474 - Chęcka - Ucho i umysl_sklad.indd

Transkrypt

474 - Chęcka - Ucho i umysl_sklad.indd
Spis treści
Exordium – preliminaria pojęciowe 6
rozdział I
Wymiary ciszy 29
rozdział II
Czas i przestrzeń muzyki 61
rozdział III
Kłopoty z muzycznym znaczeniem 111
rozdział IV
Aposiopesis – etyczny wymiar doświadczania muzyki 161
rozdział V
Cielesność doświadczenia muzycznego 213
Conclusio 265
Przypisy 285
Bibliografia 339
Indeks osób 349
474 - Chęcka - Ucho i umysl_sklad.indd 355
2012-12-06 16:03:59

Podobne dokumenty