Język polski Język obcy nowoŜytny angielski. Język obcy

Transkrypt

Język polski Język obcy nowoŜytny angielski. Język obcy
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA KLAS I
ROK SZKOLNY 2009/2010
Przedmiot
Język polski
Autor
Łuczak, Prylińska, Maszka
Tytuł
"Między nami" Podręcznik do gimnazjum
Nr dopuszczenia do
uŜytku szkolnego
63/1/2009
"Między nami" Zeszyt Ćwiczeń cz.I i II
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
M. Dobrowolska Sp.J
Język obcy nowoŜytny
angielski.
Harris, Mower, Sikorzyńska
"Exam Challenges 1"
29/1/2009
Pearson Edukation Polska Sp. z o.o
Nie kupować – dopiero we wrześniu!
Język obcy nowoŜytny
niemiecki
J. Kamińska
"Das ist Deutsch" Język niemiecki
22/1/2009
podręcznik dla gimnazjum kl. I + ćwiczenia
"Nowa Era" Sp. zo.o
Muzyka
T.Wójcik
"Muzyczny Świat"
138/2009
Wydawnictwo MAC Grupa Edukacyjna
S.A
Plastyka
J.Gumula
"W tym cała sztuka"
167/2009
Wydawnictwo MAC Grupa Edukacyjna
S.A
"Historia 1"
Historia
J.Ustrzycki
189/1/2009
Wydawnictwo Pedagogiczne "OPERON" Sp.z o.o
+ ćwiczenia , atlas wyd. „OPERON”
Wiedza o społeczeństwie
Dobrzycka, Makara
"Wiedza o społeczeństwie" Cz.I
Wydawnictwo Pedagogiczne "Operon"
sp. z o.o
96/1/2009
Geografia
Malarz Roman
"Planeta Nowa" podręcznik + ćwiczenia
7/1/2009
Wydawnictwo " ERA" Sp. z o.o
Biologia
Jefimow, Sęktas
"Puls Ŝycia"
58/1/2009
Podręcznik dla gimnazjum kl. I
Wydawnictwo "ERA" Sp. z o.o
Chemia
Kulawik, Litwin
"Chemia Nowej Ery" Cz.I
49/1/2009
"Nowa Era" Sp. z o.o
+ zbiór zadań
Fizyka
Kulawik, Francuz-Ornat,
"Spotkania z fizyką" cz.I
Nowotny -RóŜańska
Nowa Era Sp. z o.o
93/1/2009
Tylko podręcznik
Matematyka
Duvnjak, Kokiernak-Jurkiewicz
"Matematyka wokół nas 1"
Wójcicka
Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne S.A.
62/1/2009
Tylko podręcznik + zbiór zadań
Informatyka
M. Kołodziej
"Informatyka" Cz.I
91/1/2009
Wydawnictwo Pedagogiczne "Operon"
Sp. z o.o
Edukacja dla bezpieczenstwa
Goniewicz, Nowak -Kowal
"Edukacja dla bezpieczeństwa"
Smutek
Pierwsza pomoc
177/1/2009
Wyd. "OPERON" Sp. z o.o
Zakup ksiąŜki dopiero w III klasie
Religia
T. Śmiech
"W moim Kościele"
Wyd. "Jedność" Kielce
AZ -31-02/9-0

Podobne dokumenty