Spotkanie 3. Osobiste przyjęcie Jezusa jako Pana i Zbawiciela

Transkrypt

Spotkanie 3. Osobiste przyjęcie Jezusa jako Pana i Zbawiciela
POGŁĘBIAM, ROZUMIEM I STOSUJĘ
Spotkanie 3.
formacja w domu
Osobiste przyjęcie Jezusa jako Pana i Zbawiciela
Celem spotkania jest bezpośrednie przygotowanie do przyjęcia Jezusa jako Pana
i Zbawiciela, ukazanie, czym rzeczywiście jest owo przyjęcie, ukazanie Jezusa
jako drogi całego życia.
Punktem wyjścia do przyjęcia Jezusa, oddania Mu swojego życia jest
uświadomienie sobie własnej potrzeby zbawienia, tak jak biblijny syn
marnotrawny wraca dopiero, gdy uświadamia sobie własną biedę.
Czy czuję, że czegoś brakuje w moim życiu?
Czy doświadczam swojej bezradności wobec moich i cudzych
grzechów?
•
Czy jest we mnie pragnienie, tęsknota wolności, zbawienia?
.................................................................................................................................
•
•
Rz 3, 21-29
Co to jest usprawiedliwienie? Od kogo pochodzi?
..................................................................................................................................
•
Jak można je zyskać? Co jest warunkiem usprawiedliwienia?
…..............................................................................................................................
•
1 Kor 12, 3-6
Kim jest Duch Święty? Jaka jest Jego rola w moim życiu?
…..............................................................................................................................
Przyjęcie Jezusa jako Pana i Zbawiciela swojego życia jest powrotem
do chrztu i bierzmowania. Na chrzcie Jezus wszedł w nasze życie,
w bierzmowaniu zostaliśmy dodatkowo umocnieni Duchem Świętym, by
ściślej zjednoczyć się z Jezusem i dawać o Nim świadectwo. Przyjęcie
Jezusa jest niejako sięgnięciem do tego, co jest w nas, co otrzymaliśmy
w sakramentach, otwarciem się, tak by ich moc ożyła i zaczęła przenikać
nasze życie.
Ap 3,20
Na podstawie fragmentów odpowiedz na pytanie.
Jakie są owoce przyjęcia Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela?
•
Kol 1,13-14................................................................................................
..................................................................................................................................
•
2 Kor 5, 17-18a...........................................................................................
..................................................................................................................................
•
Rz 8, 31-39.................................................................................................
..................................................................................................................................
•
Ga 2,19-20..................................................................................................
..................................................................................................................................
Jak wygląda moje życie, odkąd przyjąłem do niego Jezusa? Czy coś zmieniło się
zewnętrznie, wewnętrznie? Czy są dziedziny, do których jeszcze nie potrafię
zaprosić Jezusa?
…..............................................................................................................................
…..............................................................................................................................
…..............................................................................................................................
Z codziennej modlitwy z Pismem świętym na podstawie czytań z liturgii
dnia chcę się podzielić tym, co odkryłem.....................................................
.......................................................................................................................
Zapisz i podziel się z grupą swoim pragnieniem powierzania się
Jezusowi (być może od dawna to robisz), lub wątpliwościami, jakie
budzi całkowite zawierzenie, poddanie się Jego woli.
…..............................................................................................................................
.......................................................................................................................
..................................................................................................................................
.......................................................................................................................
➢
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................