Cz. 1

Komentarze

Transkrypt

Cz. 1
ZAPRASZAMY
Po raz kolejny mamy przyjemność przedstawić Państwu publikację na temat
podlaskiej oferty turystycznej. Stanowi ona rozwinięcie wydawnictwa z 2012 r.
pt. Turystyka wodna województwa podlaskiego i zawiera konkretne przykłady
produktów turystycznych skierowanych do amatorów turystyki wodnej.
Nasz katalog zawiera szczegółowe informacje na temat oferty kierowanej
do turystów przez parki narodowe, biura podróży oraz inne podmioty branży
turystycznej działające w województwie podlaskim. Znajdziecie tu więc Państwo nie
tylko opis konkretnych produktów, ale również ich cenę, informacje o dostępności
oraz miejscach ich sprzedaży.
Wydawnictwo podzieliliśmy na rozdziały i w każdym opisaliśmy inną część naszego
województwa. Znalazły się tu więc: Suwalszczyzna, Ziemia Łomżyńska wraz z Doliną
Narwi, Puszcza Białowieska, Dolina Biebrzy, Puszcza Knyszyńska oraz Podlasie
Nadbużańskie.
Prócz charakterystyki konkretnych produktów z zakresu turystyki wodnej,
umieściliśmy tu także informacje nt. innych atrakcji dostępnych w każdym
z regionów oraz praktyczne: dane teleadresowe punktów informacji turystycznej,
obiektów noclegowo-gastronomicznych oraz kalendarz imprez.
Mamy nadzieję, że lektura niniejszego wydawnictwa zachęci Państwa do skorzystania
z przebogatej oferty naszego województwa w zakresie turystyki wodnej.
Kto wie, może spotkamy się na jednym z wodnych szlaków naszej „zielono-błękitnej
krainy”…
fot. Jadwiga Koniecko
1
Tu r ys t y ka wo d n a woj ewó d z t wa pod l aski e go
SPIS TREŚCI
SUWALSZCZYZNA – KRAINA JAK BAŚŃ
Tu trawa i liście są najbardziej zielone na świecie
4
Ogólnoświatowe Regaty Łódek Okrągłych w Kuklach
6
Spływy kajakowe Czarną Hańczą 1-, 2- i 6-dniowe lub inne – według życzeń turystów
8
5-dniowy spływ kajakowy Czarną Hańczą
11
6-dniowy spływ kajakowy malowniczą Rospudą
12
Zmienna rzeka Rospuda
14
Letnie i zimowe wędkowanie w Wigierskim Parku Narodowym
15
Podwodny świat Wigier
16
Kanał Augustowski – wodny cud natury, Kajakiem przez trzy kraje
18
Informacje praktyczne
20
DOLINA BIEBRZY
Spływ na bobry
23
Piknik na tratwie
24
Spływ chatą na tratwie
25
Weekend na tratwie
26
Kajakiem przez meandry Biebrzy
27
Informacje praktyczne
29
DOLINA NARWI – POLSKA AMAZONIA I ZIEMIA ŁOMŻYŃSKA
Kajakiem do pustelni o. Gabriela
31
7-dniowy Kajakowy Obóz Wędrowny Narewka-Narew
32
Polska Amazonia – labirynty, zamki i ogórki
34
Weekend w kajaku
36
Narew – bobry, twierdza, fafernuchy
38
Informacje praktyczne
40
PUSZCZA KNYSZYŃSKA
Meandrami Supraśli i Sokołdy
42
Informacje praktyczne
43
PUSZCZA BIAŁOWIESKA – KRÓLESTWO ŻUBRA
1-, 2-, 3- i 4-dniowe spływy kajakowe Narewką i Narwią
45
Aktywny wypoczynek w gminie Narewka
48
2 dni w Krainie Żubra
50
Informacje praktyczne
52
KRAINA BUGU
W krainie nadbużańskich inspiracji
56
Bugiem z Bogiem
58
Informacje praktyczne
59
Ka t a lo g p ro duktów t ur ys t ycznych
Suwalszczyzna to bez wątpienia kraina jak baśń… Urzekają tu najpiękniejsze krajobrazy polodowcowe:
wysokie pasma wzgórz morenowych i nizinne pojezierza, głębokie rynny subglacjalne i kręte wały ozów.
Są tu piękne sosnowe lasy z prastarą Puszczą Augustowską na czele, pełne uroku śródleśne oczka
wodne zwane sucharami czy największe w Polsce skupisko głazów narzutowych, które można zobaczyć,
odwiedzając Suwalski Park Krajobrazowy. Na Suwalszczyźnie właśnie, a dokładnie na terenie Wigierskiego
Parku Narodowego, znajduje się największe w województwie podlaskim jezioro Wigry – pełne wysepek,
zatok, głębin, śródjeziornych górek i przybrzeżnych płycizn.
Przez Wigry przepływa z kolei Czarna Hańcza – najdłuższa rzeka w regionie, stanowiąca jedną z najstarszych
i najpopularniejszych tras kajakowych w kraju. Inne rzeki regionu to: Rospuda, Marycha, Netta, Blizna i kilka
mniejszych, jak Szeszupa czy Szelmentka.
Nie gdzie indziej, tylko na Suwalszczyźnie znajduje się Kanał Augustowski, zabytek budownictwa
hydrologicznego z XIX w., który być może znajdzie się wkrótce na liście światowego dziedzictwa kultury
UNESCO. Kiedyś wykorzystywany do transportu drewna, dziś świetnie służy turystom chcącym poznać
uroki i historię regionu z pokładu łodzi lub kajaka.
A trzeba zaznaczyć, że turystyka wodna ma na Suwalszczyźnie wspaniałe tradycje. Już w 1938 r.
organizowano nad Wigrami kursy żeglarskie, od tego zaś czasu oferta turystyczna znacznie się rozwinęła
i obejmuje całą masę atrakcji, od wędkowania na cichych i rybnych jeziorach, przez rejsy statkami
i katamaranami, wycieczki w gondolach, żeglarstwo, spływy kajakowe połączone ze zwiedzaniem zabytków
kultury oraz turystyką rowerową, aż po windsurfing, kitesurfing, nurkowanie, narciarstwo wodne i unikalne
w skali światowej regaty łódek okrągłych.
Wszyscy, bez względu na wiek i upodobania, znajdą tu coś dla siebie, zarówno jeśli chodzi o bazę
noclegowo-gastronomiczną, jak i atrakcje turystyczne. Bo Suwalszczyzna to prawdziwy raj dla miłośników
wodnego wypoczynku oraz niebagatelnych miejsc i historii.
3
Tu r ys t y ka wo d n a woj ewó d zt wa pod l aski e go
S U WA L S Z CZ YZ NA – K RA I NA JA K BA Ś Ń
Produkt jest skierowa
ny do grup
liczących min. 10 osó
b.
Tu trawa i liście są najbardziej zielone na świecie…
Spływ kajakowy jednym z najpiękniejszych szlaków wodnych
Suwalszczyzny: Czarną Hańczą, Rospudą lub Marychą, rejsy
statkiem po Kanale Augustowskim lub jez. Wigry, wizyty w
Suwalskim Parku Krajobrazowym oraz Wigierskim Parku
Narodowym, a oprócz tego perełki architektury regionu – wszystko
to zobaczysz w trakcie 4-dniowego pobytu na Suwalszczyźnie.
Opis produktu turystycznego
Właściciel i autor produktu:
Przedsiębiorstwo Turystyczne
Wigry sp. z o.o.
ul. Kościuszki 82 lok. 11, Suwałki
tel./fax 87 566 32 89
tel.- 87 563 07 85
ww.wigrytravel.pl
Ta niezwykła impreza jest mieszanką różnych form turystyki wodnej oraz
kulturowej. W ciągu 4 dni można przeżyć całą masę wrażeń, są one jednak
tak zaplanowane, by uczestnicy imprezy mieli okazję zarówno do aktywnego
wypoczynku, jak i chwili relaksu.
Dzień 1. upływa pod hasłem W puszczy i wokół niej. Uczestnicy imprezy,
po przyjeździe, zakwaterowaniu i krótkim odpoczynku, udają się na zwiedzanie
z przewodnikiem. Na liście atrakcji znajdują się: klasztor pokamedulski w Wigrach
(1694-1745), będący jednym z najcenniejszych zabytków architektonicznych
Suwalszczyzny, Biała Synagoga (1860-1870) w Sejnach i tu też Bazylika
Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny (1610-1619) oraz odwiedzone przez
Papieża Jana Pawła II Sanktuarium w Studzienicznej. Poza tym: przejazd kolejką
4
SU WA L S ZCZY ZNA – KR AINA JAK BAŚ Ń
Ka t a lo g p ro duktów t ur ys t ycznych
Cena już od 520 zł/os.
Termin imprezy – do uzgodnienia
w Przedsiębiorstwie Turystycznym Wigry
Oferta obejmuje:
»»transport autokarem – realizacja
programu turystycznego
na Suwalszczyźnie,
»»ubezpieczenie NNW,
»»noclegi,
»»wyżywienie zgodnie z programem,
»»wieczór przy ognisku,
»»usługi przewodnika – 2 wycieczki po
Suwalszczyźnie,
»»przejazd kolejką wąskotorową,
»»spływ kajakowy,
»»rejs statkiem,
»»opiekę pilota,
»bilety
»
wstępu do zwiedzanych obiektów.
wąskotorową po terenach puszczańskich Wigierskiego Parku Narodowego lub
rejs statkiem po Kanale Augustowskim na trasie Studzieniczna-Augustów, a na
zakończenie dnia – obiadokolacja.
Następny dzień to spływ Kajakiem po Czarnej Hańczy – Puszcza
Augustowska od strony wody. Po śniadaniu uczestnicy udają się w pełną wrażeń
podróż, wybrawszy uprzednio jedną z 3 tras spływu: Czarną Hańczę i Kanał
Augustowski, Rospudę lub Marychę. Po ekscytującym dniu czeka na nich
biesiada przy ognisku.
Tam, gdzie bywał Pan Tadeusz, uczestnicy udają się 3. dnia. W towarzystwie
przewodnika odwiedzają Suwalski Park Krajobrazowy (gdzie Andrzej Wajda
nakręcił wiele scen do ekranizacji narodowej epopei), piękne panoramy
Suwalszczyzny oglądają zaś z punktów widokowych w Turtulu i Smolnikach
oraz ze szczytu Cisowej Góry zwanej Suwalską Fudżijamą. Turyści mają też
okazję zobaczyć najgłębsze polskie jezioro – Hańczę (108,5 m) oraz najwyższe
w naszym kraju mosty – Wiadukty Północy w Stańczykach. Po powrocie do
obiektu noclegowego – obiadokolacja.
Ostatni dzień pobytu to Relaks nad jeziorem, czyli rejs statkiem papieskim
po wodach Wigier. Turyści mogą również wybrać inną formę wypoczynku.
Po południu, wypoczęci i posileni smacznym obiadem, uczestnicy kończą pobyt
na Suwalszczyźnie.
5
Biura sprzedające produkt:
Przedsiębiorstwo Turystyczne
Wigry sp. z o.o.
www.wigrytravel.pl
Przedsiębiorstwo Turystyczne Szot
www.szot.pl
Biuro Turystyczne PKS Travel
www.pks-travel.pl
Agencja Turystyczna Suwalszczyzna
www.it.suwalszczyzna.com.pl
PPUH Jan Wojtuszko
www.kajaki.augustow.pl
Biuro Turystyki akajak.pl
www.akajak.pl
Tu r ys t y ka wo d n a woj ewó d zt wa pod l aski e go
S U WA L S Z CZ YZ NA – K RA I NA JA K BA Ś Ń
Produkt jest skierowa
ny do grup zorganizow
anych (rówmież integ
racyjnych) liczących
15-40 osób.
Właściciele produktu:
Stowarzyszenie Miłośników Łódek
Okrągłych, Sportów i Turystyki Wodnej
Alternativ Sailing
Ośrodek Wypoczynkowy Kukle
nad jez. Pomorze
Kukle 29, gm. Giby
tel. 85 744 52 52, 85 679 36 90
www.alternativsailing.com
Ośrodek Turystyczny Kukle
Zygmunt Modzelewski
Kukle 29, gm. Giby
tel. 85 679 36 90
www.kukle.pl
Biuro Turystyki Bial-Tur sp. z o.o.
ul. Krakowska 17, Białystok
tel. 85 744 52 52
www.bialtur.pl
Autorzy produktu:
Stowarzyszenie Miłośników Łódek
Okrągłych, Sportów i Turystyki Wodnej
Alternativ Sailing w Kuklach
www.alternativsailing.com
Ośrodek Turystyczny Kukle
Zygmunt Modzelewski
www.kukle.pl
Ogólnoświatowe Regaty
Łódek Okrągłych w Kuklach
Ta jedyna w swoim rodzaju impreza sportowo-rekreacyjnointegracyjna, organizowana na jez. Pomorze, położonym w strefie
ciszy, na skraju Puszczy Augustowskiej, jest wspaniałą okazją do
zabawy dla każdego turysty, również niepełnosprawnego. To także
świetna promocja unikalnej w skali światowej formy żeglarstwa, czyli
pływania okrągłą łódką.
Opis produktu turystycznego
Choć cała impreza trwa tylko 3 dni, to ilość zapewnionych atrakcji na pewno
pozostawi w pamięci uczestników niezatarte wspomnienia. Czują się tu świetnie
najróżniejsi turyści: dzieci i dorośli, rodziny, przyjaciele oraz współpracownicy,
niepełnosprawni i pełnosprawni, miłośnicy żeglarstwa i kompletni amatorzy.
Nietypowa konstrukcja łódek (okrągły kształt i odpowiednia średnica) sprawia,
że są one bardzo bezpieczne i niewywrotne. Jednorodne siedzisko, niespotykane
w żadnym innym rozwiązaniu, pozwala na swobodne przemieszczanie się
załogantów na łodzi podczas rejsów, a dodatkowe siedziska dla dzieci zapewniają
bezpieczeństwo najmłodszym zawodnikom i ułatwiają dorosłym kontrolę nad
zachowaniem maluchów. Łódki okrągłe jako jedyne umożliwiają samodzielne
żeglowanie osobom niepełnosprawnym, a rejsy mogą się odbywać nawet przy
bezwietrznej pogodzie – przy użyciu silników elektrycznych zainstalowanych
w łódkach.
Profesjonalnie przygotowana impreza przebiega w swobodnej, można by
rzec rodzinnej atmosferze, a o komfort i zadowolenie jej uczestników dba
wykwalifikowana kadra.
6
SU WA L S ZCZY ZNA – KR AINA JAK BAŚ Ń
Ka t a lo g p ro duktów t ur ys t ycznych
Oferta obejmuje:
Program imprezy
I dzień: przyjazd do ośrodka we własnym zakresie w godzinach
popołudniowych, zakwaterowanie, kolacja, spotkanie organizacyjne, podział
załóg oraz losowanie łodzi.
II dzień: śniadanie, zbiórka na pomoście i odprawa sterników, 1. tura biegów,
obiad, 2. tura biegów, integracyjne ognisko ze specjałami regionalnej kuchni
i degustacją litewskich przysmaków oraz koncert muzyki szantowej.
III dzień: śniadanie, uroczyste ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów,
pucharów, nagród i certyfikatów, pożegnalny obiad.
Szczegóły dot. imprezy
Cena imprezy jest uzależniona od liczby uczestników
oraz ilości i rodzaju świadczeń.
Miejsce: Ośrodek Turystyczny Kukle Zygmunt Modzelewski,
Kukle 29, gm. Giby
Czas trwania: 3 dni (2 noclegi)
Termin: do uzgodnienia, zależnie od dostępności miejsc noclegowych
w ośrodku
Wielkość grupy: 15-40 osób
7
»»2 noclegi w 2-, 3-, 4- lub 5-osobowych
pokojach z węzłem sanitarnym i TV,
»»pełne wyżywienie (od kolacji w dniu
przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu
oraz podczas ogniska),
»»ubezpieczenie uczestników i łodzi,
»»opłatę wpisową i klimatyczną,
»»oprawę muzyczną podczas regat,
»»powołanie profesjonalnej Komisji
Regatowej,
»»certyfikaty uczestnictwa oraz nagrody
dla zwycięzców.
Opcjonalnie (za dodatkową opłatą):
»»transport z Białegostoku do Kukli
i z powrotem,
»»pokazy Teatru Ognia podczas ogniska
w 2. dniu pobytu,
»»akompaniament orkiestry straży
pożarnej grającej światową muzykę
klasyczną i rozrywkową podczas
uroczystego ogłoszenia wyników
i wręczenia nagród,
»»występ sejneńskiego zespołu mażoretek Lejdis na zakończenie imprezy.
Biura sprzedające produkt:
Biuro Turystyczne Kukle
www.kukle.pl/biuro.html
Biuro Turystyki Bial-Tur
www.bialtur.pl
Tu r ys t y ka wo d n a woj ewó d zt wa pod l aski e go
S U WA L S Z CZ YZ NA – K RA I NA JA K BA Ś Ń
Produkt jest skierowa
ny do turystów
indywidualnych oraz
grup.
Najpiękniejszy i najbardziej znany szlak kajakowy w Polsce
Spływy kajakowe Czarną Hańczą
1-, 2- i 6-dniowe
lub inne – według życzeń turystów
Piękna, choć dzika przyroda, urokliwe osady przycupnięte na
brzegach, życzliwi mieszkańcy – czyż to nie jest sceneria wymarzonego urlopu? Wszystko to zobaczysz, gdy popłyniesz wraz z nurtem
Czarnej Hańczy, wijącej się serpentyną wśród lasów Puszczy Augustowskiej. Dalej spływ Kanałem Augustowskim wraz z zabytkowymi,
ręcznie obsługiwanymi śluzami, oraz malowniczymi jeziorami.
Właściciel i autor produktu:
Przedsiębiorstwo Turystyczne Szot
ul. Konwaliowa 2, Augustów
tel. 87 644 67 58, mob. 601 146 703
tel./fax 87 643 43 99
www.szot.pl
Biura sprzedające produkt:
Przedsiębiorstwo Turystyczne Szot
www.szot.pl
Opis produktu turystycznego
Trasa spływu łatwa, dostępna dla początkujących kajakarzy, oraz do płynięcia
z dziećmi. Rzeka dość szeroka, bez stałych przenosek, o wartkim, ale bezpiecznym
nurcie, z łagodnymi zakolami i zakrętami. Dogodne miejsca noclegowe
z wyborem opcji, smaczne domowe posiłki, kompleksowa organizacja.
Na trasie spływu są sklepy i punkty gastronomiczne, zaś jagodzianki i inne
regionalne pyszności można zakupić, nie wysiadając z kajaka.
8
SU WA L S ZCZY ZNA – KR AINA JAK BAŚ Ń
Ka t a lo g p ro duktów t ur ys t ycznych
Oferta obejmuje:
We wszystkich typach spływów:
»»miejsce w kajaku 2-osobowym SZOT
KOMFORT/VOYAGER (wiosło, kamizelka
asekuracyjna, miękkie wodoodporne
siedzisko),
»»przejazdy: z Augustowa do miejsca
rozpoczęcia spływu i na koniec przejazd
powrotny.
Parking samochodu na czas spływu w Bazie SZOT
– GRATIS.
dodatkowo:
spływ 2-dniowy:
»»nocleg (zgodnie z wybraną opcją),
»»wyżywienie (śniadanie, obiadokolacja,
ognisko z kiełbaską),
»»opieka ratownika/instruktora,
»»transfer bagażu na trasie spływu,
»»karta wstępu do Wigierskiego Parku
Narodowego,
»»ubezpieczenie NNW.
spływ 6-dniowy:
Spływy 1-dniowe odbywają się przez cały rok. W sezonie letnim – codziennie
i na kilku różnych odcinkach do wyboru. Uczestnicy mogą zarezerwować
udział w imprezie nawet na dzień wcześniej. Zimą spływy odbywają się tylko
wtedy, gdy rzeka nie jest pokryta lodem.
Weekendowy spływ 2-dniowy jest dostępny w opcji standard (nocleg na polu
biwakowym) i komfort (nocleg w kwaterze agroturystycznej). Wyruszamy na
szlak ok. 9 rano i płyniemy wśród wysokich traw, przez malownicze tereny
Wigierskiego Parku Narodowego, wśród stromych brzegów i pięknych lasów
Puszczy Augustowskiej, zaś drugiego dnia – pośród łąk, pokonując liczne
zakola. Na trasie znajduje się wiele miejsc, w których można odpocząć
i zażyć rzecznych kąpieli. Wieczorem czeka na nas obiadokolacja oraz
ognisko z kiełbaskami. Malowniczy krajobraz Czarnej Hańczy płynącej
leniwie z dala od zabudowań, śpiew ptaków i niewielkie tempo wycieczki na
pewno pomogą nam „naładować akumulatory”.
9
»»j.w. oraz opłatę śluzowań,
»»codzienny przewóz bagażu wzdłuż trasy
spływu – w opcji komfort,
»»codzienny przewóz osób do Villi – opcja lux.
Istnieje również możliwość organizacji
indywidualnego spływu kajakowego. Jego
trasa, termin oraz program są ustalane
przez samych zainteresowanych.
Terminy spływów: www.szot.pl
Uwaga!
Przedsiębiorstwo Turystyczne SZOT organizuje
także spływy 1- i 8-dniowe rzeką Biebrzą. Więcej informacji uzyskacie Państwo pod numerem: 601 146 703 lub na stronie www.szot.pl
Tu r ys t y ka wo d n a woj ewó d zt wa pod l aski e go
S U WA L S Z CZ YZ NA – K RA I NA JA K BA Ś Ń
Cennik:
Spływy 1-dniowe Czarną Hańczą
...łatwe trasy i pełny relaks
»»Frącki – Mikaszówka (25 km; ok. 9 godz. z
przejazdami i przystankiem)
»»Dworczysko – Mikaszówka (12 km; ok. 6
godz. z przejazdami i przystankiem)
»»Wysoki Most – Frącki (12 km; ok. 5 godz. z
przejazdami i przystankiem)
Cena: 55 zł/os., 48 zł/dziecko do l. 12
Spływ 1-dniowy Kanałem
Augustowskim ...poznaj, co natura i
człowiek stworzyli wspólnie…
»»Gorczyca – Przewięź (10 km; ok. 5 godz. z
przejazdami i przystankiem)
Cena: 35 zł/os., 28 zł/dziecko do l. 12
Spływ 2-dniowy Czarną Hańczą
I dzień: Wysoki Most – Frącki/12 km
II dzień: Frącki – Dworczysko/11 km
Cena:
289 zł/os.
249 zł/dziecko do l. 12 lat
Opcja standard – nocleg na polu biwakowym
319 zł/os.
279 zł/dziecko do l. 12
Opcja komfort – nocleg w kwaterze
agroturystycznej
Spływ 6-dniowy Czarną Hańczą
i Kanałem Augustowskim
I dzień: jez. Wigry – Buda Ruska/14 km
II dzień: Buda Ruska – Frącki/16 km
III dzień: Frącki – Mikaszówka/23 km
IV dzień: Mikaszówka – Płaska/13 km
V dzień: Płaska – Przewięź/15 km
VI dzień: Przewięź – Augustów/10 km
Cena:
759 zł/os.
699 zł/dziecko do l. 12
Opcja standard – noclegi na polach
biwakowych
889 zł/os.
829 zł/dziecko do l. 12
Opcja komfort – noclegi w agroturystyce pokoje lub domki letniskowe /bez pościeli/
na szlaku
1169 zł/os.
929 zł/dziecko do l. 12*
Opcja LUX – noclegi w Villi Skomanda (Baza
SZOT) w Augustowie
*dziecko w pokoju z rodzicami
Spływ 6-dniowy odbywa się na trasie jez. Wigry – Augustów, liczącej ponad
90 km. Jest dostępny w opcji standard (noclegi w namiotach), komfort (noclegi
w domkach campingowych lub w pokojach na szlaku, bez pościeli) oraz lux
(noclegi w Villi Skomanda w Augustowie). Malownicze krajobrazy, jakie możemy
podziwiać na trasie są bardzo zróżnicowane: piękne jeziora Wigry i Postaw,
Czarna Hańcza meandrująca pośród wysokich trzcin, niewielkie wioski w oddali,
rozwidlenia rzeki, wysepki porośnięte trawą, wysokie i strome zalesione brzegi,
piękne rozlewiska pełne ptaków, serce Puszczy Augustowskiej, a tam powalone
przez bobry drzewa – naturalne zapory. Na zabytkowym Kanale Augustowskim
zobaczymy zapory stworzone przez człowieka – ręcznie obsługiwanych śluz jest
na trasie aż 8! U kresu podróży ponownie wpływamy na jeziora: Studzieniczne,
popularne wśród żeglarzy i motorowodniaków oraz plażowych leniuchów Jez.
Białe oraz Necko, gdzie kończymy spływ. Podczas spływu można zwiedzać
zabytki usytuowane w pobliżu trasy, np. Pokamedulski Zespół Klasztorny czy
drewniany kościółek w Mikaszówce, a także zrobić zakupy w pobliskich sklepach.
10
SU WA L S ZCZY ZNA – KR AINA JAK BAŚ Ń
Ka t a lo g p ro duktów t ur ys t ycznych
Właściciel i autor produktu:
5-dniowy spływ kajakowy Czarną Hańczą
Czarna Hańcza, najstarszy i najbardziej znany szlak kajakowy
w Polsce, jest jedną z tych atrakcji w naszym kraju, z której
naprawdę warto skorzystać. Wysokie brzegi, strzeliste drzewa,
sitowie, trzciny, szczerzy i otwarci ludzie, a wieczorem koncert
świerszczy i ognisko z wiankiem namiotów – to wszystko stworzy
niezapomniany klimat Twoich wakacji i sprawi, że chętnie tu
powrócisz.
Opis produktu turystycznego
W sobotę po południu spotykamy się u Haliny (w gospodarstwie
agroturystycznym, Wigry 12, tuż obok klasztoru), gdzie po zjedzeniu obiadokolacji
omawiamy sprawy związane ze spływem, a potem zapoznajemy się ze sprzętem.
Następnego dnia rano następuje jego przydział, a potem – ruszamy w drogę.
Pokonawszy łatwy odcinek 12 km z Wigier do Budy Ruskiej, jemy obiadokolację
i jeśli chcemy, możemy odprężyć się w saunie. W poniedziałek czeka nas
6 godz. wiosłowania, bo do pokonania jest 18 km z Budy Ruskiej do Frącek. Tu
czeka na nas obiadokolacja oraz wieczorne ognisko. We wtorek, wzorem Czarnej
Hańczy, płyniemy leniwie pośród otaczających nas pól i łąk. Po pokonaniu 13
km dzielących Frącki i Dworczysko odpoczywamy, by w środę móc cieszyć
oczy najładniejszym i najbardziej dzikim odcinkiem Czarnej Hańczy, wijącej
się pośród lasów Puszczy Augustowskiej. Po przebyciu 10 km kończymy spływ
w Rygolu lub Mikaszówce, na drugiej śluzie Kanału Augustowskiego.
Trasa spływu:
I dzień: Wigry – Buda Ruska (12 km, 3 godz.)
II dzień: Buda Ruska – Frącki (18 km, 6 godz.)
III dzień: Frącki – Dworczysko (13 km, 3,5 godz.)
IV dzień: Dworczysko – Rygol lub Mikaszówka (10 km, ok. 3 godz.)
11
Biuro Turystyki akajak.pl
ul. Noniewicza 77, Suwałki
mob. 504 065 610
www.akajak.pl
Oferta obejmuje:
»»miejsce w kajaku 2-osobowym typu
expedition (kamizelka asekuracyjna,
wiosło alu-plastic, wygodne siedziska),
»»przewóz w obu kierunkach,
»»wyżywienie (śniadania i obiadokolacje
w gospodarstwach agroturystycznych,
ognisko w 2. lub 3. dniu spływu),
»»noclegi na polach namiotowych,
»»opiekę ratownika WOPR,
»»przewodnika,
»»karty wstępu do Wigierskiego Parku
Narodowego,
»»przewóz bagaży pomiędzy miejscami
noclegów,
»»ubezpieczenie NNW,
»»opłaty śluzowe.
Cena:
420 zł/os.
380 zł/dziecko do l. 10
Biuro sprzedające produkt:
Agencja Turystyczna Suwalszczyzna
www.it.suwalszczyzna.com.pl
Tu r ys t y ka wo d n a woj ewó d zt wa pod l aski e go
S U WA L S Z CZ YZ NA – K RA I NA JA K BA Ś Ń
Produkt jest skierowa
ny do turystów indyw
idualnych i grupowych
. Spływ 5-dniowy jes
t
organizowany dla gru
p liczących min. 8 osó
b.
5-dniowy spływ kajakowy
malowniczą Rospudą
Właściciel i autor produktu:
Przedsiębiorstwo Turystyczne Szot
ul. Konwaliowa 2, Augustów
tel. 87 644 67 58, mob. 601 146 703
tel./fax 87 643 43 99
www.szot.pl
Biura sprzedające produkt:
Przedsiębiorstwo Turystyczne Szot
www.szot.pl
Popłyń Rospudą, wśród wysokich zalesionych brzegów, pokonując
pojawiające się na trasie przełomy z kamienistym dnem i głazami,
by po chwili przenieść się na spokojny nurt, gdzie płytka rzeka
płynie powoli wśród porośniętych szuwarami brzegów...
Opis produktu turystycznego
Rospuda płynie z północy na południe, przez dwie krainy: Pojezierze Suwalskie
i Równinę Augustowską. W górnym odcinku rzeka płynie wąską doliną,
przecinając 8 pięknych jezior. Poniżej Raczek wpływa na tereny leśne wchodzące
w skład Puszczy Augustowskiej. W swoim dolnym biegu Rospuda staje się
bezpieczniejsza; wpływa na tereny moczarowate zachowując dość szybki nurt.
Cały szlak liczy ok. 75 km, w tym 21 km po wodach stojących.
Trasa 5-dniowego spływu jest różnorodna i ciekawa, mało zagospodarowana,
polecana dla osób szukających przygody. W okresie letnim rzeka ma
zdecydowanie łagodniejszy charakter. Na trasie spływu ciekawe miejsca: bunkry
w Bakałarzewie, ruiny Pałacu Paca w Dowspudzie, uroczysko Święte Miejsce.
12
SU WA L S ZCZY ZNA – KR AINA JAK BAŚ Ń
Ka t a lo g p ro duktów t ur ys t ycznych
Cennik:
Spływy 1-dniowe Rospudą:
Małe Raczki – Święte Miejsce
(15 km, 6 godz.)
Cena: 48 zł/os., 41 zł/dziecko do l. 12
Święte Miejsce – Augustów
(20 km, ok. 7 godz.)
Cena: 35 zł/os., 28 zł/dziecko do l. 12
Spływ 5-dniowy
I dzień: Szafranki – Bakałarzewo/14 km
II dzień: Bakałarzewo – Kotowina/6 km
III dzień: Kotowina – Małe Raczki/9 km
IV dzień: Małe Raczki – Jaśki/11 km
V dzień: Jaśki – „Goła Zośka”/18 km
Cena:
659 zł/os.; 609 zł/dziecko do l. 12
Opcja STANDARD - noclegi na polach biwakowych
759 zł/os.; 709 zł/dziecko do l. 12
Opcja KOMFORT - noclegi w agroturystyce - pokoje lub domki letniskowe (bez pościeli) na szlaku
Przy wypożyczeniu kajaka laminatowego
SZOT Komfort cena niższa o 25 zł/os.
Oferta obejmuje:
Istnieje możliwość organizacji indywidualnego spływu kajakowego, wówczas
płyniecie Państwo z własną grupą znajomych i sami decydujecie o trasie,
terminie i ewentualnych innych świadczeniach na spływie.
Spływy 1-dniowe odbywają się przez cały rok. W sezonie letnim – codziennie
na kilku różnych odcinkach do wyboru. Uczestnicy mogą zarezerwować udział
w imprezie nawet na dzień wcześniej. Zimą spływy są możliwe tylko wtedy, gdy
rzeka nie jest pokryta lodem.
»»miejsce w 2-os. kajaku polietylenowym
Prijon Cruiser z wyposażeniem,
»»przewozy osób i kajaków,
»»noclegi – zgodnie z opcją, wyżywienie
(śniadanie, obiadokolacja),
»»opiekę ratownika/instruktora,
»»ognisko z kiełbaskami,
»»transfer bagażu na trasie spływu,
»»ubezpieczenie NNW (AXA s.u. 5000 zł).
»»Parking samochodu na czas spływu w
Bazie SZOT – GRATIS.
Terminy spływów: www.szot.pl
Uwaga!
Przedsiębiorstwo Turystyczne SZOT organizuje także spływy 1- i 8-dniowe rzeką
Biebrzą. Więcej informacji uzyskacie Państwo pod numerem: 601 146 703 lub na
stronie www.szot.pl
13
Tu r ys t y ka wo d n a woj ewó d zt wa pod l aski e go
S U WA L S Z CZ YZ NA – K RA I NA JA K BA Ś Ń
Produkt jest skierowa
ny do grup
turystycznych liczących
8-20 osób.
Zmienna rzeka Rospuda…
Właściciel i autor produktu:
PPHU Jan Wojtuszko
ul. Nadrzeczna 62a, Augustów
mob. 604 958 673
www.kajaki.augustow.pl
Oferta obejmuje:
»»miejsce w kajaku (wiosło, kamizelka
asekuracyjna),
»»codzienne wyżywienie (śniadanie
i obiadokolację),
»»noclegi w 2-osobowych domkach,
»»opiekę ratownika WOPR,
»»ubezpieczenie.
Za dodatkową opłatą możemy zorganizować:
»»jazdę quadami,
»»paintball,
»»ściankę wspinaczkową.
Biura sprzedające produkt:
Biuro Podróży Ela-Travel
www.ela-travel.pl
Turlomza.pl
www.narwia.eu
Rospuda to druga co do wielkości rzeka Suwalszczyzny, interesująca
dla kajakarzy ze względu na swoją dzikość i zmienność otoczenia. Jest
to rzeka bardzo malownicza. Nie należy do najłatwiejszych, ale
z pewnością zostawia po sobie niezatarte i ekscytujące wspomnienia.
Opis produktu turystycznego
Spływ kajakowy malowniczą Rospudą to impreza 6-dniowa, z czego 4 dni
turyści spędzają w kajaku, a 2 – na rowerze, zwiedzając Dolinę Rospudy. Ideą
produktu jest zwiększenie dostępności tej pięknej krainy dla turystów oraz
przybliżenie im walorów przyrodniczych i krajobrazowych tej niezwykłej rzeki.
Impreza ma swój początek w Augustowie, skąd uczestnicy wyjeżdzają busami
w górę Rospudy, do stanicy wodnej Kotowina. Tu zaczyna się wycieczka
rowerowa, połączona ze zwiedzaniem okolic Bakałarzewa oraz linii bunkrów
niemieckich. Następnego dnia przesiadamy się na kajaki. Wypływając z jez.
Garbaś, kierujemy się do oddalonej o ok. 12 km Kotowiny. Wieczorem, by
nabrać sił, zasiadamy w tradycyjnej bani. Pokonanie kajakiem 9-kilometrowego
odcinka z Kotowiny do Małych Raczek to zadanie na dzień 3., a na 4.
zaplanowaliśmy trasę z Małych Raczek do miejscowości Jaśki (ok. 12 km). Tu
też po całodziennym wiosłowaniu rozpalamy ognisko i posilamy się pieczonymi
daniami z grilla. Na rowery wsiadamy ponownie 5. dnia i pedałujemy z Jasiek do
Augustowa, w sumie ok. 18 km. Na wieczór proponujemy spacer bulwarami oraz
poznawanie najpiękniejszych zakątków Augustowa, a potem – powrót busami do
miejscowości Jaśki. Ostatniego dnia znów wsiadamy w kajaki i spływamy do
Augustowa, gdzie następuje zakończenie imprezy.
14
SU WA L S ZCZY ZNA – KR AINA JAK BAŚ Ń
Ka t a lo g p ro duktów t ur ys t ycznych
Produkt jest skierowa
ny do turystów
indywidualnych i gru
powych.
Letnie i zimowe wędkowanie w Wigierskim Parku Narodowym
Wigierski Park Narodowy oferuje miłośnikom wędkarstwa piękne
i ciche jeziora, a w nich 28 gatunków ryb, m.in. szczupaki, okonie,
leszcze, płocie i liny. Wędkarze mają do wyboru jeziora rozmaitej
wielkości – od ogromnych Wigier po kilkuhektarowe jeziorka,
jak Czarne k. Bryzgla.
Opis produktu turystycznego
Wędkowanie w Wigierskim Parku Narodowym jest dozwolone na jeziorach:
Wigry, Pierty, Leszczewek, Omułówek, Czarne k. Bryzgla, Czarne k. Gawrych
Rudy, Mulaczysko, Postaw oraz na rzece Czarna Hańcza (w granicach parku,
na odcinku Czerwony Folwark – Studziany Las). Przyjeżdżający tu wędkarze
powinni wykupić licencję wędkarską oraz pamiętać o obowiązujących w parku
zasadach, m.in. o wędkowaniu tylko za dnia i korzystaniu z łodzi pozbawionych
silników spalinowych.
Ceny licencji wędkarskich oraz pełne zasady amatorskiego połowu ryb
są dostępne na stronie internetowej WPN.
Właściciel i autor produktu:
Wigierski Park Narodowy
Krzywe 82, gm. Suwałki
tel. 87 563 25 40
www.wigry.win.pl
Biuro sprzedające produkt:
Wigierski Park Narodowy
www.wigry.win.pl
15
Tu r ys t y ka wo d n a woj ewó d zt wa pod l aski e go
S U WA L S Z CZ YZ NA – K RA I NA JA K BA Ś Ń
Produkt jest skierowa
ny do grup
turystycznych liczących
4-9 osób
oraz do grup szkolnych
.
Podwodny świat Wigier
W Polsce jest tylko jedno miejsce, w którym można obserwować
podwodny świat jeziora z pokładu łodzi – jez. Wigry znajdujące się
w granicach Wigierskiego Parku Narodowego. Tu właśnie pływa
specjalna jednostka umożliwiająca obserwację tego, co zwykle jest
przed nami ukryte.
Opis produktu turystycznego
Właściciel i autor produktu:
Wigierski Park Narodowy
Krzywe 82, gm. Suwałki
tel. 87 563 25 40
www.wigry.win.pl
Wigierski Park Narodowy proponuje przyjezdnym rejsy łodzią motorową
z przeszklonym dnem. Leptodora II ma 7 m długości i jednorazowo zabiera na
pokład 9 osób. Łódź kursuje od 1 V do 31 X i odpływa z pomostu przy Muzeum
Wigier w Starym Folwarku. Z jej pokładu można obserwować zarówno życie na
powierzchni jeziora, jak i skarby ukryte pod lustrem wody. Te ostatnie możemy
podziwiać przez wbudowane w podłogę łodzi pancerne szyby, a przymocowane
po jej bokach reflektory umożliwiają doświetlenie dna w pochmurny dzień.
Podczas rejsu tą niezwykłą łodzią obejrzymy m.in. strukturę i zaskakujące
16
S UWA L SZCZYZNA – KR AINA JAK BAŚ Ń
ukształtowanie dna jeziora oraz żyjące w nim rośliny wodne, gąbki słodkowodne,
większe bezkręgowce, mięczaki i ryby.
W okresie V-VI oraz IX-X Laptodora II służy jako miejsce prowadzenia zajęć
dydaktycznych dla grup szkolnych, a przykładowe tematy lekcji to: Badamy
wodę w jeziorze Wigry, Ryby – mieszkańcy Wigier, Wylęgarnia ryb, Roślinność
wodna, Mięczaki wigierskich wód, Bóbr i jego środowisko, Strefy życia w jeziorze.
Zajęcia te są prowadzone od poniedziałku do piątku dla grup liczących do 16
osób. Grupy należy zgłaszać na 14 dni przed zajęciami, telefonicznie lub za
pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej www.wigry.win.pl.
Podczas wakacji oraz w soboty i niedziele poza sezonem letnim 45-minutowe
rejsy rozpoczynają się codziennie o godz.: 10.00, 11.00, 13.00 i 14.00.
Minimalna liczba pasażerów to 4 osoby, a dzieci, które nie ukończyły 12 lat,
mogą uczestniczyć w zajęciach na wodzie wyłącznie pod opieką dorosłych.
17
Ka t a lo g p ro duktów t ur ys t ycznych
Cennik:
Rejs dydaktyczny
V-VI i IX-X – 10 zł/os.
Rejs wakacyjny
VII-VIII oraz w soboty i niedziele poza
sezonem letnim – 12 zł/os. bilet normalny i 10 zł/os. bilet ulgowy, dzieci
do l. 2 – bezpłatnie
Biura sprzedające produkt:
Wigierski Park Narodowy
www.wigry.win.pl
Muzeum Wigier w Starym Folwarku
www.wigry.win.pl/mw
Tu r ys t y ka wo d n a woj ewó d zt wa pod l aski e go
S U WA L S Z CZ YZ NA – K RA I NA JA K BA Ś Ń
Produkt jest skierowa
ny do turystów
indywidualnych i gru
powych.
Kanał Augustowski – wodny cud natury. Kajakiem
przez trzy kraje: Polska – Białoruś – Litwa
Spływy kajakowe Kanałem Augustowskim
(1- i 6-dniowe, krajowe i międzynarodowe)
zorganizowane lub indywidualne – według życzeń turystów
Właściciel i autor produktu:
Przedsiębiorstwo Turystyczne Szot
ul. Konwaliowa 2, Augustów
tel. 87 644 67 58, mob. 601 146 703
tel./fax 87 643 43 99
www.szot.pl
Biura sprzedające produkt:
Przedsiębiorstwo Turystyczne Szot
www.szot.pl
Biuro Turystyczne PKS Travel
www.pks-travel.pl
Agencja Turystyczna Suwalszczyzna
www.it.suwalszczyzna.com.pl
Ten unikatowy w skali europejskiej i zarazem najcenniejszy zabytek
pn.-wsch. Polski stanowi przykład doskonałego połączenia natury
z techniką. Wiąże on niejako urokliwe krajobrazy Puszczy Augustowskiej i znakomicie spełnia funkcje rekreacyjno-turystyczne.
W 2009 r. otrzymał Złoty Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej
jako Szlak Papieski.
Opis produktu turystycznego
Kanał Augustowski ma łączną długość ponad 103 km, a jego 80-kilometrowy
odcinek znajduje się w Polsce. Na kanale zbudowano 18 śluz. Te zlokalizowane
w naszym kraju w większości zachowały swoją oryginalną XIX-wieczną konstrukcję.
Wszystkie obsługiwane są ręcznie. Wzorem swoich poprzedników sprzed 150 lat
operatorzy śluz podnoszą zastawki ręcznymi lewarami, otwierając luki we wrotach i
umożliwiając wyrównanie poziomów wody między komorami, a następnie otwierają
ciężkie drewniane wrota, pchając ich długie dyszle.
18
SU WA L S ZCZY ZNA – KR AINA JAK BAŚ Ń
Ka t a lo g p ro duktów t ur ys t ycznych
Cennik:
Spływ 1-dniowy Polska – Białoruś
Bramą Wodną na Wschód
śluza Kudrynki - śluza Dąbrówka - śluza
Kurzyniec (24 km)
Cena: 169 zł/os. zawiera: miejsce w 2-os.
kajaku SZOT Komfort lub Voyager z wyposażeniem (wiosło, kamizelka asekuracyjna,
miękkie siedzisko), przejazdy: Augustów - śl.
Kudrynki, Rudawka – Augustów, opieka
instruktora rekreacji ruchowej – kajakarstwo,
opieka białoruskiego przewodnika, opłata 4
śluzowań, ubezpieczenie NNW i KL (AXA –
NNW s.u. 2000 euro + KL s.u. 10 000 euro)
Spływ 6-dniowy przez 3 kraje
I dzień: Dworczysko – Rudawka/19 km
II dzień: Rudawka – Dąbrówka/11 km
III dzień: Dąbrówka – Niemnowo/10 km
IV dzień: Niemnowo – opcjonalnie
wycieczka do Grodna
V dzień: Niemnowo – Druskienniki/31 km;
przejazd busami do Augustowa
VI dzień: koniec spływu; możliwość
skorzystania z sauny i atrakcji Augustowa.
Przecinając wiele malowniczych jezior, Kanał Augustowski stanowi, wraz z Czarną
Hańczą, jeden z najpiękniejszych szlaków kajakowych w Polsce. Trasa spływu
jest dość łatwa i pozbawiona przeszkód, choć w niektórych miejscach przyda się
mocniejsze wiosłowanie. Wbrew pozorom nie dzieje się tak ze względu na szybszy
nurt, przeciwnie – woda na niektórych odcinkach szlaku płynie wyjątkowo leniwie. Na
trasie znajdują się niewielkie wioski ze sklepami oraz punktami gastronomicznymi,
a także przeróżne miejsca na odpoczynek i kąpiel.
Kajakiem przez 3 kraje to 6-dniowy spływ obejmujący 3 szlaki kajakowe – Czarną
Hańczę, Kanał Augustowski oraz Niemen. Przebiega on przez malownicze tereny
Polski, Białorusi i Litwy. Spływ ma swój początek w sercu Puszczy Augustowskiej,
nad Czarną Hańczą, a koniec – na Litwie, w Druskiennikach. Na odcinku 70 km
jest do pokonania 5 śluz, w tym 4-komorowa śluza na Białorusi z różnicą poziomów
aż 9,8 m!
Dla amatorów krótszych, a zarazem zagranicznych wypadów, raz do roku
organizowany jest 3-dniowy spływ kajakowy „Kanał Augustowski – wodny cud natury”.
Jego trasa wiedzie przez Polskę, Białoruś i Litwę, a szczegóły dotyczące spływu
można znaleźć na stronie www.szot.pl. W każdą wakacyjną środę organizowane są
też 1-dniowe spływy czyli spływy Kanałem Augustowskim na polskim i białoruskim
odcinku. Turyści mogą skorzystać z ogólnej oferty lub z rozwiązań indywidualnych,
dostosowanych do upodobań grupy.
Krajowe spływy 1-dniowe odbywają się przez cały rok. W sezonie letnim codziennie i na kilku różnych odcinkach do wyboru. Uczestnicy mogą zarezerwować
udział w imprezie nawet na dzień wcześniej. Zimą spływy są możliwe tylko wtedy, gdy
kanał nie jest pokryty lodem.
19
Cena:
819 zł/os. opcja I
(wyżywienie we własnym zakresie)
1169 zł/os. opcja II (z wyżywieniem:
śniadania, obiadokolacje)
Oferta obejmuje: miejsce w 2-os. kajaku
SZOT Komfort/Voyager z wyposażeniem
(wiosło, kamizelka asekuracyjna, miękkie wodoodporne siedzisko); przejazdy: z Augustowa
do Dworczyska, z Druskiennik do Bazy SZOT;
opłata 5 noclegów na polach biwakowych;
wyżywienie – opcja II; opieka instruktora/pilota; opieka przewodnika na terenie Białorusi;
opłata śluzowań i pozwoleń; wiza białoruska;
ubezpieczenie NNW + KL (AXA TUiR, s.u.:
NNW 2000 euro + KL 10000 euro)
Parking samochodu na czas spływu – GRATIS.
*3-dniowy spływ „Kanał Augustowski –
wodny cud natury” – Kanał Augustowski –
Niemen (Polska – Białoruś – Litwa) na trasie:
Kudrynki – Druskienniki w cenie: 619 zł/os./
opcja I; 819 zł/os./opcja II.
Terminy spływów: www.szot.pl
Przedsiębiorstwo
Turystyczne
SZOT
organizuje także spływy 1- i 8-dniowe
rzeką Biebrzą. Więcej informacji uzyskają
Państwo pod numerem: 601 146 703 lub
na stronie www.szot.pl
Tu r ys t y ka wo d n a woj ewó d zt wa pod l aski e go
Certyfikowana Informacja Turystyczna
Centrum Informacji Turystycznej ****
w Augustowie
Rynek Zygmunta Augusta 44,
Augustów
tel. 87 643 28 83
www.augustow.eu
Regionalne Centrum Informacji
Turystycznej ****
Białystok
tel. 85 732 68 31
www.podlaskieit.pl
www.odkryjpodlaskie.pl
Centrum Informacji Turystycznej**** w Suwałkach
ul. ks. Hamerszmita 16, Suwałki
tel. 87 566 20 79
www.um.suwalki.pl/dla-turysty
Centrum Informacji Turystycznej****
Wigierskiego Parku Narodowego
Krzywe 82, gm. Suwałki
tel. 87 563 25 62
www.wigry.win.pl
Punkt Informacji Turystycznej***
Suwalskiego Parku Krajobrazowego
Malesowizna-Turtul 24, gm. Jeleniewo
tel. 87 569 18 01
www.spk.org.pl
Punkt Informacji Turystycznej**
Muzeum Wigier WPN
Stary Folwark 50
tel. 87 563 01 52
www.wigry.win.pl/mw
Punkt Informacji Turystycznej* –
Sejneńskie Towarzystwo Opieki nad
Zabytkami
ul. Piłsudskiego 28, Sejny
tel. 87 516 22 12
www.muzeum.sejny.pl
Pływający punkt informacji
turystycznej – maj-wrzesień
Jezioro Wigry – Postaw – rzeka Czarna
Hańcza
(w punkcie można kupić mapy i
licencje)
mob. 510 992 672
Punkt Informacji Turystycznej*
Centrum Kształcenia na Odległość
na Wsiach
Rynek 7, Przerośl
tel. 87 569 10 32
www.gokprzerosl.pl
Skategoryzowane oraz rekomendowane obiekty noclegowo-gastronomiczne
Hotel Warszawa***
ul. Zdrojowa 1, Augustów
tel. 87 643 85 00, fax 87 643 85 04
www.hotelwarszawa.pl
Hotel&Restaurant „Velvet”***
ul. Kościuszki 128, Suwałki
tel. 87 563 52 52, fax: 87 563 52 53
www.hotelvelvet.pl
Hotel SPA Wojciech***
ul. Wojciech 8, Augustów
tel. 87 644 72 38, fax 87 644 73 27
www.hotelwojciech.pl
Ośrodek Wypoczynkowy Kukle
Kukle 29, gm. Giby
tel. 87 516 50 58
www.kukle.pl
Villa Skomanda
ul. Konwaliowa 2, Augustów
tel. 87 644 35 70, mob.605 153 375
tel./fax 87 643 43 99
www.villaskomanda.pl
Hotel Dom Nauczyciela**
ul. Kościuszki 120, Suwałki
tel. 87 566 69 00
fax 87 566 62 70
www.logos-hotel.pl
Hotel „Akvilon”***
ul. Kościuszki 4, Suwałki
tel. 87 563 59 40, fax 87 563 00 68
www.akvilon.pl
Hotel „Skarpa”**
ul. Piłsudskiego 13, Sejny
tel. 87 516 20 65
www.skarpa.sejny.pl
Hotel „Nad Wigrami”***
Gawrych Ruda 39b, Suwałki
tel. 87 563 59 59, fax 87 563 59 50
www.hotelnadwigrami.pl
Pensjonat „Żagielek”
ul. 29 Listopada 7, Augustów
mob. 501 515 647
www.pensjonat.augustow.pl
Hotel & SPA Albatros***
Serwy k. Augustowa, gm. Płaska
tel. 87 641 88 35
www.albatroshotel.pl
Wojewódzki Ośrodek Sportu
i Rekreacji Szelment
Szelment 2, gm. Jeleniewo
tel. 87 568 30 07
www.wosir-szelment.pl
Ośrodek Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny Maniówka
Nowa Wieś 9, gm. Suwałki
tel. 87 565 63 55
www.maniowka.pl
20
Ka t a lo g p ro duktów t ur ys t ycznych
Imprezy turystyczno-kulturowe
Piknik Kawaleryjski –
Dni Kawaleryjskie
czerwiec/Suwałki
Mistrzostwa Świata Łodzi Wytrzymałościowych Necko Endurance
lipiec/Augustów
Międzynarodowy Festiwal Teatrów
Dzieci i Młodzieży Wigraszek
czerwiec/Suwałki
Suwalski Maraton Szantowy
sierpień/Suwałki
Ogólnopolski Przegląd Kabaretowy o
statuetkę „Złote Jajo
Sejneńskiego Tura”
lipiec/Sejny
Suwalski Jarmark Folkloru
lipiec/Suwałki
Na poszukiwaczy wrażeń czeka także
kolejka wąskotorowa i wyciąg nart wodnych w Augustowie, a miłośnicy historii
i kultury z pewnością odwiedzą bunkry
w okolicy Bakałarzewa oraz ruiny pałacu Paca w Dowspudzie.
Augustowskie Motonoce
czerwiec/Augustów
Festyn Jaćwieski
lipiec/Szwajcaria k. Suwałk
Mistrzostwa Świata Łodzi Wytrzymałościowych Necko Endurance
lipiec/Augustów
Suwałki Blues Festiwal
lipiec/Suwałki
Targi Turystyczne AgroEko
lipiec/Augustów
Dni Suwałk – Suwalski Jarmark
Kamedulski
sierpień/Suwałki
Mistrzostwa Polski w Pływaniu na
Byle Czym
lipiec/Augustów
Dni Sejn
lipiec/Sejny
Dodatkowe atrakcje
Turyści odwiedzający Suwalszczyznę
mogą wybrać rozmaite formy zwiedzania tej niezwykłej krainy, od przeróżnych
wycieczek po regionie (w tym tematycznych, np. Litwa – Szlakiem Piłsudskiego, W krainie zimna i sera, Szlakiem
pogranicza polsko-litewskiego (Szlak
Miłosza), przez imprezy okolicznościowe, biesiady litewskie i nad Wigrami,
pobyty weekendowe i wczasy na Pojezierzu Suwalskim, Augustowskim oraz
Sejneńskim, po zielone szkoły, kolonie,
zimowiska i obozy sportowe.
Suwalski Maraton Szantowy
sierpień/Suwałki
Dni Gib
lipiec/Giby
Międzynarodowy Festiwal Organowy
lipiec/Sejny
Dla amatorów kajaków organizowane
są 1- lub kilkudniowe spływy malowniczą graniczną rzeką Marychą i minispływ rzeczką Kunisianką.
Rejsy gondolami po jeziorach augustowskich odbywają się w stylizowanych drewnianych
gondolach
z silnikiem. Odpowiednio wyposażone
i przeznaczone dla maks. 11 osób
świetnie nadają się do bankietów na
wodzie.
Rejsy szlakiem papieskim organizowane są od 1 V do 30 IX. To doskonały
sposób na poznanie jez. Wigry i relaks
pośród malowniczych krajobrazów.
Malowniczo położony na wzgórzu
nad jez. Wigry klasztor kamedułów
w Wigrach to prawdziwa perełka Suwalszczyzny. Dawne pustelnie i cele
zakonników spełniają teraz rolę miejsc
noclegowych.
www.kajaki.augustow.pl
www.alternativsailing.com
www.pakietyturystyczne.pl
www.narwia.eu
www.kukle.pl
www.pieknywschod.pl
www.ela-travel.pl
www.bialtur.pl
www.suwalki.pttk.pl
www.pogranicze.sejny.pl
www.suwalszczyzna.com.pl
www.suwalszczyzna-jakbasn.pl
www.suwalki-turystyka.info.pl
www.basniowasuwalszczyzna.pl
www.turystyka.powiat.suwalski.pl
www.szot.pl
www.akajak.pl
www.odkryjpodlaskie.pl
www.imprezy.suwalki.info
www.podlaskieit.pl
Przydatne strony internetowe
21
Tu r ys t y ka wo d n a woj ewó d zt wa pod l aski e go
DOL I N A BI EBR Z Y
Dolina Biebrzy, a w niej sięgające po horyzont wiosenne rozlewiska... Biebrza to rzeka dziewicza
i nieujarzmiona, choć także spokojna, a czasem nawet leniwa. Mieszkańcy tutejszych terenów szanują ją
i żyją zgodnie z jej rytmem, nie próbując regulować jej biegu ani ograniczać zasięgu rozlewisk. Te zaś są
domem (lub przystankiem) dla setek tysięcy ptaków, w tym wielu gatunków chronionych lub zagrożonych
oraz (między innymi) dla największej w Polsce populacji łosi.
Ten największy i najbardziej pierwotny w Europie Środkowej kompleks bagien i torfowisk z wyjątkową
fauną i florą znajduje się pod szczególną ochroną jako Biebrzański Park Narodowy. Jego bramy otwarte
są dla wszystkich miłośników przyrody: poszukiwaczy wiedzy, wrażeń i odpoczynku w niezwykłej scenerii.
Jak w raju poczują się tu podglądacze ptaków, amatorzy spływów kajakowych czy wędkarze. Ci pierwsi
kierują swe kroki np. do Brzostowa – prawdziwej mekki dla ornitologów, ostatnich zaś ściągają nad
Biebrzę niezliczone opowieści o połowach rekordowych okazów sumów czy szczupaków oraz obfitości
słynnych biebrzańskich linów.
Na miłośników aktywnego wypoczynku czeka tu 140-kilometrowy szlak wodny, ciągnący się na
całej długości Doliny Biebrzy. Może być on dowolnie dzielony, w zależności od upodobań i kondycji
płynących, i pokonywany na kilka sposobów – w kajaku, tradycyjnej pychówce lub na pokładzie tratwy
biebrzańskiej; samotnie czy w mniej lub bardziej licznym towarzystwie. Umożliwia to również dobrze
rozwinięta baza noclegowa. I choć w parku istnieją ograniczenia co do wyboru miejsc biwakowania,
w pobliskich pensjonatach i gospodarstwach agroturystycznych zawsze znajdzie się miejsce dla
miłośników biebrzańskiego świata – a tych przybywa z każdym rokiem…
Zakochani w rzece, zarówno ci mieszkający tu z dziada pradziada, jak i odwiedzający dolinę w każdy
wolny weekend, nazywają siebie biebrzniętymi. A zabiebrznięcić się nie jest wcale trudno – przekona się
o tym każdy, kto po raz pierwszy tu przyjedzie. Potem będzie już przyjeżdżać zawsze...
22
DOLINA BIEBRZY
Ka t a lo g p ro duktów t ur ys t ycznych
Właściciel i autor oraz
biuro sprzedające produkt:
Biebrza Eco-Travel
Katarzyna Ramotowska
ul. Kościuszki 26/11, Goniądz
tel./fax 85 738 07 85, mob. 604 304 221
www.biebrza.com
Produkt jest skierowa
ny do grup
turystycznych liczących
4-10 osób.
Spływ na bobry
Noc spędzona w towarzystwie biebrzańskich bobrów… Na łodzi,
do której zwierzęta są tak przyzwyczajone, że traktują ją niemal jak
członka rodziny. Przeżywanie zmierzchu na wodzie, wśród ptaków
i wieczornych krajobrazów dzikiej Biebrzy pozostawia u każdego
niezapomniane wrażenia.
Opis produktu turystycznego
Ta niezwykła wyprawa, której celem jest obserwacja bobrów, to 2,5-godzinny
wieczorno-nocny spływ prototypową, 10-osobową łodzią o wdzięcznej nazwie –
Bobra. Oswojone z jej widokiem zwierzęta nie uciekają, lecz spokojnie zajmują
się swoimi wieczornymi sprawami. Istnieje więc spora szansa, że się Wam
poszczęści i zobaczycie bobry pływające wokół łodzi, jedzące kolację na brzegu
rzeki czy przeprowadzające wieczorną bobrową toaletę. Warto spróbować!
Spływy odbywają się w każdy czwartek między 1 IV a 30 X.
23
Oferta obejmuje:
W pakiecie podstawowym:
»»osobę prowadzącą (sternik, znawca bobrów),
»»czarter łodzi,
»»sprzęt do obserwacji (lornetka) i odzież
wodoodporną na pokładzie łodzi,
»»transport powrotny osób i sprzętu.
Dodatkowo można zamówić:
»»ubezpieczenie NNW,
»»nocleg w kwaterze agroturystycznej po
zakończeniu spływu.
Upusty cenowe:
5% – dla członków Klubu Ptaków Polskich,
10% – dla pracowników parków narodowych i
innych obszarów chronionych,
do 10% – dla posiadaczy Łosiowych Dukatów
Szczęścia.
Cena:
600 zł/łódź,
w grupach łączonych 75-150 zł/os.
Wypożyczalnia sprzętu turystycznego:
Tomasz Borawski
www.wiznaport.pl
DOL I N A BI EBR Z Y
Tu r ys t y ka wo d n a woj ewó d zt wa pod l aski e go
Produkt jest skierowa
ny do turystów
indywidualnych i gru
powych. Na jednej tra
twie
może płynąć maks.
6 osób.
Właściciel produktu:
(dotyczy 3 imprez związanych
z tratwami na str. 24-26)
Ośrodek Wypoczynkowy Biebrza
ul. Polna 50, Sztabin
tel./fax 87 641 21 79, mob. 603 225 100
www.turystyka-biebrza.pl
Oferta obejmuje:
»»czarter tratwy z niezbędnym osprzętem
i dodatkowym wyposażeniem: grill,
węgiel drzewny, 20 l wody pitnej,
»»przewóz w obu kierunkach.
Dodatkowo można zamówić:
»»prowiant na tratwę,
»»przewodnika na spływ,
»»ratownika,
»»ubezpieczenie NNW,
»»nocleg w kwaterze agroturystycznej
w przeddzień lub po zakończeniu
spływu.
Cena:
300 zł/tratwę
(nie zawiera opłat za karty wstępu
na spływ do BbPN)
Piknik na tratwie
To zaskakująca propozycja – zaproszenie do leniwego grillowania
w trakcie kilkugodzinnego spływu biebrzańską tratwą. Jedni wybiorą
ożywione dyskusje przy karkówce w cieniu pokładowej wiaty, inni
będą się byczyć na górnym pokładzie, opalając się, czytając książkę
lub kontemplując w spokoju uroki Biebrzy.
Opis produktu turystycznego
Podczas pikniku, który trwa 3-6 godzin i odbywa się w dowolnym terminie
między 1 IV a 30 X, na trasie dostosowanej do warunków wodnych
i pogodowych oraz kondycji uczestników, nie zabraknie też okazji do ruchu na
świeżym powietrzu. Przemieszczanie tratwy za pomocą pychów i wioseł wymaga
sprawnej współpracy przynajmniej 2 dorosłych osób, jest to więc idealna okazja
do spalenia kalorii i zintegrowania całej grupy.
Uczestnicy imprezy spotykają się przed południem w miejscu odprawy,
po czym następuje omówienie programu i dopełnienie formalności. Po
przewiezieniu osób i sprzętu na miejsce startu oraz poinstruowaniu załogi co do
zasad pikniku, wodujemy tratwę i zaczynamy ekscytującą podróż, którą możemy
sobie uprzyjemnić grillowaniem. Spływ kończymy przed zachodem słońca,
wracamy do miejsca porannej odprawy.
24
DOLINA BIEBRZY
Ka t a lo g p ro duktów t ur ys t ycznych
Produkt jest skierowa
ny do turystów
indywidualnych i gru
powych. Na jednej tra
twie
może płynąć maks.
6 osób.
Oferta obejmuje:
Spływ chatą na tratwie
Któż z nas nie chciałby pomieszkać w chacie na wodzie, wokół
zmieniającego się nieustannie krajobrazu? Któż z nas nie miałby
ochoty na zupełne oderwanie się od szarej codzienności?
Podziwianie uroków nieujarzmionej Biebrzy, wędkowanie czy
leniuchowanie w słońcu – wszystko to jest możliwe na pokładzie
niekonwencjonalnej tratwy biebrzańskiej.
Opis produktu turystycznego
Dzika Biebrza ze swoim rekordowo niskim spadkiem jest jednocześnie jedną
z najbardziej leniwych i niedostępnych rzek Polski. Jej krajobrazy można
podziwiać z pokładu niekonwencjonalnej tratwy, która została zaprojektowana
i wyposażona tak, by jej pasażerowie nie musieli opuszczać pokładu nawet
przez kilka dni. Ma powierzchnię maks. 18 m2 i cieszy się ogromnym uznaniem
wśród turystów. Jest rajem dla leniuchów i wyzwaniem dla osób lubiących
wysiłek fizyczny. Płynąc nią, można prowadzić ożywione rozmowy przy grillu
w cieniu pokładowej wiaty, podglądać przyrodę, zażywać kąpieli słonecznych
czy czytać książkę na obszernym tarasie widokowym na górnym pokładzie.
Można też zażywać ruchu, pływając w rzece lub dbać o przemieszczanie się
łodzi, wymagające sprawnej współpracy przynajmniej 2 dorosłych osób. Rytm
dnia oraz nocleg na tratwie są harmonijnym dopełnieniem naturalnego rytmu,
którego klimat właśnie zaczynasz czuć...
Spotykamy się przed południem w miejscu odprawy, po czym omawiamy
program imprezy i dopełniamy formalności. Wraz ze sprzętem jedziemy
do miejsca wodowania tratwy i… zaczynamy ekscytującą podróż! Przez
4 dni rozkoszujemy się przyrodą, spokojem i wyśmienitym towarzystwem,
a ostatniego dnia kończymy spływ przed zachodem słońca. Produkt turystyczny
jest dostępny w dowolnym terminie między 1.IV, a 30.X.
25
»»czarter tratwy z niezbędnym osprzętem
i dodatkowym wyposażeniem: grill,
węgiel drzewny, 20 l wody pitnej,
»»przewóz w obu kierunkach.
Dodatkowo można zamówić:
»»prowiant na tratwę,
»»przewodnika na spływ,
»»ratownika,
»»ubezpieczenie NNW,
»»nocleg w kwaterze agroturystycznej
w przeddzień lub po zakończeniu
spływu.
Cena:
750 zł/tratwę
(nie zawiera opłat za karty wstępu
na spływ do BbPN )
Autorzy produktu:
(dotyczy 3 imprez związanych
z tratwami na str. 24-26)
Biebrza Eco-Travel
Katarzyna Ramotowska
www.biebrza.com
Biebrzański Park Narodowy
www.biebrza.org.pl
Biuro Turystyki Aktywnej La-Ventura
www.biebrza-eden.eu
Ośrodek Wypoczynkowy Biebrza
www.biebrza-kajaki.pl
Nad Biebrzą Tadeusz Daniłko
www.rzekabiebrza.pl
DOL I N A BI EBR Z Y
Tu r ys t y ka wo d n a woj ewó d zt wa pod l aski e go
Oferta obejmuje:
»»czarter tratwy z niezbędnym osprzętem
i dodatkowym wyposażeniem: grill,
węgiel drzewny, 20 l wody pitnej,
»»przewóz w obu kierunkach.
Dodatkowo można zamówić:
»»prowiant na tratwę,
»»przewodnika na spływ,
»»ratownika,
»»ubezpieczenie NNW,
»»nocleg w kwaterze agroturystycznej
w przeddzień lub po zakończeniu
spływu.
Weekend na tratwie
Tratwy biebrzańskie są unikalnym środkiem transportu wodnego.
Zostały zaprojektowane praktycznie i bezpiecznie po to, by przez 2
dni trwania spływu ich pasażerowie nie musieli opuszczać pokładu.
Znakomicie dopasowane klimatem do leniwego nurtu rzeki, wręcz
wymuszają na nas zwolnienie rytmu życia.
Opis produktu turystycznego
Cena:
600 zł/tratwę
(nie zawiera opłat za karty wstępu na
spływ do BbPN)
Biura sprzedające produkt:
(dotyczy 3 imprez związanych
z tratwami na str. 24-26)
Ośrodek Wypoczynkowy Biebrza
www.turystyka-biebrza.pl
Biebrza Eco-Travel
Katarzyna Ramotowska
www.biebrza.com
Biuro Turystyki Aktywnej La-Ventura
www.biebrza-eden.eu
Weekend na tratwie spędzony w otoczeniu dzikiej biebrzańskiej przyrody
i w jej rytmie to idealna okazja do odpoczynku wśród przyjaciół i rodziny. Dni, jak
nasza tratwa, płyną wolno i leniwie, rozmowy z przyjaciółmi trwają godzinami,
a dania z grilla nabierają wyjątkowego smaku. Idyllę uzupełnia wędkowanie,
pływanie w rzece i wygrzewanie się w słońcu, a ponieważ utrzymywanie
tratwy w ruchu wymaga współpracy co najmniej 2 dorosłych osób, zajęcie
podczas spływu znajdą ci, którzy cenią sobie aktywny wypoczynek. Gdy dzika
przyroda kołysze Was do snu, spełniacie swoje marzenie o nocy na wodzie.
To wspomnienie pozostaje w pamięci najdłużej…
Spotykamy się przed południem w miejscu odprawy. Po omówieniu programu
imprezy i dopełnieniu formalności, jedziemy nad rzekę i wodujemy sprzęt,
a potem... zaczynamy przygodę na tratwie! Po 2 dniach wśród przyjaciół
i biebrzańskiej przyrody, kończymy spływ przed zachodem słońca.
26
DOLINA BIEBRZY
Ka t a lo g p ro duktów t ur ys t ycznych
Kajakiem przez meandry Biebrzy
Biebrza jest rzeką unikalną na skalę europejską. Jej spokojny,
meandrujący nurt wtopiony w przepiękny krajobraz pozwoli
podziwiać różnorodny świat flory i fauny oraz pozostawi
niezapomniane wrażenia.
Opis produktu turystycznego
Spływ kajakiem to absolutnie kultowe przeżycie. Świat z niego widziany ma
jedną wyjątkową cechę – jest prawdziwy, nieudawany. W tym świecie każde
pojęcie ma swój właściwy, nadany przez przyrodę sens. Wszystko tu wygląda
zupełnie inaczej niż w zgiełku miejskiego życia, które znamy na co dzień. Wolne
spływanie daje niespotykaną możliwość kontemplacji rzeki, przyrody, świata
i życia. To jest przygoda, o której nie powinno się czytać – trzeba ją przeżyć!
Biebrza to rzeka o charakterze nizinnym, płynie silnie meandrując, ma liczne
rozwidlenia i zakola. Trasa spływu jest nieuciążliwa i pozbawiona przeszkód,
łatwa do pokonania zarówno dla doświadczonych, jak i początkujących
kajakarzy.
27
Właściciele produktu:
Ośrodek Wypoczynkowy Biebrza
ul. Polna 50, Sztabin
tel./fax 87 641 21 79, mob. 603 225 100
www.turystyka-biebrza.pl
Nad Biebrzą Tadeusz Daniłko
Dolistowo Stare 114, Jaświły
tel. 85 716 15 75, mob. 698 471 576
www.rzekabiebrza.pl
Właściciel szlaku kajakowego:
Biebrzański Park Narodowy
www.biebrza.org.pl
DOL I N A BI EBR Z Y
Tu r ys t y ka wo d n a woj ewó d zt wa pod l aski e go
Autorzy produktu:
Biebrza Eco-Travel
Katarzyna Ramotowska
www.biebrza.com
Biebrzański Park Narodowy
www.biebrza.org.pl
Biuro Turystyki Aktywnej La-Ventura
www.biebrza-eden.eu
Ośrodek Wypoczynkowy Biebrza
www.biebrza-kajaki.pl
Nad Biebrzą Tadeusz Daniłko
www.rzekabiebrza.pl
Cena imprezy jest uzależniona
od liczby uczestników oraz ilości
i rodzaju świadczonych usług.
Biura sprzedające produkt:
Ośrodek Wypoczynkowy Biebrza
www.turystyka-biebrza.pl
Biebrza Eco-Travel
Katarzyna Ramotowska
www.biebrza.com
Biuro Turystyki Aktywnej La-Ventura
www.biebrza-eden.eu
Nad Biebrzą Tadeusz Daniłko
www.rzekabiebrza.pl
Trasa spływu
I dzień: Lipsk – Kamienna Nowa (17 km)
II dzień: Kamienna Nowa – Horodnianka (15 km)
III dzień: Horodnianka–Jagłowo (16 km)
IV dzień: Jagłowo–Dolistowo (12 km) lub Wroceń (16km)
V dzień: Dolistowo–Goniądz (16 km) lub Wroceń–Goniądz (12 km)
VI dzień: Goniądz–Osowiec (8 km)
VII dzień: Osowiec – Biały Grąd (16 km)
VIII dzień: Biały Grąd – Brzostowo (24 km)
IX dzień: Brzostowo – Ruś k. Wizny (19 km)
Dodatkowo można zamówić:
»»przewóz bagażu na trasie spływu,
»»przewodnika na spływ,
»»ratownika,
»»ubezpieczenie NNW,
»»nocleg w kwaterze agroturystycznej,
»»nocleg na polach namiotowych,
»»posiłki na trasie spływu,
»»parking na czas spływu,
»»sprzęt biwakowy,
»»zezwolenia na wędkowanie w BbPN,
»»karty wstępu na spływ do BbPN.
28
DOLINA BIEBRZY – INFORMACJE PRAKTYCZNE
Ka t a lo g p ro duktów t ur ys t ycznych
Certyfikowana Informacja Turystyczna
Imprezy turystyczno-kulturowe
Punkt Informacji Turystycznej****
Biebrzańskiego Parku Narodowego
Osowiec Twierdza 8, gm. Goniądz
tel. 85 738 30 35
www.biebrza.org.pl
Punkt Informacji Turystycznej *
„Dolina Biebrzy”
Wroceń 44, Goniądz
tel. 85 738 39 26
mob. 603 078 051
www.dolinabiebrzy.pl
Biebrzańskie Sianokosy
wrzesień/Biebrzański Park Narodowy
Punkt Informacji Turystycznej
w Lipsku*
ul. Rynek 23, Lipsk
tel. 87 642 35 86, mob. 698 621 115
www.kulturalipsk.pl
Europarada Orkiestr Dętych
w Centrum Europy
czerwiec/Suchowola
Regionalne Centrum Informacji
Turystycznej***
Białystok
tel. 85 732 68 31
www.podlaskieit.pl
www.odkryjpodlaskie.pl
Punkt Informacji Turystycznej**
Ośrodek Wypoczynkowy Biebrza
ul. Polna 50, Sztabin
tel. 87 641 21 79, mob. 603 225 100
www.turystyka-biebrza.pl
Przydatne strony internetowe
www.rzekabiebrza.pl
www.tratwy.pl
www.biebrza.org.pl
www.turystyka-biebrza.pl
www.biebrza.com
www.odkryjpodlaskie.pl
www.podlaskieit.pl
www.pakietyturystyczne.pl
www.pieknywschod.pl
Dodatkowe atrakcje
Pokaz wypieku sękacza – jedna
z atrakcji w gospodarstwach agroturystycznych. Czterogodzinny pokaz jest
połączony z ogniskiem i tradycyjnym
posiłkiem.
Schrony linii Mołotowa – przykłady osiągnięć fortyfikacji ZSRR z pocz. II wojny
światowej, mniej lub bardziej zniszczone podczas działań wojennych, wciąż
pełne zagadek i tajemnic.
Szlaki piesze i rowerowe oraz ścieżki
przyrodnicze BbPN prezentujące niebywałe bogactwo oraz wyjątkowość tutejszej przyrody.
Trasa rowerowa Rowerem Dookoła
Centrum Europy w 5 dni znajduje się w
granicach Biebrzańskiego Parku Narodowego, ma długość od 87 do 191 km,
w zależności od wybranego wariantu.
Rezerwat Czerwone Bagno powołany
w 1926 r. w celu ochrony ostoi zagrożonych wyginięciem łosi. Trudnodostępne
tereny bagienne to idealne miejsce
do gniazdowania dla wielu unikalnych
gatunków ptaków, np. bielika czy puchacza.
Rozległy kompleks XIX-wiecznych rosyjskich fortyfikacji – Twierdza Osowiec –
została zbudowana w zwężeniu bagien
biebrzańskich w celu ochrony szlaku
komunikacyjnego Białystok – Królewiec. (Osowieckie Towarzystwo Fortyfikacyjne, Osowiec-Twierdza 31 lok. 16,
mob. 600 941 954).
29
Grodziska w Samborach i Wiźnie pochodzą z okresu średniowiecza i są
wpisane do rejestru zabytków archeologicznych.
Góra Strękowa – Polskie Termopile
to dawny strategiczny punkt obronny
z bunkrem dowodzenia, zaś dziś – jeden z najlepszych punktów widokowych
doliny Narwi.
Mekką dla europejskich ornitologów
jest Brzostowo. Na bagiennych łąkach,
każdej wiosny zamienianych w jezioro,
goszczą ogromne stada ptaków odbywających coroczne wędrówki oraz wiele
rzadkich gatunków lęgowych.
Targi Produktu Lokalnego
100 Pomysłów dla Biebrzy
maj/Osowiec-Twierdza
Skategoryzowane oraz
rekomendowane obiekty
noclegowo-gastronomiczne
Pensjonat „Poniatowski”***
ul. Białostocka 21, Suchowola
tel. 85 722 07 20
fax 85 722 07 26
www.pensjonat-poniatowski.pl
Zbyszko w Goniądzu
ul. św. Rozalii 13, Goniądz
tel. 85 738 00 74, mob. 882 198 840
www.zbyszko.com
Gospodarstwo Agroturystyczne
Na Uboczu Tadeusz Daniłko
Dolistowo Stare 114, gm. Jaświły
tel. 85 716 15 75, mob. 698 471 576
www.rzekabiebrza.pl
Ośrodek Wypoczynkowy Biebrza
ul. Polna 50, Sztabin
tel. 87 641 21 79, mob. 603 225 100
www.biebrza-turystyka.pl
Stowarzyszenie Agroturystyczne
Raj Bobra
ul. Tysiąclecia 23b, Mońki
tel. 85 716 23 01
www.rajbobra.pl
Tu r ys t y ka wo d n a woj ewó d zt wa pod l aski e go
DOLINA NARWI – POLSKA AMAZONIA
Dolina Narwi – stworzona przez rzekę niezwykłą, która co prawda bierze swój początek na Białorusi,
ale płynie głównie w Polsce, wpadając do Wisły po pokonaniu 448 km od białoruskiej granicy. Jest rzeką
nizinną, a jej odcinek między Surażem a Rzędzianami jest prawdziwym ewenementem przyrodniczym
na skalę światową. Rzeka płynie tu kilkoma korytami, które na przemian łączą się ze sobą i rozdzielają,
tworząc niezwykły ekosystem wód, bagien i torfowisk, a w czasie wiosennych roztopów – szerokie na
kilka kilometrów rozlewiska, będące idealnym terenem żerowania dla tysięcy ptaków. System ten, zwany
anastomozującym, jest objęty szczególną ochroną w granicach Narwiańskiego Parku Narodowego.
By ułatwić turystom podglądanie tutejszej przyrody, wybudowano w parku kładki prowadzące przez
bagna, a także wieże widokowe, z których można podziwiać niezwykłą faunę i florę doliny. Tradycyjne
łodzie zwane pychówkami lub kajaki zabiorą nas jeszcze bliżej sekretów Narwi, dlatego warto skorzystać
z oferty biur turystycznych i wybrać się na jedno- lub kilkudniowe spływy, także te poza granicami parku
narodowego lub na imprezy łączące aktywny wypoczynek w kajaku i na rowerze z turystyką przyrodniczą
i kulturową, np. w okolicach urokliwego Tykocina, Choroszczy czy Łomży.
Ta ostatnia sąsiaduje z malowniczymi wzgórzami Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi,
gdzie można obserwować m.in. bobry, skansenem kultury kurpiowskiej w Nowogrodzie (jednym z dwóch
najstarszych tego typu muzeów w Polsce) oraz z kilkoma atrakcjami historycznymi dużego kalibru, jak
np. Muzeum Fort w Piątnicy, Twierdza Łomża czy Góra Strękowa.
Spokojne i leniwe wody tej niezwykłej rzeki są idealne zarówno dla tych, którzy lubią intensywny
wypoczynek z wiosłem w rękach, jak i dla zwolenników bardziej umiarkowanego tempa relaksu. Jedni
i drudzy na pewno nie pożałują wizyty w tych stronach, tym bardziej, że czekają tu na nich regionalne
specjały: miody w Kurowie, ogórki w Kruszewie oraz fafernuchy i piwo jałowcowe w Nowogrodzie.
30

Podobne dokumenty