKO
04.07 – 10.07 Apteka „Na Bohaterów”,
ul. Bohaterów 3
11.07 – 17.07 Apteka „Opium”,
ul. Popławskiego 1
TRZEBIEL
Punkt Apteczny, ul. Żarska 2
JASIEŃ POGOTOWIE PRACY
Apteka „Nowa”, ul. XX-lecia 20a
ŻAGAŃ - DYŻURY CAŁODOBOWE
08.07- Apteka „Pod Kotwicą”, ul. Pomorska 3
09.07- Apteka „Eskulap”, ul. Kopernika 3a
10.07- Apteka „Centrum Zdrowia”,
pl. Słowiański 14
11.07- Apteka „Pod Cisami”,
ul. Kochanowskiego 10 b
12.07- Apteka „Europejska”, ul.Ks. Żaganny 23
13.07- Apteka „Dbam o zdrowie” (Tesco),
ul. Reymonta 2
14.07- Apteka „W Rynku”, ul. Rynek 10
W KINIE
GDZIE JEST DORY
8.07-11.07 oraz 13.07-14.07 w godz. 14
i 16, 12.07 w godz. 13 i 15
OBECNOŚĆ 2
11.07 oraz 13.07-14.07 o godz. 20,
12.07 o godz. 21
PRZYJAŹŃ CZY
KOCHANIE
11.07 oraz 13.07-14.07 o godz. 18,
12.07 o godz. 17
PIETA
12.07 o godz. 19:15
MojaGazeta
IMPREZY
ŻAGAŃ KONKURS NA
WIENIEC DOŻYNKOWY
JASIEŃ AKTYWNE
WAKACJE
Starosta Żagański zaprasza do udziału
w konkursie na najpiękniejszy wieniec
dożynkowy Powiatowego Święta Plonów
2016. Wieńce biorące udział w konkursie
powinny zostać przywiezione do Gimnazjum w Przecławiu w dniu 26 sierpnia
w godz. 8 -14. Do zgłoszonych wieńców
należy dołączyć formularz zgłoszeniowy
stanowiący załącznik do regulaminu. Prace
konursowe powinny trafić do Danuty Sorokaty. Wszelkie informacje są dostępne pod
nr tel. 68 378 11 96. Ogłoszenie wyników
oraz rozdanie nagród nastąpi w trakcie Powiatowego Święta Plonów, które odbędzie
się w Przecławiu 27 sierpnia. MW
W Jasieniu podczas wakacji oprócz słodkiego lenistwa, grillowania i odpoczynku
będzie również okazja do aktywnego
spędzenia wolnego czasu. Wszyscy mogą
dołączyć do darmowego cyklu zajęć Dance- Fitness „Aktywne wakacje w Jasieniu”. Spotkania będą prowadzone przez
instruktorkę Dance Fitness - Patrycję
Gabrysiak w dniu 28 lipca pod hasłem
Fit&Funky oraz 25 sierpnia w formie Salsation, czyli fitnesowej mieszanki wielu
stylów, rytmów i kultur. Zajęcia zorganizowane będę w Parku Miejskim, ul. Parkowa
w godz. 19-20. MW
INFORMACJE
ŻARY GODZINY OTWARCIA BIBLIOTEKI W OKRESIE WAKACJI
Zmiana godzin MBP przy ul. Wrocławskiej 11 dotyczy okresu od 1 lipca do 31 sierpnia.
Dodatkowo nieczynna będzie Filia nr 1, ul. Grunwaldzka 3 w okresie od 1- 26 sierpnia, Filia
nr 2, ul. Okrzei 35 w okresie 1-31 sierpnia oraz Filia nr 3, ul. Moniuszki 36 w okresie 15
lipca - 12 sierpnia. MW
Dział/ Filia
Poniedziałek
Wtorek- Piątek
Sobota
Czytelnia Ogólna
9-15:30
8-16
Nieczynne
Oddział dla Dzieci
9-15:30
8-16
Nieczynne
Wypożyczalnia Ogólna
9-15:30
8-16
Nieczynne
Pracownia Multimedialna
9-15
8-15:30
Nieczynne
Filia nr 1, 2 i 3
11-15:30
8-16
Nieczynne
AUTOREKLAMA
Tu dostaniesz MOJĄ GAZETĘ
ŻARY
• 1-go Maja 10 Pemon
• Bohaterów Getta 25 Alfa
• Bohaterów Getta 25 Piotruś
• Bolesława Chrobrego Żabka
• Buczka 25 Przedwojski
• Chopina 26/8 Flomar
• Częstochowska Kiosk
• Domańskiego Bar
• Emilii Plater 8 Fotolab
• Górnośląska 26
Hufiec Pracy
• Górnośląska 12 Termak
• Górnośląska 17 Adams
Centrum Handlowe
• Jagiellońska Bar Pierożek
• Jagiellońska 21 Bricomarche
• Jagiellońska 36 Żabka
• Jagiellońska 7 Żabka
• Kaczy Rynek Kiosk
• Katowicka Joker
• Katowicka 1c FIAMP
• Katowicka 9 Radzik
• Kaufland Kiosk
• Kąpielowa Piotrowska kiosk
• Kilińskiego 41 Arteks
• Kurpińskiego 25 Salonik
prasowy
• Ludowa Kiosk przy Iglaku
• Ludowa Warsztat
samochodowy
• Małopolska 5 „Grabowska”
• Męczenników Oświęcimskich
Kiosk
• Męczenników Oświęcimskich
197/13 Tequila
• Męczenników Oświęcimskich
24 Poranek
• Moniuszki Lotos
• Moniuszki 11 Sklep
medyczny „Provita”
• Moniuszki 64 Stacja Paliw
• Szymanowskiego
• Staffa 9 Fiamp
• Sieniawa Żarska 17 Pawilon
• Rynek Olin
Wagner
Kiosk(Biedronka)
• Warszawska 61 Stacja Paliw
• Sieniawa Żarska 46 Frykas
• Rynek 36 Sklep
• Ogrodowa 2a „Werstler”
• Targ Miejski Kiosk Ocipka
• XX lecia PRL 89 Bricomarche • Sieniawa Żarska Salonik
Wielobranżowy
• Okrzei 9 Rolmasz
• Tesco Kiosk
Prasowy „Natalia”
• Słowackiego 25 ABC
• Okrzei 9 Rolbud
• Wieniawskiego 12 Żabka
ŻARY-KUNICE
• Trzebiel Pawilon Handlowy
• Sosnowa ABC
• Okrzei 10 Żabka
• Wieniawskiego 2c Fotolab
• Grunwaldzka Julka
Marciniak
• Sportowa 2 Zych
• Okrzei 36 Kiosk
• Wieniawskiego 3 Fiamp
• Grunwaldzka GS
• Sportowa Fiamp
• Okrzei 60 Alfa Plus
• Witosa 28 Sklep spoż.• Grunwaldzka Słoneczko
ŻAGAŃ
• Szkolna 39 Malinka
• Okrzei 67 Piekarnia Matysa
przem.
• Lelewela GS
• Bema ABC
• Szprotawska 1 Fiamp
• Okrzei 72 Olin
• Wojska Polskiego 29b Korsak • Lelewela Stacja Paliw
• Bracka Żabka
• Szprotawska 43B Media
• Okrzei 73 Żabka
• Wojska Polskiego Tequila
• Szklarska 27 Sklep
• Buczka 15 Kubuś
Press
• Okrzei 80 „Gralewski”
• Zawiszy Czarnego Wasiak
• Fredry Wołodkiewicz
• Tesco Kiosk
• Paderewskiego Olin
• Zgorzelecka 19 Sklep spoż.- URZĘDY I INSTYTUCJE
• II Armii WP. ABC
• Żelazna 1 Bar ( Szpital 105)
• Paderewskiego 5 U Czarnej
handlowy
PUBLICZNE
• Jana Pawła II 1 Dom
• Żelazna 12 Sklep spożywczy
• Piastowska Stacja Paliw
• Pogotowie Żary, Lubsko,
Handlowy Rolnik
• Żółkiewskiego 17 P.H.
• Pl. Inwalidów 9a Sklep
JASIEŃ
• Policja Żary, Lubsko, Jasień, • Kaufland Kiosk
Imperium
Meblowy „Salex”
• Jana Pawła II Słoneczko
Trzebiel
• Keplera Żabka
• Żółkiewskiego 26a
• Pl. Inwalidów Kurier
• Jana Pawła II 13 Kiosk
• Starostwo Powiatowe Żary
• Keplera Olin
Delikatesy
• Pl. Łużycki Kiosk
• Kościuszki Wasiak
• Straż Żary, Lubsko
• Keplera Społem
• Pl. Przyjaźni Kiosk
• Kościuszki Sklep
• Szpital 105 Żary,
• Kochanowskiego 26 Max
IŁOWA
• Podchorążych 8/1 Biuro
• Kościuszki 2 Kiosk
• Urząd Pracy Żary
• Kochanowskiego Olin
• Kolejowa 1 Słoneczko
Nieruchomości „Atut”
• Lubska 3 Działkowiec
• Urząd Pocztowy Osadników
• Kochanowskiego Hala
• Plac Wolności 15 Fiamp
• Podchorążych 38 Fiamp
• Pl. Wolności 12 Fiamp
Wojskowych Żary
Sportowa Kiosk
• Plac Wolności 15
• Podchorążych 46a Grodzcy
• Powstańców 25 Sklep
• Urząd Miejski Lubsko
• Kochanowskiego 26
Kancelarczyk
• Podchorążych 8 Grodzcy
• Tarnopolska Dan-Pol
• Organizacja Pracodawców
• Kolejowa 50 Płonka
• Pułaskiego 13 Art Dom Iłowa
• Podwale 14 Fiamp
• Tenisowa 1 Sklep
Ziemi Lubuskiej
• Konopnickiej Olin
• Traugutta Robercik
• Podwale przy EKO Kolporter
• Tenisowa 5/5 Kędzior
• Konopnickiej 26 Żabka
• Wolności 1a Olin
• Podwale Stacja Paliw Orlen
• Górzyn 185b Lewiatan
• Kopernika 5a Olin
• Żagańska 61a CPN
• Pomorska 18 Sklep spoż.
LUBSKO
• Grabik Kasand
• Ks. Żaganny Olin
• Rynek Kiosk
• Chopina 2 Fiamp
• Grabik 85 Ratajczyk
• Ks. Żaganny Fiamp
URZĘDY I INSTYTUCJE
• Skarbowa ZOZ Anima
PUBLICZNE
• Dworcowa 2 Hufiec Pracy • Lipinki Łużyckie Stacja Paliw • Myśliwska 7 Halinka
• Skarbowa Hotel Anatol
• Lipinki Łużyckie
• Nocznickiego 14b Kapustin
• Szpital 105 Żagań
• Głowackiego 3 Wójcicki
• Słowackiego 4
Sklep spożywczy
• Nocznickiego 34a Rawa
• Policja Żagań
• Krakowskie Przedmieście
Stacja Dan-Pol
• Lubanice 47/a Abc
• Nowogródzka CPN Preem
• Straż Żagań
Bombonierka
• Słowiańska Sklep Maks
Stankiewicz
Polska
• Pogotowie Żagań
• Pl. Wolności 21 Żabka
• Słowicza 44 Pawilon Glonia
• Łaz 50 Sklep na górce
• Przyj. Żołnierza 26 Nikola
• Urząd Pracy Żagań
• Poznańska Lewiatan
• Strefa Przemysłowa Chmal
• Łaz 22 Sklep Balak
• Przyjaciół Żołnierza 23CPN
• Urząd Miejski Żagań, Iłowa
• Przemysłowa 8 Opaliński
• Szpitalna Kwiaciarnia
• Miłowice Sklep Staś
Orlen
• Przemysłowa 56 Sklep
• Szpitalna 9 Kiosk
• Mirostowice Dolne
• Rzeźnicka 32 Olin
Meblowy „Salex”
• Szymanowskiego 1 Kiosk
Pl. Kościelny
• Rybacka 38 Młodzieżowe
• Reja 22 Żabka
• Szymanowskiego 8 Impuls
• Olbrachtów Sklep spożywczy
Centrum Kariery
• Staffa 7 Bolek i Lolek
MojaGazeta
ROZRYWKA 31
8 lipca 2016
HOROSKOP 8 lipca - 14 lipca 2016
KRZYŻÓWKA
BARAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Uczucia: Aby ruszyć do przodu,
ważne w twoim przypadku będzie zrobienie kroku w tył.
Praca: Na nowo odnajdziesz sens swojej
drogi zawodowej. Pojawią się też nowe
pomysły na przyszłość.
Finanse: Warto teraz kierować się intuicją. Wbrew pozorom, rozsądek okaże się
zwodniczy.
BYK
Uczucia: Najbliższy tydzień przyniesie harmonię i spełnienie
w związkach.
Praca: Jeśli do tej pory brakowało ci
pewności, że warto założyć własną firmę
- teraz jest dobry czas.
Finanse: Przed tobą najlepszy czas na
zarabianie pieniędzy. Wyniki będą więcej
niż zadowalające.
LEW
Uczucia: Twoja głowa powędruje
w same chmury, bo przed tobą
zupełnie nowe uczucie.
Praca: Propozycja nowej pracy będzie cię
kusić jak zapach najbardziej zmysłowych
perfum.
Finanse: Pojawi się u ciebie skłonność do
liczenia na materialną pomoc ze strony
bliskich.
PANNA
Uczucia: Zły czas dla „odgrzewanych” relacji. Boleśnie
odczujesz rozczarowanie nimi.
Praca: Odczujesz dojmujący brak
perspektyw w swoim dotychczasowym
miejscu pracy.
Finanse: Nie popełnij błędów z przeszłości. Twoja metoda nadal nie będzie
skuteczna.
STRZELEC
Uczucia: Porządki w swoim
związku uznasz za wykonane na
szóstkę. Zapanuje więc spokój.
Praca: Będziesz odczuwać przemożne
poczucie zawodowego zagrożenia. Nie
poddawaj się!
Finanse: Zaznajamiaj się z wszelkimi
umowami, które podpiszesz, nawet
parokrotnie.
KOZIOROŻEC
Uczucia: Skończą się twoje wahania i niepewności.
Nieugięta postawa okaże się
pomocna.
Praca: Będzie ci się zdawało, że zawsze masz rację. Niestety, to będzie
tylko Twoje przekonanie.
Finanse: Odłóż wszelkie rozmyślania
przy planowaniu swoich wydatków.
BLIŹNIĘTA
Uczucia: Nie pozwól, by sprawy
finansowe zdominowały twój
związek.
Praca: Możesz się spotkać ze złym nastawieniem zwierzchników. To będzie
stan przejściowy.
Finanse: W sprawach zasobności twoich
kieszeń, będziesz bardzo zależny od
innych osób.
RAK
Uczucia: Poczujesz, że w
najbliższym kręgu otaczają cię
ludzie ograniczający twój rozwój.
Praca: Nie poprzestawaj teraz jedynie
na wypełnianiu swoich zawodowych
obowiązków.
Finanse: Przed tobą tydzień trudów,
wyrzeczeń i wymuszonych oszczędności.
Bądź czujny.
WAGA
Uczucia: Towarzystwo do zabawy zawsze jest w cenie, ale czy
sprawdza się w miłości?
Praca: Nie ciesz się pozornymi sukcesami w swoim miejscu pracy. Nie w tym
tygodniu.
Finanse: Będą powody do zadowolenia.
Dotychczasowe inwestycje zaczną procentować.
SKORPION
Uczucia: Jeśli można cokolwiek
u kogokolwiek teraz przewidzieć,
to na pewno nie u ciebie!
Praca: Poczujesz się jak kula zrzucona z
samego szczytu góry. Decydować będzie
tylko los.
Finanse: Najlepiej będzie teraz postępować jak gracz. Ryzykować i wierzyć
w wygraną.
WODNIK
Uczucia: W swoim związku to na
ciebie spadnie odpowiedzialność
za strategiczne decyzje.
Praca: Nadchodzi czas zastoju i zawodowej nudy. Uważaj więc, by aby nie
zasnąć.
Finanse: Inwestycje, jakie w tym tygodniu
poczynisz, przyniosą spore zyski, ale nie
szybko.
RYBY
Uczucia: W miłości nie da się
pozjadać wszystkich rozumów.
Kieruj się więc tylko sercem.
Praca: Pilnuj się, by nie dać się przyłapać na niewiedzy. Tym razem ci się
nie upiecze.
Finanse: Będziesz na najlepszej drodze do odnalezienia intratnego źródła
zarobkowania.
Przepisy kulinarne
Faszerowane ogórki
Składniki: 2 duże ogórki długie-szklarniowe, o
gładkiej skórce.
Farsz: miąższ z 2 ogórków, szczypta suszonej
papryczki chilli, 4 cienkie plasterki jalapeno - opcjonalnie, 1 łyżeczka sosu sojowego, kilka kropli
oleju sezamowego, 1/4 łyżeczki soku z cytryny, 1/2
łyżeczki wódki, bądź innego mocnego alkoholu,
1 łyżeczka ziaren sezamu, szczypta soli, szczypta
czosnku, szczypta świeżo mielonego pieprzu, szczypta tandoori, szczypta garam masala, 20-30 g tartego
żółtego sera- można go zastąpić parmezanem, 1 pieczony pomidor (można użyć pomidorów z puszki,
bądź upiec go wcześniej w piekarniku w temperaturze
200 stopni aż zmięknie całkowicie, bądź udusić na
patelni), mała garstka prażonej cebulki.
M
Dekoracja: opcjonalnie odrobina tartego sera do posypania po wierzchu.
Wykonanie: Ogórki bardzo dokładnie umyć, przepołowić wzdłuż i wydrążyć miąższ ze środka, zostawiając
odrobinę miąższu jedynie po bokach (ok. 1-2 mm.).
Miąższ ogórka rozdrobnić na małą kostkę, pomidora
rozdrobnić na mniejsze części, dodać przyprawy, soję,
alkohol, olej sezamowy i pozostałe składniki. Dokładnie wymieszać i pozostawić na 5-10 min.
Gotowy farsz przełożyć do ogórkowych łódek. Aby
ser był ciągnący a nie podpieczony, zmieszać w
farszu tylko część sera resztę zaś na 15 minut przed
wyjęciem dodać na wierzch i podpiekać aż się roztopi.
Piec: 1-2 godziny w temperaturze 180-200 stopni do
momentu aż ogórki rozmiękną, ser stanie się złocisty.
Po upieczeniu jeśli będzie potrzeba posypać odrobiną
tartego sera.
Siedziba spółki Moja Gazeta Sp. z o.o., ul. Moniuszki 11, 68-200 Żary tel. 68 470 27 00
Redakcja ul. Moniuszki 11 68-200 Żary, tel. 504-222-505, www.moja-gazeta.info, [email protected], [email protected]
Redaktor naczelny: Artur Guzicki, Sekretariat: Marta Wadejsza tel. 519-077-783, Skład: Łukasz Lichwiarz, Dział reklamy: Patrycja Kielbowicz tel. 519-077-782,
Dorota Kondracka tel. 519 077 781
Dziennikarze Tadeusz Trzos, Współpracują: Halina Gola (fotoreporter), Rafał Makuch, Paweł Skrzypczyński, Zbigniew Janicki, Ewa Caputa, Bożena Miktus
Druk: Drukarnia Polska Press
32 REKLAMA
8 lipca 2016
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
przewozy zmarłych z domów 24h
kompleksowa obsługa pogrzebów
trumny, urny, krzyże, klepsydry, wieńce
nekrologi do prasy
międzynarodowe przewozy zmarłych
ekshumacje, kremacje
AUTOREKLAMA
Zasiłek ZUS
wypłacany
natychmiast
Telefony
całodobowe
68 376 13 00
609 540 194
MojaGazeta

Podobne dokumenty