internet - Nowy Kurier Zamojski

Transkrypt

internet - Nowy Kurier Zamojski
ZWIĘKSZONY NAKŁAD 10 000 + 5000 NA „GIEŁDZIE NA LOTNISKU W MOKREM”
nr
27
(47)
▼REKLAMA
▲REKLAMA
Wtorek 5 lipca 2016 r. Nakład 15 000 ISSN 2450-5579
SKLEP SPORTOWY
D.T.
HETMAN
▲REKLAMA
25
LAT
zł
TEL. 84 639 23 38
INTERNET
TELEWIZJA
TELEFON
600 028 620
Specjalna Promocja na 25-lecie
▲REKLAMA
EUROFOLK
2016 !
▼REKLAMA
▲REKLAMA
2
www.kurierzamojski.pl
▲REKLAMA
Wydawca:
Agnieszka Ciurysek
Kurier Zamojski
www.kurierzamojski.pl
Adres do korespondencji:
Nowy Kurier Zamojski
skrytka pocztowa 206
22-400 Zamość
e-mail:
[email protected]
Biuro ogłoszeń i reklamy:
Tomasz Krywionek
Plac Stefanidesa 6
[email protected]
tel.: 730 210 777
Za treść ogłoszeń i reklam Redakcja
nie ponosi odpowiedzialności.
Zastrzegamy sobie prawo do
publikowania danych osobowych
laureatów konkursów i krzyżówek.
Druk: ZPR Media SA,
ul. Jubilerska 10,
04-190 Warszawa
▲REKLAMA
3
▲REKLAMA
www.kurierzamojski.pl
W ZAMOŚCIU NIC SIĘ NIE DZIEJE?
05.07. 2016 - 12.07.2016
•
5.07, godz. 10.00 - 12.00: „Wkręceni w czytanie - Wakacje z Legendą”: Książnica
Zamojska, ul. Kamienna 20; Filia nr 1, ul. Wyszyńskiego 51A; Filia nr 2, ul. Wiejska
17; Filia nr 3 ul. Brzozowa 26A; Filia nr 4, ul. Peowiaków 68A, Filia nr 6, ul. Prusa 2,
•
5.07, godz. 19.00: ZLT „Szekspir Forever!” - Zamojski Dom Kultury, ul. Partyzantów
13, bilety: 30zł,
•
6.07, godz. 11.00 - 13.00: „Nie tylko książki” - Książnica Zamojska, ul. Kamienna
20,
•
6.07, godz. 11.00 - 13.00: „Puchatkowe Spotkania”, Książnica Zamojska, ul. Kamienna 20,
•
6.07, godz. 21.30: ZLT „Grażyna” - korty Klubu Tenisowego Return, bilety 30zł,
•
7.07, godz. 10.00 - 12.00: „Wkręceni w czytanie - Wakacje z Legendą”: Książnica
Zamojska, ul. Kamienna 20; Filia nr 1, ul. Wyszyńskiego 51A; Filia nr 2, ul. Wiejska
17; Filia nr 3 ul. Brzozowa 26A; Filia nr 4, ul. Peowiaków 68A, Filia nr 6, ul. Prusa 2,
•
7.07, godz. 18.00: ZLT „Kartoteka” - Kazamata w Bastionie I, bilet: 10 zł,
•
7.07, godz. 18.00: Koncert „Muza na Kwadracie” - Rynek Wielki,
•
7.07, godz. 21.30: ZLT „Wilko. Letnisko” - Park Miejski, wstęp wolny,
•
8.07, godz. 17.00: Wernisaż wystawy „Arkadiusz Andrejkow – streetart i wystawa
malarstwa” - Biuro Wystaw Artystycznych Galeria Zamojska, ul. Staszica 27,
•
8.07, godz. 18.30: „Legenda Stołu Szwedzkiego czyli Odprawa Posłów Szwedzkich” – Stowarzyszenie „Turystyka z Pasją” - Kazamata Zachodnia Bastionu II,
•
8-10.07, Jarmark św. Kiliana w Skierbieszowie,
•
7.07, godz. 21.30: ZLT „Wieczór Trzech Króli” - Park Miejski, wstęp wolny,
•
9.07, godz. 18.30: „Legenda Stołu Szwedzkiego czyli Odprawa Posłów Szwedzkich” – Stowarzyszenie „Turystyka z Pasją” - Kazamata Zachodnia Bastionu II,
•
9.07, godz. 22.00: ZLT „Walka postu z karnawałem” - Rynek Wielki, wstęp wolny,
•
12.07, godz. 10.00-15.00: Owocowo-warzywny piknik rodzinny - Park Miejski, obok
Kortów Tenisowych ul. Studzienna,
•
12.07, godz. 18.00: Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Eurofolk”: koncert
„Piękna nasza Polska cała” - Rynek Wielki, wstęp wolny.
ZAMOŚĆ STARE MIASTO
CHRZCINY
W WYJĄTKOWEJ OPRAWIE
Wyjątkowa atmosfera | Doskonałe menu
Pokój do dyspozycji maluszka
OD
59
PLN
OSOBA
mercure.com
Ponad 700 hoteli w 50 krajach
infolinia 801 606 606
Hotel Mercure Zamość Stare Miasto | ul. Kołłątaja 2/4/6 | Zamość
tel.: +48 84 639 25 16 | e-mail: [email protected]
Jeżeli chcesz poinformować wszystkich Czytelników o ciekawym wydarzeniu w Zamościu lub
okolicy, napisz na adres: [email protected]
Marka
▲REKLAMA
chrzciny_plakat_70x100_mer_zamosc_2016.indd 1
2016-06-16 15:32:34
4
www.kurierzamojski.pl
tując stanowisko radnych swojego ugrupowania wskazał kilka przykładów braku
spójności i porozumienia pomiędzy prezydentem a radnymi PiS. Jako przykład zostały
przytoczone chociażby: zmiana struktury organizacyjnej OSiR w Zamościu, plan budowy
i przebudowy dróg na terenie miasta, brak
wspólnego stanowiska w uchwale „przystankowej” oraz brak wsparcia ze strony prezydenta dla działań przewodniczącego Rady
Sportu. Wypowiedź radnego zdecydowanie
zripostował prezydent Andrzej Wnuk, a także wiceprzewodniczący RM Jerzy Nizioł.
W wyniku przeprowadzonego głosowania,
podjęto uchwałę o udzieleniu absolutorium
Prezydentowi Miasta z tytułu wykonania budżetu za rok 2015.
Za udzieleniem absolutorium głosowało 13
radnych: Joanna Budzyńska, Ireneusz Godzisz,
Elżbieta Kucharska, Piotr Kurzępa, Leszek Łuczka, Piotr Małysz, Jan Wojciech Matwiejczuk,
Jerzy Nizioł, Dorota Nowosad, Wanda Sędłak,
Krzysztof Sowa, Maria Stręciwilk-Gościcka i Marek Walewander.
Przeciwko głosowało 4 radnych: Marek Kudela, Wiesław Nowakowski, Marta Pfeifer oraz
Rafał Zwolak.
Od głosowania wstrzymało się 5 radnych:
Adam Kutyła, Szczepan Kitka, Adam Pawlik,
Marek Pogódź, Dariusz Zagdański.
ABSOLUTORIUM DLA PREZYDENTA ANDRZEJA WNUKA
W środę, 30 czerwca 2016 w Sali Consulatus zamojskiego Ratusza panowała gorąca, a chwilami bardzo burzliwa atmosfera.
Dominującym punktem XX sesji Rady Miasta
Zamość było podjęcie uchwały w sprawie
udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta z tytułu wykonania budżetu za 2015 r.
Nieudzielenie absolutorium prezydentowi
miasta według ustawy o samorządzie terytorialnym byłoby jednoznaczne z możliwością złożenia wniosku o odwołanie władz
wykonawczych w mieście.
W sesji uczestniczyło 22 radnych
z 23-osobowego składu Rady Miasta, nieobecny był jedynie radny Jan Obszański
(PiS). Sesja trwała wiele godzin i była pełna
emocjonujących dyskusji, ale także wyważonych argumentów.
Z przywileju zabrania głosu podczas rady
skorzystało wielu radnych i mieszkańców.
Warto zwrócić uwagę na wypowiedź radnego Dariusza Zagdańskiego, który przedstawił oficjalne stanowisko radnych Klubu
PiS. Klub Radnych PiS jednomyślnie uchwalił
stanowisko w sprawie głosowania nad przyjęciem sprawozdania z wykonania budżetu
oraz udzielenia absolutorium dla Prezydenta Miasta za rok 2015. W myśl uchwały podjętej 26 czerwca 2016, radni PiS postanowili
wstrzymać się od głosu w czasie głosowania
nad powyższym punktem w porządku sesji.
Mimo dyscypliny głosowania dwóch radnych PiS (P. Kurzępa, M. Walewander) wsparło Prezydenta Andrzeja Wnuka. Fakt wstrzymania się od głosu można odczytać jako
żółtą kartkę dla prezydenta Andrzeja Wnuka
od radnych PiS. Dariusz Zagdański, prezen-
TYLKO
10 zł*
* cena netto tylko przy
zamówieniu na 10 tygodni
TYLKO
10 zł*
ZGL RUSZA Z MODERNIZACJĄ
Przy ul. Reja 13 ZGL wymieni poszycie dachu,
ociepli poddasze i przemuruje kominy, a przy
Ormiańskiej 8 wymieni poszycie dachu i świetliki. Przy ul. Listopadowej 45 prace będą polegały na wymianie nawierzchni parkingu, stolarka
▲REKLAMA
okienna będzie wymieniona przy ul. Łukasińskiego 11 i Kościuszki 4. ZGL wykona również
remont elewacji bloku VII od strony ulic Pereca,
Bazyliańskiej i Zamenhofa.
Inne prace ZGL będą związane również z remontami instalacji wewnętrznych. Wszystkie
rozpoczęte, prowadzone i zaplanowane roboty
powinny zakończyć się jeszcze w tym roku.
* cena netto tylko przy
zamówieniu na 10 tygodni
▲REKLAMA
▼REKLAMA
Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu rozpoczyna prace związane z modernizacją obiektów, którymi zarządza. Mowa o kompleksowej
termomodernizacji obiektów przy ul. Dąbrowskiego 3, Hrubieszowskiej 38A, Orlicz Dreszera
34 i 36, Peowiaków 4, 36 i 48 i Polnej 24.
5
www.kurierzamojski.pl
▼REKLAMA
▲REKLAMA
KREDYTY GOTÓWKOWE I KONSOLIDACYJNE .
Oprocentowanie
już od 4,9%
do 200 tys. bez zabezpieczeń
. na oświadczenie
. jedna niższa rata zamiast kilku
. okres kredytowania do 10 lat
. oferty 20 banków w jednym miejscu
KREDYTY DLA FIRM I ROLNIKÓW
. proste kredyty nawet do 500 tys.
. bez biznesplanu bez zaświadczeń z ZUS i US
. specjalne oferty dla wybranych zawodów
Oferta 20
banków w
jednym miejscu
SZYBKIE POŻYCZKI
. Pożyczki pozabankowe do 15 tysięcy zł
. do 5 tys. na oświadczenie
. Wypłata nawet w 15 minut.
KREDYTY SAMOCHODOWE I LEASING
. Kredyt na zakup aut nowych i używanych
. Leasing samochodów, maszyn i urządzeń
. Oferta 20 banków
Zapraszamy codziennie od 8:30-16:30
22-400 Zamość ul. Solna 7
Tel. 84 6271602 kom. 693992769
www. centrumfinansowezamosc.pl
WAKACYJNE KURSY
MZK
Jak informuje MZK w Zamościu, od 1 lipca do
31 sierpnia autobusy kursują wg rozkładów jazdy obowiązujących w okresie wakacji letnich.
Wakacyjne rozkłady jazdy znajdują się na tabliczkach przystankowych, umieszczone są na
drugim panelu od góry.
Przykładowo, kursami z Os. Sł. Stok z godz.
10:40, 13:05 i 19:05 wydłużony został przejazd
autobusu linii 0 do Kol. Płoskie Rozdzielnia. Odjazdy z Kol. Płoskie: 11:15, 13:40 i 19:35. Zmiany dotyczą rozkładu jazdy obowiązującego
w okresie wakacji letnich w dzień powszedni.
Ponadto, utworzony został dodatkowy kurs
autobusu 54 na trasie: Piłsudskiego Planty
– Białobrzegi (pętla). Odjazd autobusu z Piłsudskiego godz. 15:40 z Białobrzeg o godz.
16:10. Zmiana dotyczy rozkładu jazdy obowiązującego w okresie wakacji letnich w dzień
powszedni.
▼REKLAMA
▼REKLAMA
▼REKLAMA
▼REKLAMA
▼REKLAMA
▲REKLAMA
6
www.kurierzamojski.pl
Astra Kombi D, stan bardzo dobry.
Tel. 693 767 212
Sprzedam skuter Toros, rok
prod. 2011 - I właściciel, bardzo mały przebieg, ważne OC.
Tel. 534 169 241
RÓŻNE
SPRZEDAM
Pralka Bosh, 3-letnia, stan bdb. Tel.
511 391 965
Bramę garażową 3-częściową metalową 3,5 x 2,5m. Tel. 511 391 965
Kanapa, stół, krzesła, fotel, stół kuchenny, szafki. Tel. 511 391 965
Tanio, meble kuchenne i lodówkę,
stan b.dobry. Tel. 502 170 757
Silniki elektryczne małej i dużej mocy, jedno- i trzyfazowe. Tel.
600 686 563
Tanio - lodówkę i meble kuchenne,
stan b.dobry. Tel. 506 019 474
NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM
M4, ul. Polna, blok po remoncie, mały
czynsz, własnościowe, środkowe. Tel.
799 264 494
Kawalerka 36m2, V piętro, wyposażona, Boh. Monte Cassino. Tel.
505 131 800
Garaż do wynajmu, Zamoyskiego,
obok ZRK. Tel. 604 243 963
Sad do użytkowania na dobrych warunkach. Tel. 600 686 563
Działka budowlana z lasem - Zwódne k/ Zamościa. Tel. 505 766 530
Zubowice Kol. - dom murowany, budynki gospodarcze na 2ha działce.
Tel. 727 736 614
Mieszkanie 3-pokojowe, Osiedle
LEGE ARTIS, ul Orla 1a. Tel. 606 302
804
Zamość - mieszkanie 56m2, III piętro,
Oboźna 13. Tel. 791 059 355
Mieszkanie III piętro Zamość, ul Elizy
Orzeszkowej 5. Tel. 534 045 026
Sprzedam M-4 61,94 m2, ul. Redutowa 2, cena 175 tys do negocjacji. Tani
czynsz. Tel. 607 498 484
Dwa rowery, szlifierkę, lutownicę, cykliniarkę. Tel. 605 650 313
Poszukuję do wynajęcia - Domek
samodzielny w Zamościu lub niedalekiej okolicy. Tel. 575 285 758
Pralkę Franię, meblościankę, deski
na opał. Tel. 605 650 313
Namiot turystyczny, 3osobowy, łóżka, materace, śpiwory. Tel. 505 766
530
Kamera cyfrowa Sony + osprzęt. Tel.
660 710 282
Wynajmę mieszkanie 67 m2 w centrum Zamościa. Tel. 663 910 290
Krokwie, cegły, deski w dobrym stanie. Tel. 794 294 288
Wydzierżawię lub sprzedam zakład
cukierniczy w Krasnobrodzie. Tel. 607
394 234
Kosiarka elektryczna 1400W, nowa
na gwarancji. Tel. 505 766 530
Stancja dla pracujących w Zamościu. Tel. 733 852 208 (po 18)
Kupię szable, bagnety, kordziki, odznaczenia, srebra. Tel. 512 276 720
Stancja - do wynajęcia M3 - 53 m3
z balkonem, I piętro, umeblowane.
Uczniom, studentom, pracującym.
Cena 350 zł lub sprzedam - tanio. Tel.
513 174 098
Kupię odznaczenie PCK- Kryształowe Serce z dyplomem. Tel. 512
276 720
Szukam domu, oficyny do zamieszkania, również na wsi. Tel. 600 530
136
Kupię lub zamienię na inny sprzęt
używane , sprawne CB - radio . tel
516 903 144
KUPIĘ
Kupię stare radioodbiorniki sprawne
i do remontu tel 516 903 144
MOTORYZACJA
Zamienię kawalerkę 38 m2 własnościową na podobną w Szczecinie. Tel.
696 901 448
Zamienię na mniejsze M4, 3 pokoje,
III piętro, Słoneczny Stok. Tel. 84 530
37 55
Kiosk sprzedam. Tel. 663 500 948
KUPIĘ
Kawalerkę w Zamościu, I piętro, w
rozsądnej cenie. Tel. 731 777 184
Małą zagospodarowaną działkę rekreacyjną. Tel. 793 061 934
Mieszkanie na parterze z balkonem,
do 43 m2. Tel. 507 921 302
Łąkę położoną w gminie Sułów lub
Szczebrzeszyn. Tel. 782 188 402
WYNAJMĘ
Wynajmę garaż przy ul Hrubieszowskiej. Tel.509293394
M3 w bloku przy ul. Oboźnej. Tel.
884 077 777
Przyczepkę
509 491 169
samochodową.
Koło „zapas” Continental 125/70/
R15, 4 x 100, nowe. Tel. 509 491 169
Transporter T-5, 2005r, mały przebieg, stan super, ocynk. Tel. 798 690
126
Instalacja gazowa do samochodu, homologacja do 2023r. Tel.
509 491 169
Rak (22.06-22.07)
Bardzo pracowity okres. O urlopie na razie nie masz co myśleć. Pracujesz w zgranym
zespole i możesz liczyć na pomoc. Dobrze Ci zrobi mała wyprawa za miasto w
doborowym towarzystwie.
Lew (23.07-22.08)
Nie będziesz w nastroju do podejmowania gości, ale nie możesz tego okazać. Rób dobrą
minę do złej gry. W pracy nie obawiaj się trudności. Poradzisz sobie ze wszystkim.
Panna (23.08-22.09)
Postąpisz właściwie załatwiając sprawy na gruncie neutralnym. Nie bój się ryzyka i
przyjmij propozycję konkurencyjnej firmy. Zyskasz nie tylko prestiż ale i całkiem spore
pieniądze.
Waga (23.09-22.10)
Ostatnio wiele spraw wymknęło Ci się spod kontroli. Zapanuj nad tym i konsekwentnie
realizuj wcześniejszy plan. W ten sposób możesz zapewnić sobie na przyszłość
bezpieczeństwo finansowe.
Skorpion (23.10-21.11)
Jeżeli zależy Ci na związku, to przestań atakować telefonami drugą połowę. Potrzebny
jest czas do namysłu. W pracy masz i przyjaciół i wrogów. Już wkrótce przekonasz się kto
należy do której grupy.
Koziorożec (22.12-19.01)
Nowe kontakty zawodowe mogą wpłynąć na powodzenie Twoich planów. Będzie okazja
na korzystne zainwestowanie pieniędzy. Warto przemyśleć każdą pojawiającą się szansę
na poprawę sytuacji materialnej.
Wodnik (20.01-18.02)
Korzystna oferta w nowej pracy umożliwi Ci szybką i błyskotliwą karierę. Nie obawiaj się
ryzyka. Jak zawsze poradzisz sobie doskonale, a nowy szef/szefowa będzie Tobą
oczarowany/oczarowana.
Ryby (19.02-20.03)
Bardzo dobry okres na porozumienie się z przeciwnikiem, na podpisywanie wszelkiego
rodzaju umów i ugód np. sądowych dotyczących spraw majątkowych.
PRACA
Zaopiekuję się osobą starszą
po południu, mam praktykę.
Tel. 690 432 900
Podejmę pracę - sprzątanie, pomoc
domowa. Tel. 794 722 582
TOWARZYSKIE
Szukam pracy - operator koparko-ładowaki, doświadczenie. Tel.
698 971 672
Praca dla pomocnika w lakierni samochodowej. Tel. 883 040 762
Praca
w
Holandii
dla
uczniów,
studentów
i absolwentów. Tel: 538 345 348
Chciałbym poznać pannę bezdzietną o łagodnym charakterze, do 44
lat. Mile widziana dziewczyna, która
interesuje się antykami, ale nie jest
to warunek. Tel. 602 442 017 (wieczorem)
PRACA DLA PRZEDSTAWICIELA
DO POZYSKIWANIA REKLAM PRASOWYCH
W NOWYM KURIERZE ZAMOJSKIM
Kontakt telefoniczny i bezpośredni z klientem.
Utrzymywanie relacji z klientem.
Wymagania:
Kask motocyklisty Origine XXL,
nowy. Tel. 698 971 627
Citroen C4, 2005r, części, 1.6 beznyna. Tel. 698 096 669
Bliźnięta (21.05-21.06)
Nie lekceważ konkurencji. Musisz o tym pamiętać przy załatwianiu spraw. Będzie Ci
potrzebny upór i chęć dążenia do celu. Gwiazdy i otoczenie sprzyjają przedsięwzięciom.
Aktywne pozyskiwanie reklamodawców do gazety.
Toyotę ropniak do małego remontu.
Tel. 600 686 563
Renault Laguna 1999r, 1.8 kombi, benzyna. Cena 1400,00. Tel.
512 116 715
Byk (20.04-20.05)
Osoba, która ostatnio została zatrudniona w Twoim domu nie wzbudza zaufania. Przyjrzyj
się jej postępowaniu. Nie planuj też dużych wydatków. Nie licz na podwyżkę.
Opis stanowiska:
Tel.
Motorower Komar Romet, Motorynka. Również części. Tel. 509 491 169
Baran (21.03-19.04)
Nie afiszuj się koligacjami z szefem. Może Ci to przynieść więcej szkód niż pożytku.
Sumienną pracą i skromnością zyskasz zaufanie, a w niedalekiej przyszłości nawet
podwyżkę.
Miejsce pracy: Zamość
Koła Ford 14, felgi Golf II oryginał 13.
Tel. 511 621 165
▲REKLAMA
Łąkę - okolice Autonaprawy, ul. Weteranów, ul. Nadrzecznej. Tel. 790 217
963
Przyczepkę samochodową, wirówka
do bielizny-nowa. Tel. 605 650 313
▲REKLAMA
Mieszkanie na parterze/I piętrze ok.
50 m2. Tel. 603 740 915
▲REKLAMA
SPRZEDAM
Ciągnik rolniczy T25, 1990 w bdb
stanie. Tel. 603 740 915
Horoskop
HOROSKOP
Strzelec (22.11-21.12)
Unikaj konfliktów rodzinnych na temat pieniędzy. Nie składaj obietnic trudnych do
zrealizowania. Swoim zachowaniem nie prowokuj środowiska zawodowego do plotek.
Postępuj zgodnie z sumieniem.
Stancja przy III LO w Zamościu. Tel.
662 475 848
Działka budowlana, 6 arów, uzbrojona, w Zamościu. Tel. 511 391 965
Dom na działce 7 arów, wolnostojący, Karolówka, ul. Robotnicza 34. Tel.
661 524 232
Sprzęt wędkarski, kpl., 2 federki i
inne. Tel. 799 264 494
OGŁOSZENIA DROBNE
•
Dobra organizacja pracy.
•
Sumienność i zaangażowanie.
•
Łatwość nawiązywania kontaktów
i wytrwałość w dążeniu do celu.
Oferujemy:
•
Wysoką prowizję.
•
Dogodne elastyczne godziny
pracy.
•
Rożnorodne formy zatrudnienia.
•
Zapraszamy do współpracy również osoby już pracujące.
Kontakt: [email protected]
tel: 730 210 777
▼REKLAMA
▲REKLAMA
▲REKLAMA
▼REKLAMA
▼REKLAMA
▼REKLAMA
▲REKLAMA
KSIĘGARNIA
„DOM KSIĄŻKI”
ul. Grodzka 12
ul. Żeromskiego 3
tel. 84 638 44 78
tel. 84 627 110 19
▼REKLAMA
▼REKLAMA
Z kuponem rabat
10%
ul. Bazyliańska 19, 22-400 Zamość
tel. 797 396 777
e-mail: [email protected]
Kraina Tworczosci
▼
Centrum handlowo-usługowe ul. Mikołaja Reja 14 Zamość
▼
▼REKLAMA
▼REKLAMA
▼REKLAMA
▼REKLAMA
8
8
www.kurierzamojski.pl
Paweł Skrzypczak żołnierz II Pułku Rozpoznawczego im. Henryka Dobrzańskiego "HUBALA" w Hrubieszowie przez siedem lat honorowo oddał 12 litrów krwi. To mój obywatelski obowiązek - mówi żołnierz z Hrubieszowa.
Strona tytułowa tzw. OBRYSU
POTRZEBNA KREW OD ZARAZ!!!
W okresie wakacyjnym, jak bumerang, wraca
temat braku krwi - mówi lek. med. Elżbieta
Tatarska, Kierownik Oddziału w Zamościu - Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie.
goraju od 8.30 do 12.00. Kolejną miejscowością będzie Skierbieszów, gdzie od 8.30 do
14.00 czekamy na krwiodawców. W sierpniu 7.
gościć będziemy od 8.30 do 15.00 w Zbiorczej
Szkole Gminnej Łukowej.
Na dziś brak nam krwi każdej grupy. W okresie
wakacji odnotowujemy zwiększoną ilość wypadków drogowych, wypadków w rolnictwie,
budownictwie. Oprócz miesięcy wakacyjnych
do zamojskiego centrum zgłasza się średnio
do 40 osób dziennie, w wakacje ilość ta spada
o połowę.
Krew może oddać każdy zdrowy człowiek,
który nie chorował na żadne poważne choroby, w tym choroby zakaźne. Krwiodawca musi
ukończyć 18 lat. Krew pobierana jest od osób
do 65 roku życia.
Od wielu już lat by zapobiec spadkowi pobrań
krwi od krwiodawców akcje honorowego
krwiodawstwa organizujemy w terenie.
W lipcu krew honorowo można będzie oddać: 5 lipca w Domu Kultury w Hrubieszowie
w godz. od 8.30 do 12.00. 7 lipca krew pobieramy w godzinach 8.30 - 12.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie. 17 lipca
od 7.30 do 14.00 w Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Zamościu. 21 lipca będziemy
w strażnicy Państwowej Straży Pożarnej w Bił-
Fragmenty dokumentacji technicznej z 1928 roku
PO KOLEI....
Cukrownia w Klemensowie powstała na przełomie lat 1894/1895, dziś po cukrowni pozostał
tylko komin. Pamiętam, jak okoliczni chłopi
buraki cukrowe dostarczali do fabryki wozami
na żelaznych kołach, lub dowoziła je kolejka
wąskotorowa z okolic Turobina, Wysokiego,
Ruskich Piasków. Wagoniki ciągnęła parowa
ciuchcia z wielką dymiącą czapą na kominie.
Udało się nam odnaleźć oryginał tzw. OBRYSU sporządzonego przez Wydział Miernictwa
Ordynacji Zamojskiej w Zwierzyńcu. Jak czytamy na dokumencie pomiaru gruntu dokonano
w 1928 roku.
Hospicjum SANTA GALLA w Łabuńkach Pierwszych k/Zamościa zostało
założone przez Zgromadzenie Misjonarzy Krwi Chrystusa. Od 1998 roku
funkcjonuje hospicjum domowe
mówi dyrektor placówki Ks. Michał
Przybysz, od szesnastu lat działa tam
także odział stacjonarny.
Hospicjum rocznie opiekuje się 200
osobami nieuleczalnie chorymi.
Opieka w oddziałach jest bezpłatna,
pacjenci nie ponoszą kosztów związanych z pobytem i opieką.
Problemem są pieniądze na utrzymanie placówki mówi ks. Przybysz.
KREW JEST LEKIEM NIEZASTĄPIONYM - MÓWI
DR TATARSKA. BEZ NIEJ NIE MOGĄ ODBYWAĆ
SIĘ OPERACJE I ZABIEGI RATUJĄCE ŻYCIE.
APELUJEMY do Czytelników Nowego Kuriera
Zamojskiego, kto może i pozwala mu zdrowie
NIECH ODDA KREW. Ta KREW MOŻE KOMUŚ
URATOWAĆ ŻYCIE.
tekst i zdjęcia Marian Zacharczuk
Na znakomicie zachowanej kalce technicznej
znajduje się „Plan sytuacyjny Kolejki Wąskotorowej Ruskie Piaski – Wierzbica” należącej do Cukrowni Klemensów wchodzącej w skład dóbr
Ordynacji Zamojskiej - litera A.
Pamiętam czasy kiedy kolejką we wtorki okoliczni rolnicy dojeżdżali na jarmark do
Szczebrzeszyna. Pamiętam także katastrofę na
skrzyżowaniu w Deszkowicach, gdzie w lokomotywkę wjechał samochód ciężarowy.
Dziś odnalezione plany (OBRYS) mogą być
bardzo pomocne w napisaniu rozprawy o wąskotorowym kolejnictwie na Zamojszczyźnie.
Jest jeszcze jeden eksponat. Oryginalny, ale
bez podwozia wagonik towarowy do przewozu
np. ludzi z końmi, krowami czy świnkami na jarmark w Szczebrzeszynie.
Oddział Regionalny Zamojskiego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa mieści się w Zamościu przy Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II.
tekst i zdjęcia: Marian Zacharczuk
NAKRĘĆ SIĘ NA POMAGANIE
By oddać krew należy przyjść po lekkim, beztłuszczowym posiłku z dokumentem stwierdzającym tożsamość osoby oddającej krew.
Od lat prowadzimy akcje wspierające
placówkę i chorych np. akcję WSPIERAM NA 10, w której ludzie dobrej
woli miesięcznie przekazują 10 złotych.
Od trzech lat prowadzimy akcję
zbiórki plastikowych nakrętek. Za
zebrane nakrętki w 2015 r. z od skupującej firmy otrzymaliśmy 23 tys.
złotych. Za te pieniądze kupiliśmy
specjalistyczne łóżka i materace
przeciwodleżynowe. W tym roku zebraliśmy za nakrętki już 12 tys.
Bardzo liczymy na pomoc czytelników Nowego Kuriera Zamojskiego.
tekst i zdjęcie: Marian Zacharczuk
Zosia i Lila początek wakacji spędzają w Zamościu. Zebrane
nakrętki zawsze wrzucają do pojemnika w sklepie PSS Społem nr 16 w Zamościu przy ul. Kilińskiego.
ET
RN
INTE
TELEWIZJA
TELEFON
25
LAT
zł
miesięcznie do końca
2016 roku !
Internet bez limitów
▲REKLAMA
600 028 620
10
CAŁY ROK SZKOLNY
PRACOWALI NA SWÓJ
SUKCES
Po 10 pracowitych miesiącach
przyszedł czas na podsumowanie
osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i sportowych uczniów
Publicznego Gimnazjum w Komarowie–Osadzie. Tego dnia – 24 czerwca
– towarzyszyli im rodzice oraz zaproszeni goście: dyrektor Szkoły Podstawowej w Komarowie–Osadzie – pani
Anna Kupiec–Niedźwiedź oraz sekretarz Gminy Komarów–Osada – pan
Stanisław Siek, który w imieniu pani
wójt Wiesławy Sieńkowskiej przekazał
młodzieży gratulacje i życzenia udanych wakacji. Wręczył również listy
gratulacyjne 9 najlepszym uczniom
oraz ich rodzicom. Wraz z listami gratulacyjnymi gimnazjaliści otrzymali
stypendia za wysokie wyniki w nauce
i zachowaniu, a trzecioklasiści dodatkowo za wysokie wyniki z egzaminu
gimnazjalnego. Rodzicom najlepszych uczniów pogratulowała również pani dyrektor, wręczając im listy
gratulacyjne.
Łącznie świadectwa z wyróżnieniem
oraz nagrody książkowe otrzymało 32
uczniów, 9 z nich: Laura Mikuła, Anna
Biszczan, Natalia Skiba, Karolina Szeremeta, Kamila Kusy, Martyna Żyła,
www.kurierzamojski.pl
Kacper Pytlik, Karolina Kułaj i Dariusz
Maryńczak miniony rok zakończyło ze
średnią ocen powyżej 5,5.
Pani dyrektor nagrodziła również
trzyletnie zaangażowanie uczniów
klas III pracujących w szkolnym kole
teatralnym „Ego”, które w tym roku
szkolnym osiągało sukcesy w różnych
przeglądach i konkursach teatralnych
oraz starania sportowców, którzy przez
3 lata nauki w gimnazjum pracowali na
wizerunek szkoły oraz godnie reprezentowali jej barwy podczas lekkoatletycznych zawodów sportowych oraz
turniejów piłki ręcznej. Sportowcy – tak
jak każdego roku - otrzymali pamiątkowe statuetki. Podsumowane zostały
także szkolne konkursy tematyczne,
które odbyły się w II semestrze: wiedzy
o Gminie Komarów–Osada oraz wiedzy
o bezpieczeństwie. Z kolei uczniowie
szczególnie zaangażowani w realizację programu „Żyj smacznie i zdrowo”
zostali nagrodzeni blenderami, ufundowanymi przez jego inicjatora - firmę
"WINIARY". W 6 edycji wspomnianego
programu komarowskie gimnazjum
zostało laureatem konkursu, którego
celem było rozwijanie świadomości żywieniowej młodzieży poprzez edukację
i zabawę. Pani dyrektor podkreśliła wielkie zaangażowanie wszystkich nauczycieli Publicznego Gimnazjum w Komarowie-Osadzie i ich wkład w edukację
uczniów, co zaowocowało wysokimi
wynikami w nauce, sporcie, z egzaminu
gimnazjalnego oraz w szkolnych i międzyszkolnych konkursach przedmiotowych, tematycznych i artystycznych.
Komarowscy gimnazjaliści zawsze
współpracowali z miejscową szkołą
podstawową i bardzo chętnie angażowali się w różne podejmowane przez
nią inicjatywy. Fakt ten podkreśliła
w swoim wystąpieniu pani dyrektor Anna Kupiec-Niedźwiedź, wręczając
uczniom kończącym edukację w gimnazjum: Jakubowi Łabie, Dariuszowi
Maryńczakowi oraz Dawidowi Kornelukowi pamiątkowe podziękowania za
pomoc w organizacji imprez i uroczystości szkolnych.
Na zakończenie uczniowie klas
III wraz z rodzicami podziękowali
pani dyrektor Annie Maryńczak oraz
nauczycielom za okazaną pomoc
i wsparcie podczas trzyletniej nauki
w gimnazjum, pożegnali się ze swoją wychowawczynią - panią Jolantą
Skowronek autorską piosenką „Nie
płacz Jolka” oraz z młodszymi kolegami. Posadzili również 2 kolejne drzewa
w szkolnej „alei absolwentów”.
„Każdy koniec jest początkiem czegoś nowego” to hasło podsumowania
całorocznej pracy dydaktycznej i wychowawczej Publicznego Gimnazjum
w Komarowie–Osadzie. Dla trzecioklasistów pożegnanie ze szkołą to trudny,
ale radosny moment, bo przed nimi
nowa szkoła i nowe wyzwania, zaś dla
pozostałych gimnazjalistów okazja
do głębszych przemyśleń i podjęcia
starań, by za rok znaleźć się w gronie
najlepszych.
Anna Maryńczak
„KONTRASTY” W BŁĘKITNEJ GALERII
28 czerwca przy ul. Orzechowej 10 otwarto przygotowaną przez Bibliotekę Publiczną Gminy Łabunie wystawę rysunku
autorstwa Klaudii Kosak. „Rysunki Klaudii
– i technika, której używa (ołówek, węgiel) odbiegają znacznie od otaczającego
nas tęczowego świata. Nie oznacza to, że
dotyczą czegoś nierealnego - są jak najbardziej ziemskie! Namacalne. Są efektem
muzycznej fascynacji, codziennej obserwacji i wyjątkowej wrażliwości…” czytamy
w folderze wystawowym.
cha oraz Ewa Mulawa – Przewodnicząca
Rady Rodziców. Wspierający gminne talenty Wójt Gminy Łabunie przekazał upominek – niezbędnik rysownika (ołówki,
węgle i szkicownik).
Na otwarcie obok organizatorów i rodziny
Klaudii przybyli znajomi z klasy, nauczyciele z Gimnazjum w Łabuniach - Walentyna Mazur – Chromiak i Dorota Sołodu-
Ty też możesz zadebiutować w Błękicie!
Biblioteka Publiczna czeka i zaprasza!
To było wyjątkowe popołudnie. Klaudia
usłyszała wiele ciepłych słów na temat
swoich prac i talentu. Niecodzienna tematyka i nastrój rysunków dla niektórych były
nie lada zaskoczeniem. Dlaczego? Warto
zajrzeć do Błękitnej na Orzechową 10.
UG Łabunie
ALEKSANDER HR. SZEPTYCKI – ZASŁUŻONY DLA GMINY ŁABUNIE
ALEKSANDER SZEPTYCKI urodził się 4 sierpnia
1866 w Przyłbicach z Zofii z Fredrów i Jana małżonków Szeptyckich. Był więc wnukiem Aleksandra hr. Fredry, znakomitego komediopisarza
– autora m.in. ”Zemsty” i „Ślubów panieńskich”.
W roku 1902, za milion rubli kupił od hrabiów
Tarnowskich dobra Łabunie: folwarki Łabunie, Wólka Łabuńska i Łubinstok. Do wybuchu
I wojny światowej mieszkał z rodziną w majątku
ziemskim w Łaszczowie. Część lat I wojny światowej spędził w Rosji – w Odessie. Łabunie siedzibą rodu Szeptyckich uczynił dopiero w roku
1918, po powrocie z Rosji. Zgodnie z wielowiekową tradycją, sięgającą wieku XV, tj. czasów,
gdy właścicielem „dóbr Łabunie” był ród Łabuńskich, zachował obowiązki kolatora łabuńskiego kościoła rzymskokatolickiego. Z tego
tytułu przyczynił się do odbudowy budynków
gospodarczych parafii łabuńskiej, po zniszczeniu ich zbombardowaniem przez Luftwaffe we
wrześniu 1939 roku. Zresztą hrabia Aleksander
chyba „od zawsze” był społecznikiem, nie stronił od świadczeń na rzecz środowiska, w którym przyszło mu żyć. Współcześnie najwymowniej o tym świadczą pozostałości materialne
po tamtych latach: Szkoła Podstawowa i Gim-
nazjum, a także strzelnica między Łabuniami
a Wólką Łabuńską w 2016 r. odnowiona przez
WKST Zamość, wybudowane na gruncie, który
dał gminie Łabunie „starszy pan hrabia”. Wspierał i aktywnie działał w Akcji Katolickiej, Związku Katolickiej Młodzieży Wiejskiej (którego był
honorowym prezesem), ZHP, LOPP (Ligi Obrony Powietrznej Państwa) i OSP - nazywany był
„duchem opiekuńczym” gminnych straży. Był
radnym Rady Gminy Łabunie, któremu bardzo
bliskie były problemy gminy i jej mieszkańców,
a które w miarę swych sił starał się rozwiązywać.
Wszyscy wiedzieli o jego życzliwości. W 1922
roku Szeptyccy przekazali siostrom franciszkankom pałac (Zamoyskich) wraz założeniem
parkowym, przenosząc się do pałacyku (obecnie Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza). Aleksander Szeptycki otworzył
i utrzymywał ochronkę dla dzieci – powierzając
opiekę nad dziećmi siostrom FMM. Przed wojną
w Łabuniach nie było ośrodka zdrowia, znalazł
więc środki, aby otworzyć w zabudowaniach
folwarku punkt medyczny pierwszej pomocy.
Prowadziła go siostra ze Zgromadzenia Sióstr
FMM – dla wszystkich potrzebujących. Siostry
FMM obsługiwały też garkuchnię dla ubogich,
którą utrzymywał hrabia. Z Szeptyckich żyła
cała gmina łabuńska: bądź pracując na stałe w ich dobrach (na roli i w lasach), bądź sezonowo, dorywczo. Za hrabiego Aleksandra,
a później za jego syna Jana Kazimierza, dobra
Łabunie były na bieżąco z postępem rolniczym
i technicznym. Hrabiowie wprowadzali najnowocześniejsze, modne w świecie, uprawy
i nawożenia, stając się wzorem dla okolicznych
rolników, wprowadzając ułatwienia techniczne:
m.in. pierwsze połączenie telefoniczne Łabuń
(majątku) z Zamościem, elektryczność, pierwszy traktor – Ursus na stalowych, zębatych
kołach, auto osobowe itp. I o „starszym panu
hrabi”, Aleksandrze, i o jego następcy – Janie
Kazimierzu – pozostała opinia: to byli świetni
gospodarze, społecznicy, obywatele, patrioci.
Dla okupanta niemieckiego było tego wystarczająco dużo, aby hrabiego Aleksandra nazwać
„fanatycznym Polakiem” i zamordować. Aleksander Szeptycki został zamęczony przez niemieckich oprawców na Rotundzie w Zamościu
19 czerwca 1940 r. W bieżącym roku przypada
150. rocznica Jego urodzin.
Czyż nie byłoby właściwym, by szkoła w Łabuniach nosiła imię tego szlachetnego Człowieka.
A może należałoby przemianować jedną z ulic:
Akacjową na której nie rośnie żadna akacja,
Klonową bez klonów, Osiedlową bez osiedla lub upamiętnić Postać w jakiś inny godny
sposób…
Lucjan Momot, Igła nr 1 (14) 2016 r. s. 14.,
uzupełnienie artykułu - Piotr Piela
Aleksander hr. Szeptycki, fot. ze zbiorów Archiwum Szeptyckich
11
www.kurierzamojski.pl
▲REKLAMA
2300 ZŁ DLA STUDENTA!
Rozmowa z prof. dr. hab. Waldemarem Martynem, rektorem Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Zamościu, a od 1 września prorektorem uczelni.
Minęło 10 lat odkąd w Zamościu funkcjonuje
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa. Przez
tę pierwszą dekadę sprawował Pan funkcję
rektora uczelni. Co udało się przez ten czas
zrobić i jakie wyzwania czekają uczelnię
w przyszłości?
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa powstała z inicjatywy osób przekonanych o tym, że
Zamość zasługuje na posiadanie szkoły wyższej
z prawdziwego zdarzenia, która swoją działalnością będzie nawiązywać do znamienitych tradycji Akademii Zamojskiej. Po już prawie 11 latach
funkcjonowania uczelni można śmiało stwierdzić,
że decyzja o jej utworzeniu była ze wszech miar
słuszna. Spełniamy potrzeby edukacyjne młodzieży z całego regionu, która ma aspirację, aby
rozwijać się naukowo i otrzymać dyplom licencjata lub inżyniera. Proponujemy kształcenie na
9 bezpłatnych kierunkach studiów pierwszego
stopnia, w tym roku ogłosiliśmy pierwszy nabór
na nowe kierunki: bezpieczeństwo narodowe
oraz finanse i rachunkowość, w najbliższym czasie planujemy otworzyć także pielęgniarstwo.
Ponadto mamy bogatą ofertę studiów podyplomowych oraz różnorakich kursów. Możemy
pochwalić się, że od tego roku jesteśmy ośrodkiem certyfikacyjnym egzaminu TOEIC. Naszą
sztandarową inwestycją są laboratoria Centrum
Badań i Transferu Technologii, które kosztowały
blisko 30 mln zł. Z pożytkiem korzystają z nich
studenci mechaniki i budowy maszyn, a również
pozostajemy otwarci na współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami. Jednak, jak wielokrotnie
powtarzam, największym naszym sukcesem
i radością są zadowoleni absolwenci, którzy po
ukończeniu naszej uczelni znajdują pracę w swoim zawodzie lub kontynuują karierę naukową na
poziomie studiów magisterskich, a nawet doktoranckich. Życzę powodzenia mojemu następcy
na stanowisku rektora, profesorowi Andrzejowi
Samborskiemu. Jestem przekonany, że pod jego
rządami uczelnia nadal będzie się rozwijać w dobrym kierunku z pożytkiem dla całego regionu,
do czego również ja, jako prorektor, dołożę wszelkich starań.
Wspomniał Pan o tym, że zamierzacie uruchomić pielęgniarstwo. Dlaczego właśnie ten kierunek i kiedy ruszy pierwszy nabór?
Pierwsi studenci pielęgniarstwa zawitają do
nas 1 października 2017 r. W przypadku tego kie-
runku musimy otrzymać zgodę dwóch resortów
– tradycyjnie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego oraz dodatkowo Ministerstwa Zdrowia.
Niezbędne do tego jest posiadanie solidnego zaplecza materialnego, dlatego już w tym roku rozpoczynamy rozbudowę budynku przy ul. Hrubieszowskiej 24. Chcemy, aby właśnie tam odbywały
się zajęcia z pielęgniarstwa, ze względu na bliskie
zlokalizowanie Szpitala im. Jana Pawła II.
Pytał pan dlaczego właśnie ten kierunek. Odpowiedź jest prosta: jest na niego zapotrzebowanie. Prognozy wskazują, że do 2020 r. liczba
zarejestrowanych pielęgniarek w Polsce może
zmaleć o ponad 20 tys. osób. Tworzy się więc
nisza do zapełnienia przez kobiety, ale przecież
także i mężczyzn, chcących służyć swoją pracą
chorym ludziom w naszym kraju. Ponadto polskie pielęgniarki, o czym coraz częściej słyszymy,
z łatwością znajdują pracę również w innych krajach europejskich, gdzie oczywiście mogą liczyć
na większe zarobki. Już teraz kształcimy studentów w kierunkach humanistycznych i technicznych, a pielęgniarstwo będzie otwarciem furtki
medycznej. Można powiedzieć – kształcimy
kompleksowo.
Zbliżają się wakacje, dla uczelni to gorący
czas, kiedy młodzi ludzie z dyplomami maturalnymi w rękach wybierają miejsce dalszej
nauki. Co jeszcze, oprócz tego, o czym Pan już
wspomniał, może być zachętą do wybrania
studiów w PWSZ w Zamościu?
Po pierwsze, pieniądze. Nie trzeba nimi płacić
za studia, a nawet można je zyskać. Proszę sobie
wyobrazić, że nasi studenci, posiadający odpowiednie stypendia, otrzymują sumy częstokroć
wyższe niż obowiązująca w kraju minimalna
krajowa. A będzie jeszcze lepiej! Jako uczelnia,
kształcąca na kierunkach w profilach praktycznych, będziemy aplikować o środki z ministerialnego programu „Uczelnie przyszłości”. Program
zakłada, że 10% najlepszych studentów każdego
kierunku będzie mogło wziąć udział w płatnych
praktykach studenckich, otrzymując 2300 zł
miesięcznie. Oczywiście, nie wyklucza to jednoczesnego pobierania stypendiów uczelnianych
przez cały rok akademicki. Ponadto opiekunowie
takich praktyk otrzymają wynagrodzenie w wysokości 1000 zł miesięcznie za każdego praktykanta. Do programu mogą przystąpić nawet firmy
1-osobowe.
Po drugie, kadra akademicka. Posiadamy najlepszych specjalistów w swoich dziedzinach, nie
tylko z Zamościa, ale także z innych ośrodków
akademickich. To właśnie wykładowcy poprzez
trud nauczania bezpośrednio przyczyniają się do
rozwoju naszych studentów, którzy w przyszłości
zasilą rynek pracy.
Po trzecie, doskonale wyposażona baza materialna. Mam tutaj na myśli zmodernizowane
budynki dydaktyczne, przystosowane także dla
osób poruszających się na wózkach, nowoczesne laboratoria, reprezentacyjne sale wykładowe oraz dom studenta. To wszystko sprawia, że
studenci mają komfortowe warunki do nauki
i odpoczynku.
MS
STUDIUJ
I PRACUJ!
W obliczu wymagającego rynku pracy,
wiele młodych osób myśli o tym, żeby podjąć zatrudnienie możliwie wcześnie. Z drugiej strony można też zauważyć zjawisko
postępującego zainteresowania podjęciem
studiów wyższych przez osoby już pracujące
i bardziej doświadczone. Biorąc pod uwagę
te uwarunkowania Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu wychodzi naprzeciw oczekiwaniom wszystkich osób pracujących i w różnoraki sposób umożliwia swoim
studentom łączenie studiów z pracą.
gramu studiów w godzinach popołudniowych w dni robocze oraz w soboty bez
konieczności ponoszenia dodatkowych
kosztów, jak na przykład w przypadku studiów niestacjonarnych. Uruchomienie trybu popołudniowego jest uzależnione od
zebrania się grupy dydaktycznej zainteresowanej taką formą studiów (co najmniej
20 osób). Pomysł ten sprawdził się w PWSZ
na filologii angielskiej, gdzie już od
dwóch lat funkcjonuje taka właśnie grupa
popołudniowa.
Po pierwsze, jak każda uczelnia, zamojska PWSZ prowadzi studia niestacjonarne.
Jeśli więc ktoś ze względu na pracę nie ma
czasu na naukę w dni robocze, a chciałby
studiować dla przykładu bezpieczeństwo
narodowe lub inny kierunek, to jest taka
możliwość w weekendy w ramach studiów
niestacjonarnych.
Jest jeszcze trzecia możliwość – tzw. indywidualna organizacja studiów. W tym
przypadku także nie trzeba ponosić kosztów
za studia. Student indywidualnie ustala z wykładowcami, jak często będzie mógł uczestniczyć w zajęciach na studiach stacjonarnych
oraz ustala zasady zaliczenia przedmiotu.
Kolejna opcja to bezpłatne studia stacjonarne w trybie popołudniowym.
Umożliwia to ludziom zrealizowanie pro-
Wielu dotychczasowych absolwentów
uczelni łączyło studia z pracą. Dla chcącego
nic trudnego. Wystarczy tylko wybrać dla siebie najlepszą formę studiowania.
KURS NA UCZELNI
I MATMA Z GŁOWY!
Powinęła Ci się noga na egzaminie maturalnym z matematyki? Głowa do góry!
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Zamościu pomoże Ci przygotować się
do egzaminu poprawkowego. Zamojska
uczelnia proponuje kurs w wymiarze 40
godzin lekcyjnych, czyli 4 godziny dziennie przez 10 dni. Kurs jest przeznaczony
zarówno dla osób, które przystępują do
nowej matury, jak i starej. Zajęcia odbędą
się w dniach 4–19 sierpnia w Instytucie
Matematyki i Technologii Innowacyjnych
PWSZ w Zamościu. Koszt kursu to 70 zł,
jednak osoby, które pomyślnie zdadzą
maturę i wybiorą studia w PWSZ w zamian nie poniosą już opłaty rekrutacyjnej. Zgłoszenia na kurs przyjmuje Dział
Rozwoju PWSZ w Zamościu, ul. Pereca 2,
pokój 120, tel. 84-638-34-44. Zachęcamy
do skorzystania!
12
OD KORESPONDENTA NOWEGO KURIERA ZAMOJSKIEGO W WARSZAWIE
KLASZTOR OJCÓW BERNARDYNÓW I KOŚCIÓŁ
ŚW. ANTONIEGO W RADECZNICY
100. ROCZNICA REKONCYLIACJI (III)
OSTATNI ODPUST ŚW. ANTONIEGO
W RADECZNICY
(Ze wspomnień księdza)
Od powstania w 1863 roku aż do ostatniej
chwili rząd rosyjski przez zemstę dopuszczał
się wielu gwałtów nad kościołem katolickim,
a tym samym nad społeczeństwem polskim. Po
zniesieniu unii sprofanowane zostały świątynie
katolickie w Kodniu, Leśnej, Chełmie, Białej etc.,
gdyż zostały zamienione na cerkwie schizmatyckie; losowi temu uległa i świątynia w Radecznicy,
słynna cudownym obrazem św. Antoniego. Pamiętny był ostatni odpust św. Antoniego w Radecznicy. Na tą uroczystość zgromadziło się bardzo dużo ludu z całego Lubelskiego, byli również
obecni pobożni pątnicy z najodleglejszych stron.
W liczbie uczestników był też mój dziad, który zabrawszy swą rodzinę na wóz, podążył na miejsce
cudowne, by polecić się opiece cudotwórcy św.
Antoniemu. Opowiadał mi ze łzami w oczach, że
gdy miała się rozpocząć suma, a lud najspokojniej się modlił w świątyni, nagle otoczyła secina
kozaków świątynię, rozpędziła lud nahajami,
a bezbronnych Bernardynów gwałtem porwała.
Wtedy wśród ludu powstał wielki popłoch: lud
szlochając wołał do Moskala: „oby ciebie kiedyś
pędzono z tego miejsca, jak ty nas rozpędzasz”.
Od tego czasu lud śpiewając pieśń „Zdrowaś
Mayja, Boga Rodzica” zmieniał zwykłą zwrotkę
na słowa: „Niech łaska Twoja zawsze nam sprzyja, wypędź Moskala, Zdrowaś Mayja”. I rzeczywiście lud ten pobożny doczekał się, że przerwany
ostatni odpust w tym roku, na tym miejscu znów
się odbędzie. Miejsce to będzie rekoncyliowane,
gdyż zostało one przez Moskali sprofanowane
przez zabranie i zamienienie na prawosławie
kościoła i klasztoru, oraz obraz św. Antoniego
w nocy został wykradziony i przeniesiony do kościoła w Łabuniach.
Monaszki osadzono w klasztorze, dzieci
polskie nieszczęściem zmuszone do życia
wśród nich wychowywały dla schizmy. Nie
RADECZNICA
Moskal nie zadawalniał się tym, że
opróżniał nasze kieszenie i trzymał nas
w niewoli; on jeszcze pragnął zdobyć
nasze dusze. Dlatego to szerzył wszędzie prawosławie, a prześladował wiarę katolicką. A już najgorzej pod tym
względem to było w Ziemi Chełmskiej
i na Podlasiu, gdzie setki tysięcy ludzi
gwałtem przechrzczono na prawosławie, a kościoły zamieniono w cerkwie.
Do takich kościołów należał dawny
klasztor Bernardynów w Radecznicy.
Kościół w Radecznicy, pod wezwaniem Św. Antoniego, znany był w całej
Polsce, jako miejsce pielgrzymek, pierwsze po Częstochowie. Co roku, 13 i 14
czerwca, kilkadziesiąt pobożnych schodziło się tam z całej ziemi Lubelskiej
i z dalszych okolic kraju. To wystarczyło,
żeby Moskwa postarała się o zawładnięcie Radecznicą. W r. 1869, w 6 lat po
ostatnim naszym powstaniu, kiedy cały
kraj był już uspokojony i Moskale nie
bali się nas, w sam dzień odpustu zjawiło się w Radecznicy paręset kozaków
z popami, strażnikami i urzędnikami,
rozpędzili nahajami i szaszkami pielgrzymów, obrazy z kościoła wyrzucili
i zamienili go w cerkiew.
Kościół św. Antoniego Padewskiego w Radecznicy.
Drzeworyt sztorcowy, 1865 r.
zapomnę nigdy momentu, gdy dziewcze
polskie z tego instytutu opowiadało mi podczas przygotowania do pierwszej komunii św.
o tym, jak ją przymuszano do schizmatyckiej
komunii, a ono odwracało się od „takich darów” i duchem rwało się do kościoła, aż wreszcie uciekłszy z klasztoru przyjęło komunię
świętą w kościele.
Radecznica obecnie stanie się miejscem,
skąd będzie promieniowała wiara św. katolicka. Wprawdzie już dawniej odciągał się lud
tamtejszy od prawosławia przez zbudowanie
wspaniałej świątyni w Mokrem Lipiu, którą
konsekrował śp. biskup Jaczewski. Dziś jednak
znów odzyskaliśmy świątynię starodawną Radecznicy, jako spuściznę wiary Ojców i Dziadów
naszych. Życzyć sobie tylko jeszcze możemy,
aby w Białej odnalezione zostały relikwie św. Jozafata i byśmy mieli z powrotem w Kodniu Matkę Boską Kodeńską (obecnie znajdującą się na
Jasnej Górze), a w Radecznicy cudowny obraz
św. Antoniego.
X.
Źródło: X.: Ostatni odpust św. Antoniego w Radecznicy, „Ziemia Lubelska”, R. XI, Nr 283., Lublin,
11 czerwca 1916 r., s. 6.
Nie dość tego, wkrótce potem obok
kościoła urządzono klasztor żeński prawosławny z „monaszkami”, a później
pod ich zarządem, seminarium żeńskie
dla nauczycielek szkół cerkiewnych,
gdzie hodowano około 250 dziewcząt,
które z czasem miały zatruwać dusze
włościańskie, ucząc dzieci w szkołach.
Wreszcie, by przyciągnąć do siebie włościan okolicznych, Moskale założyli tam
lecznicę bezpłatną. Wszystko to miało
wpajać we włościan wiarę i miłość do
cara i prawosławia.
Ale dziś minęło to wszystko! Dzięki wyparciu Moskali stało się możliwe
oddanie Radecznicy kościołowi katolickiemu. Garść chłopów okolicznych,
którzy nie poddali się propagandzie
moskiewskiej, oraz kilku mniej tchórzliwych obywateli podało do władz austriackich żądanie powrotu Radecznicy
jej właścicielom prawnym. Znalazł się
też jeden ksiądz z początku, a potem, za
jego przykładem, poszli i inni. Austriacy
zgodzili się, i oto dnia 13 czerwca stara
świątynia katolicka oczyszczona została
i konsekrowana na nowo.
Uroczystość była niezwykle wspaniała. Przeszło 20 000 ludu zeszło się
z wszystkich powiatów Lubelskiego,
przyczem byli tacy, którzy musieli zrobić
po 80 wiorst. Wszystko to uszykowało
się w pochód około kościoła w Mokrem
KS. EDWARD KOPERWAS
– „CHŁOPAK Z ROZTOCZA”
Nakładem wydawnictwa Eko-dom w Grajewie ukazała się autobiografia księdza Edwarda
Koperwasa z parafii Świętajno pod intrygującym tytułem „Chłopak z Roztocza” – z napisem
na okładce i stronie przedtytułowej „Czego
pragnęło moje serce, dałeś mi, Panie!” (Świętajno; Grajewo, 2015). W tej „księdze żywota”
ksiądz opisuje swoje życie od dzieciństwa na
Roztoczu po dzień dzisiejszy na Mazurach.
Ks. Edward Koperwas urodził się w małej
wiosce Kolonia Wieprzowe Jezioro (3 stycznia
1937 r.) w parafii Zwiastowania Najświętszej
Marii Pannie w Tomaszowie Lubelskim. Rodzina autora powstała z dwóch rodów od dawien dawna zamieszkujących Roztocze: rodu
Koperwasów (ze strony ojca) pochodzącego
z wiosek Zielone i Zaboreczno w parafii Krasnobród w powiecie zamojskim oraz rodu Hassów (ze strony matki) ze wsi Łaszczówka koło
Tomaszowa Lubelskiego. Lata dzieciństwa
spędził, aż do ukończenia szkoły podstawowej
w Wieprzowie (w 1953 r.), w miejscu urodzenia.
W kolejnych rozdziałach swojej biografii ks.
Edward szczegółowo opisuje rodziną miejscowość na Roztoczu, rody rodziców, dziadków
i pradziadków, naukę w szkole podstawowej
w Wieprzowie, Niższym Seminarium Duchownym „Biskupiak” (maturę uzyskał w 1957 r.)
i Kursie Katechetycznym na KUL w Lublinie, nauczanie religii w szkołach na terenie rodzinnej
parafii i punktach katechetycznych (Sabaudia,
Szarowola, Wieprzów), studia w Wyższym Seminarium Duchownym „Hosianum” w Olsztynie, wikariat w Reszlu w parafii św. Piotra i Pawła, wikariat (od 1968 r.) i probostwo (od 1974 r.)
w parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Świętajnie
w Diecezji Warmińskiej.
Ksiądz Edward Koperwas niemalże całą
swoją posługę kapłańską, jak wynika z biografii, pełnił w parafii w Świętajnie; spędził tutaj
w sumie aż 47 lat, w tym 41 lat jako proboszcz.
Od 1989 r. jest kanonikiem honorowym kapituły kolegiackiej w Dobrym Mieście, w 2003 r.
został odznaczony godnością prałata honorowego Jego Świątobliwości.
Ksiądz Edward Koperwas odszedł, po ukończeniu 75 roku życia, na emeryturę w 2012
r., natomiast w 2015 r. obchodził 50-lecie kapłaństwa (święcenia kapłańskie przyjął w 1965
r. z rąk bpa Tomasza Wilczyńskiego). Już jako
emerytowany proboszcz parafii w Świętajnie
uczcił swój jubileusz kapłaństwa wydaniem
autobiografii, opisującej lekkim i prostym językiem swoje własne życie od dzieciństwa
po dzień dzisiejszy. Dochód ze sprzedaży swojej książki ks. Koperwas
przeznaczył na rzecz
dzieci z ubogich rodzin.
Warszawa,
3 lipca 2016
Kazimierz J. Latuch
Lipiu i ruszyło do Radecznicy, z doskonałą muzyką Namysłowskiego na czele, ze stu kilkudziesięciu chorągwiami,
z księżmi, śpiewającymi nabożne pieśni. Widok był wspaniały, a pochód tak
wielki, że gdy początek dochodził do
klasztoru, to ostatni zaledwo wychodzili z Mokrego Lipia, odległego o 3
wiorsty. Cała uroczystość odbyła się
w zupełnym porządku. Po nabożeństwie odbyło się parę przemówień,
podczas których jeden z bernardynów
wymownie powiedział o dziejach męczeństwa Unii i kościoła katolickiego
pod Moskalem. O sprawie narodowej
mówiło dwóch delegatów okolicznych
podwydziałów i delegat Wydziału Narodowego Lubelskiego.
Jeszcze nazajutrz i następnych dni
przychodziły do Radecznicy tysiące
włościan, którzy nie zdążyli się dostać
na czas.
Obchód w Radecznicy jest ważnym
krokiem naprzód, ku ostatecznemu
wyrwaniu spośród Narodu Polskiego
resztek chwastów moskiewskich.
W. J.
Źródło: W. J.: Radecznica // „Polska
Ludowa”. Nr 34. Lublin,
2 lipca 1916, s. 4, 5.
Święty Antoni Padewski z Radecznicy. Drzeworyt w Bibliotece Stefanyka we Lwowie
HISTORIE Z PASJĄ
www.kurierzamojski.pl
LETNIA ŚWIĄTYNIA
DUMANIA
W niedzielę 10 lipca odbędzie się oficjalne otwarcie
Letniej Świątyni Dumania czyli czytelni książek w Kojcu w Parku Miejskim. Już prawie od roku udostępniona jest w nim do zwiedzania makieta miasta Zamościa.
W tym sezonie turystycznym, jako dodatkowa atrakcja
dla wszystkich czytelników, otwarta zostanie Letnia
Świątynia Dumania. Cóż w tej czytelni niezwykłego?
Znajdują się w niej książki związane tylko z Zamościem,
Zamojszczyzną, Lubelszczyzną i rodziną Zamoyskich.
W słoneczne letnie popołudnia można wypożyczyć
w Kojcu książkę i zapoznać się z Autorami, którzy piszą
o naszym regionie i osobach związanych z nim. „Wieczność bez Ciebie” Bożeny Gałczyńskiej Szurek uwiedzie
nas zawiłą zbrodnią sprzed lat, Marcin Wroński zabierze
nas do szemranego, malarycznego Zamościa, pokazując
inne oblicze Miasta Idealnego, Kornelia Stepan opowie
historię słynnej Marysieńki, Wiesława Bancarzewska odkryje historie Nałęczowa i Annopola, Patrycja Maczyńska zabierze nas do tajemniczej Świątyni Słońca a Monika Rebizant Siwiłło na pachnące Dzikim Rozmarynem
Wrzosowiska. To oczywiście nie wszystkie pozycje, które
znajdują się Letniej Świątyni Dumania, mamy też nadzieję, że będzie się ona stopniowo rozwijać. Dodatkowo wydawnictwo Nasza Księgarnia przygotowało dla
odwiedzających czytelnię booklety.
Wszystkich pasjonatów czytelnictwa, zapraszamy w niedzielę 10 lipca na godzinę 18.00 na oficjalne
otwarcie Letniej Świątyni Dumania do Parku Miejskiego,
a dokładniej na teren pomiędzy Kojcem a Starą Bramą
Lubelską, zapewniamy książki dla ducha a dla ciała kiełbaski z grilla. Swoją wizytę zapowiedział również nasz
Zamojski Ormiański Skryba, u którego będzie można
poćwiczyć sztukę kaligrafowania. Kolejnym gościem
będzie Galicya Cafe z aromatyczną kawą w promocyjnej cenie. Członkowie Stowarzyszenia Turystyka z Pasją
wystąpią w strojach historycznych. Przewidziane są też
konkursy z nagrodami.
W zbieraniu książek do czytelni wsparło nas Wydawnictwo Nasza Księgarnia i Szara Godzina, Biuro Turystyczne QUAND oraz pani Patrycja Maczyńska autorka „Południcy ze Świątyni Słońca”, którym serdecznie
dziękujemy.
Rosnąca przy Kojcu lipa zapewni czytającym chwilę
wytchnienia w upalne popołudnia a atmosfera parku
przyniesie wyciszenie.
Dominika Lipska – Turystyka z Pasją
PYTANIE KONKURSOWE:
Jaki ma tytuł książka napisana przez obecnego Prezydenta Miasta Zamościa pana Andrzeja Wnuka? Spośród
osób, które prześlą poprawną odpowiedź na adres mailowy: [email protected] wylosujemy jedną
nagrodę niespodziankę. Fundatorem nagród w konkursie jest Zamość – Twierdza Otwarta. Zapraszamy do
zabawy!
ROZWIĄZANIE KONKURSU z nr 25. Nowego Kuriera Zamojskiego: Bar micwa to żydowska uroczystość podczas
której żydowski chłopiec staje się pełnoletni wobec prawa. W losowaniu zwyciężyła pani Janina D.
Gratulujemy!
13
14
www.kurierzamojski.pl
W TROSCE O POMNIKI PRZYRODY
Biuro Ochrony Środowiska
i Zieleni Miejskiej Urzędu Miasta Zamość przygotowuje postępowanie na kompleksowe
opracowanie oceny dendrologicznej drzew uznanych za
pomniki przyrody wraz z wykonaniem zabiegów pielęgnacyjnych i oznakowaniem drzew
w terenie.
Na terenie Miasta Zamość
istnieje 9 obiektów, objętych
tą szczególną formą ochrony
prawnej. W ich skład wchodzi
prawie 30 drzew, zlokalizowanych zarówno na terenach
zieleni miejskiej (np. w parku),
jak również na terenach stanowiących własność prywatną.
W obu przypadkach, obowiązek ich utrzymania i pielęgnacji
spoczywa na władzach miasta.
Zgodnie z ustawą o ochronie
przyrody, pomniki przyrody to
pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej,
historycznej lub krajobrazowej
oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów,
okazałych rozmiarów drzewa,
krzewy gatunków rodzimych
lub obcych, źródła, wodospady,
wywierzyska, skałki, jary, głazy
narzutowe oraz jaskinie.
W większości
przypadków, obiekty na terenie naszego miasta ustanowiono
pomnikami przyrody jeszcze
w latach 80. ubiegłego wieku,
na mocy orzeczeń wojewody.
W obecnym stanie prawnym,
SZCZEBRZESZYN ZNÓW
BĘDZIE STOLICĄ….
Festiwal Stolica Języka Polskiego w Szczebrzeszynie powraca… od 31 lipca będzie się działo
aż do 7 sierpnia. Znów zjadą się goście… kolejny raz leniwe wody Wieprza nabiorą literackiego rozpędu, a Szczebrzeszyńskie Chrząszcze
w trzcinach gąszczu trząść się będą na całego
w rytm Wodeckiego (3 sierpnia), a na tym nie
koniec, bo będzie też Groniec… Katarzyna
KOS – PIĘKNA WYSPA
Jedna z najpiękniejszych wysp archipelagu
Dodekanez zwana „ogrodem egejskim”. Jej krajobraz wypełniają malownicze wioski, rozległe
zatoki z białym piaskiem oraz żyzne doliny, zielone stoki i niemal nieustannie kwitnąca roślinność. Pełno tutaj malowniczych i urokliwych
wiosek, tętniących życiem miast, rozległych
zatok z przejrzystą wodą, białych plaż, które nie
mają sobie równych w całej Grecji oraz żyznych
dolin i zielonych stoków.
taką formę ochrony przyrody
uchwala organ stanowiący rady
gminy, w uzgodnieniu z właściwym miejscowo Regionalnym
Dyrektorem Ochrony Środowiska.
Ochrona pomników przyrody
obejmuje m.in. ustawowy zakaz
niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektów, co w praktyce oznacza, że wykonanie
zabiegów pielęgnacyjnych w koronach drzew, musi zostać wcześniej uzgodnione z organem
stanowiącym gminy. Inaczej jest
na terenach niezabudowanych,
gdzie drzewa stanowiące pomniki przyrody podlegają ochronie aż do ich samoistnego, całkowitego rozpadu pod warunkiem,
że nie stanowi to zagrożenia dla
ludzi lub mienia.
oraz… wiele innych osobistości: autorów, aktorów i książek „Z najwyższej półki”.
Temat przewodni oscylować ma „Między przeszłością a przyszłością”, a na patrona obrano
Bolesława Leśmiana. Uroczyste otwarcie Festiwalu zaplanowano na 20.30 – 31 lipca, ale
już od 16. na scenie toczyć się będą rozmowy
o prozie życia i poezji Roztocza… w kolejnych
dniach od 9:00 do późnych godzin wieczornych dziać się będą cuda i dziwy. Spotkania autorskie, koncerty, rozmowy, spacery, warsztaty,
kino i teatr – każdy znajdzie coś dla siebie. Warto rezerwować noclegi już dziś.
do najłagodniejszych w basenie Morza Śródziemnego. Wyspa bywa nazywana „egejskim
ogrodem”, gdyż drzewa i krzewy zdają się tu
kwitnąć nieustannie. Dzięki wiatrowi meltemi
Kos jest ulubionym regionem wypoczynkowym
miłośników windsurfingu i innych sportów
wodnych. Miejsce to zawdzięcza swoją sławę
Hipokratesowi, który uważany jest za ojca medycyny. Dzisiaj zmieniły się motywy, dla których
turyści chętnie odwiedzają Kos, ale pozostały
ciekawe zabytki i niezmiennie słoneczny, wspaniały wyspiarski klimat. Dla osób związanych
zawodowo z medycyną Kos to miejsce wręcz
konieczne do odwiedzenia! Wyspa ma zaledwie
50 km długości i 10 km szerokości, więc łatwo
jest poznać jej najpiękniejsze miejsca nawet
w ciągu tygodnia. Piękne plaże o różnych fakturach piasku są uważane za jedne z najlepszych
Białe domy porozdzielane siecią wąskich uliczek, tawerny i stragany obwieszone jasnymi
ozdobami tworzą niepowtarzalną atmosferę,
a życie mieszkańców toczy się tutaj ustalonym
od lat powolnym rytmem. Skąpane w słońcu
Kos może pochwalić się klimatem, który należy
BEZ PRAWA JAZDY DO KOŃCA ŻYCIA – PIERWSZY PRZYPADEK
Wydział Ewidencji Kierowców i Pojazdów UM
Zamość poinformował o pierwszym w Zamościu przypadku zabrania na stałe uprawień do
prowadzenia pojazdów.
„W związku z zaostrzeniem przepisów wobec
pijanych kierowców z dniem 18 maja 2015 roku
oraz pierwszym orzeczonym dożywotnim zakazem prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych wobec mieszkańca Miasta Zamość,
informujemy, że na podstawie art. 42 § 3 kk Sąd
Okręgowy w Zamościu w dniu 31 marca 2016 r.
utrzymał wyrok Sądu Rejonowego w Zamościu
wobec mężczyzny oskarżonego o to, że w dniu
23 lipca 2015 roku w Zamościu będąc uprzednio prawomocnie skazanym za prowadzenie
pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym
w stanie nietrzeźwości (tj. 2,0 promile alkoholu
we krwi) ponownie prowadził samochód osobowy w ruchu lądowym znajdując się w stanie
nietrzeźwości – 0,64 mg/l alkoholu w wydy-
chanym powietrzu. Mężczyźnie również na
podstawie art. 178a § 4 kk w zw. z art. 1 § 3 kk
wymierzono karę 4 miesięcy pozbawienia wolności, oraz dodatkowo na podstawie art. 43a §
2 kk orzeczono od oskarżonego świadczenie
pieniężne w kwocie 10,000 zł (dziesięć tysięcy
złotych) na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej”.
W znowelizowanych przepisach zostały zaostrzone sankcje dla nietrzeźwych kierujących
oraz dla kierujących, którzy – znajdując się
w tym stanie – spowodowali wypadek drogowy ze skutkiem ciężkim lub śmiertelnym.
W pierwszej kolejności wydłużono okres, na
jaki orzekany jest środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, z 10 do 15 lat, przy
czym minimalny okres, na jaki zakaz ten będzie
orzekany określono na poziomie 3 lat.
Do Chrząszczogrodu Powracają PIOTR DUDA
i Tomasz Pańczyk, ale też Maja Komorowska.
Obecność swoją zaznaczą m.in.: Wiesław Myśliwski, Olga Tokarczuk, Bohdan Zadura, Szczepan Twardoch. Radiowa Trójka, Krystyna Czubówna, Michał Rusinek…
Festiwal Języka Polskiego to doskonała okazja
do powiększenia prywatnego księgozbioru, do
uzupełnienia treści dzieła o autograf autora, to
również gratka dla tych, którym trudno się wyrwać do świata i czekają kiedy ÓW przybędzie
do nich. OTO NADCHODZI… Szykujmy się…
31.07 — 07.08
Szczebrzeszyn 2016
Piotr Piela
na greckich wyspach. Stolicą wyspy jest miasto
Kos – pełne życia, lubiane przez turystów za
gościnność, świetne knajpki i nocne kluby. Tutaj widać, jak zagmatwane były dzieje wyspy:
przez Kos przewijali się Rzymianie, Wenecjanie,
Turcy, Anglicy i Włosi. Ładna nadmorska promenada z palmami, sklepiki i kawiarnie na ulicach
dodają uroku i stwarzają wakacyjny nastrój.
Warto odwiedzić Muzeum Archeologiczne, zobaczyć najstarszy w Europie platan, przy którym ponoć wykładał sam Hipokrates. Tylko ok.
4 km od miasta leży Asklepiejon, ośrodek kultu,
który pełnił rolę uzdrowiska, tarasowo położony na zboczu wzgórza ze wspaniałymi widokami. Plażową dzielnicą stolicy jest Lambi z ładną
plażą, znakomitymi warunkami do uprawiania
sportów wodnych, sympatycznymi restauracjami, tawernami i kawiarniami. Wspaniałymi plażami kusi także północne wybrzeże wyspy. Od
Tigaki, najbardziej znanego kurortu w tej części
Kos, zaczyna się zachwycająca i długa na 10 km,
piaszczysta plaża z niskimi wydmami, łagodnie
schodząca do morza. Przy głównej ulicy są bary,
restauracje i sklepiki, świetne tawerny znajdują
się także przy plaży. Niedaleko jest stąd do Marmari, małej wioski turystycznej z ładną, płaską
plażą, z malowniczym widokiem na wyspy i tureckie Bodrum. Dalej na zachód leży Mastichari
z urokliwym portem, skąd wypływają promy na
wyspę Kalymnos znaną ze znakomitych tawern
z owocami morza i festiwalu wina. W okolicy
znajduje się nowoczesny park wodny Lido o powierzchni ok. 75 000 m² z masą atrakcji. Ta piękna wyspa, w zeszłym roku, zniechęciła wielu
turystów poprzez falę uchodźców. W tej chwili
gorąco polecam i zapraszam do odwiedzenia
tego niezwykłego miejsca, jest bezpiecznie,
niedrogo, możliwość zwiedzenia dwóch krajów
na jednej wycieczce – rejs do Bodrum :), można
zrobić zakupy, pospacerować i zjeść kebab.
Oferty są bardzo korzystne, zaczynają się - z hb
- od 1400 zł za osobę, serdecznie zapraszam
i polecam.
Makuch Magdalena
Osoby kierujące pojazdem w stanie nietrzeźwości będą musiały się także liczyć z dolegliwymi konsekwencjami finansowymi. Niezależnie
od orzeczonej kary, sąd będzie obligatoryjnie
orzekał świadczenie pieniężne w wysokości nie
mniejszej niż 5 tys. złotych, w przypadku osoby
po raz pierwszy dopuszczającej się tego czynu,
oraz nie mniejszej niż 10 tys. złotych, gdy osoba po raz kolejny kierowała pojazdem w stanie
nietrzeźwości. W sprawach o wypadki drogowe
spowodowane przez nietrzeźwych kierujących,
sąd będzie obligatoryjnie orzekał nawiązkę
w wysokości nie mniejszej niż 10 tys. złotych.
Ponadto w kodeksie karnym wykonawczym
dodano nowy art. 182a, przewidujący możliwość orzeczenia przez sąd zmiany sposobu
wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów
na zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową. Z możliwości tej
osoba będzie mogła skorzystać nie wcześniej
niż po upływie co najmniej połowy orzeczo-
nego wymiaru, a w przypadku gdy zakaz prowadzenia pojazdów orzeczono dożywotnio,
po upływie co najmniej 10 lat. Istotne jest, iż
o ewentualnej zmianie sposobu wykonywania
zakazu ostatecznie zdecyduje sąd.
PROGRAM T V
6.07.2016
10.07.2016
Środa, 6 lipca
TVP 1
05:25 Telezakupy
05:55 Tysiąc i jedna noc (17)
06:55 Tańczący z naturą: Kulik jest
wielki
07:25 Operacja „Życie”
08:00 Wiadomości
08:15 Polityka przy kawie
08:30 Pełnosprawni
09:00 Blondynka (15)
09:55 Sisi (3)
11:00 Drużyna A (8)
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda
12:35 Magazyn rolniczy
12:55 Dzika Brytania
14:00 Tysiąc i jedna noc (18)
15:00 Wiadomości
15:20 Teo-ria smaku Teo Vafi disa
15:50 Wspaniałe stulecie: Sułtanka
Kösem (42)
16:45 Fundusze europejskie
– jak to działa? – fl esz
18:30 Wspaniałe stulecie: Sułtanka
Kösem (43)
17:00 Teleexpress
17:25 Komisarz Alex (16)
19:30 Wiadomości
20:05 Kolarstwo: Tour de Pologne –
kronika
20:06 Biało-Czerwoni
20:20 Piłka nożna – Euro 2016 –
studio
20:50 Piłka nożna – Euro 2016 – 01
półfi nał
23:35 13 dzielnica – ultimatum ? film
sensacyjny Francja 2009 Reż.
Patrick Alessandrin, wyk. Cyril
Raffaelli
01:25 Oszustwo (7) – serial
kryminalny USA 2013
02:20 Szaleństwo podniebnego
wędrowca – film dok.
03:20 Oszustwo (7)
TVP 2
06:05 M jak miłość (1098, 1099) –
serial obyczajowy Polska 2014
08:00 Pytanie na śniadanie
10:55 O mnie się nie martw (18) –
serial komediowy Polska 2015
11:50 Barwy szczęścia (1439) – serial
obyczajowy Polska 2016
12:30 Na dobre i na złe (186) – serial
obyczajowy
13:20 Wojciech Cejrowski – boso
przez świat
13:55 Herkules (54)
14:55 Na sygnale (63) – serial
obyczajowy
15:30 Rodzinka.pl (140) – serial
komediowy
16:05 M jak miłość (1204) – serial
obyczajowy
17:05 Tylko z tobą (8) – serial
obyczajowy Turcja 2015
18:00 Panorama
18:50 Jeden z dziesięciu
20:10 O mnie się nie martw (46, 47)
– serial komediowy Polska
2015
22:05 Złoty środek – komedia Polska
2009 Reż. Olaf Lubaszenko,
wyk. Anna Przybylska, Szymon
Bobrowski, Edward LindeLubaszenko ( 115 min)
00:00 Piłka nożna: Euro 2016
02:20 Kto się boi GMO? – film
dokumentalny Francja 2013
Reż. Jeremy Seifert
03:25 Przerwany lot 447 – film
dokumentalny Wielka Brytania
2012 Reż. Paul O’Connor
04:20 Wiadomości z drugiej ręki (45,
46) – serial komediowy
POLSAT
05:00 Disco gramy
06:00 Nowy dzień z Polsat News
07:45 Trudne sprawy (141)
08:45 Malanowski i Partnerzy (603,
604) – serial fabularnodokumentalny
09:45 Dzień, który zmienił moje życie
(18) – serial fabularnodokumentalny
10:45 Dlaczego ja? (215) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2011
11:45 Pielęgniarki (240)
12:45 Trudne sprawy (481)
13:45 Małolaty (15)
14:45 Słoiki (16)
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:45 Dlaczego ja? (480) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2013
17:45 Trudne sprawy (545) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2015
18:50 Wydarzenia
19:30 Świat według Kiepskich (81) –
serial komediowy
20:05 Piłka nożna – Euro 2016 –
studio
20:50 Piłka nożna – Euro 2016 – 01
półfi nał
23:45 Sekspedycja (Sex Drive) –
komedia romantyczna USA
2008 Reż. Sean Anders, wyk.
Josh Zuckerman, Amanda Crew
( 140 min)
02:05 Ciało bardzo niepedagogiczne
(Lower Learning) – komedia
USA 2008 Reż. Mark Lafferty,
wyk. Jason Biggs, Eva Longoria
Parker, Rob Corddry ( 120 min)
04:05 Tajemnice losu
TVN
05:45 Uwaga! – magazyn
reporterów
06:15 Mango – Telezakupy
08:00 Detektywi (1008) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2012
08:35 Doradca smaku
08:45 Mali giganci
10:40 Szkoła (119) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2015
11:40 Szpital (263) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2014
12:40 Ukryta prawda (377)
13:40 W-11 – wydział śledczy
15:00 Kuchenne rewolucje
16:00 Szkoła (120)
17:00 Ukryta prawda (378)
18:00 Szpital (264)
19:00 Fakty
19:50 Uwaga!
20:10 Doradca smaku
20:15 Na Wspólnej (2303) – serial
obyczajowy Monika skarży się
rodzinie na pana Stanisława.
Jednak gdy widzi, jak starszy
pan jest traktowany przez
pielęgniarkę w domu opieki,
staje w jego obronie.
20:55 Kod dostępu (Swordfi sh) –
film sensacyjny
USA/Australia 2001 Reż.
Dominic Sena, wyk. John
Travolta, Hugh Jackman ( 125
min)
23:00 Paranormal Activity II – horror
USA 2010 Reż. Todd
Williams, wyk. Brian Boland (
115 min)
00:55 Ostry dyżur (9) – serial
obyczajowy USA 2008
01:55 Uwaga!
02:20 Klub magii
03:40 Kuchenne rewolucje
Czwartek, 7 lipca
TVP 1
05:30 Telezakupy
06:00 Tysiąc i jedna noc (18)
06:55 Tańczący z naturą: Powrót z
pazurem
07:25 Operacja „Życie”
08:00 Wiadomości
08:15 Polityka przy kawie
08:35 Piłka nożna: Euro 2016
11:00 Drużyna A (9) – serial
sensacyjny USA 1985
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:35 Agropogoda
12:40 Smaki polskie
12:55 Dzika Brytania
14:00 Tysiąc i jedna noc (19)
15:00 Wiadomości
15:15 Teo-ria smaku Teo Vafi disa
15:50 Wspaniałe stulecie: Sułtanka
Kösem (43)
18:25 Wspaniałe stulecie: Sułtanka
Kösem (44)
17:00 Teleexpress
17:30 Komisarz Alex (17) – serial
kryminalny
19:30 Wiadomości
20:05 Kolarstwo: Tour de Pologne –
kronika
20:07 Biało-Czerwoni
20:25 Piłka nożna – Euro 2016 –
studio
20:50 Piłka nożna – Euro 2016 – 2
półfinał
23:35 Szepty przeszłości (7, ) – serial
obyczajowy
01:40 Oszustwo (8) – serial
kryminalny USA 2013
02:25 Naszaarmia.pl
02:55 Anna German – prawdziwe
życie – film dokumentalny
Rosja 2006 Reż. Gieorgij
Ananow
03:50 Oszustwo (8) – serial
kryminalny USA 2013
04:45 Notacje – serial dok.
TVP 2
06:05 M jak miłość (1099, 1100) –
serial obyczajowy Polska 2014
08:00 Pytanie na śniadanie
10:50 O mnie się nie martw (19) –
serial komediowy Polska 2015
11:50 Barwy szczęścia (1440) – serial
obyczajowy Polska 2016
12:25 Na dobre i na złe (187) – serial
obyczajowy
13:25 Wojciech Cejrowski – boso
przez świat
13:55 Herkules (55) – serial
przygodowy
14:55 Na sygnale (64)
15:30 Rodzinka.pl (141) – serial
komediowy
16:05 M jak miłość (1205) – serial
obyczajowy
17:05 Tylko z tobą (9) – serial
obyczajowy Turcja 2015
18:00 Panorama
18:50 Jeden z dziesięciu
20:10 The Best of Latający Klub II
21:30 Jak rozpętałem II wojnę
światową (3) – komedia Polska
1970 Reż. Tadeusz
Chmielewski, wyk. Marian
Kociniak, Wirgiliusz Gryń,
Stanisław Milski ( 5 min)
22:55 Rodzinka.pl (158) – serial
komediowy
23:30 Piłka nożna: Euro 2016
01:50 Złoty środek – komedia Polska
2009 Reż. Olaf Lubaszenko,
wyk. Anna Przybylska, Szymon
Bobrowski, Edward LindeLubaszenko ( 115 min)
03:45 Irak – kraj utracony – film dok.
USA 2014 Reż. Michael Kirk
POLSAT
05:00 Disco gramy
06:00 Nowy dzień z Polsat News
07:45 Trudne sprawy (142)
08:45 Malanowski i Partnerzy (605,
606)
09:45 Dzień, który zmienił moje życie
(19) – serial fabularnodokumentalny Polska 2014
10:45 Dlaczego ja? (216) – serial
fabularno- dokumentalny
Polska 2011
11:45 Pielęgniarki (241) – serial
fabularno- dokumentalny
Polska 2016
12:45 Trudne sprawy (482)
13:45 Małolaty (16)
14:45 Słoiki (17)
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:45 Dlaczego ja? (481)
17:45 Trudne sprawy (546) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2015
18:50 Wydarzenia
19:30 Świat według Kiepskich (362) –
serial komediowy
20:05 Piłka nożna – Euro 2016 –
studio
20:50 Piłka nożna: UEFA Euro 2016:
02 półfinał
23:45 Moneyball – film biograficzny
USA 2011 Reż. Bennett Miller,
wyk. Brad Pitt, Jonah Hill, Philip
Seymour Hoffman ( 175 min)
Manager Oakland Athletics
Billy Beane rzuca wyzwa nie
systemowi i konwen cjonalnej
wiedzy. Chcąc postawić na nogi
swoją drużynę baseballową,
dzię ki analizom
komputerowym opracowuje
program i zaczyna odnosić
sukcesy...
02:40 Tajemnice losu
TVN
05:45 Uwaga! – magazyn
reporterów
06:15 Mango – Telezakupy
08:00 Detektywi (1009) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2012
08:35 Doradca smaku
08:45 Mali giganci
10:40 Szkoła (120) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2015
11:40 Szpital (264) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2014
12:40 Ukryta prawda (378)
13:40 W-11 – wydział śledczy
15:00 Kuchenne rewolucje
16:00 Szkoła (121)
17:00 Ukryta prawda (379)
18:00 Szpital (265)
19:00 Fakty
19:50 Uwaga!
20:10 Doradca smaku
20:15 Na Wspólnej (2304) – serial
obyczajowy Odprowadzając
Ignasia do szkoły, Kinga
spotyka koleżankę Magdę.
Zaprasza ją na obiad. Magda
przychodzi z mężem. Na
widok mężczyzny Michał
zaczyna się dziwnie
zachowywać.
20:55 Kuchenne rewolucje
21:55 Moje wielkie greckie wesele
(My Big Fat Greek Wedding) –
komedia romant.
USA/Kanada 2002 Reż. Joel
Zwick ( 120 min)
23:55 W morzu ognia (Fire Down
Below) – film sensacyjny USA
1997 Reż. Felix Enriquez
Alcalá ( 135 min)
02:10 Uwaga!
02:35 Klub magii
03:55 Kuchenne rewolucje
Piątek, 8 lipca
TVP 1
05:10 Notacje: Tomasz Blatt. To była
pułapka
05:25 Telezakupy
05:55 Tysiąc i jedna noc (19)
06:55 Tańczący z naturą: Wrażliwiec
w skorupie
07:30 Operacja „Życie” – serial
dokumentalny Polska 2014
08:00 Wiadomości
08:15 Polityka przy kawie
08:30 Piłka nożna: UEFA Euro 2016
– piłka nożna
11:00 Drużyna A (10)
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:35 Agropogoda (6)
12:50 Dzika Brytania
14:00 Tysiąc i jedna noc (20)
15:00 Wiadomości
15:15 Teo-ria smaku Teo Vafi disa
15:50 Wspaniałe stulecie: Sułtanka
Kösem (44)
16:45 Czekamy na Światowe Dni
Młodzieży – kronika
17:00 Teleexpress
17:30 Komisarz Alex (18)
18:20 Lekkoatletyka: Mistrzostwa
Europy w Amsterdamie
19:30 Wiadomości
20:05 Kolarstwo: Tour de Pologne –
kronika 2016
20:10 Biało-Czerwoni
20:30 Zanim będzie za późno – film
dok. Polska 2016
21:40 Przybywa jeździec (Comes a
Horseman) – western USA
1978 Reż. Alan J. Pakula, wyk.
James Caan, Jane Fonda,
Jason Robards ( 125 min)
23:45 Zemsta (17)
00:40 Żywe trupy (10)
01:35 Szepty przeszłości (7, )
03:35 Notacje
03:50 Drużyna A (10)
04:45 Zagadkowa Jedynka
POLSAT
TVP 2
05:00 Camane – koncert muzyki fado
06:05 M jak miłość (1100, 1101) –
serial obyczajowy Polska 2014
08:00 Pytanie na śniadanie
10:55 O mnie się nie martw (20) –
serial komediowy Polska 2015
11:50 Barwy szczęścia (1441) –
serial obyczajowy Polska 2016
12:30 Na dobre i na złe (188)
13:25 Anna Dymna – spotkajmy się
14:00 Herkules (56)
14:55 Na sygnale (65)
15:25 Rodzinka.pl (142)
16:00 M jak miłość (1206)
17:00 Tylko z tobą (10)
18:00 Panorama
18:50 Jeden z dziesięciu
19:25 Lekkoatletyka: Mistrzostwa
Europy w Amsterdamie
21:30 Rodzinka.pl (171, 172) –
serial komediowy Polska 2016
22:40 CSI: Kryminalne zagadki Las
Vegas (7, )
00:30 Dorwać Cartera (Get Carter) –
thriller USA 2000 Reż.
Stephen T. Kay, wyk. Sylvester
Stallone, Miranda Richardson
( 110 min)
02:20 Ściągany (Wrongfully Accused)
– komedia sensacyjna
Niemcy/ USA 1998 Reż. Pat
Proft, wyk. Leslie Nielsen,
Richard Crenna, Kelly LeBrock
( 5 min)
04:50 Tropem nieznanego:
Ocieplenie i jego skutki –
serial dok. Holandia 2011
05:00 Disco gramy
06:00 Nowy dzień z Polsat News
07:45 Trudne sprawy (143)
08:45 Malanowski i Partnerzy (607,
08) 9.45 Dzień, który zmienił
moje życie (20) – serial
fabularno- dokumentalny
Polska 2014
10:45 Dlaczego ja? (217) – serial
fabularno- dokumentalny
Polska 2011
11:45 Pielęgniarki (242) – serial
fabularno- dokumentalny
Polska 2016
12:45 Trudne sprawy (483)
13:45 Małolaty (17)
14:45 Słoiki (18)
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:40 Dlaczego ja? (482) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2013
17:45 Trudne sprawy (547) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2015
18:50 Wydarzenia
19:30 Świat według Kiepskich (363)
– serial komediowy Polska
2011
20:05 Disco Hit Festiwal Kobylnica
2016 – koncert
23:05 Z Archiwum X (The X Files) –
thriller USA 1998 Reż. Rob
Bowman, wyk. David
Duchovny, Gillian Anderson,
Martin Landau ( 160 min)
01:45 Nóż w wodzie – dramat
psychologiczny Polska 1962
Reż. Roman Polański, wyk.
Leon Niemczyk, Jolanta
Umecka, Zygmunt Malanowicz
( 120 min)
03:45 Tajemnice losu
TVN
05:45 Uwaga!
06:15 Mango – Telezakupy
08:00 Detektywi (1010) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2012
08:35 Doradca smaku
08:45 Mali giganci
10:40 Szkoła (121) – serial
fabularno- dokumentalny
Polska 2015
11:40 Szpital (265) – serial
fabularno- dokumentalny
Polska 2014
12:40 Ukryta prawda (379)
13:40 W-11 – wydział śledczy (877,
78)
15:00 Kuchenne rewolucje
16:00 Szkoła (122)
17:00 Ukryta prawda (380) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2014
18:00 Szpital (266) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2014
19:00 Fakty
19:50 Uwaga!
20:00 Harry Potter i Książę Półkrwi
(Harry Potter and the HalfBlood Prince) – film przyg.
Wielka Brytania/USA 2009
Reż. David Yates, wyk. Daniel
Radcliffe, Emma Watson,
Rupert Grint ( 200 min)
23:20 Statek widmo (Ghost Ship) –
horror USA/ Australia 2002
Reż. Steve Beck, wyk. Gabriel
Byrne, Julianna Margulies,
Ron Eldard ( 105 min)
01:05 Kuba Wojewódzki
02:10 Uwaga!
02:30 Klub magii
03:50 Kuchenne rewolucje
Sobota, 9 lipca
TVP 1
05:40 Klan (2930, 2931) –
telenowela Polska 2016
06:35 Las story
07:00 Okrasa łamie przepisy
07:30 Pełnosprawni
08:00 Rok w ogrodzie
08:25 Naszaarmia.pl
08:50 Sprawa dla reportera 9.50
Korzenie: Następne pokolenia
(5, ) – serial obyczajowy USA
1979
11:55 My, wy, oni
12:30 Akcja wakacje
13:05 Pochwała żeglarstwa
13:40 Przybywa jeździec – western
USA 1978
15:55 Północ – Południe, księga II
(3) – serial obyczajowy USA
1985
17:00 Teleexpress
17:30 Ojciec Mateusz (146)
18:35 Rolnik szuka żony
19:30 Wiadomości
20:05 Kolarstwo: Tour de Pologne –
kronika 2016
20:07 Biało-Czerwoni
20:20 Lekkoatletyka: Mistrzostwa
Europy w Amsterdamie
22:10 Mad Max II: wojownik szos
(Mad Max 2: The Road
Warrior) – film sf Australia
1981 Reż. George Miller, wyk.
Mel Gibson, Bruce Spence,
Michael Preston ( 105 min)
23:55 Karate po polsku – dramat
Polska 1982 Reż. Wojciech
Wójcik, wyk. Michał Anioł,
Edward Żentara, Dorota
Kamińska ( 105 min)
01:40 Ziemia obiecana – dramat
historyczny Polska 1975
POLSAT
TVP 2
05:30 Dzika Ameryka: Bezkresny
horyzont – serial dokumentalny
USA 2013
06:30 M jak miłość (1216) – serial
obyczajowy Polska 2016
07:30 Pytanie na śniadanie
10:40 Daleko od szosy (4) – serial
obyczajowy Polska 1976
12:05 Gang Olsena jedzie do
Jutlandii – komedia kryminalna
Dania 1971
13:50 Książki na lato
14:00 Familiada
14:35 Rodzin- ka.pl (153, 154)
15:40 Kocham Cię, Polsko!
17:20 Sonda II – program
popularnonaukowy
17:45 Słowo na niedzielę
18:00 Panorama
18:50 Postaw na milion – kulisy
19:05 Postaw na milion
20:05 XVIII Mazurska Noc
Kabaretowa Mrągowo 2016
(1)
23:35 Reguły miłości (Love Rules!) –
komedia romantyczna USA
2004 Reż. Steven Robman,
wyk. Joseph Lawrence, Adam
MacDonald, Marilu Henner (
100 min)
01:15 Dorwać Cartera (Get Carter) –
thriller USA 2000 Reż.
Stephen T. Kay, wyk. Sylvester
Stallone, Miranda Richardson
( 105 min)
03:45 Newton
04:15 Natura się o(d)płaca
04:40 Słowo na niedzielę
04:50 M jak miłość (1217) – serial
obyczajowy Polska 2016
05:00 Disco gramy
06:00 Nowy dzień z Polsat News
07:35 Jeźdźcy smoków – serial dla
dzieci USA 2013
08:05 Scooby Doo i oporny wilkołak
10:10 Ewa gotuje – magazyn
kulinarny
10:45 Wysmakowani
11:00 Dzieciaki z wyspy skarbów.
Potwór z wyspy skarbów – film
przygodowy Nowa Zelandia
2006
12:55 Sztuka dorastania – dramat
USA 2011
14:40 Słoiki (19)
15:40 Pamiętniki z wakacji (29, 30) –
serial fabularnodokumentalny Polska 2011
17:45 Chłopaki do wzięcia (79) –
serial fabularno-dokumentalny
Polska 2011
18:50 Wydarzenia
19:30 Świat według Kiepskich (364)
– serial komediowy Polska
2011
20:05 Artur i Minimki – film
animowany Francja 2006
22:15 Niebezpieczny człowiek (A
Dangerous Man) – film
sensacyjny USA 2009 Reż.
Keoni Waxman, wyk. Steven
Seagal, Mike Dopud, Marlaina
Mah ( 125 min)
00:20 Kruk (The Crow) – thriller USA
1994 Reż. Alex Proyas, wyk.
Brandon Lee, Rochelle Davis,
Ernie Hudson ( 145 min)
02:45 Tajemnice losu – magazyn
TVN
05:25 Uwaga! – magazyn reporterów
05:45 Mango – Telezakupy
07:55 Sablewskiej sposób na... –
magazyn
08:30 Dzień dobry wakacje –
magazyn
11:00 Na Wspólnej (2301-2304) –
serial obyczajowy Polska
2016
12:50 Ugotowani – reality show
13:50 Agent – gwiazdy – reality show
, prowadzi Kinga Rusin
14:55 MasterChef Junior – program
rozrywkowy
16:25 Projekt Lady
17:25 Polowanie na mieszkanie
18:00 Kuchenne rewolucje
19:00 Fakty
19:45 Uwaga!
20:00 Dom marzeń
21:00 Listy do Julii (Letters to Juliet)
– komedia romantyczna USA
2010 Reż. Gary Winick, wyk.
Amanda Seyfried, Gael García
Bernal, Vanessa Redgrave (
130 min)
23:10 Niepokój (Disturbia) – thriller
USA 2007 Reż. D. J. Caruso,
wyk. Shia LaBeouf, Sarah
Roemer, Carrie-Anne Moss (
130 min)
01:20 Moje wielkie greckie wesele
(My Big Fat Greek Wedding) –
komedia romantyczna USA/
Kanada 2002 Reż. Joel Zwick,
wyk. Nia Vardalos, Lainie
Kazan, Michael Constantine (
125 min)
03:25 Uwaga!
03:50 Klub magii
Niedziela, 10 lipca
TVP 1
07:00 Msza święta
08:00 Tydzień
08:40 Fundusze europejskie – jak to
działa? 9.00 Ziarno (576)
10:00 Mapa ginącego świata:
Madagaskar. Parkiet na wagę
złota i łez
10:40 Rozdarte serca (17)
11:30 Do zobaczenia w Krakowie
11:55 Między ziemią a niebem
12:00 Anioł Pański
12:15 Między ziemią a niebem
13:00 Dzika Japonia: Honsiu
14:05 Ballada o Lu Pin
14:40 Nie wierzcie bliźniaczkom –
komedia USA 1998
17:00 Teleexpress
17:25 Lekkoatletyka: Mistrzostwa
Europy w Amsterdamie
19:00 Piłka nożna: Przed fi nałem
19:30 Wiadomości
20:05 Kolarstwo: Tour de Pologne –
kronika
20:07 Biało-Czerwoni
20:20 Piłka nożna: UEFA Euro 2016:
Studio
20:50 Piłka nożna: UEFA Euro 2016:
Finał
23:45 Jak kochać, to we dwoje
(L’amour, c’est mieux a deux /
The Perfect Date) – komedia
romantyczna Francja 2010
Reż. Dominique Farrugia,
Arnaud Lemort, wyk. Clovis
Cornillac, Virginie Efira, Manu
Payet ( 105 min)
01:30 Tajemnica twierdzy szyfrów (6,
7) – serial sensacyjny Polska
2007
03:30 Determinator (5, ) – serial
kryminalny Polska 2006
TVP 2
05:50 Beethoven IV – komedia USA
2001
07:35 Alternatywy 4 (4) – serial
komediowy Polska 1983
08:40 Ostoja 9.10 Oświetlić ocean –
film dokumentalny Wielka
Brytania 2011
10:10 Domy przy- szłości – reportaż
10:40 Podróże z historią: Smak
Torunia
11:15 Makłowicz w podróży
11:50 Frisco Kid – western USA 1979
14:00 Familiada – teleturniej
14:35 Rodzinka.pl (155)
15:15 Dzięki Bogu już weekend
16:20 Książki na lato
16:30 Na dobre i na złe (636)
17:25 Na sygnale (94)
18:00 Panorama
18:55 Kocham cię, Polsko! – kulisy
(10)
19:05 Sonda II: Voyager – program
popularnonaukowy
20:05 Ściągany (Wrongfully Accused)
– komedia sensacyjna
Niemcy/ USA 1998 Reż. Pat
Proft, wyk. Leslie Nielsen,
Richard Crenna ( 95 min)
21:40 Prokurator (3, 4) – serial
kryminalny Polska 2015
23:35 Piłka nożna: UEFA Euro 2016
01:55 Reguły miłości (Love Rules!) –
komedia romantyczna USA
2004 Reż. Steven Robman,
wyk. Joseph Lawrence, Adam
MacDonald ( 100 min)
03:35 Frisco Kid (The Frisco Kid) –
western USA 1979 Reż.
Robert Aldrich, wyk. Gene
Wilder ( 120 min)
POLSAT
05:00 Disco gramy – program
rozrywkowy
06:00 Nowy dzień z Polsat News
07:45 Scooby- Doo! Klątwa potwora z
głębin jeziora – komedia USA
2010, reż. Brian Levant, wyk.
Robbie Amell, Hayley Kiyoko,
Kate Melton 9.30 Artur i
Minimki – film familijny
Francja 2006
11:40 Nagi peryskop – komedia USA
1996
13:40 Wolna chata – komedia USA
2009, wyk. Danny DeVito
15:30 Step Up: Taniec zmysłów (Step
Up) – film muzyczny USA 2006
Reż. Anne Fletcher, wyk.
Channing Tatum, Jenna
Dewan-Tatum, Damaine
Radcliff ( 140 min)
17:50 Nasz nowy dom – reality show,
prowadzi Katarzyna Dowbor
18:50 Wydarzenia
19:30 Świat według Kiepskich (365)
– serial komediowy Polska
2011
20:05 Piłka nożna: UEFA Euro 2016:
Studio
20:50 Piłka nożna: UEFA Euro 2016:
Finał
23:00 Piłka nożna: UEFA Euro 2016:
Studio
00:00 Dobranoc, kochanie (The Good
Night) – komedia romantyczna
USA/Wielka Brytania/ Niemcy
2007 Reż. Jake Paltrow, wyk.
Penélope Cruz, Danny DeVito,
Gwyneth Paltrow ( 120 min)
02:00 Tajemnice losu
TVN
05:25 Uwaga!
05:45 Mango – Telezakupy
07:55 Maja w ogrodzie
08:25 Akademia ogrodnika
08:30 Dzień dobry wakacje
11:00 Polowanie na mieszkanie
11:35 Co za tydzień
12:10 Mimzy: mapa czasu – film
przygodowy USA 2007, reż.
Robert Shaye, wyk. Chris
O’Neil, Joely Richardson
14:10 Harry Potter i Książę Półkrwi –
film przygodowy Wielka
Brytania/USA 2009
17:25 Sablewskiej sposób na... –
magazyn
18:00 Dom marzeń – reality show
19:00 Fakty
19:30 Męskie granie 2016 (1) Jedno
z najciekawszych wydarzeń
muzycznych sezonu powraca
po raz siódmy. To zaskakujące
połączenie stylów, gatunków i
osobowości muzycznych. W
tym roku koncerty odbędą się
w: Poznaniu, Katowicach,
Wrocławiu, Krakowie,
Warszawie i Żywcu.
19:45 Uwaga!
20:00 Shrek – film animowany USA
2001
22:00 Los numeros – komedia
Polska 2011 Reż. Ryszard
Zatorski, wyk. Lesław Żurek,
Tamara Arciuch ( 110 min)
23:55 Sekrety lekarzy
00:55 Kamufl aż (10) – serial
sensacyjny USA 2012
01:55 Uwaga!
02:15 Klub magii
▼REKLAMA
▼ KRZYŻÓWKA ▼
▼REKLAMA
▼REKLAMA
Rozwiązanie wraz z wyciętym kuponem krzyżówki #27,
prosimy wysłać na podany
adres w terminie 10 dni od daty
wydania:
Nowy Kurier Zamojski, skrytka
pocztowa 206, 22-400 Zamość.
Atrakcyjną nagrodę książkową
za rozwiązanie krzyżówki ufundowała „Księgarnia na Solnym”,
mieszcząca się przy ulicy Solnej
3 w Zamościu. Rozwiązanie
krzyżówki #25: „Pies dobry na
wiatr nie szczeka”. Zwycięzcą jest
Pani Aneta Radomska z Jarosławca. Gratulujemy, nagrodę
można odebrać w Redakcji - Plac
Stefanidesa 6.

Podobne dokumenty

APETYT NA ZAMOŚĆ 23 PRACA/STAŻ W NOWYM KURIERZE ZAMOJSKIM Program TV

APETYT NA ZAMOŚĆ 23 PRACA/STAŻ W NOWYM KURIERZE ZAMOJSKIM Program TV Opel Zafira 1,9 D, 2000 rok prod., stan dobry, relingi, hak. Tel. 508 079 632 PRACA DLA PRZEDSTAWICIELA DO POZYSKIWANIA REKLAM PRASOWYCH W NOWYM KURIERZE ZAMOJSKIM Miejsce pracy: Zamość Opis stanow...

Bardziej szczegółowo