„Piosenka przedszkolaka”

Transkrypt

„Piosenka przedszkolaka”
„Piosenka przedszkolaka”
sł. L. Mariańska, muz. T. Kierski
Podaj mi mamusiu rękę,
Do przedszkola czas już czas.
Chcesz zaśpiewami piosenkę,
Którą umie każdy z nas.
ref. Śpiewa ptak la, la, la,
to wesoły znak.
My dla mamy zaśpiewamy
la, la, la, o tak.
Płot i brama, dumne topole
Drogę tę na pamięć znam.
Popatrz mamo już przedszkole,
Pozwól dalej pójdę sam.
ref. Śpiewa ptak la, la, la...
A gdy mama przyjdzie z pracy,
To do domu wracać czas.
Znów śpiewają przedszkolaki
Zna piosenkę każdy z nas.
ref. Śpiewa ptak la, la, la...
Porządek w naszej sali
B. Forma
1. Piękna nasza sala,
bardzo o nią dbamy
i na swoje miejsca
wszystko odkładamy.
2. Klocki do koszyka,
kredki są w pudełkach.
Siedzą lalki, misie
równo na krzesełkach.
3. Bo przedszkolak zawsze
o porządek dba,
swoje obowiązki
bardzo dobrze zna.
Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc
wrzesień „WIEWIÓRKI”
1. Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie − przestrzeganie
wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie.
Rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym
szacunku i akceptacji − dostrzeganie potrzeb innych, szanowanie ich.
Współdziałanie w grupie − uczestniczenie we wspólnych zabawach,
np.: ruchowych.
2. Poznawanie swojego ciała poprzez zabawy: rysowanie siebie,
dostrzeganie zmian zachodzących w swoim wyglądzie pod wpływem
upływającego czasu, dostrzeganie swojej niepowtarzalności oraz
niepowtarzalności innych, szanowanie jej.
3. Poznanie zasad bezpieczeństwa ,przestrzeganie ich − właściwe
zachowywanie się w czasie korzystania ze środków
transportu − poznawanie zasad ruchu drogowego dotyczących
prawidłowego bezpiecznego poruszania się po ulicach i drogach.
Uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania
zakazów − poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu:
nieoddalanie się od rodziców (opiekunów) w miejscach publicznych.
4. Dostrzeganie zmian zachodzących jesienią w przyrodzie; rozwijanie
umiejętności związanych z poznawaniem świata roślin i zwierząt.