Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu „Najpiękniejszy ogród

Transkrypt

Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu „Najpiękniejszy ogród
Załącznik nr 4
do Regulaminu konkursu
„Najpiękniejszy ogród „
Karta
oceny
Uczestnika konkursu „Najpiękniejszy ogród”
Imię i nazwisko ...........................................................................
Adres
...........................................................................
Komisja w składzie:
1. .....................................................................................................
2. .....................................................................................................
3. .....................................................................................................
4. .....................................................................................................
5. .....................................................................................................
Dokonała oceny zgłoszonego ogrodu w dniu ..............................
Lp.
Kryteria oceny
przyznana ilość
punktów
---------------------------------------------------------------------------------------------1. Wrażenia estetyczne
2. Staranność wykonania kompozycji
3. Pomysłowość i oryginalność
4. Różnorodność form i gatunków
5. Elementy wystroju
-----------------------------------------------------------------------------------------------Razem
-----------------------------------------------------------------------------------------------Podpisy komisji:
1. ..........................
2. ..........................
3. ...........................
4. ............................
5. .............................

Podobne dokumenty